Kontakt os
Økologi / Planteavl / Kornindlevering

Økologiske kontrolpapirer for modtagelse af korn

Når dit økologiske korn indleveres til DLG skal følgende være fremsendt på forhånd: 
  • En kopi af din seneste statusrapport 
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologierklæring
  • Kød- og benmel erklæring 
Læs mere om de fire punkter nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte papirer, da det vil gøre ekspeditionen og logistikken nemmere.

Statusrapport økologi

En kopi af den seneste statusrapport skal indsendes inden levering af økologisk eller omlægningskorn. Den skal indeholde en markoversigt over planteavl, som du har modtaget fra Landbrugsstyrelsen. Husk også at skrive dit DLG kundenummer på statusrapporten. Du kan hente din statusrapport her.

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage. 

Partidokumentation (økologierklæring/Tro-og-love-erklæring)

DLG Økologi skal også modtage ’Økologierklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn. Partidokumentation findes her.

Ny erklæring for kød- og benmel eller svinebørster

DLG skal også modtage dokumentation for, at der ikke er brugt gødningsmidler baseret på kød- og benmel eller svinebørster. Kravene imødekommer mejeriudvalgets beslutning om, at økologiske mælkeproducenter ikke må bruge fodringsmidler igennem vækstperioden gødet med produkter, der indeholder kød- og benmel eller svinebørster. Hent kød- og benmel eller svinebørster erklæring.