Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Marken / Afgrøder / Markedsorientering
29. juli 2022

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

 

Markedsorientering korn - 29. juli 2022

af Korngruppen i DLG

28. juli 2022 – lukkenoteringer

Termin

Kurs

Ændring i går

Ændring sidste uge
(21. juli 2022)

 

Matif-hvede

Sep-22

341,25 €

+ 1,25 €

- 9,50 €

 

Matif hvede

Dec-22

328,50 €

+ 1,50 €

- 6,75 €

 

Matif-majs

Aug-22

352,00 €

- 0,50 €

+ 18,75 €

 

Matif-rapsfrø

Aug-22

690,00 €

+ 26,25 €

+ 67,50 €

 

Matif-rapsfrø

Nov-22

679,75 €

+ 12,25 €

+ 46,25 €

 

 

 

 

CBOT-majs bushel

Dec-22

619,00 $c

$c + 6,00

$c + 45,50

 

CBOT-hvede bushel

Dec-22

835,25 $c

$c + 25,75

$c + 13,50

 

Blacksea hvede ts

Sep-22

356,00 $

$ + 1,00

$ - 0,75

 

Ændring i går

 

Råolie Brent $, barrel

Sep

107,14

- 1,43

 

Åbningsnoteringer i dag

Ændring sidste uge
(21. juli 2022)

 

 

$/kr.

Spot

7,2749

- 0,0324

 

 

€/kr.

Spot

7,4433

- 0,0012

 

 

£/kr.

Spot

8,8772

+ 0,1340

 

 

 

 

 

 

 

MATIF

Noteringerne for hvede sluttede torsdag i mindre plusser på € 1,00-2,00, men € 6,00 lavere end ”high of the day”, alt sammen på begrænsede nyheder. Det er fortsat relativt let at købe hvede i bl.a. Frankrig, hvor f.eks. Kina har købt 5-600.000 ts tidligere i denne uge og Pakistan 186.000 ts.

 

CBOT

Hvede genvinder noget af det tabte primært pga. usikkerheden om eksportkorridoren ud af Ukraine. For fjerde dag i træk sluttede majs i plus. Den fastere stemning havde rod i næste uges vejrudsigter med et højtryk, der trækker ind over majsbæltet i Midtvesten. Fondene bakkede hurtigt op.

 

Ukraine

Landet arbejder intenst på at levere det, der er lovet i Istanbul.

En udtalelse i går fra FN satte spørgsmål ved ”hvor sikkert eksporten gennem Sortehavet kan blive”.

Der ligger 80-90 skibe i Odessa. Nogle er lastet, mens andre venter på last. Nogle kaptajner, hvis de har ligget fuldt lastet, frygter for varens kvalitet og kræver at blive losset i Odessa. Loyds of London forbereder sig på korntransporten ud af Ukraine. Præmierne for at gå ind i Sortehavet er øget med 5% af værdien af skibet fra 0,025% fra før invasionen. Man kunne spekulere i, om korn fra Ukraine vil blive købt til en billigere pris for at dække de ekstra omkostninger i forhold til europæisk oprindelse.

 

Vejret/Høsten

USA: det meste af Midtvesten har udsigt til en ny hedebølge i næste uge, hvor temperaturerne kan blive 38-42 Co.

Argentina: Majshøsten er nu 74% indhøstet, til sammenligning 81% i gennemsnit de seneste fem år. BAGE fastholder sit skøn for årets majsproduktion på 49 mio. ts. Til sammenligning nedjusterede USDA’s handelsattache sit skøn fra 53 mio. ts til 51.


Fondenes aktivitet på CBOT

Mio. ts

Netto Position

Position sidste uge

Ændring sidste uge
(21. juli 2022)

 

Hvede

Long 1,5 mio. ts

Short 1,8 mio. ts

+ 3,3 mio. ts

Majs

Long 19,3 mio. ts

Long 18,9 mio. ts

- 0,4 mio. ts

 

Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

 

Markedsorientering korn - 22. juli 2022

af Korngruppen i DLG

Markedsorientering korn 15. juli

Børserne
MATIF var i går inspireret af Ægyptens køb af hvede fra Frankrig, Tyskland og Litauen.
CBOT havde igen en svingende dag med pæne plusser, indtil nyheden om at en aftale om eksportkorridor bliver underskrevet i dag (fredag).

Rusland/Ukraine
Tyrkiet meddelte torsdag aften, at Rusland og Ukraine fredag i denne uge vil underskrive en aftale om en kontrolleret eksportkorridor. Det lyder jo meget sympatisk og som en god løsning for verdens befolkninger.
I enhver krig gælder det om at holde hovedet koldt. Lad os se, om det bliver underskrevet, lad os se hvornår og hvordan det træder i kraft, lad os se, om rederierne bakker op og ikke mindst hvilke forsikringsselskaber, der bakker op. Vi har også til gode at høre, hvordan minerne ryddes og hvornår. En sidste ting blandt besværligheder, der skal overvindes er, at bemandingen i siloer og andre eksportfaciliteter i Odessa p.t. enten er evakueret eller immigreret.

Ruslands forsvarsminister meddelte torsdag, at nordkoreanske arbejdere skal deltage i genopbygningen af Donbas.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi herfra krydser fingre for, at korridoren kan blive en realitet.

Fysiske markeder
Den relativt hurtige høst de seneste uger i Argentina lægger nu et pres på FOB-priserne, som langsomt siver.
Ægypten købte torsdag 600.000 ts hvede: 360.000 ts Fransk, 220.000 ts Russisk, 30.000 ts Tysk og 30.000 ts fra Litauen.
De realiserede priser (se herunder) betragtes for fransk hvede som en stor præmie i forhold til de lokale priser torsdag morgen.

Dagens priser blev     $ 430,00 – 405,00
Den 7. juli                 $        420,00
Den 4. juli                 $        444,00
Den 29. juni              $ 430,00 – 440,00
Den 1. juni                $        480,00

Siden den 1. juni har Ægypten købt 2,4 mio ts hvede, heraf
-    880.000 ts fra Frankrig
-    784.000 ts fra Rusland
-    540.000 ts fra Rumænien
-    100.000 ts fra Bulgarien
-    100.000 ts fra Tyskland
-      30.000 ts fra Litauen

International Grain Council
Organisationen nedjusterede torsdag forventningerne til verdens kornhøst med 3 mio. ts til 2,252 mio ts.
Det er primært varmen og tørre vækstbetingelser i Europa, som lægges til grund for nedjusteringer i hvede, byg og majs. Nedjusteringen svarer til 2%, og hvis det bliver en realitet, er det første gang i 5 år, at verdensproduktionen falder fra år til år.

Hvede alene skønnes 11 mio. ts lavere end sidste år.

Markedsorientering korn 22. juli

Vejret/høsten
Syrien er i denne sæson ramt af varmt og tørt vejr, som formodentligt giver et større importbehov for hvede/fødevarer i almindelighed.

Sovcon opjusterede i går sit høstskøn for russisk hvede fra 89,2 til 90,0 mio. ts, og til sammenligning 75 mio. ts på samme tid sidste år.

I Midtvesten i USA blev hedebølgen ikke til noget i denne omgang, derimod er der udsigt til gode byger i den vestlige del af majsbæltet.

I Argentina er majshøsten nået 67% mod 56% i sidste uge, og til sammenligning 75% i gennemsnit for de seneste 5 år. Udbytterne er blevet bedre og indikerer nu en samlet majsproduktion tættere på 51 mio. ts, mod deres nuværende skøn på 49 mio. ts (USDA 53 mio. ts).

Vejret/høsten
Høsten skrider godt frem i det meste af Europa, og når om en god uges tid Danmark.

I Frankrig, hvor det har været tørt på årsbasis, er der kun faldet 66% af normal nedbør:
-    Høsten er nået områderne nord for Paris, og her rapporteres om OK udbytter, kvaliteter OK for kg/hl, faldtal og protein. Protein 02,-0,4 lavere end sidste år. Det forventes, at fransk hvede kan opfylde Algeriets specifikationer.
-    Byg:  Vinter og vår rapporteres om gode udbytter og kvaliteter.

Tyskland har de seneste 90 dage kun får 50% af normal nedbør:
-    Byg er høstet med 9,0 mio. ts, ca. 200.000 ts mere end sidste år og i gode kvaliteter, kg/hl 64/65 (s.å. under 60 kg/hl).
-    Hvede overrasker til den gode side. Der rapporteres foreløbigt om lidt lavere protein end sidste år (minus 0,2-0,3) men et gennemsnit mellem 12,0 og 12,5.

I Baltikum er der i sidste uge kommet meget regn/kraftig regn, der har forårsaget lejesæd. I sidste uge skønnede man, at op mod 20% af hveden ville lande i foderdyngen, i denne uge taler man ”kun” om ca. 10%. Fakta er, at meget ligger ned, og hvis man kan undgå yderligere lejesæd, drejer det sig måske mest om ekstra arbejde med mejetærskeren.
Polen tenderer til lidt lavere udbytter end sidste år.

Ukraine har fået god regn i det nordlige og vestlige, mens det sydlige (krigszonen) har været tørt/for tørt.

Rusland har i det store hele haft en formidabel sæson med gode vækstbetingelser, selvom de seneste 7 uger har været tørre. Hvedehøsten tegner større og større, senest op imod 91 mio. ts hvede (mod sidste år 76 mio. ts). Det peger på, at landet kan komme til at eksportere op mod rekordstore 40 mio. ts. Kvalitetsmæssigt tenderer russisk hvede til lavere protein og har dermed sandsynlighed for en større andel af foderhvede. Det har de seneste dage på verdensplan fået prisforskellen mellem foder- og møllehvede til at blive større.

Serbien (Balkan) har haft gode vilkår, og ser frem mod en stor høst).
Australien er p.t. tæt på ideelt, men der er behov for regn for at opretholde forventningerne om en ny, stor høst.

La Ninã
Den aktuelle, nr. 2 efter hinanden, er afsluttet nu. Meget bemærkelsesværdigt er der optræk til den 3. La Ninã på stribe.
Det er set tidligere, og p.t. er sandsynligheden 66% (gået op fra 50%) for, at vejrfænomenet udvikler sig i juli/september. 66% er ca. det dobbelte af den normale sandsynlighed på denne årstid.

Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps - uge 29

Af Jens Briand Thomsen, trader i DLG

Rapskomplekset

Så er vi for alvor i høstmarkedet, hvor høsten er godt i gang i den sydlige del af Europa. Matif har ligget nogenlunde ”stabilt” i den sidste uge af juni og de 2 første uger af juli efter den kraftige korrektion, vi så, tilbage i uge 25. Dette gav støtte til crush-marginerne, som havde manglet længe pga. den stramme forsyning på frø på gammel høst. Frygten for en energikrise i Europa og den kraftigt stigende inflation med juni-tal på over 9% i USA har i løbet af de sidste par uger drevet EUR/USD ned og nåede kort at handle omkring 1,0 den 14. juli. Hvilket var med til at give support til de europæiske varer.

De sidste par uger har vi oplevet ekstreme temperaturer i Europa med hedebølge flere steder. I Sydeuropa er høsten i fuld gang, og der rapporteres om gode udbytter i Frankrig, som er med til at lægge et pres på Matif i disse dage. Den ekstreme varme og mindre nedbør presser også vandstanden i de floder og kanaler, hvor mange varer fragtes til og fra oliemøllerne og giver derfor en logistisk udfordring her på kort sigt, som mindsker efterspørgslen efter frø og udbuddet af skrå/kager og olie.

På de længere terminer var markedet drevet af frygt for, om North stream gasledningen ville blive fyldt med gas fra Rusland igen. Da den har været lukket i 10 dage frem til 21. juli pga. vedligehold. Dette ville være en hård omgang for energiforsyningen, og markedet indkalkulerede mangel på energi, eller i hvert fald højere energiomkostninger på specielt vinterterminerne. Hvilket pressede frøpriserne og gav støtte til skrå/kage og oliepriserne. Det gik dog ikke så galt, og der flyder gas i ledningen igen. Dog meldes der om kun 40% af den normale forsyning.

Forventning

Markedet er fortsat volatilt, da der i øjeblikket er påvirkninger og risiko på både udbuds- og efterspørgsels siden. Vi tror fortsat på, at rapsfrø er åben for yderligere korrektioner, da landbruget i flere lande ikke har solgt høsten endnu. Samt vejret her under høsten er afgørende for kvalitet og logistik. Efterspørgslen følger energi og Crude olie.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”