Kontakt os
Direktion
Læs om DLG-koncernens direktion ved at klikke på de tre prikker, læs CV, connect på LinkedIn eller download højtopløseligt billede. 
 • Koncernchef
  Axelborg
  Kristian Hundebøll
  Koncernchef

  Kristian Hundebøll er DLG’s CEO (koncernchef). Han er uddannet cand. scient. pol. og har været i DLG siden 2001. I 2003 blev Kristian Hundebøll direktør og medlem af direktionen, han blev vicekoncernchef i 2010, og han har været koncernchef siden 2012.  

  Som CEO har Kristian Hundebøll omrokeret ledelsesholdet for at stille skarpt på DLG's strategiske fokusområder: Grovvarer, Vitaminer & Mineraler og Service & Energi og iværksatte i 2017 en ambitiøs vækstplan- og strategi for koncernen, der skal øge bundlinjen med 50 pct i 2021. Han har i hele sin tid i DLG desuden været drivkraften bag DLG's store satsning på det tyske marked med opkøbet af koncernens største datterselskab HaGe, som har haft stor betydning for koncernens vækst. I dag er det store tyske energi- og byggeselskab Team AG føjet til som en betydelig strategisk satsning.

  Kristian Hundebøll har bestyrelsesposter for en lang række selskaber, som er ejet eller delvist ejet af DLG både i udlandet og Danmark, herunder HaGe AG, Svenska Foder AB, Danæg A/S, PUAI Feed (Kina) og Team AG. Desuden er Kristian Hundebøll medlem af Nationalbankens repræsentantskab og DI's udvalg for erhvervspolitik. 

 • CFO
  Axelborg
  Lars Sørensen
  CFO

  Lars Sørensen er CFO i DLG. Hans ansvarsområder er den overordnede økonomistyring af DLG-koncernen, revision samt forsikrings- og juridiske forhold. Lars Sørensen er medlem af bestyrelserne i hhv. Team AG og HaGe. Han kom forinden fra en stilling som CFO i DLG's datterselskab Gasa Group og har mange års international ledelseserfaring med fokus på økonomi inden for råvarer og fødevareingredienser fra store multinationale koncerner.

 • COO
  Axelborg
  Ole Christensen
  COO

  Ole Christensen er COO med koncernansvar for grovvarer. Ole Christensen har en lang karriere i DLG og har været medlem af koncernledelsen siden 1994. Han kom til DLG i 1979, og i sin tid i DLG har han været chef for følgende af koncernens regionale afdelinger: Midtvest, Region Esbjerg, Nordvest og Østjylland, hvorfra han blev tilknyttet DLG's direktion i 1994.

  I dag har Ole Christensen koncernansvaret for DLG's grovvareaktiviteter, der er et af de forretningsområder, som koncernen har særligt stort fokus på. Herudover har Ole Christensen bestyrelsesposter i selskaberne DanHatch, DanPiglet, Agro Supply A/S, Danæg, Nagro A/S samt Dakofo.

 • COO
  Axelborg
  Niels S. Rasmussen
  COO
  Niels Søren Rasmussen er COO. Han er uddannet jordbrugsøkonom (Cand. Oecon. Agro) og har siden 2004 været ansat i DLG-koncernen, hvor han startede som direktionsassistent. Fra 2007-2011 var Niels Søren Rasmussen HR-chef i DLG og fra 2011-2018 adm. direktør i GASA Group, hvor han stod i spidsen for en succesfuld turn-around af selskabet. Niels Søren Rasmussen blev i august 2018 udnævnt til COO og indtrådte samtidig i DLG's direktion, hvor han er ansvarlig for DLG's danske grovvareaktiviteter. 
Group Management
 • Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Axelborg
  Mogens Frederiksen
  Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Mogens Frederiksen er direktør for DLG's afgrødehandel og medlem af koncernstyregruppen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området. Mogens startede i DLG-koncernen i 1979 som handelselev og har gennem årene arbejdet med flere forskellige ansvarsområder. Mogens har stor erfaring med afgrødehandel og har haft flere ledende poster i koncernen. Mogens er handelsuddannet fra Næstved Handelsskole og har derudover flere leder- og internationale kurser inden for handel og kontraktrettigheder.
 • Vicekoncerndirektør, Husdyrernæring
  Axelborg
  Jesper Pagh
  Vicekoncerndirektør, Husdyrernæring
  Jesper Pagh er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han har været ansat i DLG siden 2004 og er ansvarlig for forretningsområdet Husdyrernæring. Derudover er han ansvarlig for koncernens R&D og for datterselskabet DLG Vet. Jesper Pagh er uddannet cand.agro på KU-Life i København.
 • Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Axelborg
  Jesper W. Andersen
  Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Jesper Andersen er Purchasing Manager og en del af DLG's koncernstyregruppe. Han har ansvar for indkøb og salg af råvarer til hele koncernen. Jesper har været ansat i DLG siden 2011 og har de seneste år haft ansvar for indkøb af råvarer. Jesper er uddannet akademiøkonom fra Aarhus Business College og har mange års erfaring med handel og arbejder med at udnytte stordriftsfordele inden for råvarer på tværs af hele koncernen.
 • Vicekoncerndirektør, Planteavl
  Axelborg
  Bent Nissen
  Vicekoncerndirektør, Planteavl
  Bent Nissen er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør for forretningsområdet Planteavl og er ansvarlig for datterselskaberne i Polen og Baltikum. Han har været i DLG siden 1990. I perioden 1999-2006 var Bent ansvarlig for opbygningen af DLG's aktiviteter i Polen. Bent er uddannet civiløkonom og har derudover en HD i regnskab og økonomistyring.
 • Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Axelborg
  Vagn Hundebøll
  Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Vagn Hundebøll er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør med ansvar for transport, drift, logistik og produktion i koncernen. Vagn Hundebøll er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har bl.a. studeret og arbejdet i Kina. Vagn har været i DLG's datterselskaber siden 1994, bl.a. som adm. direktør for DanGrønt Products, og i 2010 blev han ansat som produktionsdirektør i DLG.
 • Adm. direktør, Vilofoss Danmark
  Vilofoss
  Bøje S. Kjær
  Adm. direktør, Vilofoss Danmark
  Bøje Kjær er vicekoncerndirektør og adm. direktør i Vitfoss med ansvar for konceptudvikling, branding, forretningsprocesser og samlede salgsportefølje på det danske marked såvel som internationalt. Han står i spidsen for fortsat at udvikle Vitfoss' stærke brand i Danmark og at rulle de nye strategier for bl.a. Rumænien, Ungarn og USA ud, så nye ambitiøse mål for 2021 kommer i hus. Det omfatter salget af tilpassede animalske fodertilskud til mere end 50 lande, og Vitfoss er via Vilofoss-samarbejdet i DLG-regi en af Europas tre største leverandører. Bøje Kjær startede som elev i DLG og har haft en række lederstillinger i og uden for koncernen, senest som direktør og medstifter af industridivisionen i CeramicSpeed. 
   
 • Vicekoncerndirektør, Legal og M&A
  Axelborg
 • Vicekoncerndirektør, Organisation & Strategi
  Axelborg
  Maria K. Larsen
  Vicekoncerndirektør

  Maria Kofod Larsen er Group Vice President (vicekoncerndirektør). Hun har ansvar for Organisation & Strategi, som omfatter HR-Udvikling, HR-Administration, Kommunikation, Marketing og Ledelsessekretariatet. 

  Maria Kofod Larsen blev uddannet cand. scient. pol. Fra Københavns Universitet i 2005 og har gjort lynkarriere i koncernen. Hun startede i DLG i 2000 og blev i 2006 marketing- og CRM-konsulent. Maria Kofod Larsen har været direktionsassistent for koncernledelsen i fire år og efter et enkelt år i Landbrug & Fødevarer, blev hun HR-udviklingschef i DLG i 2012 og udnævnt til vicekoncerndirektør for Organisation & Strategi i 2013. I 2015 gennemførte hun Harvard Business School’s General Management Program.

  Maria Kofod Larsen har på kort tid formået at opbygge en international organisation for Organisation & Strategi. Hun har fokus på integration, synergier og samarbejde indenfor koncernen, og hun har bl.a. opbygget en international Group HR-organisation, der sikrer, at HR-indsatserne bidrager til fortsat at udvikle koncernen og de 6.500 medarbejdere. Under Marias ledelse har de fem afdelinger i Organisation & Strategi bl.a. stået for strategiprocessen og udbredelsen af koncernstrategien ”DLG - Leading the way 2021”, udarbejdet DLG’s grundfortælling og Employer Value Proposition, tre nye koncernværdier, en ny ledelsesmodel og et helt nyt HR-system.

 • Vicekoncerndirektør, IT og Business Transformation
  Axelborg
  Tlf.: 3368 3000
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 12 medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Niels Dengsø Jensen (formand), Lars Jakobsen, Niels Olesen, Thomas Ahrendt, Catarina Hagelberg (medarbejderrepræsentant), Carl Christian Lei (næstformand), Torben Thomsen (næstformand), Jens Kristian Jensen, John Christiansen (medarbejderrepræsentant), Jørn Munk, Mads Peter Madsen (medarbejderrepræsentant) og Jens Myhren.