Kontakt os
Økologi / Kvægfoder / Ensileringsmidler

Ensileringsmidler til økologisk landbrug

Når man høster en afgrøde af god kvalitet, gælder det om at bevare kvaliteten under ensileringsprocessen. Det handler både om at bevare mest mulig energi og om at mindske nedbrydningen af protein under ensileringsprocessen. DLG anbefaler ensileringsmidler fra SIL-ALL til økologisk produktion, fordi de netop sigter efter at bevare flest muligt foderenheder af en god kvalitet.

35% tørstof og en god pakning af afgrøden sikrer som regel en god naturlig ensilering uanset om det er græs, helsæd eller majs. Den naturlige ensileringsproces kan optimeres meget ved at tilsætte ekstra mælkesyrebakterier i form af ensileringsmidler. Ensileringsmidlerne har følgende virkninger: 

1. De ekstra mælkesyrebakterier, som tilføjes via ensileringsmidler, giver et hurtigere ensileringsforløb og det betyder, at gær og svampe ikke kan nå at vokse så talrigt frem og forringe kvaliteten af ensilagen. 

2. Mælkesyrebakterierne sikrer desuden, at de uønskede bakterier, som blandt andet nedbryder protein under ensileringsprocessen, får kortere tid at arbejde i. Derfor nedbrydes der mindre protein. Det betyder, at der bevares mere AAT på bekostning af PBV. I økologiske rationer til højtydende køer er AAT ofte en begrænsende faktor og derfor har det stor værdi at beskytte AAT fra nedbrydning.

3. Ved tilsætning af ekstra mælkesyrebakterier bliver plantesukker hurtigere omdannet til mælkesyre. Ud over at sænke pH så afgrødens stabilitet øges, giver mælkesyre ensilagen en god frisk lugt og smag, som køerne kan lide. Smagen og lugten er vigtig for at sikre et højt nok foderindtag for den højtydende malkeko. 

4. Ensileringsmidler kan være med til at reducere et velkendt tab af grovfoder fra mark til foderbord. Det gennemsnitlige lagertab i grovfoder ved danske kvægbrug vurderes til ca. 10% og består af:
- Usynligt tab under ensileringsprocessen
- Tab pga. ustabilitet (varmedannelse) efter åbning. 
Ensileringsmidlerne fra SIL-ALL til økologisk ensilage, sigter først og fremmest efter at sænke det usynlige tab af energi under ensileringsprocessen.
 

Læs mere om selve ensileringsprocessen her, og hvordan fokus på grovvarer er sundt for økonomien her.

For at sikre det bedste samlede resultat, er det vigtigt, at det ensileringsmiddel, du køber, matcher netop din kvægbedrifts udfordringer. Herunder kan du læse om de ensileringsmidler DLG anbefaler til økologiske bedrifter.

 

SIL-ALL Maize+Sil-All Maize +

Ensileringsmidler Sil-All Maize+ må anvendes af økologer og får ensileringsprocessen til at forløbe hurtigere og mindsker derfor det usynlige tab af tørstof under selve ensileringsprocessen. Sil-All Maize+FVA er derfor et relevant ensileringsprodukt til majsensilage, når ensilerings- og udtagningsforhold er optimale. Med Sil-All Maize+FVA kan varigheden af ensileringsforløbet afkortes med en uge eller mere. Sil-All Maize+FVA indeholder effektive mælkesyrebakterier (homofermentative), der øger produktionen af syre fra starten af ensileringsforløbet. Derfor falder pH hurtigt, og der bevares en større andel af det oprindelige tørstof og FE

SIL-ALL 4x4+

Ensileringsmidlet SIL-ALL 4x4+ må anvendes af økologer og sikrer et hurtigt pH-fald i græsensilagen. Det giver en større andel protein, energi og tørstof i dit grovfoder. SIL-ALL 4x4+ sikrer optimale forhold for de ønskede bakterier, så de uønskede bakterier og svampe udkonkurreres.  

Desuden supplerer SIL-ALL 4x4+ den homolaktiske fermentering, der forgærer sukker direkte til mælkesyre, hvilket har en positiv indvirkning på smagen af ensilagen. Den forbedrede smag og det øgede protein- og energiindhold hjælper med til at hæve ydelsen i din kvægbesætning. Produktet indeholder fire bakteriestammer og fire enzymer. Indholdet af homofermentative bakterier er meget højt, og som noget helt nyt er SIL-ALL 4x4+ tilsat en bakteriestamme, som danner propionsyre i ensilagen. Det forbedrer stabiliteten ved åbning.

 


Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Find din økologiske kvægsælger
Marken øko rød