Kontakt os
Vi vil være landmandens foretrukne samarbejdspartner - også på økologi
Økologi / Info og nyheder

Nyheder om økologi

 

30/09/2021

Lav aktivitet på det økologiske kornmarked -trods prisstigninger

Høsten er i hus og der er ved at danne sig et overblik over mængder samt kvaliteter. Ligesom i Danmark har der i store dele af Europa været udbytter under middel. Sverige virker hårdest ramt, men også i Baltikum har høsten skuffet. Dog er der lande med store økoarealer som Tyskland og Ukraine, hvor udbytterne enten ligger på eller måske endda over gennemsnit. Alt i alt er der en forventning om, at vi står med et lidt mindre udbud i forhold til sidste års høst.
I Europa er der sket forskydninger indenfor de enkelte afgrøder, hvor arealet med hvede og bælgsæd er steget på bekostning af især rug. Dette holder en hånd over prisstigninger på hvede, hvorimod prisen på rug er markant højere end sidste års priser. Vi ser således ind i et kornmarked, hvor priserne kan bevæge sig i hver sin retning alt efter hvilken afgrøde, der er tale om. Netop fordi det usikkert, hvor markedet er på vej hen, er der pt. langt mellem sælgere og købere på engros-markedet. Dette medfører en meget lav handelsaktivitet, hvilket formodentligt vil stå på de næste måneder med.

Stadigvæk stor uvished om sojaforsyningen

I mere end et års tid har vi i Europa været udfordret på forsyningen af økologisk soja, hvilket skyldtes flere faktorer (skuffende høst/lille udbud, lukning af havne og produktion som følge af Covid 19, kategorisering som brandfarligt gods, mangel på containere og ekstremt høje fragtpriser). Det var forventet, at når ny kinesisk høst kommer i spil, så ville mange af disse faktorer være nulstillet. Men udfordringen med at skaffe containere er ikke blevet mindre og høje fragtpriser vil således gøre sig gældende et godt stykke ind i 2022. Derudover ruller der nu endnu en Corona-bølge i Kina med havnelukninger til følge. Der er således en forventning om, at mængderne vil være til stede i Kina. Men usikkerhed på fragten fra Kina (og Indien) til Europa gør at ingen tør købe på længere terminer. Ligeledes vil kineserne kun handle ”frit om bord Kina” og dermed ikke tage risiko ift. skibsfragten. Denne usikkerhed holder samtidig prisen oppe på alle andre proteinråvarer.

 

Kampagne på Growers Finest høst 2022

På trods af udbytter under middel ser årets høst af ”Growers Finest -Organic Selection” ud til at være en succes. Generelt er der høstet gode kvaliteter og langt de fleste avlere har i og efter høst håndteret afgrøden, så den gode kvalitet bevares. Dette er både møllerne og malterierne begejstrede for, hvorfor de ønsker at sikre sig mængder på høst 2022 allerede nu. Derfor kører vi i øjeblikket en kampagne på køb af Growers Finest Øko Raps, Brødhvede og Maltbyg.
 
Kontakt din salgskonsulent for at høre nærmere eller læs mere her

Husk svovl til rapsen

Svovl er vigtig i alle afgrøder men specielt raps og kløvergræs har et stort behov for svovl som ligger på 40-50 kg S/ha. Kornafgrøders behov er ca. det halve. Der findes flere muligheder for at tilføre svovl til dine afgrøder:
 • Kieserit er et granuleret produkt, der kan spredes med gødningsspreder og indeholder 20% Svovl og 15,1% Magnesium. Fordel ved Kieserit som svovlkilde er at svovlen er vandopløselig og derfor umiddelbart plantetilgængelig. En anden fordel er at der samtidig gødes med magnesium. Kræver konsulenterklæring
 • Wigor S 90 er et rent svovlprodukt som er granuleret og kan spredes med en gødningsspreder. Wigor S 90 indeholder 90% rent svovl og skal oxideres før det er plantetilgængeligt og virker derfor over længere tid. Kræver konsulenterklæring 

En 50/50 blanding af Kieserit og Wigor S 90 kunne være en løsning så man både fik noget hurtigt virkende svovl og noget som bliver tilgængeligt over længere tid samt lidt magnesium. Er der samtidig behov for at tilføre kalk kan DLG Naturgips eller Calciprill S14 anvendes. DLG Naturgips indeholder ca. 4 % svovl og 75% kalk og er et pulverprodukt, der skal spredes med kalkspreder. Calciprill S 14 indeholder 14 % svovl og 80% kalk og et granuleret produkt, der spredes med en gødningsspreder.

Kontakt din salgskonsulent for at høre mere om gødningsmuligheder til raps-marken.

 

Hvilke salgsafgrøder skal der satses på til høst 2022

De fleste har allerede markplan for kommende sæson på plads og vintersæden er måske allerede sået. Løbet er nu kørt i forhold til at så vinterraps og vinterbyg. Men skulle man stadigvæk have plads og mulighed for at så mere vintersæd, kan både vinterhvede og rug etableres i oktober. Og her peger vi fortsat på vinterhvede som det oplagte valg, da vi altid kan finde afsætning for hvede. Vi kan i skrivende stund stadigvæk tilbyde økologisk Extase såsæd.
Af vårsædsarter vil vi igen pege på vårhvede og bælgsæd i markplanen, fordi behovet her også vil være stort i de kommende år. Men også vårbyg kan igen blive interessant, da der med stor sandsynlighed ikke vil være overgangsbeholdninger til næste høst. Derimod kan havre blive presset prismæssigt, hvis der til næste år bliver tale om gennemsnitlige udbytter og kvaliteter i Nordeuropa (Finland, Sverige, Baltikum og Danmark).


Markedsorientering økologiske proteinråvarer

10/06/2021

Lille udbud af sojakage samt høje fragtrater er årsag til prisstigninger på økologisk protein. Dog ser vi på længere sigt muligheder i markedet, og kommer derfor her med en vurdering af markedet på kort og lang sigt.

Situationen normaliseres i Kina og Indien

Kina er på vej til normale tilstande, idet en stor del af befolkningen nu er vaccineret mod Covid19. Dog er der ikke meget sojakage tilbage af høst 2020 og manges øjne er nu rettet mod høst 2021, som imidlertid først til januar kommer i spil til det danske marked. Det samme gør sig gældende for Indien, som også er stoppet med at tilbyde mængder af gammel høst.

Fragtrater årsag til høj pris

Fælles for Kina og Indien er, at de er ramt af meget høje fragtrater (se figur), som følge af en øget containerfragt fra Asien mod Vesten (Amerika og Europa). Fragten udgør nu +200 kr./hkg sojakage, hvilket svarer til mere end ¼ af råvareprisen i Danmark. Det vurderes, at fragtraterne vil være høje resten af 2021, men som følge af nye skibe samt flere containere vil falde i løbet af 2022. Når dette sker, vil det igen være attraktivt at købe sojakage fra Kina og Indien.

Markedsoverblik

Raps- og solsikkekage gode erstatninger på kort sigt

Som følge af de høje priser på økologisk sojakage er andre proteinråvarer steget tilsvarende. Det gælder især raps- og solsikkekage, som til en vis grad kan erstatte sojakage i foderrationerne. Der er begrænsede mængder af begge råvarer på markedet, og disse kan være med til at lukke hullet indtil vi har ny høst af sojakage i Danmark. Herefter vurderes sojakage at være et billigere alternativ.

Foder på termin til og med januar 2022

Der er ikke udsigt til at Europa får nævneværdige mængder af sojakage leveret fra Kina/Indien før ny høst kommer i spil, hvorfor der det næste halve års tid kan blive kamp om proteinerne.

Vi vurderer således, at det vil være en fordel at få dækket sig ind med foder til og med januar hurtigst muligt.

Foder på termin fra februar 2022 og frem

På nuværende tidspunkt er der kun få leverandører, der vil tilbyde proteinråvarer i det nye år. Da udbuddet er lille, er prisen høj svarende til det nuværende niveau.  Dertil har vi en forventning om at fragtraterne vil sætte sig lidt, hvilket vil ryste hele proteinmarkedet.

Vi vurderer det p.t. som et meget dårligt tidspunkt at handle proteiner på en termin efter 1. februar 2022. Man bør som minimum afvente til efteråret, hvor høsten af soja er kommet i hus.

Korn ny høst på et lavt niveau

Protein- og kornpriserne følges ikke ad, og da vi de sidste to høstår har haft overskud af økologisk foderkorn i Danmark, har det presset priserne til et lavt niveau. Mange vurderer at priserne er på vej op – ikke mindst påvirket af det konventionelle kornmarked. Derfor kan det være en fordel at dække sig af nu med korn frem til ny høst.

ProtiSpar® – et fodertilskud til optimering af proteinforsyning

ProtiSpar er en kombination af essentielle olier, som reducerer den bakterielle proteinnedbrydning i vommen. Dermed kan man sænke proteinniveauet i den daglige foderration. Fx kan 0,5 kg sojakage erstattes med 0,5 kg korn pr. ko pr. dag. Som noget nyt tilbyder vi ProtiSpar i økologiske foderblandinger, hvormed proteintildelingen kan reduceres i foderplanen. For nærmere info kontakt din DLG-Salgskonsulent.

Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedsorientering er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedsorienteringen afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Anbefalede afgrøder til høst 2021

12/01/2021

I de foregående år har der været ubalance på det økologiske kornmarked, hvilket har resulteret i lave priser på flere afgrøder. Til gengæld er der efterspørgsel på en række andre afgrøder, hvor vi langt fra er selvforsynende i Danmark og derfor stadigvæk må importere. Det gælder især hvede, som kan bruges i alle kvaliteter. Imidlertid oplever vi, at mange økologer tøver i forhold til dyrkning af vinterhvede, fordi den er kvælstofkrævende og øger risikoen for opformering af rodukrudt. Vårhvede kan være attraktiv som alternativ, da den kræver mindre kvælstof og samtidig giver mulighed for forårspløjning. I modsætning til byg og havre er der en fornuftig prissætning, som med et gennemsnitsudbytte kan give et bedre dækningsbidrag end de to andre vårsædsafgrøder.

Står valget mellem byg og havre vil vi pege på sidstnævnte, idet vi forventer nogenlunde samme prisniveau for begge afgrøder, men hvor havren som regel giver et højere udbytte. Som outsider vil vi pege på kernemajs, da den har en opadgående pristrend og snart ligger 100 kr. over foderbyg. Kernemajs bør dog kun dyrkes, hvor den kan høstes med under 40 % vand inden 1. november, fordi risikoen for fusarium ellers bliver for stor. Som noget nyt kan vi aftage majsen i høst og dermed også klare tørringsopgaven.

Vi kommer dog ikke udenom, at bælgsæd er det helt store tema, når vi snakker ny høst. En kombination af forsyningsusikkerhed fra Asien (se næste afsnit) og et ønske om at øge selvforsyningen med danske råvarer gør lupiner, hestebønne og ærter meget interessante. Prissætningen er fornuftig og dertil er det kvælstoffikserende afgrøder, som bidrager positivt til sædskiftet. Er der bekymring ved at gå over 20 % bælgsæd i sædskiftet bør lupin vælges når reaktionstallet samtidigt er tilpas lavt.

Selvom der fortsat kan være usikkerhed på prissætningen af visse afgrøder (fx rug, byg og havre), er der således en række andre afgrøder, hvor prissætningen er attraktiv. For de afgrøder, hvor prissætningen er usikker peger vi på puljeordningen som bedste løsning. Du kan læse mere om puljeordningen her.   

Stadig stram forsyning af økologisk soja

Siden februar sidste år har der været problemer med at få økologisk soja hjem fra Kina. Vi har fået mange forskellige forklaringer om, hvorfor sojaen ikke kunne afskibes.  Den mest sandsynlige forklaring er, at mængderne er blevet brugt i Kina. Der var en forventning om, at når ny kinesisk høst kom i hus, så ville sojastrømmen igen flyde. Nu er det et stykke tid siden høsten kom i hus, men det lader til, at de kinesiske leverandører heller ikke med ny høst agter at levere på indgåede kontrakter.

Derfor rettes blikket nu mod Indien, som gerne vil overtage Kinas plads som storleverandør af øko soja til det europæiske marked. Imidlertid er hele skibstransporten ramt af høje fragtrater og der vil således gå mange måneder før det bliver lønsomt at fragte soja fra Indien til Europa. Indtil videre kan de europæiske foderproducenter holde den kørende med europæisk vare, men her er forsyningen også meget usikker.

Således er de europæiske sojaleverandører ramt af Covid19-restriktioner og har enten lukket ned for produktionen eller kan vanskeligt fragte varen pga. karantæneregler. For ikke at løbe tør for soja og for at undgå en force majeure-situation måtte vi konvertere mange kontrakter på soja og sojaholdige foderblandinger til løsninger med reduceret soja. Det ser ud til, at denne kritiske forsyningssituation vil fortsætte et godt stykke ind i foråret. Vi har blandt foderkunder oplevet en stor forståelse og imødekommenhed, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Ændringer i handelsbetingelser for økologiske afgrøder af høst 2021

Sidste år blev kvægbranchen enige om at ændre i deres anbefalinger, hvormed leverandører til de økologiske mejerier skal leve op til en række skærpede krav. Bl.a. er der yderligere krav til de afgrøder, som indgår i foderet. Afgrøderne må således kun komme fra bedrifter, der enten bruger mindre end 54 kg udnyttet N/ha i konventionel husdyrgødning eller lever op til de særlige sædskiftekrav.

Da DLG forsyner mange økologiske mælkeproducenter med foder, har vi valgt at følge disse krav og vil derfor fra og med høst 2021 kun modtage afgrøder, som lever op til disse krav. 

Til gengæld har vi i DLG besluttet at vi fra og med høst 2021 tillader gødninger baseret på kød/benmel eller grisebørster til økologisk hvede herunder brødhvede. Vi har som nævnt tidligere et stort behov for danskavlet hvede og gerne med højere proteinindhold, hvorfor vi håber at dette tiltag kan fremme dette. Den danskavlede øko foderhvede kan således indgå i grise- og fjerkræfoderet. Omlægningshvede samt alle øvrige afgrøder må fortsat ikke været gødet med kød/benmel eller grisebørster ved indlevering til DLG.

Fremtidssikring af Fabrik Skave

DLG’s økologiske foderfabrik i Skave udvides med en række nye råvaresiloer, en ny kornhal, tørreri samt en toaster. Dvs. der er tale om en række forbedringer, der vil gøre fabrikken klar til fremtidens krav og ønsker til økologisk foder. Ikke mindst forøgelsen af doseringssiloer gør, at vi kan bringe flere råvarer i spil og dermed flere muligheder for at erstatte importeret soja. Derudover vil nye krav fra hhv. den ny økologiforordning samt branchen gøre det nødvendigt at inddrage langt flere danske råvarer, som skal holdes adskilt fra udenlandske.

Den ny kornhal med nyt tørreri vil gøre det muligt at flytte en større mængde afgrøder direkte fra landbruget til fabrikken, hvormed en ekstra transport kan spares væk og klimabelastningen dermed reduceres. Projektet vil gå i gang i løbet af 2021 og forventes afsluttet i 2022.


_________________________________________________________________________________

Markedsorientering vedr. puljenotering pr. 31.10.2020

02/11/2020

Forud for høst 2020 har der været stor usikkerhed omkring prisdannelsen på økologiske afgrøder efter vi i 2019 oplevede kraftige prisfald. Mange økologiske avlere har derfor valgt at lægge en eller flere afgrøder af høst 2020 i puljeordningen, hvilket giver sikkerhed for at få afsat afgrøden med den pågældende økostatus og bliver prissat ud fra en solidarisk model. Vi takker for tilliden og arbejder benhårdt for at få afsat afgrøderne til den bedst mulige pris. Imidlertid har markedet i de forgangne tre måneder været meget usikkert, og der er som konsekvens heraf stort set ikke blevet handlet økologiske afgrøder på engrosmarkedet. Ligeledes har husdyrproducenter været meget tilbageholdende med kornkøb, hvor især mælkeproducenter har oplevet en god høst af både korn og grovfoder.   

Ny økologiforordning skabte usikkerhed

EU’s nye økologiforordning, der efter planen skulle træde i kraft pr. 1/1-2021, medfører en række ændringer herunder en reduktion af omlægningsandelen i økologiske foderblandinger. I starten var der udsigt til, at der slet ikke måtte anvendes omlægningsvarer i økologiske foderblandinger. Senere en reduktion fra 30 til 25 %. Og først i sidste uge meldte Landbrugsstyrelsen ud, at im-plementeringen af forordningen bliver udskudt med et år. Denne usikkerhed har gjort, at vi stort set ikke har solgt omlægningsafgrøder i de sidste 3 måneder. Men der har heller ikke været nævneværdig afsætning af økologisk foderkorn, fordi en udsættelse af økologiforordningen læn-ge har luret i kulissen. Men nu er det på plads og vi forventer et skred i kornsalget i løbet af det næste halvår. Således anbefaler vi at afvente prisfastsættelse af både økologisk foder- og om-lægningskorn til næste terminer. 

Blandet efterspørgsel på konsumafgrøder

Der er igen mangel på dansk brødhvede og som følge heraf noterer vi en relativ høj pris. Det samme gør sig gældende for raps, hvor udbytterne har skuffet i hele Europa. Til gengæld oplever vi meget ringe efterspørgsel på maltbyg, da malterierne stadigvæk gør brug af gammel høst som følge af et kraftig fald i ølsalget. Der er høstet rekordudbytter i grynhavre i hele Nordeuropa, hvil-ket møllerne godt er klar over og bruger det til at presse prisen. Vi anbefaler at afvente næste puljetermin(er), idet vi har en forventning om et skred i afsætningen af alle konsumafgrøder efter nytår.

Proteinafgrøder i høj kurs

Ny høst af soja lader vente på sig, hvilket har afspejlet sig i efterspørgslen på bælgsæd generelt. Således er der på nuværende tidspunkt flere købere end sælgere af hestebønner og øko ærter er ligeledes eftertragtede. Vi anser sandsynligheden for, at prisen vil falde for lige så stor som at den vil stige. Er man ikke den risikovillige type, bør man slå til nu.   

__________________________________________________________________________________

Et fastlåst marked præger fortsat priserne

11/09/2020

Høsten er lige på nær hestebønnerne kommet i hus og vi kan nu danne os et foreløbigt overblik. Udbytterne overraskede positivt i alle vårsædsafgrøder, hvor vi tangerede sidste års rekordudbytter. Til gengæld skuffede vintersæden med udbytter under gennemsnit. I forhold til sidste år er der rykket kraftigt på forholdet mellem omlægnings- og øko korn, hvilket bekræfter at omlægningsbølgen er aftagende.

Blandede kvaliteter

Kvalitetsmæssigt er der stor spredning afgrøderne i mellem. Havren har klaret sig bedst med en flot kulør og høj hektorlitervægt. Også byggen ser god ud og maltbyggen viser allerede nu høj spireenergi. Derimod er der udfordringer med lavt proteinindhold i vinterhveden og meldrøjer i rugen. Således er det heldigt, at de afgrøder, som har givet de højeste udbytter, også er dem, som har de bedste kvaliteter.  

Usikkerhed på øko-kornmarkedet

Generelt er der stor usikkerhed på det økologiske kornmarked og mange engroskøbere ønsker kun at dække sig af med økologisk korn for en kort periode ad gangen. Usikkerheden bunder i følgende:

 • Covid 19: Selvom øko-forbruget stort set er upåvirket af epidemien, så har Corona-krisen medført en økonomisk usikkerhed, som får detailbutikker og grossister til kun at handle på korte terminer. Det påvirker alle konsumkornsafgrøder, men især økologisk maltbyg, hvor markedet p.t. er ikkeeksisterende.
 • Dollarkurs: Normalt eksporteres større mængder øko-korn fra Europa til USA. Den lave dollarkurs har dog bremset for denne eksport og europæiske leverandører må kigge efter andre eksportmarkeder.
 • Mængderne: Som i tidligere år skal vi et godt stykke ind i efteråret før vi har et overblik over de høstede mængder og kvaliteter i Europa. Der berettes om gode udbytter i Nordeuropa og knap så gode udbytter i Sydeuropa. Men hvor stor den samlede mængde bliver, er der ingen indikationer om endnu. Derudover håber de hvedeeksporterende lande at kunne afsætte en stor del af hveden til konsum, selvom lave proteinudbytter vil gøre det vanskeligt.

Alt i alt en del usikkerhed som medfører et fastlåst marked med svage priser. Bortset fra bælgsæd, der stadigvæk er efterspurgt som følge af usikkerhed på sojaforsyningen. Vi har en forventning om, at markedet vil være fastlåst resten af året, og at der således først kan komme prisstigninger i 2021. På enkelte afgrødearter kan priserne dog blive endnu mere presset, hvis udbuddet af den pågældende afgrøde viser sig større end først antaget.

__________________________________________________________________________________

Øko-afgrøder med efterspørgsel til høst 2021

11/09/2020

Igen i år ser det ud til, at vi har ubalance mellem de afgrøder vi dyrker og dem, som efterspørges. Derfor kommer her en liste over afgrøder, som der enten er efterspørgsel på i Danmark eller hvor vi ser et rimeligt eksportpotentiale:

 • Brødhvede
 • Foderhvede
 • Hestebønne
 • Lupin
 • Ært
 • Grynhavre (+ glutenfri)
 • Raps

Der vil med stor sandsynlighed være beholdninger af både byg og rug, som vi slæber med os ind i høst 2021. Dette vil presse prisen på de to afgrøder og gøre dem knap så attraktive ift. ovennævnte afgrøder. Men jo flere, der vælger at dyrke de efterspurgte afgrøder, desto hurtigere kan der komme balance i markedet og dermed fornuftig prissætning på alle afgrøder.

__________________________________________________________________________________

Vårhvede sået om efteråret

11/09/2020

Flere avlere har eksperimenteret med at så vårhvede i det sene efterår. Dette har flere fordele:

 • Der tages lidt af spidsbelastningen i foråret
 • Risikoen for bygfluens larve reduceres kraftigt
 • Højere udbyttepotentiale sammenlignet med forårssået vårhvede

Ulempen er dog, at der ikke altid er gode etableringsforhold i det sene efterår. Derudover er risikoen for gulrustangreb forøget. Nu kan vi dog tilbyde sorten Kapitol, som har markedets bedste resistens overfor gulrust. Den har desuden fortrinlige brødegenskaber, hvorfor vi også meget gerne vil købe sorten som brødhvede.

Hvis ikke man går efter brødhvede og i stedet går efter et højt udbytte i foderhvede, anbefales det at dyrke vinterhvede. Flere har valgt vinterhveden fra pga. udfordringer med ukrudt. Ved moderat til mellemstort ukrudtstryk kan såtidspunktet med fordel rykkes et godt stykke ind i oktober. Men husk at øge udsædsmængden i takt med et senere såtidspunkt. Du kan læse mere om vores vintersåsædssortiment her.

__________________________________________________________________________________

Corona udfordrer importen af økologiske råvarer

29/04/2020

Som følge af Corona-pandemien har importen af økologiske sojakager fra Kina stået stille gennem flere måneder. Og da Kina med afstand er den største leverandør af økologiske sojakager er der nu knaphed i hele Europa. Det har således været nødvendigt at erstatte sojaen med andre proteinkilder, som dermed også er steget markant i pris. I første omgang har det medført prisstigninger på foderblandinger, hvori der indgår proteinråvarer. Men hvis ikke der snart kommer hul på eksporten af kinesiske sojabønner, så kan markedet løbe tør for økologiske proteinråvarer.

En ulykke kommer sjældent alene. Kasakhstan og Rusland vedtog for et par uger siden et eksportforbud af sojabønner, som foreløbigt varer indtil 15. juni.  Især Kasakhstan har en stor eksport af økologiske sojabønner, hvormed eksportforbuddet er med til at forværre forsyningssituationen med økologisk protein. Indtil videre har eksportforbuddet ikke ramt vores leverancer af ukrainsk majs og vores leverandører forventer at kunne levere de mængder vi har købt. Men samtidig er der stor nervøsitet omkring eksportstoppet, og flere mener det er et spørgsmål om tid før det rammer øko majsen.

Dvs. det er et meget nervøst marked vi befinder os i med kraftige prisvariationer fra dag til dag. Husdyrproducenter, som endnu ikke har dækket sig på foder, står således overfor et dilemma. På den ene side er prisen på protein steget voldsomt og ligger nu på et dyrt leje. På den anden side er prisen på stivelse herunder majs på et gunstigt niveau, men med risiko for at stige.

__________________________________________________________________________________

Tørke i Ukraine og Rusland truer ny høst af øko majs

29/04/2020

I Danmark oplever vi p.t., at det er meget tørt og mange har allerede fundet vandingsmaskinerne frem. Endnu værre står det dog til i Ukraine og Rusland, hvor majsen dyrkes (se figur). I 2020 er der stort set ikke faldet en dråbe og her er der nu ekstrem tørt. I disse regioner er man meget afhængig af vinternedbøren, idet der ikke falder nævneværdig nedbør om foråret. Men det er altså ikke sket og flere ukrainske leverandører er blevet tilbageholdende med at sælge afgrøder herunder økologisk majs på ny høst.

Vi håber derfor, at der snart falder nedbør, som kan sætte afgrøderne i gang.

  Nedbør i vintermånederne angivet i mm.

__________________________________________________________________________________

Pæne afgrøder tyder på en god høst

01/07/2019

Selvom det i perioder så meget vanskeligt ud med tørke, kulde og skybrud har afgrøderne i det meste af landet klaret disse strabadser og ser nu meget pæne ud. Derfor tyder det på at vi får en god høst med pæne udbytter. Erfaringsmæssigt skal man dog være påpasselig med at glæde sig for tidligt -især som økolog- idet flere faktorer endnu kan trække udbyttet i nedadgående retning. Sommeren har ramt Danmark og i skrivende stund er der ikke udsigt til nedbør. Dette kan på de sandede jorde samt på de lokaliteter, der ikke har fået megen nedbør, være meget kritisk og hæmme kernefyldningen. I værste fald kan det medføre tvangsmodning, hvilket reducerer udbyttet betydeligt.

DMI’s tørkeindeks viser forøget til meget høj risiko for tørke i det meste af landet.

Også svampesygdomme har været forekommende i år og har i visse afgrøder (bl.a. hvede) allerede været med til at tage toppen af udbyttepotentialet. Især gulrust kan være en udfordring, og har i år været en udfordring for de modtagelige sorter. Det er kritisk så snart gulrust kan ses på det øverst faneblad og katastrofalt når den har bevæget sig op i akset. Dette sætter kernefyldningen helt i stå og kan medføre mere end en halvering af udbyttepotentialet. Som økolog er der imidlertid ikke så meget der kan gøres, når først problemet er konstateret. Men man kan forebygge ved at vælge nogle robuste sorter. Læs mere om vores vintersædssortiment her.

Overvej andre afgrøder end rug

Rug er en meget populær afgrøde i det økologiske, fordi den både er nøjsom i forhold til næringsstoffer og konkurrerer godt mod ukrudt. Imidlertid er der udsigt til, at der kommer ubalance i udbud/efterspørgsel på rug, hvilket allerede har presset prisen nedad. Meldinger fra konsulenter og vores foreløbige salg af såsæd tyder på, at mange økologer igen til næste vækstsæson planlægger et stort areal med rug. Derfor forventes, at der til høst 2020 igen vil være stort udbud af rug, som markedet vil få udfordringer med at absorbere.


Rug er dyrkningsmæssigt en sikker afgrøde men kan pga. sin popularitet give afsætningsmæssige udfordringer

Derfor opfordrer vi økologer til at overveje andre afgrøder end rug og peger på især hvede, hvor vi fortsat er langt fra selvforsynende i Danmark. Alternativt kan vinterbyg og vintertriticale være en mulighed. Hvis ikke jorden/gødningsforsyningen berettiger til vinterhvede eller vinterbyg og man ikke tør tage risikoen med vintertriticale, kan havre eller vårbyg overvejes. 

Også mælkeproducenter, som bruger rug i foderrationen, kan med fordel dyrke andre afgrøder end rug, idet bytteforholdet kan blive rigtig attraktivt. Det er således ikke utænkeligt, at prisforskellen på rug og byg/hvede vil overstige 50 kr./hkg til høst 2020. Kontakt din øko-produktkonsulent for at høre mere om alternativer til rug.  

Fortsat mulighed for kvægfoderblanding med rapskager

I Danmark står den økologiske raps meget flot og det tegner til en rigtig fin høst. Imidlertid ser vi en kraftig reduktion af arealet med økologisk raps i udlandet, fordi adskillige marker er blevet kasseret som følge af udvintring og skadedyrsangreb. Derfor forventes det næste år frem et lille udbud af rapsfrø og dermed også et lille udbud af rapskager på markedet. Heldigvis har vi vores egen rapspresse på Lolland og producerer derfor også selv rapskager, hvormed vi råder over en begrænset mængde. Så hvis du er mælkeproducent og vil være sikker på, at der indgår rapskage i din blanding, råder vi dig til at slå til nu. 


 

DLG er med i ny programserie om økologi

3/12/2018

Danmark er det land i verden, hvor andelen af økologiske fødevarer pr. indbygger er højst. Økologi stille store krav til hele værdikæden, og derfor er foderproduktionen til de danske økologiske husdyr en afgørende del i at producere økologiske fødevarer. 

DLG deltager i en ny programserie fra TV2 Nord, hvor de i første afsnit har besøgt vores økologiske fabrik i Skave, der producerer to tredjedele af dansk økofoder. Indslaget om DLG starter efter 6:12.  

__________________________________________________________________________________

 

På økologisk leverandørbesøg i Kina

30/11/2018

I oktober blev to af DLG’s økologiske leverandører besøgt i Kina. Her var fokus var at sikre, at de strenge krav til kvalitet fortsat bliver opfyldt til punkt og prikke, og at det fremtidige samarbejde bliver endnu stærkere.

Besøget gik rigtig godt, og det var en fornøjelse at se, at auditeringen af begge fabrikker forløb præcis som forventet, og at der ikke var en finger at sætte på nogle af processerne. 

Turen til Kina indeholdt også et besøg på en økologisk sojamark nær den russiske grænse samt overvågning af, hvordan sojaen bliver kvalitetssikret, når den hældes i de store containere med kurs mod Danmark.

Alt i alt skabte det meget værdi, at vi fik set deres processer, varehåndtering, kvalitetstests og generelle produktion. Vi står endnu stærkere overfor dem og ser frem til et fortsat godt samarbejde i fremtiden.


 

Ekstra fokus på grovfoderkrav i år

19/11/2018

I sidste uge var der økologisk inspirationsdag hos VKST. Et af oplæggene her blev afholdt af Landbrugsstyrelsen og omhandlede kontrolbesøg. De gjorde helt offentligt opmærksom på, at de i år kommer til at kontrollere ekstra meget for, om kravet til grovfoderandel bliver overholdt i køernes ration (regnes basis tørstof). Husk grøn-/lucernepiller tæller med som grovfoder, og vi har de tre Heimdal Green, som kan hjælpe dem, der skulle have problemer med at opfylde grovfoderkravet.


Rapsen kommet godt fra start

08/11/2018

I modsætning til sidste år er den økologiske raps i år kommet godt fra start. Der har indtil videre ikke været nævneværdige udfordringer med skadedyr. Samtidig har sol og varme umiddelbart efter etableringen gjort, at rapsen voksede hurtigt og lukkede af for ukrudt.


 

Nej tak til afgrøder gødet med gødning baseret på grisebørster

15/10/2018

I forbindelse med kontrahering af høst 2019 har vi fået flere spørgsmål vedr. brugen af Øgro N15, som er baseret på grisebørster. I vores erklæring fremgår det, at vi ikke vil modtage afgrøder, som er gødet med gødninger baseret på kød- og benmel. Derfor var der flere kunder, som spekulerede i at bruge Øgro N15, som jo ikke er omfattet af vores erklæring. 

Imidlertid er Mejeriforeningen på et møde blevet enige om, at gødninger baseret på grisebørster skal sidestilles med gødninger baseret på kød- og benmel. Således er vi nødsaget til at følge denne henstilling og kan heller ikke modtage afgrøder gødet med gødninger baseret på grisebørster. Vi vil snarest ændre erklæringen, så også grisebørster vil fremgå af den.  


 

Historisk godt driftsresultat for økologisk malkekvæg i 2017, tilbagegang for gris

01/10/2018

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg nåede i 2017 et historisk højt niveau. Forskellen i driftsresultatet mellem konventionelle og økologiske mælkeproducenter blev reduceret til 0,4 mio. kr. Griseproducenter oplevede et fald på 0,6 mio. kr. De økologiske planteavlere har i gennemsnit opnået et driftsresultat, der var 78 t.kr. bedre end de konventionelles. 

Kilde: Danmarks Statistik


Mulighed for at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder i fjerkræfoder forlænges

01/10/2018

Det er nu blevet offentliggjort, at EU forlænger muligheden for at fodre med 5% konventionelt proteinfoder til fjerkræ og grise samt muligheden for at bruge ikke-økologisk avlede høns til økologisk æglægning til 2020. Forlængelserne har dog ikke de store indvirkninger på den danske produktion. På grisesiden findes der allerede en dansk gældende brancheaftale om 100% økologisk fodring. Ligeledes er der i Danmark produceret og anvendt økologiske hønniker til ægproduktionen siden 2003. Dog fodres dansk økologisk fjerkræ med 5% ikke-økologisk proteinfoder, hvilket der så er givet dispensation til at kunne fortsætte med fremadrettet. 

 


Nyt forsøg: toastning af hestebønner kan ikke betale sig

03/09/2018

Der er tit store diskussioner om, hvorvidt hestebønners foderværdi til køer øges tilstrækkeligt ved at toaste dem. Idéen i toastningen er, at den sænker proteinnedbrydningsgraden i vommen betragteligt samtidig med, at totalfordøjeligheden af protein ikke påvirkes negativt ved korrekt behandling. Den ret lave AAT-værdi i ubehandlede hestebønner stiger derfor ved en toasting. Vi toastede forrige år, men oplevede, at processen var svær at styre, og resultaterne var meget varierende. Vi mente derfor ikke, at vi kunne stå inde for kvaliteten i den toastede vare, og vi har derfor brugt hestebønnerne rå det sidste år.

Et nyt forsøg fra Foulum kommer nu også til konklusionen, at det ikke kan betale sig at toaste hestebønner. Faktisk fandt forskerne frem til, at køerne ydede lavere på rationen med toastede hestebønner i forhold til rationen med rå hestebønner. De mener, det skyldes, at effektiviteten af den mikrobielle syntese i vommen blev nedsat som følge af toastningen. Forsøget tydede nemlig på, at nedbrydningsgraden af stivelse fra hestebønnerne også blev nedsat ved toastning.

 


Økologisk grisefoder 

21/08/2018

Det er kun lidt over et halvt år siden, at Thomas Schelde Hemme valgte at skifte til DLG’s økologiske grisefoder. Det har han ikke fortrudt. Han kan nemlig allerede se, at både produktiviteten og kvaliteten er steget på alle parametre. Læs om Thomas, der skiftede til DLG's økologiske grisefoder og fik topklasse produktivitet.

 

Status på den danske høst af øko-korn

12/08/2018

Høsten er meget fremskreden og mange har allerede kørt mejetærskeren ind i laden. Men der er stadigvæk adskillige økologer, som ikke nåede at få det sidste korn i hus, før regnvejret begyndte. Vejrudsigten peger ikke på høstvejr lige foreløbig, så alt tyder på, at vi nu får en opbremsning.

Som forventet er der mange kunder, der ikke kan levere den mængde korn, som svarer til kontrakternes målmængde. I gennemsnit er der kun leveret ca. 70 % af målmængden. Dette stemmer meget godt overens med SEGES’ forventninger til udbyttereduktioner på omkring 30 % som følge af tørken.


Prisstigninger på konventionelt korn har medført tøven 

12/08/2018

Prisen på konventionelt korn er steget ret markant gennem de seneste uger som følge af tørken i store dele af verden. Derfor er der også mange -især økologer i Danmark -som forventer, at prisen på økologisk korn skal stige tilsvarende. Denne betragtning bliver forstærket af situationen i Danmark, hvor også de økologiske udbytter har skuffet samtidig med, at en del kornmarker er blevet høstet til helsæd.

Imidlertid er et rekordstort areal lagt om til økologi i DK og det samme gør sig gældende i andre lande i og omkring Europa. Der er stadigvæk høstpres i de lande, hvor vi normalt henter økologisk korn fra, hvorfor der i øjeblikket er en vis tøven med at tilbyde varer. Men samtidig hører vi, at mængderne i disse og andre lande er til stede og det derfor kun er et spørgsmål om tid, før de bevæger sig ud på markedet.


Efterafgrøder meget aktuelle for økologer

12/08/2018

Nu er der faldet regn i større mængder, hvormed det bliver muligt at få efterafgrøder til at spire. Og netop i år giver det rigtig god mening at etablere efterafgrøder, idet afgrøder til høst 2018 langt fra har kunnet optage de tilførte næringsstoffer. Og dette er endnu mere aktuel for økologer, som kun bruger organiske gødninger, der kræver vand for at blive omsat. 


 

Status på høsten

16/07/2018

Høsten af vinterbyg er godt i gang, og på økologiområdet berettes der om meget varierende udbytter (3 – 6,5 t/ha). Den første økoraps er også blevet høstet herhjemme, og mange rapsmarker er blevet skårlagt. Dog venter de fleste med at høste i håb om en bedre kvalitet – og dermed afregning.

Vejrudsigten lover fortsat høje temperaturer, hvormed der ikke går lang tid, før de store kornafgrøder såsom rug, byg og havre bliver modne.


Så er høsten af økologisk korn i gang

12/07/2018

Mange landmænd er nødsaget til at forkorte deres ferie, da høsten begynder tidligere end forventet.  Det første økologiske vinterbyg er således blevet indleveret i Skave, og vi kan også høre andre steder fra, at høsten af økologisk korn så småt er i gang. De første opgørelser tyder på væsentlig lavere udbytter end forventet, og i et enkelt tilfælde er der kun indleveret den halve mængde korn i forhold til målmængden. At der bliver høstet markant lavere udbytter er nok en tendens, vi vil opleve i de fleste afgrøder. 

Mange mælkeproducenter er meget pressede på deres grovfoderforsyning, og de kan derfor være desperate i forhold til at opfylde kravet om 60 % grovfoderandel i foderet. Især nye økologer, der har lagt køerne om inden for det sidste år, er pressede, da de ikke har nået at opbygge en buffer. Landbrug & Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening søgt om en generel dispensation for at nedsætte grovfoderandelen til min. 50 %. Der er endnu ikke kommet svar fra Landbrugsstyrelsen, der har sendt anmodningen videre til EU kommissionen. 


Marketing besøger økologisk landbrug 

02/07/2018

Vores marketingafdeling er interesserede i at udvide deres kendskab til økologi yderligere, og det fik de gjort med et besøg hos en ung økolog, der driver planteavl og har en malkebesætning på Sjælland. Her fik de en god rundvisning og fortælling om, hvordan den unge landmand Martin var endt med at drive en økologisk bedrift. For Martin var det egentligt lidt tilfældigt, at han fik overtaget netop en økologisk bedrift, men han er begyndt at kunne lide den økologiske arbejdsgang mere og mere. Det var rigtig spændende at se stedet, og alle fik mulighed for at stille spørgsmål og høre om økologi fra en fortællelysten landmand. Samtidig blev der nydt at se på køerne, som selvfølgelig stod og nød godt økologisk foder fra DLG. 


Lang diegivning giver stærke fravænningsgrise

25/06/2018

Et nyt økologisk projekt fra Organic RDD-projektet (en undergruppe til GUDP) ECOSYSTEM viser, at senere fravænning (uge 10-11) ikke forringer søernes huld på trods af, at grisene vejer 25-30 kg ved fravænning - faktisk snarere tværtimod. Senere fravænning gav i forsøget heller ikke anledning til pattebid eller andre yverskader. Foderforbruget til diegivende søer steg med op til 40%, men samlet set var det muligt at opnå en fodereffektivitet, der er sammenlignelig med øvrigeØkologiske svin økologiske grisebedrifter, som fravænner efter 7-8 uger. Det skyldes formentlig, at foderudnyttelsen fra fravænning til slagtning blev forbedret som følge af mere robuste grise ved fravænning. Forskerne bag forsøget pointerer, at det er vigtigt, at smågrisene fra de er 14 dage gamle har fri adgang til smågrisefoder. Forskerne foreslår længere fravænningsperiode som et håndtag at skrue på i kampen mod fravænningsdiarré og brug af zink. 
Læs mere om forsøget og projektet: Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer: Stærke grise fravænnet af søer ved godt huld


DLG installerer ny pillepresse og øger sin økologiske produktion markant

19/06/2018

”Stigningen i efterspørgslen af det økologiske foder betyder, at vi endnu engang har udvidet vores økologiske produktion. Vi har netop installeret en ny pillepresse på vores økologiske fabrik i Skave, som nu kører for fuld skrue. Det betyder, at vores produktionskapacitet er øget med 25% på økologisk kvægfoder, og vi får nu tre tons ekstra igennem i timen,” siger Jesper Pagh, vicekoncerndirektør, DLG Husdyrernæring, og fortsætter:

”Flere og flere planteavlere omlægger til økologi, men i takt med det stigende forbrug til foderblandinger søger vi altid efter flere danskproducerede økologiske råvarer. På den måde kan vi forhåbentlig importere færre økologiske råvarer fra udlandet,” siger han.

Læs hele nyheden her: DLG øger sin økologiske produktion markant, eller omtalt på FødevareWatch, Effektivt Landbrug og LandbrugsAvisen.


Produktionen af økologisk mælk sætter ny rekord

18/06/2018

Økologi op

Første kvartal i 2018 har budt på en rekord for de danske mælkeproducenter. De har nemlig sammenlagt produceret 163,7 mio. kg økologisk mælk. Den økologiske mælk udgjorde således 12% af den samlede mælkeproduktion i perioden mod sidste års 9,9% i samme periode. 

78% af mælken fra de 570.000 malkekøer, der var sidste år, blev til ost og smør og kun 5% blev anvendt til drikkemælk. Der går ca. 10 liter mælk til produktionen af et kg ost og disse tal vidner om, at øges økologiandelen på ostehandlen i detail fra de nuværende 1,4%, bliver der efterspørgsel på endnu meget mere økologisk mælk.

 


Yderligere 36.700 hektar omlægges i 2019

18/06/2018

1.029 danske landmænd har i søgerunden søgt om at omlægge sammenlagt 36.700 hektar. Det vil sige, at der i 2019 samlet set vil være mindst 312.000 hektar, som drives enten fuldt omlagt eller under omlægning. Der kan endnu nå at komme endnu flere omlægningshektar til, da nuværende økologer har mulighed for at Økologi hektarsøge om omlægningsstøtte frem til september. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det især planteavlere, som omlægger i denne omgang. Både Landbrug- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen og Økologisektionens formand Hans Erik Jørgen er særdeles positive om udviklingen, da den forventes at mindske importen af økologisk korn til Danmark. Det er dermed et skridt i den rigtige retning mod målsætningen om en større eksport end import af økologi i Danmark. 

Henrik Hindborg, markedschef i Økologisk Landsforening udtaler: ”Selv om produktionen af økologiske fødevarer vokser hurtigt, er der ingen tegn på overproduktion eller overophedning af markederne. Det er perfekt, at det primært er kornproducenter og grøntsagsavlere, der omlægger, for det er netop de områder, at der er størst mangel på økologiske varer”. 
Læs mere her og her


Nye lempelser kan hjælpe kvier på græs

11/06/2018

Nye lempelser i reglerne gør, at kvier på græs nu kan behandles med fluemidler, hvis en dyrlæge vurderer, at risikoen for fluestik er særlig stor, og der er fare for skader og alvorlige gener for dyrene. Det betyder, at midler som Butoxvet og Spotinor nu må anvendes med dyrlægeerklæring. DLG Vet kan hjælpe med disse produkter.


De økologiske køer kan have det svært i varmen

11/06/2018

Tørken rammer udover kornmarkerne også køernes græsmarker. Det kan betyde, at rigtig mange køer ikke henter den mængde energi i marken, som der egentlig er lagt ind i foderplanen. 
Samtidig bliver de let ramt af varmestress, som sænker foderoptaget. Hold derfor godt øje med foderplanerne og vurdér, om det er nødvendigt at højne energikoncentrationen. 

Varmestressede køer kan vise symptomer som nedsat ydelse, nedsat fedtprocent, nedsat drægtighed, færre robotbesøg, øget tankcelletal og tab af vigtige salte og E-vitamin. Desuden skal der holdes øje med, om vandtrugene er rene og indbydende for køerne. I varmen kan det betyde, at det er nødvendigt at rense vandkarrene dagligt for at holde alger og snavs væk. Ekstra tildeling af natrium i form af salt eller natriumbikarbonat og E-vitamin kan desuden hjælpe køerne. Det kan desuden være gavnligt med ventilatorer eller sprinkleranlæg, der overbruser køerne og at samle køerne i mindre grupper, når de skal malkes, så de ikke står tæt på opsamlingspladsen og varmer hinanden.

 


 

Øko Sommermøder arrangeret af L&F – med DLG som sponsor

11/06/2018

Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer inviterede i sidste uge til sommermøder. Møderne blev afholdt d. 4., 7. og 11. juni hos hhv. Axel Månsson i Brande, Strandegaard i Faxe og Per Bundgaard i Vadum. Til sommermøderne var der velkomst fra L&F, rundvisning på den enkelte bedrift, debat og en række faglige indlæg. DLG var repræsenteret til de to første arrangementer og sponsorerede økologisk fadøl brygget af god dansk økologisk maltbyg. Udover udskænkningen havde vi en lille stand med, så vi kunne sprede budskabet om, hvad DLG kan tilbyde inden for det økologiske segment. Nedenfor kan læses en kort reportage fra de to første sommermøder.


Sommermøde 4. juni hos Axel Månsson i Brande

11/06/2018

Axel Månsson driver over 1300 ha primært med økologiske grøntsager. Eksempelvis kommer 90% af alt Icebergsalat på det danske marked fra Månsson økologi. Vi fik lov at få en rundvisning i forsøgshaven, maskinhallerne - hvor 48 traktorer plus andre maskiner kører fra, værkstedet med tre fuldtidsansatte, løgpakkeriet - hvor der pakkes løg fra 150 hektar, og noget af arealet med poppel og pil, hvor der går høns på. Månsson Økologi har nemlig sekundært til grønsagsproduktionen 142.000 økologiske læggehøns med tilhørende 60 hektar hønsegård. Derudover var der mulighed for at se biogasanlægget. Når produktionen er på sit højeste, høstes der 280.000 styk grøntsager om dagen, og der kommer ugentlig 12 træk bare med papkasser. Alt hos Månsson Økologi er bare i storskala og helt vildt veldrevet.

Der var over 160 fremmødte til mødet, hvor Martin Merrild og Hans Erik Jørgensen bød op til diskussion om fremtidens økologiske landbrug. Landbrug og Fødevarers udmelding var klar: Vi vil bakke op om økologien og udvikle den, men ikke på bekostning af det konventionelle landbrug. Det er vigtigt, at produktionsformerne bakker hinanden op og ikke starter interne stridigheder. Det gælder om at fremhæve egne produkter og ikke nedgøre andres. Mødet blev sluttet af med fire faglige indlæg, hvor fx Kirsten Holst fra Seges fortalte om, hvilke fagområder der bliver arbejdet på inden for økologien. Læs mere fra dagen her og her.


Sommermøde 7. juni hos Strandegaard i Faxe 

11/06/2018

Torsdag d. 7. juni gik det løs med sommermøde hos Strandegaard i Faxe. Igen startede mødet med en rundvisning på bedriften. Strandegaard driver 600 hektar landbrug og 700 hektar skov, og har derudover en stor campingplads med alt, hvad der dertil hører. 250 hektar drives som naturpleje, hvor der i øjeblikket går 250 moderfår og 450 lam. På markerne dyrker Strandegaard en bred vifte af afgrøder. Blandt andet dyrkes der raps, hvor det er muligt, og der er en stor æbleplantage med blomsterstriber til forstøvere. Udover får og markdrift har Strandegaard også en besætning af højlandskvæg.

Efter rundvisning var der oplæg fra Karen Hækkerup og Hans Erik Jørgensen. Hækkerups budskab var meget klart; den grønne dagsorden er kommet for at blive, og økologerne er dem, som er gået foran i at dyrke det, som forbrugerne efterspørger. Men økologiens optur skal ikke bare tages for givet – den kræver udvikling! Økologerne skal være gode til at vidensdele, og den faglige viden skal videreudvikles. Naturligt nok, idet mødet blev afholdt på Sjælland, var der stort fokus på næringsstofforsyning. Emnet er fortsat en varm kartoffel, men det blev forsikret fra L&F’s side, at der bliver arbejdet på mange forskellige potentielle fremtidige næringsstofforsyningskilder.

Aftenen blev igen sluttet af med en række faglige indlæg. Blandt andre holdt vores fremtidige økologichef og nuværende planteavlsrådgiver Steffen Blume et oplæg om udfordringerne i den økologiske planteavl. 
Der kan læses mere fra mødet her.

 

 


Ny økologiforordning vedtaget i EU

28/05/2018

I 4 år har der i EU været forhandlinger om indholdet i den nye økologiforordning. Nu er forhandlingerne nået til vejs ende og den nye forordning er vedtaget. Den nye forordning fastlægger rammerne for, hvordan økologiske produkter skal produceres, forarbejdes, importeres, kontrolleres og markedsføres i EU's 28 medlemslande. Det forlyder nu, at de nye regler er mere harmoniserede på tværs af landegrænser, hvorfor vilkårene fremover bliver mere lige. Eksempelvis bliver det nu ikke lovligt at halekupere grise noget sted. Reglerne træder i kraft fra januar 2021 og der kan læses mere om dem her. 

__________________________________________________________________________________

DLG med i opstart af ERFA grupper for øko ægproducenter

28/05/2018

Som noget nyt har DLG sat kræfter ind på at få gang i to ERFA grupper for økologiske ægproducenter. Der opstartes en gruppe på Sjælland for producenter med brune øko høner og en i Jylland for producenter med hvide øko høner. 10 producenter har meldt sig og var til opstartsmøde i Bårse i sidste uge.

______________________________________________________________________________________________

Samlet økologiudspil fra ØL og L&F

28/05/2018

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening har generelt ikke været kendt for det tætteste og mest målrettede samarbejdet. Det er dog noget, der bliver slået et slag for nu, hvor de er kommet med et samlet udspil for en vækstplan for økologien. Formålet med planen er at værne om det eksisterende statslige Ø-mærke, og samtidig udnytte de udviklingsmuligheder, der tegner sig for økologien fremadrettet. 

I planen peges specifikt på 4 indsatsområder:

1) Økologisk videns- og kompetenceløft
2) Recirkulering af næringsstoffer
3) Markedsfremme nationalt og internationalt
4) Gode vilkår for økologiske landmænd

______________________________________________________________________________________________

Detailsalget af økologi sætter endnu en gang rekord

14/05/2018

Danmarks Statistik har netop revideret tallet for den samlede omsætning af økologi i detailhandlen i 2017. Sammenlignet med 2016 ses en stigning på hele 31 procent. Dog skal det nævnes, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, da der i 2017-tallet for første gang er medtaget salg på onlinekanaler. Samlet set blev der i detailhandlen i 2017 solgt økologiske fødevarer for 13,1 mia. kr., hvilket svarer til 13,3 procent af den samlede fødevarehandel i Danmark. Økologisk Landsforening og dagligvarekæderne står sammen om at spå fortsat vækst inden for økologien. De første måneder af 2018 har da også vist tocifrede stigninger på salget af økologi i både COOP og hos Dansk Supermarked. Tallene viser desuden, at størstedelen af danskerne nu køber økologi hver uge. Den øgede efterspørgsel gør det muligt for butikkerne at rydde hylder til flere forskellige varianter af økologi, hvilket er positivt for vores kunders differentieringsmuligheder.

______________________________________________________________________________________________

Sofari 2018

14/05/2018

Sofari er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor økologiske landmænd med grise i hele landet inviterer indenfor på gården og viser det økologiske griseliv frem. Det er et gratis arrangement åbent for alle og det er så op til den enkelte gård, hvilke aktiviteter der er på programmet. Sofari ligger altid sidste søndag i maj og er dermed 27. maj i år. Intet mindre end 6 af vores kunder har meldt sig som værter for arrangementet. 
______________________________________________________________________________________________

Øko grovfoderdag i Varde

07/05/2018

Den 15. maj afholdes der af ØkologiRådgivningen Danmark økologisk grovfoderdag i Varde, hvor alle temaerne omkring grovfoder og afgræsning behandles. Der er blandt andet indlæg om slætstrategier, turbo-afgræsning og kvalitetssikring i majs og græs. Vi har booket en stand og vil være til stede med en tema-pakke af information og produkter, der relaterer sig til grovfoder og afgræsning. Vi har blandt andet produkter med som analysekasse, ensileringsmidler økologer kan bruge, folie, mineraltilpasning til græsningssæson, varmestress hos malkekøer samt midler til fluer og yverhygiejne i sommerperioden. Der er tilmeldingsfrist 11. maj, så det er ved at være oppe over.

Jordbrugsteknologer med fokus på økologi i et globalt perspektiv

07/05/2018

I mandags havde vi i Bårse besøg af 20 jordbrugsteknologistuderende fra Erhvervsakademiet Sjælland, som havde temauger om økologisk landbrugsproduktion i et globalt perspektiv. Eleverne fik en intro til, hvordan vi arbejder med økologi i DLG og udfordringerne økologi har på nationalt og internationalt plan. De næste uger skal de selv arbejde med de forskellige problemstillinger, hvorefter de skriver opgaver over temaet. Vi glæder os til at læse opgaverne og se, hvilke perspektiver der er lagt og hvad de er kommet frem til.

 


Rapsdag

30/04/2018

Onsdag d. 9. maj afholder DEKALB, DLG og Syddansk Økologi på Fyn en faglig og uformel formiddag i marken, hvor dyrkning af økologisk vinterraps vil blive behandlet fra såsæd til afsætning. Steffen Lundsgaard står for at byde velkommen, hvorefter dagen fortsætter med en landmands erfaringer, dyrkning af raps økologisk også er der rundvisning på Bramstrup Gods. Slutteligt runder Steffen af igen med en orientering om afsætningsmuligheder og markedsorientering. Sidste tilmelding er 4. maj, så det kan nås lidt endnu. 


Gode råd mod mælkefeber hos økologiske køer

30/04/2018

Aarhus Universitet har samlet anbefalinger og gode råd om forebyggelse af mælkefeber baseret på en interviewundersøgelse af 56 landmænd med økologiske malkekvægsbesætninger. Anbefalingerne bygger på det, som ejerne af økologiske malkekvægsbesætninger er kommet frem til gennem deres daglige praksis, kombineret med anbefalinger fra eksperter. 

Det kom frem, at for landmændene handler forebyggelse af mælkefeber i høj grad om restriktiv afgræsning. Anbefalingen fra landmændene er, at man om sommeren bør lade goldkøerne græsse på en mark uden kløver, enten som restriktiv eller ekstensiv afgræsning. Desuden er der i landmændenes råd om forebyggelse også fokus på at supplere græs med foder og goldkomineraler, enten de sidste 7-14 dage før kælvning eller hele afgræsningsperioden. Anbefalingerne indeholder også emner som flytning, opsyn og mere. 
Der kan læses mere om undersøgelsen og findes videre links her.


Økologistatistik 2017 offentliggjort 

23/04/2018 

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017. Af denne fremgår det ikke uventet, at det økologiske areal i Danmark endnu en gang har slået rekord. Vi er nu oppe på 245.000 ha, når omlægningsarealer tælles med, hvilket udgør 9% af det totale landbrugsareal i Danmark. 170.000 ha er fuldt omlagt. Størstedelen af det økologiske areal findes i Sydjylland (70.000ha), Nordjylland (52.000ha) og Vestjylland (36.000 ha). Ser man på husdyrproduktionen er antallet af slagtekyllinger fordoblet fra 2016 til 2017 (til 1,8 mill), æglæggende høner er steget med 21%, slagtegrise er steget med mere end 30.000 grise, der er 2.450 flere årssøer og antallet af malkekøer er steget med knap 13.000 årskøer. Den samlede rapport findes her. ___________________________________________________________________________

DLG i TV2 Nord

23/04/2018

I fredags var TV2 Nord på besøg på fabrikken i Skave. Her deltog Henrik Kløve, Karsten Christiansen og fabriksfolkene i optagelser og interviews angående vores økologiske foderproduktion og dennes sporbarhed. Her fik vi fortalt om vores egenkontrolsprogram og dokumentation på alle råvarer, som kommer ind på fabrikken. Optagelserne skal bruges til en programserie, som bliver sendt i november måned. Programserien følger den økologiske produktion af mælk, fjerkræ og grise i Nordjylland. ___________________________________________________________________________

Ny Land & Fritid åbnet i Fredensborg

23/04/2018 

Tirsdag d. 17. april åbnede den nye Land & Fritid butik i Fredensborg. Butikken har et bredt sortiment af vores økologiske produkter og andre produkter, som må anvendes af økologer.  Vi glæder os til at kunne betjene de mange deltidslandbrug med økologisk drift fra denne nye butik.

____________________________________________________________________

Stor vækstplan for økologi

16/04/2018

I sidste uge præsenterede Dansk Folkeparti og regeringen en vækstplan ment til at sætte fart i økologien. Planen indeholder 1,1 milliard kroner og 39 tiltag, udarbejdet af det tidligere nedsatte erhvervsteam, til at fremme den danske økologi.  Aftalen her sikrer nu en finansiering af en søgning til omlægning til økologi på niveau med den gennemsnitlige søgning i 2015-2017. Det er dog vigtigt at pointere, at støtten fra 2019 kun gives til ny-ansøgere og ikke ansøgere, som vil udvide allerede eksisterende økologiske arealer. 
Hovedelementerne i vækstplanen er, at det skal være lettere at være økolog, at der bliver investeret i forskning og udvikling inden for økologi, at der kommer krav til natur og klima i økologien, at økologerne får bedre adgang til gødning og en styrket eksport.

Esben Lunde Larsen udtaler:

"Danmark står stærkt på det økologiske marked, men vi må ikke gå i stå. Vækstplanen skal være med til at styrke den danske førerposition. En af de store udfordringer for, at økologien kan vokse sig stærkere og udvikle sig, er mangel på gødning til de økologiske marker".

Vi ser frem til at se de konkrete tiltag og blandt andet hjælpe de danske økologer til bedre gødningsmuligheder. Du kan læse mere om vækstplanen og reaktioner på den på nedenstående Landbrugsavisen.dk.

__________________________________________________________________________

Køer på græs kan give ændringer i foderplanen

16/04/2018

Selvom der ikke er meget grønt at se rundt omkring i landet endnu, er det tid til de økologiske køer skal ud. Når varmen kommer og græsset begynder at have betydning i fodringen, så husk at få tjekket op på, om alt er som det skal være, eller der skal justeres ind. Som altid kan analysekassen også være et godt hjælperedskab i skift af foderplan. Den lokale DLG-konsulent står som altid klar til at hjælpe med faglig sparring og produkter.

Husk også, at frisk græs indeholder meget kalium, som blokerer for halvdelen af koens optagelse af magnesium. Manglen på magnesium er netop det, der gør, at køerne får græstetani. Det kan derfor også være yderst oplagt at lagt ekstra magnesium ind i foderplanen i græsningssæsonen. Det anbefales at øge tildelingen af magnesium med 25-50 procent i forhold til normerne i afgræsningsperioden.  ___________________________________________________________________________

Specialudgave: BioFach highlights 

I februar var vi afsted på BioFach for at styrke relationerne til vores nuværende leverandører, afprøve nye forretningsforbindelser og generelt få føling med status på det internationale økologimarked. BioFach har 45-50.000 besøgende og er en unik mulighed for at møde mennesker fra hele verden, som arbejder med alle afskygninger af økologi.   Et af de helt store temaer i år var, ikke helt uventet, glutenfri produkter. Hele kæden rundt fra møllerne til detailprodukter var der fokus på produkter, som kunne mærkes med glutenfri. Heraf blev vores glutenfri grynhavre koncept bekræftet i at være et vi skal udvikle på og have med os fremadrettet. Derudover blev vi endnu en gang bekræftet i, at økologisk soja ikke bare er økologisk soja. Blandt andet har flere i USA købt sojakager fra Indien, men konstaterer nu, at leverancerne ikke kommer som forventet. Vi fik bekræftet vores aftaler med vores kinesiske hovedleverandør og glæder os over den gode kvalitet de leverer, og det gode samarbejde vi har haft igennem de sidste 10 år.
En af de lidt nyere tendenser vi så i år var efterspørgsel på lokalproducerede produkter uafhængigt af de højere omkostninger. I forhold til foder, så vi i denne forbindelse, at det var valgt at fodre på et lavere proteinniveau, som resultat af udfasning af soja og brug af hestebønner/ærter. Det giver høje omkostninger på produkterne, men der blev mødt villighed til at betale denne højere omkostning i afsætningsleddet, såfremt en særlig certificering følger med.     

Vi mødte til vores glæde i år meget mere fokus på sporbarhed på produkter. Det er nyt, at sporbarhed sammenlignet med pris på produkter nu bliver vægtet højere i markedsføringen, hvilket er en ny strategi fra leverandørernes side. Vi tror virkelig på, det er den vej økologien skal arbejde og udvikle sig, så der bliver værnet om troværdigheden, og vi møder derfor dette tiltag med åbne arme. 

På messen er der et sideløbende kongresprogram med indlæg omhandlende alle dele af økologien. Et af disse indlæg var en update på den økologiske verdenssituation afholdt af Fibl (internationalt forskningscenter for økologisk jordbrug). Spanien har nu overhalet Italien som det land i Europa med flest hektar, der drives økologisk. Danmark er fortsat verdensledende på højeste detailomsætning af økologiske fødevarer målt på omsætning. Det er nu samlet knap 10% af omsætningen i detailhandlen herhjemme, som bliver brugt på økologiske fødevarer.  
_______________________________________________________________________________

Øget økoindtægt med gylleadditiv

10/04/2018

Seges har netop offentliggjort resultater fra landsforsøgene med gylleadditiver. Heriblandt er SeoFoss, som er tilladt for økologer, blevet testet. SeoFoss viste rigtig gode resultater og kan også for økologer øge indtægten ved anvendelse af gylle.
Når du tilsætter SeoFoss til gyllen øges merudbyttet per hektar med 310 kg i almindelig vinterhvede. Tager man udgangspunkt i 20% mindre udbytte for økologer, svarer det til 248 kg øget merudbytte per Ha. Herudover viste kvælstofudbyttet i kerner en signifikant forøgelse på 8 kg N per hektar. Den samlede gevinst for økologer er udregnet til 460,24 kr/ha. Regnes en ROI værdi (return of investment) bliver denne 13,8. Det vil altså sige, at en økolog ved tilsætning af SeoFoss får sin investering 13,8 gange igen.
_______________________________________________________________________________

Autorisation til store både

22/01/2018

Økologien bliver ved med at vokse i Danmark, og vores efterspørgsel er også stigende. Som en konsekvens heraf har vi søgt autorisation til at kunne tage større skibe ind med råvarer og korn i Aalborg havn. Den har vi nu fået, og det er derfor fremadrettet muligt for os at tage skibe på 6.000 ton ind. Det giver mulighed for at handle i større kvantiteter og dermed få en mere fordelagtig handel både prismæssigt og forsyningsmæssigt til fordel for vores kunder. 

__________________________________________________________________________________

Økologi på finanslovsdagsordenen

15/01/2018

Som en del af den nye finanslov har Dansk Folkeparti og regeringen indgået en aftale med 100 mio. kr. til økologisk omlægning og 60 mio. til videreudvikling af det økologiske marked og eksport, samt innovationsaktiviteter der udvikler økologi yderligere på områder som klimaet, dyrevelfærd og naturskånsom produktion. Aftalen sikrer ny viden og nye løsninger i økologisk landbrug til gavn for vores økologiske kunder. Samtidig er markeds- og eksportindsatsen med til at sikre nye udviklingsmuligheder for både de økologiske landmænd og virksomheder. Endnu et element, som får fremtiden til at se lys ud for de økologiske bedrifter og afsætningsmulighederne.

__________________________________________________________________________________

Revet hvede i grise- og fjerkræfoder

15/01/2018

Fra midten af sidste uge startede vi med revet hvede i foderet til grise og fjerkræ. Rivningen er med til at give mere struktur i foderet og øge mavesundheden. Vi starter op nu og tager løbende prøver af strukturen i foderet, hvorefter mængden rettes til, såfremt den ikke er passende i udgangspunktet. Det står noteret på fabriksindlægssedlerne, at der nu indgår revet korn i blandingen.

__________________________________________________________________________________

Økologikontrol på Axelborg

11/12/2017

I den forgangne uge har vi haft Naturstyrelsen på besøg på Axelborg til den årlige økologikontrol. Kontrolløren kom godt rundt i processen omkring udvælgelse af leverandører, oprettelser af kontrakter, modtagekontrol samt salg af korn. Hun var rigtig godt tilfreds med vores procedurer og havde ingen kritikpunkter, da hun tog herfra igen.

__________________________________________________________________________________

Økologikongres 2017

04/12/2017

Onsdag-torsdag i sidste uge løb årets økologikongres af stablen. Som noget nyt blev den i år afholdt på Comwell i Kolding. Besøget var i år rekordstort med over 970 deltagere og 5 sideløbende spor af indlæg. DLG var godt repræsenteret med flere medarbejdere og et megabanner i storsalen, hvor der både blev afholdt velkomst, kongresmiddag, løbende indlæg og afsluttende plenum. En del af de præsenterede slides vil være at finde på www.okologi-kongres.dk.

__________________________________________________________________________________

EU regler for fjerkræ og gris forlænget

04/12/2017 

Det er nu meldt ud af EU-kommissionen, at det er blevet valgt at forlænge muligheden for at bruge op til fem procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske grise og fjerkræ. Reglerne forlænges i første omgang til 31. december 2017. Det kan måske virke forvirrende med denne udmelding, men det er vigtigt at skelne imellem EU-regler og den nye danske brancheaftale. Den nye brancheaftale ligger oven på EU-kravene. Således fodres danske økologiske grise efter nytår med 100% økologisk foder, selvom EU har forlænget muligheden for at anvende 5% ikke-økologisk proteinfoder. På fjerkræsiden findes der endnu ikke en dansk brancheaftale, og de kan dermed fortsat fodres med 5% ikke-økologisk proteinfoder efter nytår.

__________________________________________________________________________________

Årets unge landmand er DLG kunde


13/11/2017 


Thomas Bertram er netop blevet kåret som Årets Unge Landmand. Thomas Bertram bliver betegnet som grundig og innovativ og har bl.a. arbejdet på et nyt design på fare-hytter på hjul, som dermed kan flyttes. Disse farehytter er højere end de traditionelle for at lette tilsynet med soen, og er samtidig bygget, så der er fire søer i samme hytte, dog i hvert sit aflukke. Derudover er der i hytterne installeret varmelamper for at sikre en høj nok temperatur til, at smågrisene kan trives. 
Udover alt dette er Thomas Bertram DLG kunde på hele spektret af sortimentsblandinger.

__________________________________________________________________________________

 

Økologisk majsensilage 2017


13/11/2017 


Seges har nu analyseret de første 28 prøver af dette års økologiske majsensilage. Opgørelsen er endnu ikke slut og kan ændre sig gennem sæsonen, men den giver os det første praj om, hvordan kvaliteten af årets høst bliver. Som det ser ud nu, ligger stivelsesniveauet lidt lavere end sidste år, men ca. på niveau med gennemsnittet for de sidste tre år. Til gengæld ligger fordøjelseskoefficienten af NDF en smule højere end sidste år og en smule højere end gennemsnittet af de sidste tre år. Samlet set ligger NEL20 meget lig sidste år, hvilket er højere end snittet for de sidste tre år. 

_____________________________________________________________________________________

Økologiarealet stiger igen

06/11/2017

Igen i år er der søgt om omlægningsstøtte til et rekordstort areal. I alt har 1000 landmænd søgt omlægningsstøtte. Det er både økologer, som udvider deres nuværende areal og helt nye økologer. I alt er der søgt om støtte til omlægning af 41.000 hektar, hvilket svarer til en stigning i arealet på 19%, hvilket er en smule højere end sidste år. Med det nye areal indberegnet, vil 10,5% af det samlede landbrugsareal i Danmark være dyrket økologisk. Læs hele nyheden her.

______________________________________________________________________________________

Fortsat fokus på recirkulering af næringsstoffer

30/10/2017

Ligesom vi i DLG har fokus på recirkulering af næringsstoffer specielt til de mest trængende Sjællandske planteavlere, var dette også et tema på årsmødet for økologer i Skjern-Enge, og et fokusområde for Landbrug & Fødevarer. Genbrug af organisk affald fra byerne blev præsenteret som et af hovedemnerne, hvilket bliver mere og mere aktuelt i takt med at kommunerne indfører affaldssorteringspligt. Der findes i dag to fungerende økologiske biogasanlæg i Syddanmark og et stort nyt anlæg i Brande. Derudover udvider Linkogas i Rødding med en økologisk linje til sommer, og tre andre anlæg er på vej. Læs mere her. Husk i øvrigt, at børstemel er blevet godkendt til økologer, og se her på hjemmesiden, hvilke gødningstyper, der er godkendt til økolog. ______________________________________________________________________________________

Status på det økologiske detailmarked

02/10/2017

På Dalum Landbrugsskole til økologisk inspirationsdag talte Ejvind Pedersen, Økologi, Landbrug & Fødevarer, om status på det økologiske detailmarked. 2017 forventes samlet set at byde på en vækst i økosalget i detailforretningerne på 10-15%. Opgørelser viser, at det især er havregryn, gulerødder, æg og mælk, der storsælger på økologisk form.

Ejvind kunne berette, at det økologiske areal er i fortsat stigning, og at der i ansøgningsrunden i april blev søgt om tilskud til yderligere 28.000 Ha. Derudover blev det præciseret, at det især er kornprodukter, der er mangel på. ”Der bliver dyrket 72.000 hektar med korn, frø og bælgsæd. Vi har en stigende produktion af korn, men vi har stadig mangel på økologisk korn og proteiner”, berettede han. Udover det hjemlige marked ser Ejvind en mulighed for et marked i at eksportere mere økologi, hvilket er helt i synk med Landbrug og Fødevarers mål om at øge den danske økologi eksport med 10% hvert år. Læs mere her. ______________________________________________________________________________________

Fokus på rodukrudt i økologisk planteproduktion

02/10/2017

Af: Karsten Christiansen og Betina T. Arvidson

Den 27. september var der øko-demo i Tylstrup arrangeret af AgriNord og LandboNord. Her hørte vi om strategier til bekæmpelse af rodukrudt og så forskellige jordbearbejdningsmaskiner arbejde i et tæppe af ukrudt. Der kom et par gode pointer frem på dagen, som vi gerne vil dele med jer.

Få slukket solfangeren efter høst
Tænk på hvordan det virker på ukrudtet, der står i bunden af marken, at afgrøden bliver fjernet og kommer frem i forreste række til solen. Rodukrudt kan efter høst nå at få oplagret store mængder af energi i roden, der kan føre til, at det bliver endnu mere vanskeligt at bekæmpe. Derfor; få harvet jorden efter høst, og vær omhyggelig med at få skåret hele rodforbindelsen over, så solfangeren dermed bliver slukket.

Målret din jordbearbejdning til dit ukrudt
Paradoksalt nok kan bekæmpelse af én type ukrudtsart virke modsat på en anden type ukrudtsart. Oftest er der mere end én type problematisk ukrudt i marken og så er det vigtigt at lægge en strategi. Eksempelvis reagerer kvik godt på gentagne harvninger i efteråret, mens agergrisemælk nemt bliver opformeret ved gentagne harvninger. Har du problemer med følfod og kvik, bør du harve uden om kolonierne med følfod, når du bekæmper kvikken, for at undgå at sprede følfod i marken. For problemer med tidsler lød anbefalingen at dobbeltpløje marken, første gang straks efter høst og så igen sent efterår på lerjord eller forår på sandjord. Der er altså god grund til at holde fokus på, hvilket ukrudt du ønsker bekæmpet i marken, før du går i gang.

Harv så øverligt som muligt – og spar diesel
Der var mange typer af harver og en enkelt skrælleplov, der blev demonstreret i arbejde. En af pointerne ved harvearbejdet var, at det giver god mening at harve så øverligt som overhovedet muligt. En af fordelene ved det er en god tommelfingerregel, der stammer fra vores tyske naboer; for hver centimeter du minimerer din harvedybde sparer du 1 liter diesel per hektar! 

______________________________________________________________________________________

Grisefodersortiment klar til den nye brancheaftale

11/09/2017
 
Så har vi været igennem grisefodersortimentet endnu en gang, og rettet til så det er anvendeligt efter 1. januar, når den nye brancheaftale træder i kraft.
Vi har således optimeret kartoffelproteinkoncentrat og konventionelle rapskager ud af alle blandingerne. Det har selvfølgelig givet nogle rettelser, men vi har prioriteret at holde blandingerne så tæt på de nuværende som muligt, uden at de økonomiske omkostninger stikker af. Der bliver offentliggjort materiale på det snarest muligt. 

 ______________________________________________________________________________________________

Goldkofokus ekstra vigtigt for økologer

11/09/2017

På årets fodringsdag blev der afrapporteret fra et projekt, som arbejder med at ind-samle best practice i forebyggelse af mælkefeber i økologiske bedrifter. Forekom-sten af mælkefeber hos de økologiske køer blev fundet værende 5,2% mod 3,95% hos de konventionelle. 
Det mest fremtrædende at se var, at den gruppe af bedrifter, som kørte med ’vinterfodring’ af goldkøer i stedet for afgræsning havde markant lavere forekomster af mælkefeber. Det er vigtig viden at få ud i staldene og vi hjælper gerne eksempelvis med goldkomineraler til økologisk malkekvæg. Den samlede rapport fra projektet bliver frit tilgængelig for alle i løbet af efteråret.  

______________________________________________________________________________________________

Magnesiumkilde med høj opløselighed

07/09/2017

Der er kommet nogle henvendelser på vores anvendelse af magnesiumoxid kontra magnesiumsulfat, som skulle have en højere opløselighed. Der er nu konfereret ved Vitfoss (i dag Vilofoss), og det er rigtigt, at magneisumoxid på traditionel form har en lavere opløselighed end magnesiumsulfat, men idet vi anvender en meget finformalet udgave, er opløseligheden stort set den samme (98-100%). 

______________________________________________________________________________________________

Prøvetagning af glutenfri havre påbegyndes

07/9/2017

Møllen begynder så småt at efterspørge den glutenfri havre på dette års høst. Der kommer inden længe en mand ud og tager prøver af de enkelte partier. Her bliver partierne set igennem for deres kvalitet og forekomst af fremmedart. Møllen tager senere deres egne prøver til mere grundige analyser i Tyskland.

______________________________________________________________________________________________

Børstemel tilladt som gødning til foderafgrøder

31/7/2017 

Vi har på efterspørgsel taget en case op i Landbrug og Fødevarers økologiudvalg for virksomheder angående anvendelsen af gødning indeholdende børstemel. Konklusionen blev, at det er tilladt at fodre køer med afgrøder, der er gødet med børstemel. Mejeriforeningen tillader fortsat ikke at anvende kød- og benmel som gødning. 

______________________________________________________________________________________________ 

Rapshøsten er flot og gulRapshøst og -udsæd

31/7/2017

Rapshøsten er i gang, og vi får meldinger om udbytter på 3t/Ha. Med den flotte af-regningspris, er der nogle landmænd, som her har gjort en rigtig god forretning! Ud-sæd kan selvfølgelig købes hos os, og der kan samtidig allerede nu tegnes kontrakter på salg af afgrøden høst 18 til DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til analyse af første slet – inkl. svovl

12/6/2017

Analysepakke til kvægFørste slæt græs er ved at være i hus rundt omkring, og det er nu, det skal analyseres. Svovlmangel kan have ført til manglende kvantitet allerede i første slæt, men kan også gøre sig mere gældende over sæsonen og give mindre udbytter i de kommende slæt. Manglende svovl kan også føre til, at kløveren overtager og raj-græssen udkonkurreres. Det er derfor vigtigt at få analyseret sit første slæt inkl. en mineralanalyse, som kan afsløre svovlmangel. Hertil kan vores analysepakke med fordel anvendes. Husk også, at det nu er muligt for økologer at sprede naturgips, som også kan købes hos DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lokalproducerede økovarer fremtiden i detail?

12/6/2017

Et nyt forskningsprojekt LOCO er ved at kortlægge, om der kan være et marked i de danske supermarkeder for lokalproducerede økologiske varer, og om forbrugerne er villige til at betale en merpris. Er det tilfældet, er det rigtig godt nyt for vores økologiske kunder, som kan glæde sig over, at deres varer sammenlignet med udenlandske, har en højere værdi i fremtiden. De første resultater forventes klar inden udgangen af året. 

______________________________________________________________________________________________ 

Præcision af økogris brancheaftale 

12/6/2017

Den nye brancheaftale for økologiske griseproducenter er efter møde i Landbrug og Fødevarers virksomhedsudvalg blevet specificeret yderligere. De 100% økologisk fodring gælder fodermidler med landbrugsoprindelse. Dvs., at forblandinger og fiskemel fortsat må anvendes. Vi arbejder p.t. på udviklingsmulighederne i sortimentet, som er udviklet til at tage 5% konventionelle proteinråvarer herunder kartoffelprotein ind. Vi arbejder med flere forskellige strategier og melder ud, så snart vi ved mere. 

______________________________________________________________________________________________ 

Ny brancheaftale om økologiske gris

Få den bedste svinefoder til dine økologiske svin29/5/2017

Et nyt stort samarbejde mellem Tican, Friland, Organic Porc, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse har ført til en ny brancheaftale for produktion af økologiske grise – efter deres udsagn for at højne niveauet, og at det økologiske grisekød i endnu højere grad kan lave op til forbrugernes forventninger. Hovedparten af brancheaftalen træder i kraft allerede 1. januar 2018.   En del af brancheaftalen går på, at alle økologiske grise skal fodres 100% økologisk. Vi afventer at høre mere om, hvordan fodring af eksempelvis smågrise uden brug af kartoffelproteinkoncentrat og fiskemel er tænkt. 

______________________________________________________________________________________________ 

Hjælp til økologiske varmestressede køer

29/5/2017

Så nærmer vi os så småt den tid på året, hvor køerne kan blive påvirkede af varme-stress. Det gælder naturligvis også de økologiske køer, som går ude i sommerperioden. Vitfoss (i dag Vilofoss) har lanceret to ’Heatstressblandinger’ til at forebygge varmestress, som også må anvendes af økologer. Blandingerne skal tildeles som supplement til den normale mine-ralforsyning, enten som en topdressing tilsat fuldfoderet med 100 g/ko/dag, eller tildeles separat via fx en pitstopautomat efter ædelyst.
 • Heatstress Green er en basisblanding, der tilfører ekstra makromineraler, herunder også salt og vombufferen natriumbicarbonat som er med til at stabilisere vommen.
 • Heatstress Top Green er yderligere tilsat ekstra vitaminer og mikromineraler for at give immunforsvaret hos den pressede ko et ekstra boost.

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til faldende fedtprocent i mælken

15/5/2017

Vi er nu nået den tid på året, hvor fedtprocenten i mælken ofte falder. Årsagerne hertil er omdiskuterede, men en af de mere velbegrundede synes at være et større optag af letforgærbare kulhydrater i sommerperioden. Det forhøjede indtag af letforgærbare kulhydrater forskubber forgæringsmønsteret i vommen, hvilket fører til en hormonel ændring, som får fedt til at aflejres som kropsfedt i stedet for som mælkefedt. Derudover indtager græssende køer en stor mængde polyumættede fedtsyrer. Disse mættes af mikroorganismerne i vommen, hvorved der dannes CLA, som hæmmer mælkefedtsyntesen i koens yver. Derudover kan varmestress også spille ind fremadrettet. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lave priser med lav dollarkurs

22/5/2017

Berlingske Business melder, at Wall Street er skræmte efter Donald Trump er havnet i det største politiske stormvejr i sin tid som præsident. Det er udløst af, at det er kommet frem, at Trump har forsøgt at presse sin fyrede FBI chef til at droppe en vigtig efterforskning om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg. Hvilke konsekvenser det får for Trump vides endnu ikke, hvilket gør markederne usikre. Hermed ser vi nu en lav dollarkurs, og dermed lavere foderpriser. Især C-blandinger er faldet, da proteinvarerne handles i dollars. Vi anbefaler derfor de sidste kunder at få dækket af nu, mens vi har et lavt niveau for dollaren.

______________________________________________________________________________________________ 

Nye regler for fluemidler 

15/5/2017

Der er lavet om på reglerne for at anvende fluemidler i økologiske besætninger, som ændrer i vores muligheder i forhold til udbud til vores kunder. Registrerede lægemidler må kun bruges i det omfang, at der har været en dyrlæge ude og konstatere fluestik i besætningen. Hertil kan der via dyrlægen rekvireres Butox Vet gennem DLG Vet. Fluemidler til udvortes brug, der ikke er registrerede veterinære lægemidler (”Frihandelsprodukter”, ”håndkøbsmedicin” eller ”andre produkter”), kan bruges uden, at der er stillet diagnose. Det skal dog være midler, der er godkendt i Biocidforordningen, hvilket pouron og øremærker ikke er længere, hvorfor disse udfases. Flectron Extra må dog sælges frem til den 11. juli og den enkelte landmand må være i besiddelse af dem frem til 12. januar 2018. Producenterne af Tectonik håber stadig på en godkendelse af produktet, men som det ser ud lige nu, må det ikke sælges længere, og den enkelte landmand må kun være i besiddelse af det frem til 16. september i år. Mekanisk og biologisk bekæmpelse såsom fluepapir og rovfluer (Fly Trap og Fly Spiral) må anvendes som hidtil. Desuden har yverspraymiddel eller dyp med flueafvisende effekt, Kenolac S/D (som også har solfaktor i) eller Kenocidin S/D. Husk også, at vi har muligheden for sliksten med hvidløg (Vitlick Summer), som virker insektafskrækkende. 

______________________________________________________________________________________________ 

Stor efterspørgsel på landmandens produkter
15/5/2017 Netop offentliggjort statistik for 2016 viser, at den økologiske omsætning i detailhandlen fra 2015 til 2016 steg med 14%, svarende til 8 mia. kr. Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer, udtaler ”Den kraftige vækst i økologi salget er et tydeligt signal til erhvervet om, at der er grobund for, at økologien kan vokse yderligere i de kommende år”. Mælk og mejeriprodukter er fortsat den største økologiske produktgruppe, og er det seneste år steget 7%. Salget af økologisk kød er steget med 16%. Samtidig viser tallene, at salget af økologisk øl, vin og spiritus er steget med hele 43%, hvilket tydeligt understreger den store efterspørgsel vi oplever på økologisk maltbyg. Samlet set ser efterspørgslen og fremtidsudsigterne rigtig god ud for vores økologiske kunder.  

______________________________________________________________________________________________ 

Få styr på de stigende priser

Stigende priser på vej 

1/5/2017 Tidligere har eksporttilskuddet i Kina været højt – det ændrer sig nu. Fra juli er tilskuddet til eksport sat ned, hvilket for os betyder stigende priser på soja.Derudover forventes Trumps nye skattereform at hæve renten, hvormed dollaren vil stige, og sojaprisen dermed vil stige yderligere. Ydermere er der i Central- og Østeuropa enormt koldt for årstiden, samtidig med at de sydligere egne melder om ekstremt tørt vejr. Hvis ikke dette snarligt vender, vil det helt naturligt også føre stigende priser med sig på både protein- og stivelsesforsyningen. For alle de mange kunder, som netop er blevet dækket, betyder det, at de fik dækket sig på et rigtig godt tidspunkt. Vi har små mængder tilbage, så de som ikke har dækket sig endnu, skal være hurtige for at nå med på den ’gamle’ forsyning.  

______________________________________________________________________________________________ 

Brug Sil-all som din ensilageTid til ensileringsmidler

1/5/2017 Det økologiske græs er værdifuldt, og dermed er det meget vigtigt at få det udnyttet maksimalt. Til økologer kan ensileringsmidlerne Sil-All 4x4 og XL-Sile anvendes. De giver en større andel protein og tørstof i den færdige ensilage ved at give de ønskede bakterier optimale forhold, så de uønskede bakterier og svampe udkonkurreres. Desuden supplerer Sil-All 4x4+ den homolaktiske fermentering, der forgærer sukker direkte til mælkesyre. Det har en positiv indvirkning på smagen af ensilagen.  

______________________________________________________________________________________________ 

Analysepakke til kvægKøerne på græs giver skift i foder

3/4/2017 Så er vi nået den tid på året, hvor køerne er lukket ud på græs. Det medfører helt naturligt, at sommerfodringsplanen skal fintunes. Vores analysekasse kan være en rigtig stor hjælp for vores kunder nu hvor der sker et stort skift i foderrationen. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at frisk græs indeholder meget kalium, som blokerer for halvdelen af optagelsen af magnesium. Manglen på magnesium er netop det, der gør, at køerne får græs-tetani. Derfor er det vigtig at huske, at køerne skal forsynes med ekstra magnesium for at undgå græstetani. Det anbefales at øge tildelingen af magnesium med 25-50% i forhold til normerne i afgræsningsperioden.   

 

______________________________________________________________________________________________ 

Arla klar med ny økoafregning

3/4/2017 Arla har besluttet sig for fremadrettet at fjerne økologitillægget og dermed afregne økomælken på dens egen råvareværdi. Baggrunden for ændringen er bl.a., at markedet for økologisk mælk er uafhængigt af markeret for konventionelt mælk. Derfor giver det mere mening at afregne denne separat afhængigt af udbud og efterspørgsel. Ændringen er som det ses nedenfor nu trådt i kraft.   DLG Økonyt - Arla hæver økologiafregning

______________________________________________________________________________________________ 

Hold øje med ensilagen

3/4/2017

Rigtig mange har haft rigtig flot grovfoderudbytte i år. Derfor ligger ensilagen flere steder helt op over kanterne. Det har dog ført til, at der i flere besætninger i øjeblikket er spottet mugproblemer i ensilagestakkens del over kanterne. Som middel mod mug må økologer kun anvende rene syrer. Vores ensileringsmiddel Sil-All 4x4 er også godkendt til økologer. ______________________________________________________________________________________________

Lettere adgang til brug af biogasgylle

27/3/2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop vedtaget midlertidigt at suspendere kravet om GMO-frihedserklæring på det glycerin, som ofte anvendes i biogasanlæg. Det giver økologer væsentlig lettere adgang til at bruge gyllen fra biogasanlæg. Glycerinen bliver til gas, og der er dermed ikke tale om, at der spredes GMO på markerne med gyllen. Hans Erik Jørgensen, der er formand for økologi-sektionen hos Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at biogasgyllen bliver ’frigivet’ til den økologiske vintersæd.

______________________________________________________________________________________________

Økologisk Landsforening til generalforsamlingGeneralforsamling i Økologisk Landsforening

13/3/2017 Økologisk Landsforening afholdte fredag og lørdag deres årlige generalforsamling i Vejle med deltagelse fra DLG. I denne weekend var 360 økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere samlet. På generalforsamlingen benyttede formanden sin årsberetning til at fremhæve væksten og de gode tider for økologisektoren i Danmark og rundt om i verden. Herudover blev generalforsamlingen brugt til at vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

______________________________________________________________________________________________

Flot overskudsdeklarering på økologisk DLG foder

6/3/2017Som noget nyt er overskudsdeklareringen på økologisk foder i år adskilt fra overskudsdeklareringen på det konventionelle foder. Især på økologisk kvæg- og grisefoder er overskudsdeklareringen rigtig flot i år med hhv. hele 5 og 3 kr. tilbagebetalt per. 100kg foder købt ved DLG. For økologisk fjerkræfoder udbetales 1,5kr/100kg foder. Overskudsdeklarering på økologisk foder ligger således noget højere end på det konventionelle foder.

______________________________________________________________________________________________

Økosalget i voldsom vækst i Jylland 

6/3/2017

Det antages ofte, at det især er i storbyerne, at økosalget boomer. En ny opgørelse over salget af økologiske varer i detailhandlen viser dog, at salget fra 2015 til 2016 primært er steget eksplosivt i Jylland. Således viser opgørelsen, at salget er steget med hhv. 33, 34, 32 og hele 53 % for Øst-, Nord-, Vest og Sydjylland. For vores økologiske kunder, betyder det, at de fremover kan glæde sig over at producere økologiske varer til hele landet og ikke kun til storbyerne.  ______________________________________________________________________________________________

Donau og Østersøen fortsat frosset

6/3/2017

Selvom vi herhjemme så småt begynder at mærke de varmere temperaturer arrivere, er der fortsat store forsyningsmæssige vanskeligheder i Øst- og Sydeuropa som følge af is. Donau er fortsat frossen og også Østersøen ved de baltiske lande er frosset, hvilket gør det umuligt at få varer frem med skibe. Vi arbejder hårdt på at få korn frem med biler fra rundt om i Europa, men fragt over alperne er også vanskeligt i kulden. Denne mangel på fysiske varer presser selvfølgelig prisen gevaldigt op, men vi tror stadig på, at den skal ned igen, så snart det bliver tø og skibene igen kan komme afsted.  _______________________________________________________________________________________________

Tilmelding til nyhedsbrev muligt på hjemmesiden

6/3/2017

Vi har nu fået lavet en boks her på hjemmesiden, så man kan tilmelde sig som modtager på vores økologiske nyhedsbreve. Den findes i højre side af alle økologisiderne. P.t. går det ind over kundeportalen, men planen er, at man på sigt kan taste sin e-mail ind og modtage det direkte herpå uden at være oprettet som kunde i kundeportalen.
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes til april. 

 

 

Produktionen af økologisk mælk sætter ny rekord

18/06/2018

Økologi op

Første kvartal i 2018 har budt på en rekord for de danske mælkeproducenter. De har nemlig sammenlagt produceret 163,7 mio. kg økologisk mælk. Den økologiske mælk udgjorde således 12% af den samlede mælkeproduktion i perioden mod sidste års 9,9% i samme periode. 

78% af mælken fra de 570.000 malkekøer, der var sidste år, blev til ost og smør og kun 5% blev anvendt til drikkemælk. Der går ca. 10 liter mælk til produktionen af et kg ost og disse tal vidner om, at øges økologiandelen på ostehandlen i detail fra de nuværende 1,4%, bliver der efterspørgsel på endnu meget mere økologisk mælk. Læs: Rekordhøj produktion af økologisk mælk.

 


 

Yderligere 36.700 hektar omlægges i 2019


 

Produktionen af økologisk mælk sætter ny rekord

18/06/2018

Økologi op

Første kvartal i 2018 har budt på en rekord for de danske mælkeproducenter. De har nemlig sammenlagt produceret 163,7 mio. kg økologisk mælk. Den økologiske mælk udgjorde således 12% af den samlede mælkeproduktion i perioden mod sidste års 9,9% i samme periode. 

78% af mælken fra de 570.000 malkekøer, der var sidste år, blev til ost og smør og kun 5% blev anvendt til drikkemælk. Der går ca. 10 liter mælk til produktionen af et kg ost og disse tal vidner om, at øges økologiandelen på ostehandlen i detail fra de nuværende 1,4%, bliver der efterspørgsel på endnu meget mere økologisk mælk. Læs: Rekordhøj produktion af økologisk mælk.

 


 

Yderligere 36.700 hektar omlægges i 2019