Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
26. juni 2018

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering: Rapsfrø og vegetabilske olier 26. juni 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Den tilbagevendende historie i rapsmarkedet er, at prisen stadig bliver presset af andre oliefrø og vegetabilske olier. Markedsaktørerne er dog forsigtige i forhold til EU-28 produktionen, og derfor kan prisfaldene på rapsfrø tilskrives korrelerende markeder. Blomstringsperioden i Europa har været meget uregelmæssig, hvilket skaber nervøsitet. Markedsaktørerne arbejder dog med en konsensus produktion på omkring 21 mio. tons, hvilket er under den oprindelige forventning. 

På det fysiske marked afventer markedsaktørerne, at høsten går i gang i sortehavsregionen. Markedet venter i spænding på de første udbytter og kvalitetsestimater. Her kan det nævnes, at de første små arealer er høstet i Rumænien og Ukraine. Europa afventer dog officielle udmeldinger i spænding. 

Sojakomplekset
Markedsaktørerne er stadig bekymret over spændingerne mellem USA og Kina, hvilket fik skabt salgsstemning i sojakomplekset. Markedsaktørerne er især bekymret, fordi USA er den største producent af sojabønner, og Kina er den største aftager af sojabønner. 

Salgsstemningen er også skabt af mere fundamentale årsager. Afgrøderne står godt med en ’good to excellent’ rating på 73% af arealet mod 66% på samme tidspunkt sidste år. Dermed udvikler afgrøderne sig positivt i blomstringsfasen, hvor 12% af afgrøderne er i blomstring, hvilket er 7% over et historisk gennemsnit.

Palmeolie
Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia, og der er langt mellem de prispositive nyheder. Senest offentliggjorde et analysebureau skuffende eksporttal for 1.-25. juni, som er 12,5% lavere end forrige måned. Dette bekræfter en svag efterspørgsel på palmeolie.

Solsikkeolie 
Samtidig ser vi store lagre på solsikkeolie i Sortehavsregionen. Denne olie er på nuværende tidspunkt det billigste alternativ til sojaolie og palmeolie. Samtidigt er der sået et 20% større areal af solsikke i Sortehavsregionen. 

Valuta
Investorerne er stadig bekymrede over den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt USA og Europa. Det er svært at spå om konsekvenserne af denne situation, derfor er investorerne afventende.

Råolie
På OPEC mødet den 22. juni 2018 blev de deltagende lande enige om at hæve produktionen med ca. 1 mio. tønder dagligt. Denne produktionsstigning skal indfases gradvist. Der er formegentligt behov for en produktionsforøgelse, da der forventes kommende sanktioner mod Iran, flere flaskehalse i den amerikanske skifferolieproduktion og vigende produktionsevne i flere lande. Derfor reagerede markedet ikke voldsomt. Udtalelser fra OPEC bærer præg af, at kartellet ønsker at bringe balance til råoliemarkedet.

Forventning
Vi forventer stigninger i prisen på rapsfrø på den anden side af den europæiske høst grundet forventningerne til produktionen. Man skal dog ikke udelukke, at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt. Derudover skal det pointeres, at vi formegentlig vil opleve et høstpres, når den europæiske høst tager fat. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering: Rapsfrø og vegetabilske olier 6. juni 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Sidste uge startede egentlig forholdsvis optimistisk på produktionssiden. Oil World beskrev, at de mener, at verdens lagre af oliefrø vil stige til et nyt niveau på 115,6 mio. tons, hvilket er 5,4 mio. tons mere end sidste år. Verdens produktion af oliefrø bliver estimeret til 584,4 mio. tons, hvilket er 23,4 mio. tons mere end sidste år. Det skal dog pointeres, at sojabønnerne udgør ca. 80% af dette produktionsestimat. Der forventes dermed en større produktion af både sojabønner og solsikkekerner. På samme tidspunkt forventes verdenens produktion af rapsfrø og canola at nå 67,7 mio. tons, hvilket er 1,2 mio. tons mere end sidste år. Årsagen til denne beskedne stigning er EU’s nedskrivning af rapsproduktionen (2018-2019) med 4% til 21.7 mio. tons.

Man skal herefter overveje, hvor arealerne bag disse 67,7 mio. tons rapsfrøproduktion befinder sig. Der forventes en stigning i arealerne i Canada, Ukraine og Rusland. I disse områder vil vi formegentlig se en produktionsfremgang. I EU har vi oplevet ugunstige betingelser under såning og i blomstringsperioden. Rapsarealerne lider under tørke i den nordlige del af Tyskland, Polen, Baltikum og Skandinavien. Der er dog kommet nødvendig regn i den centrale del af Europa. Vejret i den kommende tid vil derfor have en stor effekt på prisen på rapsfrø. Prisen på rapsfrø på Matif startede ugen med at falde grundet pres fra andre oliefrø. 

Sojaolie
Der er generelt pres på sojakomplekset i denne periode. Der er blevet plantet et rekordareal af sojabønner i USA. Der rasles stadig med sablen fra USA’s side i forhold til told og skat på import. Den amerikanske administration meddelte, at de vil komme importtold og -skat på kinesisk import til USA. Derfor venter markedet i spænding på, hvad den kinesiske reaktion er på dette. 

Det ser ud som om, at der er god efterspørgsel på sojabønner (samt sojaskrå og sojaolie). På samme tid er vejret favorabelt, hvilket betyder, at sojakomplekset kan presse prisen på de resterende oliefrø.  

Palmeolie
Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia. Årsagen til disse prisfald er en svag efterspørgsel i disse måneder grundet Ramadanen. Det giver et formueretligt fald på 8-10% i eksporten i maj sammenholdt med april. Dermed forventes det, at lagrene af palmeolie stiger i Indonesien og Malaysia i de kommende måneder. Den faldende sojaolie presser prisen på palmeolie sammenholdt med mindre efterspørgsel.  

Valuta
Gode økonomiske tal i USA og en ustabil politisk situation i Europa fik dollaren til at stige i begyndelsen af ugen. De amerikanske arbejdsløshedstal for maj forsikrer stadig investorerne om, at det går bedre i USA. Den politiske situation i Italien og Spanien får investorerne til – på kort sigt – at søge over i dollaren. Sidste uges volatilitet er dog blevet afløst af et mere roligt miljø i denne uge. Den seneste trend har understøttet EUR-råvarerne i perioden. 

Råolie
OPEC skal mødes i Wien den 22. juni 2018 for at diskutere samarbejdet og produktionen af olie. Saudi Arabien og Rusland (tæt samarbejdspartner med OPEC) øjner dog allerede en mulighed for at øge produktionen i andet halvår grundet den favorable oliepris og evt. produktionsnedgange i Iran og Venezuela. I 2017 aftalte OPEC deres produktionsbegrænsning og den officielle holdning er, at produktionen skal øges gradvist for ikke at sætte olieprisen i ubalance. 

Forventning
Vi forventer, at der kommer stigninger i prisen på rapsfrø i den kommende tid grundet den europæiske situation. Man skal dog ikke udelukke at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt. Derudover skal vi også huske på, at vi formegentlig vil opleve et høstpres, når den tid kommer. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn - 30. maj 2018

Vejret sætter dagsordenen - Fortsat bekymring for tørke mange steder
Tørke truer fortsat i Sortehavsregionen og dele af Østeuropa, i store områder i det nordøstlige EU, Australien, Canada og de sydlige stater i USA. Vinterhvedekonditionerne i USA viser kun 38% i kategorien god til meget god. Tilsåningen af vårhvede i USA er ganske vist på 91%, men markerne sukker efter vand her og ligesom de gør i Canada lige nord for grænsen til USA. I Rusland er der kun sået 72% af de forventede arealer af vårhvede.

Stor usikkerhed præger kornbørserne
Siden nytår er prisen på Matif børsens december 2018 termin steget med ca. 20 euro per ton svarende til kr. 15 per 100 kg. Usikkerheden ses tydelig af de seneste ugers daglige prishop op og ned på 3 til 4 euro. Priserne har på det seneste været godt understøttet af vejret, men også det faktum, at euroen pt. er på det laveste niveau overfor den amerikanske dollar i 10 måneder, har støttet markedet. Fondene har også støttet prisudviklingen. Eksempelvis var de ved årsskiftet short i Chicago majs, og nu er de long. Fondene lå også short i hvede ved årsskiftet, men nu er de i en neutral position. 

Den videre prisudvikling

Da vi står midt i det mest markante vejrmarked i mange år, kan forudsigelser om den videre prisudvikling kun betegnes som det rene gætværk. Vi vil derfor afholde os fra det.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

 

Markedsorientering korn - 15. maj 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen, DLG

Masser af korn i hal

Første USDA prognose for høst 2018/19
USDA har nu løftet sløret for deres forventninger til kommende høstår. Det mest overraskende i rapporten var, at slutlagrene af hvede blev estimeret lavere, end markedet havde forventet, samt at produktionen også landede lidt under forventningerne. Samtidig blev det forventede globale forbrug øget med 10 mio. tons i forhold til høståret 2017/18. Slutlageret af hvede ventes derfor at falde for første gang i fem år. Alligevel ventes lageret at udgøre godt 35% af det samlede årsforbrug, så vi vil stadig have en komfortabel forsyningssituation. 

Udsigt til mere plads til EU hvedeeksport
EU’s hvedeproduktion i 2018 sættes til 150,4 mio. tons, hvilket er marginalt under de 151,58 mio. tons, vi havde sidste år. Ruslands hvedeproduktion i 2018 sættes til 72,0 mio. tons, hvilket er 13 mio. tons under sidste års 85 mio. tons. Samtidig reduceres den russiske eksport i 2018/19 til 36,5 mio. tons mod forventet 39,5 mio. tons i 2017/18. Dette giver lidt mere plads til EU’s eksport i 2018/19, hvor forventningerne sættes til 29 mio. tons mod forventet 24 mio. tons i 2017/18. Rusland ventes dog at bevare den gule førertrøje som verdens største eksportør af hvede.

Det globale kornforbrug overstiger produktionen med 43 mio. tons i 2018/19
I 2017/18 ventes det globale forbrug at ligge 24 mio. tons over den samlede produktion, og i 2018/19 er der udsigt til, at der skal spises yderligere af lagrene. De samlede globale kornlagre i procent af det samlede forbrug ventes at falde fra 23,5% i 2017/18 til 21,1% i 2018/19. Det skal dog understreges, at der er lang vej, før høsten 2018 er i hus, og meget kan og vil ændre billedet hen af vejen.

Jokeren, de næste måneder, er vejret

De seneste måneder har vejret vist tænder rundt om på kloden, og vi er langt fra i mål endnu. Fokus er lige nu på USA, Rusland og Australien, hvor forholdene på grund af manglende nedbør langt fra er optimale. Samtidig har Argentina og Brasilien deres at kæmpe med, idet visse områder her har for meget nedbør, mens andre har for lidt. De fire foregående høstår var billedet ellers præget af nærmest perfekte vejr- og vækstbetingelser kloden rundt. Vi vurderer, at der lige nu er en god bund under priserne, og markedet synes mere følsomt overfor udsving i vejret end normalt. De kommende måneder forventer vi at se større og hyppigere prisudsving, end vi har været vant til. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps – 25. april 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Der er intet at rapportere om af fundamental karakter, og markedet er i det hele taget noget fattigt på aktivitet. Splittelsen, mellem avlerne på den ene side og crushere på den anden side, varer ved. Bunden er faldet ud af markedet på gammel høst, som på nuværende tidspunkt handler omkring 340 EUR/ton på maj terminen - det laveste niveau siden marts 2016. Avlerne vil ikke sælge til den pris, og crushere vil ikke betale, da de betragter det som overpris.  

Konsekvensen er et marked, som er illikvidt. Tendensen forstærkes yderligere af, at crushere er godt dækket, og overgangslagrene til ny høst forventes historisk store grundet import-pres fra Ukraine, Australien og Canada. Nyeste analyser tyder på, at lagrene bliver i omegnen af to mio. ton, hvilket er 30% højere end sidste år og dobbelt så stort som treårsgennemsnittet. Vi ser på nuværende tidspunkt en risiko for, at import fra Ukraine kommer til at presse prisen på høstmånederne yderligere, idet de forventer en god høst, som endnu ikke er solgt.

Sojaolie
Prisen på sojaolie er, som det også er tilfældet for rapsen, hårdt presset. Markedet er stadig påvirket af handelskrigen mellem Kina og USA, og indførslen af afgift på amerikanske sojabønner udgør en reel trussel for det amerikanske sojamarked, som dermed holder CBOT nede. Som for rapsmarkedet gælder det også her, at der ingen gode nyheder er til at hjælpe markedet i grønt.

Palmeolie
Palmeolie futures handler sidelæns. Det er på trods af, at eksporten på de nære terminer ser lovende ud, men med udsigt til en stigende produktion har de positive toner ikke været nok til at løfte prisen. Hvis palmeolien skal bryde ud af den kanal, som den er fanget i, skal den have hjælp fra de omkringliggende markeder. 

Valuta
Euroen har den sidste uges tid været under pres mod dollaren. Den stærke dollar skyldes højere renter, og med udsigt til yderligere rentestigninger får euroen pt én på trynen. Desværre er det ikke kun euroen, som dollaren styrker sig i mod, og den gavnlige effekt på prisen på europæisk raps lader dermed vente på sig.  

Råolie
Råolien har siden sidste orientering taget noget af et kvantespring, og handlede i mandags over 75 dollar/tønde, hvilket er det højeste niveau siden november 2014. Grunden til den stigende pris er stadig geopolitisk uro i Mellemøsten samt en offentliggørelse af nedgang i US lagre samt et højt forbrug fra især kinesisk side.

Forventning
Heller ikke her er der nyt under solen. Vi er stadig prisnegative/neutrale på gammel høst, mens vi er mere optimistiske på ny høst.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

DLG Markedsorientering korn 17. april 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen, DLG

Masser af korn i halVejret kæmper mod stærkere magter – Kornpriserne bevæger sig i et fastlåst leje
De stærkere magter er i dette tilfælde markedskræfterne. Vejret har ellers i lang tid på forskellig måde spillet med musklerne kloden rundt i et forsøg på at sætte en ny dagsorden for kornmarkedet, men kræfterne har hver gang vist sig at være utilstrækkelige. Siden den 1. september sidste år har prisudsvingene på korn været forholdsvis begrænsede. 

Ser vi på prisudviklingen på Matif-hvede på maj 2018 terminen siden den 1. september 2017, så konstaterede vi en top i slutningen af september og en bund i midten af januar. Toppen var på 174,50 Euro og bunden på 158,25 Euro svarende til maksimale udsving på 12 kr. per 100 kg. Udsigterne til et snarligt reelt niveauskifte i priserne ligger fortsat ikke i kortene. Hertil er forsyningssituationen simpelthen for god. 

Seneste USDA-rapport sætter ny rekord for den globale hvedeproduktion
Den samlede hvedeproduktion i 2017 blev sat op til 760 mio. tons, hvilket er ny rekord. Slutlagrene blev samtidig sat op med 2,3 mio. tons, og de udgør herefter 36,5% af det samlede årsforbrug. Som en klar understregning af Ruslands dominans på verdensmarkedet for eksport af hvede blev en ny rekord sat i form af en opjustering af den russiske eksport med 1 mio. tons til 38,5 mio. tons. 

Vi har i de senere år oplevet en eksplosiv udvikling i den russiske hvedeeksport. I 2012/13 var den på beskedne 11,3 mio. tons. Siden da er den i gennemsnit steget med 5,4 mio. tons om året. Det betyder, at Rusland nu sidder på 21% af verdens samlede hvedeeksport. I år 2000 var den russiske andel på verdensmarkedet for korn mindre end 1%. I USDA-rapporten fik EU’s hvedeeksport endnu en lussing, da den blev sat ned med endnu 1 mio. tons til nu 24 mio. tons. 

Udsigter for Rusland i de kommende år
Vi forventer en fortsat stigning i den russiske hvede- og bygprodukton samt eksport i de kommende år. Det vil ske på baggrund af en generel stigning i udbytterne per hektar, infrastrukturelle opgraderinger af havne- og indlandsfaciliteter samt statssubsidier til hele den side af logistikken, der understøtter eksporten. Vi vurderer at det eneste, der kan sætte en midlertidig stopper for sådan en udvikling, skal komme fra et alvorligt vejrfænomen, som jo opstår fra tid til anden i denne del af verden.

EU og russisk kornproduktion 2018
På trods af de vejrmæssige udfordringer vi har oplevet siden sensommeren sidste år, peger de fleste prognoser fortsat mod en samlet kornproduktion i EU i 2018 på niveau med sidste års 300 mio. tons. 

International Grains Conference (IGC) har i deres marts 2018 prognose sat Ruslands samlede kornproduktion i 2018 til 117,8 mio. tons mod 127,5 mio. tons sidste år. IGC forventer dog samtidig en stigning i slutlagrene på 6 mio. tons ved udgangen af 2017/18, et fald i indlandsforbruget i 2018/19 på 1,7 mio. tons samt andre små forskydninger. Slutresultatet i IGC´s prognose er en stigning i den russiske korneksport til kommende sæson til 48 mio. tons mod 46,4 i 2017/18. Vi forventer derfor endnu en sæson med en aggressiv eksport af korn ud af Sortehavet lige fra høstens start.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps -  5. april 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om rapsRapsfrø

Seneste USDA-rapport påvirkede rapsmarkedet positivt, mens der stadig ikke er fundamentale nyheder fra markedet selv. Den europæiske rapspris lider under mængden af frø i indeværende høstår:

- Overgangslagrene til høst ’18 forventes at være rekordstore, og mange crushere har fjernet foden fra speederen, og nogle har sågar trykket bremsen i bund pga. dårlige crushmarginer.
- Udbytteforventningerne for høst ’18 presser indkøbere til at begrænse deres indkøb.
- Lave priser i kombination med lave præmier giver ikke landmændene incitament til at sælge.
- Den lavere importafgift til Europa af argentinsk og indonesisk biodiesel lægger stadig en dæmper på markedet.

Når det er sagt, skal det dog tilføjes, at rapsen tog et pænt spring opad i starten af ugen, med en efterfølgende lille korrektion. Stigningen skyldes sojakomplekset, som reagerer på den spændte stemning mellem USA og Kina. Hæver Kina importtolden på amerikansk soja, kan det påvirke det europæiske rapsmarked positivt, da australsk og canadisk raps i højere grad vil gå til at dække kinesiske crusheres behov end til Europæiske.

Sojaolie

Prisen på sojabønner steg efter offentliggørelsen af USDA-rapporten, da det amerikanske estimat for arealet for høst ’18 var lavere end markedet forventede og tilmed lavere end arealet i høst ’17. Glæden varede dog ikke længe, da handelskrisen mellem USA og Kina effektivt trak markedet ned på samme niveau, som vi så inden påske. Det er usikkerheden om, hvorvidt Kina gør alvor af at pålægge yderligere importafgift på sojabønner fra USA (som pt er på 13%), der påvirker markedet. Pt. har Kina meldt ud, at de overvejer at introducere en afgift på 25% på en række varer, hvis USA tilføjer yderligere afgifter på kinesiske varer. En stigning i sojaafgiften på 12%-point vil påvirke begge markeder negativt: Kina kan på den korte bane få dækket deres behov fra Sydamerika. Men på den lange bane vil forsyningsbalancen blive udfordret, og kinesiske crushere kommer til at se sig omkring efter alternative afgrøder, f.eks. australsk og canadisk raps. Samtidigt vil kinesiske svineproducenter blive alvorligt udfordret, da sojaen her kan være utrolig svær at erstatte. Det amerikanske marked på den anden side vil svømme i bønner.

Læs også: DLG - Kinesisk straftold kan sende store mængder sojabønner ud i verden

Palmeolie

Palmeolien handler pt på højeste i niveau i en måned, og har altså fundet fodfæste efter at have taget en solid nedtur i anden halvdel af marts. De vegetabilske olier generelt og dermed også palmeolien nyder godt af øget interesse inden Ramadanen, men det er forventet, at produktionen i april-september 2018 vil være større end forbruget, og de langsigtede udsigter er dermed ikke prispositive.

Valuta

EUR-USD pariteten har været nogenlunde stabil den seneste måned med kun små udsving. Dollaren forbliver købt af investeringsfondene, som har genfundet optimismen og desuden forventer fire renteforhøjelser mod FED’s nuværende udmelding om tre. Alle øjne vender mod USA som på fredag offentliggør nyeste arbejdsløshedstal.
 

Råolie

Råolieprisen tog de sidste dage i marts et ordentlig dyk efter at have været steget gennem hele marts måned. De seneste par dage har prisen stabiliseret sig i niveauet omkring 68 USD per tønde. Markedet er stadig under pres grundet USA's øgede shale oil produktion samt øget produktion fra Rusland i marts måned. OPEC-landenes ønske om at begrænse udbuddet af råolie til verdensmarkedet er pt lidt i modvind. 

Forventning

Vi tror stadig ikke på prisstigninger på gammel høst, men heller ikke på prisfald. Vi er neutrale, men holder godt øje med stemningen mellem USA og Kina. Ny høst er uforandret, og vi tror stadig på prisstigning. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Markedsorientering raps -  14. marts 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø

Rapsen forsatte sin stigning til udgangen af februar, men marts har været hård ved priserne, og vi har på de første 12 dage set et fald i omegnen af 10 euro, efterfulgt af en lille korrektion de seneste par dage. COCERAL er i denne uge kommet med deres foreløbige estimat af EU-landenes areal, udbytte og produktion for høst 2018. Der er på rapsen ingen overraskelser i nyheden: EU28-arealet holdes praktisk talt uændret (6.646 hektar i 2017 til 6.660 hektar i 2018, udbytte 3,3 tons i begge år). Men den danske produktion estimeres til at blive knapt 200.000 tons mindre end sidste år, grundet både mindre areal og forventet lavere udbytte. Nyheden har ikke påvirket markedet, som stadig er presset: Landmanden venter på bedre priser og sælger stadig ikke, der er store overgangslagre og importerede, varer flyder i en lind strøm.

Om udvintring grundet den hårde frost er blevet en realitet for de europæiske afgrøder, er det endnu for tidligt at spå om. Korrektionen vi har set de sidste par dage skyldes altså stigninger på palmeolien samt i sojakomplekset og ikke vinterfrosten.

Sojaolie

Sojakomplekset er stadig et vejrmarked, og selv om det for nyligt har regnet i Argentina, er der ikke kommet vand nok til at redde høsten. De nyeste estimater forventer en produktion i omegnen af 40-45 mio. tons mod USDAs nyeste estimat på 47 mio. tons. Det er en realitet, at Brasiliens forbedrede produktion ikke kan opveje tabet i Argentina. Ikke desto mindre er høsten godt i gang i Brasilien nu, og man er på én uge gået fra en gennemførelsesprocent på 46 til 62.

Palmeolie

Palmeolien har rettet sig en smule de sidste par dage efter store fald de seneste uger. Rettelsen skyldes hovedsageligt en forventning om en lidt forbedret eksport, men realiserede tal er stadig skuffende og produktionsestimaterne for marts stigende.

Valuta

Balladen i Det Hvide Hus svækker dollaren mod euroen. Udenrigsminister Tillerson blev fyret i et Tweet tirsdag aften og i sidste uge opsagde Cohn sin stilling som økonomisk rådgiver. Det sendte dollaren lavere, ligesom det amerikanske aktiemarked blødte. Vi følger nysgerrigt med i Trumps planer om at indføre handelstariffer, og vi tør end ikke gætte på, hvad næste nyhed fra præsidentens Twitter-konto bliver.

Råolie

Råolieprisen har på det seneste været en smule retningsløs, men den politiske uro i USA, i kombination med den øgede shale oil produktion i USA har presset prisen. Det er efterhånden et faktum at shale oil produktionen karambolerer med OPECs planer om at begrænse udbuddet af råolie til verdensmarkedet.

Forecast 

Vi er stadig neutrale/let prisnegative på gammel høst, mens vi holder øje med de omkringliggende markeder som pt sætter retningen. Forventningen til ny høst forbliver også uforandret og dermed positiv.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Markedsorientering korn -  6. marts 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen 

Vejret har sat gang i kornbørserne

Februar bød på diverse udfordringer på vejrfronten, som betød prisstigninger på Matif- og Chicagobørserne på hvede. Matif-hveden steg op til 10 euro per ton, hvilket er det højeste niveau siden midt i november sidste år. El Ninã synes at være skurken, der står bag ekstrem tørke i Argentina og visse del af Midtvesten i USA. I disse områder sukker afgrøderne efter en tår vand. Omvendt er visse områder i Brasilien nu kun interesserede i et ophold i regnbygerne. Torsdag den 8. marts kommer den månedlige udbud- og efterspørgselsprognose fra det amerikanske landbrugsministerium, og markederne har allerede positioneret sig til markante nedgange i den forventede globale majs- og hvedeproduktion.

Fondene har genvundet appetitten på kornmarkedet

Ved nytårstid var fondene godt og grundigt short på Chicago-børsen med 22 mio. tons hvede og 32 mio. tons majs. Disse positioner er nu trimmet kraftigt til en short på 6 mio. tons hvede og en long på 18 mio. tons majs. I øvrigt kan nævnes, at fondene havde været short i hvede siden maj 2014 og short i majs siden september 2017.

Er foråret på vej til Europa, Ukraine og Rusland?

Den pludselige vinter i Europa synes nu at være på tilbagetog, og spørgsmålet om evt.  udvintringsskader melder sig. Umiddelbart er det vores vurdering, at skaderne har været begrænsede. Snedækket har været tilstrækkeligt i langt de fleste områder.

Handelskrig?

Præsident Trump har truet en lang række samhandelspartnere med handelskrig ved bl.a. at annoncere en forestående indførsel af en importtold på 25% på stål. Der har været spekuleret i, hvordan Kina ville reagere, men da den kinesiske eksport af stål til USA kun udgør 1-2% af deres samlede eksport er reaktionerne indtil videre udeblevet. Trumps skridt skal nok udelukkende ses som et taktisk led i forberedelserne til forhandlinger i den Nordamerikanske frihandelsaftale kaldet NAFTA. USA’s import af stål fra Canada og Mexico udgør nemlig 25% af USA’s samlede import. I sædvanlig Trump stil har et par tweets fra præsidenten indiceret, at Canada og Mexico kan undgå tarifferne, hvis de makker ret på nogle andre punkter i forhold til NAFTA aftalen.

Prisudvikling i den kommende periode

Vi forventer et fortsat turbulent marked i den forestående vækstperiode med en underliggende stabil til let stigende tendens.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps -  21. februar 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø

Rapsfrø handles i nogenlunde samme niveau som ved sidste opdatering. Perioden har været præget af små op- og nedture drevet af de omkringliggende markeder samt en enkel nyhed om opjustering af det franske vinterrapsareal for høst 2018 med næsten 7%. Raffinaderierne er godt dækket på de forreste måneder med lødige marginer, mens det ser mindre sjovt ud på den lange bane. Pt. stiger prisen på rapskager og rapsskrå godt hjulpet af stigninger på sojaskrå samt en stram frøforsyning i Polen. Hertil kommer, at Tyskland er ramt af udfordringer med salmonella i rapskagerne.

Rapsfrøene har de seneste dage fundet støtte i sojamarkedets himmelflugt, men har ellers lidt under øget biodiesel-import fra Argentina og Indonesien grundet EU reduktion af antidumping tariffer. Det undersøges pt om importen er støttet af ulovlige subsidier og dermed virker konkurrenceforvridende.

Vi er ikke længere så negative på gammel høst, som vi har været. Vi tror ikke på store nedture, men derimod er der heller intet i markedet, der tyder på, at vi får store prisstigninger at se. Det er udelukkende de omkringliggende markeder, der sætter tonen: Pt soja og til dels euro-dollar pariteten som for én gangs skyld favoriserer det lokale marked over importmarkedet. På ny høst tror vi stadig på stigninger.

Sojaolie

Sojakomplekset viser gode takter og især sojaskrå har taget syvmileskridt mod toppen. Sojabønnerne har hængt sig på ryggen af sojaskråenes tur mod de højere luftlag. Det har desværre efterladt sojaolien som kompleksets taber, og prisen er presset til det laveste niveau siden midt 2016. Det er endnu engang vejret, der driver markedet. Mere præcist er det mangel på vand i Argentina, hvor de lokale argentinske analysehuse har nedjusteret deres forventninger til årets høst til ca. 45 mio. tons, mod USDA’s nyeste estimat på 54 mio. tons. Argentinas eget forbrug er 49 mio. tons og den potentielle kraftige nedgang i produktionen kan altså have store konsekvenser for eksport-/import-balancen på verdensmarkedet.

Valuta

Euro-Dollar pariteten er mere eller mindre status quo siden seneste update, men den brød i sidste uge med tidligere top fra begyndelsen af februar og handlede kortvarigt 1,2550 mod euroen. Det er svært at se, hvad der skal ske, før vi ser en mere varig styrkelse af dollaren på trods af de seneste dages gode takter.

Råolie

Råoliemarkedet der har været ramt af en solid nedtur har svært ved at finde positivt momentum. Den største bjørn på markedet er stadig USA, som ikke har i sinde at gå samme vej som OPEC landende og begrænse deres produktion.

Forecast

Vi er neutrale på gammel høst, mens vi holder øje med udviklingen på valutamarkedet samt sojamarkedet. Forventningen til ny høst forbliver også uforandret og dermed positiv.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Markedsorientering raps -  31. januar 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapspriserne er været i frit fald og har været det siden sidste opdatering. Matif rapsen har mistet i omegnen af 15 euro/ton på maj-terminen, og på trods af de seneste dages korrektion er udsigterne på gammel høst efter vores mening ikke for lyse. Det store fald skyldes stadig konkurrence fra australsk raps, som vi forventer en stor import til EU af, samt det nærmest konstante pres fra udviklingen i EUR-USD pariteten vi har oplevet siden udgangen af 2017. Crushere i Europa er desuden presset grundet svage crushmarginer, og i rapskomplekset tyder alt på at raps-benet er svagere end olie og kage-benene og dermed også det ben, som først skal knække.

Der er stadig ingen fundamentale nyheder i rapsmarkedet og med mangel på disse er det igen de omkringliggende markeder, som får lov at sætte retningen. De tekniske analyser på både kort og lang sigt, på Matif maj-terminen, er negative. Den næste bund er i omegnen er 346 EUR og derefter 341,5 EUR.

Hvis vi finder forsøger at genfinde optimismen for en stund kan de stigninger vi har set i sojakomplekset i den seneste tid smitte af på rapsen. Vi tror dog kun på relativt små og kortvarige korrektioner. Pilen peger stadig mod bunden.

Sojaolie

Det føles lidt som en plade der er gået i hak, når vi endnu engang skriver at sojamarkedet er et vejrmarked. Ikke desto mindre er det sandheden. Vejrudsigterne i Argentina spår om meget tørt vejr over sojaarealerne i de kommende uger, som i forvejen er udsat for tørke. Vi befinder os p.t. i en for soja vigtig vækstfase, så de negative nyheder betyder at markedsaktørerne er begyndt at indprise en øget præmie. I Brasilien er høsten påbegyndt mange steder, men også her driller vejret. Det nordlige Brasilien forventes nemlig at blive ramt af meget nedbør i disse dage, hvilket kan forsinke høsten og forårsage mindre lokale oversvømmelser.

Valuta

Euro-dollar-pariteten er på det højeste niveau i flere år. Investorerne er tilsyneladende konstant nervøse over USA og Præsident Trumps næste træk, og så snart én nervepirrende hændelse er overstået, spores nervøsitet over den næste. Dét presser dollaren, som kæmper med at finde støtte og tilsyneladende endnu ikke har fundet sit bundniveau.

Råolie

Brent-råolien handles i dag på omtrent samme niveau som ved seneste markedsopdatering, men prisen har i mellemtiden været sendt op og er altså p.t. på vej ned. Nedturen skyldes imidlertid ikke fundamentale nyheder, men derimod at operatører henter profit hjem på de store stigninger. 

Forecast

Vi gentager os selv og tror på trods af de seneste dages stigninger og øvrige aktørers lovning om stigende priser ikke på stigninger på gammel høst. Vi holder derfor fast i vores neutrale til prisnegative forecast, mens vi holder øje med udviklingerne i valutakursen samt sojapriserne. Forventningen til ny høst forbliver også uforandret og dermed positiv.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn -  23. januar 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen  Gode forsyninger præger markedet
På kornområdet er billedet stadig præget af den særdeles gode forsyning og udsigterne til fortsat store lagerbeholdninger. De seneste prognoser fra alle de toneangivende analyseinstitutter er rørende enige om, at der skal noget ganske voldsomt til for at ændre afgørende i den globale forsyningssituation. Iflg. International Grains Council vil den globale hvedeproduktion ganske vist falde i 2018/19, hvilket i givet fald bliver første gang i seks år. Men er det mon nok til at vende markedspriserne? Nej, det virker mere og mere klart, at kun et større forsyningschok er den eneste vej ud af den langvarige svage undertone, der har præget kornmarkederne i nu godt et halvt år. Der skal altså indtræffe et større udfald i et eller flere af de store kornproducerende kornområder på jorden. Og hvor kunne det så være?

Vejret og vækstsæsonen
Hvis man håber på stigende kornpriser skal vejret for alvor i spil, og dette gerne i kombination med en vis form for reduktion i de dyrkede arealer. Det der for alvor kunne rykke afgørende ved det overordnede billede kan næsten kun være en alvorlig tørke, omfattende udvintring, ekstrem hede- kuldebølge eller lignende. Lige nu er der mulighed/risiko for tørkelignende tilstande i visse områder i Nord- og Sydamerika og mulighed/risiko for udvintringsskader i områderne omkring Sortehavet grundet manglende snedække. Ekstrem kulde i det nordlige Nordamerika ligger ligeledes og lurer. At alle disse ulykker indtræffer samtidig er mere ønsketænkning end realistisk. Vi vurderer, at der samtidig skal en mere gradvis og længerevarende omlægning i afgrødesammensætningen kombineret med en vis form for braklægning til for at hæve prisniveauet. I visse områder er den udhulede økonomi for kornproducenterne allerede katalysator for en vis reduktion i produktionen.  

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 
Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps - 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps -