Kontakt os
Økologi / Planteavl / Kornindlevering

Kontroldokumenter for modtagelse af økologiske afgrøder

Når dine økologiske afgrøder indleveres til DLG skal følgende være fremsendt på forhånd:

  • Økologistatuserklæring -også kaldet Partidokumentation
  • Kontrolrapporten fra seneste gennemførte kontrolbesøg
  • Økologicertifikat 2023 eller Fællesskema 2023
  • Samtykke- og gødningserklæring 2023

Læs mere om de tre punkter nedenfor. Vi vil gerne opfordre dig til at være omhyggelig med at udfylde de fremsendte dokumenter, da det vil gøre ekspeditionen og logistikken nemmere.

Økologistatuserklæring (Partidokumentation)

DLG Økologi skal modtage ’Økologistatuserklæring’ for markprodukter, udfyldt og underskrevet. Den skal også vedlægges hvert parti korn, der forlader bedriften. Det er i øvrigt kun denne erklæring, der skal sendes med chaufføren for hvert læs. Den skal derfor være synlig for chaufføren ved kornstakken og lægges i en plastlomme i tilfælde af regn.

Økologistatuserklæringen findes her.

Hvis du er i tvivl om hvilken status dine afgrøder har, kan du benytte følgende som hjælp:

Beregning af økostatus

Økologisk jordbrugsproduktion ‘Kontrolrapport’

Kontrolrapporten, som kontrolløren fra Landbrugsstyrelsen har tilsendt ved det senest gennemførte kontrolbesøg, skal vi også modtage.

Økologicertifikat 2023 eller Fællesskema 2023

Økologicertifikatet modtager du som regel fra Landbrugsstyrelsen i din indbakke på fvm.dk/tastselv. Den viser bl.a. dine arealer og hvilken status dine afgrøder har. Ofte bliver Økologicertifikatet først sendt ud i juli/august, hvorfor vi også accepterer en kopi af det senest indberettede Fællesskema.

Samtykke- og gødningserklæring 2023

Før afhentning/indlevering af økologiske og omlægningsafgrøder kan ske, skal DLG foruden Partidokumentation, Økologierklæring/Fællesskema 2023 samt seneste Kontrolrapport have denne erklæring i underskreven stand.

Samtykke- og gødningserklæring 2023 findes her.

Marken øko rød Kontakt kundecenter