Kontakt os
Fra nyuddannet til betroet sælger og rådgiver på kun to år.
Om DLG / Karriere / Sales Trainee

Synes du, at salg og rådgivning er spændende, og kan du også se det store potentiale i landbruget?

Vores mål er helt klart. Du skal gøres til en seriøs og skarp sælger og rådgiver inden for et af vores områder svin, kvæg, fjerkræ, planteavl eller trading.
Vi tilbyder et to-årigt forløb, som kombinerer praktisk on-the-job træning i et af vores detailområder kombineret med træning i salgsprocessen og konkrete salgsværktøjer og produktions- og produktfaglig viden. Det vil i løbet af de to år gøre dig til en seriøs og værdiskabende produktkonsulent inden for et af vores primære kerneområder – svin, kvæg, fjerkræ eller planteavl. 

Du vil have din daglige gang i et af vores detailområder, hvor du bliver introduceret til salgsleddets forskellige opgaveområder. Du vil fra start få egne opgaver, som vil udvikles over tid og målet er, at du ved slutningen af de to år har en række kunder, som du er ansvarlig for at betjene.

Det første år vil fokusere på at:

• opbygge din viden om DLG’s produkter.
• lære dig salgsprocessen og fylde din værktøjskasse med salgsværktøjer.
• perspektivere og udbygge din forståelse for landbrugsproduktion i en DLG kontekst.
• få forståelse for hvordan landbrugets årscyklus påvirker din hverdag som produktkonsulent.

I år to vil fokus primært være på at:

• give dig dybere indblik i DLG’s forskellige afdelinger og selskaber
• starte opbygningen af din egen kundeportefølje

Du vil i starten af forløbet have en snak med din nærmeste leder om udformning af din ”praktikplan”, som er et centralt element i at sikre, at du får den nødvendige introduktion og oplæring i de forskellige arbejdsopgaver og områder, som er en del af hverdagen som produktkonsulent i DLG. Praktikplanen er dynamisk, og du og din leder vil løbende have dialog om den.

Under traineeforløbet vil du få tilknyttet en mentor, som er en mere erfaren kollega. Din mentor kan du bruge til sparring om alt fra uskrevne regler over praktiske spørgsmål til refleksion på konkrete salgssituationer. I starten vil din mentor være den udfarende i forhold til at mødes med dig,og efterhånden som du bliver mere kendt med jobbet og DLG flytter ansvaret for at mødes med mentor over til dig.

Læs: Tillykke til DLG's første samlede traineehold

1. Hvor kan jeg blive Sales Trainee?
Som Sales Trainee bliver du ansat lokalt i et af vores 6 Detailområder, hvor du vil tilbringe hovedparten af din tid som trainee i det detailområde, hvor du bliver ansat.

DLG Nordjylland
DLG Midt- og Vestjylland
DLG Østjylland
DLG Sydjylland
DLG Fyn
DLG Øst

2. Hvornår kan jeg starte som Sales Trainee?
Vi optager trainees én gang om året med start til 1. september

3. Hvornår kan jeg søge om en stilling som Sales Trainee?
Trainee stillingerne slås op ultimo marts, og der er ansøgningsfrist 1. maj, så er du interesseret, så hold øje med vores hjemmeside. 



Trainees

Har du spørgsmål om vores traineeforløb, er du meget velkommen til at kontakte os.

Om DLG / Karriere / Sales Trainee

Tillykke til DLG's første samlede traineehold

I slutningen af maj 2016 fik DLG's første samlede hold af trainees overrakt deres diplomer, som symbol på et velgennemført 2-årigt forløb.