Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
16. maj 2019

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

 

Markedsorientering korn den 15. maj 2019 

Af prokurist I. Rolf Pedersen

Få den bedste aftale med DLG om raps

USDA 
Sidste USDA-rapport indeholdt en del overraskelser. Prognosen inkluderede første prognose for høsten 2019/20, og det var her overraskelserne lå. 

Den globale hvedeproduktion i 2019/20 ventes at stige med 46 mio. tons og slutlagre ditto med 18 mio. tons. Produktionsstigningen ventes primært at komme fra EU, Rusland og Australien.
Den globale majsproduktion i 2019/20 ventes at stige med 15 mio. tons, hvorimod slutlagrene ventes at falde med 11 mio. tons.

Seneste prisudvikling
Kornpriserne faldt omgående markant efter frigivelsen af rapporten fredag aften i sidste uge, og mandag bød på yderlige prisfald. Sent mandag aften vendte stemningen dog brat på Chicagobørsen og ”lillebror” Matif fulgte straks i hælende på USA. Vejret overtog den gule førertrøje og fejede fredagens USDA-rapport til side. Fondene, som længe har ligget short i både hvede og majs, fik kolde fødder og startede sent mandag aften en større tilbagekøbsbølge. Siden har markedet været på vej nordpå.

Vejret
Generelt er så- og vækstbetingelserne på den nordlige halvkugle favorable med en enkelt undtagelse. Denne undtagelse er nu i den gule førertrøje, op markedet er yderlige på vej opad i skrivende stund. USA har længe været plaget af for meget nedbør, som i betydelig grad har forsinket såningen af majs. Status lige nu er at kun 31% af det planlagte areal er tilsået mod snittet på fem år på 67%. Det optimale såtidspunkt for majs i USA er omkring den 10. maj, og såning efter dette tidspunkt forringer udbyttepotentialet. Efter månedsskiftet maj til juni vil der i USA blive gjort alvorlige overvejelser om at stoppe majssåningen og i stedet gå over til sojabønner.

Handelskrigen mellem USA og Kina raser med uformindsket styrke
Seneste udspil fra præsident Trump i fredags er at lægge told på import af forskellige kinesiske varer på 525 mia. US $ svarende til 3.500 mia. danske kroner. Kina svarede prompte igen i mandags med lignende tiltag. Næste møde er fastsat til G20 mødet i Japan den 28.-29. juni, så showet kører videre. Spørgsmålet er måske hvor interesserede Kina i virkeligheden er, i at få en snarlig aftale i hus. Den afrikanske svinepest, som hærger i Kina, har nemlig kraftigt reduceret deres importbehov for sojabønner til svinefoder. 

Udsigterne
Vi er midt i et vejrmarkeds og en storpolitisk handelskrig. Bundlinjen i den nuværende situation er for os at se, at der trods alt er udsigt til en god og stor kornproduktion i 2019 med dertilhørende begrænsede muligheder for store prisudsving.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

DLG Markedsorientering korn 29. april 2019

Af rapshandler Jens Briand Thomsen, DLG 

Rapsmarkedet er afventende, udbuddet holdes tilbage, da de Europæiske landmænd fortsat afventer højere priser. Dårlige crush margins for oliemøllerne giver svagere efterspørgsel. På trods af dette har vi set en svag stigning i prisen de sidste to uger, pga. en styrket dollar og stigende tørkerisiko i Europa.

Vejrudsigten melder om skift i vejret og mulighed for lokal nedbør de næste par uger, som vil være afgørende. Også tørt i Australien, hvor såningen så småt er ved at komme i gang. Dog viser vejrudsigten nedbør i den kommende tid. I Ukraine meldes der om godt vejr og gode planteforhold. 

Canadiske statCan kom i denne uge med estimater for arealer til kommende sæson, hvor de canadiske farmere forventer at erstatte 6,6% af Canolaarealet med hvede eller majs pga. Kinas importstop af Canola. Det påvirker ikke Europa direkte, men indirekte i form af, at Kina må formodes at skulle importere fra anden oprindelse, hvor Ukraine og Australien er oplagte, men samtidig importmarked for Europa. 

Korrelerende markeder
Fundamentalt ingen ændringer på Palmeolie, fortsat stor produktion og stigende efterspørgsel. Vi har de sidste to uger set faldende priser på Sojaolie, som følge af fondenes øgede short position.

Ikke rigtig nogen nyheder fra forholdet mellem USA og Kina, der er aftalt et møde i Beijing i denne uge, hvor forhandlere vil mødes endnu en gang. Argentina har høstet 50% af Sojabønne-arealet med fornuftige udbytter og godt vejr. Fortsat problemer med vejret i USA, som forsinker Majs såningen, hvilket bør betyde øgede sojaarealer. 

Råolie
Markedet ser i øjeblikket udbuddet for svagt pga. usikkerhed i Nigeria, Libyen og Venezuela. Samt USA’s melding om at stramme sanktionerne mod Iran. På trods af dette er der fortsat stigende Amerikanske lagre.

Valuta
Stærk amerikansk økonomi, mens fremtiden er uklar i Europa pga. udskydelsen af Brexit til oktober. 

Forventning
På gammelhøst er vi fortsat neutrale. 
På ny høst er der fortsat potentiale for stigende priser, men som beskrevet ovenfor er efterspørgsel lav pga. dårlige crush margins, hvilket kan presse prisen på rapsfrø, specielt hvis Canada-Kina forholdet forbedres. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering rapsfrø den  9. april 2019 

Af rapshandler Jens Briand Thomsen 

Få den bedste aftale med DLG om raps

Markedsnyheder
Fortsat stille på Rapsfrø og Rapsolie, hvor markedet afventer nyheder som kan give anledning til prisudvikling. De Europæiske Landmænd er tilbageholdende med at sælge deres rapsfrø, da der er en forventning om at se højere priser. Der er i øjeblikket solgt rekord lave mængder på ny høst, og dette kan give anledning til et pres, når mængderne skal prissættes. Derudover er der fortsat usikkerhed i forholdet mellem Kina og Canada, samt hvor Kina vil dække deres forbrug i stedet for den canadiske Canola. Vejret er godt i øjeblikket, og afgrøderne har sat godt gang i væksten oven på vinteren. Der meldes om tørke i det sydlige EU, men uden større effekt på nuværende tidspunkt. Crush margins er i øjeblikket ikke attraktive og hjælper dermed ikke til at øge aktiviteten. Fokus er i øjeblikket vejret, samt forholdet mellem Canada og Kina 

Korrelerende markeder
Den længe ventede efterspørgsel på Palmeolie er begyndt at rører på sig, efter at priserne har nået et acceptabelt niveau for købere. Produktionen er fortsat høj og medfører store lagre, men alt tyder på stigende eksport i den kommende tid. Den tidligere nævnte konflikt mellem Kina og Canada på rapsfrø kan føre til stigende efterspørgsel på Palmeolie fra Kina. 

Sojakomplekset

Stigende efterspørgsel på Sojaolie i USA giver plads til styrkede priser. Oversvømmelser i USA giver usikkerhed omkring det forventede sojaareal, da forsinkelser i majssåningen med føre til et skift i arealet til sojabønner og dermed føre til stigende Sojabønne arealer. De sydamerikanske landmænd er begyndt at sælge sojabønner, hvilket giver et pres på de sydamerikanske præmier. Fortsat faldende efterspørgsel fra Kina pga. af Afrikansk svinepest. Lav eksport og stigende amerikanske lagre af sojabønner giver et billede af fortsat stort udbud af sojabønner.

Råolie
Råolieprisen ligger omkring højeste niveau de sidste 5 måneder. OPEC holder produktionen under kontrol, på trods af Amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela samt stigende Amerikansk produktion og lagre. 

Forventning
På gammelhøst er vi fortsat neutrale i forventning til prisen, da vi ser lavere priser på korrelerende markeder, men afhænger fortsat af efterspørgslen i EU. 
På ny høst er der fortsat potentiale for stigende priser, med mindre Kina-Canada forholdet ændres og øget salg fra de europæiske landmænd.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

DLG Markedsorientering korn 26. marts 2019

Af prokurist I. Rolf Pedersen


Såning af vårbyg i Europa rykker nordpå
Frankring er færdig, England er næsten færdig, Tyskland er godt på vej med omkring 25% sået og Skandinavien står på spring for at komme i gang. Vårbygarealet i Frankrig er ca. 100.000 hektar større end sidste år, og de kan dermed rigeligt dække et muligt udfald af Englands/Brexits årlige eksport af maltbyg på ca. 350.000 tons. Vårbygarealet i Skandinavien er naturligvis væsentlig mindre end sidste år, men er i princippet bare tilbage til normalen. Der er lagt op til en god forsyning af maltbyg, men nu er det op til vejret at afgøre den kommende sæsons maltbygbalance i EU.

På fredag kommer den næste USDA rapport
Rapporten indeholder som altid en vurdering af den globale produktion, forbruget og slutlagrene, men denne gang kommer også størrelsen på de amerikanske kornlagre pr. 1. marts 2019 samt en vurdering af de amerikanske kornarealer til høsten 2019. Fondene er rekordshort i majs positionerne på Chicago børsen, og de seneste dage har de af frygt for overraskelser i fredagens rapport tilbagekøbt en del af denne short position. Dette har været med til at støtte kornmarkederne.

Vejrmarked forude?
Spanien, Portugal, Polen, Balkan og Rusland trænger til regn indenfor kort tid. Det centrale midtvest i USA har været plaget af oversvømmelser, og de kommende uger ser det blot ud til at blive værre i takt med at sneen smelter. I Australien er der derimod regn underskud, og El Niño er under hurtig udvikling i Stillehavet. Alt i alt er der måske lagt i kakkelovnen til et rigtigt vejrmarked i den kommende periode. 

Ubekendte 
Kina-USA-handelsaftale trækker i langdrag. Brexit aftale trækker i langdrag. Den nordlige halvkugle er på vej ind i en ny vækstsæson. Vil den kommende USDA-rapport tvinge fondene til at købe Chicago store majspositioner tilbage i et hæsblæsende tempo? Afrikansk svinepest i Kina har betydet en kraftig reduktion i svinebestanden, som siden august sidste år er resulteret i et fald på 15%. Dette fald er større end bestanden i hele Nordamerika, og de amerikanske svinefutures er steget med 27% på to uger. Hvedeeksporten fra Rusland og Ukraine ud af Sortehavet er på tilbagetog, og Ukraine er tæt på regeringens estimat på 8 mio. tons. På den anden side er der kommet væsentlig mere gang i EU´s hvedeeksport.
 
Udsigterne er usikre
I dette marked er udsigterne til en fortsat stabilisering af priserne bestemt tilstede, men vejret vil i de kommende måneder få en afgørende betydning for prisudvikling. Spænd sikkerhedsbæltet!

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

 Markedsorientering rapsfrø den 18. marts 2019

Af rapshandler Christian Dam Olesen

Få den bedste aftale med DLG om raps

Den forgangene periode har været relativt stille for rapsfrø og rapsoliemarkedet, selvom EU-kommissionen meddelte, at de ville reducere den europæiske efterspørgsel efter vegetabilske olier med højere miljøpåvirkning, som palme- og sojaolie for at reducere den europæiske udledning af drivhusgasser. Markedet er ikke blevet taget på sengen af denne nyhed, da EU-Kommissionen tidligere har raslet med sablerne. Det er positivt for efterspørgslen på rapsolie på længere sigt. 


Den kinesiske udelukkelse af canadisk canola påvirker fortsat markedet, hvor der spekuleres i om Kina vil skifte deres fokus på ukrainske rapsfrø og australsk canola. Ukraine og Australien er Europas vigtigste importlande, og Europa vil være afhængige af disse lande til den kommende høst. Større private kinesiske købere har i den forgangene uge meldt ud, at de allerede ser mod australsk canola. Analysebureauet Proagro opdaterede deres estimater for den ukrainske rapsproduktion i 2019 til 3,69 mio. tons mod 2,75 mio. tons i 2018. Det giver mulighed for øget eksport i 2019. Kina kan dog ændre eksportflowet fra Ukraine i henhold til den ovenstående beskrivelse. Dette scenarie vil give et problem for Europa.

Den tyske landmandsforening offentliggjorde deres forventninger til produktionen i 2019 til 3,19 mio. tons, hvilket er 13% mindre end produktionen i 2018. Samlet set giver det en potentiel mindre produktion i EU-28 i 2019, da Frankrig også forventes at offentliggøre kraftig reduktion i produktionen fra officiel hånd pga. et mindre tilsået areal. Derudover har Kina købt en stor mængde russisk rapsolie, og Kina ser mod EU for at sikre forsyningen af rapsolie. 

Korrelerende markeder
I Malaysia og Indonesien har vi set faldende priser på palmeolien. Det vegetabilske marked påvirkes fortsat af faldende efterspørgsel i 2018/2019 på verdensplan, samt udsigt til yderligere faldende efterspørgsel fra EU-28, Kina og Indien, som er de største eksportdestinationer. 

Sojakomplekset er fortsat påvirket af handelskrigen mellem Kina og USA, hvor komplekset forsøger at finde support i kinesiske opkøb i US. Markedsaktørerne tror ikke, at det kan påvirke de rekordstore overgangslagre fra gammelhøst. Der skal derfor ses mod ny høst 2019/2020, hvor nogle analysebureauer forventer faldende sojabønnearealer. Det er dog ikke officielt bekræftet endnu. 
Fredagens NOPA-rapport offentliggjorde et februar crush på 154,5 mio. bushels. Det er under januar-mængden på 171,6 mio. bushels, og under markedets forventning på 158,73 mio. bushels. Sydpå forventer BAGE en lavere argentinsk produktion end USDA for nuværende høst på 53 mio. tons (USDA: 55 mio. tons). Det samme ses i Brasilien, hvor CONAB forventer en produktion på 113,5 mio. tons (USDA: 116,5 mio. tons).

Råolie
Den sidste uge har priserne været stabile og omkring højeste niveau de sidste 4 måneder. På den ene side er priserne drevet op pga. overraskende fald i de amerikanske råolielagre, produktionsrestriktioner fra OPEC og amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela. På den anden side er priserne presset ned pga. udskydelsen af mødet mellem Donald Trump og Xi Jinping til tidligst engang i april. Nogle investorer tror på, at handelskonflikten vil fortsætte og dermed give usikkerhed om efterspørgslen på råolie. 

Valuta
Valutaen er følsom overfor den lavere globale økonomiske vækst, hvilket presser FED og ECB til at være forsigtige i deres pengepolitik. I USA er de ugentlige arbejdsløshedsrater uændrede. Brexit øger usikkerheden og svækker investorernes syn på Euroen.

Forventning
På gammelhøst ser vi ikke stort potentiale for faldende priser, men dog afhængigt af efterspørgslen i EU.
På ny høst er der fortsat potentiale for stigende priser, på baggrund af den forventede europæiske produktion. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 
 

 

DLG Markedsorientering korn 6. marts 2019

Af prokurist I. Rolf Pedersen


Hvede på Matifbørsen er kommet ud af sin langvarige koma
Efter at have været i en komalignende tilstand et halvt års tid er der igen livstegn fra Matif børsen. Februar bød på ændringer i det billede, og den seneste månedstid er prisen på børsen på gammel høst faldet med ca. 8%, hvorimod ny høst er sluppet nådigere med prisfald på ca. 4%. Som nævnt tidligere var der i en lang periode adskillige modsatrettede signaler, der hver især umuliggjorde en saglig forudsigelse af prisudsigterne. Hvor skal vi så hen herfra? 

Vejret kloden rundt
Det meste af Europa er indtil videre sluppet godt igennem en relativt mild vinter, og der er stort set ikke meldinger om udvintringsskader. Såningen af vårafgrøder er nu godt i gang, og Frankrig har efter weekenden meldt ud, at såningen af vårbyg nu er færdig. Det er 2 uger tidligere end sidste år. I England er 50-60% af vårbyggen sået og Tyskland er ca. 40-50% igennem. Længere nordpå i Skandinavien, Polen og Baltikum er såningen vel et par uger fra start. 

I Ukraine er såningen af vårafgrøderne startet ca. en måned tidligere end normalt, og det milde vejr i februar har også givet mulighed for, at halvdelen af vinterafgrøderne allerede nu har fået gødning. P.t. er der ingen bekymringer, men man vil gerne have noget vand her i marts. 

Der er stigende bekymringer over de vejrmæssige forhold i USA, nu hvor forårsarbejdet står for døren. I den nordlige del af Midtvesten er det fortsat koldt, sne dækker markerne, og der er mere sne i udsigterne for de kommende 2 uger. Om det kolde vejr får konsekvenser for vårhvedearealerne, og/eller det kan ændre fordelingen af majs- og sojaarealerne, er for tidlig at spå om. Soja kan sås lidt senere end hvede. Canada er lang vej fra start.
 
I Australien er der bekymringer over tørken, og El Niño fylder overskrifterne. Australske meteorologer vurderer, at der er 50% risiko for, at El Niño vil udvikle sig yderligere henover efteråret og vinteren på den sydlige halvkugle. Der er pt ingen udsigter for regn. Først reducerede tørken i betydelig grad produktionen i den seneste høst, og den har nu bidt sig fast, her hvor det australske efterårsarbejde står for døren. Der er betydelig risiko for, at det kan betyde en kraftig reduktion af de australske hvedearealer. 
 
USA-Kina forlyder at være nærmere en handelsaftale
…………men, men, men, der endnu intet konkret. Desværre er det kun tweets og ubekræftede rygter, der præger nyhedsbilledet.

US dollar er styrket mod euro
En amerikansk dollar koster nu 6,60 kr., hvilket på papiret hjælper den europæiske korneksport en anelse, og der er da også lidt mere medvind på cykelstien til de ugentlige EU eksporttal.

Saudi Arabien har købt europæisk hvede
Saudi har i weekenden købt 625.000 tons hvede, og det forventes, at den skal leveres fra Tyskland og de baltiske lande.

EU-kommissionens har netop frigivet udsigter for kornproduktionen i 2019
Produktionen af blød hvede i 2019 sættes til 140,8 mio. tons, hvilket er 12,1 mio. tons mere end i 2018. Hvedeeksporten næste høstår skønnes til 25 mio. tons imod 18 mio. tons i indeværende høstår. Produktionen af vinterbyg og vårbyg skønnes til 60,2 mio. tons, hvilket er ca. 4 mio. tons mere end høst 2018. Majsproduktionen skønnes til 68,4 mio. tons, hvilket er stort set uændret ift. høst 2018.

Stadig et særdeles grumset billede
Vi har med andre ord stadig adskillige modsatrettede signaler, der hver især vanskeliggør en saglig forudsigelse af prisudsigterne. Vi drister os dog til at tro på en stabilisering af priserne i den kommende periode.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering rapsfrø den 6. marts 2019

Af rapshandler Christian Dam Olesen

Få den bedste aftale med DLG om rapsEU-rapsfrø høst 2018

Høst 2018 startede med store stigninger på rapsfrø på Matif grundet en fejlslagen høst i Europa. Analysebureauet Oil World har estimeret EU-28 produktionen til 19,67 mio. tons mod 21,89 mio. tons i høst 2017. Dermed har der været udsigt til et høstår i Europa med en stram forsyningssituation. Dog har de europæiske markedsaktører været gode til at købe ind i Sortehavsregionen, da dette års import overstiger sidste års import samt et 3-års gennemsnit. Samtidig har en vigende efterspørgsel på rapsolie i Europa givet crusherene et mindre incitament til at producere med fuld kapacitet. Det betyder, at overgangsbeholdningen fra høst 2018 til høst 2019 forventes at blive større end først antaget. Det har resulteret i den seneste tids faldende priser på Matif samtidig med, at handelskrigen mellem USA og Kina har givet faldende priser på de amerikanske sojabønner.

Australien, Canada, Ukraine og Kina
I Australien så vi også en fejlslagen høst grundet tørke i landet. Det er dog blevet opvejet af store produktioner i Sortehavsregionen, som har reddet Europa i forhold til importafhængigheden. I Canada har man set en generel flot produktion. Markedet forventede, at den canadiske canola skulle udfylde en del af den eksport til Kina, som blev fjernet fra USA grundet handelskrigen. Men geopolitiske stridigheder mellem Canada og Kina har aflyst Kinas efterspørgsel af canadisk canola. De canadiske eksportører sender derfor deres varer i retning af Europa. Den geopolitiske krise mellem Canada og Kina har fået markedet til at spekulere på om Kina vil se mod Ukraine for at opfylde sine behov for raps/canola. Det er en potentiel fare for den kommende europæiske forsyningssituation, da Ukraine er EU-28’s største importforsyning.

Amerikanske sojabønner
Efterspørgslen på sojabønner har været vigende siden handelskrigen mellem USA og Kina begyndte. USA har gjort sit bedste for at afsætte deres sojabønner, og derfor har den crushede mængde af sojabønner toppet i år. Samtidig har vi set et større træk end forventet på sojaolie, hvilket tyder på en god amerikansk efterspørgsel på sojaolie. Det afhjælper dog stadig ikke, at overgangbeholdningerne i USA forventes rekordstore samtidig med, at produktionen af sojabønner i Sydamerika forventes høj.

Palmeolie
2019 har været drevet af en vigende efterspørgsel og eksport på palmeolie samtidig med, at produktionen er steget. Udsigterne til en stigende produktion er stadig vedholdende samtidig med, at lagrene er store. Palmeoliemarkedet ser efter fornyet efterspørgsel. Det er blevet bekræftet på dette års konference for vegetabilske olier i Kuala Lumpur.

Den globale råolieproduktion
Den seneste tid har også været præget af OPEC og Ruslands produktionsbegrænsninger af råolie. Det har medført, at råolien er steget i løbet af 2019. Samtidig ser vi geopolitiske problemer i Libyen og Venezuela, som er to store producenter af råolie. Investorerne er dog stadig tilbageholdende grundet en vigende efterspørgsel på baggrund af den lavere end forventede globale økonomiske vækst.

FED og ECB
En del investorer havde forventet, at vi ville opleve yderligere rentestigninger i 2019, men centralbankdirektør Powell og FED er tilbageholdende grundet en lavere global økonomisk vækst end tidligere antaget. Den amerikanske økonomi og arbejdsmarked viser ellers solide tegn.
I Europa har økonomien ikke slået til, og derfor er udsigterne til rentestigninger også forlænget. ECB og centralbankdirektør Draghi skal se forbedringer af den økonomiske tilstand før, pengepolitikken ændres drastisk. Samtidig hænger Brexit som en tung sky over investorerne forventninger til Europa.

EU-raps høst 2019
Europa blev ramt af tørke i sommeren og sensommeren, hvilket resulterede i dårlige betingelser for såningen af vinterraps i Europa. Det resulterede i et samlet areal på 5,7 mio. hektar, som er et fald på omkring 15% i forhold til arealet til høst 2018. Værst ser det ud i Frankrig og Tyskland, hvor man ser arealnedgange på op mod 25%. Rapsen har dog den fordel, at den kan udvikle sig positivt, selvom betingelser var langt fra ideelle i såningsperioden. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigter til store vinterskader, og planterne ser generelt flotte ud. Det samme er gældende for Danmark, hvor planterne har haft gode forhold henover vinteren, og planterne står flot.

Analysebureauet Oil World har estimeret den kommende europæiske produktion til 18,1 mio. tons, hvilket er den lavest produktion i 12 år. På samme tidspunkt har EU Kommissionen estimeret den kommende produktion til 19,8 mio. tons. Det tyder på divagerende estimater, hvilket betyder, at det endnu er for tidligt at sige noget generelt om produktionen i høst 2019. Det ser dog til, at forsyningssituationen i Europa endnu engang bliver stram ved et ’normalt’ efterspørgselsniveau.
Lektien fra dette høstår er dog, at trenden fra korrelerende markeder samt efterspørgsel på vegetabilske olier også er med til at bestemme trenden i rapsmarkedet.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”