Kontakt os
Find datablade på flydende gødninger fra Dangødning
Marken / Gødning / Sortiment flydende gødning

Flydende gødning

Flydende DanGødning giver en bedre udnyttelse af din gødning.

  • DanGødnings produktsortiment er bredt, og kan sammensættes, så planternes behov dækkes helt præcist.
  • Sammensætningen af amid-, ammonium- og nitrat kvælstof, sikrer en jævn vækst gennem hele vækstsæsonen, med minimal risiko for udvaskning og lattergasfordampning.
  • Flydende DanGødning giver desuden en unik mulighed for at justere kvælstoftildelingen med bladgødskning sent i vækstsæsonen. Ved bladgødskning øges udnyttelsen af sent udbragt kvælstof betydeligt i forhold til fast gødning, især under tørre forhold.
  • Fosfor i DanGødning er 100% vandopløseligt og dermed 100% plantetilgængeligt for afgrøden den udbringes i. Dette har stor betydning i forhold til startgødninger og fosforloft.
  • Svovl i DanGødning er 100% vandopløseligt og 100% plantetilgængeligt. Svovlen har forsurende effekt, nitrifikationshæmmende effekt og gør det nemt at regulere svovltilførsel i forhold til f.eks. gylle og biogasprodukter.
  • DanGødning kan udbringes præcist med marksprøjten i hele arbejdsbredden, og præcist til kanten. DanGødning er dermed perfekt til præcisionslandbrug.
Få flere oplysninger og se sortimentet af flydende gødning her https://dangodning.dk/