Kontakt os
Økologi / Fjerkræfoder / Hønekyllinger og slagtefjerkræ

Foderblandinger til opdræt af hønekyllinger og slagtefjerkræ

Effektivt og lønsomt opdræt af økologiske hønekyllinger og slagtefjerkræ kræver optimale foderløsninger. Blandt andet er det vigtigt, at der er mulighed for at dit fjerkræ kan fasefodres passende til det aktuelle stadie. Vores blandinger er optimeret efter altid at have den helt rigtige næringsstofprofil med størst mulig hensyntagen til de næringsstofkrav, der er anvist fra de avlsselskaber, der udvikler kyllinger og høner

Foderblandinger til opdræt af økologiske hønekyllinger

Vores økologiske blandinger til hønekyllinger er opdelt i opstart-, start- og vokseblandinger:
  • Natur Kyl Opstart PC anvendes i perioden fra kyllingerne er 0-3 uger. Den daggamle hønekylling har behov for foder med en høj biologisk værdi, der sikrer kyllingerne en god start. I foderperioden har kyllingerne behov for en fin pillestruktur med granulat. Det produceres som pillecross (PC), men det kan være nødvendigt at findele foderet i de første levedøgn for at opnå en god foderoptagelse. 
  • Natur Kyl Start PC anvendes i perioden fra kyllingerne er ca. 3-8 uger. Foderblandingen er tilpasset til overgang fra Opstart til Voksefoder, tilpasset de normer avlsselskaberne har udarbejdet for opdræt.
  • Natur Kyl Voks anvendes til kyllinger fra 8 uger til begyndende æglægning. Der ønskes i foderperioden en moderat til lav foderoptagelse, for at undgå en for høj daglig tilvækst og for at få en god æglægger med lang holdbarhed. Lav foderoptagelse opnås bedst ved at anvende et foder i pillecross (PC).
For yderligere vejledning i de forskellige fjerkræfoderblandinger til hønekyllinger, kontakt din DLG økofjerkræskonsulent.

Foderblandinger til økologisk slagtefjerkræ

Til slagtefjerkræ i startfasen, hvor du ønsker en lavere foderoptagelse kan du anvende pillecross (PC). Til slagterfjerkræ hvor du ønsker høj daglig tilvækst anvendes en pille (P) med lavt indhold af smuld. Kontakt din lokale DLG økofjerkræskonsulent for valg af foderstrategi for at ramme den ønskede målvægt ved den givne slagtealder.

Økologisk Naturfoder til slagtekyllinger

  • Natur Slagt Start: Foderblanding der kan anvendes fra 1.-3. leveuge. 
  • Natur Slagt Voks: Anvendes fra 3-4. leveuge til slagtning. Hvis du i voksefoderperioden fra 4. leveuge ønsker at supplere med hel hvede, kan det bruges i kombination med op til 10-20% hel korn (hvede).
  • Natur Slagt Træg: Kan anvendes for en strammere styring af tilvækst, f.eks. ved en senere slagtealder

Økologisk Naturfoder til slagteænder og slagtegæs

  • Natur And Start: Foderblanding der kan anvendes fra 0-2 uger, skal evt. findeles de første dage.
  • Natur And Vokse: Foderblanding der kan anvendes fra 2 uger og indtil slagtning.

Læs mere om økologisk fjerkræfoder her.

Find din DLG-konsulent fjerkræ økologi
Læs om sporbarhed og dokumentation

Hold dig opdateret på nyheder om økologi