Kontakt os
Foder / Gris / Hjemmeblandere

Hjemmeblandere grisefoder

Det er afgørende at have den rette sammensætning af vitaminer og mineraler for at optimere ydelsen i en professionel griseproduktion.

DLG & Vilofoss tilbyder en bred vifte af råvarer, vitaminer og mineraler i højeste kvalitet. Vores fagkonsulenter hjælper med den helt rigtige optimering af fodersammensætningen, så den matcher de naturligt tilgængelige råvarer på den enkelte ejendom.

For at tilpasse mineralblandingen til besætningernes individuelle behov, tilbyder DLG & Vilofoss at sammensætte din mineralblanding efter dine behov og ønsker, uanset om du anvender enhedsblanding, fasefodring, tør- eller vådfoder.Som hjemmeblander, kan du vælge mellem to forskellige løsninger: Landmix & VF-mix

Landmix - Individuelle blandinger

Individuelle blandinger til Søer

Dine blandinger til søerne optimerer vi ud fra de muligheder, der er i din besætning og vi stiller gerne vores rådgivning til rådighed for dig.

I soholdet er det afgørende for en rentabel, høj produktivitet, at poltene opdrættes til længst mulige produktive liv, og at søerne kan opnå bedst mulig reproduktion og føde store kuld med store grise, ligesom de skal malke optimalt for en nem fravænning og stærke grise.

For at tilpasse mineralblandingen til besætningernes individuelle behov, tilbyder DLG & Vilofoss at sammensætte din mineralblanding, uanset om du fodrer med enhedsblanding eller anvender en specifik blanding i hvert staldafsnit.

Individuelle blandinger til Smågrise

En velfungerende fravænningsblanding sikrer grisene en god start og dermed mulighed for en god produktivitet i smågrisestalden.
Produktionen af pattegrise og smågrise er kendetegnet ved, at ernæringen både skal sigte mod at udvikle en sund tarmfunktion, så grisen kan producere optimalt senere i livet, og samtidigt skal den maksimale tilvækst opnås.

For at tilpasse mineralblandingen til besætningernes individuelle behov, tilbyder DLG & Vilofoss at sammensætte din mineralblanding efter dine behov og ønsker, uanset om du anvender enhedsblanding, fasefodring, tør- eller vådfoder.

Individuelle blandinger til Slagtegrise

Slagtegriseproduktionen er kendetegnet ved at foderudnyttelse er afgørende for det økonomiske resultat.
Derfor er Landmix-produkter til slagtegrise, specifikt tilpassede til at optimere foderudnyttelsen, samtidigt med at den bedst mulige kødprocent opnås.

For at tilpasse mineralblandingen til besætningernes individuelle behov, tilbyder DLG & Vilofoss at sammensætte din mineralblanding efter dine behov og ønsker, uanset om du anvender enhedsblanding, fasefodring, tør- eller vådfoder.

Landmix

Individuelle blandinger

Landmix er vores kendte højkvalitetsmineralblandinger som sikrer, at bedriften præsterer optimalt. Fagkonsulenterne sammensætter blandinger tilpasset din besætnings individuelle ønsker og behov.

MED LANDMIX FÅR DU:

Vores Fagkonsulenter udarbejder i samarbejde med dig, foderberegninger og recepter samt synliggør, hvilke næringsstofbehov mineralblandingerne skal dække. 

Interesseret i vores Landmix-løsninger?
Kontakt din DLG-salgskonsulent

VF-Mix - Standardiserede blandinger

Standardiserede blandinger til Søer

 • Velafprøvede blandinger
 • Næringsstofprofil tilpasset højtydende søer; høj mælkeproduktion og fødselsvægt
 • Fiberstrategi, der sikrer optimal udbytte og velfærd
 • Fokus på inflammationstatus og reduktion af oxidativt stress
 • Tilsat antioxidant for sikring af vitaminstabiliteten

VF-Sow Lac
Dieblanding til brug fra indsættelse i farestald

VF-Sow Breed
Løbe/kontrolblanding til brug fra indgang i løbestald, til ca. 28 dage efter løbning

VF-Sow Gest

Drægtighedsblanding til brug fra ca. 28 dage efter løbning, til indgang i farestald

VF-Sow StartLac
Overgangsblanding med højt fiber- og reduceret proteinindhold. Til brug fra indsættelse i farestald til 2-3 dage efter faring

VF-Sow MaxLac
Dedikeret dieblanding med højt proteinindhold til brug i forlængelse af VF-Sow StartLac

Standardiserede blandinger til Smågrise

 • Gennemtestet vitaminkoncept
 • Gode, velkendte proteinkilder med høj fordøjelighed
 • Vitaminer og antioxidanter, der stimulerer grisens immunforsvar
 • Forbedret smag og aroma med udgangspunkt i grisens naturlige smagspræferencer
 • Øget foderoptag sikrer en høj tilvækst

 

 • VF-Wean (6-9 kg)
 • VF-Start (9-15 kg)
 • VF-Grow (15-30 kg)

Standardiserede blandinger til Slagtegrise

Slagtegriseproduktionen er kendetegnet ved at foderudnyttelse er afgørende for det økonomiske resultat.
Derfor er Landmix produkter til slagtegrise specifikt tilpassede til at optimere foderudnyttelsen, samtidigt med at den bedst mulige kødprocent opnås.

 • Højt E-vitaminniveau for sundhed og kødprocent
 • Tilsat syrer for optimal produktionssikkerhed
 • Tilsat antioxidant for sikring af vitaminstabiliteten

VF-Porc:Unggriseblanding
VF-Uni: Enheds- eller mellemblanding
VF-Fin: Slutblanding

VF-mix

De bedste blandinger
– baseret på Vilofoss’ erfaringer og forsøg

Med VF-Mix får du premium kvalitet, optimal vitaminisering og et koncept, der afspejler sidste nye forskning inden for proteinforsyning til hjemmeblandere. I konceptet finder du sortimenter til både søer, smågrise og slagtegrise.

MED VF-MIX BLANDINGER FÅR DU

 

Interesseret i vores VF-mix løsninger?
Kontakt din DLG-salgskonsulent