Kontakt os
Økologi / Planteavl / Kornindlevering

Kontroldokumenter for modtagelse af økologiske afgrøder

Når dine økologiske afgrøder indleveres til DLG skal følgende være fremsendt på forhånd:

  • Økologistatuserklæring -også kaldet Partidokumentation
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologierklæring 2021 eller Fællesskema 2021
  • Samtykke- og gødningserklæring
  • Bioland Declaration (kun afgrøder til eksport)

Læs mere om de fem punkter nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte dokumenter, da det vil gøre ekspeditionen og logistikken nemmere.

Økologistatuserklæring (Partidokumentation)

DLG Økologi skal modtage ’Økologistatuserklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn.

Økologistatuserklæringen findes her

Hvis du er i tvivl om hvilken status dine afgrøder har, kan du benytte følgende som hjælp:

Beregning af økostatus

 

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage.

Økologierklæring 2021 eller Fællesskema 2021

Økologierklæringen modtager du som regel fra Landbrugsstyrelsen i din indbakke på fvm.dk/tastselv. Den viser bl.a. dine arealer og hvilken status dine afgrøder har. Ofte bliver Økologierklæringen først sendt ud i juli/august, hvorfor vi også accepterer en kopi af det senest indberettede Fællesskema.

Samtykke- og gødningserklæring

DLG skal også modtage dokumentation for, at de kontraherede afgrøder lever op til kravet i pkt. 1.8. i Anbefalinger for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer, gældende fra 1. januar 2021. Hvis afgrøder er produceret på bedrifter, der anvender mere end 54 kg N/ha i ikke-økologisk husdyrgødning som gennemsnit, skal bedriften leve op til særlige dyrkningsregler om frugtbarhed og reduktion af kvælstofudvaskning (se de særlige dyrkningsregler ved at klikke på ovenstående link). Kravet imødekommer kvægbranchens ønske om, at den økologiske produktion lever op til erhvervets forståelse af økologiske mejeri- og oksekødsprodukter. Derudover ønsker DLG en samtykkeerklæring vedr. videregivelse af økologidokumenter, fordi vi dermed har mulighed for at sælge til udenlandske købere, der kræver fuld sporbarhed.

Hent Samtykke- og gødningserklæringen

 

Bioland Declaration

For udvalgte afgrøder – typisk konsumafgrøder til eksport – kræver vi nu også en underskreven Bioland Declaration, hvormed Bioland får mulighed for at indhente oplysninger om den enkelte bedrift fra Landbrugsstyrelsen.

Hent Bioland Declaration.

Marken øko rød Kontakt kundecenter