Kontakt os
Foder / Råvarer / VLOG-segmentet

Råvarer til VLOG-segmentet

I 2021 overgik det meste af fodersektoren indenfor kvægproduktion til VLOG-certificeringen. I DLG er det vores fornemmeste opgave at sikre forsyningskæderne samt kvalitetsparametrene til VLOG-segmentet.

DLG tilbyder vores kunder foder og råvarer, som er VLOG-certificeret. Det betyder, at foderet og råvarerne er non-gmo certificeret. Ifølge VLOG-certificeringen kan alle i leverandørkæden dokumentere, at der ikke anvendes GMO-materiale under dyrkning eller i foder til husdyrproduktionen. Virksomheder, der efterlever VLOG standardens krav til produktion, kan certificeres efter VLOG standarden. VLOG-standarden fastlægger krav til, hvordan virksomheder skal dokumentere, at deres produkter er fremstillet uden anvendelse af genmodificerede råvarer.

Kravet udspringer fra det tyske marked, som blandt andet er styret af forbrugeres præference for mælk som er produceret med non-gmo varer. I Danmark har mejerierne indgået aftaler med branchen om levering af mælk produceret på basis af non-gmo foder. Mejeriernes leverandører af mælk baseret på non-gmo foder skal efterleve den tyske VLOG-standard.

Det er vigtigt at DLG’s kunder føler sig trygge omkring VLOG-certificeringen samt fodringen med råvarer som er non-gmo certificeret. DLG råvaregruppen arbejder derfor for at sikre den korrekte kvalitet af de certificerede varer. DLG er GMP+ og VLOG certificeret, hvilket betyder, at vores råvarer og produktion af foder opfylder alle krav.

DLG tilbyder (non-gmo) VLOG-certificerede varer indenfor alle vores 4 hovedgrupper af råvarer:

  • Proteinråvarer – Fx sojaskrå, rapsskrå, rapskager, majsgluten, mv.
  • Fibervarer – Roepiller, sojaskaller, mv.
  • Olie og Fedt – Vegetabilske olier, mv.

 

Anvendelse af specialprodukter

DLG’s og Vilofoss' specialprodukter uden VLOG certificering, som f.eks. kvægmineraler, overholder krav til non-GM fodring. At opfylde krav til non-GM fodring betyder at rammerne for VLOG-certificeringen er overholdt og kræver ikke yderligere deklarering på indlægssedlerne.

Vores specialprodukter indeholder alene produkter, der er godkendt som fodertilsætningsstoffer i EU. DLG sikrer, at tilsætningsstofferne, der anvendes, ikke kræver mærkning mht. indhold af genmodificerede organismer jf. EU’s forordninger om genmodificerede foderstoffer og sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer (1829/20031 og 1830/20032). Derfor kræver anvendelsen af disse produkter ikke VLOG-certificering på indlægssedlerne, og kan anvendes i non-GM fodring.

Indholdet af evt. fodermidler (f.eks. støvbindere) kommer fra afgrøder, som ikke eksisterer som genmodificerede afgrøder eller afgrøder dyrket i EU, hvor dyrkningen med genmodificerede sorter ikke er tilladt. Derfor kræver anvendelsen af disse produkter ikke VLOG-certificering på indlægssedler, og overholder mejeriernes krav til non-GM fodring.

Kontakt din DLG-salgskonsulent for at få et yderligere overblik og indblik i DLG’s sortiment af VLOG-råvarer samt information omkring VLOG.

Kontakt DLG Kundecenter for leveringer af VLOG-råvarer

 

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EØS-relevant tekst) EØS-relevant tekst. http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/2021-03-27

2Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF.
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/2019-07-26