MATIF Møllehvede
22. marts 2017 18:29
september 2017 termin
167,75€
-1,03%
MATIF Raps
22. marts 2017 18:29
august 2017 termin
370,50€
0,27%
CBOT Sojaskrå
23. marts 2017 5:00
juli 2017 termin
326,90$
0,00%
CBOT Sojabønner
23. marts 2017 4:50
juli 2017 termin
1008,75$
-0,15%
Kontakt os
DLG tilbyder de mest innovative løsninger til din økologiske svinebesætning.
Økologi / Økologi / Svin

Svin økologi

DLG’s økologiske foderserier hedder Naturfoder og er sammensat af gode og sunde proteinråvarer, der sikrer en stabil og god næringsstofforsyning til grisene.
Dine økologiske svin sikres høj produktivitet til en skarp pris med DLG’s økologiske fodersortiment. Svinefoderet er produceret af gode naturlige råvarer, hvilket sikrer god ædelyst og gode produktionsresultater. Svinefoderblandingerne i sortimentet er udarbejdet med udgangspunkt i de økologiske produktionsmetoder, og vi tager hensyn til de udfordringer, det giver, at der i økologisk svinefoderproduktion ikke må anvendes syntetiske aminosyrer.

På alle økologiske svinefoderblandinger lever vi naturligvis også op til kravet om, at 95% af råvarerne skal være økologisk dyrket, ligesom vi også overholder kravet om, at 20% af råvarerne skal være dyrket i Danmark. 

Vi tilbyder et fuldfodersortiment til søer, smågrise og ung/slagtesvin. Derudover har vi også tilskudsfoder til alle økologiske dyregrupper. Bliv klogere på vores økologiske foderblandinger til svin nedenfor og om vores generelle strategi for at udvikle økologiske svinefodersortimenter i afsnittet ’Svinefodersortiment’.

Svinefodersortiment 

Vi arbejder løbende på vores økologiske svinefodersortiment for at implementere den nyeste viden, og for at imødekomme de ønsker, vi møder hos vores økologiske svineproducenter, så vi er sikre på, at vi hele tiden kan tilbyde de bedst mulige blandinger af økologisk svinefoder. Vores fokus i udvikling af økologisk sortiment til svin vil altid være på at sikre kunderne:
  • Gode produktionsresultater
  • Holdbarhed af søer og polte 
  • God mavesundhed 
  • Højere pattegriseoverlevelse
  • Lave foderomkostninger 
Et af målene i produktionen af økologisk svinefoder er at sikre en fornuftig balance mellem proteinniveauet og aminosyreprofilen. En af udfordringerne er, at det ikke er muligt at tilsætte syntetiske aminosyrer til økologisk svinefoder. Det kan især give udfordringer på smågrisefoderet, da det er svært at finde råvarer med et tilstrækkeligt højt indhold af visse aminosyrer til at dække svinenes behov, uden at der samtidig tilføres et for højt indhold af andre proteinstoffer, der vil virke negativt på produktiviteten. 

En overforsyning af protein vil føre til, at grisen skal bruge energi på at udskille overskudsprotein. En underforsyning af aminosyre vil føre til en forringet tilvækst, både hvis niveauet generelt er lavt, men også hvis det drejer sig om mangel på enkelte aminosyrer. Vores løsning er at have en bred vifte af økologiske proteinråvarer, som vi bruger til at optimere, så vi lander så tæt på det optimale niveau som muligt med fokus på både produktivitet, sundhed og økonomi for økologisk svineavl. 

Organisk syre er i dag en integreret del af DLG’s foderprogram til økologiske svin og tilbydes til alle dyregrupper. Forsøg og afprøvninger med at tilsætte organiske syrer til smågrise, slagtesvin og søer viser en positiv effekt på foderhygiejne, produktivitet og sundhed.

Få den bedste svinefoder til dine økologiske svin

Salmonella er en udfordring, der tages meget seriøst i den økologisk produktion af svin, da det kan have rigtig stor betydning for afregningen. I svinebesætninger med salmonellaproblemer anbefaler vi at tilsætte organisk syrer, da det virker reducerende på salmonellaforekomsten. Der kan imidlertid være besætninger af svin med store salmonellaproblemer, hvor det ikke altid er nok at tilsætte syre, og du bør derfor også se på den øvrige sammensætning af svinefoder og management. Udover den direkte positive effekt på salmonella, ser vi også en generel positiv effekt på produktionsværdien hos svin.

DLG’s syreprodukt til økologiske svin, ProPhorce, er på tørform og består af myresyre og mælkesyre. Produktet er udviklet specielt til at anvende i foder til økologiske svin. Det er fremstillet uden brug af GMO og indeholder ingredienser tilladt jf. det økologiske regelsæt. 
 
Det økologiske svinefoder produceres som udgangspunkt som pelleteret, men der er også mulighed for at få det leveret som pillecross. Pillecross kan have en positiv indvirkning på mavesundheden hos svin. Desuden er det en fordel ved vådfoder, da det opløses hurtigere. 

Læs om vores svinefoderblandinger til økologiske søer

Læs om svinefoderblandinger til økologiske smågrise

Læs om svinefoderblandinger til økologiske slagtesvin

Jan Kristensen
Salgschef, svin
Svin øko rød
Læs om sporbarhed og dokumentation
Tilmeld dig vores nyhedsbrev om svin
Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Vitfoss har de bedste mineraler til dine svin
Fokusvarer svin
Svin økologisk