Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
13. september 2018

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering korn, 13. september 2018

Tung dyne over kornmarkedet

Af Prokurist I. Rolf Pedersen

Pointen i al fortællekunst er overraskelsesmomentet
Pulitzerprisen er en amerikansk journalistik-, litteratur- og musikpris, der uddeles årligt, og hvis USDA var med i opløbet til denne pris var chancerne for en sejr rimelig store. Det atypiske vejr, vi har set kloden rundt i denne vækstsæson, har i den grad vanskeliggjort vurderingen af størrelsen og kvaliteten af den globale afgrødeproduktion. Det har givet kronede dage for prognosemagerne med USDA i den gule førertrøje i langt de fleste etaper. Rapporten den 12. september var ingen undtagelse. 

USDA overrasker igen igen
USDA overraskende ved at opjustere de globale slutlagre af hvede, hvor markedet havde forventet en nedjustering. USDA overraskende med en større hvedeproduktion i Rusland, hvor markedet havde forventet en nedjustering. Opjusteringen i Rusland understøtter USDA med ”fortsatte optimale vækstbetingelser for vårhveden”, hvilket er i komplet modstrid med alt, hvad markedet havde forventet. Markedet taler om, at vårhveden er under stigende trussel fra vejret, og høsten er langt fra afsluttet. Adskillige millioner tons står grønne på markerne med stigende mængder regn og sne. Endnu en overraskelse var en opjustering af den globale majsproduktion på hele 8 mio. tons. Topscoreren i overraskelser var dog en opjustering af de amerikanske majsudbytter, der resulterer i en opjustering af produktionen på 6 mio. tons. Markedet havde forventet en nedjustering af udbytterne, og Chicago børsen faldt prompte med godt 3%. 

Rapport reducerer de franske hvede- og byglagre
Før USDA-rapporten blev frigivet kl. 18 den 12. september var hvedebørserne på begge sider af Atlanten præget af moderate prisstigninger. For en sjælden gangs skyld virkede det som om, at markedet viste interesse for det nationale ”FranceAgriMer's” netop frigivne rapport med balancer for den franske hvede og byg i høsten 2018. Balancerne viser et slutlager af hvede på det laveste niveau i 4 år og et slutlager af byg på det laveste niveau i 11 år. Denne rapport samt en hvedetender fra Egypten støttede priserne på børserne lige frem til USDA-rapporten. Straks efter kl. 18 faldt kornbørsen prompte. Egypten endte med at købe 235.000 russisk hvede.

Vil Rusland indføre eksportbegrænsninger?
USDA bekræftede ikke, som ventet af markedet, en nedjustering af den russiske hvedeeksport, og som følge af den højere russiske hvedeproduktion forventer USDA tilsyneladende ikke en begrænsning i den russiske hvedeeksport. Generelt er der i markedet fortsat en forventning om, at der snart kommer en eller anden begrænsning i eksporten. Men så længe den ikke kommer, vil det fastholde presset på hvedemarkedet. For det første ønsker russerne blot at kapitalisere deres produktion, og samtidig betyder en overhængende trussel om en snarlig indførsel af en eksportbegrænsning, at eksportørerne blot presser endnu mere på inden eksportvinduet evt. lukkes.

Den globale forsyningssituation i år contra sidste år – iflg. USDA
Samlet set er der ikke de store forskydninger, da den samlede kornproduktion i år kun udgør et beskedent plus på 6,8 mio. tons ift. sidste år. Det dækker over et fald i hvedeproduktionen på 25,3 mio. tons og en stigning i alt andet end hvede på 32,1 mio. tons (heraf bl.a. en stigning i majsproduktionen på 35,4 mio. tons og et fald i bygproduktionen på 1,5 mio. tons). 

Prisudsigterne
USDA-rapporten, hvor lagrenes størrelse af hvede og majs oversteg markedets forventninger, var samlet set prisnegativ. Rapporten har lagt som en tung dyne over markedet, og vi forventer i den kommende periode et mere roligt marked uden de store prisudsving – dog med en lille pil, der i øjeblikket peger lidt nedad.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn, 2. august 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen

En ulykke kommer sjældent alene

Et sammenfald af flere prisunderstøttende begivenheder kloden rundt driver priserne i vejret til de højeste niveauer i flere år. Vi skal tilbage til maj 2014 for at finde et tilsvarende niveau. I flere perioder fra medio 2010 frem til maj 2014 var det nuværende niveau dog rent faktisk hverdag. Det glemmer man hurtigt. Som et kuriosum kan nævnes at udsvingene på Matif siden år 2000 har været voldsomt store. Vi har set spot prisen bevæge sig mellem euro 100 medio 2002 til euro 295 primo 2008. Danmark bliver i år nettoimportør af korn! Er der lagt i kakkelovnen til yderligere stigninger?

EU
En rekord voldsom tørke med tilhørende hedebølge kunne i værste fald gå hen og reducere den samlede kornproduktion i EU i år med måske omkring 30 mio. tons. Alene produktionen af blød hvede frygtes at fald med op mod 14 til 16 mio. tons. I givet fald den laveste produktion i 6 år.

USA
En ”crop tour” i USA har lige afsløret, at der er udsigt til at udbyttet i vårhvede kommer ud 13% under 5-års gennemsnittet.

Sortehavet
I Sortehavsområdet forventes det, at tørke her ligeledes vil barbere udbytterne og produktion med op mod 15%, og for at føje spot til skade har regn de seneste dage truet kvaliteten.

Canada
I Canada reduceres forventningerne til udbytterne løbende i takt med at varmegraderne ligger over det normale. 

Australien
Australien døjer med langvarig tørke i de østlige områder New South Wales og Queensland, hvilket stresser hveden.

USDA rapport på næste fredag
Markedet venter nu i spænding på meldingen fra USDA på næste fredag. Der er ingen tvivl om at produktionen reduceres kraftigt i forhold til sidste måneds rapport, men spørgsmålet er om de reducerer ligeså meget som markedet forventer, eller om de ”klipper den over” i flere bidder.

Den videre prisudvikling
En forventning om en global produktion der kommer til at ligge under produktionen betyder, at der skal spises af lagrene med dertilhørende forværring af den samlede forsyningssituation. Yderligere prisstigninger ligger derfor i spillekortene, men i hvilken størrelsesorden er det umuligt at spå om før den nordlige halvkugle kan gøre det samlede resultat op.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 


 

Markedsorientering: Rapsfrø og vegetabilske olier 26. juni 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Den tilbagevendende historie i rapsmarkedet er, at prisen stadig bliver presset af andre oliefrø og vegetabilske olier. Markedsaktørerne er dog forsigtige i forhold til EU-28 produktionen, og derfor kan prisfaldene på rapsfrø tilskrives korrelerende markeder. Blomstringsperioden i Europa har været meget uregelmæssig, hvilket skaber nervøsitet. Markedsaktørerne arbejder dog med en konsensus produktion på omkring 21 mio. tons, hvilket er under den oprindelige forventning. 

På det fysiske marked afventer markedsaktørerne, at høsten går i gang i sortehavsregionen. Markedet venter i spænding på de første udbytter og kvalitetsestimater. Her kan det nævnes, at de første små arealer er høstet i Rumænien og Ukraine. Europa afventer dog officielle udmeldinger i spænding. 

Sojakomplekset
Markedsaktørerne er stadig bekymret over spændingerne mellem USA og Kina, hvilket fik skabt salgsstemning i sojakomplekset. Markedsaktørerne er især bekymret, fordi USA er den største producent af sojabønner, og Kina er den største aftager af sojabønner. 

Salgsstemningen er også skabt af mere fundamentale årsager. Afgrøderne står godt med en ’good to excellent’ rating på 73% af arealet mod 66% på samme tidspunkt sidste år. Dermed udvikler afgrøderne sig positivt i blomstringsfasen, hvor 12% af afgrøderne er i blomstring, hvilket er 7% over et historisk gennemsnit.

Palmeolie
Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia, og der er langt mellem de prispositive nyheder. Senest offentliggjorde et analysebureau skuffende eksporttal for 1.-25. juni, som er 12,5% lavere end forrige måned. Dette bekræfter en svag efterspørgsel på palmeolie.

Solsikkeolie 
Samtidig ser vi store lagre på solsikkeolie i Sortehavsregionen. Denne olie er på nuværende tidspunkt det billigste alternativ til sojaolie og palmeolie. Samtidigt er der sået et 20% større areal af solsikke i Sortehavsregionen. 

Valuta
Investorerne er stadig bekymrede over den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt USA og Europa. Det er svært at spå om konsekvenserne af denne situation, derfor er investorerne afventende.

Råolie
På OPEC mødet den 22. juni 2018 blev de deltagende lande enige om at hæve produktionen med ca. 1 mio. tønder dagligt. Denne produktionsstigning skal indfases gradvist. Der er formegentligt behov for en produktionsforøgelse, da der forventes kommende sanktioner mod Iran, flere flaskehalse i den amerikanske skifferolieproduktion og vigende produktionsevne i flere lande. Derfor reagerede markedet ikke voldsomt. Udtalelser fra OPEC bærer præg af, at kartellet ønsker at bringe balance til råoliemarkedet.

Forventning
Vi forventer stigninger i prisen på rapsfrø på den anden side af den europæiske høst grundet forventningerne til produktionen. Man skal dog ikke udelukke, at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt. Derudover skal det pointeres, at vi formegentlig vil opleve et høstpres, når den europæiske høst tager fat. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering: Rapsfrø og vegetabilske olier 6. juni 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Sidste uge startede egentlig forholdsvis optimistisk på produktionssiden. Oil World beskrev, at de mener, at verdens lagre af oliefrø vil stige til et nyt niveau på 115,6 mio. tons, hvilket er 5,4 mio. tons mere end sidste år. Verdens produktion af oliefrø bliver estimeret til 584,4 mio. tons, hvilket er 23,4 mio. tons mere end sidste år. Det skal dog pointeres, at sojabønnerne udgør ca. 80% af dette produktionsestimat. Der forventes dermed en større produktion af både sojabønner og solsikkekerner. På samme tidspunkt forventes verdenens produktion af rapsfrø og canola at nå 67,7 mio. tons, hvilket er 1,2 mio. tons mere end sidste år. Årsagen til denne beskedne stigning er EU’s nedskrivning af rapsproduktionen (2018-2019) med 4% til 21.7 mio. tons.

Man skal herefter overveje, hvor arealerne bag disse 67,7 mio. tons rapsfrøproduktion befinder sig. Der forventes en stigning i arealerne i Canada, Ukraine og Rusland. I disse områder vil vi formegentlig se en produktionsfremgang. I EU har vi oplevet ugunstige betingelser under såning og i blomstringsperioden. Rapsarealerne lider under tørke i den nordlige del af Tyskland, Polen, Baltikum og Skandinavien. Der er dog kommet nødvendig regn i den centrale del af Europa. Vejret i den kommende tid vil derfor have en stor effekt på prisen på rapsfrø. Prisen på rapsfrø på Matif startede ugen med at falde grundet pres fra andre oliefrø. 

Sojaolie
Der er generelt pres på sojakomplekset i denne periode. Der er blevet plantet et rekordareal af sojabønner i USA. Der rasles stadig med sablen fra USA’s side i forhold til told og skat på import. Den amerikanske administration meddelte, at de vil komme importtold og -skat på kinesisk import til USA. Derfor venter markedet i spænding på, hvad den kinesiske reaktion er på dette. 

Det ser ud som om, at der er god efterspørgsel på sojabønner (samt sojaskrå og sojaolie). På samme tid er vejret favorabelt, hvilket betyder, at sojakomplekset kan presse prisen på de resterende oliefrø.  

Palmeolie
Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia. Årsagen til disse prisfald er en svag efterspørgsel i disse måneder grundet Ramadanen. Det giver et formueretligt fald på 8-10% i eksporten i maj sammenholdt med april. Dermed forventes det, at lagrene af palmeolie stiger i Indonesien og Malaysia i de kommende måneder. Den faldende sojaolie presser prisen på palmeolie sammenholdt med mindre efterspørgsel.  

Valuta
Gode økonomiske tal i USA og en ustabil politisk situation i Europa fik dollaren til at stige i begyndelsen af ugen. De amerikanske arbejdsløshedstal for maj forsikrer stadig investorerne om, at det går bedre i USA. Den politiske situation i Italien og Spanien får investorerne til – på kort sigt – at søge over i dollaren. Sidste uges volatilitet er dog blevet afløst af et mere roligt miljø i denne uge. Den seneste trend har understøttet EUR-råvarerne i perioden. 

Råolie
OPEC skal mødes i Wien den 22. juni 2018 for at diskutere samarbejdet og produktionen af olie. Saudi Arabien og Rusland (tæt samarbejdspartner med OPEC) øjner dog allerede en mulighed for at øge produktionen i andet halvår grundet den favorable oliepris og evt. produktionsnedgange i Iran og Venezuela. I 2017 aftalte OPEC deres produktionsbegrænsning og den officielle holdning er, at produktionen skal øges gradvist for ikke at sætte olieprisen i ubalance. 

Forventning
Vi forventer, at der kommer stigninger i prisen på rapsfrø i den kommende tid grundet den europæiske situation. Man skal dog ikke udelukke at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt. Derudover skal vi også huske på, at vi formegentlig vil opleve et høstpres, når den tid kommer. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn - 30. maj 2018

Vejret sætter dagsordenen - Fortsat bekymring for tørke mange steder
Tørke truer fortsat i Sortehavsregionen og dele af Østeuropa, i store områder i det nordøstlige EU, Australien, Canada og de sydlige stater i USA. Vinterhvedekonditionerne i USA viser kun 38% i kategorien god til meget god. Tilsåningen af vårhvede i USA er ganske vist på 91%, men markerne sukker efter vand her og ligesom de gør i Canada lige nord for grænsen til USA. I Rusland er der kun sået 72% af de forventede arealer af vårhvede.

Stor usikkerhed præger kornbørserne
Siden nytår er prisen på Matif børsens december 2018 termin steget med ca. 20 euro per ton svarende til kr. 15 per 100 kg. Usikkerheden ses tydelig af de seneste ugers daglige prishop op og ned på 3 til 4 euro. Priserne har på det seneste været godt understøttet af vejret, men også det faktum, at euroen pt. er på det laveste niveau overfor den amerikanske dollar i 10 måneder, har støttet markedet. Fondene har også støttet prisudviklingen. Eksempelvis var de ved årsskiftet short i Chicago majs, og nu er de long. Fondene lå også short i hvede ved årsskiftet, men nu er de i en neutral position. 

Den videre prisudvikling

Da vi står midt i det mest markante vejrmarked i mange år, kan forudsigelser om den videre prisudvikling kun betegnes som det rene gætværk. Vi vil derfor afholde os fra det.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

 

Markedsorientering korn - 15. maj 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen, DLG

Masser af korn i hal

Første USDA prognose for høst 2018/19
USDA har nu løftet sløret for deres forventninger til kommende høstår. Det mest overraskende i rapporten var, at slutlagrene af hvede blev estimeret lavere, end markedet havde forventet, samt at produktionen også landede lidt under forventningerne. Samtidig blev det forventede globale forbrug øget med 10 mio. tons i forhold til høståret 2017/18. Slutlageret af hvede ventes derfor at falde for første gang i fem år. Alligevel ventes lageret at udgøre godt 35% af det samlede årsforbrug, så vi vil stadig have en komfortabel forsyningssituation. 

Udsigt til mere plads til EU hvedeeksport
EU’s hvedeproduktion i 2018 sættes til 150,4 mio. tons, hvilket er marginalt under de 151,58 mio. tons, vi havde sidste år. Ruslands hvedeproduktion i 2018 sættes til 72,0 mio. tons, hvilket er 13 mio. tons under sidste års 85 mio. tons. Samtidig reduceres den russiske eksport i 2018/19 til 36,5 mio. tons mod forventet 39,5 mio. tons i 2017/18. Dette giver lidt mere plads til EU’s eksport i 2018/19, hvor forventningerne sættes til 29 mio. tons mod forventet 24 mio. tons i 2017/18. Rusland ventes dog at bevare den gule førertrøje som verdens største eksportør af hvede.

Det globale kornforbrug overstiger produktionen med 43 mio. tons i 2018/19
I 2017/18 ventes det globale forbrug at ligge 24 mio. tons over den samlede produktion, og i 2018/19 er der udsigt til, at der skal spises yderligere af lagrene. De samlede globale kornlagre i procent af det samlede forbrug ventes at falde fra 23,5% i 2017/18 til 21,1% i 2018/19. Det skal dog understreges, at der er lang vej, før høsten 2018 er i hus, og meget kan og vil ændre billedet hen af vejen.

Jokeren, de næste måneder, er vejret

De seneste måneder har vejret vist tænder rundt om på kloden, og vi er langt fra i mål endnu. Fokus er lige nu på USA, Rusland og Australien, hvor forholdene på grund af manglende nedbør langt fra er optimale. Samtidig har Argentina og Brasilien deres at kæmpe med, idet visse områder her har for meget nedbør, mens andre har for lidt. De fire foregående høstår var billedet ellers præget af nærmest perfekte vejr- og vækstbetingelser kloden rundt. Vi vurderer, at der lige nu er en god bund under priserne, og markedet synes mere følsomt overfor udsving i vejret end normalt. De kommende måneder forventer vi at se større og hyppigere prisudsving, end vi har været vant til. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering raps – 25. april 2018

Af Junior Trader, Salli Bekke, DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Der er intet at rapportere om af fundamental karakter, og markedet er i det hele taget noget fattigt på aktivitet. Splittelsen, mellem avlerne på den ene side og crushere på den anden side, varer ved. Bunden er faldet ud af markedet på gammel høst, som på nuværende tidspunkt handler omkring 340 EUR/ton på maj terminen - det laveste niveau siden marts 2016. Avlerne vil ikke sælge til den pris, og crushere vil ikke betale, da de betragter det som overpris.  

Konsekvensen er et marked, som er illikvidt. Tendensen forstærkes yderligere af, at crushere er godt dækket, og overgangslagrene til ny høst forventes historisk store grundet import-pres fra Ukraine, Australien og Canada. Nyeste analyser tyder på, at lagrene bliver i omegnen af to mio. ton, hvilket er 30% højere end sidste år og dobbelt så stort som treårsgennemsnittet. Vi ser på nuværende tidspunkt en risiko for, at import fra Ukraine kommer til at presse prisen på høstmånederne yderligere, idet de forventer en god høst, som endnu ikke er solgt.

Sojaolie
Prisen på sojaolie er, som det også er tilfældet for rapsen, hårdt presset. Markedet er stadig påvirket af handelskrigen mellem Kina og USA, og indførslen af afgift på amerikanske sojabønner udgør en reel trussel for det amerikanske sojamarked, som dermed holder CBOT nede. Som for rapsmarkedet gælder det også her, at der ingen gode nyheder er til at hjælpe markedet i grønt.

Palmeolie
Palmeolie futures handler sidelæns. Det er på trods af, at eksporten på de nære terminer ser lovende ud, men med udsigt til en stigende produktion har de positive toner ikke været nok til at løfte prisen. Hvis palmeolien skal bryde ud af den kanal, som den er fanget i, skal den have hjælp fra de omkringliggende markeder. 

Valuta
Euroen har den sidste uges tid været under pres mod dollaren. Den stærke dollar skyldes højere renter, og med udsigt til yderligere rentestigninger får euroen pt én på trynen. Desværre er det ikke kun euroen, som dollaren styrker sig i mod, og den gavnlige effekt på prisen på europæisk raps lader dermed vente på sig.  

Råolie
Råolien har siden sidste orientering taget noget af et kvantespring, og handlede i mandags over 75 dollar/tønde, hvilket er det højeste niveau siden november 2014. Grunden til den stigende pris er stadig geopolitisk uro i Mellemøsten samt en offentliggørelse af nedgang i US lagre samt et højt forbrug fra især kinesisk side.

Forventning
Heller ikke her er der nyt under solen. Vi er stadig prisnegative/neutrale på gammel høst, mens vi er mere optimistiske på ny høst.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

DLG Markedsorientering korn 17. april 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen, DLG

Masser af korn i halVejret kæmper mod stærkere magter – Kornpriserne bevæger sig i et fastlåst leje
De stærkere magter er i dette tilfælde markedskræfterne. Vejret har ellers i lang tid på forskellig måde spillet med musklerne kloden rundt i et forsøg på at sætte en ny dagsorden for kornmarkedet, men kræfterne har hver gang vist sig at være utilstrækkelige. Siden den 1. september sidste år har prisudsvingene på korn været forholdsvis begrænsede. 

Ser vi på prisudviklingen på Matif-hvede på maj 2018 terminen siden den 1. september 2017, så konstaterede vi en top i slutningen af september og en bund i midten af januar. Toppen var på 174,50 Euro og bunden på 158,25 Euro svarende til maksimale udsving på 12 kr. per 100 kg. Udsigterne til et snarligt reelt niveauskifte i priserne ligger fortsat ikke i kortene. Hertil er forsyningssituationen simpelthen for god. 

Seneste USDA-rapport sætter ny rekord for den globale hvedeproduktion
Den samlede hvedeproduktion i 2017 blev sat op til 760 mio. tons, hvilket er ny rekord. Slutlagrene blev samtidig sat op med 2,3 mio. tons, og de udgør herefter 36,5% af det samlede årsforbrug. Som en klar understregning af Ruslands dominans på verdensmarkedet for eksport af hvede blev en ny rekord sat i form af en opjustering af den russiske eksport med 1 mio. tons til 38,5 mio. tons. 

Vi har i de senere år oplevet en eksplosiv udvikling i den russiske hvedeeksport. I 2012/13 var den på beskedne 11,3 mio. tons. Siden da er den i gennemsnit steget med 5,4 mio. tons om året. Det betyder, at Rusland nu sidder på 21% af verdens samlede hvedeeksport. I år 2000 var den russiske andel på verdensmarkedet for korn mindre end 1%. I USDA-rapporten fik EU’s hvedeeksport endnu en lussing, da den blev sat ned med endnu 1 mio. tons til nu 24 mio. tons. 

Udsigter for Rusland i de kommende år
Vi forventer en fortsat stigning i den russiske hvede- og bygprodukton samt eksport i de kommende år. Det vil ske på baggrund af en generel stigning i udbytterne per hektar, infrastrukturelle opgraderinger af havne- og indlandsfaciliteter samt statssubsidier til hele den side af logistikken, der understøtter eksporten. Vi vurderer at det eneste, der kan sætte en midlertidig stopper for sådan en udvikling, skal komme fra et alvorligt vejrfænomen, som jo opstår fra tid til anden i denne del af verden.

EU og russisk kornproduktion 2018
På trods af de vejrmæssige udfordringer vi har oplevet siden sensommeren sidste år, peger de fleste prognoser fortsat mod en samlet kornproduktion i EU i 2018 på niveau med sidste års 300 mio. tons. 

International Grains Conference (IGC) har i deres marts 2018 prognose sat Ruslands samlede kornproduktion i 2018 til 117,8 mio. tons mod 127,5 mio. tons sidste år. IGC forventer dog samtidig en stigning i slutlagrene på 6 mio. tons ved udgangen af 2017/18, et fald i indlandsforbruget i 2018/19 på 1,7 mio. tons samt andre små forskydninger. Slutresultatet i IGC´s prognose er en stigning i den russiske korneksport til kommende sæson til 48 mio. tons mod 46,4 i 2017/18. Vi forventer derfor endnu en sæson med en aggressiv eksport af korn ud af Sortehavet lige fra høstens start.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."