Kontakt os
Læs vores information om faktura 
Services

Faktura

Information om faktura er inddelt under følgende emner 

 • Faktureringselementer
 • Faktura 
  • Faktura
  • Foder
  • Plante
  • Køb i DLG Service
  • Energi 
  • Forsikring
  • Elektriske varer
  • Øvrige a.m.b.a varer
 • Nota
 • Kontoudtog
  • Indhold
  • Månedens samhandel
  • Forfaldne saldi
 • Statusopgørelse
  • Statusopgørelse
  • Kolonneoverskrifter
 • Få din faktura på e-mail med DLG E-faktura
 • E-fakturabetingelser
Faktureringselementer

Bemærk, at alle dokumenter kan tilgås via DLG's kundeportal

DLG's fakturering indeholder alle poster for DLG a.m.b.a og DLG Service A/S.

Faktureringen består af følgende elementer:
 • Halvmånedsfaktura (1. til 15. i måneden)
 • Halvmånedsfaktura (16. til ultimo måneden)
 • Oplægningsnota
 • Afregningsnota
Derudover udsendes hver måned:
 • Kontoudtog (dækkende den forløbne måned)
 • Statusopgørelse
Faktura
Fakturaen er opdelt i følgende perioder:
 • Halvmånedsfaktura (1. til 15. i måneden)
 • Halvmånedsfaktura (16. til ultimo måneden)

Bemærk at enkelte poster kan have speciel forfaldsdato. Efter selve fakturaen findes oversigt over, hvordan den samlede saldo forfalder. Halvmånedsfakturaen er opdelt i produktkategorier. Få yderligere information om de enkelte kategorier via menu til venstre.

Fakturahoved
Af fakturahoved fremgår bl.a.:
 • Forretningsoplysninger (øverst til venstre):
  • Navn og adresse på den afdeling du er tilknyttet.
  • Telefonnummer til afdelingen. Bemærk, at der kan være specielle kontakttelefonnumre for visse produktkategorier. 
   • Forsikring landbrug 44 74 71 12 
   • Forsikring privat 70 13 13 37
 • I højre side af fakturahovedet findes:
  • Oplysninger om DLG
   • DLG's konto i Danske bank
   • DLG's konto i Nordea
   • DLG's SE-nr
 • Øvrige oplysninger
  • Faktura nr.
  • Udskriftsdato
  • Kunde SE nr.
  • Kunde konto nr.
Foder
 • Indeholder samtlige foderrelaterede produkter
Specielle forhold
 • Afgift foderfosfat
 • Angives samlet for alle leveringer
 • Økologisk produkter
  • Hvis der er faktureret økologiske produkter, er disse angivet med en *) yderst til højre for beløbet og nederst i afsnittet vil følgende tekst stå:
   Øko kontrolmyndighed DKG-Ø-50.
Kolonnebeskrivelse
 • Dato
  • Er datoen for udleveringen af produktet.
 • Forfald
  • Datoen for hvornår varen forfalder til betaling.
 • Tekst
  • Navnet på varen/produktet eller servicen. Samt leveringsadresse såfremt adressen er forskellig fra faktureringsadressen.
 • Følgeseddel
  • Er nummeret på den følgeseddel der hører til leveringen og med fordel kan oplyses ved henvendelse til DLG.
 • Mængde
  • Den udleverede mængde.
 • Pris
  • Viser a'prisen.
 • Beløb
  • Viser den samlede pris
Plante

Indeholder følgende produkter

 • Planteavlsrelaterede produkter
Kolonnebeskrivelse
 • Dato
  • Er datoen for udleveringen af produktet.
 • Forfald
  • Datoen for hvornår varen forfalder til betaling.
 • Tekst
  • Navnet på varen/produktet eller servicen. Samt leveringsadresse såfremt adressen er forskellig fra faktureringsadressen.
 • Følgeseddel
  • Er nummeret på den følgeseddel der hører til leveringen og med fordel kan oplyses ved henvendelse til DLG.
 • Mængde
  • Den udleverede mængde.
 • Pris
  • Viser a'prisen.
 • Beløb
  • Viser den samlede pris
Køb i DLG Service

Indeholder følgende produkter

 • Olieprodukter
 • Køb i Land og Fritid
Specielle forhold

Energi

Indeholder følgende produkter
 • Smøreolie
 • Dieselolie
 • Fyringsolie
 • Benzinkort/købekort
 • Oliefyrsservice
 • Biobrændsel - fx træpiller og træbriketter
Specielle forhold
 • Energiafgifter specificeres pr. produkt på olieprodukter.
 • Leveringsdatoen, som for olie er bestemmende for prisen på leveringen, står yderst til venstre.
 • Leveringsadressen pr. leverance er påført, såfremt den er forskellig fra faktureringsadressen.
 • Såfremt der er faktureret med rabat på olie, vil dette fremgå med "**)" og nederst i afsnittet vil følgende tekst stå: "**Rabat ifølge aftale".
 • Benzin/dieselkort rabatten er summeret op og står samlet forneden.
 • Rabat på benzin/dieselkort ydes såfremt listeprisen fratrukket rabatsats er lavere end pumpeprisen, således at man altid får 'Best off' - netto den laveste pris
Forsikring

Indeholder følgende produkter
 • Forsikringer i DLG's & Tryg's fælles forsikringsordning.
Specielle forhold
 • Spørgsmål om forsikring, kan rettes direkte til Tryg på tlf. 8725 9210 (landbrug og landbo) eller tlf. 7011 2020 (privat).
 • Af tekstkolonnen fremgår udspecificeret information om den enkelte forsikringsopkrævning, herunder policenummer, forsikringstype, periode og anden relevant information.
Øvrige a.m.b.a varer

Indeholder følgende produkter:

 • Øvrige a.m.b.a relaterede produkter
Nota

Hvad er oplagt hos DLG
 • Oversigt over mængder der er oplagt hos DLG.
Hvad er oplagt hos dig
 • Oversigt over mængder der er oplagt hos dig.


Kontoudtog

Indhold
Kontoudtoget indeholder alle finansielle transaktioner i den forgangne måned. Kontoudtoget skal ikke benyttes som betalingsgrundlag. Her anbefaler vi de enkelte halvmånedsfakturer og diverse nota.

Bemærk, at en faktura eller nota godt kan danne flere linjer, fx ved forskellig forfaldsdato. Af referencekolonnen fremgår faktura eller nota nummeret og dermed sammenhængen.
 • Primosaldo
  • Angiver saldoen ved indgangen til måneden. 
 • Faktura
  • Kan fremstå med flere linjer, fx hvis der er forskellige forfaldsdatoer. Af referencekolonnen fremgår, hvilken faktura det omhandler.
 • Afregningsnota
  • Kan fremstå med flere linjer, fx hvis der er forskellige forfaldsdatoer. Af referencekolonnen fremgår, hvilken faktura det omhandler.
 • Oplagsnota
  • Kan fremstå med flere linjer, fx hvis der er forskellige forfaldsdatoer. Af referencekolonnen fremgår, hvilken faktura det omhandler
 • Skanderborg apotek
  • Én linie pr. levering, de sidste syv cifre i referencenummeret svarer til fakturaen der er tilsendt direkte fra Skanderborg Apotek.
 • Renter
  • Påløbne renter af indestående angives som et negativt beløb. Ved for sen betaling beregnes renten fra det tidspunkt, hvor varen blev udleveret.
 • Rykkergebyr
  • Gebyr for fremsendelse af betalingsrykker, ifølge handels- og leveringsbetingelserne.
 • Indbetaling
  • Indbetalinger foretaget i måneden.
 • Ny saldo
  • Fremstår som enten Vort tilgodehavende eller Deres tilgodehavende.
  • Saldoen overføres som primosaldo på næstfølgende måned.
Månedens samhandel
Her summeres beløb og moms fra samtlige transaktioner i månedens løb. Opgørelsen opdeles på:
 • Månedens Køb
  • Deres køb ekskl. moms
  • Deres købsmoms
 • Månedens salg
  • Deres salg ekskl. moms
  • Deres salgsmoms

Forfaldne saldi
Tidligere fremgik forfaldne saldi af DLG månedsopgørelse. Da der er meget kort tid til registrering af indbetalinger fra 2. halvmånedsfaktura, har vi valgt ikke at medtage denne opgørelse længere, idet den forfaldne saldo derfor kan være misvisende.

Vi anbefaler, at du benytter fakturaer og nota, som betalingsgrundlag. På fakturaen findes oversigt over, hvordan saldoen forfalder.

Statusopgørelse

Statusopgørelse
Indeholder oversigt over aftaler indgået med DLG på opgørelsestidspunktet. Bemærk, at opgørelsestidspunktet ikke altid svarer til ultimo måneden.

Eksempler på aftaler:
 • Veterinæraftale
 • Skadedyr
  • Opkræves tre måneder forud.
 • Foderkontrakter

Kolonneoverskrifter

 • Tekst
  • Navnet på aftalen
 • Ordrebekræftelse
  • Nummeret på ordrebekræftelsen.
 • Restkvantum
  • Tilbageværende kvantum til aftagelse.
 • Aftagelse
  • Perioden hvori varen skal aftages og prisen er gældende.
Få din faktura på e-mail med DLG E-faktura
Tilmeld dig i din lokale DLG forretning, så sender vi fakturaer, notaer, kontoudtog mv. direkte til din indbakke eller tilgå dokumenterne via DLG's kundeportal.

Fordelen ved E-faktura fra DLG er, at du modtager dine fakturaer og opgørelser hurtigere. Du kan nemt e-maile dem videre til økonomikonsulent, banken eller andre. Det er også nemt at gemme dem på computeren til senere brug.

Sådan foregår det:
 • Faktura mv. vedhæftes e-mailen som PDF, og den kan nemt printes.
Vi sender pr. e-mail:
 • Daglige fakturaer til visse kunder
 • Kornnotaer til afgrødeleverandører i høst
 • Afregningsnotaer efterhånden, som der afregnes afgrøder
 • ½-måneds-fakturaer (to pr. måned)
 • Statusopgørelser (ultimo måned)
 • Kontoudtog (ultimo måned)
 • Handels- og overskudsbreve (én gang pr. år)
Alt, hvad der kan sendes samlet, bliver det, sådan at der max. sendes en e-mail til en kunde pr. dag.

Ønsker du disse pr. post, påfører vi gebyr på efterfølgende faktura:
 • ½-måneds-fakturaer (to pr. måned)
 • Kontoudtog (ultimo måned)
 • Daglige fakturaer til visse kunder
 • Kunder med en nul-saldo får ikke gebyr for kontoudtog, uanset bevægelser i måneden.
 • Det er sikret, at du ikke kan blive faktureret for et fakturagebyr af pålignet af et fakturagebyr, som en ubrydelig spiral-effekt. Det betyder, at en enkeltstående fakturagebyrpost ikke udløser et gebyr.
Bemærk: Det er altid dit/kundens ansvar at vedligeholde modtager e-mailadressen og sørge for, den ikke er forhindret i at komme frem. Hvis din indbakke er fyldt, eller e-mail bliver fanget i spamfiltre, firewall eller andet, bærer du ansvaret.

Du har mulighed for at lade 3. part modtage faktura (revisor, indkøbsforening, scanningsbureau.) Det er stadig kundens ansvar at vedligeholde modtager e-mail adresse og at sørge for, at faktura bliver betalt til tiden.
 
Det er kun muligt at modtage E-faktura, hvis man hos DLG er landbrugs- eller erhvervskunde.

Vejledning: Sådan gør du!
Tilmelding til faktura på mail.
• Opret en profil via www.dlg.dk/portal og få adgang til alle dine dokumenter under "Din profil"
• Eller tilmeld dig i din lokale DLG forretning.

E-faktura betingelser

E-faktura fra DLG

Når du har givet os din accept og samtidig oplyst din e-mail, har du mulighed for at modtage de fleste bilag (faktura, kontoudtog, vejesedler og notaer) fra os på mail. 

Du kan altid afmelde dig igen
Ønsker du ikke længere at modtage information, kan du altid sige nej tak igen til de enkelte services.