Kontakt os
Vores økologiske kvægfoder sikrer de mest optimale næringsstoffer i din kraftfoderblanding.
Økologi / Økologi / Kvæg

Kvægfoder økologi

Du tilbydes hos DLG markeds bedste og sikreste sortiment af økologisk foder og foder til produktion af Non-GM mælk. Med en omfattende egenkontrol og en fagligt stærk optimering af vores foder sikres du at foderet altid lever op til de specifikke krav, der stilles, samt at du altid bliver tilbudt de mest optimale næringsstoffer til den mest økonomisk fordelagtige pris.
Godt kraftfoder og en god foderudnyttelse er vigtige faktorer i at udnytte de økologiske køers potentiale. Fodringen skal sikre et godt og stabilt vommiljø, og dermed mindske risikoen for fodringsrelaterede sygdomme. Det sker bl.a. ved at fodre med langsomt nedbrydelige kulhydrater og cellevægge, ligesom foderplanen skal tage højde for, om køerne er på græs eller i stald. Majs er i mange af vores blandinger, da vi erfarer, at bypassstivelsen er med til at sikre optagelig energi til koen. Desuden har vi mange blandinger, som ligger højt i AAT, for at sikre optimal proteinforsyning til mælkeproduktionen.

Vores tilgang er, at målet ikke nødvendigvis er at producere det billigste økologiske kraftfoder, men derimod altid at fokusere på at optimere dit samlede dækningsbidrag, og således finde de økologiske kraftfoderblandinger, som giver dig mest værdi for dine penge. Vores brede sortiment sikrer, at der altid findes en blanding, som supplerer netop dit grovfoder optimalt. Vi har et detaljeret kendskab til de råvarer, der optimeres ind i kvægrecepterne og giver mulighed for kontinuerligt at sikre kvaliteten af kvægfoderet på fabrikken.

Her kan du læse mere om vores økologiske kvægfoder til økologiske malkekøer, kalve og til ammekøer, kødkvæg og stude.

Fysiske former

Naturkosortimenterne findes i flere forskellige fysiske former. Udover almindelige 3,5mm piller, fås blandingerne også i 6mm piller og i 6mm pillecross. 
 • 3,5 mm piller: er gode hårde piller, som bl.a. fungerer rigtig godt i robotter 
 • 6 mm piller (P6): er en tykkere pille, som har en mere blød struktur, hvorfor opblanding i fuldfoderet lettes og sortering mindskes
 • 6 mm pillecross (PC6): er 6mm piller, der er kørt over en crosser, som slår pillen i stykker. Herved fås en fysisk form, som er kendetegnet ved at være findelt. Det kan nemt blandes op i fuldfoderet med det resultat, at køerne ikke kan sortere i det. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på anvendelse af denne produktform i praksis

Sortimenter til økologiske malkekøer 

Kraftfoderet til den økologiske grundration skal, i samspil med økologisk kvægfoder af egen avl og evt. robotblanding, supplere og afbalancere den totale ration. Populært kan det siges, at blandinger til grundrationen skal udfylde de huller, der er i rationen, når man har vurderet foderinput fra egen avl af grovfoder, kraftfoder og evt. robotblanding. Derfor skal kvægsortimentet af blandinger til den økologiske grundrationen favne bredt, hvilket vores bestemt gør. 

Sortimenterne har en alsidig råvaresammensætning med fokus på gode råvarer og et stabilt næringsstofindhold, der giver robust kvægfoder til den højtydende økologiske malkeko. Det sikrer grundlaget for en høj mælkeydelse på det mest optimale økonomiske niveau. Sortimenterne er et stabilt og sikkert alternativ til råvarer, da du sikrer dig mod de næringsstofvariationer og salmonella-, aflatoxin- eller pesticidforurening, som der er risiko for ved indkøb af rene råvarer.

Vores økologiske Naturkosortiment til malkekøer er bredt og består af 3 stærke sortimenter, der tilgodeser behovene hos økologisk malkekvæg:
 • Heimdal-sortiment: er gode allround blandinger, som dækker bredt og er dermed nemt kan tilpasses totalrationen. Heimdalsortimentet dækker alt fra A til C blandinger fordelt på 19 forskellige blandinger. Der findes variationer med højt cellevægsindhold, varianter med øget majsindhold samt varianter med ekstra højt energiniveau. 
 • Basis-sortiment: er en række A-blandinger, der er alsidigt sammensat, hvorfor der findes en basisblanding, som passer ind i enhver foderration, sommer eller vinter. Basisblandingerne er AAT neutrale (95-110g/FE) og PBV varierer fra -35 til 50g/FE. 
 • Slik-sortiment: er energirige A-blandinger, som også findes i udgaver med højt indhold af majs. Majsindholdet sikrer en høj andel langsomt nedbrydeligt stivelse i rationen. Blandingerne i sliksortimentet er desuden velegnede som robotfoder idet pillekvaliteten er prioriteret højt. I blandingerne findes AAT-niveauer mellem 100 og 110g/FE, mens PBV varierer mellem -30 og 25.
 • Plus-sortiment: er et bredt sortiment af C-blandinger, hvori der også findes to med ekstra højt energiniveau. Blandingerne er specielt udviklede protein- og energirige blandinger, som bl.a. er velegnede i grundrationen og rationer, hvor der anvendes en stor andel korn. Der er et bredt udvalg af blandinger, så der er altid én, som dækker behovet for AAT, PBV, stivelse og fordøjelige cellevægge i den enkelte besætning. 

Sortimenter til økologiske kalve

Den fremtidige økologiske mælke- og kødproduktion afhænger af nutidens økologiske kalve. De økologiske kalve skal være sunde for at kunne udvikle sig til højtydende malkekøer eller sundt kødkvæg. Derfor prioriterer DLG kvaliteten af vores råvarer til naturkalvefoder højt.

Det er vigtigt at få startet kalven godt. Derfor har DLG udviklet et stærkt sortiment til økologiske kalve. Har kalven været fravænnet i minimum 14 dage, kan naturkalvefoderet anvendes. Alle kalveblandingerne er tilsat makro- og mikromineraler, dertil kommer melasse i flere kalveblandinger for at øge ædelysten.  Nedenfor kan du læse om vores naturfoder til kalve:
 • Natur Kalv Valse er en müsliblanding til småkalve. Kvægfoderet består af 50% valset byg, hele majskerner, melasse og en pilledel, som dækker kalvenes protein-, mineral- og vitaminbehov. Blandingen leveres i 15 kg sække eller bigbags
 • Natur Kalv Valse Plus er en müsliblanding til småkalve. Kvægfoderet består af 50% valset byg, hele majskerner, melasse og en pilledel, som dækker kalvenes protein-, mineral- og vitaminbehov. Denne blanding er en plusudgave med ekstra tilsat melasse, og med 20 % protein. Blandingen leveres i 15 kg sække eller bigbags
 • Natur Kipkalv 100 er en pelleteret blanding til småkalve med højt proteinindhold
 • Natur Kalv 100 er en pelleteret blanding til de lidt større kalve med lidt lavere protein- og energiindhold end starterblandingerne

Ammekøer økologi

Al kvægfoder i naturfodersortimenterne kan anvendes til økologiske ammekøer forudsat, at de øvrige foderemner i rationen er tilpasset disse.

Kødkvæg økologi

Kødkvæg kan evt. suppleres restriktivt med Natur Kalv 100.

Stude økologi

For at forhindre, at kalvens tilvækst går i stå omkring studningen, er det vigtigt, at kraftfoder tilbydes i moderate mængder. Natur Kalv 100 kan anbefales i perioden efter studningen. Efterfølgende kan studens behov for aminosyrer, mineraler og vitaminer dækkes ved at fodre med eksempelvis Naturko Plus 30 og en passende vitaminforblanding.

Vidste du at… 
International forskning viser, at dyrene har en indbygget evne til at indtage salt i overensstemmelse med deres behov. Derfor undgår kreaturer salt, hvis de allerede er forsynede, men de æder salt, hvis de mangler.

Ensileringsmidler økologi

Dit økologiske græs er værdifuldt, og det er vigtigt at udnytte det maksimalt. For at udnytte slættet af det økologiske græs optimalt kan ensileringsmidlerne Sil-All 4x4+ og XL-Sile anvendes.

Læs mere om DLG’s ensileringsmidler her.
Find din økologiske kvægsælger
Læs om sporbarhed og dokumentation

Vitfoss mineraler til kvæg

Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Tilmeld dig kvægnyhedsbrevet
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Kvæg produkter
Kvæg økologisk