Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
4. december 2018

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering: Raps 4. december 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Markedsnyheder
Der er generelt god efterspørgsel i det fysiske marked på rapsfrø efter, at den centrale del af Europa har fået tiltrængt regn. Regnen har givet vand til floderne, som var blevet umulige at sejle på - nogle steder ned til 40 cm vandstand. Regnen har øget vandstanden, og derfor kan frøene sejles til oliemøllerne, og rapsskrå og -olie kan sejles til forbrugerne. Dette forhold lægger dog en dæmper på den fysiske pris, da transportomkostningerne falder drastisk selvom efterspørgslen stiger. En relativ god crush-margin på kort sigt giver liv til det fysiske marked. 

På den anden side har USA og Kina indgået ”våbenhvile” i 90 dage i den igangværende handelskrig. I de 90 dage skal de to nationer forhandle. Det skal bemærkes, at handelskonflikten genoptages, hvis der ikke opnås noget resultat indenfor disse 90 dage. Samtidig har Kina tilkendegivet, at de vil genoptage indkøbet af amerikanske sojabønner. Dette fik sojakomplekset til at stige i Chicago eftersom, at efterspørgslen returnerede til USA. Dog skal man pointere, at en ting er kinesernes intentioner, en anden ting er, hvordan de reelt vil agere, og markedet afventer derfor bekræftelse. 
Grundet ovenstående årsager har vi på det seneste set en relativt uændret pris på rapsfrø på Matif, da de forskellige markedsnyheder og korrelerende markeder trækker i forskellige retninger.

Rapsfrøene har prismæssigt holdt stand i forhold til udviklingen i råolien, sojakomplekset og palmeolie. Kina har tidligere været nævnt som en faktor. Kina har forsøgt at søge mod substituerende produkter som rapsfrø som alternativ til de amerikanske sojabønner for at få mættet proteinbehovet i Kina. En genoptagelse af den amerikanske sojabønneeksport til Kina kan derved lægge en dæmper på kinesernes efterspørgselsvækst på rapsfrø, som derfor kan være prisnegativt på kort sigt.

I Europa importeres der stadig meget rapsfrø. Importen er en smule lavere end sidste år, men årets import er noget over et 3-års gennemsnit. Importen er indtil nu primært kommet fra Sortehavet, men de første laster af australsk canola er nu på vej mod Europa.
På samme tidspunkt berettes der om, at den crushede mængde er 10% lavere end samme tidspunkt sidste år. Dette kan give os en indikation om, at forsyningssituationen formegentlig ikke bliver så stram som først antaget.

Den australske regering har netop nedskrevet den australske 2018/2019 canola-produktion fra 2,79 mio. tons (estimeret i september) til 2,24 mio. tons. Produktionen var 3,67 mio. tons i 2017/2018.

Korrelerende markeder
Trenden i palmeolien er stadig nedadgående grundet politiske tiltag og regulativer samt fundamentale forudsætninger. Den malaysiske eksport faldet med 5% fra 1.-25. oktober til 1.-25. november. På den anden side er produktionen faldet med 5%, men den svage eksport sætter stadig dagsordenen i palmeolie markedet. 

Sojakomplekset fik endelig en besked om resultatet af mødet mellem den kinesiske præsident og amerikanske præsident ved G-20 mødet i Argentina i weekenden. Som tidligere skrevet giver dette noget support til sojakomplekset, da Kina har tilkendegivet at de vil genoptage indkøbet af amerikanske sojabønner. Dog skal man pointere, at en ting er kinesernes intentioner, en anden ting er hvordan de reelt vil agere, og markedet afventer bekræftelse.
Forholdene et stadig optimale i USA og Sydamerika, og der forventes stadig, at Brasilien kommer til at høste sojabønner inden jul.

Råolie
Råolien steg små fire procent i begyndelsen af ugen på udmeldinger fra Rusland og Saudi Arabien om, at de ville fortsætte samarbejdet i 2019. En forsmag på, hvad markedet kan forvente af denne uges OPEC-møde, der løber af stablen torsdag og fredag. Produktionsoverskuddet estimeres på nuværende tidspunkt at være 1 mio. tønder dagligt. Forskellige aktører forventer en aftale i OPEC+ om produktionsbegrænsninger på 1,3 mio. tønder dagligt. Disse prisstigninger kommer oven på en periode med massive fald i råolien grundet overforsyning og stigende lagre.

Valuta
Der er også optimisme at spore i valutamarkedet efter at investorerne fik vished om, at der arbejdes fra amerikanske og kinesiske side på at lande en handelsaftale inden for de 90 dage som ”våbenhvilen” strækker sig over. Den planlagte amerikanske staftold, der skulle implementeres i januar 2019, er blevet sat på standby indtil slutningen af marts. Det skal dog pointeres, at staftolden indføres hvis ikke en aftale indgås inden slutningen af marts 2019.

Forventning
Vores forventning er ændret: Vi ser relativt prisneutrale til prisnegative på rapsfrø på kort sigt, men vi ser stadig stigende priser på længere sigt pga. den europæiske forsyningssituation. 
For ny høst ser vi stigende priser pga. arealnedgang samt ufavorable betingelser i Europa. 
 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

Markedsorientering korn, 30. november 2018

EU markedet går i tomgang

De store internationale handelshuse lever af prisudsving – jo større jo bedre. Hvis vi ser lidt tilbage i tid, ja så har de haft elendige betingelser på det europæiske kornmarked siden begyndelsen af september måned. Målestokken for prisudviklingen i EU er Matifbørsen. Hvede på Matifbørsen på december 2018 terminen er siden begyndelsen af september handlet i et usædvanlig snævert interval mellem euro 205 og euro 197 svarende til prisudsving på hele kr. 5,97 per 100 kg. Folk der begår sig i tekniske analyser har i 3 måneder desperat revet sig selv i håret i et total retningsløst marked. Markedet har fået mange mere eller mindre opfindsomme navne i denne periode - dødt, begivenhedsløst, små hop på stedet, march på stedet, livløst, kedeligt, en patient i koma osv. osv.

Imens buldrer kornmarkederne uden for EU’s osteklokke videre, og fokus lige nu er på weekendens topmøde i G20 landene i Buenos Aires og ikke mindst de forestående forhandlinger mellem amerikanske Trump og kinesiske Xi i den uafklarede handelskrig mellem USA og Kina. Det holder da i det mindste liv i den makroøkonomiske uro, men det kan måske sågar bringe lidt mere volatilitet ind i kornmarkedet i de kommende uger.

EU har isoleret sig fra omverden

Store tendere på det internationale kornmarked er i månedsvis gået fuldstændig udenom EU. På trods af en elendig eksport af hvede ud af specielt Frankrig på grund af for høje priser i forhold verdensmarkedspriserne, har de europæiske kornpriser ikke givet efter. I flæng kan nævnes, at der er handlet store mængder hvede fra Rusland, Ukraine og Rumænien til både Tyrkiet og Egypten. Hvede fra USA og Argentina til Egypten. Majs fra Argentina til Algeriet. Byg fra Sortehavet til Saudi Arabien. Hvede fra Argentina til Algeriet. Hvede fra Argentina til Saudi Arabien. Tankevækkende at korn fra Nord- og Sydamerika finder vej til EU's baghave med destinationer i Middelhavet. 

Putins seneste stunt i Sortehavet er gået ubemærket hen

Selv ikke de seneste hændelserne i Sortehavet har kunnet piske en stemning op i de europæiske kornmarkeder. 

Alle venter på at gassen går af den russiske korneksport

Ulven kommer, ulven kommer siger man, men ingen har endnu set den. Selvom der i månedsvis har været vedholdende forlydender om, at den russiske korneksport var ved at løbe ind i den berømte mur, ja så har der indtil videre kun været få og spæde tegn på, at dette rent faktisk er nært forestående. I den kommende periode vil spørgsmålet derfor forblive om, hvornår og hvordan vil den russiske eksport gå ned i gear? Bliver der tale om et dissideret eksportstop, eksportafgifter eller noget helt tredje? 

Så længe der ikke øjnes en opbremsning i den russiske dominans på hvedemarkedet, vil presset på hvedemarkedet være fastholdt. En overhængende trussel om en snarlig indførsel af en eller anden form for eksportbegrænsning gør blot, at eksportørerne presser endnu mere på inden eksportvinduet eventuelt lukkes. Russerne står i et dilemma. For det første ønsker de, at kapitalisere deres produktion, og på den anden side ønsker de ikke stigende interne hvedepriser med stigende brødpriser til følge.  

USDA rapport uden sprængfarlige nyheder

USDA har i den seneste rapport ikke blandet kortene i nævneværdigt omfang, så heller ikke fra denne kant er der kommet noget, der kunne ændre retningen i den flade prisudvikling. 

Prisudsigterne

Som det fremgår af denne orientering, har den traditionelle julefred allerede for tre måneder siden sænket sig over kornmarkedet, og intet tyder for alvor på, at dette vil ændre sig afgørende på denne side af nytår.  

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering raps, 23. november 2018

Af rapshandler Christian Dam Olesen

Manglen på fundamentale nyheder i det europæiske rapsmarked giver ikke høj aktivitet i markedet i disse dage. Ligeledes er det amerikanske marked lukket grundet Thanksgiving-fejringen, hvilket også begrænser informationsstrømmen. Dermed har det været råolien som har sat dagsordenen i denne uge. 

I det fysiske marked ser vi, at crusherne dækker januar-marts positioner grundet gode crush-marginer samt bekymring om import af australsk and canadisk canola. Samtidig ser vi god efterspørgsel på rapsolie til biodiesel i denne periode, hvilket får crusherne til at sikre sig frøene.

Den australske høst er i fuld gang, og 20-30% af arealet er høstet. De første forlydender tyder god kvalitet og fine udbytter. Det skal dog pointeres, at de australske landmænd har høstet de områder, som ikke har været væsentligt påvirket af frost og tørke. Høsten rykker nu til den trøske- og frostpåvirkede del af canola-arealerne. 
I Europa holder markedsaktørerne godt øje med vejrudsigterne i forhold til den europæiske vinter. En streng vinter kan være fatal for de resterende rapsarealer i Europa. International Grain Council, ICG, er anderledes optimistisk for rapsarealerne uden for EU, hvor de forventer et areal over 1 million hektar. Også i Canada ser ICG stigende arealer til foråret.

Korrelerende markeder
Efter at prisen på palmeolie er faldet til det lavest niveau i 9 år, er prisen nu igen steget en smule grundet profittagning på de lave niveauer. Seneste er det en faldende eksport i perioden 1.-20. november i forhold til oktober måned, som har skuffet markedsaktørerne.

Man skal lede længe efter stigende prisnyheder i sojakomplekset, så længe Kina ikke er købere af amerikanske bønner. Derfor følger markedsaktørerne udviklingen nøje op til G-20 mødet i slutningen af november. Den amerikanske høst var 91% færdig i starten af denne uge, hvilket er 5% lavere end et 5-års gennemsnit. Såningen i Brasilien er stadig foran et historisk gennemsnit, og markedet forventer, at Brasilien vil høste de første bønner inden jul, hvilket vil løse det kinesiske dilemma.

Valuta
Fraværet af de amerikanske investorer grundet Thanksgiving har givet en rolig uge i FX-markedet. EUR har været supporteret af de fremskredne forhandlinger mellem EU og UK. Investorerne er dog lidt forsigtige med at investere i EUR grundet en divagerende politik fra ECB. Investorerne er dog også forsigtige med USD grundet FED’s indikation om en svækket amerikanske performance.  

Råolie
Råolien fik endnu et tryk nedad i denne ude, og handlede kortvarigt under 62 USD pr. tønden efter et prisfald på over 7% da det så værst ud. Faldet mindede meget om det kraftige prisfald tirsdag i sidste uge. Prisfaldene blev udløst af en kombination af øget tvivl om, hvorvidt OPEC-landene vil overholde deres produktionsbegrænsninger, særligt efter at Donald Trump har udtalt, og at Saudi Arabien har været meget lydhør over for hans ønske om en lavere oliepris.

Forventning
På kort sigt er vi relativt prisneutrale til prisnegative på rapsfrø på kort sigt, men vi ser stadig stigende priser på længere sigt pga. den europæiske forsyningssituation. 
For ny høst ser vi stigende priser pga. arealnedgang samt ufavorable betingelser i Europa. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering korn, 13. september 2018

Tung dyne over kornmarkedet

Af Prokurist I. Rolf Pedersen

Pointen i al fortællekunst er overraskelsesmomentet
Pulitzerprisen er en amerikansk journalistik-, litteratur- og musikpris, der uddeles årligt, og hvis USDA var med i opløbet til denne pris var chancerne for en sejr rimelig store. Det atypiske vejr, vi har set kloden rundt i denne vækstsæson, har i den grad vanskeliggjort vurderingen af størrelsen og kvaliteten af den globale afgrødeproduktion. Det har givet kronede dage for prognosemagerne med USDA i den gule førertrøje i langt de fleste etaper. Rapporten den 12. september var ingen undtagelse. 

USDA overrasker igen igen
USDA overraskende ved at opjustere de globale slutlagre af hvede, hvor markedet havde forventet en nedjustering. USDA overraskende med en større hvedeproduktion i Rusland, hvor markedet havde forventet en nedjustering. Opjusteringen i Rusland understøtter USDA med ”fortsatte optimale vækstbetingelser for vårhveden”, hvilket er i komplet modstrid med alt, hvad markedet havde forventet. Markedet taler om, at vårhveden er under stigende trussel fra vejret, og høsten er langt fra afsluttet. Adskillige millioner tons står grønne på markerne med stigende mængder regn og sne. Endnu en overraskelse var en opjustering af den globale majsproduktion på hele 8 mio. tons. Topscoreren i overraskelser var dog en opjustering af de amerikanske majsudbytter, der resulterer i en opjustering af produktionen på 6 mio. tons. Markedet havde forventet en nedjustering af udbytterne, og Chicago børsen faldt prompte med godt 3%. 

Rapport reducerer de franske hvede- og byglagre
Før USDA-rapporten blev frigivet kl. 18 den 12. september var hvedebørserne på begge sider af Atlanten præget af moderate prisstigninger. For en sjælden gangs skyld virkede det som om, at markedet viste interesse for det nationale ”FranceAgriMer's” netop frigivne rapport med balancer for den franske hvede og byg i høsten 2018. Balancerne viser et slutlager af hvede på det laveste niveau i 4 år og et slutlager af byg på det laveste niveau i 11 år. Denne rapport samt en hvedetender fra Egypten støttede priserne på børserne lige frem til USDA-rapporten. Straks efter kl. 18 faldt kornbørsen prompte. Egypten endte med at købe 235.000 russisk hvede.

Vil Rusland indføre eksportbegrænsninger?
USDA bekræftede ikke, som ventet af markedet, en nedjustering af den russiske hvedeeksport, og som følge af den højere russiske hvedeproduktion forventer USDA tilsyneladende ikke en begrænsning i den russiske hvedeeksport. Generelt er der i markedet fortsat en forventning om, at der snart kommer en eller anden begrænsning i eksporten. Men så længe den ikke kommer, vil det fastholde presset på hvedemarkedet. For det første ønsker russerne blot at kapitalisere deres produktion, og samtidig betyder en overhængende trussel om en snarlig indførsel af en eksportbegrænsning, at eksportørerne blot presser endnu mere på inden eksportvinduet evt. lukkes.

Den globale forsyningssituation i år contra sidste år – iflg. USDA
Samlet set er der ikke de store forskydninger, da den samlede kornproduktion i år kun udgør et beskedent plus på 6,8 mio. tons ift. sidste år. Det dækker over et fald i hvedeproduktionen på 25,3 mio. tons og en stigning i alt andet end hvede på 32,1 mio. tons (heraf bl.a. en stigning i majsproduktionen på 35,4 mio. tons og et fald i bygproduktionen på 1,5 mio. tons). 

Prisudsigterne
USDA-rapporten, hvor lagrenes størrelse af hvede og majs oversteg markedets forventninger, var samlet set prisnegativ. Rapporten har lagt som en tung dyne over markedet, og vi forventer i den kommende periode et mere roligt marked uden de store prisudsving – dog med en lille pil, der i øjeblikket peger lidt nedad.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 

Markedsorientering korn, 2. august 2018

Af Prokurist I. Rolf Pedersen

En ulykke kommer sjældent alene

Et sammenfald af flere prisunderstøttende begivenheder kloden rundt driver priserne i vejret til de højeste niveauer i flere år. Vi skal tilbage til maj 2014 for at finde et tilsvarende niveau. I flere perioder fra medio 2010 frem til maj 2014 var det nuværende niveau dog rent faktisk hverdag. Det glemmer man hurtigt. Som et kuriosum kan nævnes at udsvingene på Matif siden år 2000 har været voldsomt store. Vi har set spot prisen bevæge sig mellem euro 100 medio 2002 til euro 295 primo 2008. Danmark bliver i år nettoimportør af korn! Er der lagt i kakkelovnen til yderligere stigninger?

EU
En rekord voldsom tørke med tilhørende hedebølge kunne i værste fald gå hen og reducere den samlede kornproduktion i EU i år med måske omkring 30 mio. tons. Alene produktionen af blød hvede frygtes at fald med op mod 14 til 16 mio. tons. I givet fald den laveste produktion i 6 år.

USA
En ”crop tour” i USA har lige afsløret, at der er udsigt til at udbyttet i vårhvede kommer ud 13% under 5-års gennemsnittet.

Sortehavet
I Sortehavsområdet forventes det, at tørke her ligeledes vil barbere udbytterne og produktion med op mod 15%, og for at føje spot til skade har regn de seneste dage truet kvaliteten.

Canada
I Canada reduceres forventningerne til udbytterne løbende i takt med at varmegraderne ligger over det normale. 

Australien
Australien døjer med langvarig tørke i de østlige områder New South Wales og Queensland, hvilket stresser hveden.

USDA rapport på næste fredag
Markedet venter nu i spænding på meldingen fra USDA på næste fredag. Der er ingen tvivl om at produktionen reduceres kraftigt i forhold til sidste måneds rapport, men spørgsmålet er om de reducerer ligeså meget som markedet forventer, eller om de ”klipper den over” i flere bidder.

Den videre prisudvikling
En forventning om en global produktion der kommer til at ligge under produktionen betyder, at der skal spises af lagrene med dertilhørende forværring af den samlede forsyningssituation. Yderligere prisstigninger ligger derfor i spillekortene, men i hvilken størrelsesorden er det umuligt at spå om før den nordlige halvkugle kan gøre det samlede resultat op.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) ”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."

 


 

Markedsorientering: Rapsfrø og vegetabilske olier 26. juni 2018

Af Christian Dam Olesen, Rapshandler i DLG

Få den bedste aftale med DLG om raps

Rapsfrø
Den tilbagevendende historie i rapsmarkedet er, at prisen stadig bliver presset af andre oliefrø og vegetabilske olier. Markedsaktørerne er dog forsigtige i forhold til EU-28 produktionen, og derfor kan prisfaldene på rapsfrø tilskrives korrelerende markeder. Blomstringsperioden i Europa har været meget uregelmæssig, hvilket skaber nervøsitet. Markedsaktørerne arbejder dog med en konsensus produktion på omkring 21 mio. tons, hvilket er under den oprindelige forventning. 

På det fysiske marked afventer markedsaktørerne, at høsten går i gang i sortehavsregionen. Markedet venter i spænding på de første udbytter og kvalitetsestimater. Her kan det nævnes, at de første små arealer er høstet i Rumænien og Ukraine. Europa afventer dog officielle udmeldinger i spænding. 

Sojakomplekset
Markedsaktørerne er stadig bekymret over spændingerne mellem USA og Kina, hvilket fik skabt salgsstemning i sojakomplekset. Markedsaktørerne er især bekymret, fordi USA er den største producent af sojabønner, og Kina er den største aftager af sojabønner. 

Salgsstemningen er også skabt af mere fundamentale årsager. Afgrøderne står godt med en ’good to excellent’ rating på 73% af arealet mod 66% på samme tidspunkt sidste år. Dermed udvikler afgrøderne sig positivt i blomstringsfasen, hvor 12% af afgrøderne er i blomstring, hvilket er 7% over et historisk gennemsnit.

Palmeolie
Palmeolien falder stadig i pris i Malaysia, og der er langt mellem de prispositive nyheder. Senest offentliggjorde et analysebureau skuffende eksporttal for 1.-25. juni, som er 12,5% lavere end forrige måned. Dette bekræfter en svag efterspørgsel på palmeolie.

Solsikkeolie 
Samtidig ser vi store lagre på solsikkeolie i Sortehavsregionen. Denne olie er på nuværende tidspunkt det billigste alternativ til sojaolie og palmeolie. Samtidigt er der sået et 20% større areal af solsikke i Sortehavsregionen. 

Valuta
Investorerne er stadig bekymrede over den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina samt USA og Europa. Det er svært at spå om konsekvenserne af denne situation, derfor er investorerne afventende.

Råolie
På OPEC mødet den 22. juni 2018 blev de deltagende lande enige om at hæve produktionen med ca. 1 mio. tønder dagligt. Denne produktionsstigning skal indfases gradvist. Der er formegentligt behov for en produktionsforøgelse, da der forventes kommende sanktioner mod Iran, flere flaskehalse i den amerikanske skifferolieproduktion og vigende produktionsevne i flere lande. Derfor reagerede markedet ikke voldsomt. Udtalelser fra OPEC bærer præg af, at kartellet ønsker at bringe balance til råoliemarkedet.

Forventning
Vi forventer stigninger i prisen på rapsfrø på den anden side af den europæiske høst grundet forventningerne til produktionen. Man skal dog ikke udelukke, at andre oliefrø og vegetabilske olier kan presse prisen på kort sigt. Derudover skal det pointeres, at vi formegentlig vil opleve et høstpres, når den europæiske høst tager fat. 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg."