Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Marken / Afgrøder / Markedsorientering
2. december 2022

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Kornkommentaren - 2. december 2022

Af: DLG Korngruppen 

Børserne

 

I går lukkede børserne svagere, da de ikke kunne bekræfte prisstigningerne fra i onsdags. Dette var delvist forårsaget af skuffende eksportsalgstal ud af USA. Sidste uge eksporterede landet 162.500 tons hvede, hvor forventningerne var op til 625.000 tons. Mens det akkumulerede salg er på 9,49 mio. tons mod sidste års 9,8 mio tons i 2021 ved samme tid, fortsætter eksporten ud af USA i mindre grad. Nogle interessenter forventer dog, at salget skal intensiveres for at nå deres samlede forventede mængde på 13,45 mio. tons. MATIF-hveden slutter igen på det laveste niveau siden medio juli og var presset af euroen, der havde sit højeste niveau i fem måneder.

Fysiske markeder & omverdenen

Siden d. 24 november sidste uge faldt hveden -2,50 EUR på marts terminen og majsen faldt lidt mere –5,25 EUR på marts’23 terminen. CBOT-hvede faldt hele -30,50 cents på marts’23 og majsen faldt tillige-5,75cents på marts’23 terminen.

Mens markedsinteressenterne var årvågne for udviklingen ved Sortehavet, var markederne mest drevet af fondenes aktivitet på CBOT. Derudover er der fortsat fokus på den Sydamerikanske høst, herunder vejrbetingelserne for Argentina, som stadig er ekstremt tørt med hedebølger lige nu, og med nedbør under normalen. Det har medført store tab af hvedeproduktionen. Modsat er Australien ramt af kraftig nedbør i det sydøstlige del af landet, hvor størstedelen af hvedeproduktionen finder sted. Men nedbøren har ikke påvirket udbyttet – tværtimod melder de om rekordstor hvedehøst – dog er kvaliteten ramt.

Der er fortsat god efterspørgsel efter bl.a. hvede. Algeriet købte 450.000 tons hvede, og Tyrkiet købte 455.000 tons fra lande omkring Sortehavet. Algeriet er normalt den største importør af europæisk hvede, og det er derfor ikke normalt, at så store mængder kommer fra Sortehavet. En stærkere euro hjælper desuden heller ikke på konkurrenceevnen for EU-lande på den internationale scene. Omvendt er dollaren faldet, men har ikke bidraget til større eksport ud af USA – som nævnt var sidste uges salgstal skuffende og signifikant under det forventede.

Uroen i Kina har været økonomisk skidt for landet, og nedlukningerne som følge af Covid-19 udbrud betyder faldene forbrug og efterspørgsel efter varer, hvilket også har præget markederne, og i særdeleshed oliepriserne, som har været svingende. OPEC-landene skal mødes i weekenden, hvor der er en forventning om, at man vil nedjustere produktionen for at opretholde oliepriserne.

  

 

Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering soja - uge 34

Af Graham Cross, trader

I august måned har markedet hidtil fokuseret på sojabønneforsyningen især ift. til den kommende produktion i USA. September-terminen lukkede på kontraktens højdepunkt d. 12. august med 464 USD per stn. Niveauet var til sammenligning 400 USD per stn i slut juni. Den markante stigning skete, fordi det tørre vejr i Midtvesten gjorde markedet bekymret for den kommende amerikanske produktion. Derudover blev den makroøkonomiske situation i Argentina forværret. Markedet frygtede derfor, at landmænd ville være tilbageholdende med deres sojabønner.

I den sidste uge flyttede markedets fokus på efterspørgsel. Den største historie kommer fra Kina, hvor de kinesiske myndighederne i sidste uge valgte ikke at hæve deres finansrater. Markedet tog det som et tegn på, at den makroøkonomiske situation i landet fortsat er påvirket af tidligere COVID-nedlukninger. Markedet frygter derfor, at efterspørgslen på forskellige råvarer i Kina bliver mindre end forventet, og markedet faldt som reaktion på dette. Energipriser og inflation i Europa er også fortsat i fokus, især blandt de lokale markeder i Nordeuropa.

Den anden faktor, som pressede markedet sidste uge, var en markant forbedring i det amerikanske vejr, og især i den vestlige del af majsbæltet. Fra midt juli til start august var den vestlige del af bæltet meget tør, og vejrprognoser forventede ikke regn. Derfor frygtede markedet, at udbyttet i området blev mindre end forventet. 

D. 21. august viste prognoser dog gode mængder nedbør og kølige temperaturer i mange dele af majsbæltet. Selvom tilstandsrapporten sidste uge viste forværring af landets vejrforhold med nedbør, skabte dette optimisme på markedet ift. udbytte på grund af udsigten til regn. 

Vejrudsigten:
Det tørre og varmere vejr vil komme tilbage til majsbæltet de kommende to uger. Det kan dog være, at markedet ikke er så bekymret over disse udsigter, da mange områder afslutter ’pod-fill’ fasen.

 
Ansvarsfraskrivelse 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps - uge 29

Af Jens Briand Thomsen, trader i DLG

Rapskomplekset

Så er vi for alvor i høstmarkedet, hvor høsten er godt i gang i den sydlige del af Europa. Matif har ligget nogenlunde ”stabilt” i den sidste uge af juni og de 2 første uger af juli efter den kraftige korrektion, vi så, tilbage i uge 25. Dette gav støtte til crush-marginerne, som havde manglet længe pga. den stramme forsyning på frø på gammel høst. Frygten for en energikrise i Europa og den kraftigt stigende inflation med juni-tal på over 9% i USA har i løbet af de sidste par uger drevet EUR/USD ned og nåede kort at handle omkring 1,0 den 14. juli. Hvilket var med til at give support til de europæiske varer.

De sidste par uger har vi oplevet ekstreme temperaturer i Europa med hedebølge flere steder. I Sydeuropa er høsten i fuld gang, og der rapporteres om gode udbytter i Frankrig, som er med til at lægge et pres på Matif i disse dage. Den ekstreme varme og mindre nedbør presser også vandstanden i de floder og kanaler, hvor mange varer fragtes til og fra oliemøllerne og giver derfor en logistisk udfordring her på kort sigt, som mindsker efterspørgslen efter frø og udbuddet af skrå/kager og olie.

På de længere terminer var markedet drevet af frygt for, om North stream gasledningen ville blive fyldt med gas fra Rusland igen. Da den har været lukket i 10 dage frem til 21. juli pga. vedligehold. Dette ville være en hård omgang for energiforsyningen, og markedet indkalkulerede mangel på energi, eller i hvert fald højere energiomkostninger på specielt vinterterminerne. Hvilket pressede frøpriserne og gav støtte til skrå/kage og oliepriserne. Det gik dog ikke så galt, og der flyder gas i ledningen igen. Dog meldes der om kun 40% af den normale forsyning.

Forventning

Markedet er fortsat volatilt, da der i øjeblikket er påvirkninger og risiko på både udbuds- og efterspørgsels siden. Vi tror fortsat på, at rapsfrø er åben for yderligere korrektioner, da landbruget i flere lande ikke har solgt høsten endnu. Samt vejret her under høsten er afgørende for kvalitet og logistik. Efterspørgslen følger energi og Crude olie.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”