Kontakt os
Marken / Afgrøder / Handel i 2 Trin

Handel i 2 Trin

Handel i 2 trin er et værktøj til at optimere din afregning på foderhvede eller raps, som du sælger til DLG, eller dit køb af foderhvede eller soja ved DLG. Det sker ved at udnytte samspillet mellem det danske marked og prisen på MATIF-børsen (eller CBOT i forbindelse med soja).

Konceptet Handel i 2 Trin giver dig mulighed for at fastsætte prisen i to trin – i form af en præmie og en børspris. Lukker du både præmien og børsprisen, når begge dele er fordelagtigt, kan du forbedre den samlede afregning.

Med Handel i 2 Trin har du bl.a. mulighed for at: 

  • Prissætte små og store mængder af din raps- eller foderhvedeavl
  • Prissætte små og store mængder af den foderhvede eller soja som du køber ved DLG
  • Drage nytte af viden om udvikling i lokale markedsforhold
  • Løbende følge udviklingen i priserne gennem DLG’s kundeportal
  • Fastlåse enten præmie eller børs-prisen først

 

Udnyt udviklingen til din fordel

Over tid kan forskellen i pris mellem det lokale marked og MATIF-børsen (CBOT i forbindelse med soja) ændre sig. Med konceptet Handel i 2 Trin kan du som DLG-kunde udnytte udviklingen til din egen fordel. 

Det gør du ved at fastlåse fradraget/forskellen mellem det lokale marked og børsen, når niveauet vurderes fordelagtigt og efterfølgende vente på en fordelagtig udvikling i MATIF-prisen eller omvendt.
 
Udvikler prisen sig fordelagtig, er det muligt at forbedre din indtjening i forhold til traditionel kornhandel.

Læs mere om her om, hvordan Handel i 2 trin fungerer:

Kontakt os om Handel i to trin

Hør mere om priser på de forskellige afregningsterminer ved at kontakte din DLG-salgskonsulent.

Find din risk management konsulentKontakt kundecenter