Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Marken / Afgrøder / Markedsorientering
14. september 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering raps – den 14. september 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Ugen lukkede i fredags i forbindelse med USDA-WASDE-rapporten for september måned. Midt på ugen var Matif November21 terminen på sit højeste niveau (582 EUR), hvilket gav incitament til profittagning torsdag. Samme med presset fra sojabønner og vegetabilske olier førte det til et fald på mere en 10 euro.

Fredag lukkede neutralt efter USDA-rapporten blev offentliggjort klokken 18.00 dansk tid. Hvor den canadiske produktion blev nedskrevet (-2 mio. tons) og førte til laveste overgangsbeholdning siden 2003/2004. Den lavere produktion var allerede indregnet i prissætningen og har derfor ikke givet nogen reaktion. 

Vi oplever god efterspørgsel på olien, hvilket giver incitament til at holde produktionen høj og sammen med korrektionen på frøene bedre crush marginer. Rapsoliens forhold til andre olier er igen stigende, hvor solsikke- og sojaoliepriserne falder i takt med positive forventninger til produktionen og svagere efterspørgsel. 

Situationen i Europa vedr. rapsfrø

Udbud-/efterspørgselssituationen i EU er på rapsfrø uændret på trods af lavere udbytter i Nordeuropa som suppleres af bedre udbytter end forventet i Sydeuropa. Det efterlader os dog stadig med et stort importbehov som skal udfyldes af frø fra Ukraine, Australien, hvor planteforholdende ser favorable ud, og høsten først skal i gang om et par måneder.

Canada var forventet at skulle bidrage med en betydelig mængde frø til Europa, men har oplevet store tap pga. tørke tidligere på året, hvilket har fjernet eksportpotentialet. EU efterlades derfor med udsigt til, at alle tilgængelige frø skal bruges inden næste høst, og crushen nedjusteres til den tilgængelige mængde frø. Prisnegativ påvirkning til rapsfrøene skal derfor komme fra efterspørgselssiden eller korrelerende produkter. 

Til ny høst giver priserne landmændene incitament til at så større arealer med rapsfrø. Men den sene høst samt varmt og tørt vejr har været en udfordring. I Nordeuropa er etableringen af raps færdig, og der estimeres 5-10 % større areal end sidste år. Dog er nogle arealer sået sent og har behov for en periode med varme og nedbør for at blive klar til vinteren. 

Trenden er fortsat stigende på Rapsfrø, og forholdet mellem gammel og ny høst er +75 euro. 

Palmeolien faldt fredag efter de malaysiske slutlagre opjusteres. Inden har reduceret deres import afgifter på vegetabilske olier. 

Forventning

Vi afviser ikke korrektioner på kortsigt, men forventer fortsat stigende priser på længere sigt.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering september 2021 v. senior trader, Niels Vesterlund

Det meste af kornhøsten i Europa er nu kommet i hus. Det har været en blandet høst både i udbytter og kvaliteter - hovedsageligt på grund af vedvarende regn, der dækkede det nordlige Europa i det meste af august.

I først omgang var det udfordrende for dem, der skulle høste i marken. Senere har det været udfordrende for eksporten, hvor det viste sig at årets kvalitet, imod forventningerne, ikke matchede de sædvanlige kvaliteter direkte fra markerne.

Primo september ser det ud til at både den danske og den nordeuropæiske høst er blevet en lille almindelig høst i varierende kvaliteter. Den danske høst tegner til at have en størrelse på cirka 8,2 mio. tons korn og rapsfrø.

Landene på Balkan: Ungarn, Rumænien og Bulgarien har overrasket positivt og specielt Rumænien og Bulgarien, der tilsammen har høstet 18 mio. tons hvede, mod 11 mio. tons sidste år. Ukraine har også overrasket positivt på hvede.

Nu er det majshøsten, der står for døren, og det forventes at det regnfulde vejr i august har været gunstigt for majs i hele Centraleuropa. Imidlertid bliver sideeffekten en forsinket høst, som for Polens vedkommende drejer sig om 3-4 uger.

Sidste års majshøst, har været en speciel sæson fordi høsten løbende blev nedjusteret, og dermed har priserne i store dele af sæsonen ligget højere end hvede - Også i de store importlande. Det gør de fortsat, men klart at mange forbrugere håber på en normal prisudvikling, hvor majs i importlandene tager konkurrencen op mod hvede.

På dette tidspunkt kan man ikke undgå at kigge mod USA, der producerer mere 30 procent af verdens majs. Det Nordvestlige hjørne af Midtvesten har sammen med store dele af Canada været historisk tørt, hvilket majsproduktionen i det område lider under. Derimod har vækstbetingelserne i resten af Midtvesten være gode. Det store spørgsmål i de kommende 6-7 uger bliver om forventninger til majshøsten bliver indfriet.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering Sojaskrå – uge 25/26

Af Christian Dam Olesen, DLG Råvarer

Vi befinder os dybt inde i det amerikanske vejrmarked, hvor det mere eller mindre er de daglige vejropdateringer, der bestemmer udfaldet af markedet. Den overordnede konklusion er, at forholdene generelt set er gode indtil videre. Derudover har vi set faldende priser på CBOT, og vi oplever, at fondene har solgt hele deres netto-indkøbt position på sojaskrå. 
Men da vi befinder os i et vejrmarked, kan dette ændres i løbet af et splitsekund. Derfor går vi ind i en periode, hvor vi forudser relativt høj risiko og volatilitet i sojamarkedet.

I USA ligger det store fokus på det tilsåede areal, og det vejr som påvirker afgrøderne. Dermed betyder markedets fokus, at vi befinder os i et klassisk vejrmarked. 
Vejret i USA har generelt været relativt favorabelt for tilsåningen og afgrødernes udvikling i løbet af maj og juni måned. Det skal dog pointeres, at der er tørke i den nordlige del af Plains-regionen, der omfatter staterne North Dakota, South Dakota, Minnesota, Nebraska og Iowa. Derudover rapporteres der om lokale oversvømmelser i Delta-regionen, hvor der er få afgrøder. Dernæst er forholdene favorable for afgrøderne i Midtvesten, hvor de store sojaarealer også ligger. 

Vejrudsigterne tegner stadig relativt gode med nedbør til afgrøderne i de kommende to uger, hvilket overordnet set skaber gode betingelser for sojaafgrødernes udvikling i USA. Det pointeres, at vejrudsigterne tegner store mængder af nedbør til Midtvesten, mens nedbøren er mere begrænset til North Dakota. Men vi befinder os i et vejrmarked, så situationen og vejrudsigterne kan ændre sig på et splitsekund.

Det seneste kinesiske opkøb af sojabønner til afvikling af ny høst holder hånden under markedet på sojabønner. 

USDA's kvartalsrapport

Markedet ser frem mod USDA’s kvartalsrapport med risiko og nervøsitet, da denne kvartalsrapport oftest bringer yderligere volatilitet til markedet. I denne kvartalsrapport, som USDA offentliggør d. 30. juni, giver USDA et estimat på de amerikanske lagre af sojabønner samt det endelig tilsåede arealer. I denne sammenhæng er der blandt de private analysebureauer ikke enighed om arealet bliver opskrevet eller nedskrevet i forhold til USDA seneste estimat af det tilsåede areal på 87,6 millioner acres. Dermed ser vi dette som et trendsættende event. 

På gammelhøst i USA kan det berettes, at det amerikanske crush er faldet lidt tilbage, og dermed kan vi se en situation, hvor det amerikanske overgangslager opskrives i løbet af sommeren. Samtidig ser vi, at de amerikanske præmier på sojaskrå viser faldende tendenser.  Det betyder, at USA bliver mere konkurrencedygtige på sojaskrå til eksport samtidig med, at de sydamerikanske præmier viser stigende tendenser. 

Der kommer ikke mange nyheder ud af Sydamerika i disse dage, da markedets fokus ligger hos USA. Det kan dog berettes, at de sydamerikanske præmier på sojaskrå er steget meget markant hen over den seneste periode, hvor vi har set faldende priser på CBOT. Det er dog også negative sydamerikanske crush-marginer og manglende salg fra det sydamerikanske landbrug, der gør, at de sydamerikanske crushere ikke er villige til at sælge på nuværende niveauer. Derfor hæver de præmierne. 

Det kinesiske crush viser stadig faldende tendenser grundet negative crush-marginer, faldende marginer i svinesektoren samt en stigning i lagre af sojabønner i Kina. Der rapporteres også, at der ligger flere skibe i de kinesiske havne, som afventer at blive losset. Det kinesiske forbrug af sojabønner er dårligt dækket grundet ovenstående faktorer. Det estimeres, at det kinesiske forbrug er 65 % i august og 10-30 % i perioden september-november. Spørgsmålet er dermed, om Kina intensiverer deres opkøb inden for den kommende periode. Seneste har vi set lidt aktivitet i det amerikanske marked. 

I det europæiske marked fik vi dårlige nyheder i denne uge. Der blev rapporteret om et større udbrud af afrikansk svinepest i Polen. Udbruddene er rapporteret fra Lodz-regionen, der har store produktioner af svin. Dette giver dybe panderynker omkring situationen i Europa fremadrettet.

Der er mange faktorer, der spiller ind på prisens udvikling på nuværende tidspunkt. Umiddelbart peger de fleste fundamentaler for svagt faldende priser. Vi skal dog huske, at vi befinder os i det amerikanske vejrmarked, og dermed kan situationen ændres hurtigt. Vi forventer dermed fortsat volatile markeder, hvor sojaskrå fortsat vil være den svage del i komplekset. Vejrudsigterne samt den kinesiske aktivitet vil give markedet retning.

 
Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”