Kontakt os
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse: DLG ejes af danske landmænd, og bestyrelsen består af i alt 12 medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter. Alle vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed.
Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG’s strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
DLG's bestyrelse fra venstre Torben Thomsen, næstformand, Mads Peter Madsen, medarbejderrepræsentant, Catarina Hagelberg, medarbejderrepræsentant, Carl Chr. Lei, næstformand, John Smidt Christiansen, medarbejderrepræsentant, Henrik Larsen, Lars Jakobsen, Viggo Conradsen, John Bay Simonsen, Niels Dengsø Jensen, formand, Mogens Jensen og Jørn Munk.
Bestyrelse
DLG's bestyrelse