Kontakt os
Økologi / Fjerkræfoder

Foder til økologisk produktion af fjerkræ

For at din bedrift får de bedste økologiske blandinger til den aktuelle produktion af kyllinger eller æg, lægger vi i DLG stor vægt på, at vores fjerkræblandinger indeholder de rigtige næringsstoffer. Vi sammensætter vores foder til økologisk fjerkræ med størst mulig hensyntagen til de næringsstofkrav, der er anvist fra de avlsselskaber, der udvikler kyllinger og høner.
De økologiske fjerkræblandinger, Natur-blandingerne, er udviklet specielt til de forhold, som gør sig gældende inden for den økologiske produktion af fjerkræ.

For at give størst mulig produktionssikkerhed ved at anvende Natur-blandinger til fjerkræ, produceres blandingerne med stor vægt på kvalitet og alsidig råvareanvendelse. Blandingerne optimeres så råvarerne kan variere, men der er altid fokus på faste stabile næringsstofværdier.

Den bedste foder til dine økologiske hønerFjerkræ har et højt behov for den livsvigtige svovlholdige aminosyre methionin. Fodring af økologisk fjerkræ er udfordret af ikke at kunne benytte syntetisk fremstillet methionin, som kan anvendes i den konventionelle fodring. Det er svært at finde råvarer med et tilstrækkeligt højt indhold af methionin til at dække dyrenes behov uden, at der samtidig tilføres et for højt indhold af andre proteinstoffer, der vil virke negativt på produktiviteten. Derfor er det meget vigtigt, at den økologiske fjerkræfoderblanding sammensættes med mange særligt udvalgte råvarer, der kan være med til at kompensere for en evt. ubalance i fjerkræblandingerne. 

Det vides generelt, at foderets fysiske struktur kan have stor indflydelse på den daglige foderoptagelse. Natur-blandingerne produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Der kan dog vælges forskellige produktformer - læs mere her.
 

Fysiske former

Vores Natur-fjerkræfoder kan leveres i forskellige strukturformer. Fjerkræfoderets fysiske struktur kan have stor indflydelse på foderoptagelsen. Naturblandingerne til økologisk produktion af fjerkræ, produceres i en foderstruktur, der tilgodeser høj produktivitet med lavt foderforbrug. Foderet kan produceres i nedenstående former:
  • P: Står for 3,5mm piller. Det tilstræbes, at varen er piller med lav smuldprocent.
  • KP: Står for korte piller. Det er en pille, der er forkortet under produktionen. KP er piller med diameter på ca. 3,5 mm og længde på ca. 3-8 mm. Processen resulterer i, at der dannes en del smuld i forhold til en ordinær pille, ligesom der dannes mere smuld ved transport end en ordinær pille. Denne produktform kan anvendes, hvis du ønsker en reduceret foderoptagelse. KP er således en kombination af korte piller, pillestumper og smuld. 
  • PC: Står for PilleCross og er piller med smuld.  Der er ikke fast forhold imellem piller og smuld. Det betyder, at der kan være overvejende piller eller smuld i samme foderblanding. PC vælges ofte ved produktion af konsumæg for at reducere foderoptagelsen.
  • </color#4971>