Kontakt os

Ledelsen i DLG-koncernen

Direktion
Læs om DLG-koncernens direktion ved at klikke på de tre prikker, læs CV, connect på LinkedIn eller download højtopløseligt billede. 
 • Koncernchef
  Kristian Hundebøll
  Koncernchef

  Kristian Hundebøll er DLG’s CEO (koncernchef). Han er uddannet cand. scient. pol. og har været i DLG siden 2001. I 2003 blev Kristian Hundebøll direktør og medlem af direktionen, han blev vicekoncernchef i 2010, og han har været koncernchef siden 2012.  

  Som CEO har Kristian Hundebøll omrokeret ledelsesholdet for at stille skarpt på DLG's strategiske fokusområder: Grovvarer, Vitaminer & Mineraler og Service & Energi og iværksatte i 2017 en ambitiøs vækstplan- og strategi for koncernen, der skal øge bundlinjen med 50 pct i 2021. Han har i hele sin tid i DLG desuden været drivkraften bag DLG's store satsning på det tyske marked med opkøbet af koncernens største datterselskab HaGe, som har haft stor betydning for koncernens vækst. I dag er det store tyske energi- og byggeselskab Team AG føjet til som en betydelig strategisk satsning.

  Kristian Hundebøll har bestyrelsesposter for en lang række selskaber, som er ejet eller delvist ejet af DLG både i udlandet og Danmark, herunder HaGe AG, Svenska Foder AB, Danæg A/S, PUAI Feed (Kina) og Team AG. Desuden er Kristian Hundebøll medlem af Nationalbankens repræsentantskab og DI's udvalg for erhvervspolitik. 

 • Group COO
  Jesper Pagh
  Group COO
  Jesper Pagh er Group COO. Han kom til DLG i 2004 og har siden haft flere forskellige ansvarsområder i koncernen. I 2013 blev han udnævnt til vicekoncerndirektør med ansvar for koncernens aktiviteter inden for foder og husdyrernæring, og siden 2019 har han været koncerndirektør samt kommercielt ansvarlig i Danmark. Jesper Pagh er uddannet cand.agro på KU-Life i København.
 • Group CFO
  Christina Nielsen
  Group CFO
  Christina Nielsen er CFO i DLG. Hendes ansvarsområder er den overordnede økonomistyring af DLG-koncernen, revision samt forsikrings- og juridiske forhold.
Koncernledelse
 • Koncerndirektør, Agribusiness Tyskland
  HaGe
  Henrik Madsen
  Koncerndirektør, Agribusiness Tyskland
  Henrik Madsen er Group Executive Vice President (koncerndirektør) og medlem af direktionen i HaGe. Henrik er danskfødt og uddannet cand. merc. Han startede i DLG-koncernen den 1. januar 2015. Han kom fra direktionen i Getreide AG, og i 1994-2003 var han afdelingsleder i HaGe. Samlet har han 25 års erhvervserfaring, heraf 15 år i lederstillinger i Tyskland.
 • Koncerndirektør, Planteavl
  Tlf.: 3368 3201
  Bent Nissen
  Koncerndirektør, Planteavl
  Bent Nissen er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør for forretningsområdet Planteavl og er ansvarlig for datterselskaberne i Polen og Baltikum. Han har været i DLG siden 1990. I perioden 1999-2006 var Bent ansvarlig for opbygningen af DLG's aktiviteter i Polen. Bent er uddannet civiløkonom og har derudover en HD i regnskab og økonomistyring.
 • Koncerndirektør, Agribusiness Sverige
  Svenska Foder
  Carsten Klausen
  Koncerndirektør, Agribusiness Sverige

  Carsten Klausen er adm. direktør for DLG's svenske datterselskab, Svenska Foder. Han har mere end 25 års erfaring i grovvarebranchen og har igennem sin karriere haft en række lederstillinger i DLG-koncernen, bl.a. i Svenska Foder som adm. direktør i 8 år og 2 år som viceadm. direktør samt i DLG's tyske datterselskab, HaGe.

 • Koncerndirektør, Premix & Nutrition
  Jacob Holm
  Koncerndirektør, Premix & Nutrition
  Jacob Holm er Group Executive Vice President (koncerndirektør). Jacob Holm har siden 1997 været adm. direktør for DLG's datterselskab Vitfoss. Af uddannelse er Jacob Holm cand. polit., og han har derudover fulgt et lederudviklingsprogram på Harvard Business School. Jacob Holm har været i DLG siden 1990 og var de første syv år personalechef. Igennem Jacob Holms mange år i Vitfoss har han været med til at udvikle vitamin- og mineralgruppen, som i dag er et af koncernens tre store fokusområder. Jacob Holm har stået i spidsen for at sammenbringe flere vitamin- og mineralvirksomheder under Vilofoss-gruppen, som i dag er en stor international spiller og blandt de tre største aktører på markedet i Europa. Senest er det lykkedes Jacob Holm at få DLG ind på det hastigt voksende kinesiske marked med investeringen i PUAI Feed Group.
 • Koncerndirektør, Energy & Retail
  Team
  Kevin Lorenzen
  Koncerndirektør, Energy & Retail

  Kevin Lorenzen er Group Executive Vice President (koncerndirektør) og har ansvaret for koncernens energiaktiviteter. Han har været administrerende direktør for Team AG siden 2010. Han startede i Team AG i 1998 som direktionsassistent og blev direktør i 2004. Kevin har også arbejdet to år i HaGe, men han kom tilbage til Team-koncernen i 2007 som direktør, hvor han primært har ansvar for Team AG's forretninger inden for energi. Han har en MBA i økonomi og har været medlem af DLG's Group Management fra 2013.

Group Management
 • Vicekoncerndirektør - Salg og Kunderelation
  Tlf.: 3368 3149
 • Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Tlf.: 3368 3316
  Mogens Frederiksen
  Vicekoncerndirektør, Afgrøder
  Mogens Frederiksen er direktør for DLG's afgrødehandel og medlem af koncernstyregruppen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området. Mogens startede i DLG-koncernen i 1979 som handelselev og har gennem årene arbejdet med flere forskellige ansvarsområder. Mogens har stor erfaring med afgrødehandel og har haft flere ledende poster i koncernen. Mogens er handelsuddannet fra Næstved Handelsskole og har derudover flere leder- og internationale kurser inden for handel og kontraktrettigheder.
 • Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Tlf.: 3368 3376
  Jesper W. Andersen
  Vicekoncerndirektør, Råvarer
  Jesper Andersen er Purchasing Manager og en del af DLG's koncernstyregruppe. Han har ansvar for indkøb og salg af råvarer til hele koncernen. Jesper har været ansat i DLG siden 2011 og har de seneste år haft ansvar for indkøb af råvarer. Jesper er uddannet akademiøkonom fra Aarhus Business College og har mange års erfaring med handel og arbejder med at udnytte stordriftsfordele inden for råvarer på tværs af hele koncernen.
 • Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Bøje S. Kjær
  Vicekoncerndirektør, Produktion & Logistik
  Bøje Kjær er vicekoncerndirektør og adm. direktør i Vilofoss Danmark med ansvar for konceptudvikling, branding, salg og forretningsprocesser. Han står i spidsen for fortsat at udvikle Vilofoss' stærke brand i Danmark såvel som internationalt. Vilofoss Gruppen sælger til mere end 50 lande, og en af Europas tre største leverandører af vitaminer, mineraler og additiver. Bøje Kjær startede som elev i DLG i 1994, har en HD i afsætningsøkonomi, og har haft en række lederstillinger i og uden for koncernen, senest som direktør og medstifter af industridivisionen i CeramicSpeed. 
 • Vicekoncerndirektør, Legal og M&A
 • Vicekoncerndirektør, HR
 • Vicekoncerndirektør, IT og Business Transformation
  Tlf.: 3368 3000
 • Vicekoncerndirektør, Finance & Accounting
  Tlf.: 3368 3132
 • Vicekoncerndirektør, Treasury
  Anders W. Bertelsen
  Vicekoncerndirektør, Treasury
  Anders Westad Bertelsen er Group Treasurer. Han har ansvaret for koncernens samlede treasury aktiviteter. Han har været ansat i DLG koncernen siden 1. december 2018. Anders er oprindelig bankuddannet og har siden suppleret med Graduate Diploma (HD) i regnskab og finansiering, strategi uddannelse fra Henley Business School samt en Executive MBA uddannelse fra University of Coventry. Anders har en del års erfaring fra lignende positioner i internationale virksomheder/banker og arbejder med at udnytte stordriftsfordele indenfor funding og styring af finansielle risici på tværs af hele koncernen.  
   
 • Kommunikationsdirektør
  Mobile: +452677 2767
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 13 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter og tre eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Niels Dengsø Jensen (formand), Dorte Bak Himmelstrup, Jørn Munk, Mads Peter Madsen (medarbejderrepræsentant), Jesper Lund (næstformand), Susanne Mørch Koch, Lars Hansen, Marianne Rørslev Bock, Niels Olesen, Carl Christian Lei (næstformand), Jens Myhren, John Smidt Christiansen (medarbejderrepræsentant) og Thomas Ahrendt.