Kontakt os
Få opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen
Marken / Faglig viden / Fokus på Marken
28. maj 2023

Fokus på Marken

DLG's nyhedsbrev 'Fokus på Marken' giver dig opdateret viden om planteavlen gennem hele vækstsæsonen. Læs alle udgaver fra 2023 nedenfor.

Modtag 'Fokus på Marken' på e-mail ved at tilmelde dig på vores kundeportal.


Læs Fokus på Marken nr. 18, 28. maj 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk mikronæringsstoffer til majsen

Læs Fokus på Marken nr. 17. den 17. maj 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Proteingødskning i hvede
 • Skal foderhveden proteingødskes?
 • Ukrudtsbekæmpelse i majs - timingen er vigtig!

 

Læs Fokus på Marken nr. 16 den 12. maj 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Sen vækstregulering af vintersæd
 • Svampebekæmpelse i vårsæd
 • Vækstregulering i vårsæd – hold mest fokus på strånedknækning
 • Bekæmp rodukrudt i vårsæd i maj
 • Hold øje med skadedyr i kornet

 

Læs Fokus på Marken nr. 15 den 4. maj 2023

Aktuelt nyt i marken
Manganmangel i vårbyg skal forebygges
Opfølgning på tokimbladet ukrudt samt rodukrudt i vintersæden
Bladrandbiller i ærter, hestebønner og kløverudlæg

 

Læs Fokus på Marken nr. 14 den 28. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • DLG´s vintersædssortiment 2023/24
  • Vinterhvede
  • Vinterbyg
  • Vinterrug
  • Triticale
 • DLG´s økologiske vintersædssortiment 2023/2024

 

Læs Fokus på Marken nr. 13 den 24. april 2023

 • Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring
 • Skadedyr i vinterraps under blomstring
 • Aktuelt i frøgræs
  • Bekæmpelse af grove græsser
  • Vækstregulering
  • Svampebekæmpelse i frøgræs
  • Skadedyrsbekæmpelse i frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker med eller uden kløver

 

Læs Fokus på Marken nr. 12 den 21. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg og vårhvede
 • Ukrudtsbekæmpelse i havre
 • Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg

 

Læs Fokus på Marken nr. 11 den 18. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Majs - såning og ukrudtsbekæmpelse før fremspiring
 • Hvordan undgås fugleskader i majs?
 • Skadedyr i roer efter fremspiring – undgå plansprøjtning
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer efter fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 10 den 10. april 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Svampebekæmpelse i vintersæd
 • Flyvehavrebekæmpelse i vintersæd
 • Vækstregulering af frøgræs
 • Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

 

Læs Fokus på Marken nr. 9 den 28. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Ukrudtsbekæmpelse i ærter
 • Ukrudt i nåletræer, læhegn og på udyrkede marker
 • Planteværnsmidlernes regnfasthed

 

Læs Fokus på Marken nr. 8 den 23. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Husk mikronæringsstofferne – de er vigtige i alle afgrøder
 • Netop nu i vinterrapsen
 • Vækstregulering af vintersæd
 • Bejdsning af kartofler ved lægning
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner - en opdatering!

 

Læs Fokus på Marken nr. 7 den 15. marts 2023

 • Kvælstofprognosen 2023
 • Er rapsen velforsynet med næringsstoffer?
 • Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs skal sikre frøkvaliteten
 • Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
 • DLG´s elektroniske planteværnshåndbog

 

Læs Fokus på marken nr. 6 den 8. marts 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Brug DFF i vårbyg og vårhvede lige efter såning
 • Forårsstrategi mod ukrudt i vintersæden
 • Husk at forebygge resistens mod ukrudtsmidlerne
 • Nyt sortiment af efterafgrøder, blomster-, brak- og jordforbedrende blandinger er nu klart
 • Følg med i udviklingen af kornpriserne med DLG´ app
 

Læs Fokus på Marken nr. 5 den 28. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Etablering af vårafgrøder
 • Husk bor til vinterrapsen
 • Skal vinterrapsen vækstreguleres i år?
 • Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
 • Hold øje med lys bladplet i vinterrapsen
 • Ukrudtsbekæmpelse i roer før fremspiring

 

Læs Fokus på Marken nr. 4 den 24. februar 2023

 • Biostimulanter – det nye hotte
 • Gødningsstrategi 2023
 • Spred din gødning korrekt
 • Gødskning af frøgræs
 • Kalkning er også en mulighed i foråret
 • Oversigt over handelsgødninger til økologisk jordbrug

 

Læs Fokus på Marken nr. 3 den 21. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Formuleringer, additiver, forsuring og blandinger – har du styr på det?

 

Læs Fokus på Marken nr. 2 den 17. februar 2023

 • Aktuelt nyt i marken
 • Er din marksprøjte klar til den nye vækstsæson?
 • Hvornår skal dyserne udskiftes?
 • Valg af sprøjtedyser
 • Brug af afdriftsreducerende dyser
 • Husk, at få din autorisation til køb af planteværnsmidler genregistreret hvert 4. år
 • Krav til sprøjtejournal
 • Ryd op i dit kemirum før sæsonen starter
 • Husk at udfylde dit IPM skema
 • Regler for vejtransport af planteværnsmidler

 

Læs Fokus på Marken nr. 1 den 8. februar 2023

 • Anvendelse af Kerb 400 SC i frøgræs i februar måned
 • Husk triazolreglerne, når du lægger din svampestrategi
 • Nitrifikationshæmmere til gylle samt til nedvisning af kløvergræs

 

 

Find konsulent - marken Kontakt kundecenter
Tilmeld nyhedsbreve og sms
Besøg vores Kundeportal
Opret en profil på DLG Kundeportal og få samlet alt ét sted. Du kan bl.a. tilgå dine kontrakter, se dine dokumenter, søge i din ordrehistorik, tilpasse dine Track and Trace beskeder, følge med i prisudviklingen på afgrøder. 

Du kan også nemt bestille kontrakt- og shopvarer med få klik - døgnet rundt.

Brug rollestyring til at give udvalgte adgang til din kundeportal, fx medarbejder, driftsleder, revisor eller rådgiver. Rollen giver kun adgang til det nødvendige indhold.

Opret dig her