Kontakt os
Kvægfoder - få de mest optimale næringsstoffer i din kraftfoderblanding til den bedste pris
Foder / Kvæg / Kvægfoder

Kvægfoder - få mest værdi for pengene

Med en stærk faglig optimering af vores kvægfoder sikrer vi, at du altid bliver tilbudt de mest optimale næringsstoffer i din kraftfoderblanding til den mest fordelagtige pris.
Vores tilgang er ikke nødvendigvis at producere det billigste kvægkraftfoder, men derimod altid at fokusere på at optimere dit samlede dækningsbidrag og vælge de kvægkraftfoderblandinger, som giver dig mest værdi for pengene. Hele DLG’s produktion af kvægfoder er bygget op om et stærkt kvalitets- og kontrolsystem, der sikrer høj kvalitet – ISO 22000. Det giver os et detaljeret kendskab til råvarerne, der optimeres ind i kvægrecepterne og giver mulighed for kontinuerligt at sikre kvaliteten af kvægfoderet på fabrikkerne. Læs nedenfor om:

Klik her for at komme til kundeportalen

Non-GM kvægfoderblandinger

DLG’s konventionelle non-GM (ikke-genmodificeret) kvægsortiment består af kraftfoderblandinger, der lever op til Arlas krav til mælkeproduktion baseret på non-GM. Læs om non-GM. Læs også tidligere DLG kvægnyhed: DLG dedikerer særlig produktionslinje til non-GM


Kvægfoder til grundrationen

Kraftfoderet til grundrationen skal, i samspil med grovfoder samt andet foder af egen avl og en evt. robotblanding, supplere og afbalancere den totale ration. Man kan sige, at kvægblandinger til grundrationen skal udfylde de huller, der er i rationen, når du har vurderet de øvrige foderinput. Kvægsortimentet af blandinger til grundrationen skal derfor favne bredt. 

Bredt kraftfodersortiment til grundrationen

DLG har et bredt kraftfodersortiment til grundrationen. Det består af – Cibomix-kvægfoderblandinger og Cibo-kvægfoderblandinger – og alle kvægblandinger leveres i to fysiske strukturer – Ekspandat og Piller
 • Cibomix er kraftfoderblandinger til grundrationen med en alsidig råvaresammensætning med fokus på gode råvarer og et stabilt næringsstofindhold, der giver en robust kvægfodring af den højtydende malkeko. Det sikrer grundlaget for en høj mælkeydelse på det mest optimale økonomiske niveau. 
 • Cibo (råvareblandinger) er en kraftfoderblanding sammensat af få råvarer. Det er derfor et stabilt og sikkert alternativ til råvarer, da du sikrer dig mod de næringsstofvariationer og evt. salmonellaforurening, der er risiko for ved at købe rene råvarer.
I grundrationen på kvægfoderbordet er der stigende fokus på, at køerne ikke må selektere efter kraftfoderdelene. Derfor tilbyder vi alle kvægfoderblandinger til grundrationen som ekspandat. Du får dit kraftfoder leveret i granulat. Derfor er ekspandat det optimale valg i kvægbesætninger, der ønsker at minimere sortering i grundrationen og i kvægbesætninger, der fodrer efter kvægkonceptet ’kompakt fuldfoder’. Læs mere om kvægfoder ekspandat

Få disse fordele med ekspandat kvægfoder:

 • Optimal opblanding af dit kraftfoder
 • Garanti på næringsstoffer
 • Er varmebehandlet
 • Ingen afblanding
 • Ingen råvareklumper
 • Ingen melstøv
 • Let at håndtere
 • Ved kompakt kvægfuldfoder – ingen langvarig iblødsætning af piller og deraf risiko for varmedannelse

Robotter og automater

Det vigtigste for en kvægfoder-robotblanding er at: 
 • Være et lokkemiddel til at få koen til at gå ind i malkerobotten, så koen malkes det optimale antal gange i døgnet.
 • Supplere grundrationen med næringsstoffer i forhold til ydelsen hos den enkelte ko.
Du opnår kun øget mælkeproduktion med robotmalkning, hvis kvægfoderet er velsmagende og af høj kvalitet. Det vil også reducere tiden, der bruges på at genne køerne til robotterne. Kraftfoder til robotter skal altså ikke primært være finjusteret mht. næringsstoffer, men kan i lige så høj grad betragtes som et ”lokkemiddel”, der skal øge koens besøg i de automatiske malkestalde.

KomKo: Splinternyt kvægfodersortiment til robotter

KomKo og Superlac: To prima kvægfodersortiment til robotter og automater, bygget på nyeste viden fra ind- og udland. Kvægfoderet KomKo og Superlac har fokus på ekstra god smag og høj pillekvalitet.
KomKo-kvægfoderblandinger er baseret på nyeste ernæringsdata, og forskningsresultater. Derudover har erfaringer fra mælkeproducenterne spillet en væsentlig rolle i udviklingen af KomKo, idet der er gennemført en serie tests hos mælkeproducenter, hvor kvægfoderet KomKo vist sig at øge søgningen til malkerobotten betydeligt. KomKo-kvægfoderblandingerne findes:
 • med megen stivelse
 • med en høj andel af cellevægge
 • med mere neutrale i forhold til grundrationen

Læs mere om vores KomKo-kvægfodersortiment, og en række landmænd, der har prøvet den nye robotfoderblanding.
Superlac-kvægfoderblandinger er skabt i samarbejde med det Hollandske forskningscenter – Schothorst Feed Research (SFR), og bygger således på hollandsk forskning samt den store erfaring man har i hollandsk mælkeproduktion. SFR er et uafhængig forskning og rådgivning institut indenfor husdyrernæring, som har til formål at støtte foderstofbranchen med viden inden for ernæring og sundhed af husdyr. SFR har en høj faglig ekspertise i form af en vidensstab fra mange forskellige nationaliteter, og de fysiske faciliteter består af kontorer, laboratorier, samt flere eksperimentelle staldafsnit. KomKo og Superlac er nyskabende kvægrobotfoder, og DLG har investeret i ny teknologi på fabrikkerne for at styrke pillens struktur, der bevarer den gode smag i kvægfoderet. 

Foderblandinger til nykælvere og goldkøer

Der er penge i at øge fokus på goldkøer og nykælvere, og selv ved hurtig restitution afleder sygdom og mistrivsel i tidlig laktation normalt en permanent ydelsesnedgang i hele laktationsperioden. Derfor har vi et sortiment af kvægfoder, der er tilpasset perioder af malkekoens liv, hvor det kan betale sig med ekstra tiltag. Vores kvægfoder kaldes Easy og er designet til at løse en række specifikke udfordringer. Vi har indarbejdet den nyeste forskning om de faser af malkekoen laktationscyklus, der specielt påvirkes af fodringen, og som kan være særligt kritiske for koens totalydelse. Easy kvægsortimenter består af følgende kvægblandinger:

Easy X Plus non-GM til goldkøer (både til konventionelle og non-GM besætninger): Easy X Plus non-GM støtter op om overgangen til ny laktation og indeholder bl.a.:
 
 • X-zelite, der er et af de mest effektive og veldokumenterede midler til at reducere klinisk og subklinisk mælkefeber.
 • Vombeskyttet metionin, der støtter sundhed i transitionsperioden, samt mælkeydelsen efter kælvning. Forskning viser at tildeling af ekstra metionin i de sidste uger op til kælvning giver meget positive resultater på ydelsen i den følgende laktation.
 • Gode proteiner, i en mængde, der støtter det rette næringsstofoptag i den sidste del af goldperioden.

Blandingen tildeles i de sidste 14 dage før forventet kælvning.

Med Easy X Plus sættes koen i den absolut bedste position til at kunne yde optimalt i den efterfølgende laktation.

Easy X Plus opbygget af de samme typer ingredienser og giver samme smagsindtryk som Easy Boost. Derved lettes overgangen i den kritiske periode lige efter kælvning, hvor ædelysten er hæmmet. 

 
Læs mere om virkningen af x-zelit: www.x-zelit.com
 
Easy Boost kvægfodersortiment (til nykælvere): Kvægforsøg viser, at et AAT-Boost (Aminosyre Absorberet i Tarmen) i de første 30 dage af laktationen kan hæve ydelsen med 5-7 kg EKM hos ældre køer. Der er også indikationer på, at det øger den generelle sundhed og reducerer de klassiske stofskifterelaterede nykælversygdomme. Kvægfoderet Easy Boost er videreudviklet på grundlag af disse kvægforsøg og indeholder, ud over et højt AAT-indhold, også vombeskyttet methionin og lysin, der giver en optimal aminosyresammensætning, og cholin klorid for en bedre sundhed og opstart af nykælveren.
 
Læs mere om kvægfoderblandingen Easy Boost
 
Kontakt din lokale DLG-konsulent
Læs mere om kvæg
DLG øger sin økologiske produktion markant
19. juni 2018
DLG øger sin økologiske produktion markant
Læs Mere
Varmestress hos malkekøer
16. maj 2018
Varmestress hos malkekøer
Læs Mere
Grundlag for høj mælkeydelse: Sigteprofil på ekspandaten sikrer ensartet kvalitet
15. maj 2018
Grundlag for høj mælkeydelse: Sigteprofil på ekspandaten sikrer ensartet kvalitet
Læs Mere
Forebyg varme i fuldfoder ved ensilering af grovfoder
15. maj 2018
Forebyg varme i fuldfoder ved ensilering af grovfoder
Læs Mere
Nyt grovfoder i stakken = ny foderplan i kvægstalden = ny afstemt mineral- og kraftfoderblanding i laden
15. november 2017
Nyt grovfoder i stakken = ny foderplan i kvægstalden = ny afstemt mineral- og kraftfoderblanding i laden
Læs Mere
Optimal beskyttelse under ekstreme vejrforhold
5. oktober 2017
Optimal beskyttelse under ekstreme vejrforhold
Læs Mere
Hvordan får du flest netto-foderenheder i din ensileringsstak?
1. september 2017
Hvordan får du flest netto-foderenheder i din ensileringsstak?
Læs Mere
Kvægfoder - beskyt dit fuldfoder i varmt og fugtigt vejr
30. august 2017
Kvægfoder - beskyt dit fuldfoder i varmt og fugtigt vejr
Læs Mere
Sodex R gør fodringen stabil, billig og nem
16. august 2017
Sodex R gør fodringen stabil, billig og nem
Læs Mere
Sodex R giver gevinst på mælkeydelsen
16. august 2017
Sodex R giver gevinst på mælkeydelsen
Læs Mere
Kvægnyhedsbrev
Vi sender fire gange om året vores kvægnyhedsbrev ud med artikler om de nyeste tendenser til inspiration i din kvægbesætning. Modtag vores nyhedsbreve ved at tilmelde dig på DLG's Kundeportal.