Kontakt os
Om DLG / Presse / Nyheder
27. september 2016

Afprøvning af fodringsstrategier i kommerciel smågriseforsøgsstald

Ved årsskiftet igangsatte DLG-koncernen et banebrydende kontinuerligt samarbejde med en smågriseproducent om at afprøve fodringsstrategier til smågrise. En kommerciel smågrisestald, indrettet med afvejning af svinefoder på stiniveau og ugentlige vejninger af grise betyder, at vi kan opgøre data i GainMax, og resultatet af forskellige fodringsstrategier kan sammenlignes ud fra yderst troværdige data.

Efter indkøring af vægte og rutiner er der siden nytår gennemført flere afprøvninger i vores forsøgsstald. Her har vi fokuseret på at teste fodringsstrategier uden at tilsætte veterinære doser af zinkoxid.

Fravænning uden zink

Vi kan konstatere, at grisene ikke har vokset lige så godt på forsøgsfoderet som på kontrolfoder tilsat ekstra zink de første 14 dage efter fravænning (figur 1).
Når vi analyserer data, ser vi, at det skyldes, at grisene kommer bagud fra start, da begge grupper opnår samme tilvækstniveau i forhold til vægt (figur 2), forsøgsgrisene når blot ikke at kompensere for det i starten tabte.

Samme foderoptagelse

Det er lykkedes at opnå samme foderoptagelse målt i FEsv/dag på trods af, at forsøgsfoderets energiindhold i fravænningsfasen var ca. 8% lavere end kontrolfoderet. Dermed er målsætningen om at opnå en god foderoptagelse i de kritiske dage efter fravænning opnået.

Der er ikke forskel på antal døde og udtagne grise, som generelt i besætningen ligger på 1,0-1,5% og behandlingsomkostninger er på samme niveau for begge forsøgsgrupper. 

Forsøgene gennemføres generelt med besætningens normale foderblanding som kontrolfoder, og i de viste forsøg har forsøgsfoderet været med højt niveau af ikke-fermenterbare fibre, sammen med reduceret proteinniveau og en aminosyreprofil, der styrker udviklingen af tarmvæggen. Tilsætning af udvalgte additiver er desuden med til at stabilisere tarmsundheden. 

Der er positive elementer i resultaterne fra de første forsøg. Vi fortsætter arbejdet med at udvikle foderkoncepter, der gør det muligt at opnå en god produktivitet i smågrisestalden uden brug af antibiotika og veterinære doser af ekstra zink i forbindelse med fravænning.

Banebrydende kommerciel smågriseforsøgsstald

En kommerciel forsøgsstald til smågrise giver DLG-koncernen mulighed for at teste og dokumentere – viden, der giver fordel for vores kunder. I samarbejde med en af vores kunder har Vitfoss etableret en smågrise-forsøgsstald med grise fra fravænning til ca. 30 kg. 

De nye forsøgsfaciliteter giver et yderst solidt grundlag for at dokumentere vores løsninger med danske dyr, i danske staldsystemer og med dansk management. Forsøgsstalden giver os mulighed at udvikle de bedste foderløsninger til smågrise og skabe værdi for vores kunder. 

Målet med forsøgene er løbende at teste nye råvarer, additiver og koncepter – alt sammen med det formål at forbedre produktiviteten og indtjeningen i vores kunders smågriseproduktion. En mulighed vi allerede kender, og som vi ved giver værdi fra vores forsøgsfaciliteter i Frankrig. 

Troværdige data

En gang om ugen vejes alle grise i en sti, alle data bliver samlet i GainMax. Forsøgsstalden er indrettet med GainWeight, så foderforbruget kan registreres for alle stier på automat-niveau. Vi registrerer, tilvækst, foderoptagelse og -udnyttelse samt medicinforbrug og døde/udtagne grise opgøres pr. uge i hele perioden. 

Vi tester løbende koncepter, der sigter mod at optimere smågriseproduktionen uden tilsætning af veterinære doser af zink i fravænningsfoderet. I tilnærmet real-tid kan vi altså undersøge, hvordan grisene performer gennem hele vækstperioden – og ikke mindst hvornår der er forbedringspotentiale. Dermed tester vi løbende diverse fodringsstrategier.

Samarbejde i DLG-koncernen

Udviklingen og afprøvningen af nye svinefoderkoncepter og foderprodukter foregår i tæt samarbejde med DLG’s svinefodergruppe, R&D-gruppen i DLG og Landmixkonsulenterne i Vitfoss.

Jacob Dall
Faglig ansvarlig - svin
Vitfoss har de bedste mineraler til dine svin
DLG Vet - en samarbejdspartner der kender landbruget
Svin øko rød
DLG: E-kontrol
Få hjælp til din svinebesætning med E-kontrol

Få hjælp til at træffe de rigtige beslutninger i din svineproduktion med E-kontrol

Nyhedsbreve om svin
Fokusvarer Svin
Smågrise