Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
26. juli 2017

DLG Markedsorientering: Planmæssig europæisk rapshøst sænker priserne

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering raps - 25. juli 2017

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapskommentar

Rapsfrø

Prisen på Matif rapsfrø er de seneste uger faldet i takt med, at høsten skrider planmæssigt frem i Europa og vejret forbedres i USA. Den faldende pris er hovedsageligt påvirket af euroens styrkelse mod dollaren, samt høst-vejret.
I de seneste dage har der været diskussioner om argentinsk biodiesel import til EU. Det har ikke været muligt at importere dette grundet den europæiske told, men EU Kommissionen skal stemme om en eventuel ændring af dette i næste uge. Hvis dette ændres vil de europæiske rapsfrø få stor konkurrence på biodiesel området. 

Høsten fortsætter i Europa, hvor udbytterne i bl.a. Ukraine, Tyskland og Frankrig ser gode ud på trods af, at de første indikationer var skuffende. De første tons er også høstet herhjemme, men det er endnu for tidligt at estimere udbytter og kvalitet.

Sojakomplekset

Prisen på soja er steget i den forgangne uge, grundet varmt og tørt vejr i USA. USDA har offentliggjort at 12% af sojaafgrøderne kan være påvirket af tørken, hvilket også har trukket prisen på øvrige oliefrø og vegetabilske olieafgrøder op. Nedbør i weekenden sammenholdt med forventninger om køligere vejr i den kommende uge presser priserne lidt i denne uge. 

USDA’s seneste tilstandsrapport var mere negativ end markedet forventede. Kategorien ”Good to Excellent” faldt med 4% til 57% i forhold til sidste uge. 
De ugentlige eksporttal lå i denne uge på 16,5 mio. bushels, hvilket er forholdsvis højt. Samtidig forventes ’US line-ups’, at stige, da US sojabønner er meget konkurrencedygtige på verdensmarkedet – blandt andet fordi de brasilianske landmænd ikke sælger deres bønner. 

Palmeolie

Produktionen af palmeolie ventes at stige i andet halvår af 2017 sammenlignet med andet halvår af 2016. Produktionen kan stige op mod 10%, men produktionen vil formegentlig ikke nå rekordåret fra 2015.  

Råolie 

Oliepriserne steg mandag, da OPEC og Rusland holdt opfølgningsmøde om aftalen om produktionsbegrænsningen, som er blevet forlænget. Saudi Arabien erklærede, at de vil gå forrest med et godt eksempel og advarede samtidig lande, som ikke overholder aftalen. Samtidig er vi inde i sæsonen med en større efterspørgsel, hvilket også får de amerikanske lagre til at falde.

Valuta

EUR/USD viser fortsat styrke i denne uge, og det virker til at have fundet et relativt stabilt niveau omkring 1,1650. Det er en faldende tiltro til den amerikanske økonomi og udsigter til en mere stabil vækst i EU, der har fået euroen til at styrke sig overfor dollaren. Traditionelt rammer styrken i euroen de europæiske afgrøder, som vi har set korrigere i den seneste uge. 

Forventning

Med den igangværende høst i næsten hele Europa er det svært at tro på stigende priser, hvis høsten vel og mærke forløber planmæssigt. Vi oplever stadig uge efter uge, at rapsfrøene er stærkt påvirket af nyheder fra de korrelerende markeder. Derfor anbefales det, at vejret i Europa og nyheder fra de korrelerede markedet følges nøje.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

 

Markedsorientering Korn - 18. juli 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG 

Seneste USDA rapport sendte priserne sydpå

Sidste uges USDA rapport bød på uventede opjusteringer af startlagrene for både hvede og majs på samlet 4,5 mio. tons, og priserne på de store kornbørser i USA og Europa blev omgående sendt sydpå. Efter rapporten i onsdags i sidste uge er Matif hveden på december 2017 terminen faldet med 7,50 euro per tons svarende til 5,50 kr. per 100 kg. De næste måneder vil givetvis bringe flere prisudsving og udsving i den forventede produktion. Samlet set var det en rapport, der viste en bedre forsyning end markedet havde forventet.

Større slutlagre af hvede end forventet

Med diverse småjusteringer i den forventede globale produktion og det forventede forbrug blev resultatet at slutlagrene for hvede stort set blev holdt uændret i forhold til sidste måneds prognose. Produktionen af hvede blev nedjusteret med i alt 4,5 mio. tons i USA, Australien, Kina, EU og Ukraine hvorimod Rusland blev opjusteret med 3 mio. tons. Lagrene forventes til markedets overraskelse at lande på 260,6 mio. tons svarende til godt 35% af det samlede årsforbrug. Markedet havde en forventning om et slutlager af hvede på ”kun” 256,5 mio. tons.

Større slutlagre af majs end forventet

På majsfronten opjusterede USDA den amerikanske produktion med 5 mio. tons og det globale slutlager blev opjusteret med 6,5 mio. tons til 200,8 mio. tons svarende til 19% af det samlede globale årsforbrug. Markedet havde forventet et slutlager af majs på ”kun” 195 mio. tons.

Vejret i Europa

God nedbør den seneste uges tid har præget billedet i Tyskland, det nordlige England, vestlige Polen, Tjekkiet, østlige Rumænien og vestlige Bulgarien. Derimod har tørke og ekstrem varme stresset afgrøderne i det sydøstlige og nordvestlige Frankrig, Spanien, Italien, Ungarn, det tidligere Jugoslavien, vestlige Rumænien og sydøstlige Polen.  

Vejret i Sortehavsregionen

Let nedbør har været nyttig for det vestlige og nordøstlige Ukraine, østlige Hvide Rusland og Rusland. Manglende nedbør vil derimod fortsat stresse afgrøderne i det centrale og sydøstlige Ukraine og nordlige Kaukasus.

Vejret i USA

Nedbør over det sydlige deltaområde har forbedret situationen her, hvorimod regn i de sydlige og vestlige prærieområder har sat en stopper for fortsat høstarbejde. Manglende nedbør fortsætter derimod med at stresse majsen og vårhveden i det nordvestlige Midt vesten og de nordlige prærieområder. Mangel på nedbør forventes at fortsætte i det sydlige Midt vesten og det nordlige deltaområde og varmen forventes at tage til.

Vejret i Canada

Begrænset nedbør det nordvestlige Alberta, det nordlige og centrale Saskatchewan og det nordlige Manitoba har været godt for afgrøderne, hvorimod mangel på nedbør i de sydlige områder af de tre nævnte provinser stresser afgrøderne her.

Vejret i Australien

Nedbør har hjulpet afgrøderne en smule i det sydøstlige Queensland og sydvestlige Vestaustralien. Begrænset nedbør i det sydlige Australien, New South Wales og store dele af Queensland stresser afgrøderne her.

Den nordlige halvkugle høster på fuldt tryk

Efterhånden som høstarbejdet på den nordlige halvkugle skrider nordpå får vi et klarere billede af produktionens størrelse, men der er stadig ”lang vej hjem”. Vi forventer i den kommende periode fortsat et typisk vejrmarked med dertil hørende hyppige prisudsving, men et dissideret niveauskifte ser vi ikke p.t. ligge i kortene.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”