Kontakt os

Ledelsen i DLG-koncernen

Koncernledelse
Læs om DLG's koncernledelse ved at klikke på de tre prikker, læs CV, connect på LinkedIn eller download højtopløseligt billede.
 • Group CEO
  Kristian Hundebøll
  Group CEO

  Kristian Hundebøll er Group CEO for DLG-koncernen. Han er uddannet cand. scient. pol. og har været i DLG siden 2001. I 2003 blev Kristian Hundebøll direktør og medlem af direktionen, han blev vicekoncernchef i 2010, og han har været koncernchef siden 2012.  

  Som Group CEO har Kristian Hundebøll omrokeret ledelsesholdet for at stille skarpt på DLG's strategiske fokusområder: Grovvarer, Vitaminer & Mineraler og Service & Energi og iværksatte i 2017 en ambitiøs vækstplan- og strategi for koncernen, der skal øge bundlinjen med 50 pct i 2021. Han har i hele sin tid i DLG desuden været drivkraften bag DLG's store satsning på det tyske marked med opkøbet af koncernens største datterselskab HaGe, som har haft stor betydning for koncernens vækst. I dag er det store tyske energi- og byggeselskab Team AG føjet til som en betydelig strategisk satsning.

  Kristian Hundebøll har bestyrelsesposter for en lang række selskaber, som er ejet eller delvist ejet af DLG både i udlandet og Danmark, herunder HaGe AG, Svenska Foder AB, Danæg A/S, PUAI Feed (Kina) og Team AG. Desuden er Kristian Hundebøll medlem af Nationalbankens repræsentantskab og DI's udvalg for erhvervspolitik. 

 • Group CFO
  Christina Nielsen
  Group CFO
  Christina Nielsen er CFO i DLG. Hendes ansvarsområder er den overordnede økonomistyring af DLG-koncernen, revision samt forsikrings- og juridiske forhold.
 • Group COO
  Jesper Pagh
  Group COO
  Jesper Pagh er Group COO. Han kom til DLG i 2004 og har siden haft flere forskellige ansvarsområder i koncernen. I 2013 blev han udnævnt til vicekoncerndirektør med ansvar for koncernens aktiviteter inden for foder og husdyrernæring, og siden 2019 har han været koncerndirektør samt kommercielt ansvarlig i Danmark. Jesper Pagh er uddannet cand.agro på KU-Life i København.
 • GROUP CHRO, People & Culture
 • CEO, Team Energy
  Kevin Lorenzen
  CEO, Team Energy

  Kevin Lorenzen er Group Executive Vice President (koncerndirektør) og har ansvaret for koncernens energiaktiviteter. Han har været administrerende direktør for Team AG siden 2010. Han startede i Team AG i 1998 som direktionsassistent og blev direktør i 2004. Kevin har også arbejdet to år i HaGe, men han kom tilbage til Team-koncernen i 2007 som direktør, hvor han primært har ansvar for Team AG's forretninger inden for energi. Han har en MBA i økonomi og har været medlem af DLG's Group Management fra 2013.

 • CEO, HaGe
  Bent Nissen
  CEO, HaGe
  Bent Nissen er Group Vice President (Vicekoncerndirektør). Han er direktør for forretningsområdet Planteavl og er ansvarlig for datterselskaberne i Polen og Baltikum. Han har været i DLG siden 1990. I perioden 1999-2006 var Bent ansvarlig for opbygningen af DLG's aktiviteter i Polen. Bent er uddannet civiløkonom og har derudover en HD i regnskab og økonomistyring.
 • CEO, Vilofoss
  Boudewijn Morelissen
  CEO, Vilofoss
  Boudewijn Morelissen, der er hollænder, har en kandidatgrad i Business Administration fra Erasmus University i Rotterdam. Han er en erfaren leder med mange års erfaring fra vitamin- og mineralbranchen, hvor han blandt andet har været en del af topledelsen i Cargills europæiske premix-forretning. 
 • Executive Vice President, Housing
Øvrig ledelse
 • Vice President, Treasury
  Anders W. Bertelsen
  Vice President, Treasury
  Anders Westad Bertelsen er Group Treasurer. Han har ansvaret for koncernens samlede treasury aktiviteter. Han har været ansat i DLG koncernen siden 1. december 2018. Anders er oprindelig bankuddannet og har siden suppleret med Graduate Diploma (HD) i regnskab og finansiering, strategi uddannelse fra Henley Business School samt en Executive MBA uddannelse fra University of Coventry. Anders har en del års erfaring fra lignende positioner i internationale virksomheder/banker og arbejder med at udnytte stordriftsfordele indenfor funding og styring af finansielle risici på tværs af hele koncernen.  
   
 • Head of Executive Secretariat
 • Vice President, Finance & Accounting
 • Vice President, Produktion & Logistik
  Bøje S. Kjær
  Vice President, Produktion & Logistik
  Bøje Kjær er vicekoncerndirektør og adm. direktør i Vilofoss Danmark med ansvar for konceptudvikling, branding, salg og forretningsprocesser. Han står i spidsen for fortsat at udvikle Vilofoss' stærke brand i Danmark såvel som internationalt. Vilofoss Gruppen sælger til mere end 50 lande, og en af Europas tre største leverandører af vitaminer, mineraler og additiver. Bøje Kjær startede som elev i DLG i 1994, har en HD i afsætningsøkonomi, og har haft en række lederstillinger i og uden for koncernen, senest som direktør og medstifter af industridivisionen i CeramicSpeed. 
 • Vice President, Salg og Kunderelation
 • Vice President, planteavl
 • Director, Sustainable Business Development
 • Vice President, Råvarer
  Jesper W. Andersen
  Vice President, Råvarer
  Jesper Andersen er Purchasing Manager og en del af DLG's koncernstyregruppe. Han har ansvar for indkøb og salg af råvarer til hele koncernen. Jesper har været ansat i DLG siden 2011 og har de seneste år haft ansvar for indkøb af råvarer. Jesper er uddannet akademiøkonom fra Aarhus Business College og har mange års erfaring med handel og arbejder med at udnytte stordriftsfordele inden for råvarer på tværs af hele koncernen.
 • Director, Group Communications
 • Vice President, Afgrøder
  Mogens Frederiksen
  Vice President, Afgrøder
  Mogens Frederiksen er direktør for DLG's afgrødehandel og medlem af koncernstyregruppen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området. Mogens startede i DLG-koncernen i 1979 som handelselev og har gennem årene arbejdet med flere forskellige ansvarsområder. Mogens har stor erfaring med afgrødehandel og har haft flere ledende poster i koncernen. Mogens er handelsuddannet fra Næstved Handelsskole og har derudover flere leder- og internationale kurser inden for handel og kontraktrettigheder.
 • Vice President, Legal, compliance og M&A
 • Vice President, IT og Digitalisering
 • Director, Animal Nutrition
DLG's bestyrelse
DLG's bestyrelse består af i alt 13 medlemmer, heraf to medarbejderrepræsentanter og tre eksterne medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, der er DLG’s øverste myndighed. Bestyrelsens rolle er at varetage ejernes interesser, og bestyrelsen har ansvaret for at overvåge koncernens aktiviteter og kapitalstyring, sikre overholdelse af regler og god regnskabsførelse samt ansætte direktionen. Bestyrelsen fastlægger sammen med repræsentantskabet DLG's strategiske retning og er ansvarlig for at træffe beslutninger i forhold til langsigtede strategier, større investeringer, fusioner og opkøb.
Fra venstre: Dorte Bak Himmelstrup, Carsten Hänel, Kim Svendsen, John Kristensen, Carl Christian Lei, Jørn Munk Andersen, Niels Dengsø Jensen, Thomas Ahrendt, Susanne Mørch Koch, Lars-Ole Hjorth Larsen, Lars Peder Hansen, Jens Myhren.