Kontakt os
Vi har en bred palette af økologiske produkter og koncepter indenfor mark og afgrøder.
Økologi / Økologi / Marken

Marken økologi - økologisk markdrift og økologisk gødning

Du tilbydes hos DLG en bred pallette af økologiske produkter og koncepter inden for markdrift og afsætning af afgrøder. Vi tilbyder bl.a. sædekorn, sædefrø og næringsstoffer af høj kvalitet til dine økologiske salgsafgrøder samt foderproduktion

Økologisk planteavl i DLG

Hos DLG har vi fokus på, hvad der er vigtigt for de danske økologer. Derfor har vi fokus på at finde de sorter, der hurtigst danner en busket vækst og får lukket af for ukrudtet, og som har en bred sygdomsresistens. Samtidig er der ikke gået på kompromis med det høje udbytte. Sortimentet er desuden sammensat, så de forskellige sorter fungerer sammen og kan skabe synergier på tværs af afgrødetyper – til glæde for både plante- og animalske producenter.

Forberedelse, omtanke og overblik er tre nøgleord, når DLG i samarbejde med Sejet Planteforædling udvikler og udbyder de sorter, der egner sig til den økologiske planteavl. Vores forberedelse sker mange år før den økologiske afgrøde etableres og er en del af et storstilet arbejde, der sikrer fremtiden for den økologiske planteavl. Vi har især fokus på en meget visionær proces når det kommer til, hvordan planteavlen forventes at se ud om 5-10 år. Læs mere om Sejet Planteforædling.

Økologisk gødning

Kaliumvinasse – pulver

Kaliumvinasse er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under gødningsbekendtgørelsen og må anvendes af økologer i forhold til reglerne beskrevet i Vejledning om Økologisk Jordbrug. Behovet skal ikke anerkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Kaliumvinassen er velegnet til alle slags afgrøder, som har behov for kalium og svovl. Specielt afgrøder som helsæd, bælgplanter, slætgræs og kartofler har et stort behov.

Kombigødning NPK 4-1-3

Kombigødningen er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og må anvendes af økologer i forhold til reglerne beskrevet i Vejledning om Økologisk Jordbrug. Behovet skal ikke anerkendes af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
  

Såsæd

Græs til økologer

Som økologisk mælkeproducent er foderplanen ofte bestående af en stor andel græsensilage. Vi har derfor fokus på at udvikle græsfrøblandinger, som giver et stort udbytte, der er letfordøjeligt og har et højt proteinindhold. Samtidig har vi et stort udvalg af sorter til afgræsning, hvor det er fordelagtigt at anvende en græsblanding med et højt indhold af tetraploide sorter, da de har en god robusthed og giver et højt udbytte. Derudover har DLG et godt udvalg af hestebønner og lupin. Læs folderen om DLG’s grovfoder.

Udbud af majssorter 2017

Når der udvælges majssorter til økologi prioriteres især en tidlig og god afgrødedækning af jorden til ukrudtsbekæmpelse, robusthed, en god forårsudvikling samt stort udbytte af god kvalitet. Alle vores sorter afprøves og følges nøje ved Sejet Planteforædling. Til kommende sæson anbefaler vi til Nordjylland Sergio, til Midtjylland anbefales Ambition, Severus eller Sunlite, mens økologerne i Sydjylland anbefales at anvende Milkytop. Dog skal der altid vælges majssorter, som er passende til den enkelte besætning.

Se folderen om vores udbud af majssorter til økologer. DLG har forskellige økologiske sorter til marken

Økologisk vintersæd 2017

DLG har et stærkt og gennemafprøvet vintersædssortiment, som indeholder vinterbyg, vinterhvede, vinterrug, triticale og vinterraps. Vi fokuserer især på stærk sygdomsresistens, vinterfasthed, god etablering og forårsvækst samt højt udbyttepotentiale.

Se vores vores økologiske vintersædssortiment.

Økologisk vårsæd 2017

DLG har et stærkt og gennemafprøvet vårsædssortiment, som indeholder vårbyg, havre, vårhvede samt markært og hestebønne. Vi fokuserer især på god og tidlig vækst til ukrudtskonkurrence, stærk sygdomsresistens og højt udbyttepotentiale.

Læs mere om vores økologiske vårsædssortiment. Læs også om vores vårsæd Flair, der kan bruges af økologer.

Afgrøder

DLG’s puljeordning 

DLG tilbyder puljeordning for økologisk korn, hvilket indebærer, at DLG afsætter dine afgrøder til bedst mulig pris til danske eller udenlandske købere. Således har du sikkerhed i din afsætning af afgrøden, som DLG har fuld råderet over. Du opdateres tre gange årligt med markedsopdatering og puljepriser og du har fuld ret til at vælge, hvornår du vil sælge dine afgrøder. 

Læs mere om DLG’s økologiske puljeordning.

Blandsæd

De danske forbrugere efterspørger nærhed i den danske økologiske produktion. Størstedelen af de proteinafgrøder vi benytter, skal importeres, da der ikke er et dansk alternativ. Nærhedsprincippet er altså svært at imødekomme på nuværende tidspunkt. Hvordan kan vi sammen skrue ned for importen af proteinafgrøder og sikre dansk protein i vores foderblandinger?

Svaret er: Blandsæd. Med blandsæd har vi muligheden for at skabe et stabilt udbytte af proteinafgrøder, ved at så korn og bælgplanter i et stærkt samarbejde. 

Blandsæd byg/ært og hvede/lupin

DLG har arbejdet med et blandsædkoncept siden høst 2010. Ved at kombinere bælgsæd og korn kan der opnås en mere stabil proteinproduktionen end ved rendyrkning af bælgsæd. Normalt vil bælgsæd være meget skrøbelig over for ukrudt, men ved at så korn sammen med den, kan du forebygge meget af ukrudtet. Kornet skaber en tæt bund i marken, som kan kvæle store dele af ukrudtet og skabe plads til bælgsæden. Samtidig forsyner bælgsæden kornet med kvælstof, som den fikserer fra luften. Det er altså en god byttehandel for begge afgrøder. Ud over de øjeblikkelige fordele, er bælgsæden også i stand til at fiksere kvælstof i jorden til gavn for kommende afgrøder. 

Fordele ved blandsæd eksempelvis byg/ært:
 • Minimerer risiko for "ærtesyge"
 • God efterspørgsel
 • God udnyttelse af jordens næringsstoffer
 • Husdyrgødningen kan prioriteres til andre afgrøder
 • Større udbytte end ved renbestand
 • Blandsæd kan dyrkes på arealer, hvor bælgsæd ikke kan dyrkes i renbestand pga. ukrudt.
 • Sikkerhed for afsætning i DLG's Puljeordning 
 • Vi er modtagere af afgrøderne i høst

Økologisk raps 

DLG har en solid historik inden for køb og salg af økologisk raps. Både når det gælder de bedste sorter fra Dekalb, som skal disponeres til udsåning og når det kommer til afsætning af rapsfrø. Læs mere om, hvad DLG kan tilbyde i forbindelse med økologisk raps her.

Kornlageret økologi

Klargøring af økologisk kornlager

En grundig rengøring af det økologiske kornlager er vigtig for at bevare kornets kvalitet. Rester af gammelt korn på kornlageret danner grobund for overførsel af skadedyr som kornsnudebiller og kornmider til det nye korn. Visse lagersvampe og toksiner kan også overvintre i gammelt korn og i værste fald ødelægge den nye høst. Det er også vigtigt, at småsten og andre fremmedlegemer fjernes fra lageret, da de kan give tandskader, hvis det er i det mel, vi køber i supermarkedet. Lageret skal også være fri for fremmedlugt (dieselolie, fiskemel m.m.), da lugten ellers kan overføres til melet.

Skadedyrsbekæmpelse

Det er vigtigt at forebygge mod skadedyr på kornlageret, da skadedyr kan forringe kornets værdi betydeligt. De mest almindelige skadedyr er mus og rotter, som udover at fortære kornet, også kan overføre sygdomme. 

Katte og fugle er også store smittespredere, bl.a. kan fugle overføre salmonella til kornet. Andre lagerskadedyr er møl, mider og kornsnudebiller. Visse mider gnaver i kernens kim og ødelægger kornets spireevne. Når kornsnudebillens larver ånder, bidrager de til varmeudvikling, som kan føre til dannelse af kondens og mug. 
Gode råd om skadedyrsbekæmpelse:
 • Lav en aftale med et firma om at sikre mod skadedyr. Kontakt eksperterne i Nomus skadedyrsbekæmpelse. 
 • Hold porte lukkede for at holde fugle, katte og andre skadedyr ude.
 • Kontroller jævnligt lageret for skadedyr i hele oplagringsperioden. Eftersyn for kornsnudebiller kan gøres ved at fylde en kornprøve i en klar plasticpose og placere denne på en varm radiator. Evt. skadedyr vil efter kort tid samle sig i toppen af posen.
 • Biller trives bedst under varme forhold, så det er vigtigt at køle og tørre kornet hurtigt ned. 

Ensileringsmidler økologi

Dit økologiske græs er værdifuldt, og det er vigtigt at udnytte det maksimalt. For at udnytte slættet af det økologiske græs optimalt kan ensileringsmidlerne Sil-All 4x4+ og XL-Sile anvendes.

Læs om DLG’s sortiment af ensileringsmidler.
 • Bedre chance for at undgå "ærtesyge"
 • God efterspørgsel
 • God udnyttelse af jordens næringsstoffer
 • Husdyrgødningen kan prioriteres til andre afgrøder
 • Større udbytte end ved renbestand
 • Blandsæd kan dyrkes på arealer, hvor bælgsæd ikke kan dyrkes i renbestand pga. ukrudt.
 • Sikkerhed for afsætning i DLG's Puljeordning
 • Vi modtager af afgrøderne i høst
 • Økologisk grynhavre
  Ønsker du at sælge økologisk grynhavre? Så kontakt DLG. Vi har indgået en samarbejdsaftale med en dansk mølle, der sikrer, at detailmarkedet kan forsynes med økologisk grynhavre produceret og forarbejdet i Danmark. Vi har skabt et koncept, hvor danske forbrugere kan være sikre på gode danske råvarer, og hvor de får indsigt i, hvordan den økologiske grynhavre havner på deres bord. Konceptet er bygget op om sporbarhed, troværdighed og kvalitet. Derfor tilbyder DLG at købe økologisk grynhavre i landbruget. Læs om: Økologisk grynhavre: DLG og Dalby Mølle's samarbejde.
  Marken øko rød
  DLG's folder om vores økologiske vårsæd sortiment for 2017
  DLG's folder om efterafgrøder 2016
  Bestemmelser for fremavl af korn 2016
  Læs folderen om DLG's majssortiment 2016-17
  Læs om sporbarhed og dokumentation
  Hold dig opdateret på nyheder om økologi
  Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
  Marken Nyhedsbrev
  Vi sender løbende vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken' ud med opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Modtag det på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.