Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder hver uge - læs "Fokus på råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
15. juni 2017

Fokus på Råvarer

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 14. juni 2017

Sojaskrå

Sommer2017

Plus US $ 0,30 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,20 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,80 pr. short tons

Natmarked:
Pt i minus med 0,40 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet lukkede tæt på uforandret efter at have handelt op med 2-3 usd første halvdel af dagen.
 • Vejrudsigter med mere nedbør i vejrudsigten samtidig med at der faldt nedbør i ”northern plains” som har var meget tørt den sidste måned.
 • Crush margins i Brasilien er særdeles favorable med 35USD margin per mt. I Argentina er margins 6-9USD per mt og det er kun et spørgsmål om hvornår kapaciteten reduceres. Oliemøllerne crusher p.t. kun fordi de har solgt sojaolie/biodiesel og derfor skal opfylde eksisterende kontrakter. I USA er margins favorable(i den lave ende) omkirng 35USD per mt. 
 • I Brasilien fortsætter eksporten af sojabønner for at gøre plads til majs høsten i septermber – oktober måned. 
 • I juni måned har Brasilien indtil dato eksporteret 4,9 mio mt sojabønner og vi forventer at eksporten vil overgå sidste års rekord eksport på 7,8 mio mt.
 • USDA offentliggør i eftermiddag de ugentlige eksport tal. Markedet for-venter at der solgt 250-450.000 mt for gammel høst i den forgangne uge (159.000 mt i ugen forinden). 
 • Vejrudsigterne for den kommende uge er favorable så forventer et stabilt marked de kommende dage.
   

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 112.400

Short 124.400

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 42.800

Short 43.800

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 40.900

Long 45.900

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-22 USD per short ton

-20 USD per short ton

Jul 2017

-21 USD per short ton

-20 USD per short ton

Aug/Sep 2017

No Sellers

-15 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

No Sellers

-12 USD per short ton

 US Dollar mod DKK 15.06.17

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6591

6,6082

Euro/DKK

7,4361

7,4379

Euro/US $

1,1168

1,1194

Fiskemel:

På fiskemel markedet fortsætter de seneste uges tendens med uændrede priser. Der er ikke den store handelsaktivitet i Europa hvor markedsaktørerne afventer de sidste uger af fiskeriet i Peru og Nordeuropa.

I Danmark er der nu fanget ca. 330.000 tons tobis ud af den fulde kvote på 456.000 tons. Normalt siger man at der fiskes indtil Sankt Hans (24. juni i år), men det er forventningen at man tillader at der fiskes juni ud. Det giver omkring fjorten dage endnu og betyder nok at man ender med at nå en samlet fangst omkring 400.000 tons. I sidste uge blev der ”kun” fanget 30.000 tons.

Den peruvianske kvote er på 2,8 mio. tons og her er der nu landet 1,8 mio. tons således at der mangler ca. 1. mio. tons. Sidste år tillod man fiskeri helt frem til 31/7, og det bliver spændende at se om det samme gør sig gældende i år. Det er stadig for tidlig at sige om kvoten bliver fuldt realiseret da mange forhold kan påvirke fangsten herunder vejr, andel af juveniles (småfisk) og hvornår fiskene begynder at gyde. 

Kina er fortsat meget aktiv i markedet med høj import af fiskemel, og dette fort-sætter med at lægge en bund for prisen på fiskemel.

Olie:

Oliemarkedets prismæssige deroute har været markant de seneste tre uger med et fald på 13% til det nuværende niveau omkring 47$/tønde. Prisfaldet er skabt af en styrket udbudsside hvor både Nigeria og Libyen har øget deres produktion, de globale lagre fortsætter med at se stærke ud, og eksporten fra OPEC fortsat ser stærk ud til USA. Oven i det, er den geopolitiske risikopræmie øget efter at en række mellemøstlige lande har stoppet al handel med Qatar.

Vi er så småt på vej ind i sommerperioden og anden halvdel af 2017, hvor den sæsonmæssige efterspørgsel normalt er rigtig stærk. Indtil nu har der ikke været tegn på at efterspørgselssiden er blevet stærkere, men det må formodes at vi snart vil se den amerikanske kørselssæson indtræffe og den mellemøstlige olie-efterspørgsel vokse.

Det burde, alt andet lige, betyde at vi indenfor et par uger, bør begynde at se tegn på træk på de globale lagre, hvilket vil drive olieprisen langsomt op over 50$/tønde igen.
 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 1. juni 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,40 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i plus med 0,60 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset
 • CBOT -> Markedet handlede på begge sider af uforandret og lukker marginalt i positivt.
 • ”Unwinding” af spreads majs/bønner, mel/olie og gammel/ny høst sojabønner.
 • Den kinesiske børs Dalian handlede lavere efter en lang weekend -> dårlige crush margins og svagere indenlandsk efterspørgsel.
 • Rygter i markedet om at flere laster sojabønner til Kina er handlet tilbage. Der er ikke sikkerhed for, hvor mange laster det drejer sig om.
 • Kontrollører strejker i Argentina, betyder reduceret lastning af skibe resten af ugen.
 • Argentinas eksport af sojaskrå i maj ser ud til at nå 2,7-2,8 mio. mt mod 3,3 mio. mt sidste år. Normalt eksporteres de største mængder i maj og juni.
 • NASS offentliggør april crush tal i dag og markedet forventer 147-148 mio. bushels.  
 • USDA offentliggør den 9 juni den månedlige WASDE rapport.
 • Vejret i USA er fortsat favorabelt.
 • Fokus de kommende uger bliver KINA og US vejr. Markedet har korrigeret kraftigt i nedadgående retning de seneste uger og er oversolgt.
 • Fondene er markant short i sojakomplekset, majs og hvede. Det kan på dette tidspunkt af året få markedet til at reagere meget kraftigt i opadgående retning.
 • Vi forventer, at markedet stabiliserer sig i løbet af den kommende uge.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Short 105.600

Short 87.600

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 35.400

Short 22.400

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 45.400

Long 35.400

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-17 USD per short ton

-21 USD per short ton

Jul 2017

No Sellers

-20 USD per short ton

Aug/Sep 2017

No Sellers

-14 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

No Sellers

-10 USD per short ton

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6201

6,6577

Euro/DKK

7,4397

7,4435

Euro/US $

1,1235

1,1185

Solsikkeskrå 

Gammel høst Rusland har ikke været aktiv i markedet de sidste par måneder grundet forskelli-ge politiske årsager, såsom eksportrestriktioner af solsikkeolie til Tyrkiet.
Af denne årsag har produktionen af solsikkeskrå været mindre end normalt. Sam-tidig er den interne russiske efterspørgsel på solsikkeskrå steget. Det betyder, at mængden af solsikkeskrå til eksport bliver mindre. 
Varer af ukrainsk oprindelse bliver tilbudt i markedet. I begyndelsen af maj, så vi nogle producenter, som stadig prøvede af sælge spot-positioner. Det gjorde, at vi så mindre prisfald på solsikkeskrå. På nuværende tispunkt er priserne relativt stabile.
Forbrugerne er afventende og køber ikke til de nuværende priser. Tyrkiet, Egyp-ten og Marokko er ikke aktive i markedet. De franske og spanske forbrugere er relativt godt dækket. Det betyder, at de også er fraværende i markedet. 
Overordnet set er forbrugerne godt dækket og oliemøllerne har ikke solgt deres sidste mængder.

Ny høst
Nedenfor ses en oversigt over såningsprocessen per den 26. maj i mio. tons. 

 

Ukraine

Rusland

Mio ha.

2016

2017

Index

2016

2017

Index

Sunseed

5,2

5,4

104

5,99

6,37

106

Soybeans

1,8

1,8

100

1,24

1,73

140

Rapeseed

n/a

n/a

 

0,746

0,753

101


Ovenstående tal taler sit klare sprog. Hvis vejret forbliver fordelagtigt, vil vi opleve endnu en rekordhøst af solsikkefrø.

Der er dog markedsanalytikere, som forventer tørke i området i den kommende sommer. Det anbefales, at vejrudsigterne følges nøje.

Fiskemel

Priserne på fiskemel i Europe er stabile og uændret de seneste uger.

Der er fortsat god udvikling i realiseringen af den fulde kvote i Peru, hvor ca. 1 mio. tons mangler at blive fanget. I Danmark er Tobis fangsterne rekordhøje, og der er landet 250.000 tons, hvilket betyder, at 200.000 mangler at blive fanget af den samlede kvote. De næste par uger vil vise, om vi når at indfange de fulde kvoter, men det virker til, at vi kommer tæt på.

Mens udbuddet er højere i år, gør det samme sig også gældende for efterspørgslen. I 2016 importerede Kina i de første fire måneder 284.000 tons, men samme periode i år er der importeret 497.000 tons. Det er en stigning på 75%. Den højere import er bl.a. et resultat af, at kineserne har lukket for dele af den indenlandske produktion af fiskemel.

Stort udbud og høj efterspørgsel forventes at efterlade priserne i status quo det næste stykke tid.

Råolie

Brent råolieprisen oplever store udsving i disse dage. I sidste uge nåede OPEC endeligt frem til at forlænge deres produktionsbegrænsende aftaler, så de nu gælder frem til april 2018. Olien var steget en del på udsigterne til denne aftale, men da selve aftalen blev meldt ud faldt olien kraftigt tilbage fra 54$/tønde til 51$/tønde. Årsagerne er ikke helt klare, men der var en klar skuffelse i markedet over, at aftalen ikke blev tolv måneder, hvilket fik mange til at sælge deres lange positioner.

Olien presses ned i denne uge på nyheden om, at Libyen (ikke med i OPEC afta-len) har øget deres olieproduktion kraftigt til ca. 800.000 tønder/dag. Det er med til at gøre OPEC’s manøvrer mindre effektfulde og gør det sværere at nå det overordnede mål – reducering af de globale olielagre til et femårigt gennemsnit.

Her til morgen stiger olieprisen, da der i eftermiddag forventes at blive offentlig-gjort massive træk på de amerikanske olielagre. Det overrasker ikke, da vi nu går ind i ”driving season” i USA, hvor olieforbruget stiger mærkbart.

Selv om rebalanceringen af oliemarkedet går langsomt er det forventningen, at vi i andet halvår af 2018 vil se de globale lagre falde, hvilket vil presse prisen op. Årsagen er OPEC’s produktionsbegrænsninger og en sæsonmæssig kraftig stigning i det globale olieforbrug. Det virker derfor til at være et attraktivt købsni-veau, som olien befinder sig på lige nu.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”