Kontakt os
Marken / Marken / Afgrøder

Konceptavl

Fremtidens afgrøder tilpasses slutbrugerne, og både forbrugeren og industrien stiller stadig større krav om varer med bestemte egenskaber og kvalitetsnormer.

Fra DLG's side er vi med fra at udvikle fremtidens såsæd på vores egen planteforædlingsstation, Sejet Planteforædling og udarbejde dyrkningsstrategier til det færdige resultat af bestemte kvaliteter til specifikke kundesegmenter. 

Vores veludviklede kvalitetsstyringssystem til kontrakt- og konceptavl sikrer forbrugernes og fødevareindustriens ønsker og krav om sporbarhed og dokumentation.

Dyrk grynhavre til konsum

Konsumtillæg
Forsikringsmodel så du ikke løber unødige ricisi
Robust afgrøde
Kan dyrkes på alle jordtyper (kræver dog vanding på meget let jord)
God sanerende forfrugt (næste på niveau med raps)
Mindre input af hjælpestoffer (har god konkurrenceevne overfor ukrudt, ofte kun en svampesprøjtning og lavt kvælstofbehov 80-110 kgN)

Dyrk vårhvede til konsum 

Konsumtillæg
Forsikringsmodel så du ikke løber unødige ricisi
Stråstive sorter
Mindre input af kvælstof i forhold til vinterhvede
Generelt lavere smittetryk end i vinterhvede

Strategien bag DLG's konceptavl er grundlæggende, at industrien får opfyldt behovene for kvalitet/leverance af råvarer, mens landmanden på den anden side sikres afsætningen af årets afgrøder. Planteavlerne kan dermed sikre sig en god og forudsigelig økonomi.

Det stigende krav til kvalitet og sporbarhed af råvarerne til såvel foderproduktion som fødevareindustrien gælder også uden for Danmarks grænser.

Vi har fingeren på pulsen og blikket rettet et godt stykke ud i fremtiden. Et tværgående samarbejde mellem forskellige divisioner i koncernen sikrer, at signalerne fra det evigt foranderlige marked hurtigt fanges og omsættes.

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Læs om:Begynd rengøringen af et kornlager.Kontroller for skadedyr og sikre dig mod skadedyr.
Sammenhængen mellem luftfugtighed og køling af korn.

Læs mere om: Sikring af kvaliteten på kornlageret.