Kontakt os
Bliv en del af noget større
Om DLG / Hvem er vi / Bliv medejer

Bliv medejer af DLG

DLG skaber værdi til gavn for vores ejere og dansk landbrug.

DLG-koncernen er andelsejet af danske landmænd og har siden 1969 arbejdet for at servicere vores kunder og ejeres produktion. Kernen i DLG er vores ejere. Vores mål er at optimere landman­dens produktionsøkonomi, konkurren­ceevne samt levere service og produkter af højeste kvalitet.

Som medlem af DLG bliver du en del af et af Danmarks store landmandsejede andelsselskaber. Vores vigtigste formål er at virke til gavn for vores ejere og dansk landbrug og bidrage til erhvervets udvikling. 

Læs mere i vores Medlemsfolder, og læs vores vedtægter eller om kollektiv ulykkesforsikring

Medindflydelse

Som ejer har du indflydelse på beslut­ningerne i DLG. Du inviteres årligt til et valg- og regnskabsmøde i én af DLG's forretninger, hvor du får præsenteret regnskabet og kan stille spørgsmål til ledelsen. På møderne er du også med til at vælge medlemmerne til DLG's repræsentantskab - og du kan selv stille op som kandidat. 

Hvem kan blive medejer?

Personer og virksomheder med aktiviteter inden for landbrug, gartneri, skovbrug eller lignende kan blive ejer af DLG. I DLG's vedtægter kan du læse mere om de forskellige medlemstyper.

Indmeldelse

For at blive medlem af DLG skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan bruge et af de aktuelle link her.

Gratis dødsulykkesforsikring

Landbruget er et risikofyldt erhverv, og din bedrift er afhængig af, at du kan tage fat hver dag. Derfor må du også tænke på, hvordan du bedst sikrer dig selv og din familie økonomisk tryghed i hverdagen, hvis en af jer kommer ud for en ulykke. 

Klik her
for at læse mere om den gratis dødsulykkesforsikring og muligheden for at sikre dig med en billig individuel supplerende dødsulykke og/eller invaliditetsforsikring.

Ejerskab giver værdi - medlem
vedtægter - DLG amba
tryghed i hverdagen - højre