Kontakt os
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 13 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter og tre eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Dorte Bak Himmelstrup, Thomas Ahrendt, Kim Svendsen (Medarbejderrepræsentant), Carsten Hänel (Eksternt medlem), Carl Christian Lei, Anita Eckardt (Eksternt medlem), Jørn Munk, Niels Dengsø Jensen, Per Nørgård Sognstrup, Lars Hansen, Susanne Mørch Koch (Eksternt medlem), Jens Myhren, John Kristensen (Medarbejderrepræsentant)
Bestyrelse
DLG's bestyrelse