Kontakt os
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 12 medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Niels Dengsø Jensen (formand), Lars Jakobsen, Niels Olesen, Thomas Ahrendt, Catarina Hagelberg (medarbejderrepræsentant), Carl Christian Lei (næstformand), Torben Thomsen (næstformand), Jens Kristian Jensen, John Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jørn Munk, Mads Peter Madsen (medarbejderrepræsentant) og Jens Myhren.
Bestyrelse
DLG's bestyrelse