Beregning af korrektionsfaktor svineproduktion


Navn
Adresse
Telefon
Kundenr.
Besætningsdata
Antal HA Antal års søer
Antal grise pr. års so Producerede smågrise
Fravænningsvægt Salgsvægt smågrise
Producerede slagtesvin SlagtevægtSøer (type 2)
Blanding FEso
pr. kg.
Protein-
pct.
Total P
g pr. kg.
Kg. pr.
års soSmågrise
Type 1
Type 2
Blanding FEsv
pr. kg.
Protein-
pct.
Total P
g pr. kg.
Kg. pr. pro-
duceret grisSlagtesvin
Type 1
Type 2
Blanding FEsv
pr. kg.
Protein-
pct.
Total P
g pr. kg.
Kg. pr. pro-
duceret grisAccepter betingelser