Kontakt os
Økologisk foder med fokus på kvalitet, bæredygtighed og leveringssikkerhed.
Økologi / Økologi / Sporbarhed & dokumentation

Produktion, sporbarhed og dokumentation - økologi

I DLG har vi fokus på hele processen fra indkøb af råvarer til levering af foder i forhold til sporbarhed, dokumentation og kvalitet. Foderblandingerne på fabrikken optimeres dagligt med den aktuelle råvarebeholdning. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.

Sporbarhed 

Vi har udviklet et system, der gør os i stand til altid at spore hver eneste komponent i foderet tilbage til leverandøren. DLG køber kun varer fra leverandører, der er certificeret af et EU godkendt certificeringsorgan. 

Dertil kommer en grundig analyseproces, hvor vi undersøger de modtagne partier enkeltvis for både uønskede stoffer og næringsstofindhold. Vi opbevarer altid nye partier adskilt, indtil vi har et analyseresultat. På den måde ved vi altid præcis, hvilke varer vi benytter, og hvor de stammer fra. Dermed kan alle råvarer, der ankommer til fabrikken optimeres ind i foderet med netop de næringsværdier, som de enkelte leverancer har. Det sikrer et konstant ensartet næringsværdigrundlag i alle vores foderblandinger.

GMO

Vi producerer og leverer under disse betingelser:
  • Vi analyserer for GMO i risikoråvarer, fx. soja, majs og udenlandsk raps
  • Risikoråvarer oplægges på karantænelager indtil analyseresultater foreligger
  • Alle indenlandske råvarer tilføres med specielt rengjorte biler
  • Naturfoderblandinger til økologiske husdyr leveres med særlige tankbiler til landmanden
  • Der gennemføres månedlig stikprøvekontrol for GMO i Naturfoderblandinger efter ’DLG’s instruks for køb, salg, lagring og produktion af økologiske varer i DLG
  • DLG er af Plantedirektoratet godkendt til at udføre egenkontrol efter disse instrukser

Regional oprindelse

De økologiske regler foreskriver, at min. 20% af foderrationen (basis tørstof) skal have regional oprindelse. DLG´s økologiske foder til enmavede dyr er sammensat, så DLG's årlige produktion opfylder kravet om min. 20% regional oprindelse. Det dokumenterer vi over for myndighederne ved de årlige kontrolbesøg.

Økologisk fabrik

DLG's økologiske fabrik i SkaveProduktionen af vores økologiske Naturfoder foregår på DLG’s Fabrik i Skave. Her produceres sortimenter, som er fuldt dækkende for kvæg, svin og fjerkræ. På fabrikken fremstiller vi udelukkende økologiske foderblandinger. Foderblandingerne på fabrikken optimeres dagligt med den aktuelle råvarebeholdning. Ligeledes overvåges kvaliteten af det færdige foder, både med hensyn til næringsværdier og pillekvalitet.

Økologiske kontrolpapirer for modtagelse af korn

Når du sælger dit økologiske korn til DLG skal vi på forhånd have modtaget: 
  • En kopi af din seneste statusrapport 
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologierklæring
  • Kød- og benmel erklæring. 
Læs mere herom nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte papirer, da det vil gøre ekspeditionen nemmere.

Statusrapport økologi

DLG Økologi skal have modtaget en kopi af den seneste statusrapport. Den skal indeholde en markoversigt over planteavl, som du har modtaget fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Husk også at skrive dit DLG kundenummer på statusrapporten.

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage, før varen kan afhentes. 

Partidokumentation (økologierklæring/Tro-og-love-erklæring)

DLG Økologi skal også modtage ’Økologierklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn. Partidokumentation økologistatuserklæring for markprodukter. Partidokumentation findes her.

Ny kød- og benmel erklæring

DLG kræver også dokumentation for, at der ikke er brugt gødningsmidler baseret på kødmel og benmel. Kravene imødekommer mejeriudvalgets beslutning om, at økologiske mælkeproducenter ikke må bruge fodringsmidler igennem vækstperioden gødet med produkter, der indeholder kødmel og benmel. Hent kød- og benmel erklæring.
DLG’s økologi-autorisationsbevis
(Organic certificate of Authorization)
DLG’s økologi-autorisationsbevis

Organic certificate of Authorization

Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev