Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Marken / Fokus på Marken
19. december 2018

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Se tidligere udgaver for 2018 nedenfor.
Modtag 'Fokus på Marken' på e-mail ved at tilmelde dig på vores Kundeportal.

Læs de forskellige numre af 'Fokus på Marken' nedenfor:

Nr. 30 den 19. december 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Reglone i frømarker
 • DLG´s majssortiment til sæson 2019
 • Få majsen godt afsted med startgødning
 • Optimer majsdyrkningen med mikronæringsstoffer
 • Ryd op på kemilageret
 • Glædelig jul og godt nytår
 • Velkommen til DLG VækstForum den 9. januar i Ringsted

Nr. 29 den 27. november 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Trimning af vintersæden inden vinter
 • Vær opmærksom når der skal købes gødning, og undgå mekaniske blandinger
 • Max spredebredde på handelsgødning
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og tank ny viden - sidste udkald i år

Nr. 28 den 24. oktober 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Valg af vårsædssorter til høst 2019
 • Giv din vårbyg en sikker start med Nutrax P+ bejdset udsæd
 • Valg af øvrige vårsædsarter til høst 2019
 • Brug Kerb 400 SC i vinterraps
 • Autorisation til køb af planteværnsmidler
 • Hvad kan du få ud af præcisionssprøjtning?
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og tank ny viden

Nr. 27 den 8. oktober 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Kerb 400 SC i vinterraps må først bruges i november og december
 • Stankelben og aksløberlarver kan bekæmpes nu
 • DLG's majssortiment 2019
 • Sikring af kvaliteten på afgrødelageret
 • Hvad kan du få ud af præcisionssprøjtning?
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og tank ny viden

Nr. 26 den 2. oktober 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Strategi mod rapsjordloppernes larve
 • Sen såning af vintersæd kræver højere udsædsmængde
 • Overvej at booste væksten med placeret gødning ved såning

Nr. 25 den 13. september 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk at være obs. på afdrift - specielt når der sprøjtes i varmt vejr
 • Havrerødsot - husk, at tjekke vintersæden for bladlus
 • Det er muligt, at anvende Command og Stomp CS i vinterraps efter fremspiring
 • Vigtige næringsstoffer til vinterraps i efteråret
 • Rapsrødsot forventes ikke at give store udbyttetab

Nr. 24 den 4. september 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i triticale 2018
 • Sen såning af vinterraps
 • Vækstregulering af vinterraps i efteråret
 • Majshøst - vær opmærksom på majsbrand og majshalvmøl

Nr. 23 den 30. august 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Krav om 75 % afdriftsreduktion ved sprøjtning med Boxer og andre prosulfocarb produkter
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med græsudlæg

Nr. 22 den 21. august 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Behandling med glyphosat efter høst
 • Kerb 400 SC er nu godkendt til brug i vinterraps
 • Bekæmpelse af spildkorn i vinterraps
 • Svampebekæmpelse i frøgræs
 • Gødskning af frøgræs i efteråret
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs

Nr. 21 den 17. august 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterhvede 2018
 • Sortsresultater i vinterrug 2018
 • Gødskning af vintersæden ved etablering i efteråret
 • Anbefalede såtider og plantetal i vintersæd
 • Såtabeller med udsædsmængder i vintersæd
 • Beregning af udsædsmængden i hybridvinterbyg og hybridrug

Nr. 20 den 8. august 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterraps 2018
 • Strategier mod ukrudt i vinterraps
 • Vinterraps behøver gødning i efteråret
 • Brug af nitrifikationshæmmere i gylle til vinterraps i efteråret
 • Efterafgrøder kan opsamle overskudskvælstof

Nr. 19 den 26. juli 2018

 • Sortsresultater i vinterbyg 2018
 • Alle tiders chance for rettidig etablering af vinterraps
 • Hav fokus på plantetal og udsædsmængden i vinterraps herunder beregning af antal units og kg pr. ha
 • Udsæden er i år ikke bejdset mod rapsjordlopper
 • Pas på snegle - også selvom det er tørt!
 • Ryd op i dit kemirum
 • Lagerstyring - sæt tal på din høst direkte på mobilen
   

Nr. 18 den 24. juli 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Nedkøling og evt. korntørring bør begynde allerede i høsten
 • Nedvisning af kartofler
 • Brødhvedeordningen til høst 2019
 • Svampebekæmpelse i roer
 • Jordbrugskalk - starten på et godt udbytte

Nr. 17 den 9. juli 2018

 • Husk aflugning af flyvehavre
 • Efterafgrøder - hvilken type passer til din ejendom?
 • Husk, at konsumafgrøder IKKE må behandles med glyphosat
 • Lus og svampebekæmpelse i fodermajs
 • Rengøring og bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre
 • Kortlæg ukrudtsproblemer med mere nu

Nr. 16 den 21. juni 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Glyphosat før høst
 • Bekæmpelse af brandbæger i korn og græs
 • Kom til åbent hus i demonstrationsmarken i Serritslev onsdag den 27. juni

Nr. 15 den 6. juni 2018

 • Sidste chance for at købe Lexus til brug i efteråret
 • Skadedyr i kartofler
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Mikronæringsstoffer til kartofler
 • Svampesygdomme og skadedyr i hestebønner
 • Svampesygdomme og skadedyr i ærter
 • Svampesygdomme og skadedyr i spinat

Nr. 14 den 30. maj 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Vækstregulering i vårsæd - drop det ved tørkestress
 • Hold øje med skadedyr i kornet
 • Proteingødskning i vinterhvede
 • Besøg Bramstrup Forsøgsmark den 13. og 14. juni

Nr. 13 den 21. maj 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Lexus bliver snart forbudt
 • Sen vækstregulering i vintersæd - kun hvor der er kommet vand
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg
 • Sortsvalg i vintersæd
 • Bemærk, at overgangsperioden for de nye faresymboler på kemikalier herunder pesticider er blevet forlænget
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

Nr. 12 den 15. maj 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Opfølgning på ukrudt i vintersæd
 • Manganmangel i vårsæd bør forebygges
 • Sprøjt to gange mod svampesygdomme i vårsæd
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

Nr. 11 den 4. maj 2018

 • Aktuelt nyt i marken
 • Aktuelt nyt i frøgræs 
  • Bekæmpelse af grove græsser i rødsvingel og bakkesvingel
  • Svampebekæmpelse i frøgræs
  • Skadedyrsbekæmpelse i frøgræs
 • Rene majsmarker giver større udbytte
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed 

Nr. 10 den 26. april 2018 

 • Aktuelt nyt i marken
  • Svampesituationen i vintersæd
  • Anvendelsesfrist af græsmidler i vintersæd
  • Hold øje med angreb af bygfluer i vårsæden
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
 • Svampebekæmpelse i vinterraps
 • Skadedyr i skulperne på vinterrapsen
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver

Nr. 9 den 20. april 2018

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Vinterraps
 • Vintersæd
 • Vårbyg og vårhvede
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler, roer og spinat

Nr. 8 den 17. april 2018

 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Majssåning og ukrudtsbekæmpelse med DFF
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Vækstregulering i frøgræs
 • Husk reglerne om de nye faresymboler på kemikalier - herunder også på pesticider

Nr. 7 den 15. april 2018

 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Det er vigtigt at bejdse kartoflerne
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede arealer

Nr. 6 den 6. april 2018

 • Aktuelt i vinterraps
  • Hold øje med lys bladplet i vinterraps
  • Bekæmpelse af græs i vinterraps forår
  • Kamiller i vinterrapsen – der loves ”matrigonvejr” i de kommende dage
  • Glimmerbøsser og bladribbesnudebiller i vinterrapsen
 • Mikronæringsstoffer er vigtige i alle afgrøder
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner


Nr. 5 den 23. marts 2018

 • Husk mangan til vintersæden
 • DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten
 • Vær opmærksom på, at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne

Nr. 4 den 16. marts 2018

 • Kvælstofprognosen 2018
 • Frøgræsudlæg må alligevel tælle med som MFO-græsudlæg
 • Spred din gødning korrekt

Nr. 3 den 12. marts 2018

 • Ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterraps
 • Kraftig vinterraps kan vækstreguleres i foråret
 • Etablering af vårafgrøder
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før og ved etablering
 • Følg med i udviklingen på kornpriserne med DLG's app

Nr. 2 den 26. februar 2018

Nr. 1 den 13. februar 2018

Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her