Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Faglig viden / Fokus på Marken
3. december 2021

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Læs alle udgaver fra 2021 nedenfor.

Modtag 'Fokus på Marken' på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.

Læs Fokus på Marken nr. 31 den 3. december 2021

 • Reglone i engrapgræs og hvidkløver til frø
 • Aktuelt nyt om majs 2022 
  Valg af sort
  Har du problemer med sorte fugle?
  Giv majs en god start med vækststimulerende bejdser
  Startgødning
 • Bland Vizura i, når kløvergræs skal nedvisnes forud for majs

Læs Fokus på Marken nr. 30 den 6. november 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Trimning af vintersæden inden vinter
 • Det er nu Kerb 400 SC må bruges i vinterrapsen
 • Valg af vårbygsort til høst 2022
 • Skal din vårsæd bejdses med Flowtrax?
 • Valg af øvrige vårsæds arter til høst 2022
 • Økologisk vårsæd til 2022
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og tank ny viden til 2022

Læs Fokus på Marken nr. 29 den 15. oktober 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen såning af vinterhvede kræver en højere udsædsmængde
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd - skal der foretages en opfølgning?
 • DLG´s majssortiment til sæson 2022
 • Kom til DLG´s planteavlsdage og tank ny viden til 2022

Læs Fokus på Marken nr. 28 den 17. september 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps med og uden Kerb 400 SC
 • Husk at være obs på afdrift, når der ukrudtssprøjtes i efteråret
 • Stankelben og aksløberlarver kan bekæmpes nu
 • Husk at sikre kvaliteten på afgrødelageret
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 27 den 16. september 2021

 • Sortsresultater i vinterraps 2021
 • Sortsresultater i triticale 2021
 • Skadedyrsbekæmpelse i vintersæd i efteråret
  - Havrerødsot – mild september øger risikoen for bladlus
  - Bygfluer – sjældent et problem i vintersæd
  - Fritfluer – de er svære at forebygge
  - Aksløberens larve ses ofte
  - Løvsnudebiller forebygges ved sen såning
 • Rapsrødsot
 • Mikronæring til vinterraps i efteråret

Læs Fokus på Marken nr. 26 den 7. september 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterhvede 2021
 • Sortsresultater i vinterrug 2021
 • Vækstregulering af vinterraps i efteråret
 • Gødskning af frøgræs 
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs
 • Svampebekæmpelse i frøgræs

Læs Fokus på Marken nr. 25 den 28. august 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse med glyphosat i stubben efter høst
 • Nedvisning af hestebønner kan være aktuel i år
 • Sen såning af vinterraps?
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
 • Krav og anbefalinger til brug af Boxer og andre prosulfocarb-produkter 
 • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd med græsudlæg

Læs Fokus på Marken nr. 24 den 18. august 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sortsresultater i vinterbyg 2021
 • Nye regler for gødskning af vintersæd i efteråret
 • Giv din vintersæd en god start ved at gødske den ved såning
 • Anbefalede såtider og plantetal i vintersæd
 • Såtabeller og udsædsmængder i vintersæd
 • Beregning af udsædsmængder af hybridvinterbyg og hybridrug
 • Sådan undgår du fremmed art i vintersæden

 • Aktuelt nyt i marken
 • Strategier mod ukrudt i vinterraps
 • Vinterraps behøver gødning i efteråret
 • Nitrifikationshæmmere i gylle til vinterraps i efteråret
 • Husk jordprøverne i efteråret – de er en god investering 

Læs Fokus på Marken nr. 22 den 19. juli 2021

 • Hvilke ukrudtsmidler er der brugt forud for vinterraps?
 • Så vinterrapsen først i august
 • Korrekt udsædsmængde i vinterraps
 • Pas på snegle – også selvom de ikke er set længe!
 • Rapsen er forsat ikke bejdset med effektive midler mod jordlopper, så hold godt øje med bid
 • Brug tiden inden høst til at rydde op i dit kemirum
 • Crop app – køb og sælg dit korn gennem appen på en sikker og nem måde

Læs Fokus på Marken nr. 21 den 17. juli 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Urørt stub efter høst er en effektiv bekæmpelse af ukrudtsfrø
 • Skal du have brødhvede til høst 2022?
 • Sådan etablerer du efterafgrøderne
 • Nedvisning af kartofler
 • Svampebekæmpelse i roer 
 • Nedvisning af spinat til frø
 • Jordbrugskalk – starten på et godt udbytte
 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk aflugning af flyvehavre
 • Svampebekæmpelse i fodermajs
 • Årets vigtigste markgennemgang!
 • Korntørring bør påbegyndes allerede i høsten
 • Muligheder for digitalt kornlager i DLG´s app 

Læs Fokus på Marken nr. 19 den 23. juni 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Glyphosat før høst
 • Rengøring og bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre
 • nvitation til markvandring på Bramstrup på Fyn den 24. juni
 • Invitation til markvandring i Serritslev i Nordjylland den 24. juni

Læs Fokus på Marken nr. 18 den 18. juni 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Bekæmpelse af ferskenbladlus og bedebladlus i bederoer
 • Hvilken type af efterafgrøde vil passe på din ejendom?
 • Invitation til markvandring på Raahavegård på Lolland den 21. juni
 • Invitation til markvandring på Bramstrup på Fyn den 22. & 24. juni
 • Invitation til markvandring i Serritslev i Nordjylland den 24. juni

Læs Fokus på Marken nr. 17 den 13. juni 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner 
 • Bekæmpelse af brandbæger i græs og korn

Læs Fokus på Marken nr. 16 den 4. juni 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Er der behov for eftergødskning af vårbyg?
 • Husk mikronæringsstofferne til majsen
 • Undgå bor- og manganmangel i roer
 • Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i spinat
 • Ny efterafgrødefolder
 • Kom til DLG Innovation den 15. og 16. juni 2021 

Læs Fokus på Marken nr. 15 den 3. juni 2021 - DLG Innovation

 • Velkommen 
 • Program
 • Hvad kan du opleve på DLG Innovation?
 • Oversigtskort

Læs Fokus på Marken nr. 14 den 31. maj 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i kartofler
 • Skadedyr i kartofler
 • Afhjælpning af stress i kartofler og andre afgrøder
 • Mikronæring til kartofler
 • Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse i ærter

Læs Fokus på Marken nr. 13 den 19. maj 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Proteingødskning af vinterhvede
 • Svampebekæmpelse i vårsæd
 • Vækstregulering af vårsæd
 • Bekæmp rodukrudtet i vårsæd i maj

Læs Fokus på Marken nr. 12 den 11. maj 2021 

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen vækstregulering af vintersæd
 • DLG's vintersædssortiment 2021/2022
 • DLG's økologiske vintersædssortiment 2021/2022
 • Rene majsmarker giver større udbytte
 • Hvad kan en vejrstation bruges til?

Læs Fokus på Marken nr. 11 den 4. maj 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Manganmangel i vårsæd bør forebygges
 • Nu skal det sidste frøukrudt i vintersæden bekæmpes 
 • Hold øje med skadedyr i kornet 
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed

Læs Fokus på Marken nr. 10 den 21. april 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring
 • Skadedyr under blomstring i vinterraps
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer efter fremspiring
 • Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg

Læs Fokus på Marken nr. 9 den 19. april 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
 • Aktuelt i frøgræs
 •   Bekæmpelse af grove græsser
 •   Svampebekæmpelse
 •   Skadedyrsbekæmpelse
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver

Læs Fokus på Marken nr. 8 den 16. april 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Hvordan undgås fugleskader i majs?
 • Etablering af majs og tidlig ukrudtsbekæmpelse
 • Vækstregulering af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter

Læs Fokus på Marken nr. 7 den 12. april 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Skadedyr i roer efter fremspiring
 • Bejdsning af kartofler ved lægning
 • Ukrudtsbekæmpelse i spinat

Læs Fokus på Marken nr. 6 . den 26. marts 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Netop nu i vinterrapsen
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Husk mikronæringsstofferne - de er vigtige i alle afgrøder
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker

Læs Fokus på Marken nr. 5 - den 15. marts 2021 

 • Kvælstofprognosen 2021
 • DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
 • DLG's elektroniske planteværnshåndbog

Læs Fokus på Marken nr. 4 - den 10. marts 2021

 • Aktuelt nyt i marken 
  - Glyphosat mod overvintret ukrudt
  - Svampe i vintersæden
  - Bygflueangreb i vintersæd
  - Kålbrok i vinterraps
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Husk at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten
 • Følg udviklingen i kornpriserne og sæt prisalarm på i DLG´s app

Læs Fokus på Marken nr. 3 -  den 8. marts 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk bor til vinterrapsen i år!
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Vækstregulering af vinterraps i foråret
 • Lys bladplet i vinterrapsen?
 • Etablering af vårafgrøder 
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før fremspiring

Læs Fokus på Marken nr. 2 - den 25. februar 2021 

 • Aktuelt nyt i marken
 • Tank ny viden til din planteavl - se eller gense vores webinarer
 • Gødningsstrategi 2021
 • DLG belønner fortsat et højere proteinindhold i korn
 • Handelsgødningen skal spredes korrekt
 • Gødskning af frøgræs
 • Kalkning er også en mulighed i foråret
 • Oversigt over handelsgødninger til økologisk jordbrug
 • Præcisionsgødskning på den nemme måde

Læs Fokus på Marken nr. 1 - den 18. februar 2021

 • Aktuelt nyt i marken
 • Kerb 400 SC i frøgræs
 • Er din marksprøjte klar til den nye vækstsæson? 
 • Hvornår skal dyserne udskiftes?
 • Valg af sprøjtedyser 
 • Brug af afdriftsreducerende dyser 
 • Nitrifikationshæmmere til gylle, men nu også til nedvisning af kløvergræs
 • Krav om fremvisning af sprøjtejournal
 • Husk at få din autorisation til køb af planteværnsmidler registreret 
 • Husk nu at rydde op i dit kemirum før sæsonen
 • Nyt IPM skema – hvad er nu det?
 • Regler for vejtransport af planteværnsmidler
Find konsulent - marken Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms
Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her