Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
19. september 2017

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering korn - 19. september 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

Markedsprisen er fastlåst i et snævert interval
September måned har budt på en Matif-pris på december 2017 terminen på mellem 159,00 og 163,50 euro per ton. Det viser ganske vist, at bunden (indtil videre?) blev nået i slutningen af august med en pris på 156,50 euro efter næsten daglige prisfald siden begyndelsen af juli, hvor børsen lå i 188,00 euro. 

Men at tale om en disideret trendvending i markedet vil være en kraftig overdrivelse. Vi nævnte i vores DLG Markedsorientering i slutningen af august, at vi på det tidspunkt vurderede, at vi så småt var ved at se bunden. Men vi nævnte også, at det var vanskeligt, i lyset af den meget komfortable globale forsyningssituation, at tro på, at markedet på den korte bane ville genvinde de prisfald, der indtraf i slutningen af august. Vi fastholder denne vurdering.

Rusland og lav US-dollar holder fortsat de europæiske kornpriser i skak
Der er stadig to altoverskyggende faktorer, der er med til at holde de europæiske kornpriser i skak. En fortsat lav US-dollar overfor euroen. Og nu også en svækkelse af den russiske rubel overfor både dollar og euro, hvilket altsammen forringer EU’s konkurranceevne på verdensmarkedet. 

Hertil kommer, at USDA i sin seneste rapport opjusterede den russikske hvedeproduktion med 3,5 mio. tons til en rekord på 81 mio. tons. Visse iagttagere tror endda på en produktion i nærheden af 85 mio. tons. For at illustrere hvor travlt russerne har med at eksportere deres store hvedeproduktion kan nævnes, at de i august i år eksporterede en rekordstor mængde på 4,84 mio. tons hvede mod den hidtidige rekord fra august 2014 på 4,64 mio. tons. Denne mængde nås kun ved konstant at stille ekstremt aggressive eksportpriser. Faktisk er russisk hvede nu så billig, at den finder vej ind til forbrugsområderne i Spanien, Portugal, Holland, Belgien og Nordvesttyskland – på trods af en importafgift på € 12,00 per ton. 

Der høstes stadig i det nordlige EU

Mellem 35-40% af kornet er stadig på roden i Midtsverige, Finland, Estland og Letland, men vejret og jordbunden er alt for våde. Der er stor bekymring for kvaliteterne i de sidste mængder, hvis det overhovedet bliver muligt at høste dem. Også herhjemme mangler man visse steder at få høstet de sidste mængder.

Ikke flere overraskelse fra den nordlige halvkugle

Efterhånden som billedet af kornproduktionens størrelse og kvalitet på den nordlige halvkugle bliver mere og mere klart. Og i takt med at høstarbejdet her nærmer sig sin slutfase, kan vi vist godt afskrive muligheden for flere markante overraskelser herfra. Blikket vendes derfor langsomt mod forholdene på den sydlige halvkugle. Her præges billedet af tørkelignende tilstande i mange dele af Australien og oversvømmelser i Argentina. På nuværende tidspunkt går forventningerne på en samlet hvedeproduktion i de to lande i år på 38 mio. tons mod 51 mio. tons sidste år. De mængder hvede der kommer til at mangle herfra må importlandene finde andre steder, og det er klart, at Rusland allerede slikker sig om munden, og mon ikke også USA melder sig på banen med fornyet styrke? USA har 80% af deres samlede årsforbrug på lager, så der er lidt i reserve her.

Prisudsigterne er neutrale
Som forsyningssituationen tegner i skrivende stund, forventer vi en neutral til let stigende prisudvikling i den kommende periode – dog fortsat indenfor et begrænset prisudsving.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Markedsorientering korn - 29. august 2017


Af prokurist Rolf Pedersen, DLG DLG holder dig opdateret på kornmarkedet

Et er tekniske analyser – noget andet er virkeligheden

De tekniske analyser har i nogle uger stået i kø for at fortælle os, at vi har set bunden, men det er øjensynligt ikke gået op for markedet. Chicago- og Matifbørserne sætter nemlig jævnligt nye bundrekorder, og den svage US dollar er dårligt nyt for de europæiske kornpriser. Euro/US dollar pariteten er kravlet til det højeste niveau i 2 år. Euroen er presset i vejret på baggrund af forbedringer i økonomien i eurozonen, hvorimod dollaren er ramt af mangel på indikationer om den fremtidige monetære politik fra FED´s side på fredagens centralbankmøde. Hvedebørserne  i Chicago og Paris ligger lige nu mellem 10-13% lavere end for et år siden.

Ruslands kornproduktion overgår alle forventninger

Samtidig fortsætter de snart endeløse opjusteringer af udbytterne i den russiske hvedeproduktion. De mest optimistiske vurderinger lyder nu på udbytter i Rusland i år, der ligger godt 20% højere end sidste år. Markedet er holdt op med at fokusere på, om den russiske hvedeproduktion bliver på 80, 85 eller 90 mio. tons. Den seneste vurdering fra USDA lød i øvrigt på 77,5 mio. tons mod sidste års produktion på 72,5 mio. tons. Hvorfor er størrelsen på dette års produktionens ikke længere i fokus? Årsagen er, at produktionen allerede nu vurderes til at ligge på et så højt niveau, at det bliver umuligt for russerne at få eksporteret den overskydende produktion. Den russiske infrastruktur og logistik vurderes nemlig allerede nu til at være spændt til bristepunktet. Hertil kommer, at den russisske produktionen af byg også tegner væsentlig bedre end forventet, og den tegner nu til at blive på 22,5 mio. tons, USDA’s seneste skøn lød på 18,5 mio. tons mod sidste års 17,5 mio. tons.

Presset ud af Sortehavet må forventes at fortsætte hele høståret

Vi må forvente, at der i hele høståret 2017/18 vil være fuld damp på eksportkedlerne ud af Sortehavet, og der vil hver gang blive en indædt kamp for at vinde de løbende import tendere fra landene omkring Middelhavet og Mellemøsten. Rumænien, Frankrig, USA, Argentina og Australien vil hver gang få kamp til stregen. 

Opjusteringer af EU’s kornproduktion

I den månedlige rapport fra EU kommissionen opjusteredes produktionen af hvede med 800.000 tons til 140,5 mio. tons mod sidste års 135 mio. tons. Majsproduktionen blev opjusteret med 1,2 mio. tons til 59,6 mio. tons mod sidste års 61,3 mio. tons. Produktionen af byg blev opjusteret med 1,5 mio. tons til 58,5 mio. tons mod sidste års 59,8 mio. tons. 

Det er interessant at notere sig, at kommissionen ikke havde mod til samtidig at opjustere hvedeeksporten, som på baggrund af den ekstremt hårde konkurrence fra Rusland og den p.t. meget stærke euro blev fastholdt på niveauet 26 mio. tons. Man kan spørge sig selv om 26 mio. tons endda er for optimistisk set i lyset af, at der efter de første knap 2 måneder af høståret kun er eksporteret 2 mio. tons hvede ud af EU.

Fysiske markeder

Det er svært at finde købere til hvede, eller også leger de bare gemmeleg. Under alle omstændigheder popper de kun op sporadisk og tilmed meget diskret. Massiv købsinteresse er for tiden helt ud af billedet. For fodermajs er omsætningen gået helt i stå. Landbruget og handlen har stort set tømt lagerne forud for den igangværende høst. Globalt er markedet præget at Brasiliens kæmpehøst, hvilket naturligt kommer til at begrænse USA´s eksport, så 25 mio. tons mindre majsproduktion i USA forstyrrer ikke billedet af billige fodermajs til de foderkornsimporterende lande. 

Byg ser ud til at blive en global balancekunst, og det omskiftelige vejr i Nord- og Vesteuropa skærper opmærksomheden om kvalitetsbyg. De sidste par uger har priserne forholdt sig nogenlunde i ro på foderbyg, hvorimod maltbyg har oplevet et kraftigt fald. Rug omtaltes sjældent med priser og endnu mindre med omsætning. Også her er der stor fokus på kvaliteterne, hvor det allerede nu er kendt, at Tyskland har mange varer med alt for lavt faldtal. Nu er blikket rettet mod Polen og Baltikum.

Markedet synes at være taget lidt på sengen

Der var nok ingen der med hånden på hjertet kan påstå, at de havde forudset de kraftige og hurtige prisfald på korn, men ingen havde vel heller set det kraftige dollarfald komme end sige set de evindelige opjusteringer af den russiske kornproduktion komme. Hvorom alting er, så har markedet talt sit tydelige sprog. Vi begynder dog også så småt at ”abonnere på det tidsskrift”, der vil hævde, at bunden er ved at være nået. På den anden side er det vanskeligt i lyset af den meget komfortable globale forsyningssituation at tro på, at markedet på den korte bane vil genvinde de seneste ugers prisfald. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps - 15. august 2017

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG 
Rapskommentar

Rapsfrø

Det europæiske marked for rapsfrø er volatilt i dette års høst periode – i hvert fald hvis man ser på Matif-noteringerne. Det fysiske marked er lidt mere fredeligt i disse dage. Der er generelt købere af rapsfrø i det europæiske marked grundet markedsaktørernes forventning om lavere udbud af rapsfrø i Europa, når vi kommer ind i 2018. Det er bekymringer omkring høsten i Tyskland og Polen, som får markedsaktørerne til at forvente lavere udbud frem mod høstårets afslutning. Vi har dog set gode produktioner i Frankrig og Østeuropa. På samme tidspunkt rapporteres der om ugunstige forhold for canadisk og australsk canola, hvilket har betydning for den europæiske importsituation.  Nogle dage oplever vi dog store fald i prisen på rapsfrø, hvilket kan tilskrives trenden og nyheder i korrelerende markeder såsom råolien, sojakomplekset og palmeolien.   Temperaturerne i Canada har generelt været højere i de seneste måneder, samtidig med at områderne har fået mindre regn end normalt. Sammenholdt med en senere såning er der dermed ikke optimale forhold for den canadiske canola. Det samme billede har gjort sig gældende i Australien, hvor der er bekymringer om udbytterne. Nogle vejrudsigter tyder dog på, at mere favorabelt vejr kan forekomme i de to lande.

Sojakomplekset

Sojabønneplanterne har nu bevæget sig ind i en vigtigt fase i udviklingen. Forholdene var lagt fra optimale i juli måned, hvor vejret har været koldere og mere vådt end normalt, hvilket betyder, at afgrødetilstanden i slutningen af juli var på sit laveste niveau i fem år. Alligevel valgte USDA har hæve deres udbytteforventninger i den seneste USDA rapport til 49,4 bushels/acre. På samme tidspunkt blev slutlagrene også opskrevet. Vejret er på nuværende tidspunkt favorabelt for sojabønne afgrøderne, hvilket er afgørende for afgrødens udvikling, da vi har bevæget sig ind i en vigtigt fase i plantens udviklingen. 

Palmeolie

Verdens største importør af vegetabilske olier, Indien, hævede importskatten markant på palmeolie for at begunstige lokalt producenter af oliefrø. Dette er prisnegative nyheder for palmeolien i Malaysia og Indonesien. Samtidig viste de seneste MPOB-data stigende lagre og produktion. Eksporten blev rapporteret stigende men skuffede samtidig. Markedsaktørerne taler dog om en potentiel stigning i efterspørgslen i den nære fremtid. 

Råolie 

Vi er begyndt at se stigende efterspørgsel på råolie i anden halvdel af 2017, da vi ser et større træk på de amerikanske lagre. Det viser de seneste ugers lagertalrapporteringer. Samtidig er den geopolitiske risikopræmie i øjeblikket forhøjet pga. situationen i Venezuela, Libyen og Qatar samt et presset forhold mellem USA og Iran samt USA og Nordkorea. Der er derudover ingen tvivl om, at valutaen også har en påvirkning på råolien.

Valuta

Valutaen er også påvirket af geopolitiske forhold og politiske spændinger på nuværende tidspunkt. Dollaren har styrket sig lidt ovenpå de politiske spændinger, da investorerne søger over i dollaren. De seneste amerikanske jobtal overraskede positivt, men inflationen bliver ved med at være en problemstilling i forhold til yderligere amerikanske rentestigninger.

Forventning

På nuværende tidspunkt tror vi på stigende priser på rapsfrø. Det er bekymringen over tysk, polsk, canadisk og australske raps/canola produktion, der får os til tro på stigende priser på rapsfrø. Det skal dog stadig pointeres, at rapsfrøene er stærkt påvirket af de korrelerende markeder såsom råolie, sojakomplekset og palmeolie. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering korn 11. august 2017

Høsten er landbrugets eksamen

Igen en overraskende prisnegativ rapport fra USDA

Triggeren for prisfaldene på korn- og råvarebørserne var i høj grad at prognosen for udbytterne i US soja og majs lå over selv de mest optimistiske vurderinger fra samtlige markedsdeltagerne. USDA reducerede dog som forventet den amerikanske vårhvedeproduktion, men reduktionen blev langt mindre, end markedet havde forventet, og det udløste markante prisfald på Minneapolis børsen. Hertil kommer en kraftig opjustering af den samlede hvedeproduktion i det tidligere Sovjetunionen på 8,6 mio. tons. Den russiske hvedeproduktion alene stiger iflg. USDA med hele 5,5 mio. tons til en rekordstor produktion på 77,5 mio. tons. Her til morgen har analysebureauet Sovecon sågar opjusteret den russiske hvedeproduktion til 77.9 mio. tons.

Markedet er ikke enig med USDA

Til markedets store overraskelse viste USDA’s data en væsentlig bedre end forventet forsyning for både den amerikanske og den globale majs, hvede og soja. EU’s hvedeproduktion falder overraskende med kun 0,5 mio. tons, og på trods af de vejrmæssige udfordringer i Australien holdes hvedeproduktionen uændret her. Chicagobørsen på hvede faldt prompte med 2,5% og majs smed knap 3% af prisen. Også Matif hveden sluttede i det røde felt, men da børsen lukkede kl. 18:30 var prisfaldene i USA ikke slut, så nye prisfald på Matif ligger klart i spillekortene. Er det USDA, der tager fejl, eller er det markedet, der tager fejl? Hvorom alting er, så har børserne talt deres tydelige sprog.

Rekordhøje hvedelagre

De globale slutlagre af hvede blev opjusteret med 4,1 mio. tons i forhold til sidste måned, og de vurderes nu til et rekordhøjt niveau på 264,7 mio. tons svarende til 36% af det samlede årsforbrug. Majslagrene blev vurderet til 200,9 mio. tons svarende til mere beskedne 19% af det samlede årsforbrug. De samlede globale kornlagre ventes at blive på 492,8 mio. tons, hvilket svarer til 24% af det samlede årsforbrug. Generelt har vi altså en komfortabel forsyningssituation.

Kornpriserne nu og for et år siden

De seneste prisfald på børserne har nu sendt priserne på Matif majs og hvede ned på et niveau der er henholdsvis 5% og 7% lavere end for et år siden. De tilsvarende prisfald på Chicago majs og hvede er 2% og 11%. I samme periode er den amerikanske dollar faldet med 5% overfor euroen, og det er selvfølgelig medvirkende til af forringe EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Meget kan nå at ske endnu - Fortsat tørt i USA og for meget nedbør i det nordlige EU

Kursen er sat indtil videre, men høsten på den nordlige halvkugle er langt fra i hus. Det bliver spændende at se, om den næste rapport fra USDA vil vise en kornforsyning, der kommer mere i tråd med markedets forventninger. Tørken ser ud til at fortsætte en tid endnu i USA’s Iowa, Nord og Syd Dakota, Illinois, Michigan samt dele af Indiana og Wisconsin, og det stresser majsen.  I EU er det en omvendt situation med kraftig og nærmest vedvarende regn i Tyskland og England, der gang på gang sætter en stopper for høstarbejdet. Vejrmarkedet er med andre ord stadig i spil, og der er tendens til, at der bliver høstet relativt mere foderkorn end i normale høstår, og derfor skal der passes på kvalitetskornet. Det kan ikke udelukkes, at prisforskellen mellem foderkorn og kvalitetskorn bliver større i den kommende periode.
 
Verdens samlede kornbalance: Verdens samlede kornbalance sommer 17
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”