Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
10. august 2020

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering rapsfrø - den 10. august 2020

af Jens Briand Thomsen, trader DLG


Markedsnyheder

 

Vi har oplevet forholdsvis stabile priser i løbet af juli måned i range 380-385 EUR på Matif, efter at skuffende udbytter i det sydlige Europa trak priserne lidt op. De sidste par uger har stigende efterspørgsel på biodiesel ført til stigende priser på rapsolie. De stigende rapsoliepriser har forbedret crush marginen, som ellers har været utrolig dårlig siden Coronavirussens udbrud. Stigende EUR/USD holder hånden over stigende rapsfrøpriser i Europa.

 

Den seneste uges varme og tørre vejr i Europa har sat høsten i fuld gang, og vi vurderer Rapshøsten over halvvejs færdig i Danmark. Sjælland, Fyn og Sydjylland er specielt langt fremme. Udbytter og olieindhold ser generelt gode ud indtil nu.

Etableringen af rapsen til høst 2021 er også godt i gang på tværs af Europa. Den nuværende vejrudsigt med tørt og varmt vejr, så langt øjet rækker, kan være en trussel, hvis der går for længe uden noget nedbør.

 

 

Korrelerende markeder

 

Juli måned har vist stigende priser på de vegetabilske olier, som er drevet af stigende efterspørgsel på biodiesel. De vegetabilske olier har specielt været drevet af palmeolien, som trækkes op af stigende efterspørgsel fra eksportmarkedet. De amerikanske sojabønner ser godt ud, og den kommende periodes vejrudsigt tegner også godt.

 

 

Valutaen

 

USA mangler fortsat at lande en aftale til at støtte økonomien efter Coronavirussen, hvilket svækker den amerikanske dollar overfor Euroen, da EU er enige om den første del af en stimulusplan.

 

 

Råolie

 

I starten af august vedtog OPEC at reducere deres tidligere produktionsrestriktioner, hvilket har givet 1,5 mio. tønder olie mere om dagen, som sammen med Covid-19 usikkerheden lægger pres på prisen. 

Forventning

Med høsten i fuld gang og både prispositive og negative effekter, en stram europæisk forsyning, men fortsat import muligheder, er vi på kort sigt neutrale, men holder godt øje med udviklingen på de vegetabilske olier.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering korn den 23. juli 2020

af Maja Skaaning, trader DLG

Status pt. på børsernes retning

CBOT: Hveden steg igen efter 3 dage med fald, som formentlig skyldes en mangel på købere. 
Majs har siden slutningen af sidste uge været en march på stedet og euforien over salg til Kina er ved at lægge sig. I alt blev der i sidste uge solgt 3,1 mio. ts US-majs, og der ligger i handlen både håb og forventning om at der kan komme mere i den retning. Det vil naturligvis tage toppen af de ellers tunge overgangsbeholdninger efter høst ’20. Desuden hersker der, helt naturligt for årstiden, usikkerhed om de kommende foldudbytter, hvad nu hvis foldudbytterne kun bliver i begyndelsen af 170’erne buschels/acre i stedet for de høje 170’ere.

Matif: Hveden på Matif følger pt. CBOT her på den korte sigt, hvilket også betød at vi så en stigning på denne. Ægypten tenderede for hvede i August, en tender som både US og Franskmændene ikke har responderet på, i stedet har 8 russiske og 4 ukrainske tilbud meldt sig på banen. Dette er endnu en indikation på at den franske høst ikke forventes at blive kæmpe. 

Covid-19

I det meste af Europa er livet kommet tilbage til normalen… eller bare kommet tilbage til ’den nye normal’. Pånær måske i Spanien som oplever en opblomstring i antal smittede.
Andre steder i verdens buldrer pandemien fortsat. I USA toppede smittetilfældene igen med for 6. dag i træk over 60.000 nye, heraf 15.000 i Floria og staten betegnes som ”ude af kontrol”, dog mener præsidenten at det er noget der forsvinder af sig selv. Sagen er at landet ikke har hverken politik eller plan for at redde befolkningen, landet og den samlede økonomi. Jamie Dimon (adm. Direktør for JPMorgan Chase) anvendte i weekenden betegnelsen ”potentiel social opløsning”, ingen ved for tiden hvad der bliver det næste.

Vejret

I Europa er ligger frontsystemerne nordligt (Skandinavien) og synligt (syd for Donau), og giver godt høstvejr i det central Europa. Frankrig er ca. 50% færdige med byggen og lidt mindre med hveden. Fokus i denne uge er høsten i Tyskland, Polen og Baltikum samt i UK. Rusland og Ukraine skønnes begge at være på ca. 50% indhøstet af både byg og hvede, her ventes der bedre udbytter end i den 1. halvdel. I den kommende uge loves tæt på normale temperaturer men fortsat tørt. 

Nyheder fra verden

Spanien
Vækstsæsonen på den Iberiske Halvø må betegnes som forrygende og en stor høst er kommet indendørs. Landets importbehov skønnes at bliver 1,5 – 2,5 mio ts mindre af byg, hvede og majs hver især, i alt 5-7 mio ts mindre end i høståret 19/20. Spaniens byghøst har faktisk været særlig god/stor i de sydlige områder, således så der de seneste uger har været eksporteret til Nordafrika.

Egypten
Landets forsyningsminister oplyste i weekenden at landet har udvidet sine lagerfaciliteter til hvede med 400.000 ts til i alt 4 mio. ts. Hvorom de øgede lagerfaciliteter er lidt eller meget er svært at sige, men vil med sikkerhed kunne reducere ”spildet” af landets egen produktion.

Kina
I sidste uge købte Kina 3,1 mio. ts US-majs til levering aug/dec. Hertil kommer at der i jan/jun i år allerede er leveret 4,3 mio. ts majs fra Ukraine. Dermed er det første gang Kina overhovedet er kommet i nærheden af TQR-kvoten aftalt i WTO-forhandlingerne i 2001. Det store spørgsmål er nu om det kun er begyndelsen, om Kina allerede i dette år kan nå 12 eller måske 15 mio. ts majs-import.
Det endnu større spørgsmål er, om det vi ser nu, er det samme ”take-off” som Kina præsterede med soja-importen i midten af 90’erne.

Ukraine
Hvedelagrene i Ukraine har nået et 10 års ’low’ på 1.8 mio. ts, hvilket giver mening efter deres travle eksport-år i 2019/20, hvor de eksporterede rekord 20.5 mio. ts hvede, en stigning på 31% (5 mio. ts) ift. 2018/19 sæsonen. Ukraines bygeksport steg også med hele 41% til 5.1 mio. ts pga. højere produktion i 2019. Hvorledes deres byglagre efter denne høst vil lande er endnu lidt uvist idét høsten er forsinket ift. sidste år.  

Rusland
Udbytterne i vinterhvede har været skuffende, således samles interessen nu omkring den sidste halvdel af den russiske hvedehøst, der hovedsageligt består af vårhvede i det centrale og østlige Rusland/Kasakhstan. Vejrudsigterne i sidstnævnte områder forventes pt. tørt og varmt de næste par uger.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps den 7. juli 2020

af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Markedsnyheder

Den seneste uge har vi set en lille korrektion på faldet i slutningen af juni og har ligget i intervallet 375-380 EUR på Matif august 2020. Ellers har vi oplevet et stille rapsmarked, som er afventende informationer om den første europæiske rapshøst. Høsten er så småt begyndt i Ukraine og Frankrig, hvor de første franske indikationer melder om skuffende udbytter og lave olieindhold. Dog skal det tages i mente, at dette er tidlige indikationer, og der meldes om stor variation.
Den europæiske produktion er fortsat estimeret til 16,5 mio. tons mod en forventet efterspørgsel på ca. 22 mio. tons, hvilket efterlader et importbehov på ca. 5,5 mio. tons – som er det samme niveau som sidste år.
Importmængden skal hovedsageligt komme fra Ukraine, Canada og Australien på samme måde som tidligere år. Dog med ændringer på mængderne, da den ukrainske produktion forventes at falde med ca. 500.000 tons, som til gengæld opvejes af forventningen til en normal australsk høst, der sidste år var ramt af tørke.
Canadiske StatCan offentliggjorde mandag deres arealforventninger, hvor de justerede de canadiske Canola-arealer ned med 0,8% i forhold til 2019 og 8,1% i forhold til 2018. Spørgsmålet er dog om Kina vil genoptage importen af canadisk Canola og hvor meget. 

Korrelerende markeder

I tirsdags kom USDAs kvartalsrapport med forventede produktionstal, hvilket endte ud i en prispositionsrapport for de vegetabilske olier, da de tilsåede arealer kom ud i den lave ende af markedets forventning og sammen med majs førte til købsinteresse på børserne og smittede af på det resterende afgrødemarked. 

Valuta og råolie 

Positive tendenser i de amerikanske arbejdsløshedstal modsvares af stigende tilfælde af COVID-19 i USA, som de seneste dage er steget med mere end 50.000 om dagen. Stabil EUR/USD den seneste uge i 1,12-1,13 niveauet. 
Råoliepriserne fortsætter den positive tendens med baggrund i faldende amerikanske lagre og OPEC+-kontrolleret produktion. Det giver positive indikationer i forhold til rebalanceringen af udbud/efterspørgsel situationen. 

Forventning

Vi forventer volatilt marked den næste tid mod høst, hvor forholdet mellem rapsfrø og oliekager/skrå skal forbedres, hvilket ikke er positivt for rapsfrø medmindre produkterne stiger. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”