Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
16. maj 2017

DLG Markedsorientering KORN: Hvede – Favorabelt vejr og kommentarer på den seneste USDA rapport

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering KORN - 16. maj 2017

Af Simon Mollerup Bitsch, Grain Merchant

Hvede – Favorabelt vejr og kommentarer på den seneste USDA rapport

Hvedeprisen i såvel EU som USA har fået klø i begyndelsen af ugen. Det kommer i forlængelse af stort set universelt favorable vejrudsigter på den nordlige halvkugle og en venlig rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, der bl.a. har påvirket fondene til igen at udvide short-positionerne i hvede.
 
Den store nyhed i sidste uge var den månedlige udbuds- og efterspørgselsrapport fra USDA, og den er særlig interessant, fordi USDA for første gang kommer med forventninger til høst ’17, inkl. forventningerne til EU. 

USDA har hævet EU’s overgangsbeholdning med 1,3 mio. tons til 11 mio. tons som et resultat af større produktion, mindre foderforbrug end forventet samt en større overgangsbeholdning fra foregående høst. Eksporten blev justeret 0,5 mio. tons op. Dette må isoleret set siges at være et prisnegativt indspil fra USDA’s side. Det er dog værd at bemærke, at der stadig er tale om den næststrammeste kornbalance i EU over de seneste 10 år.

Det mest interessante er selvfølgelig de spæde forventninger til den forestående høst. USDA’s forventninger er vigtige, fordi mange i markedet lægger vægt på dem. Man sætter den europæiske produktion til 151 mio. tons. Det er 9 mio. tons mindre en rekordåret ’15 og 5,5 mio. tons mere end den knap så vellykkedes høst ’16. Det er et estimat, der ligger over gennemsnittet og trenden i udbytter. Vi kan godt stille spørgsmålstegn ved, om tørheden og den forringede plantetilstand i Frankrig og Tyskland virkelig skal give anledning til et udbytteestimat over trendniveau. 

Under alle omstændigheder ser vi USDA’s produktionsforventninger til høst ’17 som fortrinsvist prisnegative. Dog er det også værd at bide mærke i det høje eksporttal med en forøgelse på 4 mio. tons i et marked, der allerede er præget af en stram balance. Ser man på tidligere år, hvor EU-balancerne har været lige så stramme, altså under 7 % slutlager ift. samlet forbrug såsom høst ’12 og ’13, har MATIF-priserne ligget væsentligt højere end de niveauer, vi ser nu.

EU kan dog ikke betragtes uafhængigt af resten af verden. USDA gav et skøn på den russiske produktion på 67 mio. tons, sammenholdt med 72,5 mio. tons i rekordåret 2016. Ruslands eget landbrugsministerium kom ugen forinden ud med deres estimat på 63 mio. tons. Det rækker at sige, at der er stor usikkerhed om, hvad vi kan forvente os af Rusland, men at USDA umiddelbart ligger i den høje ende, i og med Rusland kun én gang i historien har lavet over 60 mio tons før høst ’16. Den amerikanske produktion er som forventeligt sat lavt til 49 mio. tons som følge af et historisk lavt areal – 14 mio. tons mindre end sidste år. Australien blev sat til 25 mio. tons, hvilket er helt på linje med gennemsnit, men meget tidligt at spå om.
 
Overordnet set, kom USDA med nogle ”venlige” tal, som ikke stråler af forsyningsproblemer. Nogle kan dog have den holdning, at indgangen måske er en kende optimistisk. Vi får se.  

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering Raps - 2. maj 2017

Følg med i DLG Markedsorientering Raps

Rapsfrø

Der har i den seneste i uges tid floreret bekymringer i markedet over ufordelagtigt vejr i forhold til rapsafgrøderne i Europa. Det er dog overvejende faldende priser, vi oplever på Matif børsen, når vi følger prisudviklingen på ny høst. Årsagen er primært den lave dollar og en overvejende bearish tendens på vegetabilske olier med udgangspunkt i palmeolie og sojakomplekset.   Temperaturerne har været lavere end normalt i store dele af Europa. Rapsafgrøderne er begyndt at sætte blomst, og de er derfor meget sårbare i forhold til frost. På samme tidspunkt har der været mangel på regn i de store dele af Vesteuropa, hvilket har givet et lavt vandindhold i jorden. Afgrøderne udvikler sig ikke optimalt under disse forudsætninger, og der har derfor været bekymringer i markedet i forhold til rapsafgrøderne tilstand.

Det har regnet i store dele af Europa henover weekenden, og der rapporteres om mere regn i uges løb. Vi ser også temperaturstigninger i den nære fremtid. Det skal dog pointeres, at regn og højere temperaturer er essentielt på nuværende tidspunkt for rapsafgrødernes yderligere udvikling.  

I april lærte vi, at de canadiske landmænd har intentioner om at plante et større areal af rapsvarianten canola. Arealet forventes at stige med omkring 10% til areal på 22,4 mio. acres.

Sojakomplekset

Markedsaktørerne er på nuværende tidspunkt fokuseret på såningen i USA og de medfølgende vejrudsigter. Såningen er på omkring 7% færdig, hvilket er 3% foran et historisk gennemsnit. Der rapporteres om ufavorabelt vejr i de kommende dage, hvilket vil standse såningen. Der er dog ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt, da vi stadig er tidligt i såningsvinduet, og de amerikanske landmænd er foran det historiske niveau.

Den sydamerikanske høst er ved at komme til ende, og det ser ikke ud til at høstpresset spiller meget ind, da der ikke rapporteres om logistikproblemer. De sydamerikanske landmænd er dog stadig ikke sælgere af bønner, da de venter på bedre lokale priser – drevet af lokale valutaudsving.

Mandag den 8. maj 2017 vil markedet få klarhed om, hvorvidt USA indfører importskat på biodiesel fra Argentina og Indonesien. Den amerikanske administrations beslutning vil formegentlig sætte en dagsorden for prisernes fremtidige udvikling.

Palmeolie

Produktionen af palmeolie forventes stadig at stige i de kommende måneder. Det er denne forventning, der sætter dagsordenen i palmeoliemarkedet. De seneste eksporttal var forholdsvis middelmådige, og markedet have forventet en stigning grundet den kommende Ramadan. 

Råolie

Den tilbagevendende stigende amerikanske produktion bekymrer stadig markedsaktørerne, og priser er derfor under pres. Selvom de seneste amerikanske lagertal var en smule faldende, bliver markedet til stadighed ved med at fokusere på den stigende produktion i USA.

Valuta

EUR/USD har ikke været i stand til at falde tilbage til de niveauer, som vi oplevede før udfaldet af det seneste franske valg. Yderligere beroligede ECB præsident M. Draghi på det seneste centralbankmøde, at udsigterne ser bedre ud for Euro-zonen end tidligere. Alligevel fasthold ECB deres nuværende pengepolitik med renter på et historisk lavt niveau.  

Forventning

Vi befinder os på et meget interessant tidspunkt i forhold til udviklingen på de vegetabilske olier og i forhold til udviklingen af de europæiske rapsafgrøder. Forventningerne peger på nuværende tidspunkt på nedadgående priser. Men vi anbefaler, at du holder øje med vejret i Europa, udviklingen i korrelerende markeder og valuta udsvingene.
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedorientering Korn - 25. april 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

EU-Kommissionen opjusterer de forventede udbytter for høst 2017

I sin seneste rapport opjusterer Kommissionen de forventede udbytter for kommende høst marginalt i forhold til deres forrige rapport fra marts. For alt korn opjusteres forventninger med 0,4% svarende til 3,5% over 5-årsudbytterne. De tilsvarende tal for blød hvede er + 0,5% og + 3,5%, for majs + 0,1% og + 3,3% og for vårbyg uforandret og + 0,3%. I de fleste områder af Europa har det milde vejr hjulpet vinterafgrøderne på vej og samtidig været gunstigt for såning af vårafgrøderne.

Blandet vejrudvikling i EU i den seneste måned og tiltagende usikkerhed

Ringe nedbør er konstateret i det nordlige Spanien, nordøstlige Italien, nordøstlige Frankrig, sydlige England, Belgien, Luxemburg og vestlige Tyskland. Afgrødeforholdene betegnes dog fortsat som gode i de fleste af disse områder, men mere nedbør er snart påkrævet, hvis de forventede udbytteniveauer skal fastholdes. Samtidig meldes om lave minimumstemperarurer i det østlige Frankrig, vestlige og sydlige Tyskland, den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien, Rumænien og i Balkan regionen. Samlet set siger Kommissionen, at disse forhold øger usikkerheden omkring størrelsen af den kommende produktion.

Frankrig kommer tilbage på banen

Kommissionen forventer ikke overraskende kraftigt stigende udbytter i Frankrig i år i forhold til sidste år. Blød hvede ventes at stige 35% i forhold til sidste år, hård hvede plus 24%, vårbyg plus 18%, vinterbyg plus 19%, majs plus 7,7% og rug plus 21%. Så helt galt står det vel heller ikke til i Frankrig, selvom der naturligvis sammenlignes med et år, der nærmest må betegnes som et katastrofeår. Den samlede kornproduktion i EU-28 i år anslås i år til 312 mio. tons mod 294,5 mio. tons sidste år og slutlagrene ventes at stige fra 38 mio. tons sidste år til 40 mio. tons.

Blandet vejrudvikling i Sortehavsregionen i den seneste måned og tiltagende usikkerhed

Regn og sne er de seneste uger taget til i det østlige Ukraine, nordlige Kaukasus, Volgadalen og det vestlige Kasakhstan hvilket har været kærkomment ovenpå en periode med tørt vejr. På den anden side fortsætter det tørre vejr i det nordlige Ukraine, det sydvestlige Rusland og det østlige Hviderusland, og der ventes ingen bedring i de næste 10 dage.

Stigende euro overfor US dollar

Efter det franske valg er euroen steget overfor den amerikanske dollar til det højeste niveau i 5 måneder. Dette, kombineret med en lidt vådere vejrudsigt for Frankrig, har i de sidste par dage sendt Matif-børsen på september 2017 terminen ned til det næstlaveste niveau i kontraktens levetid.

Vi forventer stabile til let stigende kornpriser i de kommende uger

Vi er kommet til et tidspunkt hvor forskellige vejrmarkeder spøger, og vores vurdering er, at priserne ikke kommer væsentlig længere ned i denne omgang. Vi skal formentlig først helskindet igennem størstedelen af den resterende vækstperiode på den nordlige halvkugle, før priserne igen har fundet sit naturlige leje. Følg råvarepriserne dagligt på www.dlg.dk 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps 21. marts 2017

Få den bedste aftale med DLG om raps Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapsfrø

Prisen på rapsfrø er stadig faldende på Matif-børsen i Paris. Vi har mere eller mindre oplevet faldende priser siden begyndelsen af marts måned. Det er manglende efterspørgsel på vegetabilske olier, der tynger priserne. Samtidig har en svag dollar også presset priserne, siden det amerikanske centralbank-møde i midten af marts måned. Vi stadig ser en stor udfordring med at få rapsfrøene i Europa på den nuværende høst til at række indtil ankomsten af den nye høst. Dette faktum ligger en bund i markedet.  Den tyske sammenslutning af andelsselskaber var i sidste uge ude med deres estimat til den kommende tyske rapsproduktion. De estimerede 4,86 mio. tons, hvilket er en stigning på 5,6% i forhold til 2016 produktionen.  Det europæiske crush af rapsfrø ser ud til at være faldet med 2% fra januar til februar, hvilket bekræfter historien om manglende efterspørgsel på vegetabilske olier i denne periode. Det samlede crush fra juli 2016 til februar 2017 estimeres også til at være faldet med 2% i forhold til samme periode sidste år. 

Sojakomplekset

Rent fundamentalt ser vi stadig en stor sydamerikansk sojahøst blive en realitet. Brasilien har høstet omkring 65% af arealet, og Argentina forventes at gå i gang om en uges tid. Nyhederne fra Brasilien og Argentina er stadig overvejende positive, og dermed kan man eventuelt forvente, at produktionen bliver yderligere opskrevet i den kommende periode. Markedsaktørerne i sojaoliemarkedet venter i denne uge en udmelding fra EPA og den amerikanske administration om den fremtidige amerikanske biodiesel- og bioethanolpolitik. Denne udmelding vil kunne sætte en ny dagsorden i det pressede sojaoliemarked. 

Palmeolie

Palmeolien markedet fik lidt luft i starten marts måned efter faldende priser i februar. Det var en større eksport fra Malaysia i starten af marts måned der gav support til priserne grundet den kommende Ramadan. Den kommende Ramadan betyder, at store importører begynder at opbygge lager til perioden. Markedsaktørerne blev dog igen skuffet, da eksporttal i perioden 1-20 marts viste et fald i forhold til samme periode i februar – og februar måneds eksport var ikke stærk. Samtidig fokuserer markedsaktørerne på udsigterne til en stigende produktion i de kommende måneder. 

Råolie 

Volatiliteten er vendt tilbage til råoliemarkedet ovenpå den sidste uges begivenheder. Saudi Arabien øgede deres produktion i februar med 250.000 tønder om dagen. Investorerne blev bestemt ikke optimistiske af denne udmelding, da Saudi Arabien var en af hovedarkitekterne bag OPEC-aftalen om produktionsbegrænsningen. De stigende amerikanske lager og produktion giver også en indikation om, at OPEC aftalen ikke påvirker markedet som forventet. 

Valuta

I sidste uge hævede FED renten med 0,25% på deres månedlige møde. Investorerne havde ventet denne rentestigning, men de endte med at blive skuffet efter pressemødet. Årsagen var den svage retorik, som centralbank direktør Janet Yellen fremlagde. Yellen var tilbageholdende i forhold til de fremtidige udsigter til rentestigningerne. På samme tid fik euroen lidt luft, efter at Mark Rutte vandt valget i Holland. Nu er investorerne begyndt at fokusere yderligere på det kommende valg i Frankrig. 

Forventning

Det bliver spændende at følge, om der bliver tilført ny efterspørgsel til markedet for vegetabilske olier. Hvis vi ser fornyet efterspørgsel vil vi kunne opleve stigende priser på gammel høst. Men som situationen udspiller sig på nuværende tidspunkt, tror vi på faldende priser på gammel høst.  Situationen ser stadig bedre ud på ny høst, og derfor vil priserne kunne falde yderligere. Man skal dog holde øje med, hvordan afgrøden udvikler sig i løbet af foråret.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”


 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”


Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedorientering Korn - 25. april 2017

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedorientering Korn - 25. april 2017

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”