Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
15. august 2017

DLG Markedsorientering: Høsten fra den nordlige halvkugle er langt fra i hus

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

 

Markedsorientering raps - 15. august 2017

Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG Rapskommentar

Rapsfrø

Det europæiske marked for rapsfrø er volatilt i dette års høst periode – i hvert fald hvis man ser på Matif-noteringerne. Det fysiske marked er lidt mere fredeligt i disse dage. Der er generelt købere af rapsfrø i det europæiske marked grundet markedsaktørernes forventning om lavere udbud af rapsfrø i Europa, når vi kommer ind i 2018. Det er bekymringer omkring høsten i Tyskland og Polen, som får markedsaktørerne til at forvente lavere udbud frem mod høstårets afslutning. Vi har dog set gode produktioner i Frankrig og Østeuropa. På samme tidspunkt rapporteres der om ugunstige forhold for canadisk og australsk canola, hvilket har betydning for den europæiske importsituation. 

Nogle dage oplever vi dog store fald i prisen på rapsfrø, hvilket kan tilskrives trenden og nyheder i korrelerende markeder såsom råolien, sojakomplekset og palmeolien.  

Temperaturerne i Canada har generelt været højere i de seneste måneder, samtidig med at områderne har fået mindre regn end normalt. Sammenholdt med en senere såning er der dermed ikke optimale forhold for den canadiske canola. Det samme billede har gjort sig gældende i Australien, hvor der er bekymringer om udbytterne. Nogle vejrudsigter tyder dog på, at mere favorabelt vejr kan forekomme i de to lande.

Sojakomplekset

Sojabønneplanterne har nu bevæget sig ind i en vigtigt fase i udviklingen. Forholdene var lagt fra optimale i juli måned, hvor vejret har været koldere og mere vådt end normalt, hvilket betyder, at afgrødetilstanden i slutningen af juli var på sit laveste niveau i fem år. Alligevel valgte USDA har hæve deres udbytteforventninger i den seneste USDA rapport til 49,4 bushels/acre. På samme tidspunkt blev slutlagrene også opskrevet. Vejret er på nuværende tidspunkt favorabelt for sojabønne afgrøderne, hvilket er afgørende for afgrødens udvikling, da vi har bevæget sig ind i en vigtigt fase i plantens udviklingen. 

Palmeolie

Verdens største importør af vegetabilske olier, Indien, hævede importskatten markant på palmeolie for at begunstige lokalt producenter af oliefrø. Dette er prisnegative nyheder for palmeolien i Malaysia og Indonesien. Samtidig viste de seneste MPOB-data stigende lagre og produktion. Eksporten blev rapporteret stigende men skuffede samtidig. Markedsaktørerne taler dog om en potentiel stigning i efterspørgslen i den nære fremtid. 

Råolie 

Vi er begyndt at se stigende efterspørgsel på råolie i anden halvdel af 2017, da vi ser et større træk på de amerikanske lagre. Det viser de seneste ugers lagertalrapporteringer. Samtidig er den geopolitiske risikopræmie i øjeblikket forhøjet pga. situationen i Venezuela, Libyen og Qatar samt et presset forhold mellem USA og Iran samt USA og Nordkorea. Der er derudover ingen tvivl om, at valutaen også har en påvirkning på råolien.

Valuta

Valutaen er også påvirket af geopolitiske forhold og politiske spændinger på nuværende tidspunkt. Dollaren har styrket sig lidt ovenpå de politiske spændinger, da investorerne søger over i dollaren. De seneste amerikanske jobtal overraskede positivt, men inflationen bliver ved med at være en problemstilling i forhold til yderligere amerikanske rentestigninger.

Forventning

På nuværende tidspunkt tror vi på stigende priser på rapsfrø. Det er bekymringen over tysk, polsk, canadisk og australske raps/canola produktion, der får os til tro på stigende priser på rapsfrø. Det skal dog stadig pointeres, at rapsfrøene er stærkt påvirket af de korrelerende markeder såsom råolie, sojakomplekset og palmeolie. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

 

 

Markedsorientering korn 11. august 2017

Høsten er landbrugets eksamen

Igen en overraskende prisnegativ rapport fra USDA

Triggeren for prisfaldene på korn- og råvarebørserne var i høj grad at prognosen for udbytterne i US soja og majs lå over selv de mest optimistiske vurderinger fra samtlige markedsdeltagerne. USDA reducerede dog som forventet den amerikanske vårhvedeproduktion, men reduktionen blev langt mindre, end markedet havde forventet, og det udløste markante prisfald på Minneapolis børsen. Hertil kommer en kraftig opjustering af den samlede hvedeproduktion i det tidligere Sovjetunionen på 8,6 mio. tons. Den russiske hvedeproduktion alene stiger iflg. USDA med hele 5,5 mio. tons til en rekordstor produktion på 77,5 mio. tons. Her til morgen har analysebureauet Sovecon sågar opjusteret den russiske hvedeproduktion til 77.9 mio. tons.

Markedet er ikke enig med USDA

Til markedets store overraskelse viste USDA’s data en væsentlig bedre end forventet forsyning for både den amerikanske og den globale majs, hvede og soja. EU’s hvedeproduktion falder overraskende med kun 0,5 mio. tons, og på trods af de vejrmæssige udfordringer i Australien holdes hvedeproduktionen uændret her. Chicagobørsen på hvede faldt prompte med 2,5% og majs smed knap 3% af prisen. Også Matif hveden sluttede i det røde felt, men da børsen lukkede kl. 18:30 var prisfaldene i USA ikke slut, så nye prisfald på Matif ligger klart i spillekortene. Er det USDA, der tager fejl, eller er det markedet, der tager fejl? Hvorom alting er, så har børserne talt deres tydelige sprog.

Rekordhøje hvedelagre

De globale slutlagre af hvede blev opjusteret med 4,1 mio. tons i forhold til sidste måned, og de vurderes nu til et rekordhøjt niveau på 264,7 mio. tons svarende til 36% af det samlede årsforbrug. Majslagrene blev vurderet til 200,9 mio. tons svarende til mere beskedne 19% af det samlede årsforbrug. De samlede globale kornlagre ventes at blive på 492,8 mio. tons, hvilket svarer til 24% af det samlede årsforbrug. Generelt har vi altså en komfortabel forsyningssituation.

Kornpriserne nu og for et år siden

De seneste prisfald på børserne har nu sendt priserne på Matif majs og hvede ned på et niveau der er henholdsvis 5% og 7% lavere end for et år siden. De tilsvarende prisfald på Chicago majs og hvede er 2% og 11%. I samme periode er den amerikanske dollar faldet med 5% overfor euroen, og det er selvfølgelig medvirkende til af forringe EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Meget kan nå at ske endnu - Fortsat tørt i USA og for meget nedbør i det nordlige EU

Kursen er sat indtil videre, men høsten på den nordlige halvkugle er langt fra i hus. Det bliver spændende at se, om den næste rapport fra USDA vil vise en kornforsyning, der kommer mere i tråd med markedets forventninger. Tørken ser ud til at fortsætte en tid endnu i USA’s Iowa, Nord og Syd Dakota, Illinois, Michigan samt dele af Indiana og Wisconsin, og det stresser majsen.  I EU er det en omvendt situation med kraftig og nærmest vedvarende regn i Tyskland og England, der gang på gang sætter en stopper for høstarbejdet. Vejrmarkedet er med andre ord stadig i spil, og der er tendens til, at der bliver høstet relativt mere foderkorn end i normale høstår, og derfor skal der passes på kvalitetskornet. Det kan ikke udelukkes, at prisforskellen mellem foderkorn og kvalitetskorn bliver større i den kommende periode.
 
Verdens samlede kornbalance: Verdens samlede kornbalance sommer 17
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”