Kontakt os
Bæredygtighed / Partnere og projekter / Græsprotein

Græsprotein

Protein udvundet af økologisk græs har stort potentiale som en klima- og miljøeffektiv alternativ proteinkilde til dyrefoder – og på sigt også fødevarer.

Derfor har DLG sammen med Danish Agro og DLF stiftet BioRefine Denmark A/S, som skal producere grønnere proteiner ud af økologisk kløvergræs og lucerne.

På det første opstartede bioraffinaderi nord for Varde udvindes økologisk, grønt protein fra 3.000 hektar lokalt produceret kløvergræs og lucerne. Det anlæg er i drift og forventes årligt at producere omkring 5.000 tons økologisk protein med et råproteinindhold på over 50 %. Dermed er det også Nordeuropas største anlæg af sin art.

Til sammenligning importerer Danmark årligt omkring 50.000 tons økologisk soja. BioRefine har en ambition om løbende at anlægge flere bioraffinaderier og dermed øge andelen af foderprotein produceret i Danmark.

Læs mere her: https://biorefine.dk/p/produktion