Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Marken / Afgrøder / Markedsorientering
26. maj 2023

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Du kan også læse vores daglige kommentarer om markedet her 

Kornkommentaren - weekendudgaven - 26. maj 2023

Af: DLG Korngruppen 

 

MATIF & CBOT:

Den sidste uge har været blandet med skiftevis plusser og minusser, hvor gammel høst er lidt fastere i forhold til ny høst. Hos CBOT er det særligt den gode økonomi i ethanolindustrien, der giver efterspørgsel af majs, men farmerne har haft travlt med markarbejdet og har ikke været aktive på salgssiden. Noteringerne for majs på december er samlet steget med 35 $c (bushel ca 6%) den den 18. maj.

Europa har gennem den sidste uges tid konsolideret sig på niveauet. Fugleinfluenza spøger og skaber bekymring for forbruget, specielt for majs.

Kornkorridoren

Efter et fuldt stop i dagene omkring udløb/forlængelse af kornkorridoren, løber eksporten igen ud fra Ukraine.

Rusland/Kina

I denne uge har landene haft forhandlinger i Beijing. Ifølge kilder er der fortsat knaster - primært om phytosanitære dokumenter, inden samhandlen på korn kan øges. Det drejer sig om samarbejdet og investeringer. Allerede i 2022 blev de første aftaler underskrevet og eksporten af russisk korn til Kina nåede 14.000 ts hvede og 78.000 ts byg, men er ikke kommet videre.

Argentina

Landet er økonomiske meget udfordret og det smitter af på den allerede svage valuta. Der er nu planer om et valutaprogram for eksport af majs i lighed med ”soja dollar” programmet.

Vejret/Høsten

Generet er vækstbetingelserne gunstige i Europa, men for de kommende dage begynder varme og tørt vejr at brede sig i det centrale Europa og mod øst.

   
Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering soja - uge 52

Af Graham Cross, trader

Det Fysiske Marked

Den amerikanske produktion af soja er nu i hus, med blandede udbytter i landet afhængig af hvor meget nedbør de forskellige områder fik i løbet af vækstsæsonen. USDA estimerer, at det gennemsnitlige udbytte i landet var cirka 50,2 bushels per acre, som er cirka 3% mindre end sidste års udbytte, som også var ramt af tørke i vækstsæsonen (især i den vestlige del af majsbæltet). USDA estimerer en produktion på 4.346 millioner bushels, i forhold til 4.465 millioner bushels sidste år. Produktionen var ramt af tørke i juni, juli og august måned, og dermed var den endelige produktion skuffende i forhold til de store forventninger i starten af året.

USDA estimerer, at USDAs sojabønneeksport lander på cirka 100 millioner bushels mindre end sidste år.

Sydamerikanske landmænd begyndte at så sojabønner i oktober måned i den nordlige del af Brasilien, og selvom såningen var marginalt forsinket på grund af store mængder nedbør, gik den tidlige vækstsæson uden de store problemer. Siden november måned, har landet oplevet næsten perfekte forhold, især i den nordlige del af landet, med gode mængder nedbør og normale temperaturer. USDA forventer stadig en rekordstor produktion i Brasilien på 152 millioner tons, som er cirka 20% større end sidste år.

I Argentina har historien været lidt anderledes. USDA estimeret først, at landmænd i Argentina vil producere cirka 51 millioner tons sojabønner i den kommende høst, som også er cirka 20% større end sidste års produktion. Såningen har dog været påvirket af tørke. I torsdags udmeldte Buenos Aries Grain Exchange (Argentinas version af CBOT-børsen), at landmænd i Argentina var cirka 72% færdig med at så, hvilket er noget mindre end samme tid sidste år. Sojadyrkende arealer i Argentina har fået cirka 50% af normal nedbør i løbet af de sidste 60 dage, og selvom der har været nedbør i løbet af de sidste uger, er det forventet at landet fortsat vil opleve tørt vejr i de næste to uger. USDA estimerer nu, at landmænd i landet vil producere cirka 49,5 millioner tons i år. Markedet har i den sidste måneds tid været enormt bekymret over produktionen i landet, hvilket har gjort Argentina til en af de drivende faktorer i markedet i den sidste måneds tid.

På efterspørgselssiden, er der mere optimisme end der var for seks måneder siden, især hvis man kigger mod verdens største forbruger af sojabønner, Kina. Kina har været enormt ramt af deres stramme COVID-politik, hvilket har medført en svagere økonomi og faldende efterspørgsel. I den sidste måned, har der været en markant ændring i Kinas politik, hvor mange restriktioner er fjernet. Selvom smittetrykket i landet en enormt højt er markedet meget optimistisk over den kinesiske efterspørgsel i det kommende år. USDA estimerer at Kina vil importere cirka 98 millioner tons sojabønner i år, i forhold til sidste års 91,57 millioner tons.

CBOT

Vi har oplevet et meget volatil marked på børsen i Chicago i den sidste måneds tid.

Den relativ rolig periode i november skyldes, at der var få fundamentale ændringer som sket i denne periode. Den Amerikanske høst var i hus, såningen i Sydamerika gik mere eller mindre som planlagt, og der var få ændringer i forsyningssituationen.

Da vi kom frem til december måned, var det mere tydeligt, at tørken i Argentina ville påvirke både såningen og produktionen i landet, og det har smittet af i markedet. I løbet af cirka 10 dage i begyndelsen af december steg markedet fra cirka 410 USD/stn til 460 USD/stn. Efter en uge med konsolidering omkring juletid, har vi igen oplevet enorm styrke i sojaskråmarkedet, grundet de dårlige vejrudsigter i den kommende periode. Markedet i fredags (30/12/2022) lukkede på et kontrakthøjtpunkt på marts terminen på 471,00 USD/stn.

 

 
Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps - uge 52

Af Morten Møller, trader i DLG

 

Rapsstatus og udsigt

Rapshøsten 2022 vil blive husket som en nem, tør høst med gode udbytter og en kvalitet i top. Rapsprisen har siden høsten været faldende og udfordres af en global stor og god høst. Det vurderes, at den europæiske rapshøst ender på +/- 19,6 mio. tons mod et 5-års gennemsnit på 17,5 mio. tons. Tilsvarende har den Canadiske høst været god og blev cirka 5 % større end 5-års gennemsnittet. Og 30 % større end sidste år, som dog var udfordret af tørke. Den australske rapshøst har også været rigtig god, selvom der i begyndelsen var bekymringer om udbytter og kvaliteten, da de østlige områder blev ramt af kraftige oversvømmelser.

Krigen i Ukraine påvirker også rapsforsyningen i Europa, da man har prioriteret at eksportere denne højværdiafgrøde. De omkringliggende europæiske lande oversvømmes derfor af relativt billige ukrainske rapsfrø. Danske landmand var rettidige og dygtige, da de solgte en stor del af høsten i vinteren og forsommeren. Mange europæiske landmænd lod sig rive med af de høje priser og fik ikke solgt – de har stadig varer liggende, som endnu ikke er solgt.

Disse faktorer gør, at tilgængeligheden af frø er stor på markedet, og dette sætter sig i priserne. Det er købers marked for tiden, og dette sætter sig også i de fysiske priser – især på gammel høst, hvor oliemøllernes præmier har været faldende hele efteråret.

Selvom priserne har været faldende, er de stadig historisk høje. Det kommer også til udtryk ved, at europæiske landmænd har tilsået et stort rapsareal for høst 2023, som forventes at være 5 % større sammenlignet med arealet i 2022.

Priserne på vegetabilske olier har også været under pres, da den kinesiske Covid-19 lockdown, rentestigninger og en potentiel forestående recession lægger en kraftig dæmper på forbruget. Selvom Kina nu har lempet på restriktionerne, medfører dette en stor Covid-19 spredning blandt befolkningen, som endnu ikke har opnået flokimmunitet. Det forventes at vare flere måneder, før smittespredningen begynder at falde, og de begynder at komme tilbage til en mere normal dagligdag.

 

Forventning

Begrænset efterspørgsel, store høstlagre og et på nuværende tidspunkt stort høstareal til 2023 påvirker markedet. Det forventes, at den store europæiske beholdning af rapsfrø vil betyde, at der vil blive overført rapsfrø fra høst 2022 med over til høst 2023. Vi tror, markedet for nuværende har stabiliseret sig, men udelukker ikke yderligere nedadgående korrektioner, da landbruget i flere lande endnu ikke har solgt hele 2022-høsten. En genåbning af den kinesiske økonomi og en forbedret forbrugeroptimisme skal til for at skubbe prisen på rapsfrø opad igen.


Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”