Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
14. juni 2017

DLG Markedsorientering RAPS

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering Raps - 14. juni 2017

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Følg med i DLG Markedsorientering Raps

Rapsfrø

Tørre forhold i USA påvirker korn, soja og majsafgrøderne markant i disse dage. Det påvirker også prisen på europæiske rapsfrø. Her har vi set stigende priser over den seneste periode. Det europæiske vejr er forbedret, men der er problemer med vejret og forholdene i Australien og Canada. Der er for tørt i Australien, hvor der derimod er for vådt i Canada. Der spekuleres nu på, om markedsaktørerne vil nedskrive produktionen i disse to lande, hvilket skaber bekymringer. 
Et anerkendt analysebureau har netop nedskrevet EU-28’s efterspørgsel på vegetabilske olier med 0,2 mio. tons i forhold til sidste år. Forbrugerne erstatter rapsolie og olivenolie med solsikkeolie grundet dårlig tilgængelighed og lave priser på solsikkeolie.
På nuværende tidspunkt ser vi en relativ stor aktivitet hos forbrugerne på det fysiske marked – samtidig med at den europæiske landmand ikke sælger sine varer. 

Sojakomplekset

Sojakomplekset er stadig påvirket af den store sydamerikanske produktion. Det forventes stadig rekordstore arealer i USA for den kommende 2017/18 høst, hvilket også lægger pres på priserne. Over 90% af det anslåede areal er plantet nu, hvilket er foran et historisk gennemsnit. Der er tale om for tørt vejr i disse dage i forhold til afgrøderne. Den kinesiske efterspørgsel halter bagefter forventningerne. Det giver markedsaktørerne yderligere bekymringer. Fredagens USDA-rapport var begivenhedsfattig, og der blev ikke ændret ved mange estimater. Der blev dog estimeret en mere stram forsyning af den amerikanske sojaoliebalance, men ændringerne var små. USDA nedskrev sojaolielagrene, hvilket var forventet.

Palmeolie

Vi har oplevet faldende priser på palmeolie det seneste stykke tid. Årsagerne til de faldende priser er uændrede: Stigende produktion og faldende efterspørgsel. Det ser ud til, at vi vil opleve yderligere fald i palmeolieprisen over den næste periode, hvis vi ikke oplever nogle overraskelser.

Råolie

Prisen på råolie er til og med faldet over den seneste periode. Årsagen er både af geopolitisk og fundamental karakter. Den geopolitiske situation består af uro mellem Saudi Arabien og Qatar samt deres villighed til at overholde aftalen om produktionsbegrænsningen af råolie frem mod marts 2018. På den fundamentale side har vi set en svagt stigende dollar og en overraskende stigning i de amerikanske lagre. 

Valuta

Investorerne forventer stadig, at FED hæver renten efter det næste centralbankmøde, som forløber i disse dage. Det bliver spændende at se, om renten bliver hævet – stigningen er til dels prissat i markedet. Der spekuleres dog i, om FED bliver nødt til at holde igen med rentestigningerne grundet den nuværende økonomiske situation.

Forventning

Vi forventer stigende priser på kort sigt frem mod høsten, grundet øget forbrugerinteresse og dårlige afgrødetilstande i Canada og Australien. Det kan hurtigt ændre sig, hvis vi ser er pres fra de europæiske landmænd. 


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedorientering Korn - 7. juni 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG 

Forværrede amerikanske afgrødekonditioner sender kornprisen i vejret

Vårhvedebørsen i Minneapolis har været epicentret for de seneste dages prisstigninger. Børsen handlede kortvarigt over $ 6,00 per bushel, hvilket er det højeste niveau siden juli 2015. Katalysatoren har været betydeligt dårligere afgrødekonditioner i USA’s vårhvedemarker den sidste uges tid. Andelen af marker i kategorien god/meget god er røget ned fra 62% til 55%. Det er den dårligste karakter, der er givet siden 1988. 

Dårlig korrelation mellem afgrødekonditioner og de endelige udbytter

Varmt vejr og tiltagende tørke i det nordlige USA har været trikkeren. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de amerikanske afgrødekonditioner på dette tidspunkt af vækstsæsonen historisk set kun har haft en lille korrelation til de endelige udbytter. I begyndelsen af juni er korrelationen mellem afgrødekonditionerne og de endelige udbytter nemlig tæt på nul, men korrelationen stiger hurtigt i de kommende uger og topper i slutningen af juli. Derfor skal situationen følges nøje i de kommende uger. 

Fondene er rekord short  

Reaktionen på børsen i Minneapolis kan dog være et forvarsel for, hvad der kommer. Markedet har i hvert fald taget sine forholdsregler. Fondene, som har været rekord short, vender i sådanne situationer ofte på en tallerken, og shortpositionerne er da også reduceret en smule de seneste dage. Her til morgen er fondene dog stadig short med 19 mio. tons hvede og 27,6 mio. tons majs.

Vi skal passe på ikke at råbe, at ulven kommer

De sidste tre år har vi haft samlede kornlagre på globalt plan på mellem 23-25% af et årsforbrug. Så længe vi ligger på et sådant niveau, skal vi have mere end én enkelt dårlig rapport over afgrødekonditionerne, før den rigelige forsyningssituation ændres radikalt.

Den nordlige halvkugle er inde i et typisk vejrmarked

Det sydligste USA er godt i gang med hvedehøsten, og snart starter de sydligste egne i EU. Der er dog et godt stykke vej før høsten er i hus i hovedparten af de kornproducerende områder på den nordlige halvkugle. Der kommer løbende og vil fortsat komme løbende meldinger om for meget nedbør i visse områder og omvendt for varmt og tørt i andre områder. Vi må forvente et nervøst marked i de kommende måneder med hyppige prishop op/ned. Vi forventer dog p.t. et marked, der fortsat vil være låst i et niveau på Matifbørsen på mellem 165-180 euro. Med andre ord ser vi ikke et afgørende niveauskifte eller brud med det prisniveau, vi har haft længe.

Nye USDA prognoser på fredag

Nyt oplag af den ’månedlige’ fra USDA er sat i trykken, og den udkommer på fredag. Det forventes, at de amerikanske hvedelagre nedjusteres, og vi venter med spænding for at se, om den seneste tids mangel på nedbør i Ukraine vil ændre afgørende på deres kornbalance.


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps 23. maj 2017Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapsfrø

Korrelerende markeder og makroøkonomiske tendenser har i den sidste tid sat dagsordenen på råvaremarkederne – herunder rapsfrø. Det har påvirket det svækkede brasilianske REAL marked for vegetabilske olier og oliefrø markant. Derudover har en svækket Dollar også påvirket råvaremarkederne generelt.
Vi har i den seneste tid oplevet fald i prisen på rapsfrø på Matif. Den stigende trend i de vegetabilske olier har ikke kunnet holde stand, hvor makroøkonomiske nyheder og politik har domineret investorernes humør.
Europa-Kommissionen nedskrev i deres seneste MARS rapport det forventede udbytte til den kommende europæiske rapsproduktion fra 3,27 tons pr. ha til 3,17 tons pr. ha. (gennemsnit for EU-28). Nedskrivningen på 3% blev udført grundet den seneste tids mindre favorable vejr. 
Den tyske sammenslutning af handelsselskaber nedskrev også deres forventning til den kommende tyske produktion af rapsfrø fra 4,9 mio. tons til 4,7 mio. tons. Årsagen var identisk med Europa-Kommissionens.

Sojakomplekset

I sidste uge svækkedes den brasilianske REAL med 8% mod USD grundet historier om den brasilianske Præsidents indblanding i en bestikkelsessag. Den svækkende valuta fik de brasilianske landmænd til at sælge ud af deres beholdninger af sojabønner. Nogle markedsaktører estimerede, at de brasilianske landmænd solgte op mod 1,5-2,5% af den totale brasilianske høst i løbet af de få dage. Det fik priserne til at korrigere kraftigt, og sojabønnerne trak også andre oliefrø og vegetabilske olier med sig. 
De argentinske landmænd holder stadig salget af deres sojabønner tilbage, selvom den argentinskes Peso faldt med 2,5% mod Dollaren i samme ombæring. Det næste stykke tid vil vi se om efterspørgslen/Kina reagerer på faldet i priserne. 
Den amerikanske såning er nået op på 5-års gennemsnittet, hvor ca. 50% af arealet er tilplantet. Vejrudsigterne tyder på at arbejdet vil forsætte i de kommende dage.
Priserne på sojaolie faldt samtidigt – også grundet svækkelsen i de sydamerikanske valutaer. Årsagen er øget eksportkonkurrence, der fik priserne til at korrigere. 

Palmeolie

Palmeolie er steget på børsen i Kuala Lumpur det seneste stykke tid grundet stærk eksport. I perioden fra 1.-20. maj er Malaysias palmeolieeksport steget med 19% i forhold til samme periode i april. Det er den kommende Ramadan, som driver eksportstigningen. Det ser dog ud til, at produktionen kan stige i de kommende måneder.

Råolie 

Der er kommet optimisme tilbage i råoliemarkedet siden begyndelsen af maj, hvor vi så markante prisfald. Det er nyheder om, at OPEC og Rusland ønsker at forlænge aftalen om produktionsbegrænsningen i op mod ni måneder. OPEC-mødet i denne uge vil vise om kartellet er i stand til at forlænge aftalen. Derudover har vi oplevet et større træk på lagrene end forventet, og vi går mod en sæson, hvor der traditionelt er større efterspørgsel på råolie. 

Valuta

Den amerikanske Dollar er svækket i forhold til Euroen den seneste tid – primært grundet politisk uro i USA. Det er igen Præsident Donald Trump som stjæler rampelyset, hvilket får investorerne til at tvivle og investere med forsigtighed. Trenden startede dog, da der blev offentliggjort skuffende amerikanske økonomiske tal, hvor bl.a. inflationen skuffede. Der spekuleres derfor nu på, om FED vil forsætte stramningen af pengepolitikken.

Forventning

Hvis vi ser på rapsmarkedet isoleret, mener vi, at produktionsreduktionerne er prissat i markedet, og aktørerne evt. overestimerer skaderne. På samme tidspunkt ser det ikke ud til, at udbuddet vil nå efterspørgslen i slutningen af den kommende kampagne – igen. Det skal dog bemærkes, at den politiske, makroøkonomiske og geopolitiske uro er relativ stor på nuværende tidspunkt, og nyheder fra disse kanter vil hurtigt kunne sætte dagsordenen i markedet.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering KORN - 16. maj 2017

Af Simon Mollerup Bitsch, Grain Merchant

Hvede – Favorabelt vejr og kommentarer på den seneste USDA rapport

Hvedeprisen i såvel EU som USA har fået klø i begyndelsen af ugen. Det kommer i forlængelse af stort set universelt favorable vejrudsigter på den nordlige halvkugle og en venlig rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, der bl.a. har påvirket fondene til igen at udvide short-positionerne i hvede.
 
Den store nyhed i sidste uge var den månedlige udbuds- og efterspørgselsrapport fra USDA, og den er særlig interessant, fordi USDA for første gang kommer med forventninger til høst ’17, inkl. forventningerne til EU. 

USDA har hævet EU’s overgangsbeholdning med 1,3 mio. tons til 11 mio. tons som et resultat af større produktion, mindre foderforbrug end forventet samt en større overgangsbeholdning fra foregående høst. Eksporten blev justeret 0,5 mio. tons op. Dette må isoleret set siges at være et prisnegativt indspil fra USDA’s side. Det er dog værd at bemærke, at der stadig er tale om den næststrammeste kornbalance i EU over de seneste 10 år.

Det mest interessante er selvfølgelig de spæde forventninger til den forestående høst. USDA’s forventninger er vigtige, fordi mange i markedet lægger vægt på dem. Man sætter den europæiske produktion til 151 mio. tons. Det er 9 mio. tons mindre en rekordåret ’15 og 5,5 mio. tons mere end den knap så vellykkedes høst ’16. Det er et estimat, der ligger over gennemsnittet og trenden i udbytter. Vi kan godt stille spørgsmålstegn ved, om tørheden og den forringede plantetilstand i Frankrig og Tyskland virkelig skal give anledning til et udbytteestimat over trendniveau. 

Under alle omstændigheder ser vi USDA’s produktionsforventninger til høst ’17 som fortrinsvist prisnegative. Dog er det også værd at bide mærke i det høje eksporttal med en forøgelse på 4 mio. tons i et marked, der allerede er præget af en stram balance. Ser man på tidligere år, hvor EU-balancerne har været lige så stramme, altså under 7 % slutlager ift. samlet forbrug såsom høst ’12 og ’13, har MATIF-priserne ligget væsentligt højere end de niveauer, vi ser nu.

EU kan dog ikke betragtes uafhængigt af resten af verden. USDA gav et skøn på den russiske produktion på 67 mio. tons, sammenholdt med 72,5 mio. tons i rekordåret 2016. Ruslands eget landbrugsministerium kom ugen forinden ud med deres estimat på 63 mio. tons. Det rækker at sige, at der er stor usikkerhed om, hvad vi kan forvente os af Rusland, men at USDA umiddelbart ligger i den høje ende, i og med Rusland kun én gang i historien har lavet over 60 mio tons før høst ’16. Den amerikanske produktion er som forventeligt sat lavt til 49 mio. tons som følge af et historisk lavt areal – 14 mio. tons mindre end sidste år. Australien blev sat til 25 mio. tons, hvilket er helt på linje med gennemsnit, men meget tidligt at spå om.
 
Overordnet set, kom USDA med nogle ”venlige” tal, som ikke stråler af forsyningsproblemer. Nogle kan dog have den holdning, at indgangen måske er en kende optimistisk. Vi får se.  

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering Raps - 2. maj 2017

Følg med i DLG Markedsorientering Raps

Rapsfrø

Der har i den seneste i uges tid floreret bekymringer i markedet over ufordelagtigt vejr i forhold til rapsafgrøderne i Europa. Det er dog overvejende faldende priser, vi oplever på Matif børsen, når vi følger prisudviklingen på ny høst. Årsagen er primært den lave dollar og en overvejende bearish tendens på vegetabilske olier med udgangspunkt i palmeolie og sojakomplekset.   Temperaturerne har været lavere end normalt i store dele af Europa. Rapsafgrøderne er begyndt at sætte blomst, og de er derfor meget sårbare i forhold til frost. På samme tidspunkt har der været mangel på regn i de store dele af Vesteuropa, hvilket har givet et lavt vandindhold i jorden. Afgrøderne udvikler sig ikke optimalt under disse forudsætninger, og der har derfor været bekymringer i markedet i forhold til rapsafgrøderne tilstand. Det har regnet i store dele af Europa henover weekenden, og der rapporteres om mere regn i uges løb. Vi ser også temperaturstigninger i den nære fremtid. Det skal dog pointeres, at regn og højere temperaturer er essentielt på nuværende tidspunkt for rapsafgrødernes yderligere udvikling.   I april lærte vi, at de canadiske landmænd har intentioner om at plante et større areal af rapsvarianten canola. Arealet forventes at stige med omkring 10% til areal på 22,4 mio. acres.

Sojakomplekset

Markedsaktørerne er på nuværende tidspunkt fokuseret på såningen i USA og de medfølgende vejrudsigter. Såningen er på omkring 7% færdig, hvilket er 3% foran et historisk gennemsnit. Der rapporteres om ufavorabelt vejr i de kommende dage, hvilket vil standse såningen. Der er dog ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt, da vi stadig er tidligt i såningsvinduet, og de amerikanske landmænd er foran det historiske niveau. Den sydamerikanske høst er ved at komme til ende, og det ser ikke ud til at høstpresset spiller meget ind, da der ikke rapporteres om logistikproblemer. De sydamerikanske landmænd er dog stadig ikke sælgere af bønner, da de venter på bedre lokale priser – drevet af lokale valutaudsving.

Mandag den 8. maj 2017 vil markedet få klarhed om, hvorvidt USA indfører importskat på biodiesel fra Argentina og Indonesien. Den amerikanske administrations beslutning vil formegentlig sætte en dagsorden for prisernes fremtidige udvikling.

Palmeolie

Produktionen af palmeolie forventes stadig at stige i de kommende måneder. Det er denne forventning, der sætter dagsordenen i palmeoliemarkedet. De seneste eksporttal var forholdsvis middelmådige, og markedet have forventet en stigning grundet den kommende Ramadan. 

Råolie

Den tilbagevendende stigende amerikanske produktion bekymrer stadig markedsaktørerne, og priser er derfor under pres. Selvom de seneste amerikanske lagertal var en smule faldende, bliver markedet til stadighed ved med at fokusere på den stigende produktion i USA.

Valuta

EUR/USD har ikke været i stand til at falde tilbage til de niveauer, som vi oplevede før udfaldet af det seneste franske valg. Yderligere beroligede ECB præsident M. Draghi på det seneste centralbankmøde, at udsigterne ser bedre ud for Euro-zonen end tidligere. Alligevel fasthold ECB deres nuværende pengepolitik med renter på et historisk lavt niveau.  

Forventning

Vi befinder os på et meget interessant tidspunkt i forhold til udviklingen på de vegetabilske olier og i forhold til udviklingen af de europæiske rapsafgrøder. Forventningerne peger på nuværende tidspunkt på nedadgående priser. Men vi anbefaler, at du holder øje med vejret i Europa, udviklingen i korrelerende markeder og valuta udsvingene.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

Markedsorientering Raps - 2. maj 2017

Følg med i DLG Markedsorientering Raps

Rapsfrø

Der har i den seneste i uges tid floreret bekymringer i markedet over ufordelagtigt vejr i forhold til rapsafgrøderne i Europa. Det er dog overvejende faldende priser, vi oplever på Matif børsen, når vi følger prisudviklingen på ny høst. Årsagen er primært den lave dollar og en overvejende bearish tendens på vegetabilske olier med udgangspunkt i palmeolie og sojakomplekset.   Temperaturerne har været lavere end normalt i store dele af Europa. Rapsafgrøderne er begyndt at sætte blomst, og de er derfor meget sårbare i forhold til frost. På samme tidspunkt har der været mangel på regn i de store dele af Vesteuropa, hvilket har givet et lavt vandindhold i jorden. Afgrøderne udvikler sig ikke optimalt under disse forudsætninger, og der har derfor været bekymringer i markedet i forhold til rapsafgrøderne tilstand. Det har regnet i store dele af Europa henover weekenden, og der rapporteres om mere regn i uges løb. Vi ser også temperaturstigninger i den nære fremtid. Det skal dog pointeres, at regn og højere temperaturer er essentielt på nuværende tidspunkt for rapsafgrødernes yderligere udvikling.   I april lærte vi, at de canadiske landmænd har intentioner om at plante et større areal af rapsvarianten canola. Arealet forventes at stige med omkring 10% til areal på 22,4 mio. acres.

Sojakomplekset

Markedsaktørerne er på nuværende tidspunkt fokuseret på såningen i USA og de medfølgende vejrudsigter. Såningen er på omkring 7% færdig, hvilket er 3% foran et historisk gennemsnit. Der rapporteres om ufavorabelt vejr i de kommende dage, hvilket vil standse såningen. Der er dog ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt, da vi stadig er tidligt i såningsvinduet, og de amerikanske landmænd er foran det historiske niveau. Den sydamerikanske høst er ved at komme til ende, og det ser ikke ud til at høstpresset spiller meget ind, da der ikke rapporteres om logistikproblemer. De sydamerikanske landmænd er dog stadig ikke sælgere af bønner, da de venter på bedre lokale priser – drevet af lokale valutaudsving.

Mandag den 8. maj 2017 vil markedet få klarhed om, hvorvidt USA indfører importskat på biodiesel fra Argentina og Indonesien. Den amerikanske administrations beslutning vil formegentlig sætte en dagsorden for prisernes fremtidige udvikling.

Palmeolie

Produktionen af palmeolie forventes stadig at stige i de kommende måneder. Det er denne forventning, der sætter dagsordenen i palmeoliemarkedet. De seneste eksporttal var forholdsvis middelmådige, og markedet have forventet en stigning grundet den kommende Ramadan. 

Råolie

Den tilbagevendende stigende amerikanske produktion bekymrer stadig markedsaktørerne, og priser er derfor under pres. Selvom de seneste amerikanske lagertal var en smule faldende, bliver markedet til stadighed ved med at fokusere på den stigende produktion i USA.

Valuta

EUR/USD har ikke været i stand til at falde tilbage til de niveauer, som vi oplevede før udfaldet af det seneste franske valg. Yderligere beroligede ECB præsident M. Draghi på det seneste centralbankmøde, at udsigterne ser bedre ud for Euro-zonen end tidligere. Alligevel fasthold ECB deres nuværende pengepolitik med renter på et historisk lavt niveau.  

Forventning

Vi befinder os på et meget interessant tidspunkt i forhold til udviklingen på de vegetabilske olier og i forhold til udviklingen af de europæiske rapsafgrøder. Forventningerne peger på nuværende tidspunkt på nedadgående priser. Men vi anbefaler, at du holder øje med vejret i Europa, udviklingen i korrelerende markeder og valuta udsvingene.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”