Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder hver uge - læs "Fokus på råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
20. april 2017

Fokus på Råvarer

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 19. april 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Minus US $ 1,40 pr. short tons

Sommer 2017

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Minus US $ 0,90 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i plus med 0,90 USD pr. short ton

 

 

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet ser uden retning i øjeblikket, sojabønner og sojaolie endte i plus, mens sojaskrå endte i minus.
 • Der blev købt sojabønner som følge af tirsdagens faldende priser og gav derfor en positiv prisændring.
 • De Brasilianske farmer er stadig tilbage holdende med at sælge sojabønner, men en svækkelse af de sydamerikanske valutaer førte i går til en lille stigning i salget.
 • Den Argentinske høst er igen i gang efter en periode med nedbør, som har holdt høsten hen. Regionen Cordoba er nu 6% færdig, men områder med meget nedbør kan have haft effekt på udbyttet.
 • Kina nedsætter deres import skat på sojabønner fra 1. juli med 2% således at den nu er 11%. Det betyder at at kineserne vil prøve at udskyde deres indkøb / import til efter den 1 juli. Det betyder en forbedret crush margin for de kinesiske oliemøllere.
 • Vi forventer stabile priser de kommende uger.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Short 52.600

Short 30.500

Sojaolie

Købt 3.000

Short 61.600

Short 63.100

Sojaskrå

Solgt 3.000

Long 7.400

Long 9.100

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå maj termin 2017

 

 

 

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

May 2017

-22 USD per short ton

-22 USD per short ton

Jun 2017

-21 USD per short ton

-22 USD per short ton

Jul2017

-21 USD per short ton

-22 USD per short ton

Okt/Nov/dec 2017

-10 USD per short ton

No Sellers

 


US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,9221

    6,9589

Euro/DKK

7,4382

7,4370

Euro/US $

1,0745

1,0687

 

Råolie

Onsdagens amerikanske lagertal satte gang i et brandudsalg af råolie hvilket fik olieprisen til at falde markant til et nyt niveau omkring 53$/tønde. Råolielagrene faldt lidt mindre end forventet, mens benzinlagrene mod den sædvanlige sæsontendens faktisk voksede. Samtidig viser efterspørgslen sig ikke helt så stærk som mange markedsaktører forventer.

Isoleret set virker den bearish reaktion på lagertallene lidt overgjort. Det er derfor forventningen at vi kan se olien kravle tilbage mod de 55$/tønde på den helt korte bane. Mange fundamentale svagheder findes fortsat i markedet og derfor forventes olien ikke at komme over 58$/tønde i år.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG's vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLG's kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

 

 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 5. april 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Plus US $ 1,70 pr. short tons

Sommer 2017

Plus US $ 1,40 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Plus US $ 0,10 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i minus 0,70 USD pr short ton

 


NYHEDER – Sojakomplekset

CBOT -> Vejrudsigter for Argentina. Forventet nedbør for den kommende weekend, hvilket betød små stigninger på børsen i Chicago.
Markedet fokuserer på vejret i Argentina, da det var sidste år på samme tidspunkt, at markedet steg markant som følge af megen nedbør i Argentina, med høsttab og forsinkelser til følge.
Nedbøren i weekenden forventes at bringe oversvømmelser i visse områder, og der er brug for tørt vejr for rigtig at komme i gang med høsten. 
Situationen på verdensmarkedet er meget anderledes i år i forhold til sidste år. Forsynings situationen er meget komfortabel og selv med forsinkelser og muligt høsttab i Argentina bør det kun have en kortvarig indflydelse på markedet. 
FOB præmierne i Argentina er steget med 2-3 USD per short ton som følge af høsten er forsinket og landbruget er tilbageholdende med at sælge sojabønner.
USDA offentliggør i eftermiddag de ugentlige eksport salg. Der forventes ikke nogle overraskelser og kun moderate eksportsalg.
USDA offentliggør tirsdag den 11 april den månedlige WASDE rapport. 
Vi forventer stabile priser før weekenden med fokus på vejret i Argentina og den månedlige USDA rapport. Forventer en opjustering af produktionen i Argentina, Brasilien og USA og dermed stigende lagre på verdens-plan. Så spørgsmålet er om USDA vælger at opjustere forbruget i resten verden / Kina. 

 

Solskrå 

Gammel høst 
Det russiske marked er svært at agere i for tiden:
Tyrkiet har indført importskat på varer med russiske oprindelse (solsikkeolie og -skrå er inkluderet). Størrelsen på importskatten er så stor, at den kan karakteriseres som en handelshindring. Crusherne må derfor nu finde andre og alternative eksport destinationer. Vores første indskydelse er, at det burde betyde faldende priser i Baltikum på solsikkeskrå. Der er dog lidt mere kompliceret, da crusherne er frustreret, fordi deres olielagre er fyldte, og at de dermed ikke kan crushe flere frø og producere solsikkeskrå. Hvis denne situation ikke ændres vil mange af crusherne være nødt til at stoppe produktionen i de kommende måneder. 
Crush-marginen er ikke attraktiv i Rusland og Ukraine.
Den apprecierende rubel giver ikke landmændene support til at sælge deres før.
Eksporten af solsikkeskrå er faldet de seneste to uger.
Det overstående giver support til stigende priser. Tegn på faldende priser:
Ukraine og Argentina ses som alternative oprindelse for de europæiske forbrugere. Der er varer på nuværende tidspunkt, og aktørerne er sælge-re.

Markedets øjne er på udviklingen i Tyrkiet/Rusland.

Ny høst
Der har været gode forhold for såningen i Rusland og Ukraine, som netop er startet. 
Landmændene har købt endnu en rekord mængde af såsæd til solsikke. Solsik-ke er den mest favorable og profitable afgrøde at producere på nuværende tids-punkt.

Fiskemel
De europæiske fiskekvoter er nu godkendt af EU. Dermed er der udsigt til re-kordhøj tobis-kvote (tobis fisken anvendes til fiskemel) på 458.000 tons hvilket er meget højere end sidste års kvote på 82.000 tons. Det bliver spændende at se om kvote også kan fuldt realiseres når fiskeriet går i gang fra 1. april til og med juni.

Priserne er begyndt at stige lidt i Danmark igen, fra et meget lavt niveau. Prisstigningen er en naturlig konsekvens af at fiskemelsproducenterne nu har fået fyldt salgsbøgerne og at de europæiske priser i en periode har ligget under Peru-priserne som har lavere proteinindhold. Yderligere men kun mindre stigninger kan være på vej de næste uger.

Olie
Olieprisen har den seneste uge bevæget sig opad ti lca. 54$/tønde efter at have nået en midlertidig bund omkring 50$/tønde.

Vi er nu så småt over den sæsonmæssige vedligeholdelsesperiode på olieraffinaderierne, hvilket i en længere periode har øget lagrene af råolie men svækket lagrene af destillater (benzin, diesel, fyringsolie osv.). Nu hvor denne periode er ovre, er det forventningen, at vi vil begynde at se betydelige ugentlige træk på råolielagrene, hvilket normalt betyder en styrker olieprisen. Samtidig bevæger vi os stille og roligt ind i en sommerperiode, hvor forbruget er markant højere. I sidste ende kommer det meget an på, hvor meget der allerede er indpriset i olien på det nuværende niveau, og sandheden er nok at der skal overraskelser til for en-ten OPEC’s produktionsbegrænsninger eller den amerikanske produktion, før end vi kan se olien bryde ud at det nuværende prisspænd.

Pt. er der ingen klar pristrend i markedet og derefter forventes olieprisen at handle omkring det nuværende niveau på 52-55$/tønde, den næste uges tid.

 

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 22. marts 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Minus US $ 2,30 pr. short tons

Sommer 2017

Minus US $ 2,30 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Natmarked:
Pt i minus 0,70 USD pr short ton

 
NYHEDER – Sojakomplekset

• CBOT -> Markedet siver og tester lows i denne bevægelse, men uden at bryde i nedadgående retning.  • Sojabønneproduktionen i Sydamerika ser ud til fortsat at vokse med flere analysebureauer, der nu forventer en høst i Brasilien på 111,0 mio mt. Ligeledes forventes der nu en produktion i Argentina på mellem 57-58 mio mt.  • FOB præmierne er under pres med fald på mellem 4-6 USD per short ton over den sidste uge. • Analysebureauer kommer med nye estimater for det såede areal som er en lille smule mindre end USDA første estimat. Den 31 marts, offentliggør USDA deres estimat for, hvor stort et sojaareal de forventer sået for den kommende høst.
• Importen til KINA for perioden maj-august forventes til 8,5 mio. mt per måned, sammenholdt med en forventet stigning i forbruget af sojaskrå på 7-8 % for året. Vi har de seneste uger set, at Kina har været mere afventende i markedet. Normalt køber Kina gennemsnitligt 26-27 panamax både per uge og de seneste uger har de kun købt omkring 15 panamax både per uge.
• Landbruget i Brasilien er fortsat afventende med at sælge sojabønner.
• Vi forventer en stabilisering af priserne frem til næste fredag, hvor USDA offentliggør deres næste rapport.

Rapsskrå/kager

Rapskager er stort set ikke eksisterende længere på gammel høst, og der er kun sporadiske salg fra tredjehånds sælger i Tyskland. De er kun enkelte lastbiler, der bliver handlet, så det indikerer meget godt situationen på gammel høst. 
Helt så kritisk er situationen ikke på Rapsskrå, to møller er stadig sælgere af Rapsskrå.
Ser vi frem til ny høst, kan august måned blive drilsk, alt efter hvornår høsten starter. 
En sen høst vil betyde, at august priserne vil stige. Markedet forventer en høst i EU på omkring 22,2 mio. tons.
Det ser ud til, at Ukraine tilsår et noget større areal af vårraps i år. Det helt store spørgsmål i 17/18 er, hvor stor efterspørgslen bliver fra mælkeproducenterne, når de skifter til Non-GM produktion af mælk.

Roepiller
Vi er begyndt at rette blikket mod Egypten, da markedet i Nordeuropa er støvsuget. Egyptens normale salgsområde er det sydlige Europa og Marokko. Det betyder, at vi skal konkurrere om at få varer til den sidste del af dette høstår.
I øjeblikket er priserne på den nye høst, meget præget af de utrolige høje priser vi se på gammel høst. Forventningerne til de arealer, som skal tilsås forventes det er større for  Frankrig / Tyskland, som ser ud til øge arealet med 15-20%. Vi anbefaler at afvente med at købe roepiller.      

Fiskemel
Efter at fiskemelen i Nordeuropa i starten af marts nåede et lavt prisniveau, som ikke er set i flere år, er prisen nu igen begyndt at kravle lidt op. Det er fortsat i begrænset omfang, men det er forventningen, at vi den næste månedstid vil opleve yderligere mindre prisstigninger. Årsagen er, at priskrigen er afsluttet da fiskemelsproducenterne har solgt det de ønskede.

Olie
Den europæiske råolienotering (Brent) handles nu lige i underkanten af 51$/tønde. Der er ikke sket væsentligt nyt siden sidste uge, og fokus er stadig rettet mod stigende globale lagre og OPEC’s udmeldinger. De amerikanske råolielagre steg med ca. 5 mio. tønder, hvilket var mere end forventet af markedet.

På den korte bane kan en mindre korrektion opad sagtens komme på tale, men det er svært at se olien bevæge sig kraftigt opad uden nye tiltag fra OPEC. Nedad er der teknisk modstand omkring 50-51$/tønde, som olien først skal bevæge sig igennem, men så vil der også være åbent for fald ned til 45$/tønde (ca. niveau før OPEC aftalen blev en realitet).

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 15. marts 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Plus US $   0,40 pr. short tons

Sommer 2017

Plus US $   0,30 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Minus US $ 0,10 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus 1,50 USD pr short ton

 

  

NYHEDER – Sojakomplekset

• CBOT -> Markedet prøvede at korrigere i opadgående retning, men lukker tæt på uforandret. Sojabønner lukkede med den svageste lukning siden oktober 2016. 

• En 24 timer strejke i de brasilianske havne havde ikke nogen indflydelse på markedet.

• US NOPA crush tal var lavere end forventet for februar med 142,8 mio bu-shels mod forventet 146,1 mio bushels. Sojaskrå produktion i februar på 3,08 mio. mt hvilket er 375.000 mt mindre end februar 2016. Eksporten af sojaskrå i februar på 670.000 mt mod 623.000 mt i februar 2016. Det ser ud til at det indenlandske forbrug har været lavere i februar og dermed den direkte årsag til den lavere crush.

• USDA offentliggør i eftermiddag de ugentlige eksport tal, og forventninger-ne er i den lave ende på mellem 400.000-600.000 mt sojabønner på gammel høst og 0-200.000 for ny høst. Kina har endnu 2.6 mio. mt købt på gammel høst ud af USA som endnu ikke er afskibet.Det er stort spørgsmål om de vil blive afskibet eller annuleret…

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt  2.000

 Long  76.600

 Long  105.900

Sojaolie

Købt  1.000

 Short   1.100

 Long    18.700

Sojaskrå

Købt  1.000

 Long    46.000

 Long    60.200

 


 

 

CBOT - Sojaskrå maj termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht

 

 

Notering i dag

Sidste uge

April 2017

-16 USD per short ton

-18 USD per short ton

May 2017

-16 USD per short ton

-18 USD per short ton

Maj/Jul 17

 -16 USD per short ton

-15 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner


Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,9411

   7,0488

Euro/DKK

7,4340

7,4329

Euro/US $

1,0709

1,0547

Fiskemel
I Danmark afventer vi fortsat Tobis-kvotens endelige godkendelse fra EU, men der er intet der tyder på at den ikke vil blive udmeldt på et niveau omkring 486.000 tons. Priskrigen er blevet noget mere afdæmpet efter et par intense uger og det kan på den korte bane sende fiskemelsprisen lidt op.

I Peru er vil der gå en måneds tid før end vi har en udmelding om sommer-kvote. Den gamle kvote er 100% solgt og der er allerede solgt store dele af sommer kvoten.

Råolie

Så kom der gang i volatiliteten i oliemarkedet igen. På få dage faldt olieprisen fra 56$/tønde til 51$/tønde før end den nu ligger omkring 52,5$/tønde. Fra top til bund er der prismæssigt tale om et fald på ca. 10%.

I sidste uge steg de amerikanske råolie lagre nok en gang kraftigt, blandt andet pga. stor import fra OPEC-landene. Sammenholdt med tal fra de månedlige OPEC- og IEA-rapport (Internationale Energi Agentur) er én ting klart – de globale OECD og amerikanske lagre falder ikke som forventet. Dette er ellers OPEC-aftalens helt store mål, da det er først skridt mod et mere balanceret marked. De stigende lagre indikerer dermed, at OPEC aftalen ikke virker efter hensigten, hvilket den markant øgede produktion i USA også er bevis på. Dette var hovedårsag til at prisen blev handlet ned. 

Da der så samtidig er rekord store lange positioner i markedet af spekulative investorer (hedge fonde osv.), udløste lagernyhederne et markant nedadgående prispres, hvor de spekulative investorer så sig nødsaget til at sælge deres positioner og dermed yderligere sænke prisen.

På den korte bane kan en mindre korrektion opad sagtens komme på tale, men det er svært at se olien bevæge sig kraftigt opad uden nye tiltag fra OPEC. Nedad er der teknisk modstand omkring 50-51$/tønde som olien først skal bevæge sig igennem, men så vil der også være åbent for fald ned til 45$/tønde (ca. niveau før OPEC aftalen blev en realitet).

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

 


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 22 februar 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Minus US $   2,40 pr. short tons

Sommer 2017

Minus US $   2,20 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Minus US $   1,80 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i minus 0,30 USD pr short ton

  

 

 
NYHEDER – Sojakomplekset

CME – CHICAGO.

• Markedet var under pres og lukker svagere, men ikke et markant fald. Det føles som at bulls prøver at hænge ved deres long positioner med det yderste af fingerspidserne og ikke vil give op.
• USDA Outlook kommer med et tidligt estimat for den kommende høsts såede arealer i dag. Markedet forventer en stigning i soja arealet på ca. 2 mio acres. Forskydninger i areal forventninger kan betyde markeds udsving når de bliver offentliggjort i aften.
• Brasilien har høstet omkring 27 %, og vi forventer at høst tempoet de kommende uger stiger og det bør betyde at landbruget kommer for at sælge sojabønder. På nuværende tidspunkt har landbruget solgt ca. 30% og det er mindre end de foregående år. Frem til maj måned forventes det at landbruget skal sælge yderligere ca. 38 mio mt i Brasilien. Ligeledes skal landbruget i Argentina også sælge sojabønner i de kommende måneder.
• I USA ser det ud til at eksport afskibninger falder som følge at Brasiliens ek-sport stiger. 

MARKEDSNYHEDER

• Fugleinfluenzaen i Kina er udbredt og der spekulationer om et fald i fjerkræ produktionen på 30 %.
• Udbytterne i både Brasilien og Argentina ser ud til ligge højere end forventet og på nuværende tidspunkt forventer man i Brasilien 107-108 mio mt og i Argentina 56 mio mt (58 mio mt).
• Paraguay forventer en produktion tæt på 10 mio mt mod 9 mio mt sidste år.
• Lineups i Brasilien er uændret med 8 mio mt., hvilket er 2 mio mt lavere end sidste år. Forventer en eksport i februar på 5,5 mio mt hvilket er 34 % højere end sidste år. Nye investeringer i havne og logistik faciliteter har båret frugt…
• Dark horse er fortsat den brasilianske REAL som fortsat er fast og betyder lavere priser til landbruget. Se graf herunder.

• Yderligere stigninger i den brasilianske REAL kan betyde at landbruget præver på at vente med at sælge sojabønner så langt tid som muligt.
• Den argentinske crush faldt 14 % i januar til 2,9 mio mt. Margins er under pres men dækker omkostningerne for oliemøllerne.
• Forlydender om at enkelte liemøller i USA begynder at reducere kapaciteten… Imidlertid har de fleste oliemøller en særdeles god dækning af sojabønner hvilket betyder at vi ikke skal forvente en markant reduktion i kapacitets-udnyttelsen.

TEKNISK ANALYSE

• Markedet har siden 2012 befundet sig i en faldende trend p.t i range 225,00 USD til 400,00 USD per short ton basis først position.

• Vi har etableret en bund på omkring USD 300,00 og har indenfor de sene-ste 14 dage korrigeret i opadgående retning og testet USD 350,00 niveau. 
• Markedet er blevet afvist ved niveauet omkring de 345-350 basis første posi-tion og chartet indikerer test i nedadgående retning mod 320 niveauet.

FORVENTNINGER

• Vi forventer at høsten kommer rigtig i gang i Brasilien i løbet af de næste par uger og det vil ligge pres markedet når landbruget begynder at sælge varer. 
• Forventningerne til produktionen i Syd Amerika er igen højere og det ser ud til at udbytterne er markant højere end tidligere år. 
• De første areal forventninger for såningen i USA kommer i aften og markedet en stigning på mellem 2 og 5 mio acres. Et tal på under 2 mio acres vil være negativt for markedet og betyde stigninger.
• Vi forventer at markedet vil teste i nedadgående retning med et target på 320 indenfor de næste par uger.


Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt   1.000

 Long  135.200

 Long   146.200

Sojaolie

Købt   1.000

 Long    41.900

 Long   58.900

Sojaskrå

Solgt   2.000

 Long    58.300

 Long   62.300


 CBOT - Sojaskrå maj termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

March 2017

-11 USD per short ton

-10 USD per short ton

April 2017

-16 USD per short ton

-14 USD per short ton

May 2017

-17 USD per short ton

-14 USD per short ton

Maj/Jul 17

 -17 USD per short ton

 -13 USD per short ton

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

7,0522

   7,0355

Euro/DKK

7,4355

7,4376

Euro/US $

1,0542

1,0575

Solskrå

Priserne er steget det seneste stykke tid grundet mindre udbud og større efterspørgsel. 

Udbuddet

• Den russiske valuta, rublen, er styrket, og landmændene bruger råvarer som en sikker havn, og dermed sælger landbruget ikke deres varer på nuværende tidspunkt. Sånings sæsonen er dog lige om hjørnet, og vi mener at salget af afgrøderne begynder i løbet af de næste to uger.
• Crusherene er ikke villige til at sælge deres positioner før de har købt frøene. De er dårligt dækket med frø – det bedste bud er, at de er dækket til slutningen af maj.
• Den bullish historie på vegetabilske olier er forsvundet – også grundet af stigende lagre. Dette hjælper ikke på crush marginen.
• På den anden side ser det ud som om, at det Sydamerikanske sojahøst bliver rekord stor. 
Dermed er det svært at tro på faldende priser på solsikkeskrå, da crush marginerne er dårlige, og frøene er svære at købe. 

Efterspørgslen

• Solsikkeskrå er meget attraktiv i recepterne, hvis man sammenligner det med rapsskrå og sojaskrå, og dette har givet yderligere efterspørgsel. 
• Aktørerne er short i et illikvidt marked, og afdækning af disse positioner driver normalt markedet op.
• De europæiske forbruger er godt dækket og deres lagre er fulde, hvilket betyder, at de er afventende.

Ny høst

Landmændene i de lande som producere solsikkefrø finder afgrøden som én af de mest profitable, og dermed forventes der endnu et stort areal til kommende høst. I denne kontekst skal man holde øje med vejret i Østeuropa vejr i april og maj.

Vores forventning er, at prisen vil være stabil på kort sigt. Vi vil kunne se små stig-ninger med potentialet er begrænset.
På længere sigt ser vi ikke mange bullish argumenter. Dermed tror vi at prisen skal stabiliseres eller falde – alt efter hvordan valuta og korrellerende marked bevæger sig.

Fiskemel

Prisen på fiskemel er den seneste uge fastholdt på samme niveau. Det er meget begrænset med nyheder i markedet, hvor der særligt er meget stille i Peru.
Efter det seneste fald i priserne som følge af realiseringen af den fulde fiskekvote i Peru, afventer vi nu nyheder som kan angive prisretningen i markedet fremadrettet. I Europa er de fokus på at man afventer udmelding om de kommende fiskekvoter som endeligt udstikkes centralt i EU-systemet. 

Råolie

Råolieprisen har, siden den endelige annoncering af OPEC-aftalen i starten af december, handlet i et snævert prisspænd mellem 53-57$/tønde. 

Vi har nu fået de første reelle tilkendegivelser af de faktiske produktbegrænsninger. De har vist sig et godt stykke hen ad vejen, at være på linje med forventningerne i markedet, hvilket indikerer en forholdsvis høj grad af overholdelse af produktions-begrænsningsaftalerne. Prisreaktionen har været yderst begrænset da det allerede har været indregnet i olieprisen siden december.

Overordnet set foregår der en kamp mellem øget amerikanske olieproduktion og OPEC-medlemmernes villighed til at begrænse deres produktion. På den korte bane forventes det ikke, at der findes en vinder i denne kamp, og derfor forventes det at olieprisen vil bevæge sig omkring samme niveau de næste par uger. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 8 februar 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Plus   US $   5,30 pr. short tons

Sommer 2017

Plus   US $   4,80 pr. short tons

Nov/Dec 2017

Plus   US $   2,90 pr. short tons

Natmarked: 
Pt i minus 1,30 USD pr short tonNYHEDER – Sojakomplekset

CME – CHICAGO.

• Markedet er drevet at Kina der de seneste dage har købt sojabønner samtidig med at høsten i Brasilien forløber langsommere end forventet som følge af nedbør.
• Fondene var igen købere af sojabønner og sojaskrå mens de solgte soja-olie.
• USDA offentliggør i dag kl 18.00 den månedlige udbud / efterspørgselsrapport. Flere analyse bureauer ser en mulighed for en opjustering af US eksport af sojabønner og sojaskrå. Det kan have fået nogle markedsdeltagere til at følge fondene og købe sojabønner og sojaskrå.

MARKEDSNYHEDER

• KINA tilbage i markedet efter fejring af nytår med fornyet købsinteresse. Forlydender om at der lavet eksport forretninger for august og september ud af USA.
• Høsten i Brasilien forløber lidt langsommere end forventet som følge nedbør i de nordlige egne. 
• Lineups er mindre end sidste år. Nye logistik faciliteter betyder at lastningen går hurtigere og der er allerede nu afskibet flere sojabønner end sidste år.
• FOB præmiere for sojaskrå er over det meste af verden svagere og det virker som at der ligger varer på ethvert gadehjørne. På kort sigt ser det ud til at der kommer et lille hul i forsyningen til Europa, før de første ny høst afskibninger fra Brasilien og Argentina.
• Rosario Grain Exchange opjusterede den argentinske høst fra 52,9 mio mt til 54,5 mio mt. 
• I Brasilien stiger forventningerne ligeledes for sojaproduktionen og der forventes nu en produktion på +105 mio mt.
• USDA offentliggør WASDE rapporten kl. 18:00. Der er delte forventninger til rapporten men umiddelbart forventes der ikke nogle overraskelser. 
o Brasiliens produktion > opjustering.
o Argentinas produktion > nedjusteres.
o US carry out > mulighed for lille nedjustering / markedet delt.
o Overall forventes en prisneutral rapport
• De argentinske oliemøllere ser ud til ramme alt den forretning de ser hvilket betyder at USA sandsynligvis ikke kommer til at se meget sojaskrå forretning til eksport..

TEKNISK ANALYSE
• Markedet har siden 2012 befundet sig i en faldende trend p.t i range 225,00 USD til 400,00 USD per short ton basis første position.

• Vi har etableret en bund på omkring USD 300,00 og har indenfor de seneste 14 dage korrigeret i opadgående retning og testet USD 350,00 niveau. 
• Vi har de seneste dage igen testet markedet i opadgående retning med high omkring 340,00 niveau. 
• For de kommende uger forventer vi fortsat handel i range 325,00-345,00.

FORVENTNINGER

• Vi forventer at høsten kommer rigtig i gang i Brasilien i løbet af de næste par uger og det vil ligge pres markedet når landbruget begynder at sælge varer. 
• Forventningerne til produktionen i Syd Amerika er over en kam stigende.
• I marts måned begynder markedet at fokusere på de forventede sojaarealer i USA som på nuværende tidspunkt forventes at stige med mellem 3 og 5 mio. acres. 
• Gode crush margins i Kina betyder fortsat stor efterspørgsel. Flere analyse bureauer forventer en stigende import.
• Supply og demand peger fortsat mod en komfortabel lager situation. 
• Vi fortsat nogle måneder foran os før vi endeligt kan sige at den store produktion er endeligt i hus. Afskibninger ser ud til at forløbe uden problemer og med kortere ventetid.
• Vi forventer at markedet vil handle i det oven nævnte range de kommende uger. SMH6 325-345 for nuværende.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt    4.000

 Long  146.000

 Long   143.300

Sojaolie

Solgt   3.000

 Long    61.400

 Long   84.100

Sojaskrå

Købt    4.000

 Long    61.700

 Long   63.900

 


CBOT - Sojaskrå marts termin 2017


Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

March 2017

-12 USD per short ton

-9 USD per short ton

April 2017

-15 USD per short ton

-10 USD per short ton

May 2017

-15 USD per short ton

-10 USD per short ton

Maj/Jul 17

-13 USD per short ton

 -9 USD per short ton

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,9507

   6,8925

Euro/DKK

7,4346

7,4376

Euro/US $

1,0696

1,0794

 

Fedt
Fedt markedet har det seneste år steget pænt. Herunder kan i se en graf, der viser stigninger fra år til år på forskellige fedttyper. Perioderne er okt/jan 15/16 mod 16/17, eneste produkt der skiller sig ud, er Solsikkeolie fra Black Sea.
De største stigninger har  produkterne fra Malaysia/Indonesien, hvor hele 2016 var præget af El’Nino som ramte området i 2015. Små lagre og stor eksport er hovedoverskrifterne på stigningerne gennem 2016. Vi forventer at begge lande i anden halvdel af 2017, vil øge produktionen med ca. 7%.
Et enkelt produkt som har været en betydelig medvirkende oversag til stigningerne på specielt Bergafat, er produktet Palm stearin.

Går vi lidt mere i dybden omkring Palmeolie, har vi stort set kun set stigninger fra juli frem til januar 2017
I den sorte boks kan i se udviklingen på Ringgit/USD i samme periode.

 

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 1 februar 2017

Sojaskrå

Forår 2017

Minus US $   2,60 pr. short tons

Sommer 2017

Minus US $   2,50 pr. short tons

Natmarked
Pt i minus 0,70 USD pr short ton

 
NYHEDER – Sojakomplekset

CME – CHICAGO.
 • Markedet var drevet sojabønner og sojaolie hvor der var fornyet købs in-teresse efter de seneste dages prisfald. Sojaskrå var den svage del af komplekset og lukkede op med 1,5 USD på de forreste terminer.
 • De centrale dele af Buenos Aires provinsen fik 100 millimeter nedbør over natten med mere udbredt regn i den kommende uge over resten af Argentina, hvilket lage en dæmper på købsinteressen.
 • Ligeledes fik markedet støtte fra stigende priser på hvede og majs hvor der var pæne prisstigninger.
MARKEDSNYHEDER
 • KINA ser ud til at være aktive i markedet selvom de først er tilbage fra fejringen af det kinesiske nytår i morgen. I Brasilien søger de efter soja-bønner for marts afskibning hvor de endnu mangler at købe 50% af deres behov.
 • FC Stone offentliggjorde et revideret estimat for produktionen af soja-bønner i Brasilien hvor de nu forventer en produktion på 104,1 mio mt, hvilket er en opjustering med 1,3 mio mt. Flere analyse bureauer forventer +105 mio mt…
 • Den Brasilianske REAL er fortsætter den stigende kurs, hvilket betyder at landbruget er tilbageholdende med at sælge sojabønner.
 • Sojaskrå FOB præmier svagere i Syd Amerika og præmierne i USA er li-geledes under pres. Forbruget ser ud til at være svagere og forbrugerne er generelt afventende med at købe sojaskrå. Imidlertid er landbruget også afventende med at sælge sojabønner i Syd Amerika, hvilket betyder at præmierne holder højere i pris end forventet.
 • Argentina har stabiliseret sig og markedet tror mere på 53-54 mio mt so-jabønne produktion. Rapporterne siger at afgrøden på nuværende tid-punkt ser rigtig godt ud.
 • Oliemøllerne i USA søger fortsat efter eksport forretning af sojaskrå pga. af stigende lagre. Uden salg til eksport kan de ikke bibeholde den høje kapacitets udnyttelse.
TEKNISK ANALYSE
 • Markedet har siden 2012 befundet sig i en faldende trend p.t i range 225,00 USD til 400,00 USD per short ton basis først postion.
Teknisk analyse
 • Vi har etableret en bund på omkring USD 300,00 og har indenfor de seneste 14 dage korrigeret i opadgående retning og testet USD 350,00 niveau uden at kunne bryde yderligere i opadgående retning.
 • For de kommende uger forventer vi handel i range 325,00-345,00.
FORVENTNINGER
 • Brasilien er i gang med at høste, men ser ud til at være en smule forsinket pga af nedbør. 
 • Argentina har stabiliseret sig og markedets forventninger ligger igen tæt på 54 mio mt.USDA.
 • Kina er i morgen tilbage og mangler at købe 50 % af deres forbrug for marts måned.
 • Supply og demand peger mod en komfortabel situation. 
 • Imidlertid har vi fortsat nogle måneder foran os før vi endeligt kan sige hvor stor høsten i Syd Amerika er. Ligeledes skal der transporteres og afskibes mange sojabønner til og fra havnene i de kommende måneder. Vi har brug for optimale problemer for at undgå problemer og øget eksport ud af USA af sojabønner. 
 • Vi forventer at markedet vil handle i det oven nævnte range de kommen-de uger. SMH6 325-345 for nuværende.


Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt    10.000

 Long   143.300

 Long   153.300

Sojaolie

Købt    1.000

 Long   84.100

 Long   92.100

Sojaskrå

Købt    6.000

 Long      63.900

 Long     51.900

 

 
 

CBOT - Sojaskrå marts termin 2017

CBOT sojaskrå marts termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

February 2017

-9 USD per short ton

-8 USD per short ton

March 2017

-10 USD per short ton

-9 USD per short ton

April 2017

-10 USD per short ton

-8 USD per short ton

Maj/Jul 17

-9 USD per short ton

-8 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

US dollar mod danske kroner 2. februar 2017
 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,8925

   6,9290

Euro/DKK

7,4376

7,4370

Euro/US $

1,0794

1,0738

 

Rapskager

Markedet for rapskager er meget stramt og er nærmest ikke eksisterende for gammel høst. Flere producenter/traders har trukket varen fra deres prislister. Flere faktorer spiller ind, usikkerhed omkring frø situationen frem til ny høst, dårlig crush margin appellere ikke til lysten at crush flere raspfrø. Det er specielt terminen maj-juli der kan blive meget svær i forhold fil forsyningen. 

Situationen på gammel høst, kan meget vel smitte af på de første tre måneder (aug-okt) af ny høst. Derefter skal man med de seneste stigninger være afventende på de længere terminer.

Roepiller

Alle talte om en rekord høst i Europa og Rusland i efteråret. Vi fik også en større høst på den overståede kampagne. En større eksport ud af Rusland de første måneder, har medført manglende på varer på de senere terminerne. Rusland har produceret ca. 1 mio. tons roepiller, de første tre måneder og eksporten har væ-ret på 640.000 tons mod 460.000 tons i 2015. 

Frem til primo december er 64% af høsten allerede eksporteret.

Ligeledes har de Europæiske producenter har solgt pæne mængder på det Europæiske marked og Fjernøsten. Vi forventer en stram forsyning frem til den nye kampagne i efteråret.

 
Russia sugar beet pulp exports

Fiskemel

Den peruvianske kvote ender meget tæt på at blive fuldt realiseret. Det har bidraget til marginale prisfald for fiskemel. Når det ikke falder mere, skyldes det at det meste var solgt i forvejen og markedet fortsat er meget tight.

Efterspørgslen er begrænset i disse dage da kineserne holder nytårsfri. De forventes aktive i markedet igen i næste uge, og med lave lagre skal de nok til at købe op igen. 


I Nordeuropa går det kun langsomt frem med fiskeriet, og vi afventer pt. Sande-el/Tobis kvoten for 2017.

Med et tight marked, styret af blandt andet en voksende efterspørgsel, er det svært at se fiskemelspriserne falde markant fra det nuværende niveau. Således vurderes den overordnede pristendens fortsat at være stigende.

Sol

Der er stadig tale om et købers marked fremfor et sælgers marked. De russiske og ukrainske bønder er aktive sælgere i markedet da vi nærmer os plantesæsonen i de to lande.

Crush-marginerne er ikke forbedret mens solfrø priserne falder og produktpriser-ne fastholder/falder i pris. Som vi tidligere har indikeret, har crushers ikke solgt helt ud frem til marts. For udbuddet af solsikkefrø gælder at forsyningen  er bedst i den centrale del af Europa mens det ser mindre godt ud i den sydlige del (Tyrkiet, Indien, Mellemøsten).

Overordnet set er situationen tight men vi forventer et nyt salgspres nu hvor vi nærmer os plantesæsonen og fyldte korn- og solsikkefrølagre.

I Frankrig, Italien og Spanien har man opkøbt tilstrækkelige mængder, så det er svært at finde købere i disse lande på de korte terminer. Vi skal frem til maj-juli for at se købsinteresse.

I Argentina kan produktionen ende lavere end man forventede for bare en måned siden. For to uger siden meldte markedsaktørerne om tab i Argentina som følge af megen nedbør.

I øjeblikket ser solsikkeskrå attraktiv ud som komponent i foderblandinger og det er vores holdning at prisen er tæt på bunden. Det er dog stadig for tidligt at blive bullish da billedet på de korrelerende proteinmarkeder er grumset.

Olie

Olien handler fortsat i det prisinterval vi tidligere har meldt ud, 54-57$/tønde. Olie-lagrene vokser stadig i USA og forskellige nyheder om OPEC-aftalen præger ny-hedsfronten på oliemarkedet. Senest har frygt for ny forværring af det iranske og amerikanske forhold sendt olieprisen op, da nye sanktioner kan være på vej. Umiddelbart virker det utænkeligt men med en ny amerikansk administration i sædet kan intet udelukkes.

Vi nærmer os de første officielle tal for produktionen i januar, der vil vise om produktionen begrænses som udmeldt af OPEC og yderligere aktører. Overraskelser positive som negative kan skabe store prisudsving. 

Som efterhånden meldt ud en del gange, er der store spekulative lange positioner tilstede i markedet, og et lille prisfald/nervøsitet kan hurtigt udløse kraftige fald.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG's vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLG's kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt  tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLG’s kunder og ikke til offentliggørelse noget steds."

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt  tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLG’s kunder og ikke til offentliggørelse noget steds."

-3 USD per short ton

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”