Kontakt os
Økologi / Planteavl / Kornindlevering

Kontroldokumenter for modtagelse af økologiske afgrøder

Når dine økologiske afgrøder indleveres til DLG skal følgende være fremsendt på forhånd:

  • Økologistatuserklæring -også kaldet Partidokumentation
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologierklæring 2020 eller Fællesskema 2020
  • Samtykke-, Kød- og benmelserklæring
  • Bioland Declaration (kun afgrøder til eksport)

Læs mere om de fem punkter nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte dokumenter, da det vil gøre ekspeditionen og logistikken nemmere.

Økologistatuserklæring (Partidokumentation)

DLG Økologi skal modtage ’Økologistatuserklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn.

Økologistatuserklæringen findes her.

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage.

Økologierklæring 2020 eller Fællesskema 2020

Økologierklæringen modtager du som regel fra Landbrugsstyrelsen i din indbakke på fvm.dk/tastselv. Den viser bl.a. dine arealer og hvilken status dine afgrøder har. Ofte bliver Økologierklæringen først sendt ud i juli/august, hvorfor vi også accepterer en kopi af det senest indberettede Fællesskema.

Samtykke-, kød- og benmelserklæring

DLG skal også modtage dokumentation for, at der ikke er brugt gødningsmidler, som er baseret på svinebørster, kød- eller benmel. Kravene imødekommer mejeriudvalgets beslutning om, at økologiske mælkeproducenter ikke må bruge fodringsmidler, der er gødet med produkter, der indeholder svinebørster, kød- eller benmel. Derudover ønsker DLG en samtykkeerklæring vedr. videregivelse af økologidokumenter, fordi vi dermed har mulighed for at sælge til udenlandske købere, der kræver fuld sporbarhed.

Hent Samtykke-, kød- og benmelserklæringen.

Bioland Declaration

For udvalgte afgrøder – typisk konsumafgrøder til eksport – kræver vi nu også en underskreven Bioland Declaration, hvormed Bioland får mulighed for at indhente oplysninger om den enkelte bedrift fra Landbrugsstyrelsen.

Hent Bioland Declaration.