Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
10. januar 2018

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering raps -  10. januar 2017

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

RAPSFRØ

Få den bedste aftale med DLG om raps

Siden seneste update har rapspriserne været på lidt af en rutchebanetur, hvor vi ramte det laveste niveau mellem jul og nytår. Med det nye år kom heldigvis forbedrede priser, men lykken varede kun kort og allerede den 8. januar knækkede den opadgående kurve. Rapsen har de seneste dage været lidt retningsløs, og da der ingen fundamentale nyheder er i markedet, er det de omkringliggende markeder, som sætter retningen.

Den relativt hurtige stigning, vi så i årets første uge, skyldtes til dels støtte fra tekniske analyser, der på daværende tidspunkt talte om kortsigtede stigninger, samt stigninger i Brent-råoliepriserne.

På den prisnegative side mærker europæisk raps stadig konkurrence fra import af biodiesel samt import af australske og canadisk raps.

SOJAOLIE

Sojamarkedet er stadig et vejrmarked, og de generelt tørre og varme vejrudsigter holder ved. Ikke desto mindre er afgrødernes potentiale stadig godt – dog er Argentina mere udfordret end Brasilien. Markedets eneste nyhed kommer fra Argentina, som har besluttet at fjerne 18 procent af deres eksportafgift, 0,5 procentpoint pr. måned i 24 måneder. Den første reduktion har allerede fundet sted.

PALMEOLIE

Palmeolien har vist pæne stigninger de seneste uger, understøttet af stigende eksporttal. Ligeledes er forventningerne til den kinesiske import, forud for det kinesiske nytår, stor. Malaysia, den største palmeolieproducent har besluttet at fjerne eksportafgifter på olien fra d. 8. januar og tre måneder frem, i forsøget på at reducere de interne lagre og dermed give yderligere støtte til de nylige prisstigninger.

VALUTA

Euro/US Dollar-pariteten har fortsat den opadgående trend over nytåret. De seneste dage har vi dog set en korrektion, som blandt andet kan begrundes med udfordringer i den tyske regeringsdannelse. Investorer er desuden afventende forud for offentliggørelse af ECB’s pengepolitik samt nyeste inflationstal fra USA.

RÅOLIE

Brent råolien handlede i sidste uge i det højeste niveau i 3 år og opturen fortsætter. Forklaringen på prisstigningen skal endnu engang hovedsageligt findes i geopolitisk uro, denne gang I Iran. Iran er det tredjestørste af OPEC-landene og den politiske uro i landet sætter derfor sit aftryk på markedet. Opecs beslutning om at fortsætte deres reduktion af produktionen til udgangen af 2018 virker stadig understøttende på markedet, men USA's aggressive produktionsstigning trækker i den modsatte retning.

FORECAST

På trods af de seneste dages stigninger ser vi ikke fundamentale ændringer i markedet, som understøtter gammel høst. Vi holder derfor fast i vores neutrale til prisnegative forecast, mens vi holder øje med udviklingerne i valutakursen samt råolieprisen. Forventningen til ny høst forbliver også uforandret og dermed positiv.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps -  20. december 2017

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Rapsfrø Få den bedste aftale med DLG om raps
Vi gentager os selv: en negativ tone dominerer markedet hvor gammel høst tager større tab end ny høst som tilsyneladende har fundet lidt støtte. De seneste ugers største nyhed kom fra Argentina, der annoncerede en 8% eksporttold på biodiesel, som dermed delvist neutraliserer EU's sænkede importafgift på selvsamme tidligere på året. Det bliver spændende at se om afgiften i praksis kan begrænse den strøm af biodiesel, som vi pt ser ind i Europa. En (prisnegativ) opsummering på markedet ser således ud: - Biodiesel rammer pt EU. - Forventninger til Canadisk canola-produktion er hævet med 1,6 millioner ton til i alt 21,3 millioner ton. - Australske og canadiske frø forventes at ramme EU i starten af 2018.
- Euroen står (stadig) stærkere mod US Dollaren.
- Frankrig har hævet arealet med 9,5% 2017 til 2018.
- Soja og palme er stadig under pres og effekten rammer rapsen.

Udsigten for gammel høst er stadig ikke positiv.

Sojaolie
Den brasilianske sojabønneproduktion klarer sig godt og den forventede produktion er opjusteret til 109,2 mio. tons fra 108,6 millioner tons. Vejret er stadig relevant og selvom forholdene ikke er helt så negative som tidligere, kan det stadig gå begge veje for den sydamerikanske såning. Markedet reagerer prompte på ændringer i vejrudsigten og rapsen har på det seneste fulgt med.

Valuta
Valutamarkedets største nyhed var sidste uges møde i Fed (amerikanske centralbank). Som forventet blev det besluttet at hæve renten, hvilket i teorien burde understøtte dollaren. Nyheden var dog forventet i markedet og dermed allerede indpriset. Euroen fortsætter trenden og står stadig stærkere mod Dollaren.

Råolie

Roen har sænket sig over brent råolien efter OPEC aftalen blev forlænget (som forventet). USA's produktion (som ikke er en del af OPEC) er dog rekordhøj, understøttet af de høje priser, hvilket naturligt udfordrer den SnD balance som OPEC søger.

Forecast

Forventningen er uændret: Tendensen er stadig let nedadgående/neutral på gammel høst, men vi holder dog øje med påvirkninger fra valutaområdet og avlere som stadig ikke sælger. Forventningen til ny høst forbliver også uforandret og dermed let positiv.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg." 

Markedsorientering korn - 31. oktober 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

 
 
 
 
 
 
 
 

Makroøkonomien påvirker markederne
US-dollarens styrkelse er med til at støtte de europæiske kornpriser og samtidig svække de dollar-baserede oprindelser. Euroen er således svækket markant over for dollaren i de seneste få dage. Der er primært tre årsager til euro-svækkelsen. For det første meddelte Den Europæiske Centralbank (ECB) i torsdags, at renten fastholdes og at deres opkøbsprogram bliver halveret fra januar-september 2018. Herefter kom der i fredags stærke økonomiske nøgletal fra USA, og sluttelig har denne uge igen bragt nye tvistigheder i den spansk/catalanske krise.


EU hvede er fortsat for dyr på verdensmarkedet 
Den seneste hvedetender fra Saudi Arabien endte i weekenden med et samlet køb på 484.000 ts til priser, som igen generelt lå under de priser, der forlanges ud af EU. Det menes endda, at en del af hveden vil komme fra Argentina og muligvis en mindre mængde fra det nordlige EU. Matif-børsen har siden den 10. oktober været en lige ud af landevejen affære på mellem euro 160,50 og 163,50. Det kan kun tages som et signal om, at de hvedeeksporterende EU-områder i Baltikum, Tyskland og Frankrig fortsat ikke har i sinde at deltage aktivt i konkurrencen på verdensmarkedet.

Ruslands stigende betydning på kornmarkedet

Ifølge det russiske landbrugsministerium har de per den 30. oktober høstet 135,2 mio. tons korn mod 119,8 mio. tons sidste år. Der er høstet 87,8 mio. tons hvede mod 72,5 mio. tons sidste år. Det anslås meget nøjagtigt, at 98,9% af det anslående hvedeareal er høstet med et udbytte på 3,2 ton per hektar mod 2,7 sidste år. Hele merproduktionen forventes solgt på eksportmarkederne. Det gør igen Rusland til verdens største korneksportør. Den samlede korneksport ventes i 2017/18 at stige 25% til i alt 45 mio. tons mod 36 mio. tons i sidste sæson. 

Den store russiske korneksport er med årene blevet mere og mere betydelig for den samlede russiske økonomi. Iflg. cheføkonom Charlie Robertson fra Renaissance Capital forventes Rusland at tjene 20 bio. US-dollar på deres korneksport i 2017/18. Det er mere end deres indtjening på våbeneksport og hele 33% af, hvad de tjener på deres olieeksport. På denne baggrund har Vladimir Putin, da også opfordret de relevante ministerier til at sikre en fortsat stor kornproduktion, som ”er lønsom på både de interne og de eksterne markeder”. 

Vejret 
Vejret på den sydlige halvkugle fortsætter i samme spor som i de sidste par måneder. Det er fortsat lidt for tørt i visse områder i Australien og lidt for vådt i visse områder i Argentina. Den nordlige halvkugle er på vej ind i vinterhalvåret uden de store vejrmæssige udfordringer.

Prisudsigter 
Det ser ikke ud som om, priserne generelt skal meget lavere i de næste par uger, men på den anden side er der heller ikke noget, der lurer på den vejrmæssige front eller i de fundamentale tendenser, som pt virker understøttende for markedet. Vi forventer derfor en fortsættelse af udviklingen på Matif som en ”lige ud af landevejen affære”.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Markedsorientering korn - 13. oktober 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

USDA prognosen g.d. var stort set neutral for korn

majsområdet var der ikke de store overraskelser at finde i gårsdagens månedlige rapport fra USDA. Den globale majsproduktion blev sat i vejret med 6,2 mio. tons, men da forbruget samtidig blev hævet med 7,7 mio. tons, blev slutlageret reduceret med 1,5 mio. tons til 201 mio. tons. Lageret udgør herefter 19% af et årsforbrug. Majsmarkedet fik alligevel lidt støtte fra et stigende sojamarked og fra et vejr, der lige nu driller i Brasilien. Det er tørt og for varmt i det centrale, vestlige og nordøstlige Brasilien, og udsigten siger, at dette vejr fortsætter to uger endnu. Det forsinker såningen af soja, hvilket på sigt kunne resultere i en forsinket såning af safrina majs engang til januar/februar.

hvedeområdet var rapporten lidt mere prisnegativ end markedet havde forventet. Verdensproduktionen af hvede blev sat 6,3 mio. tons i vejret (Rusland + 1,0 mio. tons, EU + 2,2 mio. tons, Indien + 2,4 mio. tons, Australien – 1,0 mio. tons og Canada – 0,5 mio. tons), og slutlageret blev hævet 5 mio. tons. Lageret udgør herefter 36% af et års forbrug.

Der er med andre ord ikke meget nyt under solen på den korte bane. Vi vender derfor for et øjeblik blikket ud på den lange bane hvor usikkerheden om mulige trends naturligvis bliver større og større og mere og mere spekulative. Ikke desto mindre er der nogle forhold der er værd at holde øje med. Hvis man analyserer sandsynligheden for et scenarie for mulige prisstigninger på hvede kunne blikket passende falde på Kina, Rusland og den stigende ”deglobalisering”. På overfladen ser alt i dag roligt ud, men der er visse risici, man skal være opmærksom på og holde øje med.

De kinesiske slutlagre skulle angiveligt blive på 127,3 mio. tons svarende til lige knap halvdelen af verdens samlede slutlagre eller svarende til et helt års kinesisk forbrug. Kineserne vil aldrig sælge hvede på verdensmarkedet, så Kinas voksende hvedelagre forvrænger billedet. Hvis vi derfor prøver at eliminere Kinas produktion, forbrug og lagre fra ligningen, så får vi et andet billede af lagersituationen. Uden Kina kommer slutlagrene til at svare til 22,6% af et årsforbrug, hvilket er den strammeste forsyningssituation på hvede i 9 år.

Rusland har igen i år haft en rekordproduktion af hvede, hvilket vil gøre dem til verdens største eksportør i 2017/18 med en samlet eksport på 32,5 mio. tons. Det høstår vil igen komme hvor vi vil se vejrmæssige problemer i Rusland, som vi så det i 2010 og 2012, hvor tørke og ekstremt høje temperaturer mundede ud i en katastrofe kornproduktion. I en lignende situation i disse år vil effekten på prisdannelsen få en langt større vægtning end tidligere i takt med, at Rusland i de senere år i stigende grad har fået betydning som leverandør til verdensmarkedet.

Det sidste forhold vi vil pege på er den stigende ”deglobalisering” og voksende nationalisme, som vi p.t. er vidende til sker i mange lande. Dette kunne potentielt lægge forhindringer i vejen for en fri handel over landegrænserne. Hele 25% af verdens samlede hvedeproduktion handles i dag over landegrænserne, hvorimod det tilsvarende tal for majs kun er 15%. En trussel mod den frie handel ville derfor have stor indflydelse på hvedemarkedets evne til at fungere optimalt. Langsigtede risici for det globale kornmarkeds evne til at fungere optimalt synes med andre ord at vokse i disse år.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn - 19. september 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

Markedsprisen er fastlåst i et snævert interval
September måned har budt på en Matif-pris på december 2017 terminen på mellem 159,00 og 163,50 euro per ton. Det viser ganske vist, at bunden (indtil videre?) blev nået i slutningen af august med en pris på 156,50 euro efter næsten daglige prisfald siden begyndelsen af juli, hvor børsen lå i 188,00 euro. 

Men at tale om en decideret trendvending i markedet vil være en kraftig overdrivelse. Vi nævnte i vores DLG Markedsorientering i slutningen af august, at vi på det tidspunkt vurderede, at vi så småt var ved at se bunden. Men vi nævnte også, at det var vanskeligt, i lyset af den meget komfortable globale forsyningssituation, at tro på, at markedet på den korte bane ville genvinde de prisfald, der indtraf i slutningen af august. Vi fastholder denne vurdering.

Rusland og lav US-dollar holder fortsat de europæiske kornpriser i skak Der er stadig to altoverskyggende faktorer, der er med til at holde de europæiske kornpriser i skak. En fortsat lav US-dollar overfor euroen. Og nu også en svækkelse af den russiske rubel overfor både dollar og euro, hvilket alt sammen forringer EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet. 

Hertil kommer, at USDA i sin seneste rapport opjusterede den russiske hvedeproduktion med 3,5 mio. tons til en rekord på 81 mio. tons. Visse iagttagere tror endda på en produktion i nærheden af 85 mio. tons. For at illustrere hvor travlt russerne har med at eksportere deres store hvedeproduktion kan nævnes, at de i august i år eksporterede en rekordstor mængde på 4,84 mio. tons hvede mod den hidtidige rekord fra august 2014 på 4,64 mio. tons. Denne mængde nås kun ved konstant at stille ekstremt aggressive eksportpriser. Faktisk er russisk hvede nu så billig, at den finder vej ind til forbrugsområderne i Spanien, Portugal, Holland, Belgien og Nordvesttyskland – på trods af en importafgift på € 12,00 per ton. 
Der høstes stadig i det nordlige EU
Mellem 35-40% af kornet er stadig på roden i Midtsverige, Finland, Estland og Letland, men vejret og jordbunden er alt for våde. Der er stor bekymring for kvaliteterne i de sidste mængder, hvis det overhovedet bliver muligt at høste dem. Også herhjemme mangler man visse steder at få høstet de sidste mængder.
Ikke flere overraskelse fra den nordlige halvkugle
Efterhånden som billedet af kornproduktionens størrelse og kvalitet på den nordlige halvkugle bliver mere og mere klart. Og i takt med at høstarbejdet her nærmer sig sin slutfase, kan vi vist godt afskrive muligheden for flere markante overraskelser herfra. Blikket vendes derfor langsomt mod forholdene på den sydlige halvkugle. Her præges billedet af tørkelignende tilstande i mange dele af Australien og oversvømmelser i Argentina. På nuværende tidspunkt går forventningerne på en samlet hvedeproduktion i de to lande i år på 38 mio. tons mod 51 mio. tons sidste år. De mængder hvede der kommer til at mangle herfra må importlandene finde andre steder, og det er klart, at Rusland allerede slikker sig om munden, og mon ikke også USA melder sig på banen med fornyet styrke? USA har 80% af deres samlede årsforbrug på lager, så der er lidt i reserve her.
Prisudsigterne er neutrale
Som forsyningssituationen tegner i skrivende stund, forventer vi en neutral til let stigende prisudvikling i den kommende periode – dog fortsat indenfor et begrænset prisudsving.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Markedsorientering korn - 29. august 2017


Af prokurist Rolf Pedersen, DLG DLG holder dig opdateret på kornmarkedet

Et er tekniske analyser – noget andet er virkeligheden

De tekniske analyser har i nogle uger stået i kø for at fortælle os, at vi har set bunden, men det er øjensynligt ikke gået op for markedet. Chicago- og Matifbørserne sætter nemlig jævnligt nye bundrekorder, og den svage US dollar er dårligt nyt for de europæiske kornpriser. Euro/US dollar pariteten er kravlet til det højeste niveau i 2 år. Euroen er presset i vejret på baggrund af forbedringer i økonomien i eurozonen, hvorimod dollaren er ramt af mangel på indikationer om den fremtidige monetære politik fra FED´s side på fredagens centralbankmøde. Hvedebørserne  i Chicago og Paris ligger lige nu mellem 10-13% lavere end for et år siden.

Ruslands kornproduktion overgår alle forventninger

Samtidig fortsætter de snart endeløse opjusteringer af udbytterne i den russiske hvedeproduktion. De mest optimistiske vurderinger lyder nu på udbytter i Rusland i år, der ligger godt 20% højere end sidste år. Markedet er holdt op med at fokusere på, om den russiske hvedeproduktion bliver på 80, 85 eller 90 mio. tons. Den seneste vurdering fra USDA lød i øvrigt på 77,5 mio. tons mod sidste års produktion på 72,5 mio. tons. Hvorfor er størrelsen på dette års produktionens ikke længere i fokus? Årsagen er, at produktionen allerede nu vurderes til at ligge på et så højt niveau, at det bliver umuligt for russerne at få eksporteret den overskydende produktion. Den russiske infrastruktur og logistik vurderes nemlig allerede nu til at være spændt til bristepunktet. Hertil kommer, at den russiske produktionen af byg også tegner væsentlig bedre end forventet, og den tegner nu til at blive på 22,5 mio. tons, USDA’s seneste skøn lød på 18,5 mio. tons mod sidste års 17,5 mio. tons.

Presset ud af Sortehavet må forventes at fortsætte hele høståret

Vi må forvente, at der i hele høståret 2017/18 vil være fuld damp på eksportkedlerne ud af Sortehavet, og der vil hver gang blive en indædt kamp for at vinde de løbende import tendere fra landene omkring Middelhavet og Mellemøsten. Rumænien, Frankrig, USA, Argentina og Australien vil hver gang få kamp til stregen. 

Opjusteringer af EU’s kornproduktion

I den månedlige rapport fra EU kommissionen opjusteredes produktionen af hvede med 800.000 tons til 140,5 mio. tons mod sidste års 135 mio. tons. Majsproduktionen blev opjusteret med 1,2 mio. tons til 59,6 mio. tons mod sidste års 61,3 mio. tons. Produktionen af byg blev opjusteret med 1,5 mio. tons til 58,5 mio. tons mod sidste års 59,8 mio. tons. 

Det er interessant at notere sig, at kommissionen ikke havde mod til samtidig at opjustere hvedeeksporten, som på baggrund af den ekstremt hårde konkurrence fra Rusland og den p.t. meget stærke euro blev fastholdt på niveauet 26 mio. tons. Man kan spørge sig selv om 26 mio. tons endda er for optimistisk set i lyset af, at der efter de første knap 2 måneder af høståret kun er eksporteret 2 mio. tons hvede ud af EU.

Fysiske markeder

Det er svært at finde købere til hvede, eller også leger de bare gemmeleg. Under alle omstændigheder popper de kun op sporadisk og tilmed meget diskret. Massiv købsinteresse er for tiden helt ud af billedet. For fodermajs er omsætningen gået helt i stå. Landbruget og handlen har stort set tømt lagerne forud for den igangværende høst. Globalt er markedet præget at Brasiliens kæmpehøst, hvilket naturligt kommer til at begrænse USA´s eksport, så 25 mio. tons mindre majsproduktion i USA forstyrrer ikke billedet af billige fodermajs til de foderkornsimporterende lande. 

Byg ser ud til at blive en global balancekunst, og det omskiftelige vejr i Nord- og Vesteuropa skærper opmærksomheden om kvalitetsbyg. De sidste par uger har priserne forholdt sig nogenlunde i ro på foderbyg, hvorimod maltbyg har oplevet et kraftigt fald. Rug omtaltes sjældent med priser og endnu mindre med omsætning. Også her er der stor fokus på kvaliteterne, hvor det allerede nu er kendt, at Tyskland har mange varer med alt for lavt faldtal. Nu er blikket rettet mod Polen og Baltikum.

Markedet synes at være taget lidt på sengen

Der var nok ingen der med hånden på hjertet kan påstå, at de havde forudset de kraftige og hurtige prisfald på korn, men ingen havde vel heller set det kraftige dollarfald komme end sige set de evindelige opjusteringer af den russiske kornproduktion komme. Hvorom alting er, så har markedet talt sit tydelige sprog. Vi begynder dog også så småt at ”abonnere på det tidsskrift”, der vil hævde, at bunden er ved at være nået. På den anden side er det vanskeligt i lyset af den meget komfortable globale forsyningssituation at tro på, at markedet på den korte bane vil genvinde de seneste ugers prisfald. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”