Kontakt os
Marken / Såsæd / Efterafgrøder

Valg af efterafgrøder

Efterafgrøder dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord også kalium fra jord ved udvaskning. Efterafgrøder kan også virke sygdomssanerende og kan modvirke visse sædskiftesygdomme. Samtidig kan efterafgrøden forbedre jordens struktur og vandholdende evne samt gavne vildtlevende dyr og insekter.

Efterafgrøde typer

  1. Pligtige efterafgrøder, som tjener til at opfylde lovkravet om kvælstofopsamling.
  2. Frivillige og obligatoriske målrettede efter-afgrøder, som har til formål at forebygge kvælstofudledning i særligt miljøfølsomme områder.
  3. Husdyrefterafgrøder, der på visse ejendomme er stillet som vilkår for en miljøgodkendelse. Reglerne for disse efterafgrøder, følger reglerne for pligtige efterafgrøder.

 

Dit valg af efterafgrøder

Når du skal vælge efterafgrøder, bør du vælge ud fra flere faktorer på din bedrift – herunder sædskifte, husdyrbesætning og jordtype. Læs mere om efterafgrøder i vores brochure Efterafgrøder, her kommer vi ind på fordele og ulemper ved at vælge efterafgrøder og opsummerer reglerne for mellemafgrøder og eftergrøder. Derudover giver vi forslag til etableringsmetoder, valg af efterafgrøde og udsædmængder.

 

Vi hjælper dig med at finde de rigtige efterafgrøder

Kontakt en af vores lokale DLG-salgskonsulenter. Vi står klar med råd og vejledning og kan hjælpe dig med at finde de efterafgrøder, som passer bedst i din bedrift.

Find konsulent - marken Kontakt kundecenter
efterafgrøder
Køb på kundeportalen
Efterafgrøder