Kontakt os
DLG investerer i grønt bioraffinaderi til klimavenligt lokalt produceret protein
Om DLG / Presse / Nyheder
21. november 2019

DLG investerer i grønt bioraffinaderi til klimavenligt lokalt produceret protein

DLG har sammen med en række andre landbrugsvirksomheder fået tilsagn om godt 14 mio. kr. til at etablere en produktion af koncentreret protein af græs og lucerne til økologisk foder og hvidt protein til fødevarer. Tilskuddet kommer fra erhvervsstøtteordningen GUDP under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter bæredygtige projekter, som er med til at løse klima- og miljømæssige udfordringer.

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har givet tilsagn om et tilskud på 14 mio. kr. til at etablere et prototypeanlæg til grøn bioraffinering. Vicekoncerndirektør i DLG, Vagn Hundebøll, siger:  

"Vi er meget stolte og glade for tilsagnet fra GUDP. Projektet til i alt ca. 35 mio. kr. er i høj grad med til at understøtte udviklingen af proteinproduktionen i Danmark – lokalt produceret og tæt på forbrugerne. Det bidrager samtidigt til at reducere klimaaftrykket og miljøbelastningen fra landbrugsproduktionen.” 

”En yderligere udvikling af proteinproduktionen skal ses i sammenhæng med en overordnet klima- og miljøpolitik, der vil prioritere og præmiere de positive bidrag. Jo mere protein vi kan producere herhjemme i fremtiden, jo mindre afhængige bliver vi af at importere proteinafgrøder fra andre lande til de danske landmænd.”

’Fra grønt protein til køledisken’ er det hidtil største projekt, GUDP har støttet gennem den særlige pulje til at fremme grøn bioraffinering og proteinproduktion. Projektet vil omfatte dyrkning af kløvergræs og lucerne på ca. 2.000 hektar, en central forarbejdningsenhed, der kan producere koncentreret protein, ensilage, græssaft og et restprodukt, der kan bruges til biogasproduktion. Planen er at producere i alt ca. 4.000 tons protein og 25.000 tons tørstof.

Lokalt øko-protein i storskala  
Der satses i første omgang på at skaffe økologiske afgrøder, der kan bidrage til yderligere at udvikle den økologiske produktion baseret på lokalt produceret protein. 

”Afgrøder som kløvergræs og lucerne kræver ikke kvælstoftildeling. Det er samtidigt oplagt at anvende miljøfølsomme områder til at dyrke råvarerne – også områder, der er udlagt til indvending af drikkevand,” siger Vagn Hundebøll, DLG og fortsætter:  

”Vi skal nu i et stærkt projektteam i gang med at projektere anlægget, finde råvareleverandører og gå i forhandlinger med myndighederne om at få støtte til de områder, der skal udlægges til dyrkning. Vi skal i det hele taget se på, hvordan vi gør det til et bæredygtigt økonomisk projekt indenfor de nuværende regler, så vi i dansk landbrug i løbet af et par år kan producere lokalt protein i langt større skala end i dag.” 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)
GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning under Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark. 

 

 
Vagn Hundebøll
Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik