Kontakt os
Høsten 2022 kræver mere sojaskrå eller tilskudsfoder
Foder / Gris / Høsten 2022 kræver mere...

Høsten 2022 kræver mere sojaskrå eller tilskudsfoder

Med mere end 450.000 T hvede og 250.000 T byg indvejet, tegnes med mere end 25.000 (hvede) og 14.000 (byg) NIT-analyser et billede af, at der er ca. 0,5-0,7%p mindre protein i hveden i 2022, sammenlignet med 2021.

/Af Jacob Dall, Udviklingschef Gris

Det er i sig selv ikke overraskende, når udbytterne er høje, men det betyder at, indtil en nyoptimeret Landmix eller nyt tilskudsfoder kan tages i brug, skal der korrigeres med øget iblanding af sojaskrå/tilskudsfoder.

Præcist hvor meget afhænger af hvilken type blanding og proteinniveau, men som udgangspunkt er det for Landmix, ved 0,5%p lavere protein i hveden 1% korn, der skal skiftes ud med sojaskrå. Af proteinhensyn er der ikke grund til at ændre iblandingen af Landmix. For tilskudsfoder er den tilsvarende korrektion erstatning af 0,4%p hvede med tilskudsfoder.

Foretager man ikke denne korrektion, vil aminosyreindholdet i foderet falde med 2-4%, hvilket kan betyde reduceret mælkeproduktion, tilvækst, foderudnyttelse og/eller kødprocent.

Mere præcist er sammenhængen:

                             Tilskudsfoder                    Korn/soja/Landmix 
             Hvede
-0,5%p 
  Hvede
-0,5%p 
Når hvede indeholder mindre protein end i oprindelig optimering

 

Korrektion


 

Korrektion 

Mest
begrænsende
aminosyre


Hvede:
 
Hvede: 

Tilskudsfoder:


Soja: 
Diefoder  0,4%p   1,0%p  -2,6% 
Smågrise 15-30 kg
 0,5%p
1,2%p  -2,1% 
Ungsvin  0,4%p   1,2%p  -2,1% 
Slagtegrise, enhed  0,4%p   1,1%p  -2,3% 
Slutblanding

0,5%p

0,8%p

-1,9% 

Samtidigt ser det på baggrund af et foreløbigt lille antal analyser, ud til at fosfor i hvede kan vise sig at være op mod 0,2 g/kg lavere end sidste år, hvilket groft sagt, betyder at behovet for mineralsk fosfor i blandingerne stiger med ca. 10%.

MCP er i lighed med andre fodermidler, steget i pris, hvorfor det især for hjemmeblandere kan være relevant at undersøge om øget brug af fytase kunne være en løsning. Hvis du i dag anvender 200% dosering af fytase eller derunder, vil der sandsynligvis være penge at spare, ved at øge fytasedoseringen til 300 eller 400%.

Midlertidigt kan det, sammen med en øget dosering af sojaskrå, være en løsning at øge iblandingen af Landmixen en smule (+5-10%), for at kompensere for det lavere fosforindhold i kornet. Hvis du vælger at øge doseringen af Landmix, så vær dog opmærksom på, at du ikke overskrider det maksimalt lovlige niveau af kobber, zink og selen i foderet.

Kontakt kundecenter