Kontakt os
Foder / Gris / Tilskudsfoder

Tilskudsfoder til grise

DLG tilbyder en række forskellige tilskudsfoderblandinger til grise.
Sortimentet består af foderblandinger med forskellige iblandingsprocenter.
Vores tilskudsfoder giver dig mulighed for at fremstille grisefoderblandinger med gode produktionsresultater og høj effektivitet. Det forudsætter imidlertid:
  • Kendskab til råvarenes indhold af næringsstoffer
  • Kendskab til kornets tørstofprocent
  • Optimering af foderblandingen med udgangspunkt i ovennævnte punkter og valgt løsning af tilskudsfoder
  • Grundig vedligehold og kalibrering af formalings- og blandeudstyr
  • Høj hygiejne ved fremstilling og opbevaring af råvarer samt færdigvarekvalitets- og produktionskontrol. Dette i form af foderanalyser og effektivitetsrapport

Tilskudsfoder udviklet med fokus på den enkelte dyregruppe

I vores tilskudsfodersortiment har vi blandinger tilpasset de enkelte dyregrupper, hvor:
  • Maxi – er tilskudsfoder til søer 
  • Mini – er tilskudsfoder til smågrise 
  • Semi – er tilskudsfoder til slagtegrise
  • PrimeConc – er tilskudsfoder til de mindste smågrise. 
I vores tilskudsfoder har vi 4 såkaldte hovedlinjer af grisefoder, der tilpasset de enkelte dyregrupper, suppleret af 4 specifikke-linjer. 
  • Profil – DLGs innovative linje

  Optimeret med fokus på sunde søer ,med god reproduktion, høj mælkeydelse og vitale pattegrise 

  • Plus – DLGs klassisk linje

  Indeholder et afbalanceret fiberindhold som medvirker til god mavesundhed, velfungerende søer og høj produktivitet

  • Ideal – svarende til typiske blandinger i markedet

Fokus på et mere åbent råvarevalg som sikrer en lav enhedspris. Vores idealblandinger overholder naturligvis de gældende normer, men gør det muligt at opretholde den gode produktivitet på en billig sammensætning 

  • Koncept – konceptblanding udviklet til besætninger med udfordringer, fx.:

ProTec konceptblanding udviklet til besætninger med udfordringer
Udviklet med det formål at tage hensyn til dyrene, for at opnå høj sundhed og maksimal produktivitet. Tilsat bl.a. binder, e-vitamin og fosfor. 

Maxi Repro – tilskudsfoder til polte og søer 
Fokus på so-overlevelse, lang holdbarhed og generel sundhed i den moderne sobesætning
Maxi repro er udviklet med henblik på at holde den moderne, højtydende so, sund og stærk. Tilskudsfoderet er udviklet mod langsommere tilvækst og højere fedningsgrad for at sikre stærkere dyr med en sikker reproduktion. 

Maxi Repro kan anvendes i drægtighedsperioden hvis der ønskes højt aminosyreniveau, samt til polte fra 30-110 kg. Der er tilsat nøje udvalgte råvarer for at give god mavesundhed, rolige polte og en tilvænning til fiberråvarer. 

 

 

Kontakt kundecenter