Kontakt os
Marken / Marken / Innovationsmester i hvededyrkning
31. marts 2017

Seks eksperter kæmper om den bedste bundlinje i vinterhvede

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 er en konkurrence, hvor DLG udfordrer fem planteavlskonsulenter på udvalgte topsorter fra Sejet Planteforædling.
Som noget nyt kan du her på siden og i magasinet Mark følge seks hvedeeksperter, der dyster om at få det højeste nettoudbytte pr. hektar på forsøgsparcellerne på Sejet Planteforædling.  Frem til høst skal de seks deltagere i konkurrencen pleje hveden efter alle kunstens regler og dyste om at opnå det bedste resultat på bundlinjen. 

____________________________________________________________________________

 "Jeg regner med at avle 12-13 ton pr. hektar. Det er der gødet efter, og det vil der også blive vækstreguleret efter. Umiddelbart efter påske vil marken blive vækstreguleret med 3/4 liter Cycocel pr. hektar, der vil blive fulgt op af én yderligere vækstregulering ved senere sprøjtning" Troels Toft, Patriotisk Selskab

____________________________________________________________________________

Jeg forventer at give 185 kg kvælstof samlet til mine parceller, og jeg har allerede tilført de første 35-40% i midten af marts måned. Jeg laver en tre-delt planteværnsstrategi, hvor der kommer svampemiddel i alle tre behandlinger sammen med en vækstregulering i maj måned" Lars Skovgaard Larsen, Vkst

__________________________________________________________________________


"Jeg har valgt at trække anden tildeling af gødning lidt endnu, da jeg synes, at afgrøden har busket sig lidt rigeligt, så jeg straffer den en lille smule og derfor trækker vi også vores vækstregulering." Finn Olsen, SLF


____________________________________________________________________________


"Jeg har valgt sorten Sheriff, fordi det var topsorten ved sidste års forsøg herude ved Sejet Planteforædling, så jeg tror på, vi får et meget højt udbytte ved at vælge den sort."
Carsten Fabricius, LMO____________________________________________________________________________"Jeg kan ikke vækstregulere i min Creator, da det er en brødhvede, og derfor forsøger jeg så at styre sorten via kvælstofsstrategien, hvor jeg planlægger en firdeling af tilførslen af kvælstof." Anders Green, DLG


____________________________________________________________________________
De seks hvedeeksperter kommer fra forskellige egne i landet og rådgiver til dagligt kunder om, hvordan de får mest ud af deres planteavl. Eksperterne har alle deres bud på hvilken sort og strategi, der vil resultere i det bedste udfald. Mød eksperterne og deres strategier nedenfor:  


Carsten Fabricius

Carsten Fabricius, LMO

Sort: Sheriff
Jeg har valgt sorten Sheriff, fordi det var topsorten ved sidste års forsøg herude på Sejet Planteforædling. Sorten er også meget sund og lejesædets karakter er meget lav, så jeg tror på, vi her kan få et meget flot udbytte – en rigtig vindersort. Min strategi er, at have det bedste nettoudbytte. Jeg har valgt at grundgøde mine parceller med 175 kg. NPK 8-11-20, selvom der er høje fosfor kalital. Det har jeg gjort fordi, hvis vi skal op og have 11-12 tons hvede pr. hektar, skal der et stort input af næringsstoffer til af fosfor og kali. Derudover har jeg så udbragt 175 kg. NS 27-4, så vi i alt ender på 60 kg. kvælstof pr. hektar i marken.

 


Finn Olsen

Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening

Sort: Benchmark
Ved etableringen i efteråret valgte jeg at tildele hveden 100 kg. DAP-gødning pr. hektar for at sikre en god rodudvikling. Jeg sigtede efter at etablere 320 planter pr. kvadratmeter. Ved optællingen i januar var der 321. så det er jeg godt tilfreds med. Afgrøden er dog rigelig kraftig. Lige nu har hvedeplanterne tæt ved tre sideskud pr. plante i gennemsnit. Selvom der er et hul i vores viden i forhold til at have et fast mål for præcist hvor mange aksbærende skud, vi skal sigte efter, ønsker jeg ikke, at alle de sideskud, der er nu, skal blive aksbærende. Derfor trækker jeg første tildeling en anelse og kører med en moderat mængde kvælstof ved første tildeling. Dosis fastlægges, når jeg har set resultatet af N-min analyserne. 

 
Jacob Møller

Jacob Møller, LandboNord

Sort: Sheriff
Jeg placerede 50 kg. DAP-gødning pr. hektar. Det har jeg også anbefalet til en del af mine kunder i Nordjylland. Især hvis de dyrker hvede på marker med bakketoppe eller andre arealer, hvor hveden kan have det svært. Her på Sejet kunne jeg måske have sparet DAP-gødningen, da fosfortallene ligger på 3,0, og vi havde ideelle forhold under fremspiringen og en mild vinter. DAP-gødningen i efteråret og kalital, som er målt til 16,2, gør dog, at jeg vil gøde hveden med rene N-gødninger. Den milde lokalitet er afgørende for, at jeg ikke regner med at sprøjte med mangan i foråret. Til gengæld overvejer jeg om jeg skal bekæmpe enårig rapgræs. Eventuel bekæmpelse vil ske cirka 1. april. 

 
Troels Toft
Troels Toft, Patriotisk Selskab
Sort: Benchmark
Jeg har en flot plantebestand i mine parceller. Jeg sigtede bevidst efter at få plantetallet lidt ned og ville med placering af DAP-gødning ved såning opnå relativt få, men stærke planter. Målet var 280 planter pr. kvadratmeter. Plantetællingen i januar viste, at der er 310 planter pr. kvadratmeter. Jeg forventer at høste 12-13m ton pr. hektar. Det vil jeg opnå ved at tildele cirka 70 kg. N pr. hektar ved første tildeling midt i marts. Det skulle gerne resultere i 650-700 aks pr. kvadratmeter. Der er lidt enårig rapgræs og fuglegræs i parcellerne. Det overvejer jeg at bekæmpe med en lille dosis Cossack OD. Jeg regner ikke med at sprøjte med mangan, da der ikke er tegn på mangel, og jorden er velpakket. 

 
Anders Green

Anders Green, DLG

Sort: Creator
Jeg har valgt sorten Creator og vil gøde den ad fire gange for at kunne afregne den som brødhvede. Det giver dog en udfordring i forhold til lejesæd, da jeg ikke må vækstregulere hveden. Derfor vil jeg moderere gødningstildelingen og foretage en sengødskning for at øge proteinindholdet i kernerne. 
Jeg sigtede efter 300 planter pr. kvadratmeter. Ifølge optællingen i januar er der 299 planter pr. kvadratmeter. Jeg regner ikke med at sprøjte med mangan, men følger udviklingen i marken. Jeg satser på, at afgrøden kan klare konkurrencen med de få enårige rapgræs, der er i parcellerne. Creator har en god resistens over for septoria. Derfor regner jeg med, at jeg kan nøjes med en todelt svampestrategi. 


 
Lars Skovgaard Larsen Lars Skovgaard Larsen, Gefion
Sort: Benchmark
Jeg har fravalgt at tildele DAP-gødning ved etablering, da forsøgene viser, at det kun i ganske få forsøg har resulteret i et nettomerudbytte. Jeg regner heller ikke med at sprøjte med mangan, da parcellerne er på en mild og kystnær lokalitet med en rigtig god jord. 
Jeg sigtede efter at etablere 320 planter pr. kvadratmeter. Ved optællingen var der 339 planter. Det er rigeligt. Derfor regner jeg med at skulle vækstregulere hveden. Derudover vil jeg formentlig flytte noget kvælstof fra den første tildeling i marts til anden tildeling i april. Jeg regner med at bekæmpe enårig rapgræs med ca. 0,5 liter Atlantis pr. hektar ca. 1. april. Hvis sprøjtningen trækker ud, vil jeg overveje, om jeg skal tage lidt CCC med. 


 

Følg deltagerne her på siden

Du kan følge deltagerne, og hvordan det går deres afgrøder, her på siden, hvor vi løbende vil give status fra marken. 
Anders Green Hansen er seniorkonsulent i DLG og ansvarlig for DLG Innovation 2017, der foregår på Sejet Planteforædling
Anders G. Hansen
Seniorkonsulent

DLG Innovation

21. og 22. juni 2017

Nørremarksvej 67,
8700 Horsens

Instagramfeed

Følg DLG, og se vores mange flotte billeder på Instagram.