Kontakt os
Økologisk naturfoder til dit fjerkræ.
Økologi / Økologi / Fjerkræ

Natur fjerkræfoder - økologi

For at du som kunde får de bedste økologiske blandinger til den aktuelle produktion af kyllinger eller æg, lægger vi i DLG stor vægt på, at vores fjerkræblandinger indeholder de rigtige næringsstoffer. Vi sammensætter vores Naturfoder til økologisk fjerkræ med størst mulige hensyn til de næringsstofkrav, der er anvist fra de avlsselskaber, der udvikler kyllinger og høner.
Naturblandingerne til økologisk produktion af fjerkræ, produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Der kan dog vælges forskellige produktformer (læs mere herom nedenfor). 

For at give størst mulig produktionssikkerhed ved at anvende Naturfoderblandinger til fjerkræ, produceres fjerkræblandingerne med stor vægt på kvalitet og alsidig råvareanvendelse. Foderets fysiske struktur kan have indflydelse på den daglige foderoptagelse. Råvarerne kan variere, men der er altid fokus på faste næringsstofværdier.

Fjerkræ har et højt behov for den livsvigtige svovlholdige aminosyre methionin. Fodring af økologisk fjerkræ er udfordret af ikke at kunne benytte syntetisk fremstillet methionin, som kan anvendes konventionelt. Det er svært at finde råvarer med et tilstrækkeligt højt indhold af methionin til at dække dyrenes behov uden, at der samtidig tilføres et for højt indhold af andre proteinstoffer, der vil virke negativt på produktiviteten. Derfor er det meget vigtigt, at den økologiske fjerkræfoderblanding sammensættes med mange udvalgte råvarer, der kan være med til at kompensere for en evt. ubalance i fjerkræblandingerne.

Fysiske former

Vores Natur fjerkræfoder kan leveres i forskellige strukturformer. Fjerkræfoderets fysiske struktur kan have stor indflydelse på foderoptagelsen. Naturblandingerne til økologisk produktion af fjerkræ, produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Foderet kan produceres i nedenstående former:
 • P: Står for 3,5mm piller. Det tilstræbes, at varen er piller med lav smuldprocent.
 • KP: Står for korte piller. Det er en pille, der er forkortet under produktionen. Det er en kombination af korte piller, pillestumper og smuld. KP er piller med diameter på ca. 3,5 mm og længde på ca.  3-8 mm. Processen betyder, at der dannes en del smuld i forhold til en ordinær pille, ligesom der dannes mere smuld ved transport end en ordinær pille. Denne produktform kan anvendes, hvis du ønsker en reduceret foderoptagelse.
 • PC: Står for PilleCross og er piller med smuld.  Der er ikke fast forhold imellem piller og smuld. Det betyder, at der kan være overvejende piller eller smuld i samme foderblanding. PC vælges ofte ved produktion af konsumæg for at reducere foderoptagelsen.

Natur foderblandinger til økologiske æglæggere

Vi sammensætter Naturfoderet til økologisk fjerkræ med størst mulige hensyn til næringsstofkravene fra avlselskaberne, der udvikler kyllinger og høner.

Foderblandinger til æglæggere

Vores økologiske sortiment til æglæggende høner er tilpasset hønens behov i de forskellige perioder i æglægningen og tilpasset hønens alder ved indsættelse i æglæggerstald. Før indsættelse og valg af foderblanding kontaktes din DLG økofjerkræskonsulent.
 • Begyndende æglægning: Prelayer (Natur Kyl Start PC6 + 2% skaller) og Ægstart.
 • Produktionsperioden: Fase 1, Fase 11, Fase 12, Fase 2 og Fase 3.
Æglæggere vænnes i opdrætsperioden til en PC-vare med meget smuld, der er med til at begrænse den daglige foderoptagelse, for at få en stærk veludviklet god æglægger. Når hønekyllingen skal begynde æglægning fra leveuge 18, opstår der et behov for en væsentlig stigning i den daglige foderoptagelse. Ved at anvende en kort pille i disse æglæggerblandinger øges den daglige foderoptagelse hurtigt.

 • Ægstart anvendes, når hønerne optager ca. 80-90 gram foder pr. dag og indtil hønen æder over 110 gram foder pr. dag, eller ved en hønealder på 25-30 uger. Ægstartblandinger indeholder råvarer af høj biologisk værdi, der giver hønerne en god start, og en lang holdbarhed i produktionen.
 • Fase 1 anvendes efter Ægstart fra ca. 58-60 gram ægvægt indtil 63-64 gram ægvægt.
 • Fase 11 anvendes herefter for at fastholde ydelsen men begrænse stigning i ægvægt. 
 • Fase 12 anvendes, hvis der opstår problemer med for stor foderoptagelse og for store æg.
 • Fase 2 og 3 anvendes sjældent i den økologiske produktion fordi hønerne yder på et niveau der kræver højere indhold af næringsstoffer

Tilskudsfoderblandinger til økologiske æglæggere

Til fjerkræproducenter der anvender eget korn til æglæggere tilbyder vi tilskudsfoder. Natur Æg T MF 50 er en tilskudsfoderblanding, der skal anvendes med ca. 50 % korn og kalkskaller for at fremstille foder med samme egenskaber som Natur Æg Start og Natur Æg Fase 1.
Natur Æg T MF 50 Fase 2 er en tilskudsfoderblanding, der skal avendes med ca. 50 % korn og kalkskaller, for at fremstille foder med samme egenskaber, som Natur Æg Fase 2 og Fase 3.

Kontakt din DLG økofjerkrækonsulent, hvis du ønsker blandeforslag til dit tilskudsfoder.

Foderblandinger til opdræt af hønekyllinger

Vores økologiske blandinger til hønekyllinger er opdelt i opstart- start- og vokseblandinger.
 • Natur Kyl Opstart PC anvendes i perioden fra kyllingerne er 0-3 uger. Den daggamle hønekylling har behov for foder med en høj biologisk værdi, der sikrer kyllingerne en god start. I foderperioden har kyllingerne behov for en fin pillestruktur med granulat. Det produceres som pillecross, men det kan være nødvendigt at findele foderet i de første levedøgn for at opnå en god foderoptagelse. 
 • Natur Kyl Start PC anvendes i perioden fra kyllingerne er ca. 3-8 uger. Foderblandingen er tilpasset til overgang fra Opstart til Voksefoder, tilpasset de normer avlsselskaberne har udarbejdet for opdræt
 • Natur Kyl Voks anvendes til kyllinger fra 8 uger til begyndende æglægning. Der ønskes i foderperioden en moderat til lav foderoptagelse, for at undgå en for høj daglig tilvækst, for at få en god æglægger med lang holdbarhed. Lav foderoptagelse opnås bedst ved at anvende et foder i pillecross.
For yderligere vejledning i de forskellige fjerkræfoderblandinger til æglæggere og hønekyllinger, kontakt din DLG økofjerkræskonsulent.

Naturfoderblandinger til økologisk slagtefjerkræ

Til slagtefjerkræ i startfasen, hvor du ønsker en lavere foderoptagelse kan du anvende pillecross (PC). Til slagterfjerkræ hvor du ønsker høj daglig tilvækst anvendes en pille (P) med lavt indhold af smuld. DLG økofjerkræskonsulent for valg af foderstrategi for at ramme den ønskede målvægt ved den givne slagtealder.

Økologisk Naturfoder til slagtekyllinger

 • Natur Slagt Start: Foderblanding der kan anvendes fra 1.-3. leveuge. 
 • Natur Slagt Voks: Anvendes fra 3-4. leveuge til slagtning. Hvis du i voksefoderperioden fra 4. leveuge ønsker at supplere med hel hvede, kan det bruges i kombination med op til 10-20% hel korn (hvede).
 • Natur Slagt Træg kan anvendes for en strammere styring af tilvækst, f.eks. ved en senere slagtealder

Økologisk Naturfoder til slagteænder og slagtegæs

 • Natur And Start: Foderblanding der kan anvendes fra 0-2 uger, skal evt. findeles de første dage.
 • Natur And Vokse: Foderblanding der kan anvendes fra 2 uger og indtil slagtning.

Økologisk lovgivning
De økologiske regler foreskriver, at min. 20% af foderrationen (basis tørstof) skal have regional oprindelse. DLG´s økologiske foder til enmavede dyr er sammensat, så DLG's årlige produktion opfylder kravet om min. 20% regional oprindelse. Det dokumenterer vi overfor myndighederne ved de årlige kontrolbesøg.
Find din DLG-konsulent fjerkræ økologi
Læs om sporbarhed og dokumentation
Vitfoss mineraler til fjerkræ
Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Høns og fjerkræ
Fjerkræ økologisk