Kontakt os
Økologi / Fjerkræfoder

Foder til økologisk produktion af fjerkræ

For at din bedrift får de bedste økologiske blandinger til den aktuelle produktion af kyllinger eller æg, lægger vi i DLG stor vægt på, at vores fjerkræblandinger indeholder de rigtige næringsstoffer. Vi sammensætter vores foder til økologisk fjerkræ med størst mulig hensyntagen til de næringsstofkrav, der er anvist fra de avlsselskaber, der udvikler kyllinger og høner.
De økologiske fjerkræblandinger, Natur-blandingerne, er udviklet specielt til de forhold, som gør sig gældende inden for den økologiske produktion af fjerkræ.

For at give størst mulig produktionssikkerhed ved at anvende Natur-blandinger til fjerkræ, produceres blandingerne med stor vægt på kvalitet og alsidig råvareanvendelse. Blandingerne optimeres så råvarerne kan variere, men der er altid fokus på faste stabile næringsstofværdier.

Den bedste foder til dine økologiske hønerFjerkræ har et højt behov for den livsvigtige svovlholdige aminosyre methionin. Fodring af økologisk fjerkræ er udfordret af ikke at kunne benytte syntetisk fremstillet methionin, som kan anvendes i den konventionelle fodring. Det er svært at finde råvarer med et tilstrækkeligt højt indhold af methionin til at dække dyrenes behov uden, at der samtidig tilføres et for højt indhold af andre proteinstoffer, der vil virke negativt på produktiviteten. Derfor er det meget vigtigt, at den økologiske fjerkræfoderblanding sammensættes med mange særligt udvalgte råvarer, der kan være med til at kompensere for en evt. ubalance i fjerkræblandingerne. 

Det vides generelt, at foderets fysiske struktur kan have stor indflydelse på den daglige foderoptagelse. Natur-blandingerne produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Der kan dog vælges forskellige produktformer - læs mere her.
 

Fysiske former

Vores Natur fjerkræfoder kan leveres i forskellige strukturformer. Fjerkræfoderets fysiske struktur kan have stor indflydelse på foderoptagelsen. Naturblandingerne til økologisk produktion af fjerkræ, produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Foderet kan produceres i nedenstående former:

  • PC3: Står for 3,5 mm piller som efterfølgende er granuleret. Det tilstræbes at foderstrukturen har en ensartet partikelstørrelse og synlige råvarer, men en vis mængde smuld må forventes. PC3 anvendes ofte til konsumægshøner, men det anbefales ikke, hvis der er lang transportvej fra silo til foderrande.
  • PC: Står for PilleCross og er granulerede piller med smuld.  Der er ikke fast forhold imellem piller og smuld. Det betyder, at der kan være overvejende piller eller smuld i samme foderblanding. PC vælges ofte ved produktion af slagtekyllinger.
  • KP: Står for korte piller. Det er en pille, der er forkortet under produktionen. KP er piller med diameter på ca. 3,5 mm og længde på ca. 3-8 mm. Processen resulterer i, at der dannes en del smuld i forhold til en ordinær pille, ligesom der dannes mere smuld ved transport. KP er således en kombination af korte piller, pillestumper og smuld. KP anvendes hvor ønsket er at maksimere foderoptagelsen. KP minimerer afblanding i fodersilo og er det bedste valg, hvis man har lang transportvej fra silo til foderrende.
  • GRF: Står for Granuleret, fin. Foderet er pelleteret, hvorefter det granuleres til små fine partikler. Denne proces danner en del smuld. GRF anvendes kun til de helt små kyllinger.
  • GRM: Står for Granuleret, mellem. Foderet er pelleteret, hvorefter det granuleres til mellemstore partikler. Denne proces danner en del smuld. GRF anvendes til lidt større kyllinger.

 
Find din DLG-konsulent fjerkræ økologi Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms
Køb på kundeportalen
Produkter til økologisk fjerkræ