Kontakt os
Vi vil være landmandens foretrukne samarbejdspartner - også på økologi
Økologi / Info og nyheder

Nyheder om økologi

Børstemel tilladt som gødning til foderafgrøder

31/7/2017 

Vi har på efterspørgsel taget en case op i Landbrug og Fødevarers økologiudvalg for virksomheder angående anvendelsen af gødning indeholdende børstemel. Konklusionen blev, at det er tilladt at fodre køer med afgrøder, der er gødet med børstemel. Mejeriforeningen tillader fortsat ikke at anvende kød- og benmel som gødning. 

______________________________________________________________________________________________ 

Rapshøsten er flot og gulRapshøst og -udsæd

31/7/2017

Rapshøsten er i gang, og vi får meldinger om udbytter på 3t/Ha. Med den flotte af-regningspris, er der nogle landmænd, som her har gjort en rigtig god forretning! Ud-sæd kan selvfølgelig købes hos os, og der kan samtidig allerede nu tegnes kontrak-ter på salg af afgrøden høst 18 til DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til analyse af første slet – inkl. svovl

12/6/2017

Analysepakke til kvægFørste slæt græs er ved at være i hus rundt omkring, og det er nu, det skal analyseres. Svovlmangel kan have ført til manglende kvantitet allerede i første slæt, men kan også gøre sig mere gældende over sæsonen og give mindre udbytter i de kommende slæt. Manglende svovl kan også føre til, at kløveren overtager og raj-græssen udkonkurreres. Det er derfor vigtigt at få analyseret sit første slæt inkl. en mineralanalyse, som kan afsløre svovlmangel. Hertil kan vores analysepakke med fordel anvendes. Husk også, at det nu er muligt for økologer at sprede naturgips, som også kan købes hos DLG. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lokalproducerede økovarer fremtiden i detail?

12/6/2017

Et nyt forskningsprojekt LOCO er ved at kortlægge, om der kan være et marked i de danske supermarkeder for lokalproducerede økologiske varer, og om forbrugerne er villige til at betale en merpris. Er det tilfældet, er det rigtig godt nyt for vores økologiske kunder, som kan glæde sig over, at deres varer sammenlignet med udenlandske, har en højere værdi i fremtiden. De første resultater forventes klar inden udgangen af året. 

______________________________________________________________________________________________ 

Præcision af økosvin brancheaftale 

12/6/2017

Den nye brancheaftale for økologiske svineproducenter er efter møde i Landbrug og Fødevarers virksomhedsudvalg blevet specificeret yderligere. De 100%økologisk fodring gælder fodermidler med landbrugsoprindelse. Dvs., at forblandinger og fiskemel fortsat må anvendes. Vi arbejder pt på udviklingsmulighederne i sortimentet, som er udviklet til at tage 5% konventionelle proteinråvarer herunder kartoffelprotein ind. Vi arbejder med flere forskellige strategier og melder ud, så snart vi ved mere. 

______________________________________________________________________________________________ 

Ny brancheaftale om økologiske svin

Få den bedste svinefoder til dine økologiske svin29/5/2017

Et nyt stort samarbejde mellem Tican, Friland, Organic Porc, Økologisk Landsforening og Dyrenes Beskyttelse har ført til en ny brancheaftale for produktion af økologiske svin – efter deres udsagn for at højne niveauet, og at det økologiske svinekød i endnu højere grad kan lave op til forbrugernes forventninger. Hovedparten af brancheaftalen træder i kraft allerede 1. januar 2018.   En del af brancheaftalen går på, at alle økologiske svin skal fodres 100% økologisk. Vi afventer at høre mere om, hvordan fodring af eksempelvis smågrise uden brug af kartoffelproteinkoncentrat og fiskemel er tænkt. Læs mere om brancheaftalen for økologiske svin.

______________________________________________________________________________________________ 

Hjælp til økologiske varmestressede køer

29/5/2017

Så nærmer vi os så småt den tid på året, hvor køerne kan blive påvirkede af varme-stress. Det gælder naturligvis også de økologiske køer, som går ude i sommerperioden. Vitfoss har lanceret to ’Heatstressblandinger’ til at forebygge varmestress, som også må anvendes af økologer. Blandingerne skal tildeles som supplement til den normale mine-ralforsyning, enten som en topdressing tilsat fuldfoderet med 100 g/ko/dag, eller tildeles separat via fx en pitstopautomat efter ædelyst.

______________________________________________________________________________________________ 

Tid til faldende fedtprocent i mælken

15/5/2017

Vi er nu nået den tid på året, hvor fedtprocenten i mælken ofte falder. Årsagerne hertil er omdiskuterede, men en af de mere velbegrundede synes at være et større optag af letforgærbare kulhydrater i sommerperioden. Det forhøjede indtag af letforgærbare kulhydrater forskubber forgæringsmønsteret i vommen, hvilket fører til en hormonel ændring, som får fedt til at aflejres som kropsfedt i stedet for som mælkefedt. Derudover indtager græssende køer en stor mængde polyumættede fedtsyrer. Disse mættes af mikroorganismerne i vommen, hvorved der dannes CLA, som hæmmer mælkefedtsyntesen i koens yver. Derudover kan varmestress også spille ind fremadrettet. 

______________________________________________________________________________________________ 

Lave priser med lav dollarkurs

22/5/2017

Berlingske Business melder, at Wall Street er skræmte efter Donald Trump er havnet i det største politiske stormvejr i sin tid som præsident. Det er udløst af, at det er kommet frem, at Trump har forsøgt at presse sin fyrede FBI chef til at droppe en vigtig efterforskning om Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg. Hvilke konsekvenser det får for Trump vides endnu ikke, hvilket gør markederne usikre. Hermed ser vi nu en lav dollarkurs, og dermed lavere foderpriser. Især C-blandinger er faldet, da proteinvarerne handles i dollars. Vi anbefaler derfor de sidste kunder at få dækket af nu, mens vi har et lavt niveau for dollaren.

______________________________________________________________________________________________ 

Nye regler for fluemidler 

15/5/2017

Der er lavet om på reglerne for at anvende fluemidler i økologiske besætninger, som ændrer i vores muligheder i forhold til udbud til vores kunder. Registrerede lægemidler må kun bruges i det omfang, at der har været en dyrlæge ude og konstatere fluestik i besætningen. Hertil kan der via dyrlægen rekvireres Butox Vet gennem DLG Vet. Fluemidler til udvortes brug, der ikke er registrerede veterinære lægemidler (”Frihandelsprodukter”, ”håndkøbsmedicin” eller ”andre produkter”), kan bruges uden, at der er stillet diagnose. Det skal dog være midler, der er godkendt i Biocidforordningen, hvilket pouron og øremærker ikke er længere, hvorfor disse udfases. Flectron Extra må dog sælges frem til den 11. juli og den enkelte landmand må være i besiddelse af dem frem til 12. januar 2018. Producenterne af Tectonik håber stadig på en godkendelse af produktet, men som det ser ud lige nu, må det ikke sælges længere, og den enkelte landmand må kun være i besiddelse af det frem til 16. september i år. Mekanisk og biologisk bekæmpelse såsom fluepapir og rovfluer (Fly Trap og Fly Spiral) må anvendes som hidtil. Desuden har vi yverspraymiddel eller dyp med flueafvisende effekt, Kenolac S/D (som også har solfaktor i) eller Kenocidin S/D. Husk også, at vi har muligheden for sliksten med hvidløg (Vitlick Summer), som virker insektafskrækkende. 

______________________________________________________________________________________________ 

Stor efterspørgsel på landmandens produkter

15/5/2017

Netop offentliggjort statistik for 2016 viser, at den økologiske omsætning i detailhandlen fra 2015 til 2016 steg med 14%, svarende til 8 mia. kr. Kirsten Lund Jensen, der er økologichef i Landbrug & Fødevarer, udtaler ”Den kraftige vækst i økologi salget er et tydeligt signal til erhvervet om, at der er grobund for, at økologien kan vokse yderligere i de kommende år”. Mælk og mejeriprodukter er fortsat den største økologiske produktgruppe, og er det seneste år steget 7%. Salget af økologisk kød er steget med 16%. Samtidig viser tallene, at salget af økologisk øl, vin og spiritus er steget med hele 43%, hvilket tydeligt understreger den store efterspørgsel vi oplever på økologisk maltbyg. Samlet set ser efterspørgslen og fremtidsudsigterne rigtig god ud for vores økologiske kunder.  

______________________________________________________________________________________________ 

Få styr på de stigende priser

Stigende priser på vej 

1/5/2017

Tidligere har eksporttilskuddet i Kina været højt – det ændrer sig nu. Fra juli er tilskuddet til eksport sat ned, hvilket for os betyder stigende priser på soja.Derudover forventes Trumps nye skattereform at hæve renten, hvormed dollaren vil stige, og sojaprisen dermed vil stige yderligere. Ydermere er der i Central- og Østeuropa enormt koldt for årstiden, samtidig med at de sydligere egne melder om ekstremt tørt vejr. Hvis ikke dette snarligt vender, vil det helt naturligt også føre stigende priser med sig på både protein- og stivelsesforsyningen. For alle de mange kunder, som netop er blevet dækket, betyder det, at de fik dækket sig på et rigtig godt tidspunkt. Vi har små mængder tilbage, så de som ikke har dækket sig endnu, skal være hurtige for at nå med på den ’gamle’ forsyning.  

______________________________________________________________________________________________ 

Brug Sil-all som din ensilageTid til ensileringsmidler

1/5/2017

Det økologiske græs er værdifuldt, og dermed er det meget vigtigt at få det udnyttet maksimalt. Til økologer kan ensileringsmidlerne Sil-All 4x4 og XL-Sile anvendes. De giver en større andel protein og tørstof i den færdige ensilage ved at give de ønskede bakterier optimale forhold, så de uønskede bakterier og svampe udkonkureres. Desuden supplerer Sil-All 4x4+ den homolaktiske fermentering, der forgærer sukker direkte til mælkesyre. Det har en positiv indvirkning på smagen af ensilagen.  

______________________________________________________________________________________________ 

Fokus på zinkreduktion

1/5/2017

Der er i øjeblikket stort fokus på udfasning af zink i svinefoderet. Ophobning af zink i jorden fra svinegylle har i flere
undersøgelser vist sig at være skadende for organismer i jorden og i vandmiljøet og senest har det vist sig, at zink udgør en større risiko for at sprede antibiotika-resistens end det meget omtalte tetracyklin. Helt unikt tilbyder vi muligheden for at få Miya Gold i smågrisefoderet til at reducere fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden og dermed reducere zinkforbruget.   

______________________________________________________________________________________________ 

Analysepakke til kvægKøerne på græs giver skift i foder

3/4/2017

Så er vi nået den tid på året, hvor køerne er lukket ud på græs. Det medfører helt naturligt, at sommerfodringsplanen skal fintunes. Vores analysekasse kan være en rigtig stor hjælp for vores kunder nu hvor der sker et stort skift i foderrationen. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at frisk græs indeholder meget kalium, som blokerer for halvdelen af optagelsen af magnesium. Manglen på magnesium er netop det, der gør, at køerne får græs-tetani. Derfor er det vigtig at huske, at køerne skal forsynes med ekstra magnesium for at undgå græstetani. Det anbefales at øge tildelingen af magnesium med 25-50% i forhold til normerne i afgræsningsperioden.   

 

______________________________________________________________________________________________ 

Arla klar med ny økoafregning

3/4/2017

Arla har besluttet sig for fremadrettet at fjerne økologitillægget og dermed afregne økomælken på dens egen råvareværdi. Baggrunden for ændringen er bl.a., at markedet for økologisk mælk er uafhængigt af markeret for konventionelt mælk. Derfor giver det mere mening at afregne denne separat afhængigt af udbud og efterspørgsel. Ændringen er som det ses nedenfor nu trådt i kraft.   DLG Økonyt - Arla hæver økologiafregning

______________________________________________________________________________________________ 

Hold øje med ensilagen

3/4/2017

Rigtig mange har haft rigtig flot grovfoderudbytte i år. Derfor ligger ensilagen flere steder helt op over kanterne. Det har dog ført til, at der i flere besætninger i øjeblikket er spottet mugproblemer i ensilagestakkens del over kanterne. Som middel mod mug må økologer kun anvende rene syrer. Vi sælger propionsyre i tromler 200 Kg (øko) og propionsyre i palletanke 980 Kg (øko). Vores ensileringsmiddel Sil-All 4x4 er også godkendt til økologer.
______________________________________________________________________________________________

Lettere adgang til brug af biogasgylle

27/3/2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop vedtaget midlertidigt at suspendere kravet om GMO-frihedserklæring på det glycerin, som ofte anvendes i biogasanlæg. Det giver økologer væsentlig lettere adgang til at bruge gyllen fra biogasanlæg. Glycerinen bliver til gas, og der er dermed ikke tale om, at der spredes GMO på markerne med gyllen. Hans Erik Jørgensen, der er formand for økologi-sektionen hos Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at biogasgyllen bliver ’frigivet’ til den økologiske vintersæd.

______________________________________________________________________________________________

Økologisk Landsforening til generalforsamlingGeneralforsamling i Økologisk Landsforening

13/3/2017

Økologisk Landsforening afholdte fredag og lørdag deres årlige generalforsamling i Vejle med deltagelse fra DLG. I denne weekend var 360 økologiske landmænd, virksomheder, køkkener og forbrugere samlet. På generalforsamlingen benyttede formanden sin årsberetning til at fremhæve væksten og de gode tider for økologisektoren i Danmark og rundt om i verden. Herudover blev generalforsamlingen brugt til at vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

______________________________________________________________________________________________

Flot overskudsdeklarering på økologisk DLG foder

6/3/2017

Som noget nyt er overskudsdeklareringen på økologisk foder i år adskilt fra overskudsdeklareringen på det konventionelle foder. Især på økologisk kvæg- og svinefoder er overskudsdeklareringen rigtig flot i år med hhv. hele 5 og 3 kr. tilbagebetalt per. 100kg foder købt ved DLG. For økologisk fjerkræfoder udbetales 1,5kr/100kg foder. Overskudsdeklarering på økologisk foder ligger således noget højere end på det konventionelle foder. 

______________________________________________________________________________________________

Økosalget i voldsom vækst i Jylland 

6/3/2017

Det antages ofte, at det især er i storbyerne, at økosalget boomer. En ny opgørelse over salget af økologiske varer i detailhandlen viser dog, at salget fra 2015 til 2016 primært er steget eksplosivt i Jylland. Således viser opgørelsen, at salget er steget med hhv. 33, 34, 32 og hele 53 % for Øst-, Nord-, Vest og Sydjylland. For vores økologiske kunder, betyder det, at de fremover kan glæde sig over at producere økologiske varer til hele landet og ikke kun til storbyerne.  ______________________________________________________________________________________________

Donau og Østersøen fortsat frosset

6/3/2017

Selvom vi herhjemme så småt begynder at mærke de varmere temperaturer arrivere, er der fortsat store forsyningsmæssige vanskeligheder i Øst- og Sydeuropa som følge af is. Donau er fortsat frossen og også Østersøen ved de baltiske lande er frosset, hvilket gør det umuligt at få varer frem med skibe. Vi arbejder hårdt på at få korn frem med biler fra rundt om i Europa, men fragt over alperne er også vanskeligt i kulden. Denne mangel på fysiske varer presser selvfølgelig prisen gevaldigt op, men vi tror stadig på, at den skal ned igen, så snart det bliver tø og skibene igen kan komme afsted.  _______________________________________________________________________________________________

Tilmelding til nyhedsbrev muligt på hjemmesiden

6/3/2017

Vi har nu fået lavet en boks her på hjemmesiden, så man kan tilmelde sig som modtager på vores økologiske nyhedsbreve. Den findes i højre side af alle økologisiderne. Pt. går det ind over kundeportalen, men planen er, at man på sigt kan taste sin e-mail ind og modtage det direkte herpå uden at være oprettet som kunde i kundeportalen.   
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev
Det næste nyhedsbrev udsendes til april.