Kontakt os
DLG's arbejde med social ansvarlighed skal måles på vores konkrete handlinger
Om DLG / Investor / CSR-politik

DLG's CSR-politik

DLG forpligter sig til at følge de ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i FN’s Global Compact. Som en del heraf arbejder DLG for at implementere principperne inden for henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerettigheder, miljø og antikorruption i koncernens daglige drift. Vi følger al relevant lovgivning og regulering i de lande, hvor vi opererer. Vi er dedikerede til en åben dialog om CSR-emner med vores stakeholders.
  • Vi stræber efter altid at sikre den højeste kvalitet og sikkerhed i vores grovvare- og fødevareproduktion fra jord til bord
  • Vi stræber efter at være ambitiøse i at sikre en ansvarlig værdikædestyring og beskytte koncernens omdømme
  • Vi stræber efter at reducere DLG’s energiforbrug, minimere vores udledninger til miljøet samt generelt sænke vores miljøpåvirkning
  • Vi accepterer ikke anvendelsen af korruption i nogen form, herunder – men ikke begrænset til – bestikkelse, afpresning, smørepenge eller nepotisme 
  • Vi stræber efter at have sikre arbejdsforhold, et sundt arbejdsmiljø og skabe gode udviklingsmuligheder for vores ansatte og samarbejdspartnere
  • Vi respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder og vurderer løbende vores forretning for tilfælde, der kan påvirke rettighederne negativt

Politikken vil blive evalueret og revideret årligt af DLG’s koncernledelse. I forlængelse af vores ønske om at arbejde strategisk med CSR, opfatter vi i DLG ikke donationer som en del af vores CSR-arbejde.

 

 

Global Compact logo