Kontakt os
Følg med i verdens råvaremarkeder hver uge - læs "Fokus på råvarer"
Foder / Risk Management / Fokus på Råvarer
16. november 2017

Fokus på Råvarer - Kina særdeles aktiv køber af sojabønner

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 15. november 2017

 

Sojaskrå

Efterår 2017

Plus US $ 1,0 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 0,9 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus 0,40 USD pr short ton

 


NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT à Sojabønner og sojaskrå startede dagen med pæne plusser men NOPA rapporten fra USA ændrede markedet…
 • Oliemøllernes forbrug (NOPA tal) var tæt på det forventede 164,2 mio bushels for oktober mod 136,4 mio bushels i september.Det er det andet højeste forbrug af sojabønner rapporteret for oktober måned nogensinde.
 • Det indikerer et godt forbrug af sojaolie og sojaskrå…  Mange forbrugere kørte med meget små lagre af sojaskrå som følge af den lave crush i september måned. Det der overraskede markedet var de lavere sojaolie lager som blev reduceret med 78 mio lbs til 1.224 mio lbs. Det indikerer at forbruget er højere end forventet og fik markedet til at købe sojaolie og sælge sojaskrå…
 • Rygter om Kina vil ophæve import told på DDGS kan betyde øget forbrug af sojaskrå i USA som følge af mindre udbud af DDGS i USA. Imidlertid vil det nok betyde en lavere crush af sojabønner i Kina og dermed et mindre import behov.
 • US eksport tal af sojabønner i eftermiddag forventes lavere…
 • Med favorable vejrforhold i Syd Amerika forventer vi ikke højere priser på kort sigt….

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Long 20.300

Long2.100

Sojaolie

Købt 3.000

Long46.900

Long43.500

Sojaskrå

Købt 4.000

Short1.100

Long7.900

CBOT - Sojaskrå december termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

December 2017

No sellers

-23 USD per short ton

Januar2018

-18 USD per short ton

No sellers

Feburar2018

-16 USD per short ton

No sellers

MJJ 2018

-17 USD per short ton

-18 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

  

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3206

6,4132

Euro/DKK

7,4419

7,4431

Euro/US $

1,1774

1,1606


Solsikkeskrå

Høstfremgang og vejret
Ifølge Stat Data fra d. 6. november 2017 har Rusland høstet 8,2 mio. ton mod 9,9 mio. ton i 2016. Høsten blev i uge 45 udfordret af at et skifte i vejret bragte regn og sne til den nordlige del af solsikke-bæltet. 

Såfremt vi formoder at høsten er slut, kan vi forvente at den russiske produktion i år lander på omkring 11 mio. ton. 

I Ukraine er høsten afsluttet og udbytterne bliver som forventet 0,5-1 mio. ton lavere end sidste år. 

Såningen i Argentina er 70 % færdig hvilket er 2% mere end samme tid sidste år. Årets kampagne lider dog under tørke og vigtige områder er stadig udsatte.

Salgsaktivitet og afdækning
Der er med sikkerhed flere sælgere end købere i markedet pt. og der meldes stadig ikke udsolgt på januar og efterfølgende terminer. Købere derimod er dækket ind frem til april og tradere sidder med short-positioner. Alt dette tyder på at sitionen bliver teknisk på et tidspunkt. 

Logistik
Logistikken var en udfordring i oktober og første halvdel af november. Ankomst til havnene var kraftigt forsinket og selv om situationen er blevet løst forventer vi at logistikken forbliver en udfordring gennem vintermånederne.

Valuta
Dollaren står svagere hvilket begrænser den negative udvikling for solsikkeskrå.

Forecast
Vi tror på nedadgående priser for vintermånederne, mens vi tror på mere neutrale tendenser i foråret og sommeren.  

Fiskemel
Der er stadig ikke meldt noget ud fra Peru om den kommende kvote. Normalt vil fiskerne starte realiseringen af kvoten i disse dage, så det er klart at i år er der tale om svære vilkår. Markedet forventer stadig en kvote på 1,8-2 mio./tons. Vi burde inden weekenden have en kvote klar, og hvis den afviger væsentligt fra markedets forventning kan det slå igennem i fiskemelsprisen.

Råolie
De sidste par uger er Brent råolien steget fra under 60$/tønde til et nyt niveau på 62-64$/tønde. Stigningen kommer som en reaktion på udmeldinger fra OPEC om at de vil forlænge den nuværende produktionsbegrænsende aftale mens den geopolitiske risikopræmie er øget.

De spekulative fonde som udgør en stor del af handelsaktiviteten på råoliemarkedet har en historisk stor lang position i markedet. Den lange position kan skabe en situation hvor frasalg generer yderligere frasalg med markante prisfald som følge. Dette kan gå meget hurtigt, så selvom et nyt price-range på 55-65$/tønde måske er etableret, er det vigtigt at være opmærksom på dette forhold. Samtidig kan det tænkes at de amerikanske producenter starter at hedge deres produktion ved at sælge olie i markedet, hvilket også kan presse prisen ned.

På den korte bane ser en korrektion sandsynlig ud, men med en forstående OPEC-forlængelse og et mere balanceret marked er et pris-range på 55-65$ nok etableret et års tid frem.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 1. november 2017

Sojaskrå

Efterår 2017

Plus US $ 1,80 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 2,10 pr. short tons

Natmarked:
Pt i plus med 2,20 USD pr short ton

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Starten på en ny måned gav markedet ny energi og vi sluttede op med USD 1,80-2,20 per short ton.
 • USDA rapport næste torsdag den 9 november. Markedet begynder at fokuserer på en mulig nedjustering af udbyttet på sojabønner i USA hvilket giver markedet støtte.
 • Imidlertid er eksporten bagefter i forhold til forventningerne og USDA’s estimater som forventer en rekord eksport i dette høstår ud af USA. Den senere høst i år sammenholdt med kvalitets problemer og en logistik der også har været besværlig gav Brasilien mulighed for at sælge yderligere sojabønner på et tidspunkt hvor USA burde være mest konkurrence dygtig.
 • Svagere præmier for såvel sojabønner som sojaskrå.
 • USA og Brasilien er tæt på at være ”even money” afhængig af hvordan købere af sojabønner værdisætter kvalitets forskellen. 
 • Argentina er fortsat den billigste oprindelse for verdens forbrugere af sojaskrå, og det ser ikke ud til at ændre sig.
 • Svagere PESO i Argentina og svagere REAL i Brasilien giver ligeledes landbruget højere priser for sojabønner og de er fortsat sælgere til olie-møllerne og eksportører.
 • I Brasilien kommer der nedbør med generel god dækning og vejrudsigterne forventer yderligere nedbør de kommende uger.
 • Der rapporteres om stor købe interesse internt i Kina af sojaskrå.
 • Generelt store lagre af sojaskrå over det meste af verden….
 • Forventer sivende priser de kommende dage.   

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 4.000

Long2.100

Long2.100

Sojaolie

Købt 2.000

Long43.500

Long38.500

Sojaskrå

Købt2.000

Long12.400

Long10.400


CBOT - Sojaskrå december termin 2017


 Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

November 2017

-25 USD per short ton

No sellers

December 2017

-24 USD per short ton

-22 USD per short ton

Januar2018

-18 USD per short ton

No sellers

MJJ 2018

-18 USD per short ton

-18 USD per short ton


US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3958

6,2957

Euro/DKK

7,4422

7,4433

Euro/US $

1,1635

1,1823

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 18. oktober 2017

Sojaskrå

Efterår 2017

Plus US $ 0,20 pr. short ton

Vinter 2017/18

Plus US $ 0,20 pr. short ton

Natmarked: 
P.t. i plus med 0,20 USD pr. short ton

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> En stille dag med minimale udsving i markedet.
 • Godt høstvejr ligger låg på markedet og sojabønnepræmier i USA er under pres.
 • Kina er aktiv og har de seneste dage købt sojabønner ud til afskibning fra PNW (US Stillehavskyst), Golfen og fra Brasilien. I alt er der handlet 5 både.
 • Der har ikke været nogle ”flashes” med salg af sojabønner fra USDA i den forgangne uge. Det peger mod moderate eksportsalg i den forgangne uge. US ugentlige eksportsalg offentliggøres i eftermiddage kl 14:30.
 • NAFTA handelsaftalen er under forhandling, og der er rygter om en told på import af sojabønner og sojaskrå. Hvis det gennemføres vil det have stor effekt på USA’s eksport.  Mexico er den næststørste importør af sojaskrå fra USA med 1,8 mio mt. i produktionsåret 16/17. Det vil ligeledes ramme Canada der eksporterede 3,5 mio mt. canolaskrå til USA i produktionsåret 16/17.
 • Argentina fortsætter med en høj kapacitetsudnyttelse på oliefabrikkerne, og det ser ligeledes ud til at Brasilien fortsat er sælger. Det betyder at US eksport af sojaskrå fortsat vil være under pres.
 • I Brasilien ser det ud til at der kommer mere nedbør og såningen skrider fremad.
 • Med favorable vejrudsigter i Brasilien forventer vi et vigende marked med et muligt brud af 320,00 basis SMZ7 indenfor de næste dage.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Long 3.900

Short 10.600

Sojaolie

Solgt 1.000

Long 30.300

Long 30.800

Sojaskrå

Købt1.000

Long 10.300

Long 3.000


CBOT - Sojaskrå december termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

Notering i dag

Sidste uge

November 2017

-24 USD per short ton

-22 USD per short ton

December 2017

-21 USD per short ton

-20 USD per short ton

Januar2018

No sellers

-18 USD per short ton

MJJ 2018

-17 USD per short ton

-16 USD per short ton

US Dollar mod danske kroner

Roepiller

 Alt tyder på vi får en produktion på 7,810 mio. tons roepiller i EU, vi skal tilbage til 2014/15 for at finde en produktion over 7,0 mio. tons, samme situation ser vi i Rusland hvor forventningerne er en produktion på 2,749 mio. tons her skal vi tilbage til 2011/12 for at finde en produktion over 2,7 mio. tons.

Ovenstående burde indikere spændende priser på roepiller, vi har også haft et fornuftigt niveau, op til kampagnen. Desværre ser vi store logistik problemer i Rusland i øjeblikket, fabrikkerne har svært ved at skaffe jernbanevogne, mængderne bliver ikke flyttet fra fabrikkerne ud til afskibningshavnene, betyder vi har en situationen fabrikkerne har svært ved at producere, de får ikke roepillerne væk, jernbanevogne bliver hovedsagelig brugt til transport af en stor kornhøst.

Manglende leverancer fra Rusland, betyder de europæiske producenter har sat deres priser op, franske roepiller er steget med 10-15 euro over den sidste uge. Derudover har vi et marked, hvor ingen i øjeblikket er sælger efter kampagnen, alle følger hvor galt det kommer til at gå i Rusland.

Melasse

Lidt samme situation som roepillerne, marked har købt godt ind på kampagnen, nu skal vi have varerne frem til destinationerne.
Vi må vente og se, hvordan leverancerne bliver efter kampagnen, hvor meget priserne bliver påvirket af situationen.

Fiskemel
I Peru afventer vi stadig den ny kvote og hvornår fiskeriet igen kan gå i gang. Dette skaber et stille marked i øjeblikket uden prisbevægelser.

Råolie
Olieprisen er igen steget til et niveau omkring 58$/tønde. Dette sker med baggrund i en øget geopolitisk risikopræmie primært dikteret af usikkerheden i Irak. Dertil kommer USA's skærpede tone overfor Iran.

De store fonde og spekulative investorer er i øjeblikket positioneret rekord langt i olie. Det kan betyde at der ikke er megen rum til yderligere stigninger samtidig med at det hurtigt kan gå meget hurtigt med prisfald. Samtidig er vi på et prisniveau hvor amerikanske olieproducenter vil begynde at sælge deres olieproduktion hvilket også lægger låg på olieprisen. Overordnet set er det forventeligt at vi skal ned i pris og snart vil bevæge os mod 55$ igen. Når det er sagt er geopolitisk risiko en svær størrelse at håndtere og en mærkbar forværring af situationen i Irak, Iran eller andre store olieproducentlande kan få olien op over 60$/tønde.

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3011

6,2716

Euro/DKK

7,4440

7,4432

Euro/US $

1,1813

1,1868


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 4. oktober 2017

 

Sojaskrå

Efterår 2017

Minus US $ 0,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,50 pr. short tons

Natmarked:
P.t.i plus med 1,00 USD pr short ton

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

• CBOT -> En dag med handel på begge sider af uforandret sluttede med et lille fald i priserne.
• Præmier for sojabønner i USA under pres som følge af pres for at sælge varer fra landbruget.
• Rapporter fra de høstede områder indikerer at udbytterne ligger på den gode side af forventningerne.
• Kina fortsat fraværende som følge af ferie / Golden Week.
• Det ser ud til at ”barge” fragt bliver mere normalt som følge af højere vandstand og dermed øges ”flowet” af sojabønner til Golfen.
• Der er p.t. en line-up af både på 6 mio mt. som venter i de amerikanske havne på at få last.
• ABIOVE estimerer Brasiliens produktion for næste år til 108,5 mio. mt.
• Det sydlige Brasilien har favorable vejrudsigter med nedbør hvorimod de nordlige egne de kommende uger kun får minimale nedbørs mængder.
• US fob præmier for sojaskrå med fast undertone. Argentina er fortsat den billigste oprindelse for verdens forbrugere af sojaskrå.
• USDA offentliggør den næste WASDE rapport torsdag en 12 oktober.
• Vi forventer en flad prisudvikling de kommende dage.

US Dollar mod danske kroner 

Solskrå 
Vejret de sidste uger har været favorable for høsten I både Ukraine og Rusland.
I Rusland er der høstet 30-35 % og i Rusland er der høstet 45-50%. I Europa er der høstet 50%. Vejrudsigterne ser ud til at være favorable og udbytterne i Rus-land er bedre end forventet og Ukraine er lidt dårligere.... opvejer mere eller mindre hinanden.

De russiske oliemøller er godt solgt for de kommende måneder hvorimod Ukraines oliemøller ikke har solgt mange varer.
  
En rekord høst af afgrøder betyder pres på logistikken I specielt Rusland. Det kan betyde forsinkelser i forsyningen af solskrå de kommende måneder.

Vi forventer at markedet forbliver neutralt i forhold til det nuværende niveau.

Fiskemel
Fiskemels prisen steg igen en tand i ugens løb således at vi nu endelig kan sige at være tilbage på et prisniveau over 10 kr.

Der er ikke nævneværdigt nyt fra Peru hvor vi skal et godt stykke hen i oktober før end vi begynder at få de første indikationer på kvotestørrelsen. I Danmark har eksporten i år været meget stor og der meldes nu om at der godt kan mangle lidt brislinger til at lave fiskemelen.

Det er forventningen at fiskemelsprisen vil være uændret frem til kvoteudmeldingerne sent i oktober.
 

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3196

6,3237

Euro/DKK

7,4426

7,4417

Euro/US $

1,1777

1,1768

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 20. september 2017

Sojaskrå

Efterår 2017

Plus US $ 1,40 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 1,50 pr. short tons

Natmarked: 
P.t. i plus med 0,10 USD pr short ton

 

 

 

 

NYHEDER – Sojakomplekset

CBOT -> Markedet lukker midt i dagens range efter at USDA offentliggjorde et flash sale på 1.2 mio mt sojabønner. • Det nye salg satte gang i nye køb hvilket gav støtte i markedet. 
Chicago er fortsat præget af forholdsvis lave volume og små udsving. Landbruget er fortsat afventende med at sælge sojabønner.
Kina er i markedet hver dag og køber dagligt mellem 4-6 laster sojabønner og det ser ud til at være nok til at give markedet support.
Kina har til dato i forhold til sidste år købt 6,5 mio mt sojabønner mindre end sidste år på samme tidspunkt for indeværende høstår.
Høsten er fortsat ikke rigtig kommet i gang i Midt Vesten men vejrudsigterne for de kommende dage er tørre og vi forventer at høsten det østlige majsbæl-te starter i weekenden.
En ny oliemølle starter i Pennsylvania i næste uge og med de udvidelser der er sket på eksisterende anlæg gennem det sidste vurderes det at olie-møllernes kapacitet er steget mellem 6-7 %.
I Brasilien er vejret fortsat tørt de kommende dage hvorefter at det ser ud til at der er mere nedbør i vejrudsigterne i de kommende uger. Der er fortsat ri-gelig med tid til at få såningen i gang. Sidste år havde Brasilien ved udgangen af oktober måned sået 50% af arealerne.
Høsten i Delta området er beskadiget og det giver problemer i forhold til eksporten af sojabønner. Problemet er der er få sojabønner af god kvalitet da det er nødvendigt at blande for at opfylde de specifikationer som sojabønnerne er solgt på.
Teknisk set ser det ud til at der fortsat er mulighed for at markedet kan teste 320,00 basis SMZ7.  • Forventer stabile priser de kommende dage. Hvis høsten i US rigtig kommer i gang vil det lægge pres på priserne.
 

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 3.000

Short 35.900

Short 52.900

Sojaolie

Købt 2.000

Long 76.600

Long 85.600

Sojaskrå

Købt 3.000

Short 24.400

Short 39.900

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå december termin 2017

 

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Oktober 2017

-19 USD per short ton

-21 USD per short ton

Nov/dec 2017

-20 USD per short ton

-19 USD per short ton

Maj/jun/jul 2018

-13 USD per short ton

-19 USD per short ton


US Dollar mod danske kroner 

Fiskemel
På fiskemelsmarkedet afventer vi fortsat nye kvoter fra navnlig Peru. Vi skal ikke for-ventede væsentlig nyt før slutningen af oktober.

Ellers er der status quo på markedet. Svagt stigende priser drevet af stor global efterspørgsel, hvor Kina særligt trækker læsset. Kina har købt meget fiskemel op de se-neste måneder og lagre i de kinesiske havne er nu godt fyldte. Nogle ser dette som et bearish tegn, men man skal huske at kineserne først kan importere fiskemel igen i januar så de skal også gerne have stor lager nu så de kan klare sig frem til januar.

Overordnet set er efterspørgslen fortsat stor, usikkerheden om udbud ligeledes stor, hvilket regnes som prisstøttende de næste måneder.

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,2462

6,2504

Euro/DKK

7,4407

7,4397

Euro/US $

1,1912

1,1903

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefali ng om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 
 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 6. september 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 0,80 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 0,60 pr. short tons

Natmarked:
P.t. i plus med 0,60 USD pr short ton

 


NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Sojamarkedet lukker med en lille stigning på mellem 0,40-0,80 USD per sht højere. Tidligere på dagen testede markedet højere niveauer men kunne ikke holde niveauet efter gårdsdagens kraftige stigning.
 • Der er fortsat spekulationer omkring udbytterne i USA. Vejret i august måned har været overvejende tørt og køligt i midt vesten og det er derfor svært at vurdere høstens størrelse på nuværende tidspunkt. Det giver usikkerhed i markedet som er overvejende ”short” på sojabønner og sojaskrå.
 • USDA offentliggør den månedlige WASDE rapport på tirsdag kl 18.00 og det betyder sandsynligvis yderligere ”short covering” de kommende dage.
 • Høsten i de sydlige områder er ligeledes forsinket som følge af nedbør fra orkanen Harvey.
 • FOB præmierne svækket de seneste dage som følge af stigningen i Chicago.
 • De første estimater for den brasilianske produktion for det kommende høstår og estimaterne ligger i niveauet 107 – 111 mio mt mod 114 mio mt i år. Arealet forventes at stige med 2 %.
 • Forbruget i Kina forventes fortsat som stigende og fleres analytikere begynder at indikere et import behov på 99,0 mio mt sojabønner.
 • Vi forventer stabile til stigende priser de kommende dage før USDA rapporten næste uge. USDA’s estimat for udbyttet vil diktere markedets retning. Et uforandret til lavere estimat vil umiddelbart betyde stabile priser de kommende uger.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 5.000

Short 42.800

Short 64.100

Sojaolie

Købt 1.000

Long 36.700

Long 37.700

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 29.800

Short 38.800

 

 

 

 

 

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

September 2017

-20 USD per short ton

-15 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

-14,50 USD per short ton

-12 USD per short ton

Maj/jun/jul 2018

-11 USD per short ton

-11 USD per short tonFiskemel

Der er meget stille på fiskemel markedet i disse dage, da vi er udenfor fiskesæsonen i både Peru og Skandinavien. Markedets fokus er primært centreret om hvor stor den næste peruvianske kvote bliver, og der er antydninger af at den kan blive helt op til 2 mio. tons. Men det vil helt komme an på de undersøgelser der i øjeblikket foregår i vandet for at vurdere hvor mange fisk der er og vækstbetingelserne.

Markedet forventes at være lidt nervøst indtil vi får en udmelding om Peru-kvoten. Det vil nok ske i anden halvdel af oktober. Årsagen til nervøsiteten bunder i stor global efterspørgsel, hvor Kina har sat sig i førersædet med markant vækst i deres import i år.

Den store efterspørgsel forventes fortsat at betyde at prisen vil stige langsomt fra det nuværende niveau.

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,2140

6,2517

Euro/DKK

7,4397

7,4376

Euro/US $

1,1973

1,1898

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
"Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 16. august 2017

 

Sojaskrå

Sommer 2017

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 1,20 pr. short tons

Natmarked:
P.t.i plus med 1,60 USD pr short ton

 NYHEDER – Sojakomplekset


• CBOT -> Markedet fokuserer på vejrudsigter og handler i et forholds vist lille range. 
• Kina er fortsat afventende i markedet og har ikke den store forward bog, hvilket betyder at de inden forkort tid vil komme til markedet for at købe sojabønner i USA.
• Der gode mængder nedbør i vejrudsigterne men fortsat usikkert om det rammer de rigtige områder.
• Delta området har de seneste dage fået rigtig meget nedbør og der er risiko for at høsten beskadiges i visse områder.
• Lineups af skibe til lastning af sojabønner i golfen vokser fortsat.
• Argentina er fortsat den billigste oprindelse for sojaskrå men USA er tæt på at kalkulere. 
• Markedet handler USDA’s seneste udbytte men forventer at markedet stabilisere sig omkring det nuværende niveau de kommende uger. Hvis og når markedet tror på at estimatet for udbyttet holder vil vi se yderligere fald.

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Solgt 2.000

Short 67.100

Short 10.500

Sojaolie

Even

Long 25.000

Long 49.100

Sojaskrå

Solgt 2.000

Short 35.800

Short 17.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå september termin 2017

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-14USD per short ton

-24USD per short ton

September 2017

-10 USD per short ton

-25 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

-10 USD per short ton

-16 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3140

6,2656

Euro/DKK

7,4375

7,4354

Euro/US $

1,1780

1,1868


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 27. juli 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 1,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Plus US $ 1,60 pr. short tons

Natmarked:
P.t. i plus med 1,80 USD pr short ton

 

 

 • CBOT -> Tester i nedadgående retning og bryder 320,00 niveau basis SMU7, men markedet korrigerer og lukker på 32,90 op med 1,50 USD. per short ton.
 • Forlydender om Kina de seneste dage har købte billige argentinske sojabønner for september afskibning.
 • Alle oprindelser Arg/Braz og US sojabønner ligger meget tæt prismæssigt for hurtig afskibning. Markedet forventer af Kina ville købe sen gammel høst ud af USA, det ser nu ud til de har købt en del af disse sojabønner i Argentina.
 • Vi forventer fortsat at se Kina aktiv køber af sojabønner ud af Golfen for sen gammel høst afskibning.
 • Vejrsystemerne som har bevæget sig ind over midt vesten kommer fra flere forskellige retninger og umiddelbart ser det ud til at nedbøren er mindre end forventet. Der kommer mere klarhed over de faktiske nedbørs mængder de kommende dage.
 • Vejrudsigterne er køligere men umiddelbart ikke så meget nedbør de kommende uger…
 • Vejrkort med nedbørs mængder for de kommende 7dage. Illinois, Iowa og South Dakota ser ud til at få mindre mængder af nedbør.

 

 • Vejret er fortsat den vigtigste parameter for markedet.
 • Vi forventer at markedet de kommende dage handler i range 320,00 til 330,00. Brud af 320,00 i nedadgående retning på lukke basis vil være indikator til yderligere fald. 

 

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 18.100

Short 12.100

Sojaolie

Købt 3.000

Long 38.500

Long 30.500

Sojaskrå

Even

Short 10.100

Short 8 100

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå september termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht.

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-28USD per short ton

-28USD per short ton

September 2017

-28 USD per short ton

-28 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

-20 USD per short ton

-20 USD per short ton

 

US Dollar mod danske kroner

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,3417

6,4664

Euro/DKK

7,4363

7,4366

Euro/US $

1,1726

1,1502

 

 

Solskrå

Gammel høst:

Analytikere forventer at vi kan forvente en at høsten opjusteres i Rusland med 400.000 tons.  Hvis man tager de allerede crushede mængder sammenholdt med de forventede forbrugsestimater for juli og august er høsten undervurderet.

Crushere i Ukraine sælger p.t. august og september positioner, men "spreadet" er meget stort hvilket indikerer at det er svært at finde konsensus mellem køber og sælger. Forsyningen i de baltiske lande er forbedret i takt med crush hastigheden i Rusland er øget. Landbruget skiller sig p.t. aktivt af med resterne af gammel høst solsikkefrø inden den nye høst begynder.

 

Ny høst:

Grundet en kølig sommer, er høsten forventet forsinket i 10-14 dage. Dette betyder at ny høst varer tidligst ankommer til Skandinavien d. 25.-30. oktober. Vejr og planternes tilstande er fortsat tilfredsstillende i Europa med undtagelse af Spanien som har været plaget af varme og tørke. Dette kommer dog ikke som en overraskelse eftersom hvert andet år ofte er et dårligt høstår for Spanien. Forbrugere forbliver tilbageholdende købere, da forsyningen af proteiner er tilstrækkelig.

 

Fiskemel

Situationen er uforandret på fiskemels markedet begynder det at knibe med at man både i Peru og i Danmark når at fiske de fulde kvoter. Dette ser ud til at presse prisen på fiskemel en smule op men noget stort pris-rally forventes ikke.

 

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 

 

  

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 19. juli 2017

Sojaskrå

Sommer2017

Plus US $ 3,10 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 3,30 pr. short tons

Natmarked:
P.t. i plus med 0,80 USD pr. short ton NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet igen drevet af vejrudsigter. Varmt vejr de kommende dage og usikkerhed omkring den faktiske mængde nedbør der kommer de kommende dage gav markedet støtte og vi lukker op med ca USD 3,00 på tværs af kurven.
 • Vejrkortene viser gode mængder af nedbør over de nordlige dele af midtvesten og det østlige majsbælte. De centrale dele af midtvesten og de nordvestlige områder dele får mindre mængder nedbør. Se vejrkort.

Vejrkort juli 2017

Tørkekort

Tørkekort juli 2017

 • Forlydender om at der er solgt sojabønner til USA fra Brasilien til afskibning i løbet af de næste 5-6 uger.
 • Kina afventende med nye køb af sojabønner fra USA.
 • Den argentinske PESO svagere mod USD, handler 17,15 mod USD. Landbruget var afventende men kan betyde at der kommer mere pres fra landbruget.
 • Vejret er fortsat den vigtigste parameter for markedet. Vejrudsigterne ser ok ud men markedet vil se om regnen kommer sommer forventet. Forventer stabile priser frem til weekenden.
   
   

 

Fonde

 

 

Handlet
kontrakter, stk.

 

 

Position
Kontrakter, stk.

 

 

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

 

 

Sojabønner

 

 

Købt 5.000

 

 

Short 50.000

 

 

Short 24.000

 

 

Sojaolie

 

 

Købt 3.000

 

 

Short 20.000

 

 

Long 25.000

 

 

Sojaskrå

 

 

Købt 4.000

 

 

Short 26.200

 

 

Long 14.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBOT - Sojaskrå august termin 2017

 CBOT - Sojaskrå august termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

August 2017

-28 USD per short ton

No sellers

September 2017

-28 USD per short ton

-28 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

-20 USD per short ton

-24 USD per short ton

 US Dollar mod danske kroner

US dollar mod dkk juli 2017

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,4664

6,4970

Euro/DKK

7,4366

7,4366

Euro/US $

1,1502

1,1446

Fiskemel:

Situationen er uforandret på fiskemelsmarkedet begynder det at knibe med at man både i Peru og i Danmark når at fiske de fulde kvoter. Dette ser ud til at presse prisen på fiskemel en smule op men noget stort pris-rally forventes ikke.

Råolie:

Som forventet er Brent råolieprisen steget den seneste uge og fortsat op mod 50$/tønde. Her til morgen er prisen 49,6$/tønde. 

Onsdagens lagertal fra USA viste for tredje uge i rap massive lagertræk på 10,2 mio./tønder, hvilket betyder at lagrene er faldet med 27,5 mio. tønder, hvilket svarer til 1,31 mio. tønder pr. dag. Lagertrækkene er som forventet, da forbruget altid stiger henover sommeren i USA (driving season) mens også lavere import har gjort sig gældende. 

Der er således tegn på at de globale lagre er begyndt at svækkes hvilket er kongstanken bag den produktionsbegrænsende OPEC-aftale. Samtidig er flere OPEC lande, med Saudi Arabien i førersædet, begyndt ikke kun at fokusere på at begrænse produktionen men også tilsikre at eksporten ikke forbliver høj.

Ecuador annoncerede i ugens løb at de bryder med OPECs produktions intentioner og hæver deres produktion da landet har brug for yderligere indtjening. Reak-tionen har været meget minimal i markedet da deres produktion er minimal og de ifølge OPEC-aftale næsten ikke skulle begrænse deres produktion.

Højere globalt forbrug må forventes de næste måneder mens OPEC er begyndt at begrænse deres eksport. Så der forventes et mere tight marked det næste halve år og faldene lagre. Der er flere tegn på at dette er ved at gøre sig gældende og det er derfor vores forventning at olien i resten af 2017 vil ligge mellem 50-55$/tønde.

 

 

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”
 
 

 

CHICAGO-BØRSEN lukkede den 14. juni 2017

Sojaskrå

Sommer2017

Plus US $ 0,30 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,20 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,80 pr. short tons

Natmarked:
P.t. i minus med 0,40 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset

 • CBOT -> Markedet lukkede tæt på uforandret efter at have handelt op med 2-3 usd første halvdel af dagen.
 • Vejrudsigter med mere nedbør i vejrudsigten samtidig med at der faldt nedbør i ”northern plains” som har var meget tørt den sidste måned.
 • Crush margins i Brasilien er særdeles favorable med 35USD margin per mt. I Argentina er margins 6-9USD per mt og det er kun et spørgsmål om hvornår kapaciteten reduceres. Oliemøllerne crusher p.t. kun fordi de har solgt sojaolie/biodiesel og derfor skal opfylde eksisterende kontrakter. I USA er margins favorable(i den lave ende) omkring 35USD per mt. 
 • I Brasilien fortsætter eksporten af sojabønner for at gøre plads til majs høsten i septermber – oktober måned. 
 • I juni måned har Brasilien indtil dato eksporteret 4,9 mio mt sojabønner og vi forventer at eksporten vil overgå sidste års rekord eksport på 7,8 mio mt.
 • USDA offentliggør i eftermiddag de ugentlige eksport tal. Markedet for-venter at der solgt 250-450.000 mt for gammel høst i den forgangne uge (159.000 mt i ugen forinden). 
 • Vejrudsigterne for den kommende uge er favorable så forventer et stabilt marked de kommende dage.
   

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Even

Short 112.400

Short 124.400

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 42.800

Short 43.800

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 40.900

Long 45.900CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-22 USD per short ton

-20 USD per short ton

Jul 2017

-21 USD per short ton

-20 USD per short ton

Aug/sep 2017

No Sellers

-15 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

No Sellers

-12 USD per short ton

 US Dollar mod DKK 15.06.17

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6591

6,6082

Euro/DKK

7,4361

7,4379

Euro/US $

1,1168

1,1194

Fiskemel:

På fiskemel markedet fortsætter de seneste uges tendens med uændrede priser. Der er ikke den store handelsaktivitet i Europa hvor markedsaktørerne afventer de sidste uger af fiskeriet i Peru og Nordeuropa.

I Danmark er der nu fanget ca. 330.000 tons tobis ud af den fulde kvote på 456.000 tons. Normalt siger man at der fiskes indtil Sankt Hans (24. juni i år), men det er forventningen at man tillader at der fiskes juni ud. Det giver omkring fjorten dage endnu og betyder nok at man ender med at nå en samlet fangst omkring 400.000 tons. I sidste uge blev der ”kun” fanget 30.000 tons.

Den peruvianske kvote er på 2,8 mio. tons og her er der nu landet 1,8 mio. tons således at der mangler ca. 1. mio. tons. Sidste år tillod man fiskeri helt frem til 31/7, og det bliver spændende at se om det samme gør sig gældende i år. Det er stadig for tidlig at sige om kvoten bliver fuldt realiseret da mange forhold kan påvirke fangsten herunder vejr, andel af juveniles (småfisk) og hvornår fiskene begynder at gyde. 

Kina er fortsat meget aktiv i markedet med høj import af fiskemel, og dette fort-sætter med at lægge en bund for prisen på fiskemel.

Olie:

Oliemarkedets prismæssige deroute har været markant de seneste tre uger med et fald på 13% til det nuværende niveau omkring 47$/tønde. Prisfaldet er skabt af en styrket udbudsside hvor både Nigeria og Libyen har øget deres produktion, de globale lagre fortsætter med at se stærke ud, og eksporten fra OPEC fortsat ser stærk ud til USA. Oven i det, er den geopolitiske risikopræmie øget efter at en række mellemøstlige lande har stoppet al handel med Qatar.

Vi er så småt på vej ind i sommerperioden og anden halvdel af 2017, hvor den sæsonmæssige efterspørgsel normalt er rigtig stærk. Indtil nu har der ikke været tegn på at efterspørgselssiden er blevet stærkere, men det må formodes at vi snart vil se den amerikanske kørselssæson indtræffe og den mellemøstlige olie-efterspørgsel vokse.

Det burde, alt andet lige, betyde at vi indenfor et par uger, bør begynde at se tegn på træk på de globale lagre, hvilket vil drive olieprisen langsomt op over 50$/tønde igen.
 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”


CHICAGO-BØRSEN lukkede den 1. juni 2017

Sojaskrå

Sommer 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Efterår 2017

Plus US $ 0,50 pr. short tons

Vinter 2017/18

Minus US $ 0,40 pr. short tons

Natmarked: 
P.t. i plus med 0,60 USD pr. short ton

NYHEDER – Sojakomplekset
 • CBOT -> Markedet handlede på begge sider af uforandret og lukker marginalt i positivt.
 • ”Unwinding” af spreads majs/bønner, mel/olie og gammel/ny høst sojabønner.
 • Den kinesiske børs Dalian handlede lavere efter en lang weekend -> dårlige crush margins og svagere indenlandsk efterspørgsel.
 • Rygter i markedet om at flere laster sojabønner til Kina er handlet tilbage. Der er ikke sikkerhed for, hvor mange laster det drejer sig om.
 • Kontrollører strejker i Argentina, betyder reduceret lastning af skibe resten af ugen.
 • Argentinas eksport af sojaskrå i maj ser ud til at nå 2,7-2,8 mio. mt mod 3,3 mio. mt sidste år. Normalt eksporteres de største mængder i maj og juni.
 • NASS offentliggør april crush tal i dag og markedet forventer 147-148 mio. bushels.  
 • USDA offentliggør den 9 juni den månedlige WASDE rapport.
 • Vejret i USA er fortsat favorabelt.
 • Fokus de kommende uger bliver KINA og US vejr. Markedet har korrigeret kraftigt i nedadgående retning de seneste uger og er oversolgt.
 • Fondene er markant short i sojakomplekset, majs og hvede. Det kan på dette tidspunkt af året få markedet til at reagere meget kraftigt i opadgående retning.
 • Vi forventer, at markedet stabiliserer sig i løbet af den kommende uge.

Fonde

Handlet
kontrakter, stk.

Position
Kontrakter, stk.

Position sidste uge
Kontrakter, stk.

Sojabønner

Købt 2.000

Short 105.600

Short 87.600

Sojaolie

Solgt 1.000

Short 35.400

Short 22.400

Sojaskrå

Købt 2.000

Short 45.400

Long 35.400 

 

CBOT - Sojaskrå juli termin 2017

Præmie fra Argentina i USD per sht. 

 

 

Notering i dag

Sidste uge

Jun 2017

-17 USD per short ton

-21 USD per short ton

Jul 2017

No Sellers

-20 USD per short ton

Aug/sep 2017

No Sellers

-14 USD per short ton

Okt/nov/dec 2017

No Sellers

-10 USD per short ton

Valuta

Notering i dag

Sidste uge

US $ /DKK

6,6201

6,6577

Euro/DKK

7,4397

7,4435

Euro/US $

1,1235

1,1185

Solsikkeskrå 

Gammel høst Rusland har ikke været aktiv i markedet de sidste par måneder grundet forskellige politiske årsager, såsom eksportrestriktioner af solsikkeolie til Tyrkiet.
Af denne årsag har produktionen af solsikkeskrå været mindre end normalt. Sam-tidig er den interne russiske efterspørgsel på solsikkeskrå steget. Det betyder, at mængden af solsikkeskrå til eksport bliver mindre. 
Varer af ukrainsk oprindelse bliver tilbudt i markedet. I begyndelsen af maj, så vi nogle producenter, som stadig prøvede af sælge spot-positioner. Det gjorde, at vi så mindre prisfald på solsikkeskrå. På nuværende tispunkt er priserne relativt stabile.
Forbrugerne er afventende og køber ikke til de nuværende priser. Tyrkiet, Egypten og Marokko er ikke aktive i markedet. De franske og spanske forbrugere er relativt godt dækket. Det betyder, at de også er fraværende i markedet. 
Overordnet set er forbrugerne godt dækket og oliemøllerne har ikke solgt deres sidste mængder.

Ny høst
Nedenfor ses en oversigt over såningsprocessen per den 26. maj i mio. tons. 

 

Ukraine

Rusland

Mio ha.

2016

2017

Index

2016

2017

Index

Sunseed

5,2

5,4

104

5,99

6,37

106

Soybeans

1,8

1,8

100

1,24

1,73

140

Rapeseed

n/a

n/a

 

0,746

0,753

101


Ovenstående tal taler sit klare sprog. Hvis vejret forbliver fordelagtigt, vil vi opleve endnu en rekordhøst af solsikkefrø.

Der er dog markedsanalytikere, som forventer tørke i området i den kommende sommer. Det anbefales, at vejrudsigterne følges nøje.

Fiskemel

Priserne på fiskemel i Europe er stabile og uændret de seneste uger.

Der er fortsat god udvikling i realiseringen af den fulde kvote i Peru, hvor ca. 1 mio. tons mangler at blive fanget. I Danmark er Tobis fangsterne rekordhøje, og der er landet 250.000 tons, hvilket betyder, at 200.000 mangler at blive fanget af den samlede kvote. De næste par uger vil vise, om vi når at indfange de fulde kvoter, men det virker til, at vi kommer tæt på.

Mens udbuddet er højere i år, gør det samme sig også gældende for efterspørgslen. I 2016 importerede Kina i de første fire måneder 284.000 tons, men samme periode i år er der importeret 497.000 tons. Det er en stigning på 75%. Den højere import er bl.a. et resultat af, at kineserne har lukket for dele af den indenlandske produktion af fiskemel.

Stort udbud og høj efterspørgsel forventes at efterlade priserne i status quo det næste stykke tid.

Råolie

Brent råolieprisen oplever store udsving i disse dage. I sidste uge nåede OPEC endeligt frem til at forlænge deres produktionsbegrænsende aftaler, så de nu gælder frem til april 2018. Olien var steget en del på udsigterne til denne aftale, men da selve aftalen blev meldt ud faldt olien kraftigt tilbage fra 54$/tønde til 51$/tønde. Årsagerne er ikke helt klare, men der var en klar skuffelse i markedet over, at aftalen ikke blev tolv måneder, hvilket fik mange til at sælge deres lange positioner.

Olien presses ned i denne uge på nyheden om, at Libyen (ikke med i OPEC-aftalen) har øget deres olieproduktion kraftigt til ca. 800.000 tønder/dag. Det er med til at gøre OPEC’s manøvrer mindre effektfulde og gør det sværere at nå det overordnede mål – reducering af de globale olielagre til et femårigt gennemsnit.

Her til morgen stiger olieprisen, da der i eftermiddag forventes at blive offentliggjort massive træk på de amerikanske olielagre. Det overrasker ikke, da vi nu går ind i ”driving season” i USA, hvor olieforbruget stiger mærkbart.

Selv om rebalanceringen af oliemarkedet går langsomt er det forventningen, at vi i andet halvår af 2018 vil se de globale lagre falde, hvilket vil presse prisen op. Årsagen er OPEC’s produktionsbegrænsninger og en sæsonmæssig kraftig stigning i det globale olieforbrug. Det virker derfor til at være et attraktivt købsniveau, som olien befinder sig på lige nu.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLGs vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af råvarer. Informationerne er til personligt brug for DLGs kunder og ikke til offentliggørelse noget steds.”