Kontakt os
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 10 medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter, samt to observatører. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed.
Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Mads Peter Madsen (medarbejderrepræsentant), Catarina Hagelberg (medarbejderrepræsentant), Jens Kristian Jensen, Carl Chr. Lei (næstformand), Jørn Munk, Niels Dengsø Jensen (formand), Torben Thomsen (næstformand), John Smidt Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jens Myhren og Lars Jakobsen.
Bestyrelse
DLG's bestyrelse