Kontakt os
Energy & Retail / Retail / Forsikringer / Landbo- eller landbrugskunde

Høst gode forsikringsfordele

Som landbo- eller landbrugskunde hos DLG & Tryg, bliver du forsikret hos Tryg og betaler gennem DLG. Du får samtidig en række attraktive fordele.
Tryg har løsninger til stort set alle behov inden for både landbrug, landbo og privat. Vi kan derfor tilbyde dig forsikringer, som favner hele din bedrift bl.a. driftsbygninger med udstyr, maskiner og redskaber, jordbesiddelser og besætning samt ansvarsforsikring ved evt. skade overfor 3. mand.


1. Dødsulykkeforsikring
Du modtager desuden en dødsulykkeforsikring, som er gældende for dig og evt. ægtefælle/samlever og dækker i tilfælde af død ved ulykke. Dækningssummen udgør 500.000 kr.

2. Årsrejseforsikring (verden)
Med en årsrejseforsikring kan du trygt rejse ud i hele verden, også i Danmark. Årsrejseforsikringen dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Du er også dækket, hvis du uforskyldt kommer for sent til flyet eller mister din baggage, når du kommer frem til feriemålet.  

3. Mulighed for bonus via TryghedsGruppen
Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus. Den forventede bonus vil typisk være 5-8 % af den samlede årlige pris for de forsikringer, du har hos Tryg. Det er forsikringstageren, der får udbetalt bonus. Dvs. den person, som har indgået forsikringsaftalen med Tryg og ikke eventuelle medforsikrede. 

4. Opkrævning via DLG
Du forsikres hos Tryg under de normale forsikringsbetingelser og kontakten til dit lokale servicecenter er uændret. Den eneste forskel for dig er, at du betaler for dine forsikringer via DLG og får nogle ekstra fordele. 

5. Deltagelse i DLG & Trygs forsikringsordning
Som landbo- og landbrugskunder får du også adgang til flere konceptfordele, som fx:

• Tryg ID - adgang til rådgivning og hjælp ved identitetstyveri

• Tryg i Livet - sundheds- og krisehotline

• Børneulykkesforsikring - medforsikring af børn til de fylder 1 år

• Psykologisk krisehjælp - ved akut psykisk krise i privatlivet

• Én selvrisiko pr. skade - hvis en skade rammer flere af de forsikringer på 665-policen, der indgår i Tryg Landbo

• Billigere bilforsikring som førstegangsbilejer

Du kan desuden tilkøbe en række særlige fordele:

  • Tryg Backup (online backup) - sikrer dine værdifulde billeder og filer til en favorabel pris
  • Udvidet Tryg Vejhjælp med rabat - indeholder bl.a. skift af sommer- og vinterhjul
  • Fejl- og Uheldsforsikring - sikrer dig mod dagligdagens uheld, der kan ramme dine private ting.  

Kritisk sygdomsforsikring ophørt pr. 01.01.2019
Efter endt efteranmeldelsesperiode på 6 måneder er forsikringen nu ikke længere aktuel for kunder indtegnet under DLG-aftalen hos Tryg. Vi arbejder imidlertid på at finde et alternativ til den Kritiske Sygdomsforsikring som fordel for vores forsikringskunder.

Kontakt os og få et godt tilbud
Du kan hurtigt og nemt tilmelde dig DLG & Trygs fælles forsikringsordning og sikre dig de attraktive DLG fordele. Kontakt os, så sørger vi for, at du bliver tilmeldt, og du får et godt tilbud. 

Læs mere om de enkelte forsikringer og vilkår på www.tryg.dk/landbrug. Her kan du også bestille en opringning, hvis du ønsker at blive kontaktet. 

Relevante links