Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
3. august 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering korn - 3. august 2021

Af Niels Vesterlund, senior trader, DLG

Siden de første prognoser for det høstår, der lige er startet, udkom i foråret, har denne sæson tegnet til at blive en fin balance mellem udbud og efterspørgsel. I de kommende 4-6 uger vil facit vise sig, i hvert fald for den nordlige halvkugle, hvor høsten nu er i gang. I skrivende stund tegner den på vore breddegrader til at blive ”en lille men almindelig høst”: 

- Spanien er færdighøstet med 23,7 mio ts mod 25,4 mio ts sidste år, og selvom den samlede produktion er blevet mindre, er det alt i alt en stor høst for Spanien, der ”normalt” høster 17/18 mio ts. Det er særligt byg og havre, der har produceret bedst, og det ser ud til, at eksport af disse 2 afgrøder kan blive relevant hen over efteråret.

- Frankrig: Alt vinterbyg er indhøstet i gode kvaliteter, god rumvægt og lave proteiner. Vinterhvede er indhøstet med ca. 50%, men i varierende kvaliteter, og den sidste uges tid har vejrmæssigt været meget ustabil. Vårhvede er ca. 12% inde også i gode kvaliteter. 

- Tyskland: Høsten af vinterbyg er færdig med lidt skuffende rumvægt. Vinterhvede er kun lige begyndt. De forfærdelige vandskader i det vestlige Tyskland omfatter ca. 200.000 ha landbrugsjord, hvor afgrøderne naturligvis er ramt af uvejret, men skadeomfanget er ukendt.

- Polen og Baltikum er langsomt kommet i gang, og også her er de første partier lidt tvangsmodnet og med lav rumvægt.

- I Baltikum er ca. 5% af hveden indhøstet. Også her er man startet med lave kg/hl på 72/73 i hveden, og det har man relativt hurtigt solgt ud for at kunne separere de bedre kvaliteter.

- I Danmark er vinterbyggen i hus med acceptabel rumvægt. Både hvede og vårbyg er så små gået i gang, rumvægt og proteiner virker acceptable, mens foldudbytterne så vidt virker lidt lav.

- I Ukraine er ca. 50% af vinterbyggen indhøstet med gode foldudbytter på 4,18 ts/ha, og gode kvaliteter, men hvederne kun er ca. 30% i hus.

- Rusland: Høsten i områderne tættest på Sortehavet er rapporteret fin, mens den er varierende i det centrale Rusland.

- Nordvestlige USA/Canada og ramt af tørt vejr. Det har helt klart været værst i Dakota-staterne og det vestlige Canada, hvor tørken omtales som den værste siden 1988.
De kommende uger bliver meget spændende, og USDA's næste prognose for udbud og efterspørgsel, der udkommer den 12. august, giver måske nogle fingerpeg.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

Markedsorientering raps – den 12. juli 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Rapskomplekset er i øjeblikket styret af vejret på grund af lave overgangsbeholdninger og udsigt til en stram udbud/efterspørgselssituation til kommende høstår. Specielt det nordamerikanske vejr er i fokus i øjeblikket, da afgrøderne er i det kritiske stadie, og der er forventninger om gode udbytter for at kunne forsyne efterspørgslen. 

Tørt vejr i Canada

Canada er præget af lave overgangsbeholdninger, hvor der i 2020-2021 kun forventes 0,9 mio. tons mod sidste års 3,1 mio. tons og et 5 års gennemsnit på 2,7 mio. tons. De høje priser har ført til en stigning af det udsåede areal med ca. 4% til knap 9 mio. ha. 
Canada har været præget af utrolig varmt og tørt vejr, hvilket har ført til nedjustering af ratingen på de Canadiske afgrøder med 26% point de sidste to uger. Nu vurderes kun 38% til good/excellent mod sidste års 72% af afgrøderne. De forventede udbytter nedjusteres derfor med 3-4% (ca. 0,5 mio. tons) og produktionen estimeres til 19,7 mio. tons, hvilket tages fra eksporten. 
Den canadiske canola er steget med 24% siden midten af juni sammenlignet med 10% på de europæiske rapsfrø. 

Større arealer i Australien

I Australien forventes der endnu et år med en kæmpe produktion (4,4 mio. tons). Arealerne er steget med 0,6 mio. ha. svarende til +25% i forhold til sidste år. Dog tør man ikke satse på samme høje udbytter som sidste år (2,3 tons/ha), da vejret var ekstraordinært godt og forventer nu mere normale 1,3-1,5 tons/ha. Dog har vejret indtil nu være favorabelt, og der er faldet mere nedbør end normalt. 

Høsten i gang i Ukraine

Høsten er startet i Ukraine, hvor sol og tørvejr er gode forhold for høsten. Foråret har været præget af mere nedbør end normalt og vinterafgrøderne ser godt ud. Den ukrainske produktion estimeres til ca. 2,6 mio. tons hvoraf 75% forventes eksporteret til EU. 

Afgrøderne ser gode ud i Europa

Regn på tværs af det vestlige Europa med almindelige temperaturer, gør at afgrøderne ser gode ud. Det centrale og østlige Europa har oplevet mindre nedbør og højere temperaturer jo længere øst på man kommer. Her er høsten også er startet, og der opleves pres fra sælgerne. Den europæiske produktion estimeres omkring 16,7 mio. tons, hvor gode forhold i Rumænien, Bulgarien, Danmark og Tyskland udfylder noget af hullet fra Frankrigs produktion som estimeres under 3 mio. tons, hvilket er det laveste niveau i 20 år. 

Valuta / Råolie

Svagere USD mod EUR efter den havde nået stærkeste niveau i tre måneder. 
OPEC+ har udsat forhandlinger om nedjustering af produktionsrestriktionerne, som blev indført i August sidste år under COVID-19. Det har været med til at supportere råolien sammen med lavere amerikanske lagre, end man havde forventet. 

Forventning

Vejret styrer markedet i øjeblikket. Med udgangspunkt i udbud/efterspørgselssituationen er der fortsat potentiale for stigende priser. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering Sojaskrå – uge 25/26

Af Christian Dam Olesen, DLG Råvarer

Vi befinder os dybt inde i det amerikanske vejrmarked, hvor det mere eller mindre er de daglige vejropdateringer, der bestemmer udfaldet af markedet. Den overordnede konklusion er, at forholdene generelt set er gode indtil videre. Derudover har vi set faldende priser på CBOT, og vi oplever, at fondene har solgt hele deres netto-indkøbt position på sojaskrå. 
Men da vi befinder os i et vejrmarked, kan dette ændres i løbet af et splitsekund. Derfor går vi ind i en periode, hvor vi forudser relativt høj risiko og volatilitet i sojamarkedet.

I USA ligger det store fokus på det tilsåede areal, og det vejr som påvirker afgrøderne. Dermed betyder markedets fokus, at vi befinder os i et klassisk vejrmarked. 
Vejret i USA har generelt været relativt favorabelt for tilsåningen og afgrødernes udvikling i løbet af maj og juni måned. Det skal dog pointeres, at der er tørke i den nordlige del af Plains-regionen, der omfatter staterne North Dakota, South Dakota, Minnesota, Nebraska og Iowa. Derudover rapporteres der om lokale oversvømmelser i Delta-regionen, hvor der er få afgrøder. Dernæst er forholdene favorable for afgrøderne i Midtvesten, hvor de store sojaarealer også ligger. 

Vejrudsigterne tegner stadig relativt gode med nedbør til afgrøderne i de kommende to uger, hvilket overordnet set skaber gode betingelser for sojaafgrødernes udvikling i USA. Det pointeres, at vejrudsigterne tegner store mængder af nedbør til Midtvesten, mens nedbøren er mere begrænset til North Dakota. Men vi befinder os i et vejrmarked, så situationen og vejrudsigterne kan ændre sig på et splitsekund.

Det seneste kinesiske opkøb af sojabønner til afvikling af ny høst holder hånden under markedet på sojabønner. 

USDA's kvartalsrapport

Markedet ser frem mod USDA’s kvartalsrapport med risiko og nervøsitet, da denne kvartalsrapport oftest bringer yderligere volatilitet til markedet. I denne kvartalsrapport, som USDA offentliggør d. 30. juni, giver USDA et estimat på de amerikanske lagre af sojabønner samt det endelig tilsåede arealer. I denne sammenhæng er der blandt de private analysebureauer ikke enighed om arealet bliver opskrevet eller nedskrevet i forhold til USDA seneste estimat af det tilsåede areal på 87,6 millioner acres. Dermed ser vi dette som et trendsættende event. 

På gammelhøst i USA kan det berettes, at det amerikanske crush er faldet lidt tilbage, og dermed kan vi se en situation, hvor det amerikanske overgangslager opskrives i løbet af sommeren. Samtidig ser vi, at de amerikanske præmier på sojaskrå viser faldende tendenser.  Det betyder, at USA bliver mere konkurrencedygtige på sojaskrå til eksport samtidig med, at de sydamerikanske præmier viser stigende tendenser. 

Der kommer ikke mange nyheder ud af Sydamerika i disse dage, da markedets fokus ligger hos USA. Det kan dog berettes, at de sydamerikanske præmier på sojaskrå er steget meget markant hen over den seneste periode, hvor vi har set faldende priser på CBOT. Det er dog også negative sydamerikanske crush-marginer og manglende salg fra det sydamerikanske landbrug, der gør, at de sydamerikanske crushere ikke er villige til at sælge på nuværende niveauer. Derfor hæver de præmierne. 

Det kinesiske crush viser stadig faldende tendenser grundet negative crush-marginer, faldende marginer i svinesektoren samt en stigning i lagre af sojabønner i Kina. Der rapporteres også, at der ligger flere skibe i de kinesiske havne, som afventer at blive losset. Det kinesiske forbrug af sojabønner er dårligt dækket grundet ovenstående faktorer. Det estimeres, at det kinesiske forbrug er 65 % i august og 10-30 % i perioden september-november. Spørgsmålet er dermed, om Kina intensiverer deres opkøb inden for den kommende periode. Seneste har vi set lidt aktivitet i det amerikanske marked. 

I det europæiske marked fik vi dårlige nyheder i denne uge. Der blev rapporteret om et større udbrud af afrikansk svinepest i Polen. Udbruddene er rapporteret fra Lodz-regionen, der har store produktioner af svin. Dette giver dybe panderynker omkring situationen i Europa fremadrettet.

Der er mange faktorer, der spiller ind på prisens udvikling på nuværende tidspunkt. Umiddelbart peger de fleste fundamentaler for svagt faldende priser. Vi skal dog huske, at vi befinder os i det amerikanske vejrmarked, og dermed kan situationen ændres hurtigt. Vi forventer dermed fortsat volatile markeder, hvor sojaskrå fortsat vil være den svage del i komplekset. Vejrudsigterne samt den kinesiske aktivitet vil give markedet retning.

 
Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”