Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Marken / Fokus på Marken
17. december 2019

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Se tidligere udgaver for 2019 nedenfor.
Modtag 'Fokus på Marken' på e-mail ved at tilmelde dig på vores Kundeportal.

Læs de forskellige numre af 'Fokus på Marken' nedenfor:

Læs Fokus på Marken nr. 34 den 24. december 2019

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Fra den 1. januar 2020 er der nye regler for brug af kunstgødning
 • Undgå mekanisk blandet gødning!
 • Max spredebredde på handelsgødning
 • Næsgaard nyheder 2019
 • Glædelig jul & godt nytår
 • Invitation til DLG VækstForum i Ringsted den 8. januar 2020

Læs Fokus på Marken nr. 33 den 16. december

 • Sidste frist for anvendelse af Reglone i frømarker
 • DLG´s majssortiment til sæson 2020
 • Få majsen godt af sted med startgødning
 • Optimer majsdyrkningen med mikronæringsstoffer
 • Invitation til DLG VækstForum i Ringsted den 8. januar 2020

Læs Fokus på Marken nr. 32 den 2. december

 • Aktuelt nyt på kontoret og i marken 
 • Valg af vårbygsort til høst 2020
 • Giv din vårbyg en sikker start med Flowtrax bejdset udsæd
 • Valg af øvrige vårsædsarter til høst 2020
 • Økologisk vårsæd til 2020

Læs Fokus på Marken nr. 31 den 22. oktober 

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd - hvad gør vi nu? 
 • Kerb 400 SC i vinterraps må snart bruges
 • Kom til DLG's planteavlsdage og tank ny viden til 2020

Læs Fokus på Marken nr. 30 den 1. oktober

 • Aktuelt nyt i marken
 • Hvad er den fortsatte strategi mod rapsjordlopper og deres larver? 
 • DLG's majssortiment til sæson 2020
 • Sikring af kvaliteten på kornlageret 
 • Så skal der kigges på dræn
 • Kom til DLG's planteavlsdage og tank ny viden til 2020

Læs Fokus på Marken nr. 29 den 24. september

 • Aktuelt nyt i marken
 • Tiden går, så husk at øge udsædsmængden i vintersæden
 • Overvej at booste væksten med placeret gødning ved såning 
 • Husk at være obs på afdrift – specielt når der sprøjtes i varmt vejr
 • Mikronæring til vinterraps i efteråret
 • Havrerødsot – husk at tjekke vintersæden for bladlus
 • Bygfluer er sjældent et problem i vintersæd
 • Fritfluer i vintersæden er svære at forebygge
 • Rapsrødsot forventes ikke at give det store udbyttetab

Læs Fokus på Marken nr. 28 den 12. september

 • Aktuelt nyt i marken
 • Endelige sortsresultater i vinterraps 2019 
 • Sortsresultater i vinterhvede 2019
 • Sortsresultater i triticale 2019
 • Sortsresultater i vinterrug 2019
 • Stankelben og aksløberlarver kan bekæmpes nu

Læs Fokus på Marken nr. 27 den 5. september

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen såning af vinterraps
 • Bekæmpelse af spildkorn i vinterraps
 • Vækstregularing af vinterraps i efteråret 
 • Gødskning af frøgræs i efteråret  

Læs Fokus på Marken nr. 26. den 26. august

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Krav om 75% afdriftsreduktion ved sprøjtning med Boxer og andre prosulfocarb produkter
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med græsudlæg
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs
 • Svampebekæmpelse i frøgræs 

Læs Fokus på Marken nr. 25 den 19. august 

 • Giv din vintersæd en kanonstart
 • Vær opmærksom på, at der er kommet nye regler for brug af handelsgødning
 • Anbefalede såtider og plantetal i vintersæd 
 • Såtabeller med udsædsmængder i vintersæd
 • Beregning af udsædsmængden i hybridvinterbyg og hybridrug

Læs Fokus på Marken nr. 24 den 15. august

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterraps 2019
 • Ukrudtsbekæmpelse med glyphosat i stubben efter høst
 • DLG's elektroniske planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 23 den 1. august

 • Aktuelt nyt i marken 
 • Sortsresultater i vinterbyg 2019 
 • Strategier mod ukrudt i vinterraps 
 • Vinterraps behøver gødning i efteråret 
 • Prøv nitrifikationshæmmere i gylle til vinterraps i efteråret 
 • Sådan etablerer du efterafgrøderne 
 • Muligheder for digitalt kornlager i DLG's app 

Læs Fokus på Marken nr. 22 den 18. juli

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sørg for en rettidig etablering af vinterraps
 • Hvilke ukrudtsmidler er der brugt forud for vinterraps?
 • Hav fokus på plantetal og udsædsmængden i vinterraps 
 • Beregning af antal units og kg pr. ha
 • Rapsen er ikke bejdset mod jordlopper, så hold godt øje med bid
 • Pas på snegle - også selvom du ikke har set dem længeLagerstyring – sæt tal på din høst direkte på mobilen 

Læs Fokus på Marken nr. 21 den 15. juli

 • Brødhvede til høst 2020?
 • Svampebekæmpelse i roer
 • Korntørring bør påbegyndes allerede i høsten
 • Ryd op i dit kemirum inden en ny sæson begynder  

Læs Fokus på Marken nr. 20. den 12. juli

 • Aktuelt nyt i marken
 • Nedvisning af kartofler 
 • Kortlæg dine ukrudtsproblemer nu! 
 • Jordbrugskalk – starten på et godt udbytte 

Læs Fokus på Marken nr. 19. den 10. juli

 • Svampebekæmpelse i fodermajs
 • Husk, at få afluget flyvehavre
 • Efterafgrøder - hvilken type passer til dit sædskifte?
 • Glyphosat før høst
 • Rengøring og bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre

Læs Fokus på Marken nr. 18. den 18. juni

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk DLG Innovation den 19. og 20. juni
 • Undgå mangan- og bormangel i roerne
 • Husk mikronæringsstofferne til majsen
 • Bekæmpelse af vår- og engbrandbæger i korn og græs
 • Bemærk, at overgangsperioden for de gamle faresymboler på kemikalier herunder pesticider, nu er udløbe
 • Invitation til åbent hus i demonstrationsmarken i Serritslev den 27. juni 

Læs Fokus på Marken nr. 17. d. 10. juni

 • Velkommen 
 • Program
 • Hvad kan du opleve på DLG Innovation
 • Oversigtskort

Læs Fokus på Marken nr. 16. den 3. juni

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i spinat
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i ærter
 • Invitation til markvandring på Raahavegaard den 17. juniInvitation til markvandring på Bramstrup den 11. og 12. juni 

Læs Fokus på Marken nr. 15. den 1. juni

 • Aktuelt nyt i marken
 • Undgå strå- og aksnedknækning i vårbyg
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Skadedyr i kartofler
 • Ny Profi mikronæring til kartofler
 • Invitation til markvandring på Bramstrup den 11. og 12. juni 

Læs Fokus på Marken nr. 14 den 18. maj

 • Aktuelt nyt i marken
 • Proteingødskning i vinterhvede
 • Sortsvalg af vintersæd 2019/2020
 • Opdater automatisk lagerstyring i Næsgaard MARK med DLG-følgesedler

Læs Fokus på Marken nr. 13 den 14. maj

 • Aktuelt nyt i marken
 • Mikronæring er en god ide i alle afgrøder
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • Svampebekæmp vårsæden 2 gange
 • Vækstregulering af vårsæd, men drop det ved tørkestress

Læs Fokus på Marken nr. 12 den 2. maj

 • Sen vækstregulering i vintersæden
 • Rene majsmarker giver større udbytte
 • Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed

Læs Fokus Marken nr. 11 den 29. april

 • Aktuelt nyt i marken
 • Opfølgning på ukrudt i vintersæd
 • Hold øje med skadedyr i i kornet
 • Hold øje med bygfluer i vårsæd
 • Hvad kan man bruge en vejrstation til?

Læs Fokus på Marken nr. 10 den 18. april

 • Aktuelt nyt i marken
 • Pas på skadedyrene i vinterrapsen
 • Aktuelt i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver
 • Optimer din ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af IPMwise

Læs Fokus på Marken nr. 9 den 16. april

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
 • Ukrudtsbekæmpelse i spinat
 • Ukrudtsbekæmpelse i bederoer

Læs Fokus på Marken nr. 8 den 8. april

 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Svampebekæmpelse i vinterraps
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Majssåning og ukrudtsbekæmpelse med DFF
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker

Læs Fokus på Marken nr. 7 den 5. april

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Bejdsning af kartofler vedlægning 
 • Det er vigtigt, at undgå ukrudt i hestebønnerne 
 • Mikronæringsstoffer er vigtige i alle afgrøder 

Læs Fokus på Marken nr. 6 den. 26. marts 

 • Aktuelt i vinterraps
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Vækstregulering af frøgræs
 • Ny efterafgrøde folder 

Læs Fokus på Marken nr. 5 den 22. marts 

 • Aktuelt nyt i marken
 • DLG fortsætter med at belønne et højere proteinindhold i foderkorn
 • DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Har du bekæmpet græsukrudt i vinterrapsen?
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 4 den 20. marts 

 • Kvælstofprognosen 2019
 • Det er vigtigt, at handelsgødningen bliver spredt korrekt
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før fremspirring
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Forebyg resistens mod ukrudtsmidlerne
 • Følg med i udviklingen på kornpriserne med DLG App

Læs Fokus på Marken nr. 3 den 15. marts

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Er der lys bladplet i vinterrapsen?
 • Husk bor til vinterrapsen
 • Skal vinterrapsen vækstreguleres i år?
 • Etablering af vårafgrøder

Læs Fokus på Marken nr. 2 den 20. februar

 • Pas på manganmangel i vintersæden - risikoen er større end normalt
 • Gødningsstrategi 2019
 • Svovl er også et nødvendigt næringsstof
 • Gødskning af frøgræs
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 1 den 14. februar

 • Husk fokus på manganmangel i vintersæden, når væksten starter
 • Er din marksprøjte klar til den nye sæson?
 • Hvornår skal dyserne udskiftes?
 • Valg af sprøjedyser
 • Brug af afdriftsreducerende dyser
 • Ryd op i dit kemirum før sæsonen
 • Regler for transport af planteværnsmidler
 • Autorisation til køb af planteværnsmidler
 • Nitrifikationshæmmere til gylle
Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her