Kontakt os
Et godt år for DLG – 111 mio. kr. til ejerne
Om DLG / Presse / Nyheder
21. februar 2017

Et godt år for DLG – 111 mio. kr. til ejerne

DLG øger indtjeningen med 12% til det hidtil bedste nettoresultat på 570 mio. kr. Fremgang for alle tre kerneforretninger i Tyskland, der nu står for 61% af koncernens indtjening før skat.
DLG-koncernens regnskab for 2016 blev det hidtil bedste med et resultat efter skat (EAT) på 570 mio. kr. – 12% højere end 2015. Den store fremgang skyldes rekordhøj indtjening i Tyskland, hvor DLG’s datterselskaber leverede særdeles gode resultater. DLG deklarerer 111 mio. kr. til ejerne. DLG-koncernens driftsresultat (EBITDA) blev på 1,7 mia. kr. – på niveau med sidste års rekordresultat – trods en nedgang i omsætningen på 3,1 mia. kr. til 49 mia. kr. 

Den lavere omsætning skyldtes lavere priser på korn og energi samt virksomhedsfrasalg. I de seneste to år er egenkapitalen vokset med 900 mio. kr. fra 4,1 mia. til 5 mia. kr., mens gælden (NIBD) blev reduceret med 1,2 mia. kr. Indtjeningsmarginen (EBITDA margin) er over de seneste to år steget fra 2,6% til 3,8%.

”Det gode regnskab er et resultat af tre års hårdt arbejde med at omdanne DLG fra et konglomerat til en dedikeret landbrugskoncern. Vi har indfriet vores mål om at frasælge forretningsområder, der ikke var rentable eller bidrog strategisk, og vi står nu fokuseret som Europas største grovvareselskab målt på tonnage,” siger koncernchef Kristian Hundebøll. 

”Samtidig har målrettede effektiviseringsprocesser i ind- og udland forbedret vores konkurrencekraft og styrket vores markedsposition i Nordeuropa. Dette gælder især inden for salg af færdigfoder, korn, gødning og økologisk relaterede produkter,” siger Kristian Hundebøll. 

I forbindelse med årsregnskabet lancerer DLG samtidig den nye koncernstrategi, ”DLG Leading the Way 2021”, der sætter en økonomisk og strategisk vækstkurs med et skærpet ambitionsniveau.

”Vores ambition er at øge indtjeningen med 50% i strategiperioden. Den omstillingsproces, vi har været igennem de sidste 3 år, har gjort DLG mere robust, og vi går derfor ind i den ny strategiperiode med et klart mål om at vækste både organisk og gennem opkøb inden for vores tre kerneforretningsområder,” siger Kristian Hundebøll. 

DLG nøgletal for 2016

Kristian Hundebøll
Koncernchef

DLG I Korte Træk 2016