Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Marken / Afgrøder / Markedsorientering
4. oktober 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering Sojaskrå – uge 39/40

Af Christian Dam Olesen, DLG Råvarer

Høsten er i godt i gang i USA, og tilsåningen er startet i Brasilien. Generelt befinder vi os i et marked, hvor de fleste fundamentaler peger i en nedadgående retning, og der er flere markedsmekanismer, som påvirker situationen markant. 

USDA offentliggjorde, i forbindelse med september måneds kvartalsrapport, deres seneste bud på produktionen af sojabønner i USA på høståret 2020/21 samt overgangslageret fra denne sæson. Her blev markedet overrasket, da USDA opskrev både produktionen og overgangslageret. Dermed er det en realitet, at forsyningssituationen i det netop overståede høstår ikke var så stram som først antaget. Dette blev også afspejlet i det fysiske marked hen mod slutningen af høståret i august måned, hvor vi ikke så markant stigende fysiske priser. Årsagerne til det større overgangslager er til dels den større produktion, mindre crush og mindre eksport. 

Det betyder også, at indgangslageret til det indeværende høstår er større, og forsyningssituationen er ej heller så stram længere. Desuden er høsten i fuld gang i USA, og vejrudsigterne tillader, at de amerikanske landmænd kan fortsætte høstarbejdet.

Det rapporteres om bedre end forventet udbytter i USA, og markedet forventer end større produktion end USDA’s seneste estimat på 4.374 millioner bushels. 

Påvirkning fra orkanen Ida

Det fysiske marked i USA har dog været præget af andre ting, hvor især orkanen Idas hærgen påvirkede den amerikanske eksport markant. Her blev eksportterminalerne i den mexicanske golf sat ud af drift, hvilket betød, at USA ikke kunne eksportere sojabønner og sojaskrå fra dette område. Det førte til faldende priser på CBOT, da der var flere varer internt i USA, mens det betød højere FOB-præmier til eksport. Havneterminalerne er begyndt at fungere igen, og det fysiske marked for eksport er langsomt begyndt at falde tilbage igen. 

Den amerikanske eksport af sojabønner og sojaskrå er dermed ikke kommet godt fra start i denne sæson, hvilket påvirker markedet markant. Eksportørerne er efterhånden ivrige efter yderligere forretning. Paradoksalt, er den amerikanske lineup særdeles stor på baggrund af ødelæggelserne efter orkanen Ida. Dermed er sælgere interesseret i at sælge sojabønner og sojaskrå til afskibning i november og frem. 

Derudover forventes det, at de amerikanske crushere vil crushe sojabønner for fuld kapacitet i de kommende måneder grundet gode crush-marginer samt store beholdninger af sojabønner fra den igangværende høst. Det betyder et større udbud af sojaskrå, mens der ikke er store tegn på stigende efterspørgsel internt i USA på kort sigt. 

’Den perfekte storm’

Det fysiske marked i Sydamerika blev også påvirket af USA’s manglende evne til at eksportere sojabønner og sojaskrå, hvilket betød, at købere så mod Brasilien og Argentina. Samtidigt meldte Indien sig ind i markedet som køber af sojaskrå i Sydamerika grundet mangel af sojaskrå internt i Indien. Dermed så vi ’den perfekte storm’ i det fysiske marked, da udbuddet var lavere og efterspørgslen var højere. Det fik præmierne til at stige markant. 

De sydamerikanske FOB-præmier er dog begyndt at falde tilbage, da købere trak sig fra markedet grundet de høje præmier. Dermed er de sydamerikanske eksportører i gang med at tiltrække flere købere ved at sænke deres salgspriser i form af præmier. Men ovenstående situation har dog gjort, at vi ser ind i en situation i Sydamerika, hvor overgangsbeholdningerne med sojabønner er mindre end tidligere estimeret. 

Derudover er tilsåningen startet i de større stater i Brasilien. Der har i lang tid været bekymringer om tørre forhold i Brasilien, men vandindholdet i jorden har indtil videre vist sig at være tilstrækkeligt. Vejrudsigterne tegner stadig mindre nedbør end normalen, men der kommer nok nedbør til, at tilsåningen fortsætter. Det er derudover markedets forventning, at det brasilianske landbrug vil tilså alle sine arealer grundet gode afregningspriser på sojabønnerne.

’La Niña’ spøger

I Argentina er tilsåningen endnu ikke startet, og den vil starte i løbet af den næste måned. På nuværende tidspunkt er vejret favorabelt, men vejrfænomenet ’La Niña’ spøger i baggrunden. Dette vejrfænomen vil betyde tørt vejr i Argentina, hvilket vil påvirke udbytterne markant. Indtil videre er der stor sandsynlighed for, at ’La Niña’ udspiller sig i år. 

I landbruget i Argentina er der en generel utilfredshed med den argentinske regering. Landbruget mener, at regeringen ikke er pro landbruget, da de indfører diverse eksportskatter mv. Dermed er der stadig større risiko for, at vi kommer til at opleve endnu en sæson, hvor landbruget ikke sælger deres sojabønner. 

I begyndelsen af oktober begynder fejringen af ’Golden week’ i Kina, og markedet regner derfor ikke med den store kinesiske aktivitet som følge heraf. Kina har ikke været meget aktive i markedet i det hele taget, og det forventes, at Kina mangler at afdække sit forbrug i november, december og januar. 

I Kina lukkes der også fabrikker grundet mangel på energi, hvilket også har indflydelse på crush-industrien. Dermed er det kinesiske crush lavere, og prisen på sojaskrå er stigende grundet mindre udbud. Det rapporteres dog også, at efterspørgslen er faldende grundet en faldende bestand af svin i Kina. Det er i denne sammenhæng også stadig markedets opfattelse, at afrikansk svinepest stadig er et problem i Kina. 

I Europa er situationen nærmest ikke anderledes, hvor større markeder også har været ramt af afrikansk svinepest. Derudover er noteringen på kød faldet så markant, at flere købere af sojaskrå har trukket i håndbremsen. 

Det står klart, at det er flere forskellige mekanismer i markedet, der peger på faldende priser. Men det er også værd at bemærke, at nogle af de ovenstående punkter kan udvikle sig til at blive nyheder, der trækker prisen i en opadgående retning. Det er eksempelvis situationen i Argentina samt vejrfænomenet ’La Niña’. 

På kort sigt forventer vi et sivende marked. Markedet fokuserer på de nuværende fundamentaler, som trækker markedet i en nedadgående retning. Man skal dog følge tilsåningen og vejrudsigterne i Brasilien tæt.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering raps – den 14. september 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Ugen lukkede i fredags i forbindelse med USDA-WASDE-rapporten for september måned. Midt på ugen var Matif November21 terminen på sit højeste niveau (582 EUR), hvilket gav incitament til profittagning torsdag. Samme med presset fra sojabønner og vegetabilske olier førte det til et fald på mere en 10 euro.

Fredag lukkede neutralt efter USDA-rapporten blev offentliggjort klokken 18.00 dansk tid. Hvor den canadiske produktion blev nedskrevet (-2 mio. tons) og førte til laveste overgangsbeholdning siden 2003/2004. Den lavere produktion var allerede indregnet i prissætningen og har derfor ikke givet nogen reaktion. 

Vi oplever god efterspørgsel på olien, hvilket giver incitament til at holde produktionen høj og sammen med korrektionen på frøene bedre crush marginer. Rapsoliens forhold til andre olier er igen stigende, hvor solsikke- og sojaoliepriserne falder i takt med positive forventninger til produktionen og svagere efterspørgsel. 

Situationen i Europa vedr. rapsfrø

Udbud-/efterspørgselssituationen i EU er på rapsfrø uændret på trods af lavere udbytter i Nordeuropa som suppleres af bedre udbytter end forventet i Sydeuropa. Det efterlader os dog stadig med et stort importbehov som skal udfyldes af frø fra Ukraine, Australien, hvor planteforholdende ser favorable ud, og høsten først skal i gang om et par måneder.

Canada var forventet at skulle bidrage med en betydelig mængde frø til Europa, men har oplevet store tap pga. tørke tidligere på året, hvilket har fjernet eksportpotentialet. EU efterlades derfor med udsigt til, at alle tilgængelige frø skal bruges inden næste høst, og crushen nedjusteres til den tilgængelige mængde frø. Prisnegativ påvirkning til rapsfrøene skal derfor komme fra efterspørgselssiden eller korrelerende produkter. 

Til ny høst giver priserne landmændene incitament til at så større arealer med rapsfrø. Men den sene høst samt varmt og tørt vejr har været en udfordring. I Nordeuropa er etableringen af raps færdig, og der estimeres 5-10 % større areal end sidste år. Dog er nogle arealer sået sent og har behov for en periode med varme og nedbør for at blive klar til vinteren. 

Trenden er fortsat stigende på Rapsfrø, og forholdet mellem gammel og ny høst er +75 euro. 

Palmeolien faldt fredag efter de malaysiske slutlagre opjusteres. Inden har reduceret deres import afgifter på vegetabilske olier. 

Forventning

Vi afviser ikke korrektioner på kortsigt, men forventer fortsat stigende priser på længere sigt.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering korn - 3. august 2021

Markedsorientering september 2021 v. senior trader, Niels Vesterlund

Det meste af kornhøsten i Europa er nu kommet i hus. Det har været en blandet høst både i udbytter og kvaliteter - hovedsageligt på grund af vedvarende regn, der dækkede det nordlige Europa i det meste af august.

I først omgang var det udfordrende for dem, der skulle høste i marken. Senere har det været udfordrende for eksporten, hvor det viste sig at årets kvalitet, imod forventningerne, ikke matchede de sædvanlige kvaliteter direkte fra markerne.

Primo september ser det ud til at både den danske og den nordeuropæiske høst er blevet en lille almindelig høst i varierende kvaliteter. Den danske høst tegner til at have en størrelse på cirka 8,2 mio. tons korn og rapsfrø.

Landene på Balkan: Ungarn, Rumænien og Bulgarien har overrasket positivt og specielt Rumænien og Bulgarien, der tilsammen har høstet 18 mio. tons hvede, mod 11 mio. tons sidste år. Ukraine har også overrasket positivt på hvede.

Nu er det majshøsten, der står for døren, og det forventes at det regnfulde vejr i august har været gunstigt for majs i hele Centraleuropa. Imidlertid bliver sideeffekten en forsinket høst, som for Polens vedkommende drejer sig om 3-4 uger.

Sidste års majshøst, har været en speciel sæson fordi høsten løbende blev nedjusteret, og dermed har priserne i store dele af sæsonen ligget højere end hvede - Også i de store importlande. Det gør de fortsat, men klart at mange forbrugere håber på en normal prisudvikling, hvor majs i importlandene tager konkurrencen op mod hvede.

På dette tidspunkt kan man ikke undgå at kigge mod USA, der producerer mere 30 procent af verdens majs. Det Nordvestlige hjørne af Midtvesten har sammen med store dele af Canada været historisk tørt, hvilket majsproduktionen i det område lider under. Derimod har vækstbetingelserne i resten af Midtvesten være gode. Det store spørgsmål i de kommende 6-7 uger bliver om forventninger til majshøsten bliver indfriet.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”