Kontakt os
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 13 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter og tre eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Thomas Ahrendt, Lars-Ole Hjorth Larsen, John Kristensen, Carsten Hänel, Susanne Mørch Koch, Niels Dengsø Jensen, Marianne Rørslev Bock, Jørn Munk Andersen, Carl Christian Lei, Jens Myhren, Dorte Bak Himmelstrup, Lars Peder Hansen, Kim Svendsen
Bestyrelse
DLG's bestyrelse