Kontakt os
Marken / Planteværn / Biostimulanter

Biostimulanter

Udbuddet af biostimulanter er nærmest eksploderet til denne sæson, og mange producenter byder sig til. Biostimulanter har dog være anvendt i mange år, men mere afgrødespecifikt og i langt mindre målestok i forhold til udbuddet i dag. I DLG har vi i flere år f.eks. solgt biostimulanter som podemiddel til blandt andet lupiner og Starcover, der er en coatning på majsfrø. Biostimulanter er stoffer og/eller mikroorganismer, der ikke er gødningsstoffer eller pesticider, men som stimulerer plantevæksten under forskellige forhold. Biostimulanter kan dog godt indeholde forskellige næringsstoffer for at forbedre effekten.

Vi interesserer os for biostimulanter, fordi de blandt andet kan være med til at:

  • Sikre eller øge udbyttet
  • Sikre eller øge kvaliteten af afgrøden
  • Gøre planterne mere robuste, så de bedre kan klare ugunstige forhold som fx tørke og varme i vækstperioden
  • Supplere vores planteværn, da der er færre pesticider til rådighed
  • Have fokus på miljøet – vi skal have mere ud af det samme eller med mindre input

 

I DLG tilbyder vi forskellige biostimulanter til kommende sæson

BlueN fra Corteva indeholder en bakteriestamme, som koloniserer afgrødens blade og optager kvælstof fra luften og omdanner det til plantetilgængelige kvælstofforbindelser. BlueN anbefales i en lang række afgrøder, herunder vintersæd i st. 25-32, vårsæd st. 21-30, majs st. 14-18, raps st. 14-16 (efterår) og raps st. 30-51 (forår) samt kartofler st. 25-31. Der anvendes 333 g/ha i 100-250 l vand/ha. BlueN reducerer afhængigheden af kvælstofoptag fra jorden og sikrer, at planten har adgang til kvælstof gennem hele vækstsæsonen. Kan også bruges til økologisk jordbrug.
Vejledning til BlueN i vinterraps.
Vejledning til BlueN i vinterhvede.
Vejledning til BlueN i roer.
Vejledning til BlueN i kartofler.
Vejledning til BlueN i majs.

Køb BLUE N her

 

 

 

 

Talisman fra BASF er en blanding af forskellige aminosyre og aminosyregrupper, der er med til at øge og forbedre væksten i planten, og som hjælper planten igennem forskellige stresspåvirkninger. Flere forsøg viser også, at Talisman kan være med til at reducere behovet for kvælstof og stadig opnå fuldt udbytte i forhold til optimal kvælstoftildeling. Talisman anbefales i korn, raps, majs og kartofler med 2-3 l/ha.

Køb QUANTIS her

 

Quantis fra Syngenta er et restprodukt af fermenteret melasse fra produktion af gær. Den anvendte melasse er et restprodukt fra produktionen af sukker fra sukkerrør. Kombinationen af forskellige indholdsstoffer modvirker abiotisk stress i planten og beskytter dermed i sidste ende udbytte og kvalitet. Quantis er først og fremmest et produkt til kartofler, hvor der anvendes 2 l/ha i 100-300 l vand 1-2 gange i st. 20-40 (begyndende knolddannelse), men kan også anvendes sikkert i andre afgrøder. Kan også bruges til økologisk jordbrug.

Køb QUANTIS her

 

Megafol fra Syngenta er en plantebaseret antistress og vækstforøgende biostimulant, som hjælper afgrøden med at opretholde sit fulde potentiale under hårde forhold. Megafol er især afprøvet i sukkerroer, hvor det har virket imod herbicidstress i forbindelser med ukrudtssprøjtningerne. Megafol skulle også virke mod kulde- og tørkestress. I forsøgene i 2022, hvor der var anvendt Megafol, var der synligt mindre herbicid påvirkning af roerne i forhold til samme ukrudtsblanding uden Megafol. Der anvendes 1,5-2 l Megafol i hver ukrudtssprøjtning, når der er udsigt til, at roerne kan blive stresset af ukrudtssprøjtningerne.

Køb MEGAFOL her

 

Serenade fra Bayer er en bakterie og i modsætning til de andre biostimulanter, er Serenade registreret som et svampemiddel til blandt andet bejdsning af kartofler. Når Serenade er registreret som et svampemiddel, betyder det også, at det har været igennem en lang godkendelse- og afprøvningsprocedure. Forsøg med Serenade viser, at ved bejdsning med halvdosis af Rizolex eller Maxim + 2,5 l Serenade, kan der opnås fuld effekt som ved anvendelse af fuld dosis Rizolex/Maxim. Kan også bruges til økologisk jordbrug.

Køb SERENADE her

Da mange af biostimulanter endnu ikke er fuldt gennemtestet under danske forhold, kan en start være, at en eller flere biostimulanter afprøves på en del af bedriften, og man på den måde kan drage sine egne erfaringer. På gode jorde og år hvor vejrforholdene er optimale for afgrøderne, vil det formentlig være vanskeligt at få fuldt udbytte af biostimulanter.