Kontakt os
Direktion
Læs om DLG-koncernens direktion ved at klikke på de tre prikker, læs CV, connect på LinkedIn eller download højtopløseligt billede. 
 • Koncernchef
  Kristian Hundebøll
  Koncernchef

  Kristian Hundebøll er CEO (koncernchef). Han er uddannet cand. scient. pol. og har været i DLG siden 2001. I 2003 blev Kristian Hundebøll direktør og medlem af direktionen, siden vicekoncernchef i 2010, og han har været koncernchef siden 2012.

  I sin tid som CEO har Kristian Hundebøll efter en treårig frasalgsproces bragt DLG-koncernen tilbage til kernen, så forretningen i dag består af Grovvarer, Vitaminer & Mineraler samt Service & Energi.

  I starten af 2017 stod han i spidsen for lanceringen af en ambitiøs vækststrategi, "DLG Leading the Way 2021", der frem til 2021 skal forøge koncernens bundlinje med 50%, og allerede med 2017-regnskabet kunne DLG deklarere 131 mio. kr. til ejerne - den største overskudsdeklarering i DLG's historie.

  Kristian Hundebøll har bestyrelsesposter for en lang række selskaber, som er ejet eller delvist ejet af DLG både i udlandet og Danmark, herunder HaGe AG, Svenska Foder, Vitfoss A/S, PUAI Feed og Team AG. Derudover er Kristian Hundebøll også medlem af Nationalbankens repræsentantskab, Dansk Industris udvalg for erhvervspolitik, Industriens Almene Arbejdsgiverforenings repræsentantskab samt INTERCOOP (brancheorganisationen for de europæiske grovvareselskaber).

 • Lars Sørensen
  CFO

  Lars Sørensen er CFO i DLG. Hans ansvarsområder er den overordnede økonomistyring af DLG-koncernen, revision samt forsikrings- og juridiske forhold. Lars Sørensen er medlem af bestyrelserne i hhv. Team AG og HaGe. Han kom forinden fra en stilling som CFO i DLG's datterselskab Gasa Group og har mange års international ledelseserfaring med fokus på økonomi inden for råvarer og fødevareingredienser fra store multinationale koncerner.

 • Ole Christensen
  COO

  Ole Christensen er COO med koncernansvar for grovvarer. Ole Christensen har en lang karriere i DLG og har været medlem af koncernledelsen siden 1994. Han kom til DLG i 1979, og i sin tid i DLG har han været chef for følgende af koncernens regionale afdelinger: Midtvest, Region Esbjerg, Nordvest og Østjylland, hvorfra han blev tilknyttet DLG's direktion i 1994. I dag har Ole Christensen koncernansvaret for DLG's grovvareaktiviteter, der er et af de forretningsområder, som koncernen har særligt stort fokus på. Herudover varetager Ole Christensen bestyrelsesposter i selskaberne DanHatch, DanPiglet, Agro Supply A/S, Danæg, Nagro A/S, Dan Gødning A/S samt Dakofo.

Koncernstyregruppe

Læs om DLG-koncernens koncernstyregruppe, der består af 17 medarbejdere fra DLG og vores største datterselskaber. 

 • Vicekoncerndirektør, Planteavl
  Bent Nissen
  Vicekoncerndirektør, Planteavl
  Bent Nissen er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør for forretningsområdet Planteavl og er ansvarlig for datterselskaberne i Polen og Baltikum. Han har været i DLG siden 1990. I perioden 1999-2006 var Bent ansvarlig for opbygningen af DLG's aktiviteter i Polen. Bent er uddannet civiløkonom og har derudover en HD i regnskab og økonomistyring.
 • Vicekoncerndirektør
  Mobile: 3368 5671
 • Vicekoncerndirektør, Økonomi
  Christina Nielsen
  Vicekoncerndirektør, Økonomi
  Christina Nielsen er Group Vice President (Vicekoncerndirektør) og har ansvaret for økonomi. Hun startede i DLG i februar 2015, er uddannet cand.merc.aud. og blev statsautoriseret revisor i 2013. Hun arbejder med at skabe platformen, der får samlet de forskellige økonomiprocesser på tværs af selskaber og lande. Fokus er altså på at styrke økonomistyringen med koncernoverblik.
 • Vicekoncerndirektør, IT & Business Transformation
  Christoffer Hage
  Vicekoncerndirektør, IT & Business Transformation

  Christoffer Hage er vicekoncerndirektør for IT & Business Transformation, der omfatter områderne IT, Digitalisering samt Business Intelligence. Han er uddannet agrarøkonom og begyndte i DLG i år 2000 som indkøber. I 2001 blev han udnævnt til udviklingschef i DLG Service & Energi og fra 2003 – 2005 var han Informations- og Marketingchef. I 2010 blev Christoffer Hage ansat som forretningschef i DLG Service & Energi og blev i 2014 udnævnt til underdirektør med ansvar for Koncernmarketing samt en række af DLG Service & Energis aktiviteter, herunder butikskæden Land & Fritid.

 • Koncerndirektør, HaGe
  Henrik Madsen
  Koncerndirektør, HaGe
  Henrik Madsen er Group Executive Vice President (koncerndirektør) og medlem af direktionen i HaGe. Henrik er dansk født og uddannet cand. merc. Han startede i DLG-koncernen den 1. januar 2015. Han kom fra direktionen i Getreide AG, og i 1994-2003 var han afdelingsleder i HaGe. Samlet har han 25 års erhvervserfaring, heraf 15 år i lederstillinger i Tyskland.
 • Koncerndirektør, Vilofoss
  Jacob Holm
  Koncerndirektør, Vilofoss
  Jacob Holm er Group Executive Vice President (koncerndirektør). Jacob Holm har siden 1997 været adm. direktør for DLG's datterselskab Vitfoss. Af uddannelse er Jacob Holm cand. polit., og han har derudover fulgt et lederudviklingsprogram på Harvard Business School. Jacob Holm har været i DLG siden 1990 og var de første syv år personalechef. Igennem Jacob Holms mange år i Vitfoss har han været med til at udvikle vitamin- og mineralgruppen, som i dag er et af koncernens tre store fokusområder. Jacob Holm har stået i spidsen for at sammenbringe flere vitamin- og mineralvirksomheder under Vilofoss-gruppen, som i dag er en stor international spiller og blandt de tre største aktører på markedet i Europa. Senest er det lykkedes Jacob Holm at få DLG ind på det hastigt voksende kinesiske marked med investeringen i PUAI Feed Group.
 • Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Jesper W. Andersen
  Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Jesper Andersen er Purchasing Manager og en del af DLG's koncernstyregruppe. Han har ansvar for indkøb og salg af råvarer til hele koncernen. Jesper har været ansat i DLG siden 2011 og har de seneste år haft ansvar for indkøb af råvarer. Jesper er uddannet akademiøkonom fra Aarhus Business College og har mange års erfaring med handel og arbejder med at udnytte stordriftsfordele inden for råvarer på tværs af hele koncernen.
 • Vicekoncerndirektør, Husdyrernæring
  Jesper Pagh
  Vicekoncerndirektør, Husdyrernæring
  Jesper Pagh er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han har været ansat i DLG siden 2004 og er ansvarlig for forretningsområdet Husdyrernæring. Derudover er han ansvarlig for koncernens R&D og for datterselskabet DLG Vet. Jesper Pagh er uddannet cand.agro på KU-Life i København.
 • Koncerndirektør, Team AG
  Kevin Lorenzen
  Koncerndirektør, Team AG

  Kevin Lorenzen er Group Executive Vice President (koncerndirektør) og har ansvaret for koncernens energiaktiviteter. Han har været administrerende direktør for Team AG siden 2010. Han startede i Team AG i 1998 som direktionsassistent og blev direktør i 2004. Kevin har også arbejdet to år i HaGe, men han kom tilbage til Team-koncernen i 2007 som direktør, hvor han primært har ansvar for Team AG's forretninger inden for energi. Han har en MBA i økonomi og har været medlem af DLG's Group Management fra 2013.

 • Vicekoncerndirektør, Treasury
  Lars Bruhn
  Vicekoncerndirektør, Treasury
  Lars Bruhn er Group Treasurer og har ansvaret for finansområdet i DLG, hvor han startede i efteråret 2015.
  Lars står i spidsen for at løfte, samle og professionalisere hele finansområdet for koncernen. Det drejer sig bl.a. om at optimere og håndtere likviditetstræk på tværs af alle selskaberne, finansieringsporteføljen og den samlede finansielle risiko for DLG Group. Lars er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet. Han har desuden en HD-R og en baggrund som kaptajn af reserven.

 • Koncerndirektør, Organisation & Strategi
  Maria K. Larsen
  Koncerndirektør

  Maria Kofod Larsen er Group Executive Vice President (koncerndirektør). Hun har ansvar for Organisation & Strategi, som omfatter HR-Udvikling, HR-Administration, Kommunikation, Marketing og Ledelsessekretariatet. 

  Maria Kofod Larsen blev uddannet cand. scient. pol. Fra Københavns Universitet i 2005 og har gjort lynkarriere i koncernen. Hun startede i DLG i 2000 og blev i 2006 marketing- og CRM-konsulent. Maria Kofod Larsen har været direktionsassistent for koncernledelsen i fire år og efter et enkelt år i Landbrug & Fødevarer, blev hun HR-udviklingschef i DLG i 2012 og udnævnt til koncerndirektør for Organisation & Strategi i 2013. I 2015 gennemførte hun Harvard Business School’s General Management Program.

  Maria Kofod Larsen har på kort tid formået at opbygge en international organisation for Organisation & Strategi. Hun har fokus på integration, synergier og samarbejde indenfor koncernen, og hun har bl.a. opbygget en international Group HR-organisation, der sikrer, at HR-indsatserne bidrager til fortsat at udvikle koncernen og de 7.400 medarbejdere. Under Marias ledelse har de fem afdelinger i Organisation & Strategi bl.a. udbredt koncernstrategien DLG 2016 - 3xi, tre nye koncernværdier, en ny ledelsesmodel og et helt nyt HR-system. 

 • Vicekoncerndirektør, Hage
  Markus Grimm
  Vicekoncerndirektør, Hage

  Markus Grimm er Group Vice President (vicekoncerndirektør) og medlem af direktionen i HaGe. Markus Grimm er ansvarlig for planteavlsområdet i DLG-koncernen sammen med vicekoncerndirektør Bent Nissen.

  Markus Grimm er agronomuddannet og startede sin karriere i HaGe i 1999. Da NSP (Norddeutsche Saat und Pflanzgut GmbH) i 2007 blev fusioneret med HaGe, overtog Markus HaGe-koncernens ansvar for forretningsområdet såsæd. 

  Markus Grimm har effektivt opbygget og ekspanderet hele forretningsområdet inden for plantedyrkning. Efter at HaGe overtog aktiviteterne i BSL Betriebsmittel Service und Logistik, fungerede Markus Grimm som en af de administrerende direktører i BSL, før han indtrådte i direktionen i HaGe. Markus Grimm har været medlem af DLG Group Management siden 2013.

 • Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Mogens Frederiksen
  Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Mogens Frederiksen er direktør for DLG's afgrødehandel og medlem af koncernstyregruppen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området. Mogens startede i DLG-koncernen i 1979 som handelselev og har gennem årene arbejdet med flere forskellige ansvarsområder. Mogens har stor erfaring med afgrødehandel og har haft flere ledende poster i koncernen. Mogens er handelsuddannet fra Næstved Handelsskole og har derudover flere leder- og internationale kurser inden for handel og kontraktrettigheder.
 • Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Vagn Hundebøll
  Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Vagn Hundebøll er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør med ansvar for transport, drift, logistik og produktion i koncernen. Vagn Hundebøll er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har bl.a. studeret og arbejdet i Kina. Vagn har været i DLG's datterselskaber siden 1994, bl.a. som adm. direktør for DanGrønt Products, og i 2010 blev han ansat som produktionsdirektør i DLG.
Bestyrelse
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse fra venstre Torben Thomsen, næstformand, Mads Peter Madsen, medarbejderrepræsentant, Catarina Hagelberg, medarbejderrepræsentant, Carl Chr. Lei, John Smidt Christiansen, medarbejderrepræsentant, Henrik Larsen, Lars Jakobsen næstformand, Viggo Conradsen, John Bay Simonsen, Niels Dengsø Jensen, formand, Mogens Jensen og Jørn Munk.