Kontakt os
Økologi / Fjerkræfoder / Æglæggere

Foderblandinger til økologiske æglæggere

Vi sammensætter vores Natur-blandinger til økologisk fjerkræ med størst mulige hensyn til næringsstofkravene fra avlsselskaberne, der udvikler kyllinger og høner.
Økologiske høns får den rigtige foder hos DLGVores økologiske sortiment til æglæggende høner er tilpasset hønens behov i de forskellige perioder i æglægningen og tilpasset hønens alder ved indsættelse i æglæggerstald. Kontakt din DLG økofjerkrækonsulent før indsættelse og valg af foderblanding.
  • Fra flytning til begyndende æglægning: Natur Pro Før Æg PC3 + 2% skaller) og derefter Natur Æg Gul Start tilsat skaller i forhold til produktionsniveau og foderindtag.
  • Produktionsperioden: Fase 1, evt. Fase 11

Hønnikerne bør jævnligt vejes og kontrolleres igennem opdrætsperioden for at sikre korrekt vækst. Kun sådan opnås en stærk, veludviklet og god æglægger. Når hønniken skal begynde æglægning fra leveuge 18, opstår der et behov for en væsentlig stigning i den daglige foderoptagelse. Ved at anvende en kort pille i denne periode øges den daglige foderoptagelse hurtigt.

  • Ægstart anvendes, når hønerne optager ca. 80-90 gram foder pr. dag og indtil hønen æder over 115 gram foder pr. dag, ægvægten er oppe på 60 gram, max. 3-6% Small æg eller ved en hønealder på 28-30 uger. Ægstart indeholder råvarer af høj biologisk værdi, der giver hønerne en god start, og en lang holdbarhed i produktionen
  • Fase 1 anvendes efter Ægstart fra ca. 60 gram ægvægt indtil 63-64 gram ægvægt. De fleste høner fodres med Fase 1 i det meste af produktionsperioden, da ægvægten forbliver under 63 gram
  • Fase 11 anvendes evt. for at begrænse yderligere stigning i ægvægt men fastholde ydelsen

Tilskudsfoderblandinger til økologiske æglæggere

Til fjerkræproducenter der anvender eget korn til æglæggere tilbyder vi tilskudsfoder. Natur Æg T MF 50 er en tilskudsfoderblanding, der skal anvendes med ca. 50 % korn og kalkskaller for at fremstille foder med samme egenskaber som Natur Æg Start og Natur Æg Fase 1.

Kontakt din DLG økofjerkrækonsulent, hvis du ønsker blandeforslag til dit tilskudsfoder.

Læs mere om økologisk fjerkræfoder her.

 

Find din DLG-konsulent fjerkræ økologi Kontakt kundecenter
Læs om sporbarhed og dokumentation
Køb på kundeportalen
Produkter til økologisk fjerkræ