Bestillingsliste

Tilføjet til bestillingslisten

DLG Planteværn

 

 

 

DLG Planteværnshåndbog

På disse sider kan du finde vores anbefalede løsninger til aktuelle planteværnsopgaver i landbruget.
Siderne erstatter den tidligere trykte DLG Planteværnshåndbog, hvilket gør det muligt for os at holde informationerne løbende ajour.

 

Desuden kan du finde generel information om

•    Beskyttelsesforanstaltninger
•    Bekæmpelsesmiddelautorisation
•    Blanding af produkter
•    Sprøjtejournaler
•    Tom emballage og kemikalierester

 

Ved tvivlsspørgsmål kan du altid kontakte en af vores konsulenter for yderligere informationer.


Generelt om anbefalinger
Som grundlag for valg af løsning og middel ligger forsøgsresultater og undersøgelser, der er sammenholdt med økonomien og relateret til nettoresultatet.

Anbefalingerne i sprøjteplanerne er baseret på en lang række forhold som f.eks. optimale sprøjtebetingelser og rigtig sprøjteteknik, der skal være opfyldt, for at resultatet i marken bliver tilfredsstillende.

Derfor skal du altid sammenholde de vejledende doseringer med situationen i den enkelte mark og justere efter disse forhold.

Ansvarsfraskrivelse
På grund af de vidt forskellige forhold midlerne kan komme til anvendelse under, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte eller indirekte skader.

Ligeledes sker der løbende ændringer i planteværnsmidlernes godkendelse, og det er derfor meget vigtigt, at du læser midlernes etiketter grundigt før brug.