Kontakt os
Om DLG / Presse / Nyheder
26. februar 2015

PSO-afgiften er dårlig for erhvervslivet

PSO-afgiften er til debat, når der den 26. februar er energikonference på Christianborg. Børsen har i den anledning sat fokus på, hvad afgiften betyder for konkurrenceevnen. For DLG betyder den en forvridning af koncernens konkurrenceevne.

"PSO-afgiften er dårlig for dansk erhvervsliv. Det er en forvridning af vores konkurrenceevne. Hvis vi levede i et lukket land, så var det i orden, men det er jo en afgift, der alene er pålagt dansk erhvervsliv, siger vicekoncerndirektør Vagn Hundebøll, der har ansvaret for DLG Supply, herunder koncernens fabrikker. Det siger han til Børsen den 26. februar.

Skævvridningen er meget tydelig, når man ser på tal for to af DLG's fabrikker - den ene beliggende i Danmark, den anden i Nordtyskland."I Tyskland betaler vi 10,5 øre pr. kWh i PSO-afgift, mens vi i Danmark betaler 21 øre pr. kWh, pointerer Vagn Hundebøll, der fortsat venter på, at regeringen lemper PSO-afgiften, som den lovede i vækstpakken sidste år. Men med de faldende elpriser for tiden ser afgiften tværtimod ud til at stige.

Vagn Hundebøll
Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik