Kontakt os
Vi har et bredt udvalg af foder til ænder, gæs, fasankyllinger og fuglevildt.
Foder / Fjerkræ / Ænder, gæs & vildtfoder

Ænder, gæs og vildtfoder

Vi har et omfattende fodersortiment til slagteænder, slagtegæs, fasankyllinger og vildtfugle.
Vores fjerkræfoder til produktion af slagteænder og slagtegæs omfatter:
 • Rød And til æglæggende ænder
 • Gul And til ællinger og gæslinger i alderen 0-2 uger
 • Grøn And til ænder i alderen 2-7 uger og til gæs fra 2 uger indtil slagtning, gerne suppleret med hel hvede og grøntfoder.

Vi tilpasser løbende vores foderblandinger til vildtfugle i forhold til kendte normer og behov for vildtfugle. I vores udvikling af fjerkræfoderet lægger vi stor vægt på de tilbagemeldinger, vi får fra danske vildtopdrættere. 

Vores fjerkræfoder til produktion af vildtfugle omfatter:
 • Fasan Æglægning til fasaner i æglægningsperioden
 • Fasan Super Start til fasankyllinger i alderen 0-2 uger
 • Fasan Startfoder til fasankyllinger indtil 6 ugers alderen
 • Fasan Voksefoder fra 6 ugers alderen
 • Andefoder til vildtænder 

Derudover tilbyder vi tre fasanfoderblandinger med coccidiostatet Lasalocid, der er et forebyggende middel mod parasitsygdommen coccidiose:

 • Hunt Superstart Cocc. til fasankyllinger i alderen 0-2 uger
 • Hunt Startfoder Cocc. til fasankyllinger indtil 6 ugers alderen
 • Hunt Voksefoder Cocc. fra 6 ugers alderen

Fasan Æglægning og Hunt fasanserien fås både i løsvare og 500 kg storsæk. Du skal påregne tre ugers leveringstid, når du bestiller storsække. Læs mere om fasanfoder her

Vildtfoder og vildfugle

Husk at købe foder til vildtfugle. Fodring af vildtet skal starte, når vinteren nærmer sig, så dyrene gradvist vænner sig til vildtfoderet. Husk, hvis du vælger at vinterfodre vildtet, skal du fortsætte med det hele vinteren. Land & Fritid har et stort udvalg af foderblandinger i sække til vildtet. Se mere på www.landogfritid.dk