Kontakt os
Økologi / Kvægfoder / Grovfoder og ensileringsmidler

Grovfoder, grovfoderanalyser og ensileringsmidler til økologisk landbrug

I en tid med stigende pres på det økologiske råvaremarked, er det nødvendigt, at have særligt fokus på kvaliteten af ens grovfoder. Når man høster en afgrøde af god kvalitet, er det derfor vigtigt bevare kvaliteten under ensileringsprocessen. Det handler både om at bevare mest mulig energi og om at mindske nedbrydningen af protein under ensileringsprocessen.

Min. 60 % af foderrationen til økologiske køer skal bestå af grovfoder, og grovfoderkvaliteten er derfor en vigtig parameter for produktionsniveauet i besætningen. DLG forhandler ensileringsmidler, der er tilladt til anvendelse i økologisk produktion og som passer godt til især græsafgrøder. DLG tilbyder også vores kunder den service, at de kan bestille deres grovfoderanalyser via DLG. Det kan du læse mere om længere nede på denne side. 

 

Ensileringsmidler

35% tørstof og en god pakning af afgrøden sikrer som regel en god naturlig ensilering uanset om det er græs, helsæd eller majs. Med rette valg af ensileringsmiddel kan man øge ensileringseffektiviteten og opnå en bedre ensilage-kvalitet og mindske tab af tørstof og AAT. Det giver i sidste ende koen mulighed for at producere mere mælk på det grovfoder hun optager.

Bevar tørstof og protein på AAT-form

Under optimale ensileringsforhold, kan man øge ensileringshastigheden med forgæringsfremmende ensileringsmiddel. Derved bevares mere energi og der bevares mere protein på AAT-form.

SIL-ALL logoI DLG anbefaler vi Sil-All 4×4 som forgæringsfremmer til ensilering af græs under optimale forhold. Sil-All 4×4 er et stærkt produkt der tilfører høj koncentration af primært homofermentative mælkesyrebakterier og der - alt andet lige - øger ensileringshastigheden. Produktet er tilladt i økologien. Læs mere om Sil-All 4×4 her. 

Mindre varmedannelse efter åbning

Skal du ensilere tørt og/eller stængelrigt materiale, stabler du ensilage op over silosiderne eller lægger ensilage i markstakke der er lave eller har stejle sider – så er pakningsgraden ikke optimal. Det giver ofte udfordringer med synlige mug-pletter i ensilagen, og der er altid en stor risiko for varmedannelse og dermed tab af efter åbning.

BIOTAL axcool gold logoI DLG anbefaler vi Biotal Axcool Gold som stabiliserende ensileringsmiddel til økologisk ensilage. Biotal Axcool Gold er en stærk stabilisator, med en høj koncentration af heterofermentative mælkesyrebakterier hæmmer vækst af gær og svampe. Effekten øges i takt med lagertiden. Produktet er tilladt i økologien. Læs mere om Biotal Axcool gold her.  

Anvendelse i praksis

Stort set alle finsnittere har i dag tank og doseringsudstyr til ensileringsmiddel og de fleste maskinstationer har erfaring med at tilsætte ensileringsmiddel. Du modtager ensileringsmiddel i små breve, der indeholder frysetørrede bakterier blandet med økologisk sukker. Hvordan man håndterer opblanding og fortynding kan du læse om her.

Ensileringsmiddel – en investering med kort tilbagebetalingstid

Fordelene ved at bruge ensileringsmiddel viser sig allerede i den efterfølgende fodringssæson ved bedre holdbarhed og/eller større nettoudbytte. Det er altså en investering med kort tilbagebetalingstid som køerne sætter pris på. Her kan du læse mere om hvorfor fokus på grovfoder også er sundt for økonomien.

Du kan bestille dine analyser gennem DLG

Analyser af frisk-, grov- og fuldfoderprøver danner grundlag for god foderstyring og for optimering af rationer til de enkelte dyregrupper. Grovfoderet udgør den største andel af den samlede ration. Derfor er der rigtig god økonomi i viden, kontrol og optimering af dit grovfoder.

DLG samarbejder med EuroFins om både prøveudtagning og analyse af grovfoder og fuldfoder. Det betyder at vi tilbyder vores kunder den service, at de kan bestille deres grovfoderanalyser via DLG.

Bestiller du dine grovfoderanalyse hos DLG vil en professionel prøveudtager fra Eurofins komme og udtage prøven. Prøveudtageren sørger for nedkøling og transport af prøven til laboratoriet.  Du kan også selv udtage prøven og nøjes med at bestille afhentning og analyse. Prisen er den samme.

Du får analyseresultatet i din mailboks og kan dele det med hvem du vil. Når du bestiller analysen kan du vælge om analysen skal laves med dansk certifikat eller hollandsk certifikat. Det hollandske certifikat er dyrere og lidt længere tid undervejs, men indeholder til gengæld en fodringsfaglig tolkning af analysen. Uanset hvad du vælger, lægges analyseresultatet lægges ind i DMS. Kontakt en af vores kvægfaglige sælgere hvis du ønsker at bestille grvofoderanalyser gennem DLG.

Læs om Tolkning af analyseresultater

 

Find din økologiske kvægsælger Kontakt kundecenter
Køb på kundeportalen
Økologiske produkter til kvæg