Kontakt os
Kvægfoder - få de mest optimale næringsstoffer i din kraftfoderblanding til den bedste pris
Foder / Kvæg / Kvægfoder

Kvægfoder - få mest værdi for pengene

Med en stærk faglig optimering af vores kvægfoder sikrer vi, at du altid bliver tilbudt de mest optimale næringsstoffer i din kraftfoderblanding til den mest fordelagtige pris.
Vores tilgang er ikke nødvendigvis at producere det billigste kvægkraftfoder, men derimod altid at fokusere på at optimere dit samlede dækningsbidrag og vælge de kvægkraftfoderblandinger, som giver dig mest værdi for pengene. Hele DLG’s produktion af kvægfoder er bygget op om et stærkt kvalitets- og kontrolsystem, der sikrer høj kvægfoderkvalitet – ISO 22000. Det giver os et detaljeret kendskab til råvarerne, der optimeres ind i kvægrecepterne og giver mulighed for kontinuerligt at sikre kvaliteten af kvægfoderet på fabrikkerne. Læs nedenfor om:
 • Non-GM kvægfoderblandinger
 • Kvægfoderblandinger til grundrationen
 • Kvægfoderblandinger til robotter og automater
 • Kvægfoderblandinger til nykælvere og goldkøer
Vidste du at…
De danske malkekøer er de mest klimavenlige på verdensplan og ligger med en gennemsnitsydelse på 10.000 kg mælk også i top 3, når det drejer sig om mælkeydelse. Men målsætningen for mælkeydelse og indtjening er højere, og her er stabilitet og viden om kvægfodring en af grundpillerne for fremadrettet at sikre en lønsom og konkurrencedygtig mælkeproduktion i Danmark. Her spiller optimeret kvægfoder en afgørende rolle.

Non-GM kvægfoderblandinger

DLG’s konventionelle non-GM (ikke-genmodificeret) kvægsortiment består af kraftfoderblandinger, der lever op til Arlas krav til mælkeproduktion baseret på non-GM. Læs om non-GM kvægfoder. Læs også tidligere DLG kvægnyhed: DLG dedikerer særlig produktionslinje til non-GM kvægfoder


Kvægfoder til grundrationen

Kraftfoderet til grundrationen skal, i samspil med kvægfoder af egen avl og en evt. robotblanding, supplere og afbalancere den totale ration. Kvægblandinger til grundrationen skal udfylde de huller, der er i rationen, når du har vurderet foderindput fra egen avl af grovfoder, kraftfoder og evt. indkøbt robotblanding. Kvægsortimentet af blandinger til grundrationen skal derfor favne bredt.  

I grundrationen på kvægfoderbordet er der stigende fokus på, at køerne ikke må selektere efter kraftfoderdelene. Derfor tilbyder vi alle kvægfoderblandinger til grundrationen som ekspandat. Du får dit kraftfoder leveret i granulat. Derfor er ekspandat det optimale valg i kvægbesætninger, der ønsker at minimere sortering i grundrationen og i kvægbesætninger, der fodrer efter kvægkonceptet ’kompakt fuldfoder’. Læs mere om kvægfoder ekspandat

Kvægfoder: Bredt kraftfodersortiment til grundrationen

DLG har et bredt kraftfodersortiment til grundrationen. Det består af to produktlinjer – Cibomix-kvægfoderblandinger og Cibo-kvægfoderblandinger – og alle kvægblandinger leveres i to fysiske strukturer – Ekspandat og Piller
 • Cibomix-kvægfoderblandinger er kraftfoderblandinger til grundrationen med en alsidig råvaresammensætning med fokus på gode råvarer og et stabilt næringsstofindhold, der giver en robust kvægfodring af den højtydende malkeko. Det sikrer grundlaget for en høj mælkeydelse på det mest optimale økonomiske niveau. 
 • Cibo-kvægfoderblandinger (råvareblandinger) er en kraftfoderblanding sammensat af få råvarer. Det er derfor et stabilt og sikkert alternativ til råvarer, da du sikrer dig mod de næringsstofvariationer og evt. salmonellaforurening, der er risiko for ved at købe rene råvarer. 

Få disse fordele med ekspandat kvægfoder:

 • Optimal opblanding af dit kraftfoder
 • Garanti på næringsstoffer
 • Er varmebehandlet
 • Ingen afblanding
 • Ingen råvareklumper
 • Ingen melstøv
 • Let at håndtere
 • Ved kompakt kvægfuldfoder – ingen langvarig iblødsætning af piller og deraf risiko for varmedannelse

Robotter og automater - kvægfoder

Det vigtigste for en kvægfoder-robotblanding er at: 
 • Være et lokkemiddel til at få koen til at gå ind i malkerobotten, så koen malkes det optimale antal gange i døgnet.
 • Supplere grundrationen med næringsstoffer i forhold til ydelsen hos den enkelte ko.
Du opnår kun øget mælkeproduktion med robotmalkning, hvis kvægfoderet er velsmagende og af høj kvalitet. Det vil også reducere tiden, der bruges på at genne køerne til robotterne. Kraftfoder til robotter skal altså ikke primært være finjusteret mht. næringsstoffer, men kan i lige så høj grad betragtes som et ”lokkemiddel”, der skal øge koens besøg i de automatiske malkestalde. 

KomKo: Splinternyt kvægfodersortiment til robotter

KomKo-kvægfoderblandinger bruger de nyeste ernæringsdata, forskningsresultater og grundige analyser og tests af de endelige kvægfoderblandinger. Derudover har erfaringer fra mælkeproducenterne spillet en væsentlig rolle.

KomKo Gyllingnæs

Kvægfoderet KomKo har fokus på ekstra god smag og høj pillekvalitet. I en serie tests hos mælkeproducenter har kvægfoderet KomKo vist sig at øge søgningen til malkerobotten betydeligt. Det reducerer arbejdsbyrden og er samtidig med den rette grundfoderration en vigtig komponent til højere ydelse i kvægbesætningen. KomKo er et nyskabende kvægrobotfoder, og DLG har investeret i ny teknologi på fabrikkerne for at styrke pillens struktur, der bevarer den gode smag i kvægfoderet. KomKo er et hit hos køerne, og kvægfodersortimentet består af i alt 13 kvægfoderblandinger fordelt på tre forskellige typer kraftfoder:
 • Kvægfoderblandinger med megen stivelse.
 • Kvægfoderblandinger med en høj andel af cellevægge.
 • Produktionskvægfoderblandinger, der er mere neutrale i forhold til grundrationen.
Læs mere om vores KomKo-kvægfodersortiment, og en række landmænd, der har prøvet den nye robotfoderblanding Desuden tilbyder DLG stadig de velkendte linjer af kvægkraftfoder til robotter og automater:
 • Lakto-kvægfodersortimentet: Lakto-kvægfoderblandinger er velsmagende robotfoder med en høj andel af stivelse. Det giver god mulighed for at differentiere energitildelingen efter den enkelte kos ydelsesniveau.
 • Asimo-kvægfodersortimentet: Asimo-kvægfoderblandinger er velsmagende robotfoder med et højt indhold af letfordøjelige cellevægsstoffer og lav på stivelse. Kvægfoderblandingen sikrer dermed optimal vomsundhed – også ved høje kraftfodertildelinger i robot eller automat.

Foderblandinger til nykælvere og goldkøer

Der er penge i at øge fokus på goldkøer og nykælvere, og selv ved hurtig restitution afleder sygdom og mistrivsel i tidlig laktation normalt en permanent ydelsesnedgang i hele laktationsperioden. Derfor har vi et sortiment af kvægfoder, der er tilpasset perioder af malkekoens liv, hvor det kan betale sig med ekstra tiltag. Vores kvægfoder kaldes Easy og er designet til at løse en række specifikke udfordringer. Vi har indarbejdet den nyeste forskning om de faser af malkekoen laktationscyklus, der specielt påvirkes af fodringen, og som kan være særligt kritiske for koens totalydelse. Easy kvægsortimenter består af følgende kvægblandinger:
 • Easy X kvægfodersortiment (til goldkøer): Indeholder 25% x-zelite, der er et af de mest effektive og veldokumenterede midler til at reducere forekomsten af klinisk og subklinisk mælkefeber. Ved at tildele x-zelit gennem en kraftfoderblanding, kan ædelysten til produktet øges. 
Læs mere om virkningen af x-zelit: www.x-zelit.com
Læs også om: x-Zelit under Forskning & Udvikling
 • Easy Boost kvægfodersortiment (til nykælvere): Kvægforsøg viser, at et AAT-Boost (Aminosyre Absorberet i Tarmen) i de første 30 dage af laktationen kan hæve ydelsen med 5-7 kg EKM hos ældre køer. Der er også indikationer på, at det øger den generelle sundhed og reducerer de klassiske stofskifterelaterede nykælversygdomme. Kvægfoderet Easy Boost er videreudviklet på grundlag af disse kvægforsøg og indeholder, ud over et højt AAT-indhold, også vombeskyttet methionin og lysin, der giver en optimal aminosyresammensætning, og cholin klorid for en bedre sundhed og opstart af nykælveren.
Læs artiklerne:
Nye resultater fra Aarhus Universitet med Easy Boost
Easy Boost indgår i førsøg på Aarhus Universitet
Læs mere om kvægfoderblandingen Easy Boost
Kvæg
Kvæg
Læs nyheder om kvægfoder
Velsmagende robotfoder virker som en magnet på dine køer
18. april 2017
Velsmagende robotfoder virker som en magnet på dine køer
Læs Mere
Ensileringsmidler øger nettoudbytte og proteinindhold
10. april 2017
Ensileringsmidler øger nettoudbytte og proteinindhold
Læs Mere
X-Zelit øger kalciumniveauet ved kælvning
7. april 2017
X-Zelit øger kalciumniveauet ved kælvning
Læs Mere
Nøglen til en vellykket laktationsperiode ligger i tiden omkring kælvning
7. april 2017
Nøglen til en vellykket laktationsperiode ligger i tiden omkring kælvning
Læs Mere
Øg proteintildelingen til nykælvere med Easy Boost
7. april 2017
Øg proteintildelingen til nykælvere med Easy Boost
Læs Mere
En stabil næringsstofsammensætning giver en stabil mælkeydelse
24. januar 2017
En stabil næringsstofsammensætning giver en stabil mælkeydelse
Læs Mere
Nye grundrationsblandinger kvæg: Cibo og CiboMix
20. januar 2017
Nye grundrationsblandinger kvæg: Cibo og CiboMix
Læs Mere
Alle DLG kvægkonsulenter er nu certificeret
7. december 2016
Alle DLG kvægkonsulenter er nu certificeret
Læs Mere
Majsgluten foderkilde til AAT-forsyning
7. december 2016
Majsgluten foderkilde til AAT-forsyning
Læs Mere
Nye resultater fra Aarhus Universitet med Easy Boost
6. december 2016
Nye resultater fra Aarhus Universitet med Easy Boost
Læs Mere
Kvægnyhedsbrev
Vi sender fire gange om året vores kvægnyhedsbrev ud med artikler om de nyeste tendenser til inspiration i din kvægbesætning. Modtag vores nyhedsbreve ved at tilmelde dig på DLG's Kundeportal.