Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja.
Foder / Risk Management / Markedsorientering
25. april 2017

DLG Markedsorientering Korn: Markedet har nået bunden i denne omgang

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

 

Markedorientering Korn - 25. april 2017

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

EU-Kommissionen opjusterer de forventede udbytter for høst 2017

I sin seneste rapport opjusterer Kommissionen de forventede udbytter for kommende høst marginalt i forhold til deres forrige rapport fra marts. For alt korn opjusteres forventninger med 0,4% svarende til 3,5% over 5-årsudbytterne. De tilsvarende tal for blød hvede er + 0,5% og + 3,5%, for majs + 0,1% og + 3,3% og for vårbyg uforandret og + 0,3%. I de fleste områder af Europa har det milde vejr hjulpet vinterafgrøderne på vej og samtidig været gunstigt for såning af vårafgrøderne.

Blandet vejrudvikling i EU i den seneste måned og tiltagende usikkerhed

Ringe nedbør er konstateret i det nordlige Spanien, nordøstlige Italien, nordøstlige Frankrig, sydlige England, Belgien, Luxemburg og vestlige Tyskland. Afgrødeforholdene betegnes dog fortsat som gode i de fleste af disse områder, men mere nedbør er snart påkrævet, hvis de forventede udbytteniveauer skal fastholdes. Samtidig meldes om lave minimumstemperarurer i det østlige Frankrig, vestlige og sydlige Tyskland, den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien, Rumænien og i Balkan regionen. Samlet set siger Kommissionen, at disse forhold øger usikkerheden omkring størrelsen af den kommende produktion.

Frankrig kommer tilbage på banen

Kommissionen forventer ikke overraskende kraftigt stigende udbytter i Frankrig i år i forhold til sidste år. Blød hvede ventes at stige 35% i forhold til sidste år, hård hvede plus 24%, vårbyg plus 18%, vinterbyg plus 19%, majs plus 7,7% og rug plus 21%. Så helt galt står det vel heller ikke til i Frankrig, selvom der naturligvis sammenlignes med et år, der nærmest må betegnes som et katastrofeår. Den samlede kornproduktion i EU-28 i år anslås i år til 312 mio. tons mod 294,5 mio. tons sidste år og slutlagrene ventes at stige fra 38 mio. tons sidste år til 40 mio. tons.

Blandet vejrudvikling i Sortehavsregionen i den seneste måned og tiltagende usikkerhed

Regn og sne er de seneste uger taget til i det østlige Ukraine, nordlige Kaukasus, Volgadalen og det vestlige Kasakhstan hvilket har været kærkomment ovenpå en periode med tørt vejr. På den anden side fortsætter det tørre vejr i det nordlige Ukraine, det sydvestlige Rusland og det østlige Hviderusland, og der ventes ingen bedring i de næste 10 dage.

Stigende euro overfor US dollar

Efter det franske valg er euroen steget overfor den amerikanske dollar til det højeste niveau i 5 måneder. Dette, kombineret med en lidt vådere vejrudsigt for Frankrig, har i de sidste par dage sendt Matif-børsen på september 2017 terminen ned til det næstlaveste niveau i kontraktens levetid.

Vi forventer stabile til let stigende kornpriser i de kommende uger

Vi er kommet til et tidspunkt hvor forskellige vejrmarkeder spøger, og vores vurdering er, at priserne ikke kommer væsentlig længere ned i denne omgang. Vi skal formentlig først helskindet igennem størstedelen af den resterende vækstperiode på den nordlige halvkugle, før priserne igen har fundet sit naturlige leje.

Følg råvarepriserne dagligt på www.dlg.dk 

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps 21. marts 2017

Få den bedste aftale med DLG om raps Af rapshandler Christian Dam Olesen, DLG

Rapsfrø

Prisen på rapsfrø er stadig faldende på Matif-børsen i Paris. Vi har mere eller mindre oplevet faldende priser siden begyndelsen af marts måned. Det er manglende efterspørgsel på vegetabilske olier, der tynger priserne. Samtidig har en svag dollar også presset priserne, siden det amerikanske centralbank-møde i midten af marts måned. Vi stadig ser en stor udfordring med at få rapsfrøene i Europa på den nuværende høst til at række indtil ankomsten af den nye høst. Dette faktum ligger en bund i markedet.  Den tyske sammenslutning af andelsselskaber var i sidste uge ude med deres estimat til den kommende tyske rapsproduktion. De estimerede 4,86 mio. tons, hvilket er en stigning på 5,6% i forhold til 2016 produktionen. 

Det europæiske crush af rapsfrø ser ud til at være faldet med 2% fra januar til februar, hvilket bekræfter historien om manglende efterspørgsel på vegetabilske olier i denne periode. Det samlede crush fra juli 2016 til februar 2017 estimeres også til at være faldet med 2% i forhold til samme periode sidste år. 

Sojakomplekset

Rent fundamentalt ser vi stadig en stor sydamerikansk sojahøst blive en realitet. Brasilien har høstet omkring 65% af arealet, og Argentina forventes at gå i gang om en uges tid. Nyhederne fra Brasilien og Argentina er stadig overvejende positive, og dermed kan man eventuelt forvente, at produktionen bliver yderligere opskrevet i den kommende periode.

Markedsaktørerne i sojaoliemarkedet venter i denne uge en udmelding fra EPA og den amerikanske administration om den fremtidige amerikanske biodiesel- og bioethanolpolitik. Denne udmelding vil kunne sætte en ny dagsorden i det pressede sojaoliemarked. 

Palmeolie

Palmeolien markedet fik lidt luft i starten marts måned efter faldende priser i februar. Det var en større eksport fra Malaysia i starten af marts måned der gav support til priserne grundet den kommende Ramadan. Den kommende Ramadan betyder, at store importører begynder at opbygge lager til perioden. Markedsaktørerne blev dog igen skuffet, da eksporttal i perioden 1-20 marts viste et fald i forhold til samme periode i februar – og februar måneds eksport var ikke stærk. Samtidig fokuserer markedsaktørerne på udsigterne til en stigende produktion i de kommende måneder. 

Råolie 

Volatiliteten er vendt tilbage til råoliemarkedet ovenpå den sidste uges begivenheder. Saudi Arabien øgede deres produktion i februar med 250.000 tønder om dagen. Investorerne blev bestemt ikke optimistiske af denne udmelding, da Saudi Arabien var en af hovedarkitekterne bag OPEC-aftalen om produktionsbegrænsningen. De stigende amerikanske lager og produktion giver også en indikation om, at OPEC aftalen ikke påvirker markedet som forventet. 

Valuta

I sidste uge hævede FED renten med 0,25% på deres månedlige møde. Investorerne havde ventet denne rentestigning, men de endte med at blive skuffet efter pressemødet. Årsagen var den svage retorik, som centralbank direktør Janet Yellen fremlagde. Yellen var tilbageholdende i forhold til de fremtidige udsigter til rentestigningerne. På samme tid fik euroen lidt luft, efter at Mark Rutte vandt valget i Holland. Nu er investorerne begyndt at fokusere yderligere på det kommende valg i Frankrig. 

Forventning

Det bliver spændende at følge, om der bliver tilført ny efterspørgsel til markedet for vegetabilske olier. Hvis vi ser fornyet efterspørgsel vil vi kunne opleve stigende priser på gammel høst. Men som situationen udspiller sig på nuværende tidspunkt, tror vi på faldende priser på gammel høst. 
Situationen ser stadig bedre ud på ny høst, og derfor vil priserne kunne falde yderligere. Man skal dog holde øje med, hvordan afgrøden udvikler sig i løbet af foråret.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering Soja - 9. marts 2017

Af Jesper Westmark Andersen, råvarechef, DLG
DLG holder dig opdateret på Risk Management og Soja

Sydamerika

Produktionen af sojabønner ser ud til at blive større for hver uge, der går. På nuværende tidspunkt er forventningerne til Brasiliens produktion på mellem 107-109 mio. mt med mulighed for, at udbytterne stiger yderligere og dermed en produktion i niveau 110-112 mio. mt. Det samme gælder for den Argentinske produktion som pt ligger i niveau 56-57 mio. mt med mulighed for bedre udbytter og en større produktion. Det er selvfølgelig med forbehold for, at der er favorabelt høstvejr de næste par måneder. Landbruget i Brasilien har de seneste måneder været tilbageholdende med at sælge sojabønner som følge af lavere priser, da den brasilianske REAL er styrket samtidig med lavere verdensmarkedspriser. De sidste par uger er valutaen marginalt svækket, hvilket sammenholdt med, at der nu er høstet ca. 50% af arealet, bør betyde, at der kommer pres på markedet. Vurderingen er, at landbruget har solgt ca. 33-34% af deres sojabønner, og forventningen er, at frem til midten af maj skal landbruget sælge yderligere 30-35%. Det betyder, at der skal sælges 35 mio. mt de næste 2½ måned i Brasilien alene. Samtidig begynder Argentina at høste de første sojabønner i sidste halvdel af marts. Indtil nu har eksporten af sojabønner fra Brasilien forløbet uden de store problemer, og der er i januar og februar afskibet ca. 3,5 mio. mere end sidste år. 

Vejrudsigterne for både Brasilien og Argentina ser overvejende favorable ud for de kommende uger.

USA

Vi begynder at fokusere på den kommende sæsons forventninger til de såede arealer. Sidste år såede de amerikanske landmænd 83,4 mio. acres og USDA Outlook Forums S&D estimerer et areal på 88 mio. acres for den kommende sæson og med et trendlinje udbytte på 48 bushels per acre, giver det en produktion på 4.180 mio. bushels (113,76 mio. mt).

Forbruget internt i USA ser meget positivt ud fra såvel oliemøller som foderindustrien, hvor forbruget vurderes at være op med 5-6%.
Eksporten af sojabønner er vigende som følge af, at Brasilien er kommet godt i gang med høsten, og at logistikken forløber uden store problemer indenlandsk og i havnene. 

Kina

Kinas importbehov ser ud til fortsat at stige, og forventningerne ligger på 90-91 mio. mt med det nuværende importtempo. Der er dog et par ting, vi holder øje med. Fjerkræproduktionen i Kina er ramt af fugleinfluenza, og det vurderes, at produktionen går ned med 30%, og først rigtigt kommer i gang igen i maj. Ligeledes er svineprisen under pres, hvilket betyder, at mange producenter har dårlig profitabilitet, hvilket kan betyde mindre forbrug.

Europa

Forsyningen er fortsat meget fornuftig, men det ser ud til at komme mere i balance den kommende måned før de første ny-høst-afskibninger med sojabønner og sojaskrå rammer Europa. 

Forbruget af sojaskrå i Europa ser ud til at være nede med 1,5-2 mio. mt over de sidste 12 måneder. Det er en følge af det højere proteinindhold i korn, som vi har set over det meste af Europa det sidste år samt en billig solsikkeskrå og rapskrå som alternativ proteinkilde. 

Forventninger

Markedet fokuserer på supply, hvor vi hver uge får højere produktionsestimater for den igangværende høst i Sydamerika. Ligeledes forventer vi en stigning i arealet i USA med næsten 5 mio. acres og dermed også en stor produktion. 

Forbruget på globalt plan vokser fortsat, og selvom vi ser rekordproduktion af sojabønner næsten alle steder i verden, skal vi huske, at vi også skal bruge større produktion hvert år for at imødekomme den voksende globale efterspørgsel. Det betyder, at selvom supply og demand ser komfortabelt ud på nuværende tidspunkt, kan det hurtigt ændre sig, hvis der opstår problemer i USA indenfor de næste 6 måneder.

Hvis vi får en produktion på linje med de nuværende produktionsestimater denne sommer i USA, forventer vi faldende priser i efteråret. Husk, at vi står overfår en lang sommer med alt, hvad det indebærer af risiko- og prisudsving.

Vi anbefaler at være dækket 100% for sommer månederne ved udgangen af marts og deldækning på efterår og vinterterminer. 
Teknisk analyse indikerer på kort sigt test af 315-320 niveau på basis of SMK7 / maj position i Chicago.
 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”