Kontakt os
Om DLG / Presse / Nyheder
28. februar 2017

Dyrlægemøder om DLG svinefoderkoncepter – med nyeste SFR-viden

DLG’s svinefodergruppe har fornylig afholdt et par velbesøgte dyrlægemøder i Odense og Viborg. Formålet er at videndele og diskutere med branchens svinedyrlæger om DLG’s fodringskoncepter, så DLG sammen med dyrlægerne står bedre rustet i dialogen med svineproducenterne.
Langt de fleste dyrlægepraksisser deltog i DLG’s møder. Det gav god mulighed for et endnu bedre samarbejde mellem DLG, dyrlægerne og svineproducenterne. På dyrlægemøderne var indbudt to eksterne oplægsholdere Phd. Fransesc Molist, Schothorst Feed Research (SFR) og Dr. Paco Fernandez fra Zinpro. 

“Vi ved, at dyrlægerne værdsætter møderne meget, og vi havde et flot fremmøde. Der var stor interesse for især de eksterne oplægsholdere, som bidrog med ny viden, der understøtter DLG's foderkoncepter med fokus på SFR og lavere forbrug af zink og antibiotika,” siger Hans Aae, der er direktør for Forskning og Udvikling i DLG-koncernen. 

Anderledes SFR-vurdering af energiværdien af fibre

Francesc Molist fra SFR fortalte bl.a. om, hvordan energiværdien af fibre vurderes anderledes i SFR, så svineproducenten kan fodre med det bedre og billigere SFR svinefoder. Han fortalte også om de forskellige typer fibre, der skal anvendes strategisk i forskellige perioder af soens cyklus: Drægtighedsperioden, overgangsfodring og diegivningsperioden. 

Lavere forbrug af zink og antibiotika

Francesc Molist fortalte også om, hvordan svineproducenten med SFR-viden lettere kan komme igennem fravænningsperioden med et lavere forbrug af zink og antibiotika – set med hollandske øjne. 

Dr. Paco Fernandez fra Zinpro fortalte om, hvordan Availa-Zink, som indgår i Sow-Omic og Pig-Omic, to unikke koncepter fra DLG/Vitfoss, spiller en stor rolle ved sterile inflammationer og tarmens integritet. 

Endelig fortalte DLG om vores erfaringer med SFR til søer. Læs artiklen om, hvordan SFR fik vendt kurven i 11. time.


Hans Aae sluttede af med et indlæg om DLG/Vitfoss' erfaringer med at fravænne grise uden zink fra en forsøgsstald hos svineproducent Aage Lauritzen, Ribe. Læs også vores historie om forsøgsstalden, hvor der testes alternativer til zink.

Dyrelægemøde 2017
Dyrelægemøde 2017
Oplægsholder Dr. Paco Fernandez fra Zinpro
Oplægsholder Dr. Paco Fernandez fra Zinpro
Oplægsholder Phd. Francesc Molist fra Schothorst Feed Research.
Oplægsholder Phd. Francesc Molist fra Schothorst Feed Research