Handelsbetingelser for DLG

Udover nedenstående handelsbetingelser for dlg.dk, henviser vi til DLG's generelle handelsbetingelser.

1. Afgivelse af ordre

Som erhvervskunde hos DLG har du mulighed for at handle via DLG's Kundeportal.
Når du har afgivet en varebestilling via DLG Kundeportal, vil vores system automatisk registrere ordren, hvorefter det af Ordrehistorikken på kundeportalen fremgår, hvilke produkter som er bestilt.

DLG har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

2. Personpolitik

Som kunde i DLG er kunden ikke tvunget til at registrere sig på www.dlg.dk. De registrerede oplysninger opbevares sikkert og transmitteres af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende i krypteret form. www.dlg.dk videresender og/ eller sælger ikke personoplysninger til tredjepart. 

Ordrer, der endnu ikke er effektueret af DLG ved afsendelse af de bestilte varer, kan annulleres ved at kontakte vores kundecenter på mail: dlgkundecenter@dlg.dk.

Er varerne afsendt af DLG, har kunden mulighed for at fortryde købet. Se punkt 6.

3. Priser

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og eksklusiv moms. 

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, eksklusiv ikke brofaste øer, og ikke Grønland og Færøerne. 

Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

4. Betaling

Betaling for bestilte varer sker ved brug af DLG kundekonto.

5. Forsendelse og levering

DLG bestræber sig på at afsende ordren inden for 1-3 hverdage efter at vi har modtaget din bestilling.

Derudover er det muligt at tilvælge dag-til-dag levering ved bestilling inden kl. 14.00. Disse ordre pålægges en fragtomkostning på 225 kr.

Med mindre andet aftales, vil kunden være berettiget til at hæve købet, hvis kunden ikke har modtaget de bestilte varer senest 14 dage efter, at kunden har afgivet bestilling.

Modtagekontrol

Køber skal straks efter levering kontrollere følgesedlens indhold og foretage kontrol af den leverede vare.

Paller kan pga. smittefare ikke returneres til DLG, og betragtes som engangspaller.

dlg.dk leverer kun til brofaste øer i Danmark.

6. Fortrydelses- og returret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor kunden har modtaget varen. For at afgøre om kunden vil udnytte fortrydelsesretten, har kunden lov til at afprøve varen, men varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da kunden modtog den.

Kunden kan returnere en vare ved at: 

  • afvise modtagelse af varen
  • sende varen retur til dlg.dk ved at kontakte os på mail: dlgkundecenter@dlg.dk
  • og vedhæfte faktura som bevis på købet. 

Kunden afholder selv udgiften for returnering af varer, hvor der ikke er aftalt afhentning med DLG.

Varens pris tilbagebetales til kunden, når DLG har modtaget vare retur.

Afvigelser:

Loppe - og flåtmidler kan ikke byttes eller returneres (heller ikke uåbnede pakninger). Dette skyldes loven om salg af lægemidler, som medfører, at alt loppemiddel, der sendes retur, skal destrueres for at forhindre videresalg. Du kan få flere oplysninger ved at kigge på www.laegemiddelstyrelsen.dk eller ringe til dem på telefon 44 88 95 95.

7. Reklamationsret

I overensstemmelse med købelovens regler ydes kunden som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager kunden en fejl eller mangel ved en købt vare, skal kunden snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte DLG og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundecenter eller ved henvendelse i en af vores butikker.

Lider varen af en fejl eller mangel, vil DLG søge at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for DLG.

Ved levering af sækkevarer tager chaufføren billeder ved levering. Disse billeder anvendes ved eventuelle skader eller dialog omkring placering.

Med mindre andet er aftalt, ydes erhvervsdrivende alene 12 måneders reklamationsret, idet reklamation skal ske straks efter en fejl eller mangel er konstateret. Erhvervsdrivende har pligt til at foretage en undersøgelse af den købte vare, straks efter modtagelse af varen.

8. Forbehold og ansvarsfraskrivelse

DLG tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

9. Erstatningsansvar

DLG er erstatningsansvarlig for skade eller tab, som følge af mangler ved leverede produkter og produktskade forårsaget af en defekt ved det leverede produkt. Såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra DLGs side.

Det er en betingelse for DLGs erstatningsansvar, at køber nøje har fulgt DLGs og/eller producentens anvisninger.

DLG er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab, der udspringer af rådgivning ydet af DLG, der ikke har direkte faktuel og tidsmæssig sammenhæng med salg af produkter til køber.

DLG er ikke erstatningsansvarlig for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

DLG s erstatningsansvar som følge af en leverance kan ikke overstige DKK 5 mio.

I det omfang, hvori DLG måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde DLG skadesløs for sådan skade eller tab, som DLG efter det ovennævnte ikke er erstatningsansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod DLG eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part herom.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med ufravigelig lovgivning eller såfremt DLG har forårsaget skaden eller tabet med forsæt eller grov uagtsomhed.