MATIF Møllehvede
22. marts 2017 18:29
september 2017 termin
167,75€
-1,03%
MATIF Raps
22. marts 2017 18:29
august 2017 termin
370,50€
0,27%
CBOT Sojaskrå
23. marts 2017 5:00
juli 2017 termin
326,90$
0,00%
CBOT Sojabønner
23. marts 2017 4:50
juli 2017 termin
1008,75$
-0,15%
Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
22. marts 2017

DLG Markedsorientering Raps: Faldende efterspørgsel på vegetabilske olie tynger priserne

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering raps 21. marts 2017

Få den bedste aftale med DLG om raps

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapsfrø

Prisen på rapsfrø er stadig faldende på Matif-børsen i Paris. Vi har mere eller mindre oplevet faldende priser siden begyndelsen af marts måned. Det er manglende efterspørgsel på vegetabilske olier, der tynger priserne. Samtidig har en svag dollar også presset priserne, siden det amerikanske centralbank-møde i midten af marts måned. Vi stadig ser en stor udfordring med at få rapsfrøene i Europa på den nuværende høst til at række indtil ankomsten af den nye høst. Dette faktum ligger en bund i markedet. 
Den tyske sammenslutning af andelsselskaber var i sidste uge ude med deres estimat til den kommende tyske rapsproduktion. De estimerede 4,86 mio. tons, hvilket er en stigning på 5,6% i forhold til 2016 produktionen. 
Det europæiske crush af rapsfrø ser ud til at være faldet med 2% fra januar til februar, hvilket bekræfter historien om manglende efterspørgsel på vegetabilske olier i denne periode. Det samlede crush fra juli 2016 til februar 2017 estimeres også til at være faldet med 2% i forhold til samme periode sidste år. 

Sojakomplekset

Rent fundamentalt ser vi stadig en stor sydamerikansk sojahøst blive en realitet. Brasilien har høstet omkring 65% af arealet, og Argentina forventes at gå i gang om en uges tid. Nyhederne fra Brasilien og Argentina er stadig overvejende positive, og dermed kan man eventuelt forvente, at produktionen bliver yderligere opskrevet i den kommende periode.
Markedsaktørerne i sojaoliemarkedet venter i denne uge en udmelding fra EPA og den amerikanske administration om den fremtidige amerikanske biodiesel- og bioethanolpolitik. Denne udmelding vil kunne sætte en ny dagsorden i det pressede sojaoliemarked. 

Palmeolie

Palmeolien markedet fik lidt luft i starten marts måned efter faldende priser i februar. Det var en større eksport fra Malaysia i starten af marts måned der gav support til priserne grundet den kommende Ramadan. Den kommende Ramadan betyder, at store importører begynder at opbygge lager til perioden. Markedsaktørerne blev dog igen skuffet, da eksporttal i perioden 1-20 marts viste et fald i forhold til samme periode i februar – og februar måneds eksport var ikke stærk. Samtidig fokuserer markedsaktørerne på udsigterne til en stigende produktion i de kommende måneder. 

Råolie 

Volatiliteten er vendt tilbage til råoliemarkedet ovenpå den sidste uges begivenheder. Saudi Arabien øgede deres produktion i februar med 250.000 tønder om dagen. Investorerne blev bestemt ikke optimistiske af denne udmelding, da Saudi Arabien var en af hovedarkitekterne bag OPEC-aftalen om produktionsbegrænsningen. De stigende amerikanske lager og produktion giver også en indikation om, at OPEC aftalen ikke påvirker markedet som forventet. 

Valuta

I sidste uge hævede FED renten med 0,25% på deres månedlige møde. Investorerne havde ventet denne rentestigning, men de endte med at blive skuffet efter pressemødet. Årsagen var den svage retorik, som centralbank direktør Janet Yellen fremlagde. Yellen var tilbageholdende i forhold til de fremtidige udsigter til rentestigningerne. På samme tid fik euroen lidt luft, efter at Mark Rutte vandt valget i Holland. Nu er investorerne begyndt at fokusere yderligere på det kommende valg i Frankrig. 

Forventning

Det bliver spændende at følge, om der bliver tilført ny efterspørgsel til markedet for vegetabilske olier. Hvis vi ser fornyet efterspørgsel vil vi kunne opleve stigende priser på gammel høst. Men som situationen udspiller sig på nuværende tidspunkt, tror vi på faldende priser på gammel høst. 
Situationen ser stadig bedre ud på ny høst, og derfor vil priserne kunne falde yderligere. Man skal dog holde øje med, hvordan afgrøden udvikler sig i løbet af foråret.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”


Markedsorientering korn 14. marts 2017

Markedet er kommet under pres af flere forskellige faktorer

Markedet viser svaghedstegn efter at være ramt af række prisnegative input, som nærmest har stået i kø i de sidste uger. De væsentligste elementer har været:

• Favorable vækstbetingelser på den nordlige halvkugle
• En frisk USDA rapport der opjusterer produktionen af hvede, majs og sojabønner
• En frisk USDA rapport der opjusterer slutlagrene af hvede, majs og sojabønner
• En rekordstor stor sydamerikansk produktion af hvede, majs og sojabønner 
• Et vigende råoliemarked
• Et vigende palmeoliemarked

Forsyningssikkerheden er intakt og forsyningen er rigelig

USDA opjusterede den globale produktionen af hvede med 3 mio. tons, som alt sammen ligger i Sydamerika. Forbruget af hvede blev opjusteret med knap 1 mio. tons, men altså ikke nok til at opveje produktionsstigningen.

For majsens vedkommende opjusterede USDA produktionen med 9 mio. tons, hvoraf de 5 mio. tons ligger i Brasilien. Forbruget af majs blev opjusteret med 6,5 mio. tons, altså heller ikke nok til at opveje produktionsstigningen.

Absolutte tal på produktionen har dog ingen værdi i sig selv, hvis de ikke sættes i forhold til forbruget. I den forbindelse er det værd at nævne, at hvedelagrene nu ventes at udgøre 34% af det samlede globale årsforbrug, og det tilsvarende tal for alt andet korn er 19%. For majs alene er tallet 21%.

EU kommissionen ser gode udsigter for den kommende kornproduktion

Efter en miserabel kornproduktion i Frankrig og delvist også i andre EU lande sidste år, er Europa tilbage på sporet. Indtil videre har der ikke været rapporteret nævneværdige udvintringsskader noget sted, og vækstbetingelserne har generelt været favorable. På denne baggrund forventer kommissionen en samlet kornproduktion i 2017 på 313 mio. tons mod 294 mio. tons sidste år. Det interne forbrug anslår kommissionen vil stige en anelse fra 285 mio. tons i høståret 2016 til 286 mio. tons i høståret 2017. 

Der bliver på denne baggrund lagt op til en markant stigning i eksporten, som sættes til 43 mio. tons i høst 2017 mod 35 mio. tons i høst 2016. Der tegner sig derfor allerede nu det velkendte billede af den lige så velkendte kamp om eksportmarkederne på efterårsterminerne mellem på den ene side EU og på den anden side Rusland/Ukraine.

Høsten er ikke i hus endnu, men…

Risikoen for alvorlige udvintringsskader i vores del af verdenen er efterhånden ved at fordampe som dug for solen, og et dissideret vejrmarked bliver vanskeligere og vanskeligere at få øje på, men man skal som bekendt ikke sælge skindet før bjørnen er skudt. Under alle omstændigheder er stemningen i markedet vendt en anelse, og i den kommende periode vurderer vi muligheden for mindre prisfald som lidt større en det omvendte. Vi har tidligere ved forskellige lejligheder fremhævet præmien på Matifbørsen på høst 2017 over høst 2016 som en oplagt mulighed for en del afdækning af sit salg på høst 2017. Præmien er fortsat tilstede, men er nu skrumpet ind til godt 6 euro per ton – og dette endda på et lavere niveau.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”


Markedsorientering Soja - 9. marts 2017

Af Jesper Westmark Andersen, råvarechef, DLG
DLG holder dig opdateret på Risk Management og Soja

Sydamerika

Produktionen af sojabønner ser ud til at blive større for hver uge, der går. På nuværende tidspunkt er forventningerne til Brasiliens produktion på mellem 107-109 mio. mt med mulighed for, at udbytterne stiger yderligere og dermed en produktion i niveau 110-112 mio. mt. Det samme gælder for den Argentinske produktion som pt ligger i niveau 56-57 mio. mt med mulighed for bedre udbytter og en større produktion. Det er selvfølgelig med forbehold for, at der er favorabelt høstvejr de næste par måneder.

Landbruget i Brasilien har de seneste måneder været tilbageholdende med at sælge sojabønner som følge af lavere priser, da den brasilianske REAL er styrket samtidig med lavere verdensmarkedspriser. De sidste par uger er valutaen marginalt svækket, hvilket sammenholdt med, at der nu er høstet ca. 50% af arealet, bør betyde, at der kommer pres på markedet. Vurderingen er, at landbruget har solgt ca. 33-34% af deres sojabønner, og forventningen er, at frem til midten af maj skal landbruget sælge yderligere 30-35%. Det betyder, at der skal sælges 35 mio. mt de næste 2½ måned i Brasilien alene. Samtidig begynder Argentina at høste de første sojabønner i sidste halvdel af marts.

Indtil nu har eksporten af sojabønner fra Brasilien forløbet uden de store problemer, og der er i januar og februar afskibet ca. 3,5 mio. mere end sidste år. 
Vejrudsigterne for både Brasilien og Argentina ser overvejende favorable ud for de kommende uger.

USA

Vi begynder at fokusere på den kommende sæsons forventninger til de såede arealer. Sidste år såede de amerikanske landmænd 83,4 mio. acres og USDA Outlook Forums S&D estimerer et areal på 88 mio. acres for den kommende sæson og med et trendlinje udbytte på 48 bushels per acre, giver det en produktion på 4.180 mio. bushels (113,76 mio. mt).

Forbruget internt i USA ser meget positivt ud fra såvel oliemøller som foderindustrien, hvor forbruget vurderes at være op med 5-6%.
Eksporten af sojabønner er vigende som følge af, at Brasilien er kommet godt i gang med høsten, og at logistikken forløber uden store problemer indenlandsk og i havnene. 

Kina

Kinas importbehov ser ud til fortsat at stige, og forventningerne ligger på 90-91 mio. mt med det nuværende importtempo. Der er dog et par ting, vi holder øje med. Fjerkræproduktionen i Kina er ramt af fugleinfluenza, og det vurderes, at produktionen går ned med 30%, og først rigtigt kommer i gang igen i maj. Ligeledes er svineprisen under pres, hvilket betyder, at mange producenter har dårlig profitabilitet, hvilket kan betyde mindre forbrug.

Europa

Forsyningen er fortsat meget fornuftig, men det ser ud til at komme mere i balance den kommende måned før de første ny-høst-afskibninger med sojabønner og sojaskrå rammer Europa. 

Forbruget af sojaskrå i Europa ser ud til at være nede med 1,5-2 mio. mt over de sidste 12 måneder. Det er en følge af det højere proteinindhold i korn, som vi har set over det meste af Europa det sidste år samt en billig solsikkeskrå og rapskrå som alternativ proteinkilde. 

Forventninger

Markedet fokuserer på supply, hvor vi hver uge får højere produktionsestimater for den igangværende høst i Sydamerika. Ligeledes forventer vi en stigning i arealet i USA med næsten 5 mio. acres og dermed også en stor produktion. 

Forbruget på globalt plan vokser fortsat, og selvom vi ser rekordproduktion af sojabønner næsten alle steder i verden, skal vi huske, at vi også skal bruge større produktion hvert år for at imødekomme den voksende globale efterspørgsel. Det betyder, at selvom supply og demand ser komfortabelt ud på nuværende tidspunkt, kan det hurtigt ændre sig, hvis der opstår problemer i USA indenfor de næste 6 måneder.

Hvis vi får en produktion på linje med de nuværende produktionsestimater denne sommer i USA, forventer vi faldende priser i efteråret. Husk, at vi står overfår en lang sommer med alt, hvad det indebærer af risiko- og prisudsving.

Vi anbefaler at være dækket 100% for sommer månederne ved udgangen af marts og deldækning på efterår og vinterterminer. 
Teknisk analyse indikerer på kort sigt test af 315-320 niveau på basis of SMK7 / maj position i Chicago.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps – 28. februar 2017


Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø

Det har været nogle hårde dage for rapsfrøene på Matif de sidste par ugers tid, da der har været prisfald mere eller mindre hver dag. Rapsfrøene har primært været drevet af faldende priser (og udsigten til yderligere fald) på andre vegetabilske olier og oliefrø. Tirsdag så vi dog pæne stigninger på oliefrøene drevet af nyheder fra sojaolien i USA.

Tekniske analyser på Matif Maj 2017 terminen viser, at der er plads til prisfald ned mod €400,00 på kort sigt. På nuværende tidspunkt arbejder priserne sig altså nedad. Dog vil valutaudsving og tendenser hos andre vegetabilske olier kunne ændre tendenserne – såsom sojaolien tirsdag eftermiddag.

Det ser ud til, at de europæiske importtal er tilbage på højt niveau, efter at vejret har været i bedring i produktionslandene. Der var i starten af februar udsigt til lavere import grundet logistiske problemer i produktionslandene drevet af dårligt vejr. Det er dog stadig bekymring om EU kan opretholde den store import grundet den korte periode inden ny høst. Et fremtrædende analysebureau beholder deres estimat af den europæiske import på 2,4 mio. tons i periode januar-juni 2017. Den hidtidige rekord i perioden var sidste år, hvor importen lå på 1,85 mio. tons.

Sojakomplekset

USDA Outlook Forum offentliggjorde deres estimat til næste sæsons amerikanske sojaareal i sidste uge. De forventer et areal på 88 mio. acres, og arealet var i 2016 på 83,4 mio. acres. Stigningen er drevet af en meget favorabel majs/soja ratio (i sojabønnens favør) set fra den amerikanske landmands synspunkt.

På nuværende tidspunkt er sojaolie det svageste produkt i sojakomplekset. De seneste fald i sojaolie har dog givet stigende marginer i biodieselindustrien. Der blev dog tilført fornyet efterspørgsel til sojaolien tirsdag eftermiddag, da præsident Trump informerede sin energiadministration om, at der vil blive satset mere på biodiesel i den kommende tid. Det fik sojaolien til at reagere med stigninger på op mod 6,00%.

Der er høstet omkring 45% i Brasilien, hvilket er en smule foran det historiske gennemsnit. Der forventes stadig en rekordstor høst og nyhederne ud af Argentina er stadig positive.

Palmeolie

Vi har oplevet faldende priser på palmeolie det meste af februar. Prisen er nu faldet til et 4-måneders lavpunkt. Det er udsigter til stigende produktion i både Malaysia og Indonesien, der får markedet til at falde. Palmerne i Malaysia og Indonesien ser ud til at være ovenpå igen efter et hårdt år. Det har gjort, at palmeolien er faldet med over 10% siden hidtidige top. Samtidig er der nogle markedsaktører, der stiller spørgsmålstegn ved den fremtidige eksport. Her kan det nævnes, at der er udsigter til, at eksporten i februar falder med omkring 2% i forhold til januar.

Råolie 

Råolien bliver stadig ved med at handle i rangen $54-$57, uden at der er en klar retning i markedet. Den ene dag køber investorerne olie i tillid til OPEC’s aftale om produktionsbegrænsning, og den næste dag sælges kontrakterne i takt med, at den amerikanske produktion og lager stiger. I sidste uge steg de amerikanske lagre til 518 mio. tønder, hvilket er rekord. Siden starten af 1980’erne og frem til 2015 har lageret bevæget sig mellem 275-350 mio. tønder. 

Valuta

Gældskrisen i Grækenland og valget i Frankrig har presset euroen. Samtidig blev referatet fra det sidste FED møde offentliggjort i sidste uge. Markedet kunne konstatere, at FED stadig har intentioner om at stramme pengepolitikken ved at hæve renten tre gange i løbet af 2017. Sandsynligheden for at rente bliver hævet i marts er dog ikke stor, hvis man skal tro referatet. 

Forventning

Vi har set i de seneste dage, at priserne på rapsfrø er stærk drevet af efterspørgslen på vegetabilske olier, såsom palmeolie og sojaolie. Hvis biodiesel nyhederne fra USA realiseres vil vi formegentlig opleve stigende priser på oliefrøene. Samtidigt er der ingen tvivl om, at den europæiske rapsbalance er tight på gammel-høst.   
På nuværende tidspunkt ser vi ikke stor sandsynlighed for et skuffende produktionsresultat på ny-høst. Man skal dog holde øje med det europæiske vejr i slutningen af vinteren og yderligere udmeldinger fra diverse analysebureauer.


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedorientering Korn - 22. februar 2017


Verden er fortsat velforsynet med korn

Senest har Australien opjusteret landets kornproduktion med yderligere 2,8 mio. ton byg og 2,5 mio. ton hvede til i alt 48,5 mio. ton mod kun 34 mio. ton i høståret 2015/2016. Selvom landet afskiber på livet løs, bliver der uomtvisteligt tale om opbygning af overgangsbeholdningerne, ligesom Rusland og USA kommer øger deres overgangsbeholdninger. Indien og EU (Nord- og Vesteuropa) slutter indeværende høstår med reduceret overgangsbeholdninger.

På den anden side blev verdens forbrug af korn i seneste USDA i februar opjusteret med 7,23 mio. ton.

Vækstsæsonen og vejrmarkedet står for døren

Selv med en god forsyning og rekordstore lagerbeholdninger i verden vil markedet i de kommende uger/måneder blive meget følsomt overfor vejrfænomener og udsigter, der kan true foldudbytterne til høst 2017.

På nuværende tidspunkt er der kun udsigt til udvintring af vinterafgrøderne i de Baltiske lande og dele af Polen, hvor frostgrader på minus 15 – 18 grader og kraftig vind har slidt på planterne. I det øvrige Europa inkl. landene omkring Sortehavet betegnes plantetilstanden lige nu som god. Dog kan der i Tyskland og i et bånd op til Baltikum være lidt malurt i bægeret på grund af en lille mængde nedbør i vintermånederne. Faktisk har der ikke været normal nedbør siden juli sidste sommer. Det ses tydeligst på vandstanden i Rhein, hvor skibsfarten i måneder ikke har kunne transportere fulde laster. Vinterafgrøderne lider ikke endnu, men så snart de kommer ud af vinterdvale, bliver der fokus på vejrudsigterne, idet jordens reserver på nuværende tidspunkt er markant reduceret.

Valutamarked mere end varemarkedet

Politisk uro er efterhånden lidt fortærsket, men valutakurserne er det aktuelle barometer, som man må leve efter, når der skal eksporteres og importeres. Blandt andet er russiske rubler steget godt 11% siden midten af november - godt hjulpet af højere pris på råolie. Britiske pund er foreløbig kommet over Brexit og ligger nu ca 5% højere end i Brexit-dagene. Den brasilianske valuta har de seneste uger også taget revanche og noteres lige nu 9,5% højere end for 3 måneder siden, også den australske doller oplevere fornyet interesse og ligger ca 4% højere end for 3 måneder siden. 

Der ligger nogle spændende måneder foran os.Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps - 7. februar 2017

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Nøgleordene til at beskrive markedet i disse tider er: Risiko, forsigtighed og frustration. Markedsaktørerne er forsigtige grundet bekymringer om den potentielle politiske risiko som den amerikanske præsident, Donald Trump, bringer til markedet – især i forhold til handelsaftaler og -politikker. 

Prisen på rapsfrø på Matif børsen i Paris er lavere end de seneste toppe, som vi oplevede i slutningen af januar. Priserne på rapsfrø er faldet grundet udsigter til faldende efterspørgsel på vegetabilske olier og gode udsigter til sojaproduktionen i Sydamerika. Markedsaktører har reduceret nogle positioner grundet faldende efterspørgsel til biodiesel.

I forhold til høst 2017 har det europæiske vejr været ustabilt siden starten af januar. Overordnet set er situationen dog bedre end sidste år, da 81,5% af de europæiske rapsarealer er blev vurderet ”satisfactory to good” i slutningen af januar. Denne vurdering lå på 67,9% på samme tidspunkt sidste år. På den anden side har analysebureauet Statégie Grains netop nedjusteret deres estimat på produktionen af den europæiske høst 2017 med 2,3% i forhold til det forhenværende estimat. 

Sojakomplekset
Likvidering af positionerne på sojaolie har været et stort tema i den seneste uges tid. Det har presset markedet i en nedadgående retning. Likvideringen er blevet et tema grundet bekymring om nationalt efterspørgsel i USA til biodiesel. Olien er dog begyndt at stige igen drevet af en stærk palmeolie.
Der er faldet mere ro på situationen i sojakomplekset efter at vejret blev bedre i Argentina, og høsten er i fuld gang i Brasilien. Vejrudsigterne for den kommende uge ser ikke truende ud. 

Markedet prøver på nuværende tidspunkt at opgøre tabene og estimere et nyt produktionsresultat i Argentina. Niveauet vil formentlig ligge lidt under USDA’s seneste estimat på 57 mio. tons, hvor det Argentinske Landbrugsministerium vurderer høsten til 53,5 mio. tons mod 56,0 mio. tons sidste år.

Palmeolie
Palmeoliemarkedet i Kuala Lumpur er stadig påvirket af en styrket malaysisk valuta, produktionsfald i de sidste par måneder, øget eksport og udsigter til en øget produktion i februar og marts. Det har overordnet set betydet en stigning i prisen på palmeolie den seneste uge.

Råolie 

Den nuværende politiske situation mellem USA og Iran er spidset lidt til. Det har øget risikopræmien i råoliemarkedet, hvilket medfører stigende priser. På samme tidspunkt har den relativt lave dollar været med til at holde hånden under prisen.

Situationen kan lige nu beskrives som: Stilhed før stormen. Årsagen er, at data om forbrugstal bliver offentliggjort om en uges tid, hvilket giver markedet en indikation om produktionsniveaet. Der er allerede forlydender om, at Rusland har skåret i sin produktion.

Valuta
Dollaren har generelt været faldende siden starten af 2017 fra de relative høje niveauer, vi så ved årsskiftet. Manglen af klare økonomiske signaler gør, at investorerne er lidt tilbageholdende og afventende grundet den nye amerikanske præsident. Dog er svækkelsen af dollaren formegentlig begrænset med udsigter til FED’s rentestigninger i 2017.

Forecast
Priserne på rapsfrø ser stadig ud til at kunne stige på gammel høst, men efterspørgsel på vegetabilske olier giver stof til eftertanke. Det samme gælder for nyheder fra OPEC aftalen og udvikling i sojaproduktionsresultatet i Sydamerika. 

På nærværende tidspunkt ser produktionsudsigterne til ny høst bedre ud end realiteten på gammel høst – man skal dog holde øje med vejret i Europa, da vinteren endnu ikke er ovre!

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

DLG Markedsorientering korn 31. januar 2017