Kontakt os
Foder / Gris / Lidt bedre hver dag

Lidt bedre hver dag

Danske griseproducenter er blandt verdens bedste, men vi har alle potentiale til at blive endnu bedre. Derfor har vi gjort det enkelt for dig at vælge produkter til, som gør det muligt at få endnu mere ud af din indsats.

NutriSpar

NutrisparHer er et foderadditiv til slagtegrise, som kan mindske proteinindholdet i foderet uden at reducere tilvæksten. NutriSpar giver mulighed for at reducere sojaimporten og øge forbruget af danskavlede afgrøder.   

Med NutriSpar i foderet sænkes proteinholdet, hvilket er positivt for landmandens gødningsregnskab, da kvælstofudledningen gennem gyllen nedbringes markant.

NutriSpar er dermed et lidt bedre valg. 

SE MERE OM NUTRISPAR

Fodring med græsprotein 

Græsprotein fra økologisk kløvergræs og lucerne er en rigtig god proteinkilde. Da græsprotein har potentiale til at erstatte dele af den importerede soja, er det et attraktivt proteinfoder. Med ca. 50 % råprotein har græsprotein et højere niveau end alternative danske proteinafgrøder som ærter og hestebønner i deres rå form.

Udover at være et lokalproduceret alternativ til impoteret proteinfoder, binder græsset også kulstof i jorden og medvirker til at minimere udvaskning af kvælstof. Ikke mindst er der en gunstig aminosyresammensætningen i græs- og kløverprotein.

Derfor er fodring med græsproteiner et lidt bedre valg.  

SE MERE OM GRÆSPROTEIN

SeoFoss

Her er der et additiv til gylle, som øger homogeniteten, og styrker gyllens evne til at holde på kvælstof.

Forsøg viser, at SeoFoss bidrager til at holde mere på både kvælstof og ammonium, hvilket giver en bedre gylle, da fordampningen af ammoniak reduceres.

En bedre gylle betyder et højere udbytte pr. hektar og et større N-udbytte i kernerne, og det er netop, hvad Landsforsøgene, som er foretaget af SEGES Innovation, har vist.

Derfor er SeoFoss et lidt bedre valg

SE MERE OM SEOFOSS

KØB SEOFOSS PÅ SHOPPEN