Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
6. januar 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering korn - den 6. januar 2021

Af Niels Vesterlund, trader DLG

Halvvejs i høståret

I Danmark er vi nogenlunde midtvejs mellem den sidste og den kommende høst. Prismæssigt har de seneste måneder udviklet sig mere positivt end mange kornproducenter havde turde håbe på. Med udgangen af december måned er priserne stabiliseret på sæsonens højeste.

De kommende måneder tegner volatile og vil sikkert fortsætte ud på foråret, der er fortsat forskellige fænomener i verdensmarkedet, som skal finde sine afklaringer.

Allerførst er BREXIT en realitet og heldigvis med en handelsaftale. Det bliver i de nærmeste vintermåneder særligt afgørende for hvede fra Østersøen, herunder dansk hvede, idet UK fortsat i denne sæson skønnes at have importbehov for yderligere 1-2 mio. tons hvede. UK’s hvedehøst i 2020 blev cirka 6 mio. tons mindre end året før.

Ruslands planlagte indførelse af eksportafgift på hvede har primært til formål at sænke de indenlandske priser. Afgiften er på $ 30 pr. ton, og er reelt forskellen mellem gammel og ny høst. Den nye pris vil landmændene antageligt sælge til - bare ikke med det samme. De lavere indenlandske priser i Rusland må forventes at smitte af på andre kornarter som byg og majs, som dermed kan blive frigjort til eksport.

Australien er tæt på at være indhøstet med mængder, der kommer op imod rekordhøsten i 2016. Landets korneksport løber allerede med fuld kapacitetsudnyttelse i havnene - foreløbigt frem til udgangen af april. Eksporten af landets store høst kommer til at strække sig over længere tid. Det samme kommer til at gælde for Canadas også meget store hvedehøst.

Sydamerika kommer i fokus de næste 3-5 måneder. Det har været tørt i den nordlige og centrale del af Brasilien, men i skrivende stund er man nogenlunde tilfredse med nedbøren i områder med majs som single afgrøde. Det springende punkt bliver, når der skal sås majs efter soja om 1-2 måneder. I det sydlige Brasilien og i Argentina har det været tørt, og det ser ud til at forsætte de næste par uger. Hvede og byg er tæt på indhøstet, mens majssåning er i gang. Den halter lidt bagefter både sidste år og gennemsnittet for de sidste 3 år. Plantetilstanden i Argentina er langt fra imponerende.

Det sidste af de store fænomener for kornmarkedet i de kommende måneder er Kina og deres ageren internationalt. I de sidste mange år har Kina givet verden indtryk af store beholdninger af korn (hvede og majs i største omgang), og USDA har i sine prognoser indarbejdet de officielle kinesiske tal i sine balancer. Der er formodentligt ikke længere nogen, der tror på de kinesiske mængder, men hvad er de så? Det man kan forholde sig til er, at landets købsinteresse for byg, hvede og majs fortsat er stort og stigende. Senest har det i nytåret været fremme, at den kinesiske regering ønsker/planlægger at øge iblandingen af ethanol til 10 % i alt benzin. Hvilket vil afføde import af både ethanol og majs. Den animalske produktion i Kina er igen stigende efter det store kollaps i forbindelse med svinepest. Det tegner til, at Kineserne vil holde deres aftale med Trump og hans administration om at købe store mængder landbrugsvarer i USA. På længere sigt kan Kina blive dominerende kornimportør på verdensmarkedet, samme tendens som vi har set på soja de sidste 25 år. Over nytåret oplyste Xinhua News, at Kina hvert år mister 35 mio. tons korn i logistikken som lagring-, transport- og forarbejdningsledet.

Da vi i maj 2020 fik den første prognose for verdens kornproduktion i høsten 2020, var der udsigt til en kornhøst på i alt 2.250 mio. tons og en overgangsbeholdning 684 mio. tons. I december er både produktionstal og beholdninger skrumpet, se tal i nedenstående tabel, men kornhøsten 2020 er stadig verdensrekord.

 
 
 Mio. tons Skønnet i maj  Skønnet i december  Ændring
       
 Korn i alt:  
 
 Produktion  2.250 2.221 -29
 Overgangsbeholdning  684  635  -49
       
 Hvede:      
 Produktion  768  774  +6
 Overgangsbeholdning  310 317 +7
       
 Majs:      
 Produktion  1.187 1.144  -43
 Overgangsbeholdning  340 289 -51

 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering rapsfrø - den 20. november 2020

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Raps-komplekset:
I den forgangne uge nåede rapsolien det højeste niveau i syv år, hvor de største måneder er blevet handlet til over 900 EUR ud af hollandske oliemøller.

Drivere på markedet i øjeblikket:

  • Stigende sojabønner på Chicagobørsen på grund af usikkerhed omkring det Sydamerikanske vejr.
  • Stigende priser på den Kinesiske børs på grund af udsigt til stor efterspørgsel på råvarer.
  • Ankomster af importeret rapsfrø til Europa er bagud i forhold til sidste år og dette års forventninger. 

Dette har også givet support til rapsfrøene hvor specielt gammel høst er steget og forholdet mellem Maj21 og August21 på Matif næsten er fordoblet i løbet af november måned. 
De stigende priser på rapsfrø har aktiveret salget fra de europæiske landmænd. Samtidig har nogle oliemøller meldt om nedlukning i løbet af foråret, hvilket giver flere frø på det europæiske marked. 

Vegetabilsk olie:
COVID-19 restriktioner driller høsten på palmeolie, hvor det er svært at skaffe arbejdskraft på grund af rejseforbud, det giver faldende produktion. Samtidig ser eksporten ud til at være uændret på trods af COVID-19, hvilket giver faldende lagre og dermed stigende priser. 

De Sydamerikanske farmere synes ikke umildbart begejstret for prisniveauet på sojabønnerne og afventer derfor højere priser. Dog skal en vigtig faktor nævnes som en generel risiko på de vegetabilske olier, hvor Fondens positioner giver stor salgspower og risikoen stiger jo tættere vi kommer på månedsskifte/årsskiftet.

Solsikkeolieproduktionen forventes at falde med op mod 15% i Rusland og Ukraine og har sammen med en stram logistiksituation i Europa, ført til store prisstigninger. 

Energi:
Nyheder omkring COVID-19 vaccine giver positivitet på markedet på længere sigt, og gav derfor stigende priser på råolie i starten af november. I øjeblikket venter man på nyheder fra OPEC i forhold til, hvordan de forventer at kontrollere produktionen fremadrettet. 

På kortere sigt har biodieselpriserne i Europa og Asien ikke fulgt med stigningerne på de vegetabilske olier på grund af vigende efterspørgsel som skyldes COVID-19. 

Forventning:
Udover en forventning om høj voilatiltet og allerede høje priser, stabil råolie, tror vi ikke markedet er færdig med at stige. På kortere sigt ser vi dog øget risiko for korrektioner, men på længere sigt er vi fortsat i en stigende trend. Fysisk er rapsolie og skrå tæt, og ser ud til at ville fortsætte sådan med mindre Kina stopper med at købe. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”