MATIF Møllehvede
03. maj 2016 22:30
september 2016 termin
163,25€
0,31%
MATIF Raps
03. maj 2016 22:30
november 2016 termin
366,75€
-1,08%
CBOT Sojaskrå
02. maj 2016 23:16
juli 2016 termin
347,50$
3,79%
CBOT Sojabønner
02. maj 2016 23:16
juli 2016 termin
1044,50$
1,43%
Kontakt os
DLG-koncernen / Presse / Nyheder
28. april 2016

DLG vil belønne højere proteinindhold i korn

Med nye gødskningsregler vil DLG tilbyde højere priser for højere proteinindhold. DLG vil give producenterne incitament til at gødske med henblik på at hæve kvaliteten af kornet.
Produktionsresultater i top med PrimeFeed
DLG-koncernen / Presse / Nyheder
12. april 2016

PrimeFeed skaber merværdi for smågriseproducenter

DLG lancerede i december 2015 et nyt sortiment inden for farestaldfoder og fravænningsfoder. Målet var at skabe et overskueligt fodersortiment, der kunne imødekomme de udfordringer, som de danske smågriseproducenter står overfor.
Louise Oxholm
Prime-Feed konsulent
SFR-foderblandinger med til at hæve kødprocent, reducere foderforbrug og dødelighed samt fastholde uændret tilvækst.
DLG-koncernen / Presse / Nyheder
12. april 2016

Ny SFR-viden giver bedre produktionsøkonomi

Med fiberrige SFR-foderblandinger til sine englandsgrise har svineproducent Thomas Høj hævet kødprocenten, reduceret foderforbruget og dødeligheden samt fastholdt en uændret tilvækst i sin svinebesætning.
Jesper Pagh
Vicekoncerndirektør, Husdyrernæring
Landmand / Service & Energi / Biobrændsel

Biobrændsel - træpiller og træbriketter

Køb træpiller og træbriketter af høj kvalitet og leveringsgaranti.
Svineproducent, dyrlæge og foderrådgiver gik sammen om at løse alvorlig problemstilling. Det gav hurtigt resultat.
DLG-koncernen / Presse / Nyheder
22. marts 2016

Tværfagligt samarbejde skaber resultater

Tre parter gik sammen om at løse alvorlig udfordring med mavesår, og det gav hurtigt resultat, så besætningen tre uger efter indsatsen begyndte at vise sikre tegn på bedring.
Jan Kristensen
Faglig chef
Digital årsrapport 2015

Få overblik over DLG's årsregnskab. Klik ind, og se højdepunkter fra året der gik, se film om vores regnskabstal, og hør koncernchef Kristian Hundebøll giver sit bud på morgendagens DLG. Klik her – DLG’s årsrapport.

Klik på logoerne, og læs om vores tilknyttede selskaber

Vitfoss
Ulsnæs 34
6300 Gråsten
33685600
vitfoss@vitfoss.dk
En del af Vilofoss
Vitfoss producerer premix og mineralblandinger, der kan indgå i foder til svin, kvæg, fjerkræ, får og heste. DLG har 100% ejerskab over Vitfoss. Vitfoss´ produkter kan både indgå i fabriksfremstillet foder og i foder, der fremstilles på den enkelte gård. Med Vitfoss´produkter er det muligt fuldstændigt at skræddersy foderet, så det dækker dyrets behov for bl.a. vitaminer, mineraler og aminosyrer.
 
Ud over vitamin- og mineralblandinger fremstiller Vitfoss en lang række supplements- og specialprodukter til anvendelse i den animalske produktion. Endvidere sælger Vitfoss mælkeerstatninger, V-mærkede produkter og veterinærartikler.
 
Vitfoss´s hovedmarked er Danmark, men 33 % af omsætningen eksporteres til andre lande i Europa. 
 
Tilknytning til DLG
Som en betydende del af DLG´s samlede aktiviteter indenfor husdyrernæring, bidrager Vitfoss til at optimere den animalske produktion og dermed til at skabe vækst i landbruget. 
HaGe
Werftstrasse 218
D-24143 Kiel
+49(0)431/7023-0
HaGe - som står for Hauptgenossenschaft Nord AG - er det førende grovvareselskab i Nordtyskland og handler med bl.a. korn og raps, gødning og planteværn, fødevarer, logistik og administration. DLG ejer 54% af selskabet. 
 
Forretningsområdet strækker sig hovedsageligt over Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern, men har også aktiviteter i Brandenburg, Sachsen-Anhalt og Thüringen. HaGe forsyner hele det tyske marked med gødning, planteværn og såsæd, bl.a. igennem datterselskabet BSL.
 
Tilknytning til DLG
Med en så stor koncern som HaGe står DLG-koncernen stærkt i forhold til at imødekomme de udfordringer, som den stigende liberalisering og verdenshandel fører med sig. Igennem HaGe er DLG solidt placeret på det tyske marked og skaber herigennem værdi for den tyske landmand.
Team
Team Alle 22
24392 Süderbrarup
+49 4641 98600
info(at)team.de
DLG ejer 51,6% af Team AG, der opererer aktivt i byggemarkeds- og energibranchen. Byggemarkeds-aktiviteterne består primært af:
 • Handel med byggevarer
 • Byggemarkeder
 • Halbyggeri
Team AG er kundernes komplette samarbejdspartner om hus og have. Team AG leverer både til private bygherrer, entreprenører og håndværkere. Der er 65 Team AG byggemarkeder i Tyskland. Energi-aktiviteterne består primært af:
 • Diesel- og fyringsolie
 • El og gas
 • Smøreolie
 • Tankstationer
Team AG har mere end 200 tankstationer i Slesvig-Holsten, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern og Brandenburg. Derudover har Team AG 27 salgskontorer indenfor energi.
 
Tilknytning til DLG
Team AG's aktiviteter ligger godt i tråd med de områder, som DLG opererer inden for i Danmark igennem DLG Service A/S. Det er dermed en naturlig forlængelse af allerede kendte forretningsområder, hvor den geografiske placering udvides til aktiviteter i Tyskland.
Fodermix
Ulvstorp 11
534 90 Vara
+46 0512-620 52
info@fodermix.se
En del af Vilofoss
Fodermix er en svensk fodervirksomhed, der skræddersyr foderblandinger til dyr. Fodermix har speciale i svinefoder og kan levere individuelle løsninger til smågrise, slagtesvin og søer. Fodermix tager udgangspunkt i svineproducenternes forskellige behov, og ønsket er at give en hurtig og effektiv service af alle i organisationen.
Udover svinefoder leverer Fodermix også skræddersyet fjerkræsfoder. 
Tilknytning til DLG
Fodermix er ejet ligeligt af Vitfoss og Svenska Foder og er dermed en del af Vilofoss-gruppen. Med Fodermix's skræddersyede foderløsninger opnår DLG at være med til at optimere den svenske animalske produktion.

Vilofoss Rusland
Belyaevskaya, 32
Orenburg
DLG´s vitamin og mineralvirksomheder er samlet under navnet Vilofoss for at få en fælles international eksponering og en stærkere indkøbskraft. Samtidig giver det fælles brand og en samling af virksomhederne til en gruppe stor mulighed for at udnytte viden på tværs af landene.
 
Det gør Vilofoss til et nyt stort internationalt mærke inden for animalske vitaminer og mineraler.   
 
Vilofoss-gruppen består af: 
 • Vitfoss
 • Fodermix
 • Stormøllen
 • Deutsche Vilomix
 • Calcialiment
 • PUAI Feed
 • Vilofoss Russia
Tilknytning til DLG
Med den stigende efterspørgsel globalt på dyrefoder, er Vilofossgruppen utrolig vigtig for DLG's forretningsområde husdyrernæring.


Svenska Foder
Matrosgatan 3 A
531 16 Lidköping
+46 0510-828 00
Svenska Foder er leverandør af foder- og planteavlsprodukter til landbruget og kornprodukter til levnedsmiddelbranchen. DLG ejer 100% af virksomheden. Svenska Foder ønsker at være en stærk og fleksibel lokal samarbejdspartner for den svenske landmand. Rentabilitet, helhedstænkning, kvalitet og miljø er fundamentale begreber i Svenska Foders forretning. Deres mission er, at levere ekspertise og sikre kvalitetsprodukter til husdyr og planteproduktion for landmænd og fødevareindustrien samt butiksvarer til kunder i landdistrikter.
Svenska Foders primære fokus er, at være en producent og grossist med et omfattende distributions- og salgsnetværk i tæt samarbejde med detailhandlen.
 
Tilknytning til DLG          
Svenska Foders aktiviteter i Sverige ligger tæt op af de aktiviteter, som DLG har i Danmark. Svenska Foder er dermed DLGs tilknytning til det svenske marked og den svenske landmand.
DLG Food
Vesterbrogade 4a
1620 København V
+45 33 68 30 10
dlgfood@dlg.dk

DLG Food er DLG's afdeling inden for fødevarer og består af en række helt eller delvist ejede selskaber. Produktsortimentet retter sig mod foodservice sektoren, detailhandelen og fødevareindustrien og består af både friske og forarbejdede plantebaserede produkter.  

DLG Food har til formål at fastlægge den forretningsmæssige strategi, udvikle forretningen og koordinere aktiviteter og tiltag på fødevareområdet. 

Innovation og udviklingsprojekter er vigtige elementer i DLG Food og dette skabes bl.a. igennem et bredt netværk af partnere, som fx 6omdagen, Fuldkornspartnerselskabet og Store Smagsdag. 

Tilknytning til DLG
DLG Food er et eksempel på DLG's involvering i områder, der har nær tilknytning til grovvareområdet. Selskaberne i DLG Food arbejder for at opnå en bedre økonomi for deres ejere, bl.a. ved at etablere en markedsposition, der kan generere et højt, økonomisk afkast i DLG Food's område. Med DLG Food når DLG-koncernen helt ud til forbrugeren og kan sikre bekvemlighed, kvalitet og sporbarhed ved vores fødevarer.

 
DLG Food´s selskaber
DLG Ingredients (lukker i slutningen af juni 2016)
DLG Food Oil
Lammefjords Grønt
PureOil
Rapsol

Calcialiment
ZI de la Gare
22690 Pleudihen sur Rance
+ 33 (0) 2 96 83 21 42
contact@calcialiment.fr
En del af Vilofoss
Calcialiment er blandt Frankrigs største leverandører af vitaminer og mineraler til den franske svineproduktion.  Virksomheden tilbyder produkter og serviceydelser til svineproducenten som fx smågrisefoder og premix. Calcialiment satser meget på udvikling - for fortsat at kunne give grisen den bedste start på livet - og har eget forskningscenter i form af en forsøgsgård i Bretagne i Frankrig. DLG ejer 100% af virksomheden.
 
Tilknytning til DLG
Calcialiment fremstiller og udvikler vitaminer og mineraler, og er en del af Vilofoss-gruppen.  Igennem de aktiviteter, som Calcialiment har, er DLG fremtrædende på det franske marked for vitaminer og mineraler.
Kongskilde Industries
Skælskørvej 64
4180 Sorø
33683500
mail@kongskilde.com
Kongskilde Industries udvikler, producerer og markedsfører udstyr til landbrug og industri og har en lang historie inden for dette felt. Kongskilde blev etableret tilbage i 1949 og har siden dengang stået for innovative løsninger, der bidrager til effektivisering af det moderne landbrug. DLG ejer 100% af virksomheden. 
Kongskilde Industries er opdelt i forretningsområderne:
 
Jord, græs og fuldfoderblandere: Kongskilde udvikler metoder og redskaber til alle former for jordbearbejdning og plantepleje - fra stub til høst og fra mark til mule. Dette område står for 75 % af Kongskildes omsætning
 
Korn og strå: Kongskilde har særlige kompetencer inden for anlæg til tansport, tørring, lagring og rensning af korn andre afgrøder samt mobile varmekilder til tørring og opvarmning. Dette udgør 12 % af omsætningen.
 
Industri: I papir- plast- og emballageindustrien er Kongskilde specialiseret i pneumatisk transport og behandling af procesaffald, hvilket står for 11 % af omsætningen.
 
Kongskilde har hovedkontor i Danmark, men datterselskaber i mange lande rundt om i verden. Virksomheden er repræsenteret med egne selskaber i 13 lande og med produktion i 5 lande.
 
Tilknytning til DLG

Kongskilde bidrager til et effektivt og moderne landbrug med høj kvalitet og produktive maskiner der sikrer det optimale afkast af landmandens arbejde. DLG koncernen følger landmanden hele vejen og ikke mindst i den daglige afgrødedrift.
DCC Energi
Nærum Hovedgade 8
2850 Nærum
+45 45 58 01 00
info@dccenergi.dk
DCC Energi er Danmarks største forhandler af Shell energiprodukter og servicerer mere end 50.000 kunder i Danmark, inden for privat- og erhvervs- og landbrugsmarkedet. DLG ejer 40% af virksomheden. DCC er en Shell branded partner og sælger bl.a. diesel, fyringsolie skibsolie, smøreolier, biobrændsel, elektricitet og naturgas.
DCC Energi er et partnerskab mellem DLG og det irske DCC Energy. DCC Energy er den førende koncern inden for salg, marketing og distribution af olie og LPG-gas i Europa med over 1 mio. kunder
 
Tilknytning til DLG

DCC er DLG's partner i forhold til levering af energiprodukter og -services. Sammen er DCC og DLG en af de førende energiforretninger i Danmark og markedsleder på salg af energiprodukter til både erhvervs- og privatkunder samt landbrugssegmentet. 
DLG Food Oil
Kvisselholtvej 90
9330 Dronninglund
+45 33 68 73 50
En del af DLG Food
DLG Food Oil omfatter DLG-koncernens rapsmøller, som raffinerer rapsolie til fødevareindustrien. DLG ejer 100% af selskabet. DLG Food Oil har base i Agersted i Nordjylland men har også en Rapsmølle på Bandholm havn på Lolland. Food Oil tilbyder dansk fremstillet raffineret rapsolie fra den fineste del af hovedsaglige nordiske rapsfrø - nemlig kimen. Olien udmærker sig ved sin naturlige aroma, farve og smag og er velegnet til både pandestegning, bagning, dressinger og marinader.
 
DLG Food Oil har i august 2012 taget et nyt raffinaderi i brug. Kapaciteten er dermed øget fra 70.000 til 120.000 tons. DLG Food Oil er industriens leverandør af rapsolie, og man anvender her udelukkende GMO-fri rapsfrø fra Europa i produktion.
 
Selskabet hed tidligere DanRaps og blev opført i 1996 og er 100 % ejet af DLG Food.
 
Tilknytning til DLG
Med DLG Food Oil forarbejder DLG landmandens raps til produkter til forbrugeren og fødevareindustrien. Food service- og detailkunder håndteres af PureOil I/S, mens DLG Food Oil står for industrikunderne.
DLG Vet
Danmarksvej 30B
8660 Skanderborg
+45 87 93 98 00
dlgvet@dlgvet.dk
DLG Vet er et landsdækkende veterinærmedicinsk selskab, som er etableret af DLG og Skanderborg Apotek. Selskabet blev etableret den 1. januar 2013. Her tilbyder man en komplet veterinærmedicinsk leverance direkte til stalddøren med dag til dag levering til konkurrencedygtige priser. DLG ejer 50% af selskabet. 
 
Tilknytning til DLG

DLG Vet giver landmanden indkøbsfordele og en mere effektiv levering. Initiativet forener en solid farmaceutisk viden mellem Danmarks største apotek og DLG, som har indgående viden om branchen og landmændenes behov.
DanHatch
Rugerivej 26
9760 Vrå
+45 96 56 57 00
danhatch@danhatch.dk
DanHatch er et af Europas største og mest effektive rugeriselskaber. Hvert år udruges 135 millioner daggamle kyllinger på virksomhedens to rugerier i henholdsvis Vrå og Ragebøl. DLG ejer 50% af selskabet. 
 
Virksomheden er teknologisk førende indenfor sit felt. Strenge krav til hygiejnestandarder, kombineret med et højt niveau for biosecurity i og omkring produktionsfaciliteterne, sikrer fremstillingen af zoonosefri daggamle kyllinger med stort udbyttepotentiale.
 
Igennem hele produktionsforløbet fra opdræt af hønniker over produktions af rugeæg til udrugning af daggamle kyllinger sikrer virksomhedens kvalitetssikringssystem en optimering af alle processer. På denne måde sikres produktionen af daggamle kyllinger med god sundhedsstatus og stor livskraft.
 
Tilknytning til DLG
DanHatch leverer kvalitetskyllinger til slagtekyllingeproducenter og er dermed et centralt led i den danske slagtekyllingebranche. Den høje kvalitet af daggamle kyllinger er afgørende faktor for landmandens produktionsøkonomi og et konkurrencedygtigt slutprodukt. DLG har, igennem DanHatch, kontakt til de danske slagtekyllingeproducenter, hvilket giver gennemsigtighed i forhold til kvaliteten af de leverede kyllinger og det videre produktionsforløb i slagtekyllingestaldene.
DanGødning
Møllebugtvej 9
7000 Fredericia
+45 76 20 14 80
info@dangodning.dk
DanGødning er Nordeuropas største producent af flydende gødning til landbruget. Produktsortimentet spænder over samtlige gødningstyper med alle makro- og mikronæringsstoffer til alle typer af afgrøder.
DanGødning blev etableret i 1991 af en lille gruppe private grovvarekøbmænd for at skabe et alternativ til almindelig fast kunstgødning. I dag ejer DLG næsten 35 pct. og resten ejes af en række andre grovvareforretninger.
DanGødning leverer flydende kvalitetsgødninger, som er særdeles konkurrencedygtige med faste gødninger. Dangødnings tre udleveringsterminaler er placeret i Aalborg, Rødby og Fredericia.
Gødning fra DanGødning er et miljøvenligt alternativ, der i stigende grad bliver anvendt af miljø- og kvalitetsbevidste jordbrugere. DanGødning er gødning sikret mod kvælstoffordampning. Der anvendes bl.a. næringsholdige biprodukter fra olieraffinaderier, forbrændingsanlæg og fiskeolieindustrien.
 
Tilknytning til DLG

Igennem DanGødning sørger DLG for konkurrencedygtigt og miljøvenligt kunstgødning til de danske landmænd.
Dankalk
Aggersundvej 50
9670 Løgstør
+45 33 68 74 00
Dankalk leverer kalk til renseanlæg, kraftværker, industri og landbrug. Dankalk leverer også kalk til Europa, her er det hovedsageligt jordbrugskalk til landbruget i Østersø regionen. 
 
Dankalk har kalkværker i Aggersund, Mjels og Batum - og de leverer årligt over 500.000 tons kridt- og kalkprodukter til ind- og udland. Udover at være ejet af DLG ejer Schweiziske Omya 44 procent af Dankalk. Omya er blandt verdens største producenter af calciumcarbonat.  
 
Dankalk udvikler produkterne på baggrund af nyeste teknologi. Ønsket er at fremme virksomhedernes energiudnyttelse samtidig med, at man tager hensyn til miljøet, bevarer kvaliteten i produkterne og tager hensyn til den konkurrencemæssige situation på markedet.
 
Tilknytning til DLG
Dankalk tilbyder en lang række specialprodukter indenfor jordbrugskalk. Derudover anvender man hydratkalk til at desinficere bl.a. svinestalde. Dankalks kalkskaller er også et vigtigt mineralstof til fjerkræ, der er en billig calciumtype, der ikke støver og samtidig er miljøvenlig. Dankalks produkter er dermed nyttige i hverdagen for mange danske landmænd.
Danæg
Danægvej 1
6070 Christiansfeld
+45 73 26 16 00
danaeg@danaeg.dk

Danæg er Nordens største spiller inden for ægbranchen med en omsætning på 1 mia. kr. Med de to pakkerier: Danæg A/S i Danmark og Kroneägg AB i Sverige står koncernen stærkt på både det danske og svenske marked for konsumæg. Danægs fokus på kvaliteten af æg og ægprodukter har været rodfæstet i virksomheden siden starten i 1895. DLG ejer 45% af  selskabet. 

Danæg koncernen består i Danmark af et æggepakkeri Danæg A/S i Christiansfeld syd for Kolding og en produktionsvirksomhed Danæg Products A/S i Roskilde.
Hos Danæg A/S indsamles kvalitetssorteres og pakkes skalæg til både detail og foodservice, og hos Products udvikles, fremstilles og sælges pasteuriserede, flydende, kogte og bagte æggeprodukter til foodservice, bagerier og fødevareindustrien i ind- og udland.
 
Tilknytning til DLG
Et tættere samarbejde med Danæg vil styrke DLG's kompetencer inden for fjerkræbranchen i Danmark og Sverige. På den måde kan vi også fremadrettet udvikle de bedste løsninger inden for vores brede palette af produkter til ægproducenterne.
Datalogisk
Stubbekøbingvej 41
4840 Nr. Alslev
+45 70 20 33 11
mail@datalogisk.dk

Datalogisk tilbyder IT-løsninger til styring af planteavlen.

Med programpakkerne:

 • Næsgaard MARK
 • Næsgaard MARKKORT
 • Næsgaard MOBILE
 • Næsgaard TID

kan Datalogisk hjælpe enhver planteavler med at udnytte sine ressourcer optimalt, skabe overblik og en bedre bundlinje. Løsningerne er rettet både mod PC- og mobilbrugere.

Programmerne udvikles med udgangspunkt i de udfordringer, som den danske landmand møder i sin hverdag. Den styrke og knowhow er der stor interesse for på andre markeder i Europa (inkl. Rusland).

Som virksomhed er Datalogisk repræsenteret med produkter i flere lande rundt om Østersøen - enten direkte eller via partnerskaber. I Danmark og Sverige under navnet Datalogisk og i det øvrige Europa under navnet Agrinavia. Programmerne findes på nuværende tidspunkt i en svensk, engelsk, tysk, lettisk, litauisk, russisk og polsk version.

Med tilknytningen til DLG har Datalogisk endvidere relation til en lang række europæiske virksomheder inden for hele forsyningskæden til landbruget samt til heraf afledte produktområder.

Datalogisk bidrager til at fremme dansk landbrug på vigtige eksportmarkeder.

Du kan altid finde mere information og nyheder om produkter, sprogversioner og aktuelle markeder på datalogisk.dk.

Deutsche Vilomix
Bahnhofstraße 30
49434 Neuenkirchen-Vörden
+49 (0) 5493 9870-0
info@vilomix.de
En del af Vilofoss
Deutsche Vilomix producerer vitamin- og mineralblandinger til dyrefoder, som er tilpasset kundens ønske. Vitaminerne og mineralerne ender i truget hos kvæg, svin, fjerkræ, heste, får og kæledyr. Virksomheden sælger primært til husdyrproducenter og foderstofindustrien og er en af de førende virksomheder i Tyskland indenfor netop foder- og mineralblandinger. DLG ejer 100% af.
 
Som en del af Vilofoss-gruppen arbejder Deutsche Vilomix intenst med innovation og udvikling og forsøger hele tiden at gøre brug af den seneste forskning i udviklingen af produkterne.
 
Tilknytning til DLG
Deutsche Vilomix er en del af aktiviteten vitaminer og mineraler, som DLG opererer inden for. DLG søger igennem Deutsche Vilomix at sikre at de tyske husdyrproducenter får de optimale blandinger og dermed det optimale udbytte at produktionen.
European Crop Protection
Vesterbrogade 4A
1620 København V
33698700
European Crop Protection A/S er ejet af DLG, Lantmännen og Agro Danmark. DLG ejer 47% af selskabet. Selskabet indkøber planteværn for aktionærerne og deres tilknyttede selskaber. Selskabets formål er alene indkøb og videresalg på non profit basis til Danmark, Sverige og de Baltiske lande.
 
Et samlet indkøb på tværs af organisationerne gør European Crop Protection A/S til en stærk spiller på markedet. Det giver konkurrencefordele på såvel indkøb- som afsætningssiden.
 
Samarbejdet giver grobund for viden- og erfaringsdeling. Det kan optimere og dermed forbedre det samlede udbytte.
 
Tilknytning til DLG
Samarbejdet om indkøb giver en økonomisk forbedret løsning af logistik, pris og kvalitet. Det kommer DLG, og i sidste ende, også landmanden til gode.
Vilofoss Poland
ul. dr Alberta Schmidta 1
Żołędowo
DLG´s vitamin og mineralvirksomheder er samlet under navnet Vilofoss for at få en fælles international eksponering og en stærkere indkøbskraft. Samtidig giver det fælles brand og en samling af virksomhederne til en gruppe stor mulighed for at udnytte viden på tværs af landene.
 
Det gør Vilofoss til et nyt stort internationalt mærke inden for animalske vitaminer og mineraler.   
 
Vilofoss-gruppen består af: 
 • Vitfoss
 • Fodermix
 • Stormøllen
 • Deutsche Vilomix
 • Calcialiment
 • PUAI Feed
 • Vilofoss Russia
Tilknytning til DLG
Med den stigende efterspørgsel globalt på dyrefoder, er Vilofossgruppen utrolig vigtig for DLG's forretningsområde husdyrernæring.
European Fertilizer
Vesterbrogade 4A
1620 København V
33683163
European Fertilizer blev etableret i 1997 af DLG og svenske Lantmännen. Det hed dengang SweDane Fertilizer. Siden 2000 har Agro Danmark og den DLG ejede tyske virksomhed HaGe også deltaget i samarbejdet. DLG ejer 47% af selskabet. 
 
Selskabet er etableret med det formål at købe al gødning direkte hos producenten uden fordyrende mellemled. Igennem samarbejdet opnår vi storindkøbsfordele ved handel med de store multinationale gødningsproducenter, og gevinst ved rationalisering af såvel gødningsindkøb som logistik.
 
Igennem disse aktiviteter opbygger vi synergi og storindkøbsfordele imellem de tre ejer selskaber. Vi får dermed konkurrencefordele ved videresalg.
 
Tilknytning til DLG

Igennem fælles indkøb og samarbejde på tværs af lande, kan DLG skabe fordele for kunden i form af storindkøb. Det giver bedre kvalitet til lavere pris. Den videndeling og samarbejde giver mulighed for udvikling og optimering i DLG-koncernen. Det kommer i sidste ende landmanden til gode.
Gasa Group
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
+45 65 48 12 00
mail@gasagroup.com
Gasa Group leverer alt fra plantefrø til færdige planter og er blandt Europas førende inden for blomstersalg . Virksomheden er inddelt i fire hovedområder: wholesale, retail, garden center og young plants. DLG ejer 100% af virksomheden. 
 
I 2012 gik de to største danske blomstereksportører Gasa Group og Bøg Madsen sammen og leverer totalløsninger inden for alle kundeområder.
 
Gasa Group leverer til alle de europæiske markeder, og målet er at blive den førende europæiske totalleverandør af blomsterløsninger.
 
Gasa Group sælger også produkter til drivhusproduktion, plantesskoleproduktion, havecentre og grønne områder, f.eks. golfbaner, sportsanlæg og kirkegårde gennem datterselskabet Garta. Gartas produktsortiment omfatter gødning, planteværnsmidler, nyttedyr til biologisk bekæmpelse, sphagnum, potter og etiketter, emballage m.m.

Tilknytning til DLG
Gasa group giver med sin store produktpalette værdi til både producenter og kunder.
Gasa Groups internationale engagement giver desuden DLG mulighed for at skabe nye alliancer og partnerskaber i et voksende netværk af datterselskaber uden for Danmarks grænser.
Lammefjords Grønt
Adelers Allé 155
4540 Fårevejle
+45 33 68 38 60
En del af DLG Food
Lammefjords Grønt ligger i Fårevejle på Lammefjorden, Sjælland og fremstiller et fuldt sortiment på ca. 250 snitgrøntsprodukter klar til brug. Dette er b.la. blandede salater i poser, blandede grøntsager til mikroovn, Ready to Eat, Ready to Cook og snittede grøntsager samt rodfrugter. DLG ejer 96% af virksomheden. 
 
Der er tre omdrejningspunkter i produktionen af snitgrøntsprodukterne. Disse er:
 
 • Gode råvarer
 • Isvand til rensning
 • Køling i hele forsyningskæden
Den mest moderne teknik bliver benyttet når salater og grøntsager skal snittes, vaskes i isvand for til sidst at blive pakket i højteknologiske poser og folier. Tilsammen resulterer alt dette i et kvalitetsprodukt med optimal holdbarhed.
 
Produkterne fra Lammefjords Grønt afsættes på institutions og det industrielle marked. Væksten er dog især markant på detailmarkedet med færdige blandede salater.
 
Tilknytning til DLG

Når råvarerne ankommer til Lammefjords Grønt, starter en ubrudt kølekæde, der fortsætter gennem produktionen og slutter først, når produktet benyttes hos slutbrugeren. DLG Food sørger derfor, igennem Lammefjords Grønt, at give den optimale kvalitet af fødevarer til slutbrugeren.
Land & Fritid
Vesterbrogade 4a
1620 København V
+45 33 68 50 00
webLFDK@dlg.dk

Land og Fritid
Land & Fritid er en landsdækkende butikskæde i DLG-koncernen bestående af 60 butikker og 1 webshop. Kæden leverer kvalitet og rådgivning til landboere og til alle med hus, have og kæledyr. Land & Fritid fører en lang række produkter indenfor foder, gødning, hegnsartikler, udstyr til hest, rytter og kæledyr. Butikkerne forhandler også biobrændsel, telekommunikation og forsikringer. 

I Tyskland er der etableret en tilsvarende kæde under navnet Land & Freizeit med 6 butikker og en ambitiøs vækstplan for de kommende år.
Nagro
Møllebugtvej 7
7000 Fredericia
+45 76 20 14 77
Nagro håndterer og sælger foderfedt primært til grovvareselskaber, der anvender foderfedtet i foderstofblandinger eller sælger det som råvarer til brug for segmentet hjemmeblandere. Nagros faciliteter er placeret centralt i Fredericia ved havnen, tæt på motorvejsnettet og ideelt for import via skibsanløb. DLG ejer 52% af selskabet. 
 
Nagro har 26.000 m3 tankkapacitet fordelt på 12 tanke. Der håndteres årligt ca. 60.000m3vegetabilsk foderfedt, størstedelen importeres fra Indonesien og Malaysia.
 
Tilknytning til DLG
Foderfedt er en vigtig bestanddel i foderblandinger til avlsdyr. Via Nagros aktiviteter kan DLG tilbyde sine kunder kvalitets foder, som er gennemkontrolleret via et effektivt kontrolapparat såvel direkte hos Nagro, som ved oprindelsen af de vegetabilske produkter.
Nomus
Toldbodgade 6A
8900 Randers
+45 86 43 01 00
salg@nomus-as.dk
Nomus er et landsdækkende skadedyrsfirma, der bekæmper skadedyr for landbrug, industri, erhverv og private. DLG ejer 50% af virksomheden. Nomus er specialiseret i at yde en professionel bekæmpelse af mange former for skadedyr. Nomus har mange års erfaring med sikringsaftaler på rotter og mus på landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder og har derfor et godt kendskab til landbrugets regler.

Nomus sørger for den forebyggende tågebehandling mod kornskadedyr i kornhaller, inden det nye korn kommer i hus. Er skaden sket og der er kommet biller i kornet, laver Nomus også korngasninger. 

Nomus laver endvidere desinfektion af stalde og af lastrum på skibe, skibsgasninger, behandling mod borebiller, større myrebehandlinger mm.
 
Nomus tilbyder levering af brandudstyr og årlige brandeftersyn til dets ejere. Nomus er DS godkendt leverandør.
 
Nomus blev etableret i 2006 af DLG og Hedegaard Agro og arbejder tæt sammen med DLGs kvalitetsafdeling, der sikrer, at kvaliteten er i top.
 
Tilknytning til DLG
Nomus har stor erfaring med at bekæmpe rotter, mus og kornskadedyr. Skadedyrene kan give landmanden store værditab. DLG bidrager til at sikre kvaliteten af afgrøder, muliggør sikringsaftaler og bekæmper effektivt skadedyr.
PUAI Feed
No.123 Zhanghuatai Road
Shangshui
+86 03945451076
aipu_ljx@163.com
PUAI er et kinesisk selskab med produktion og salg af foderløsninger rettet mod landbrugsproduktionen i Kina. DLG købte i 2014 sammen med IFU (Investeringsfonden For Udviklingslande) 25 pct. af selskabet. DLG ejer PUAI er en del af Vilofoss Gruppen, som omfatter DLG koncernens aktiviteter inden for produktion og salg af vitaminer og mineraler til husdyrproduktionen. Købet af ejerandelen i PUAI Feed er en vigtig del af denne strategi, og det forventes, at det kinesiske marked via PUAI Feed vil være et vigtig vækst marked for Vilofoss Gruppen i de kommende år.
PUAI Feed har seks fabrikker i Kina og er inde i en positiv udvikling med fortsat ekspansion. Fabrikkerne producerer ca. 320.000 tons årligt og er en større spiller på det kinesiske marked for produktion af svinefoder.
 
Tilknytning til DLG
DLG og PUAI Feed etablerede et partnerskab i 2014. Ved hjælp af PUAI Feed er DLG-koncernen aktiv på det kinesiske marked og bidrager med den danske know-how, der kan optimere den kinesiske produktion. På indkøbssiden kan en række vigtige kinesiske råvarer og hjælpestoffer være med til at styrke DLG's konkurrenceevne på det europæiske marked.
PureOil
Hørskætten 6A
2630 Tåstrup
+45 33 18 75 00
pureoil@pureoil.dk
En del af DLG Food
PureOil sælger flydende, vegetabilske olier af høj kvalitet til det skandinaviske og tyske marked især detailhandlen.  
 
PureOil blev stiftet pr. 1. oktober 2010 og er ejet i et partnerskab mellem DLG Food og Dragsbæk A/S. DLG ejer 50% af selskabet. 
 
Virksomheden forhandler flere forskellige typer af rapsolier også økologiske varianter. Man sælger fx både den traditionelle raffinerede rapsolie, men man har også en koldpresset rapsolie af hvisblomstret raps, som bl.a. blev kåret som den bedste i Food Contest i 2012.
 
Rapsoile har et højt indhold af Omega-3 fedtsyrer og mange umættede fedtsyrer, som gør rapsolien til én af de sundeste madolier på markedet.
 
Tilknytning til DLG
PureOil har stor viden om rapsolier og andre typer olier som fx fritureolie og er med til, at DLG fortsat kan stå stærkt på dette marked. Intentionen er, at PureOil bliver en væsentlig aktør på detailmarkedet og dermed bidrager til forbrugernes brug af olie til madlavning, bagning mm.
Rapsol
4941 Bandholm
+45 33 68 43 00
rapsol@dlg.dk
En del af DLG Food

Rapsol producerer 1. klasses koldpresset rapsolie til fødevarer og rapskager til dyrefoder. Produkterne er bæredygtige og spild undgås, fordi hele produktet anvendes. DLG ejer 50% af virksomheden. 

 
Rapsolien bliver til i tæt samarbejde med en gruppe lokale landmænd i Rapsol rapsmølle, der ligger i Bandholm på Lolland. Rapskagerne bliver hovedsagligt fremstillet af lokalt dyrket raps og bliver brugt i DLG´s foderblandinger til landbruget. Rapskagerne kan dog også købes i løsvægt, hvis man ønsker at lave sin egen foderblanding.
 
Rapsol køber og forarbejder de rapsafgrøder, som medlemmer leverer, og benytter dem til at fremstille rapsolie. Møllen har en årlig kapacitet på ca. 20.000 tons frø. Dette giver årligt ca. 6.200 tons koldpresset rapsolie og ca. 13.800 tons rapskager.
 
Tilknytning til DLG
Med Rapsol forarbejder DLG landmandens raps og leverer et kvalitetsrigt og alsidigt produkt.
Scanagra
Von Trolis Väg 1
20503 Malmö
+370 600 41 542
Scandagra er ligeligt ejet af DLG og den svenske landbrugs- og fødevarekoncern Lantmännen. Selskabet blev oprettet i 2006 med ambitioner om at styrke videndeling og skabe synergi på tværs af geografisk placering i Østersøsregionen.
 
Scandagra er et holdingselskab for flere virksomheder i de baltiske lande: Scandagra Eesti, Scandagra Lietuva, Scandagra Latvia, BTC og Rezeknes Dzirnavnieks.  
 
Scandagra ejer 100 % af Scandagra Lietuva, Scandagra Latvia, Rezeknes Dzirnavnieks og  BTC - og 85 % af Scandagra Eesti.
 
De tre datterselskaber opkøber og sælger en række planteavlsprodukter, foderblandinger og foder. Igennem fælles indkøb og salg af input og output både til og fra landbrugsproduktionen er ambitionen, at øge konkurrenceevnen for hvert datterselskab på deres respektive marked.    
  
Tilknytning til DLG
Scandagra er DLG's vej til det baltiske marked. Igennem datterselskaberne sørger DLG for aktivitet med den baltiske landmand. Igennem synergi og samarbejde i scandagra øges kvaliteten og stordriftsfordelene.
Scanagra Polska
Pobłocie Wielkie
+48 94 312 06 61
sekretariat@scandagra.pl
Scandagra Polska (tidligere HaGe Polska) er ligeligt ejet mellem DLG og den svenske landbrugs- og fødevarekoncern Lantmännen. 
 
Scandagra Polska opkøber og sælger en række planteavlsprodukter i Polen. Scandagra Polske sælger og køber landmandens produkter i Polen.
   
Scandagra Polska er en del af forretningsområde grovvarer, som også omfatter grovvareaktiviteterne i Danmark, Sverige, Tyskland og Baltikum. Aktiviteterne på det polske grovvaremarked udgør en mindre del af forretningsområdet grovvarer, men betragtes som en af de markeder, hvor der fremadrettet vil være gode vækst muligheder for DLG koncernen
 
Tilknytning til DLG
Scandagra Polska er DLG's datterselskab i Polen. Igennem Scandagra samarbejdet sørger DLG for aktivitet med den Polske landmand. Igennem synergi og samarbejde i Scandagra øges kvaliteten og stordriftsfordelene.
Sejet Planteforædling
Nørremarksvej 67
8700 Horsens
+45 75 68 21 77
sejet@sejet.dk

Sejet Planteforædling har siden 1947 varetaget landbrugets interesser i forædling af moderne kornsorter. Der arbejdes kontinuerligt med at skabe nye og forbedrede sorter, som er tilpasset nutidens krav, og som kommer landbruget og planteavlerne til gode. DLG ejer 75% af selskabet. 

 
Sejet Planteforædling er i dag en udbygget og moderne forædlingsvirksomhed i konstant udvikling med eget forædlingsprogram og et stort repræsentationsprogram i udlandet.
 

Sejet benytter de nyeste teknologier som fx genmarkører og har eget forædlingsprogram inden for vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vintertriticale. Sejet Planteforædling har stor succes med egne sorter som fx Benchmark, Matros, Jura og Flair og arbejder tæt sammen med forædlingsfirmaer i en lang række lande i Europa.

 

Sejet sikrer, at det kun er de sorter med en optimal profil, der videreføres ved hjælp af en præcis kvalitetssikring.

 
Tilknytning til DLG
Sejet Planteforædling har med sin forskning og udvikling en central rolle for fremtidens landbrug og er med til at styrke DLG's konkurrenceevne.
Stormøllen
Ulnæs 34
6300 Gråsten
En del af Vilofoss

Stormøllen producerer Stalosan, der er et meget effektivt desinfektionsmiddel til at bekæmpe forskellige mikroorganismer. Typisk bruger man det som tørstrøelse i underlaget til dyrene. Produktet er det mest effektive og veldokumenterede af sin art i verden og bliver solgt i mere end 40 lande verden over. DLG ejer 70% af Stormøllen. 

 
Siden 2011 har stormøllen været en del af Vitfoss og dermed en del af Vilofoss-gruppen. Stormøllen, der holder til i Tureby ved Køge, har mere end 30 år erfaring med at producere Stalosan. Udover Stalosan fremstiller Stormøllen flydende vitaminprodukter og mineralblandinger til heste. Disse produkter fremstilles i Tureby ved Køge, mens Stalosan-produkterne fremstilles på virksomhedens fabrik i Løvel ved Viborg.
 
Tilknytning til DLG
DLG ønsker at være med i alle led af Landmandens arbejde, og Stormøllens produkter er centrale i mange landmænds hverdag. De udviklingsprojekter, der arbejdes med, har interessant potentiale for udviklingen af landbruget, hvilket DLG har stor interesse i.
TNM A/S
Marielundvej 48
2730 Herlev
+45 44 66 66 88
TNM blev stiftet i 2003 og supporterer landbrug og mindre erhvervsvirksomheder på IT-området. DLG ejer 15% af selskabet. TNM udvikler og leverer komplette IT-løsninger i tæt samarbejde med andre virksomheder, brancheorganisationer og universiteter. TNM-gruppen har et højt niveau af viden og erfaring inden for datalogi, statistik, IT-installation, drift og management, der er baseret på matematiske metoder/modeller. Disse kompetencer er specielt rettet mod landbrugssektoren.
 
TNM er en landsdækkende IT-virksomhed, der arbejder inden for IT-installationer, IT-sikkerhed og softwareudvikling. Disse kompetencer gør TNM i stand til at udvikle og gennemtænke komplette løsninger på en lang række IT-problemstillinger.    
 
Tilknytning til DLG
TNM er landmandens professionelle rådgiver og sparringspartner inden for alt, der har med IT at gøre. TNM har stor erfaring med IT-sikkerhed, installation af pc'er, trådløse netværk og broer, anti-virus, backup mv. specialiseret til landmandens bedrift. Igennem TNM bidrager DLG dermed til at effektivisere de danske landbrug gennem brug af IT.
Agro Supply
Møllebugtvej 7
7000 Fredericia
0045 76 20 14 70
Agro Supply A/S blev dannet i år 2000 af DLG og Agro Danmark og er ejet 50/50 af DLG og Agro Danmark.
 
Formålet med selskabet er fælles indkøb og distribution af råvarer til landbruget. Samarbejdet optimerer logistik og lagring af foderråvarer, økonomien bliver bedre og lageromkostningerne bliver billigere.  
 
Tilknytning til DLG
Agro Supply A/S giver storindkøbs- og stordriftsfordele for DLG og dermed for landmanden. Samarbejdet med Agro Danmark giver mulighed for at udnytte potentialer og erfaringer på tværs af branchen. Det sikrer, at landmanden får den bedste kvalitet til den bedste pris.
En del af DLG Food (indtil den 30/6 2016, hvor virksomheden lukker) Læs nyhed: DLG lukker DLG Ingredients
DLG Ingredients leverer forædlede færdigvarer som kerner, mel, frø og bælgprodukter til det meste af verden. Her sælger man et bredt sortiment af fibre og bygprodukter. En del af råvarerne kommer fra danske planteavlere, mens de mere eksotiske frø og bælgprodukter bliver importeret. 
 
DLG Ingredients opererer i hele Norden og sælger mest til brødindustrien som fx Kohberg og Lantmännen. Derudover eksporterer virksomheden også til andre dele af verden.
 
DLG Ingredients blev grundlagt i 1947 under navnet Axel Toft Food A/S, men blev i 2010 overtaget af DLG Food. 2010 blev navnet ændret til DLG Food Grain og er 100 procent ejet af DLG Food. i 2014 blev navnet ændret til DLG Ingredients, da det i højere grad afspejler virksomhedens arbejde og produkter.
 
Tilknytning til DLG

DLG Food Grain har fra starten handlet med egnens landmænd, hvilket stadig er tilfældet, hvor det de er leveringsdygtige. Denne fødevarevirksomhed ligger godt i tråd med resten af DLG Food, som kobler landmanden sammen med den resterende produktion af fødevarer.

Find DLG

Læs nyheder fra DLG-koncernen
DLG sælger sine alarm- og sikringsaktiviteter til Telesikring
2. maj 2016
DLG sælger sine alarm- og sikringsaktiviteter til Telesikring
Læs Mere
DLG vil belønne højere proteinindhold i korn
28. april 2016
DLG vil belønne højere proteinindhold i korn
Læs Mere
DLG Markedsorientering Korn: Intet tegn på stigende kornpriser
28. april 2016
DLG Markedsorientering Korn: Intet tegn på stigende kornpriser
Læs Mere
Fokus på Marken nr. 12
27. april 2016
Fokus på Marken nr. 12
Læs Mere
DLG Øst inviterer til sorts- og planteavlsdemo
19. april 2016
DLG Øst inviterer til sorts- og planteavlsdemo
Læs Mere
Fokus på Marken nr. 11
19. april 2016
Fokus på Marken nr. 11
Læs Mere
PrimeFeed skaber merværdi for smågriseproducenter
12. april 2016
PrimeFeed skaber merværdi for smågriseproducenter
Læs Mere
Ny SFR-viden giver bedre produktionsøkonomi
12. april 2016
Ny SFR-viden giver bedre produktionsøkonomi
Læs Mere
Fokus på Marken nr. 10
11. april 2016
Fokus på Marken nr. 10
Læs Mere
Fokus på Marken 9
4. april 2016
Fokus på Marken 9
Læs Mere