Kontakt os
Vi vil være landmandens foretrukne samarbejdspartner - også på økologi
Økologi / Info og nyheder
23. april 2018

Nyheder om økologi

Økologistatistik 2017 offentliggjort 

23/04/2018

Landbrugsstyrelsen har netop offentliggjort statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017. Af denne fremgår det ikke uventet, at det økologiske areal i Danmark endnu en gang har slået rekord. Vi er nu oppe på 245.000 ha, når omlægningsarealer tælles med, hvilket udgør 9% af det totale landbrugsareal i Danmark. 170.000 ha er fuldt omlagt. Størstedelen af det økologiske areal findes i Sydjylland (70.000ha), Nordjylland (52.000ha) og Vestjylland (36.000 ha). Ser man på husdyrproduktionen er antallet af slagtekyllinger fordoblet fra 2016 til 2017 (til 1,8 mill), æglæggende høner er steget med 21%, slagtesvin er steget med mere end 30.000 svin, der er 2.450 flere årssøer og antallet af malkekøer er steget med knap 13.000 årskøer.
Den samlede rapport findes her.
___________________________________________________________________________

DLG i TV2 Nord

23/04/2018

I fredags var TV2 Nord på besøg på fabrikken i Skave. Her deltog Henrik Kløve, Karsten Christiansen og fabriksfolkene i optagelser og interviews angående vores økologiske foderproduktion og dennes sporbarhed. Her fik vi fortalt om vores egenkontrolsprogram og dokumentation på alle råvarer, som kommer ind på fabrikken. Optagelserne skal bruges til en programserie, som bliver sendt i november måned. Programserien følger den økologiske produktion af mælk, fjerkræ og svin i Nordjylland.
___________________________________________________________________________

Ny Land & Fritid åbnet i Fredensborg

23/04/2018

Tirsdag d. 17. april åbnede den nye Land & Fritid butik i Fredensborg. Butikken har et bredt sortiment af vores økologiske produkter og andre produkter, som må anvendes af økologer.  Vi glæder os til at kunne betjene de mange deltidslandbrug med økologisk drift fra denne nye butik.

____________________________________________________________________

Stor vækstplan for økologi

16/04/2018

I sidste uge præsenterede Dansk Folkeparti og regeringen en vækstplan ment til at sætte fart i økologien. Planen indeholder 1,1 milliard kroner og 39 tiltag, udarbejdet af det tidligere nedsatte erhvervsteam, til at fremme den danske økologi. 

Aftalen her sikrer nu en finansiering af en søgning til omlægning til økologi på niveau med den gennemsnitlige søgning i 2015-2017. Det er dog vigtigt at pointere, at støtten fra 2019 kun gives til ny-ansøgere og ikke ansøgere, som vil udvide allerede eksisterende økologiske arealer. 
Hovedelementerne i vækstplanen er, at det skal være lettere at være økolog, at der bliver investeret i forskning og udvikling inden for økologi, at der kommer krav til natur og klima i økologien, at økologerne får bedre adgang til gødning og en styrket eksport.

Esben Lunde Larsen udtaler:

"Danmark står stærkt på det økologiske marked, men vi må ikke gå i stå. Vækstplanen skal være med til at styrke den danske førerposition. En af de store udfordringer for, at økologien kan vokse sig stærkere og udvikle sig, er mangel på gødning til de økologiske marker".

Vi ser frem til at se de konkrete tiltag og blandt andet hjælpe de danske økologer til bedre gødningsmuligheder. Du kan læse mere om vækstplanen og reaktioner på den på nedenstående links:

__________________________________________________________________________

Køer på græs kan give ændringer i foderplanen

16/04/2018

Selvom der ikke er meget grønt at se rundt omkring i landet endnu, er det tid til de økologiske køer skal ud. Når varmen kommer og græsset begynder at have betydning i fodringen, så husk at få tjekket op på, om alt er som det skal være, eller der skal justeres ind. Som altid kan analysekassen også være et godt hjælperedskab i skift af foderplan. Den lokale DLG-konsulent står som altid klar til at hjælpe med faglig sparring og produkter.

Husk også, at frisk græs indeholder meget kalium, som blokerer for halvdelen af koens optagelse af magnesium. Manglen på magnesium er netop det, der gør, at køerne får græstetani. Det kan derfor også være yderst oplagt at lagt ekstra magnesium ind i foderplanen i græsningssæsonen. Det anbefales at øge tildelingen af magnesium med 25-50 procent i forhold til normerne i afgræsningsperioden.  ___________________________________________________________________________

Specialudgave: BioFach highlights 

I februar var vi afsted på BioFach for at styrke relationerne til vores nuværende leverandører, afprøve nye forretningsforbindelser og generelt få føling med status på det internationale økologimarked. BioFach har 45-50.000 besøgende og er en unik mulighed for at møde mennesker fra hele verden, som arbejder med alle afskygninger af økologi.   Et af de helt store temaer i år var, ikke helt uventet, glutenfri produkter. Hele kæden rundt fra møllerne til detailprodukter var der fokus på produkter, som kunne mærkes med glutenfri. Heraf blev vores glutenfri grynhavre koncept bekræftet i at være et vi skal udvikle på og have med os fremadrettet. Derudover blev vi endnu en gang bekræftet i, at økologisk soja ikke bare er økologisk soja. Blandt andet har flere i USA købt sojakager fra Indien, men konstaterer nu, at leverancerne ikke kommer som forventet. Vi fik bekræftet vores aftaler med vores kinesiske hovedleverandør og glæder os over den gode kvalitet de leverer, og det gode samarbejde vi har haft igennem de sidste 10 år.
En af de lidt nyere tendenser vi så i år var efterspørgsel på lokalproducerede produkter uafhængigt af de højere omkostninger. I forhold til foder, så vi i denne forbindelse, at det var valgt at fodre på et lavere proteinniveau, som resultat af udfasning af soja og brug af hestebønner/ærter. Det giver høje omkostninger på produkterne, men der blev mødt villighed til at betale denne højere omkostning i afsætningsleddet, såfremt en særlig certificering følger med.     

Vi mødte til vores glæde i år meget mere fokus på sporbarhed på produkter. Det er nyt, at sporbarhed sammenlignet med pris på produkter nu bliver vægtet højere i markedsføringen, hvilket er en ny strategi fra leverandørernes side. Vi tror virkelig på, det er den vej økologien skal arbejde og udvikle sig, så der bliver værnet om troværdigheden, og vi møder derfor dette tiltag med åbne arme. 

På messen er der et sideløbende kongresprogram med indlæg omhandlende alle dele af økologien. Et af disse indlæg var en update på den økologiske verdenssituation afholdt af Fibl (internationalt forskningscenter for økologisk jordbrug). Spanien har nu overhalet Italien som det land i Europa med flest hektar, der drives økologisk. Danmark er fortsat verdensledende på højeste detailomsætning af økologiske fødevarer målt på omsætning. Det er nu samlet knap 10% af omsætningen i detailhandlen herhjemme, som bliver brugt på økologiske fødevarer.  
_______________________________________________________________________________

Øget økoindtægt med gylleadditiv

10/04/2018

Seges har netop offentliggjort resultater fra landsforsøgene med gylleadditiver. Heriblandt er SeoFoss, som er tilladt for økologer, blevet testet. SeoFoss viste rigtig gode resultater og kan også for økologer øge indtægten ved anvendelse af gylle.
Når du tilsætter SeoFoss til gyllen øges merudbyttet per hektar med 310 kg i almindelig vinterhvede. Tager man udgangspunkt i 20% mindre udbytte for økologer, svarer det til 248 kg øget merudbytte per Ha. Herudover viste kvælstofudbyttet i kerner en signifikant forøgelse på 8 kg N per hektar. Den samlede gevinst for økologer er udregnet til 460,24 kr/ha. Regnes en ROI værdi (return of investment) bliver denne 13,8. Det vil altså sige, at en økolog ved tilsætning af SeoFoss får sin investering 13,8 gange igen.
_______________________________________________________________________________

Autorisation til store både

22/01/2018

Økologien bliver ved med at vokse i Danmark, og vores efterspørgsel er også stigende. Som en konsekvens heraf har vi søgt autorisation til at kunne tage større skibe ind med råvarer og korn i Aalborg havn. Den har vi nu fået, og det er derfor fremadrettet muligt for os at tage skibe på 6.000 ton ind. Det giver mulighed for at handle i større kvantiteter og dermed få en mere fordelagtig handel både prismæssigt og forsyningsmæssigt til fordel for vores kunder. 

__________________________________________________________________________________

Økologi på finanslovsdagsordenen

15/01/2018

Som en del af den nye finanslov har Dansk Folkeparti og regeringen indgået en aftale med 100 mio. kr. til økologisk omlægning og 60 mio. til videreudvikling af det økologiske marked og eksport, samt innovationsaktiviteter der udvikler økologi yderligere på områder som klimaet, dyrevelfærd og naturskånsom produktion. Aftalen sikrer ny viden og nye løsninger i økologisk landbrug til gavn for vores økologiske kunder. Samtidig er markeds- og eksportindsatsen med til at sikre nye udviklingsmuligheder for både de økologiske landmænd og virksomheder. Endnu et element, som får fremtiden til at se lys ud for de økologiske bedrifter og afsætningsmulighederne.

__________________________________________________________________________________

Revet hvede i svine- og fjerkræfoder

15/01/2018

Fra midten af sidste uge startede vi med revet hvede i foderet til svin og fjerkræ. Rivningen er med til at give mere struktur i foderet og øge mavesundheden. Vi starter op nu og tager løbende prøver af strukturen i foderet, hvorefter mængden rettes til, såfremt den ikke er passende i udgangspunktet. Det står noteret på fabriksindlægssedlerne, at der nu indgår revet korn i blandingen.

__________________________________________________________________________________

Økologikontrol på Axelborg

11/12/2017

I den forgangne uge har vi haft Naturstyrelsen på besøg på Axelborg til den årlige økologikontrol. Kontrolløren kom godt rundt i processen omkring udvælgelse af leverandører, oprettelser af kontrakter, modtagekontrol samt salg af korn. Hun var rigtig godt tilfreds med vores procedurer og havde ingen kritikpunkter, da hun tog herfra igen.

__________________________________________________________________________________

Økologisk vårsædsortiment er klar

11/12/2017

Nu kan du læse om DLG’s økologiske vårsædssortiment. I vores nye folder får du en præsentation af vores sortiment af økologisk vårsæd samt forslag til hvilke sorter, der passer bedst til dit sædskifte.

Læs folderen her.

__________________________________________________________________________________

Økologikongres 2017

04/12/2017

Onsdag-torsdag i sidste uge løb årets økologikongres af stablen. Som noget nyt blev den i år afholdt på Comwell i Kolding. Besøget var i år rekordstort med over 970 deltagere og 5 sideløbende spor af indlæg. DLG var godt repræsenteret med flere medarbejdere og et megabanner i storsalen, hvor der både blev afholdt velkomst, kongresmiddag, løbende indlæg og afsluttende plenum. En del af de præsenterede slides vil være at finde på www.okologi-kongres.dk.

__________________________________________________________________________________

EU regler for fjerkræ og svin forlænget

04/12/2017 

Det er nu meldt ud af EU-kommissionen, at det er blevet valgt at forlænge muligheden for at bruge op til fem procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske svin og fjerkræ. Reglerne forlænges i første omgang til 31. december 2017. Det kan måske virke forvirrende med denne udmelding, men det er vigtigt at skelne imellem EU-regler og den nye danske brancheaftale. Den nye brancheaftale ligger oven på EU-kravene. Således fodres danske økologiske svin efter nytår med 100% økologisk foder, selvom EU har forlænget muligheden for at anvende 5% ikke-økologisk proteinfoder. På fjerkræsiden findes der endnu ikke en dansk brancheaftale, og de kan dermed fortsat fodres med 5% ikke-økologisk proteinfoder efter nytår.

__________________________________________________________________________________

Årets unge landmand er DLG kunde


13/11/2017 


Thomas Bertram er netop blevet kåret som Årets Unge Landmand. Thomas Bertram bliver betegnet som grundig og innovativ og har bl.a. arbejdet på et nyt design på fare-hytter på hjul, som dermed kan flyttes. Disse farehytter er højere end de traditionelle for at lette tilsynet med soen, og er samtidig bygget, så der er fire søer i samme hytte, dog i hvert sit aflukke. Derudover er der i hytterne installeret varmelamper for at sikre en høj nok temperatur til, at smågrisene kan trives. 
Udover alt dette er Thomas Bertram DLG kunde på hele spektret af sortimentsblandinger.

Læs mere om kåringen af Årets Unge Landmand her.

__________________________________________________________________________________

 

Økologisk majsensilage 2017


13/11/2017 


Seges har nu analyseret de første 28 prøver af dette års økologiske majsensilage. Opgørelsen er endnu ikke slut og kan ændre sig gennem sæsonen, men den giver os det første praj om, hvordan kvaliteten af årets høst bliver. Som det ser ud nu, ligger stivelsesniveauet lidt lavere end sidste år, men ca. på niveau med gennemsnittet for de sidste tre år. Til gengæld ligger fordøjelseskoefficienten af NDF en smule højere end sidste år og en smule højere end gennemsnittet af de sidste tre år. Samlet set ligger NEL20 meget lig sidste år, hvilket er højere end snittet for de sidste tre år.

Resultaterne kan ses her, bl.a. opdelt på de forskellige sorter og en sammenligning af de opnåede resultater for majs dyrket økologisk og konventionelt.

____________________________________________________________________________________

Ny folder klar på vårsæd

06/11/2017

Læs den nye vårsædsfolder, som du også finder på vores hjemmeside under økologi/planteavl/såsæd. Læg blandt andet mærke til den nye vårhvedesort Alondra, som har præsteret rigtig flot i landsforsøgene med forholdstal 106.

Læs folderen her

_____________________________________________________________________________________

Økologiarealet stiger igen

06/11/2017

Igen i år er der søgt om omlægningsstøtte til et rekordstort areal. I alt har 1000 landmænd søgt omlægningsstøtte. Det er både økologer, som udvider deres nuværende areal og helt nye økologer. I alt er der søgt om støtte til omlægning af 41.000 hektar, hvilket svarer til en stigning i arealet på 19%, hvilket er en smule højere end sidste år. Med det nye areal indberegnet, vil 10,5% af det samlede landbrugsareal i Danmark være dyrket økologisk. Læs hele nyheden her.

______________________________________________________________________________________

Fortsat fokus på recirkulering af næringsstoffer

30/10/2017

Ligesom vi i DLG har fokus på recirkulering af næringsstoffer specielt til de mest trængende Sjællandske planteavlere, var dette også et tema på årsmødet for økologer i Skjern-Enge, og et fokusområde for Landbrug & Fødevarer. Genbrug af organisk affald fra byerne blev præsenteret som et af hovedemnerne, hvilket bliver mere og mere aktuelt i takt med at kommunerne indfører affaldssorteringspligt. Der findes i dag to fungerende økologiske biogasanlæg i Syddanmark og et stort nyt anlæg i Brande. Derudover udvider Linkogas i Rødding med en økologisk linje til sommer, og tre andre anlæg er på vej. Læs mere her. Husk i øvrigt, at børstemel er blevet godkendt til økologer, og se her på hjemmesiden, hvilke gødningstyper, der er godkendt til økolog. ______________________________________________________________________________________

Status på det økologiske detailmarked

02/10/2017

På Dalum Landbrugsskole til økologisk inspirationsdag talte Ejvind Pedersen, Økologi, Landbrug & Fødevarer, om status på det økologiske detailmarked. 2017 forventes samlet set at byde på en vækst i økosalget i detailforretningerne på 10-15%. Opgørelser viser, at det især er havregryn, gulerødder, æg og mælk, der storsælger på økologisk form.

Ejvind kunne berette, at det økologiske areal er i fortsat stigning, og at der i ansøgningsrunden i april blev søgt om tilskud til yderligere 28.000 Ha. Derudover blev det præciseret, at det især er kornprodukter, der er mangel på. ”Der bliver dyrket 72.000 hektar med korn, frø og bælgsæd. Vi har en stigende produktion af korn, men vi har stadig mangel på økologisk korn og proteiner”, berettede han. Udover det hjemlige marked ser Ejvind en mulighed for et marked i at eksportere mere økologi, hvilket er helt i synk med Landbrug og Fødevarers mål om at øge den danske økologi eksport med 10% hvert år. Læs mere her. ______________________________________________________________________________________

Fokus på rodukrudt i økologisk planteproduktion

02/10/2017

Af: Karsten Christiansen og Betina T. Arvidson

Den 27. september var der øko-demo i Tylstrup arrangeret af AgriNord og LandboNord. Her hørte vi om strategier til bekæmpelse af rodukrudt og så forskellige jordbearbejdningsmaskiner arbejde i et tæppe af ukrudt. Der kom et par gode pointer frem på dagen, som vi gerne vil dele med jer.

Få slukket solfangeren efter høst
 
 
 
 
 
 
 
 

Tænk på hvordan det virker på ukrudtet, der står i bunden af marken, at afgrøden bliver fjernet og kommer frem i forreste række til solen. Rodukrudt kan efter høst nå at få oplagret store mængder af energi i roden, der kan føre til, at det bliver endnu mere vanskeligt at bekæmpe. Derfor; få harvet jorden efter høst, og vær omhyggelig med at få skåret hele rodforbindelsen over, så solfangeren dermed bliver slukket.

Målret din jordbearbejdning til dit ukrudt
Paradoksalt nok kan bekæmpelse af én type ukrudtsart virke modsat på en anden type ukrudtsart. Oftest er der mere end én type problematisk ukrudt i marken og så er det vigtigt at lægge en strategi. Eksempelvis reagerer kvik godt på gentagne harvninger i efteråret, mens agersvinemælk nemt bliver opformeret ved gentagne harvninger. Har du problemer med følfod og kvik, bør du harve uden om kolonierne med følfod, når du bekæmper kvikken, for at undgå at sprede følfod i marken. For problemer med tidsler lød anbefalingen at dobbeltpløje marken, første gang straks efter høst og så igen sent efterår på lerjord eller forår på sandjord. Der er altså god grund til at holde fokus på, hvilket ukrudt du ønsker bekæmpet i marken, før du går i gang.

Harv så øverligt som muligt – og spar diesel
Der var mange typer af harver og en enkelt skrælleplov, der blev demonstreret i arbejde. En af pointerne ved harvearbejdet var, at det giver god mening at harve så øverligt som overhovedet muligt. En af fordelene ved det er en god tommelfingerregel, der stammer fra vores tyske naboer; for hver centimeter du minimerer din harvedybde sparer du 1 liter diesel per hektar! 

 ______________________________________________________________________________________

Svinefodersortiment klar til den nye brancheaftale

11/09/2017
 
Så har vi været igennem svinefodersortimentet endnu en gang, og rettet til så det er anvendeligt efter 1. januar, når den nye brancheaftale træder i kraft.
Vi har således optimeret kartoffelproteinkoncentrat og konventionelle rapskager ud af alle blandingerne. Det har selvfølgelig givet nogle rettelser, men vi har prioriteret at holde blandingerne så tæt på de nuværende som muligt, uden at de økonomiske omkostninger stikker af. Der bliver offentliggjort materiale på det snarest muligt. 

 ______________________________________________________________________________________________

Goldkofokus ekstra vigtigt for økologer

11/09/2017

På årets fodringsdag blev der afrapporteret fra et projekt, som arbejder med at ind-samle best practice i forebyggelse af mælkefeber i økologiske bedrifter. Forekom-sten af mælkefeber hos de økologiske køer blev fundet værende 5,2% mod 3,95% hos de konventionelle. 
Det mest fremtrædende at se var, at den gruppe af bedrifter, som kørte med ’vinterfodring’ af goldkøer i stedet for afgræsning havde markant lavere forekomster af mælkefeber. Det er vigtig viden at få ud i staldene og vi hjælper gerne eksempelvis med goldkomineraler til økologisk malkekvæg. Den samlede rapport fra projektet bliver frit tilgængelig for alle i løbet af efteråret.  

______________________________________________________________________________________________

Magnesiumkilde med høj opløselighed

07/09/2017

Der er kommet nogle henvendelser på vores anvendelse af magnesiumoxid kontra magnesiumsulfat, som skulle have en højere opløselighed. Der er nu konfereret ved Vitfoss, og det er rigtigt, at magneisumoxid på traditionel form har en lavere opløselighed end magnesiumsulfat, men idet vi anvender en meget finformalet udgave, er opløseligheden stort set den samme (98-100%). 

______________________________________________________________________________________________

Prøvetagning af glutenfri havre påbegyndes

07/9/2017

Møllen begynder så småt at efterspørge den glutenfri havre på dette års høst. Der kommer inden længe en mand ud og tager prøver af de enkelte partier. Her bliver partierne set igennem for deres kvalitet og forekomst af fremmedart. Møllen tager senere deres egne prøver til mere grundige analyser i Tyskland.

______________________________________________________________________________________________

Børstemel tilladt som gødning til foderafgrøder

31/7/2017 

Vi har på efterspørgsel taget en case op i Landbrug og Fødevarers økologiudvalg for virksomheder angående anvendelsen af gødning indeholdende børstemel. Konklusionen blev, at det er tilladt at fodre køer med afgrøder, der er gødet med børstemel. Mejeriforeningen tillader fortsat ikke at anvende kød- og benmel som gødning. 

______________________________________________________________________________________________ 

Rapshøsten er flot og gulRapshøst og -udsæd

31/7/2017

Rapshøsten er i gang, og vi får meldinger om udbytter på 3t/Ha. Med den flotte af-regningspris, er der nogle landmænd, som her har gjort en rigtig god forretning! Ud-sæd kan selvfølgelig købes hos os, og der kan samtidig allerede nu tegnes kontrakter på salg af afgrøden høst 18 til DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til analyse af første slet – inkl. svovl

12/6/2017

Analysepakke til kvægFørste slæt græs er ved at være i hus rundt omkring, og det er nu, det skal analyseres. Svovlmangel kan have ført til manglende kvantitet allerede i første slæt, men kan også gøre sig mere gældende over sæsonen og give mindre udbytter i de kommende slæt. Manglende svovl kan også føre til, at kløveren overtager og raj-græssen udkonkurreres. Det er derfor vigtigt at få analyseret sit første slæt inkl. en mineralanalyse, som kan afsløre svovlmangel. Hertil kan vores analysepakke med fordel anvendes. Husk også, at det nu er muligt for økologer at sprede naturgips, som også kan købes hos DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lokalproducerede økovarer fremtiden i detail?

12/6/2017

Et nyt forskningsprojekt LOCO er ved at kortlægge, om der kan være et marked i de danske supermarkeder for lokalproducerede økologiske varer, og om forbrugerne er villige til at betale en merpris. Er det tilfældet, er det rigtig godt nyt for vores økologiske kunder, som kan glæde sig over, at deres varer sammenlignet med udenlandske, har en højere værdi i fremtiden. De første resultater forventes klar inden udgangen af året. 

______________________________________________________________________________________________ 

Præcision af økosvin brancheaftale 

12/6/2017

Den nye brancheaftale for økologiske svineproducenter er efter møde i Landbrug og Fødevarers virksomhedsudvalg blevet specificeret yderligere. De 100% økologisk fodring gælder fodermidler med landbrugsoprindelse. Dvs., at forblandinger og fiskemel fortsat må anvendes. Vi arbejder p.t. på udviklingsmulighederne i sortimentet, som er udviklet til at tage 5% konventionelle proteinråvarer herunder kartoffelprotein ind. Vi arbejder med flere forskellige strategier og melder ud, så snart vi ved mere. 

______________________________________________________________________________________________ 

Ny brancheaftale om økologiske svin

Få den bedste svinefoder til dine økologiske svin29/5/2017

Et nyt stort samarbejde mellem Tican, Friland, Organic Porc, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse har ført til en ny brancheaftale for produktion af økologiske svin – efter deres udsagn for at højne niveauet, og at det økologiske svinekød i endnu højere grad kan lave op til forbrugernes forventninger. Hovedparten af brancheaftalen træder i kraft allerede 1. januar 2018.   En del af brancheaftalen går på, at alle økologiske svin skal fodres 100% økologisk. Vi afventer at høre mere om, hvordan fodring af eksempelvis smågrise uden brug af kartoffelproteinkoncentrat og fiskemel er tænkt. Læs mere om brancheaftalen for økologiske svin.

______________________________________________________________________________________________ 

Hjælp til økologiske varmestressede køer

29/5/2017

Så nærmer vi os så småt den tid på året, hvor køerne kan blive påvirkede af varme-stress. Det gælder naturligvis også de økologiske køer, som går ude i sommerperioden. Vitfoss har lanceret to ’Heatstressblandinger’ til at forebygge varmestress, som også må anvendes af økologer. Blandingerne skal tildeles som supplement til den normale mine-ralforsyning, enten som en topdressing tilsat fuldfoderet med 100 g/ko/dag, eller tildeles separat via fx en pitstopautomat efter ædelyst.

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til faldende fedtprocent i mælken

15/5/2017

Vi er nu nået den tid på året, hvor fedtprocenten i mælken ofte falder. Årsagerne hertil er omdiskuterede, men en af de mere velbegrundede synes at være et større optag af letforgærbare kulhydrater i sommerperioden. Det forhøjede indtag af letforgærbare kulhydrater forskubber forgæringsmønsteret i vommen, hvilket fører til en hormonel ændring, som får fedt til at aflejres som kropsfedt i stedet for som mælkefedt. Derudover indtager græssende køer en stor mængde polyumættede fedtsyrer. Disse mættes af mikroorganismerne i vommen, hvorved der dannes CLA, som hæmmer mælkefedtsyntesen i koens yver. Derudover kan varmestress også spille ind fremadrettet. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lave priser med lav dollarkurs

22/5/2017

Berlingske Business melder, at Wall Street er skræmte efter Donald Trump er havnet i det største politiske stormvejr i sin tid som præsident. Det er udløst af, at det er kommet frem, at Trump har forsøgt at presse sin fyrede FBI chef til at droppe en vigtig efterforskning om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg. Hvilke konsekvenser det får for Trump vides endnu ikke, hvilket gør markederne usikre. Hermed ser vi nu en lav dollarkurs, og dermed lavere foderpriser. Især C-blandinger er faldet, da proteinvarerne handles i dollars. Vi anbefaler derfor de sidste kunder at få dækket af nu, mens vi har et lavt niveau for dollaren.

______________________________________________________________________________________________ 

Nye regler for fluemidler 

15/5/2017

Der er lavet om på reglerne for at anvende fluemidler i økologiske besætninger, som ændrer i vores muligheder i forhold til udbud til vores kunder. Registrerede lægemidler må kun bruges i det omfang, at der har været en dyrlæge ude og konstatere fluestik i besætningen. Hertil kan der via dyrlægen rekvireres Butox Vet gennem DLG Vet. Fluemidler til udvortes brug, der ikke er registrerede veterinære lægemidler (”Frihandelsprodukter”, ”håndkøbsmedicin” eller ”andre produkter”), kan bruges uden, at der er stillet diagnose. Det skal dog være midler, der er godkendt i Biocidforordningen, hvilket pouron og øremærker ikke er længere, hvorfor disse udfases. Flectron Extra må dog sælges frem til den 11. juli og den enkelte landmand må være i besiddelse af dem frem til 12. januar 2018. Producenterne af Tectonik håber stadig på en godkendelse af produktet, men som det ser ud lige nu, må det ikke sælges længere, og den enkelte landmand må kun være i besiddelse af det frem til 16. september i år. Mekanisk og biologisk bekæmpelse såsom fluepapir og rovfluer (Fly Trap og Fly Spiral) må anvendes som hidtil. Desuden har vi yverspraymiddel eller dyp med flueafvisende effekt, Kenolac S/D (som også har solfaktor i) eller Kenocidin S/D. Husk også, at vi har muligheden for sliksten med hvidløg (Vitlick Summer), som virker insektafskrækkende. 

______________________________________________________________________________________________ 

Stor efterspørgsel på landmandens produkter

15/5/2017

Netop offentliggjort statistik for 2016 viser, at den økologiske omsætning i detailhandlen fra 2015 til 2016 steg med 14%, svarende til 8 mia. kr. Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer, udtaler ”Den kraftige vækst i økologi salget er et tydeligt signal til erhvervet om, at der er grobund for, at økologien kan vokse yderligere i de kommende år”. Mælk og mejeriprodukter er fortsat den største økologiske produktgruppe, og er det seneste år steget 7%. Salget af økologisk kød er steget med 16%. Samtidig viser tallene, at salget af økologisk øl, vin og spiritus er steget med hele 43%, hvilket tydeligt understreger den store efterspørgsel vi oplever på økologisk maltbyg. Samlet set ser efterspørgslen og fremtidsudsigterne rigtig god ud for vores økologiske kunder.  

______________________________________________________________________________________________ 

Få styr på de stigende priser

Stigende priser på vej 

1/5/2017

Tidligere har eksporttilskuddet i Kina været højt – det ændrer sig nu. Fra juli er tilskuddet til eksport sat ned, hvilket for os betyder stigende priser på soja.Derudover forventes Trumps nye skattereform at hæve renten, hvormed dollaren vil stige, og sojaprisen dermed vil stige yderligere. Ydermere er der i Central- og Østeuropa enormt koldt for årstiden, samtidig med at de sydligere egne melder om ekstremt tørt vejr. Hvis ikke dette snarligt vender, vil det helt naturligt også føre stigende priser med sig på både protein- og stivelsesforsyningen. For alle de mange kunder, som netop er blevet dækket, betyder det, at de fik dækket sig på et rigtig godt tidspunkt. Vi har små mængder tilbage, så de som ikke har dækket sig endnu, skal være hurtige for at nå med på den ’gamle’ forsyning.  

______________________________________________________________________________________________ 

Brug Sil-all som din ensilageTid til ensileringsmidler

1/5/2017

Det økologiske græs er værdifuldt, og dermed er det meget vigtigt at få det udnyttet maksimalt. Til økologer kan ensileringsmidlerne Sil-All 4x4 og XL-Sile anvendes. De giver en større andel protein og tørstof i den færdige ensilage ved at give de ønskede bakterier optimale forhold, så de uønskede bakterier og svampe udkonkurreres. Desuden supplerer Sil-All 4x4+ den homolaktiske fermentering, der forgærer sukker direkte til mælkesyre. Det har en positiv indvirkning på smagen af ensilagen.  

______________________________________________________________________________________________ 

Fokus på zinkreduktion

1/5/2017

Der er i øjeblikket stort fokus på udfasning af zink i svinefoderet. Ophobning af zink i jorden fra svinegylle har i flere
undersøgelser vist sig at være skadende for organismer i jorden og i vandmiljøet og senest har det vist sig, at zink udgør en større risiko for at sprede antibiotika-resistens end det meget omtalte tetracyklin. Helt unikt tilbyder vi muligheden for at få Miya Gold i smågrisefoderet til at reducere fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden og dermed reducere zinkforbruget.   

______________________________________________________________________________________________ 

Analysepakke til kvægKøerne på græs giver skift i foder

3/4/2017

Så er vi nået den tid på året, hvor køerne er lukket ud på græs. Det medfører helt naturligt, at sommerfodringsplanen skal fintunes. Vores analysekasse kan være en rigtig stor hjælp for vores kunder nu hvor der sker et stort skift i foderrationen. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at frisk græs indeholder meget kalium, som blokerer for halvdelen af optagelsen af magnesium. Manglen på magnesium er netop det, der gør, at køerne får græs-tetani. Derfor er det vigtig at huske, at køerne skal forsynes med ekstra magnesium for at undgå græstetani. Det anbefales at øge tildelingen af magnesium med 25-50% i forhold til normerne i afgræsningsperioden.   

 

______________________________________________________________________________________________ 

Arla klar med ny økoafregning

3/4/2017

Arla har besluttet sig for fremadrettet at fjerne økologitillægget og dermed afregne økomælken på dens egen råvareværdi. Baggrunden for ændringen er bl.a., at markedet for økologisk mælk er uafhængigt af markeret for konventionelt mælk. Derfor giver det mere mening at afregne denne separat afhængigt af udbud og efterspørgsel. Ændringen er som det ses nedenfor nu trådt i kraft.   DLG Økonyt - Arla hæver økologiafregning

______________________________________________________________________________________________ 

Hold øje med ensilagen

3/4/2017

Rigtig mange har haft rigtig flot grovfoderudbytte i år. Derfor ligger ensilagen flere steder helt op over kanterne. Det har dog ført til, at der i flere besætninger i øjeblikket er spottet mugproblemer i ensilagestakkens del over kanterne. Som middel mod mug må økologer kun anvende rene syrer. Vi sælger propionsyre i tromler 200 Kg (øko) og propionsyre i palletanke 980 Kg (øko). Vores ensileringsmiddel Sil-All 4x4 er også godkendt til økologer. ______________________________________________________________________________________________

Lettere adgang til brug af biogasgylle

27/3/2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop vedtaget midlertidigt at suspendere kravet om GMO-frihedserklæring på det glycerin, som ofte anvendes i biogasanlæg. Det giver økologer væsentlig lettere adgang til at bruge gyllen fra biogasanlæg. Glycerinen bliver til gas, og der er dermed ikke tale om, at der spredes GMO på markerne med gyllen. Hans Erik Jørgensen, der er formand for økologi-sektionen hos Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at biogasgyllen bliver ’frigivet’ til den økologiske vintersæd.

______________________________________________________________________________________________

Økologisk Landsforening til generalforsamlingGeneralforsamling i Økologisk Landsforening

13/3/2017

Økologisk Landsforening afholdte fredag og lørdag deres årlige generalforsamling i Vejle med deltagelse fra DLG. I denne weekend var 360 økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere samlet. På generalforsamlingen benyttede formanden sin årsberetning til at fremhæve væksten og de gode tider for økologisektoren i Danmark og rundt om i verden. Herudover blev generalforsamlingen brugt til at vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

______________________________________________________________________________________________

Flot overskudsdeklarering på økologisk DLG foder

6/3/2017

Som noget nyt er overskudsdeklareringen på økologisk foder i år adskilt fra overskudsdeklareringen på det konventionelle foder. Især på økologisk kvæg- og svinefoder er overskudsdeklareringen rigtig flot i år med hhv. hele 5 og 3 kr. tilbagebetalt per. 100kg foder købt ved DLG. For økologisk fjerkræfoder udbetales 1,5kr/100kg foder. Overskudsdeklarering på økologisk foder ligger således noget højere end på det konventionelle foder. 

______________________________________________________________________________________________

Økosalget i voldsom vækst i Jylland 

6/3/2017

Det antages ofte, at det især er i storbyerne, at økosalget boomer. En ny opgørelse over salget af økologiske varer i detailhandlen viser dog, at salget fra 2015 til 2016 primært er steget eksplosivt i Jylland. Således viser opgørelsen, at salget er steget med hhv. 33, 34, 32 og hele 53 % for Øst-, Nord-, Vest og Sydjylland. For vores økologiske kunder, betyder det, at de fremover kan glæde sig over at producere økologiske varer til hele landet og ikke kun til storbyerne.  ______________________________________________________________________________________________

Donau og Østersøen fortsat frosset

6/3/2017

Selvom vi herhjemme så småt begynder at mærke de varmere temperaturer arrivere, er der fortsat store forsyningsmæssige vanskeligheder i Øst- og Sydeuropa som følge af is. Donau er fortsat frossen og også Østersøen ved de baltiske lande er frosset, hvilket gør det umuligt at få varer frem med skibe. Vi arbejder hårdt på at få korn frem med biler fra rundt om i Europa, men fragt over alperne er også vanskeligt i kulden. Denne mangel på fysiske varer presser selvfølgelig prisen gevaldigt op, men vi tror stadig på, at den skal ned igen, så snart det bliver tø og skibene igen kan komme afsted.  _______________________________________________________________________________________________

Tilmelding til nyhedsbrev muligt på hjemmesiden

6/3/2017

Vi har nu fået lavet en boks her på hjemmesiden, så man kan tilmelde sig som modtager på vores økologiske nyhedsbreve. Den findes i højre side af alle økologisiderne. P.t. går det ind over kundeportalen, men planen er, at man på sigt kan taste sin e-mail ind og modtage det direkte herpå uden at være oprettet som kunde i kundeportalen.
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes til april.