Kontakt os
Økologi / Planteavl / Gødning

Økologisk gødning

Til dine økologiske marker udbyder DLG to forskellige gødninger, godkendte til økologisk planteavl. Vores gødninger er samgranulerede gødninger, der sikrer en ensartet spredbarhed og vækst i din planteavl.
Blandt de organiske gødninger findes Øgro 10-3-1, Øgro 15N og Binadan 4-1-3.  Øgro 10-3-1 består af kød- og benmel og har et højt indhold af plantetilgængeligt fosfor. Øgro N15 er fremstillet af hydrolyserede svinebørster, der er rige på let omsætteligt kvælstof, mens indholdet af fosfor, kalium, calcium og svovl er lavt. Binadan 4-1-3 er baseret på ren kyllingemøg, kvælstofmængden og -udnyttelsen er lidt lavere end Øgro-gødningerne.

Andre populære organiske gødninger er Vinasser. Kaliumvinasse er et restprodukt efter sukkerudvinding fra sukkerroer, der er rig på vandopløselig kalium og svovl. Kaliumvinasse ekstrakt K25 er et biprodukt fra bioethanol produktion og er kendetegnet ved lidt mere K og mindre S.

Blandt de mineralske gødninger findes Patentkali, Kaliumsulfat, Kieserit og Naturgips. Patentkali og Kaliumsulfat indeholder udover svovl (og magnesium) også meget kalium. Naturgips er naturligt forekommende gips (calciumsulfat), og er et rent svovlprodukt. Kieserit anvendes ved magnesium- og svovlmangel.

Blandt bladgødskningerne, findes en række forskellige sammensætninger med forskellige mikronæringsstoffer. Disse kan ses i nedenstående tabel.

OBS! Vær opmærksom på, at mælkeproducenter ifølge Mejeriforeningens retningslinjer, ikke må anvende produkter produceret med input af kød- og benmel. Produkter med input fra børstemel må heller ikke anvendes som foder. DLG modtager derfor ikke afgrøder gødet med kød- og benmel eller børstemel.  Flere gødningsprodukter kræver dokumentation før brug - for eksempel i form af konsulenterklæring eller jordbundsanalyser. Kontakt din lokale DLG sælger for yderligere information herom. 
Marken øko rød

Hold dig opdateret på nyheder om økologi